Üzenőfal

Ezt az oldalt arra terveztük, hogy bizonyos időközönként feldobunk egy témát, amihez hozzá lehet szólni. Ugyanakkor ezen az oldalon lehet kérdéseket föltenni, melyekre legjobb tudásunk szerint megpróbálunk válaszolni. Egyszóval egy közösségi oldal, ahol szeretnénk ha minél nagyobb lenne az élet.

Jelenlegi téma:

MIÉRT VAGY HÁLÁS AZ ÉLETBEN?

ÍRD MEG IDE AZ ÜZENŐFALRA, HOGY TE MÉRT VAGY HÁLÁS AZ ÉLETBEN ISTENNEK

 

Üdvözlettel: Népek Bárkája TeamSzóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:

3227 hozzászólás

Molnár B Antal [ 2014-04-16 20:38 ]

HÚSVÉT

Évenként szabályosan, szinte monotonon ismétlődnek ünnepeink.

Az ismétlődő, de sohasem ugyanolyan ünnepeink sorában számomra kiváltságos helyet foglal el az idei Húsvét.

Kezdem megérteni, hogy ez a legcsodálatosabb, legjelentősebb ünnepünk. Hiszek Húsvétban, a föltámadásban. Húsvét a hitemet jelenti. Azt, hogy: mégiscsak lehetséges!

„ L E H E T ! „

Nem válhat soha életem értelmetlenebbé, mint Krisztus leesett, értelem nélküli álla a kereszten.

Nem lehet soha sivárabb lelkem, mint a keresztről a semmibe- meredő fénytelen szempár.

Nem lehetek soha akaratlanabb, közömbösebb, mint a kereszten függő mozdulatlan test.

Amikor érzem, hogy ujjaim közt esik szét akaratom;
amikor az utak bezárulnak körülöttem;
amikor belémlopakodik a kétségbeesés: még az egymásnak-rendeltek találkozó is elmarad? - földereng akkor előttem a szegzett kéz, a szavak-nélküli tátott száj, a megkövesedett szem, a megőszült szakáll.

Egyszerre magasba lendül céltalanul csüngő kezem. A megértett Nagypéntek után hozsannát kiált.
Hát mégis! „LEHET „ kiáltom, s éledő értelmem betűzi a szót:

Lendület, Erő, Hit, Eredmény, Teljesség.=LEHET!!
Húsvét. Nem-értelmetlen, nem-holt, nem-savanyú élet.

Életelemem, életlehetőségem ez a Húsvét. Csalódásaim, kétségeim, keresztjeim, nagypéntekjeim föloldódhatnak, mert Húsvét a győzelem. A lehetőség!
Herjeczki Géza (1969)
Molnár B Antal [ 2014-04-16 20:37 ]

A modern vallásos élet nagy hiánya a mély, erőteljes, bensőséges megtérés ( magábaszálás és megfordulás , Pálfordulás ) A modern élet rohan és az ember nem áll meg. Lelkigondozók, orvosok és lélekbúvárok igazolják, hogy a bűn kérdését alaposabb , átfogó módon kellene kezelni, mert az --- sokszor tudat alatt,-- súlyosan ránehezedik az emberre
--------------------------------------------------


Istennek tetsző életet akarsz élni ? Kérdezd meg magadat: „ Isten uralma alatt áll az otthonom, a munkám, a szórakozásaim „?
Mit jelent Isten uralma ? Tekitsd meg Jézus életét ,- Ő tökéletesen szemléltette. Mi is követhetjük őt. Akkor ima és imádat nem kellemetlen kötelesség, lesz hanem erőforrás
----------------------------------------------


Az imádság még soha senkit meg nem sértett, viszont megszámlálhatatlan millóknak hozott segítséget. Amikor egy ember imádkozik, akkor hírneve, vagyona és kiválóságai eltűnnek, és megbocsátás, testvéri szeretet ragyognak fel. Ilyenkor fogannak meg azok a dolgok, amelyek jó cselekedetté érlelődnek meg.
Az imádság megnyit ajtó, amelyek nélkül örökre zárva maradnának előttünk. Lerombol válaszfalakat népek és egyének között,-- nélküle ezek áthághatatlanok maradnának. Az imádság hatásosabb fegyver, mit a kard . a legszegényebb ember is használhatja. Hogyha Isten népe igazán élne az imádság erejével, beláthatatlan nagy dolgok történnének e világban./ csak Müller Györgyre gondoljunk. /
Molnár B Antal [ 2014-04-16 20:37 ]

A GOLGOTHJAI KERSZT HÁROM ÉRTELME:
1,- Jézus Apcs. 2 23. Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra,
megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek:
2,- az Én ..Gal. 2: 20. Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában, való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem.
3,. A világ ,. Gal, 6: 14 Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöltétek
Molnár B Antal [ 2014-04-16 20:36 ]

KOMOLY KÉRDÉSEK??
Mikor volt utoljára, hogy ?
Egy lelket Krisztushoz vezettél, egy haragosoddal kibékültél,
Igazi áldozatot hoztál, bizonyságot tettél,
valakit megvigasztaltál, valakinek lelki segítséget nyújtottál,
Őszinte bűnbánatot tartottál, imád meghallgatásra talált,
ébredésért imádkoztál, szólt hozzád az Ige , szeretetből szolgáltál,
vállaltad a felelősséget, Isten előtt csendben voltál,
valakitől bocsánatot kértél, nem ítélkeztél, hanem elnéző voltál,
időztél a kereszt alatt , az első szeretet tüzében égtél,
felvetted a keresztet, végig olvastál egy biblia könyvet,
beláttad,hogy nincs igazad,hálát adtál a szenvedésért,
örvendeztél, bár mellőztek, csendes maradtál, amikor megbántottak ??
/mikor volt utoljára ??/
Molnár B Antal [ 2014-04-16 20:34 ]


Hozsánna ! Hozsánna !

Máté. 21 : 1 – 17.v.

Úgy kezdődik az Igénk, hogy Jézus közeledik Jeruzsálem felé. Mindig is ez volt Jeruzsálemnek a Megváltó, közeledő – Megváltója. Közeledett mint nagy próféta, mint áldott orvos, mint bűnösök barátja , ez lett végzetes tragédiájává Jeruzsálemnek.
Hogy nem ismerte fel a megváltójának idejét de Jézus mai közeledő Megváltó !
Jön felénk az életnek eseményeiben, és az Igében is. Ez mit Igénk ír nemcsak történet, de jelkép is. Hogy meddig jutott el,, hol tart ma életünkben Krisztus ?
Az Úr Jézus egyes állomásai a lelkiéletben is jelentkeznek.
Vizsgáljuk meg ezeket az állmásokat : első állmás Béltfagé.
Ez a város tudjuk önkéntes lelkesedéssel nem buzgólkodott asz Úr Jézus mellett.
Adott az Úrnak, de csak mikor a két tanítvány jelentkezett.
Csak annyit,mennyi elő is volt írva. Valószínű,hogy a szamáron kívül mást nem is adott.
De nézzük csak, Betfagé számára az Úrnak nincs egy szava, egy perce sem.
A lelki életben is van ilyen állomás. Amikor valamilyen kényszer visz az Úr elé. Lehet szülői tekintély, kegyes szokás, életkörülmény, valamilyen kényszerítő hatás.
Nem sok kijelentés lehet itt .Nagyon sivár az ilyen lelkiélet . Ha nincs találkozásunk az Ural, ha nem szól hozzánk, érdemes feltenni a kérdést, vajon nem azért néma a ma kereszténysége,annak ellenére, hogy van sok szó, sok tet. De ezek nem igen felelnek meg annak Akire hivatkoznak .
Ma is tragédiája lehet az emberiségnek,? Csupán közeledik ,újra és újra Jézus ,de az ember nem engedi magához közel ,fél a változástól.
Legyünk XXI. –s z-beli keresztyének következetesebbek, engedelmesebbek, alázatosabbak .Engedjünk magunkhoz egészen közel az Öröm Üzenetet !!
Molnár B Antal [ 2014-04-16 20:33 ]


H Ú S V É T E L Ő T T !
Tudtam,hogy nincs már messze az óra,
Hogy nemsokára elvégeztetik.
Szent imájának minden drága szója,
Tanítványaiért esedezik.

Kereszt előtt a Gecsemáné kertben,
Tudta, hogy mit rejt a kétes sötét,
A csók, a holdas , kékszínű berkekben....
És vissza tette Málkus fülét.

Tudta ,hogy a Nagy Halál szárnyát bontva,
Az égő kínok véres árnya itt,
Hogy már utolsó vacsoráját osztja....
És mossa tanítványai lábait.

Húsvét előtt, nagypéntek éjszakáján,
A Kereszt fénye az egekbe tör,
Mert mérhetetlen áldozata árán,
A bűnös földet váltotta meg Ő....
Molnár B Antal [ 2014-04-16 20:33 ]

N A G Y C S Ü T Ö R T Ö K !

Isten halálára emlékeztető
Eleven kenyér és emberét éltető,
Add hogy éljen lelkem Belőled csupán
s jó ízét Tebenned ne veszítse szám.

Kegyes pelikánom, uram-Jézusom,
Szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom,
Melyből elég volna egy csepp hullani rá,
Világ minden bűnét meggyógyítaná!
Jézus kit titokba fedve látlak itt,
Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik,
Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat
Leljem szent fényedben boldogságomat! / Aquinói Szent Tamás /
Molnár B Antal [ 2014-04-16 20:32 ]

Jertek be most a terembe,s mit az Úr tesz, lássátok,
Hogy felkél a vacsorától és az Úr lesz szolgátok.
Leveti felső ruháját: kendőt köt körül magán:Isten Fia
alázattal lábakat mos ezután.

Akarunk Néki szolgálni, és tenni a parancsát?
Alázattal kövessük Öt szükségen s nyomoron át!
Mesterünknek hívjuk Jézust: Ö nekünk az oltalmunk,
Ezért kell, hogy szent szavában teljes hittel megbízzunk!

Jézus mondta: ha teszitek, üdvötökre lesz néktek,
Ám ha szómnak ellenálltok, bennem nincsen részetek!
Megtartónk, Te hű Vezérünk: parancsod megtartjuk itt,
Azért mossuk szeretettel mindig egymás lábait.
---------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-04-12 11:20 ]

Nem nagyobb...

Nem nagyobb a szolga mesterénél. Jézus tövist vállalt, szögeket.
Egy csípős megjegyzés már sok neked, egy gúnyos mosoly a hátad mögött?

Rajta harsányan, durván röhögött a kivégző katonai csapat.
Neked szívedhez nőtt oly sok kacat? Róla letépték egy szál köpenyét.
Magára vette mindünk szégyenét. - Üdv palástja világra ráterül -
Ő vérben fürdik mezítelenül.

Ha benned Ő él: már ó-embered Krisztussal együtt megfeszíttetett.
Igénye-joga semmi sincs neki; nem lehet többé megsérteni.

Verhetik-rúghatják, nem sikolt, s akár ha arcán sáros csizmafolt:
meg se rezzen már - hiszen halott.

Mesterénél a szolga nem nagyobb. Siklós József
Molnár B Antal [ 2014-04-12 11:20 ]

SAKKFIGURA.
Egyszerű sakkfigurád vagyok én Neked, Uram,
lovad, parasztod, futód, amit akarsz, ahogy akarod.

Sosem akartam király lenni, bástyának se lennék jó, tudom,
de jó a Te kezedben lenni, s odaállni, ahova akarod,
ahová bölcs gondolataid vezényelnek, s veszteg maradni, míg
kegyelmesen új jelt nem ád kezed.

Vidd velem győzelemre gondolataidat! S ha néha netalán
ki is ütnek démoni erők, végy kegyelmes kezedbe újra,
rendelkezz velem!

Egyszerű sakkfigurád vagyok én Neked, Uram!
Füle Lajos
Molnár B Antal [ 2014-04-12 11:19 ]

VÉTKES HALLGATÁS .

Ma bűn a néma ajkak könnyelmű hallgatása.
Vétek, ha álmos szemmel gunnyasztanak az őrök
a várfokon magányos semmittevésbe mélyedt,
komor, beteg lélekkel...

Nekem fáj némaságba burkoltan várakozni,
hogy mások végezzék el helyettem gyönge éltem
nemes, nagy hivatását.

Jöjj, szánj meg, drága Lélek, és tölts meg bátorsággal,
hogy hangosan kiáltsam e füstölgő világba
az örök Jót, az Igét,az örök Békét, Krisztust
s az örök Hont, a Mennyet. Gerzsenyi Sándor, 1958
Molnár B Antal [ 2014-04-12 11:19 ]


ITT ÉS MOST

Lehetnék japán... cseresznyevirág...
vagy orosz, angol... tágas a világ...
vagy finn... köröttem erdők, kék tavak...
barna maláj büszke pálmák alatt...
Más nép, más táj és más történelem
alakítana, játszanék velem.
Más lennék akkor és más a dalom.
De itt élek és itt énekelek
a magyar ugaron.

Élhettem volna máskor... még a vén
barlanglakó ősapák idején...
vagy amikor Pheidias faragott
fehér márványból istenalakot.
Vagy amikor Luther szavára gyúlt
sok ezer szív... Ó, zengve hív a múlt!
Száz éve! Amikor szárnyra kapott
a szikraszó: „rabok vagy szabadok"...
szabad tavaszra ontott fényt a mennybolt,
s magyarnak lenni olyan szép és szent volt!
Más kor, más század, más történelem
ihletett és beszélt volna velem.
Más lett volna az utam, a dalom.
De mos élek, és most énekelek
a magyar ugaron.

Itt, itt! És a szívemben dalba pattan,
mint fakadó rügy, a kimondhatatlan,
hogy énnekem csak itt élet az élet.
Ha százszor cserélhetnék, se cserélek.
Mert ősök vérét, verejtékét itta,
visszaölel a föld és annyi titka...
a nyelv, a nekem mindnél szebben csengő...
a magyar múlt és a magyar jövendő.
Itt, bár ezer kín a lelkembe vés.
Máshol élni lehetne édes béke.
Itt élni - küldetés.

Most... béke magvát békén hintve szét,
s ha esztelen vihar süvöltve tép.
Most... szabadon vagy gúzsba kötözötten
mégis most. Mert így végzett fölöttem
Az, Aki jobban tudja, miért,
s utat, sorsot, feladatot kimért:
Előre ne siess, és el ne késs!
Máskor élni lehetne zengőbb ének.
Most élni - küldetés.
Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2014-04-12 11:18 ]

Panaszdal helyett .

Ahova éppen állított Isten,
hű tanú ott lehetsz,vagy soha, sehol.

Nincs galambszárnyad. Illanó vágyad
el ne röpítsen: a „volna”-pokol.

Itt és most éled kiszabott élted!
Só, világosság, csak itt lehetsz.

Kíntól se rettent, helytállt a kereszten
érted a Bárány. Így mentett meg.

Szorít a helyzet? Vállald kereszted!
Nem azt ígérte győztes Urad,

hogy messze röpít, de őriz, segít,
naponként szabja meg keskeny utad.

Panaszdal helyett, vállald a helyed,
s erőt kérve, hű tanú légy.

Dalold a földön, a mennyben, örökkön
a megváltottak új énekét.
Siklós József (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)

Molnár B Antal [ 2014-04-12 11:18 ]

IV. századi áldás .

Az Úr legyen előtted, hogy a jót mutassa neked.
Az Úr legyen melletted , hogy téged karjaiba zárjon és megvédjen.

Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a Gonosz cselvetéseitől.
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon,ha leesel.

Az Úr legyen tebenned,hogy megvigasztaljon ,ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted,hogy megvédjen,ha mások rád rontanak.

Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,ma , holnap és minden időben .
Ámen.
Molnár B Antal [ 2014-04-12 11:17 ]

Napi remény -
"Mi a hasznunk, ha az egész világot meg is nyerjük de elveszítjük a saját lelkünket? Érhet-e bármi többet mint a lelkünk?" (Máté 16:26 NLT fordítás)
Az élet egyre csak bonyolódik. És ráadásul egyre több mindent halmozunk fel az életünkben. Az a baj ezekkel, a dolgokkal, hogy minél több mindenünk van, annál nehezebb mindenről gondoskodni - minél többet tisztítod őket, annál jobban kell őket óvni, biztosítani és végül javítani.
Hamar eljön az a pillanat, amikor ezek a cuccok el kezdenek uralkodni rajtad. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy már most több cuccod van, mint a szüleidnek volt. Vannak olyan iparágak, amik még nem is léteztek 50 évvel ezelőtt. Az egyik ilyen a személyes raktárak. Már nincs is elég hely a cuccaidnak a lakásodban, szóval kibérelsz egy raktárt, hogy ott tárolod őket, és közben még fizetsz is érte!
Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy az életünk értelme abban merül ki, hogy egyre több mindent gyűjtögessünk. Van olyan autós matrica ami azt mondja, hogy "Akinek a legtöbb játéka van amikor meghal, az nyer." Az igazság azonban az, hogy "Akinek a legtöbb játéka van amikor meghal... az meghal."
Az élet azonban nem a dolgokról szól. Isten nem így alkotott meg minket. Nem az a célunk, hogy állandóan csak gyűjtögessünk!
A minap Twitteren (@rickwarren) ezt az üzenetet küldtem: A Majd ha ! Akkor gondolkodás az hazugság: "Majd ha meglesz amit akarok, akkor boldog leszek."
Szóval mi kell még ahhoz, hogy boldog legyél? Máté 16:26-ban azt olvashatjuk, hogy "Mi a hasznunk, ha az egész világot meg is nyerjük ,de elveszítjük a saját lelkünket? Érhet-e bármi többet, mint a lelkünk?" (Máté 16: 26 NLT fordítás)
Jézus egy nagyon egyszerű életformát mutatott be. Nem látjuk, hogy gyűjtögetne! Az egész életét és energiáját a kapcsolatépítésnek szentelte - azért, mert tudta, hogy ez sokkal fontosabb, mint a világ összes cucca.
Beszéljétek meg:
• Ha valaki megnézné az életedet, akkor mit mondana, hogy mi a fontosabb számodra: a tárgyaid vagy a kapcsolataid?
• Hogyan kell, megváltoztasd a hozzáállásodat a tárgyak iránt, hogy sokkal inkább olyan legyél, mint Jézus?
Molnár B Antal [ 2014-04-12 11:17 ]

Mai ige - „Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem…” (Zsoltárok 40:9) Gyakran előfordul, hogy kezdetben arról álmodunk, hogy valami világrengető dolgot fogunk tenni, Pedig nem kell tenni semit, csupán az Isten akaratát !!

Istennek a te életeddel is nagy tervei vannak.
Isten céllal teremtett minket, a maga képmására. Ugyanúgy, ahogy Isten születésétõl fogva kiválasztotta Ézsaiást (Ézsaiás 49,1), …-„ Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről….” és Pált (Galácia 1,15) …” De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által,…”
egy adott célra, a te életedre nézve is meg van a terve.
Molnár B Antal [ 2014-04-12 11:15 ]

Ősi ír áldás

Áldott legyen a Fény, mely rád világít és mely benned van.
Az áldott napfény sugározzon be téged
és melegítse fel szívedet, míg úgy nem lobog, mint kandallók tüze.
Így minden idegen melegedni jöhet hozzád és minden barátod is.
Sugározzék szemedből a fény, mint ablakba állított gyertya fénye,
mely a viharban vándorlókat hívogatja.
Áldott legyen a rád hulló lágy eső.
Hulljanak lelkedre a cseppek és csalogassák
a virágokat, hogy illatukkal megteljék a levegő.
De áldott legyen a nagy vihar és rázza meg lelkedet,
hogy fényesre és tisztára mossa és sok kis tavacskát
hagyjon hátra, amiben megcsillan az ég kékje
és időnként egy csillag is.
Legyen áldott a Föld, az egész földkerekség,
hogy mindenütt kedvesen fogadjon
bármerre is vezessen utad.
Legyen puha a föld, mikor terhétől fáradtan lepihensz,
és legyen könnyű, amikor majd kinn fekszel alatta.
Olyan könnyen terüljön el fölötted,
hogy lelked kiröppenhessen fölfelé
és elérje útja végén
az Istent
Molnár B Antal [ 2014-04-10 14:46 ]

Megőriz, és tökéletessé tesz.
"Hű az, aki elhív erre titeket; és Ő meg is cselekszi azt"
(1Tesz 5,24)
Mit cselekszik meg? Mindenestől megszentel minket. Olvasd el az előző verset! Addig folytatja a megtisztítás művét rajtunk, míg teljes egészében tökéletesek nem leszünk. Feddhetetlenül megőrzi szellemünket, lelkünket és testünket a mi Urunk, a Krisztus eljövetelére. Nem hagyja, hogy kiessünk a kegyelemből, s nem engedi, hogy a bűn uralma alá kerüljünk. Milyen nagy kegyelem ez! Minden okunk megvan arra, hogy áldjuk a nagy Adakozót kimondhatatlan ajándékáért.

Ki fogja ezt megcselekedni? Az Úr, aki elhívott minket a sötétségből az Ő csodálatos világosságára, a bűn halálából a Krisztus Jézusban való örök életre. Csak Ő tudja ezt megtenni, egyedül csak a minden kegyelem Istene képes minket ilyen tökéletesen megtartani.

Miért cselekszi ezt meg? Mert hűséges - hű ígéretéhez, amelyben a hívők megszabadításáért kezeskedett. Hűséges Fiához, akinek jutalma az, hogy népét szeplőtelenül állítja majd Atyja elé. Hűséges az elhivatásunkkor bennünk elkezdett munkához. A szentek nem a maguk hűségére építenek, hanem Isten hűségében bíznak.

Jöjj, én lelkem, lásd, a ködös november nagyszerű ígérettel kezdődik. Legyen bár kint borús az idő, bennünk ragyogjon a napfény.
Molnár B Antal [ 2014-04-10 14:45 ]

Panaszdal helyett .

Ahova éppen állított Isten,
hű tanú ott lehetsz,vagy soha, sehol.

Nincs galambszárnyad. Illanó vágyad
el ne röpítsen: a „volna”-pokol.

Itt és most éled kiszabott élted!
Só, világosság, csak itt lehetsz.

Kíntól se rettent, helytállt a kereszten
érted a Bárány. Így mentett meg.

Szorít a helyzet? Vállald kereszted!
Nem azt ígérte győztes Urad,

hogy messze röpít, de őriz, segít,
naponként szabja meg keskeny utad.

Panaszdal helyett, vállald a helyed,
s erőt kérve, hű tanú légy.

Dalold a földön, a mennyben, örökkön
a megváltottak új énekét.
Siklós József (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár
Molnár B Antal [ 2014-04-10 14:45 ]

IV. századi áldás .

Az Úr legyen előtted, hogy a jót mutassa neked.
Az Úr legyen melletted , hogy téged karjaiba zárjon és megvédjen.

Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a Gonosz cselvetéseitől.
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon,ha leesel.

Az Úr legyen tebenned,hogy megvigasztaljon ,ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted,hogy megvédjen,ha mások rád rontanak.

Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,ma , holnap és minden időben .
Ámen
Molnár B Antal [ 2014-04-10 14:44 ]

Mai ige - „Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem…” (Zsoltárok 40:9) Gyakran előfordul, hogy kezdetben arról álmodunk, hogy valami világrengető dolgot fogunk tenni, Pedig nem kell tenni semmit, csupán az Isten akaratát !!

Istennek a te életeddel is nagy tervei vannak.
Isten céllal teremtett minket, a maga képmására. Ugyanúgy, ahogy Isten születésétől fogva kiválasztotta Ézsaiást (Ézsaiás 49,1), …-„ Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről….” és Pált (Galácia 1,15) …” De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által,…”
egy adott célra, a te életedre nézve is meg van a terve.
---------------------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-04-10 14:44 ]

Pecznyik Pál. Csak a célra nézz !

Versenypályán futó ember
csak a célra nézz, mérhetetlen
öröm vár rád, ha majd célba érsz !

Bár a Sátán sok akadályt
gördít majd eléd, de Jézus szól:
veled megyek, hogy a célt elérd!

Hű Megváltóm, Ha így biztatsz,
Boldogan futok, Tudom Veled :
Tűzön, vízen, Célhoz juthatok!

Futásomhoz Nap, nap után,
Te adj új erőt, Célhoz érve
Leboruljak Szent Atyám előtt !

Mily öröm lesz Meglátnom majd
Lelkem fényhonát,S abban eddig
Még nem látott,Szebbnél szebb csodát!
Molnár B Antal [ 2014-04-10 14:43 ]

Ősi ír áldás

Áldott legyen a Fény, mely rád világít és mely benned van.
Az áldott napfény sugározzon be téged
és melegítse fel szívedet, míg úgy nem lobog, mint kandallók tüze.
Így minden idegen melegedni jöhet hozzád és minden barátod is.
Sugározzék szemedből a fény, mint ablakba állított gyertya fénye,
mely a viharban vándorlókat hívogatja.
Áldott legyen a rád hulló lágy eső.
Hulljanak lelkedre a cseppek és csalogassák
a virágokat, hogy illatukkal megteljék a levegő.
De áldott legyen a nagy vihar és rázza meg lelkedet,
hogy fényesre és tisztára mossa és sok kis tavacskát
hagyjon hátra, amiben megcsillan az ég kékje
és időnként egy csillag is.
Legyen áldott a Föld, az egész földkerekség,
hogy mindenütt kedvesen fogadjon
bármerre is vezessen utad.
Legyen puha a föld, mikor terhétől fáradtan lepihensz,
és legyen könnyű, amikor majd kinn fekszel alatta.
Olyan könnyen terüljön el fölötted,
hogy lelked kiröppenhessen fölfelé
és elérje útja végén
az Istent!
Molnár B Antal [ 2014-04-09 13:35 ]


A bűn!
Isten igazsága a bűnt,
soha el nem szenvedheti,
de a bűnét bánó bűnöst,
igyekezik megmenteni!
Mivel a legparányibb bűn is,
ék: Isten és ember között,
kegyelem, hogy van egy híd mely,
bűnbánót, Istennel egybeköt.
Bűneinket, csak bűntelen
ember, vehette magára,
így került a halálos bűn,
Isten, bűntelen Fiára!
Ilyen nem volt még sohasem,
csodálkozzatok óh egek!
Hiszen Isten, szent fiában,
saját magát
Molnár B Antal [ 2014-04-09 13:34 ]

A szeretet himnusza

a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha. ...

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
A szeretet nem féltékeny,
Nem kérkedik, nem gőgösködik,
Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
Nem örül a gonoszságnak,
De együtt örül az igazsággal.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
Mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha el nem múlik.
Törekedjetek a szeretetre! .
Molnár B Antal [ 2014-04-09 13:33 ]

Kedves névtelen barátom,
téged is, Isten alkotott.
Nincs fölírva homlokodra,
megéred - e a holnapot!

Gondold meg: csak egy napon is,
sokan halnak váratlanul,
ám a lelkük hallhatatlan,
csak testük az, mely sírba hull.

Hidd el: hamis állítás az,
halál után már nincs semmi,
de aki így gondolkodik,
ítéletre hogy fog menni!

Lelkünk örök hona felől,
míg élünk, addig dönthetünk,
fényben - e vagy sötétségben
telik el, örök életünk!

Így hát, mivel nem tudhatod,
földi léted végső percét,
jó volna, ha elfogadnád,
Jézus felkínált kegyelmét!

Hidd el: Ő jól ismer téged,
csak lelked javát akarja,
a keresztfán teérted is
ölelésre tárult karja!

Bűnbánattal jöjj Hozzá ma,
lehet, holnap már késő lesz,
csatlakozzál boldog szívvel,
megváltottak seregéhez!

Celldömölk, 2011. V.
Molnár B Antal [ 2014-04-09 13:33 ]

Még van remény!

Isten, aki mindent betölt,
Fiában egy nap, földre jött.
Ennek már kétezred éve,
ember beszélhessen véle.

Szemeivel láthassa Őt,
a bűnösökkel jótevőt.
Emberré lett, testet öltött,
harminchárom évet töltött

lenézetten, megvetetten,
tehelyetted, énhelyettem.
Önként ment fel Golgotára!
Üdvöt hozott szent halála

A bűnösnek, ki hisz benne,
el ne vesszen drága lelke!
Ilyen roppant áldozatot,
Atyánk miérettünk hozott!

Látta számtalan vétkünket,
lejött, hogy meg mentsen minket!
Lelkünket a bűnös vágytól,
végzetes örök haláltól!

Higgyünk, bízzunk, még van remény,
Megváltónk drága érdemén,
ha megbánjuk bűneinket,
Atyánk keblére vár minket.

éljünk nála örök fényben,
megváltottak seregében! Celldömölk, 2011. V.
Molnár B Antal [ 2014-04-09 13:33 ]

Még van remény!

Isten, aki mindent betölt,
Fiában egy nap, földre jött.
Ennek már kétezred éve,
ember beszélhessen véle.
Szemeivel láthassa Őt,
a bűnösökkel jótevőt.
Emberré lett, testet öltött,
harminchárom évet töltött
lenézetten, megvetetten,
tehelyetted, énhelyettem.
Önként ment fel Golgotára!
Üdvöt hozott szent halála
A bűnösnek, ki
Molnár B Antal [ 2014-04-09 13:32 ]

Dolgok felől,
míg élünk, addig dönthetünk,
fényben - e vagy sötétségben
telik el, örök életünk!

Így hát, mivel nem tudhatod,
földi léted végső percét,
jó volna, ha elfogadnád,
Jézus felkínált kegyelmét!
Hidd el: Ő jól ismer téged,
csak lelked javát akarja,
a keresztfán teérted is
ölelésre tárult karja!
Bűnbánattal jöjj Hozzá ma,
lehet, holnap már késő lesz,
csatlakozzál boldog szívvel,
megváltottak seregéhez!

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2011. V. 22.

Molnár B Antal [ 2014-04-09 13:32 ]

Szebb ruhát ad az Úr!
Drága lélek mi lesz veled,
ha nem őrzöd a lelkedet?
Külső, belső veszély ellen,
hogy állsz meg, Uraddal szemben!
Élhetsz hetven, nyolcvan évet,
ha bűnöd legyőzhet téged.
Ha nem győzöl bűnöd felett,
kárhozat lesz a lakhelyed.
Ma még ragyog élet-napod,
tarthatsz könnyes bűnbánatot.
Halld: Megváltód szava kérlel,
szakíts, bűnös szenvedéllyel.
Bár a tested, bűnre csábít,
bűnös élvezetre áhít.
Tested, csak lelked ruhája,
addig van szüksége rája,
amíg tart földi életed,
halálodban, majd leveted.
De nem maradsz ruhátlanul,
szebb ruhát ad reád, az Úr.
Az csodás lesz, fénylő fehér,
kifehéríti, drága vér!
Megváltód bűntörlő vére,
mely hull, Isten gyermekére!
Atyád: a mennyben vár téged,
üdvöt ajándékoz néked.
Bízd Jézusra a lelkedet,
csodás hon lesz a lakhelyed.
Megváltottak seregében,
élhetsz örök dicsőségben.
Pecznyík Pál Celldömölk, 2012.
Molnár B Antal [ 2014-04-09 13:31 ]

Van még kegyelem!

Egy anya kereste, drága gyermekét,
gyötrő nagy fájdalom, járta át szívét.
Többféle út közül, vajon merre ment?
Végül az egyiken, sírva útra kelt.
Serdülő gyermeke, csinos lányka volt,
a két szerető szív, egymásba karolt.
Arcán fennakadtak, parázna szemek,
s egy éjjel elcsalták, a szép gyermeket.
Kéjük kielégült, ügyük célba ért,
aztán, kioltották, drága életét!
Őt kereső anyja, másnap, rátalált,
----------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-04-09 13:31 ]

Ez 37,1-14 -1 Az ÚR megragadott engem; elvitt engem az ÚR lélek által, és letett
egy völgyben. Tele volt az csontokkal. 2 Végigvezetett köztük
körös-körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már
nagyon szárazak voltak. 3 Megkérdezte tőlem: Emberfia! Életre kelnek-e
még ezek a csontok? Én így feleltem: Ó, Uram, URam, te tudod! 4 Akkor
ezt mondta nekem: Prófétálj e csontokról!
---------------------------------

Lk 6,46-49.
Jézus szavai: 46 "Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek,
amit mondok?"
47 "Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik:
megmutatom nektek, kihez hasonló. 48 Hasonló ahhoz a házépítő emberhez,
aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz
jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni,
mert jól volt megépítve. 49 Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok
szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a
földre építette a házát: beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott
az a ház, és teljesen elpusztult."

Molnár B Antal [ 2014-04-09 13:30 ]

Sören Kirkegaard . Ha segíteni akarok…

Ha szeretnék egy másik embert egy meghatározott cél felé vezetni,
rá kell találnom ott, ahol éppen tart, és ott kell kezdenem.

Aki erre nem képes, önmagát csapja be,
mikor azt hiszi, hogy tud másokon segíteni.

Ahhoz, hogy segíteni tudjak valakinek, többet kell tudnom, mint őneki,
de legelőször is azt kell tudnom, mit tud ő.

Ha erre nem vagyok képes, mit sem segít, hogy többet tudok nála.

Ha ennek ellenére mégis meg akarom mutatni, mit tudok,
ez azért van, mert hiú vagyok és gőgös, és ahelyett, hogy segítenék a másiknak,
csak azt akarom, hogy csodáljon engem.

Minden őszinte segíteni akarás a segítségemre szoruló iránt érzett alázattal kezdődik,
meg kell tehát értenem, hogy a segítés nem uralkodni vágyás,
hanem szolgálni akarás.

Ha erre nem vagyok képes, senkin nem tudok segíteni.
Molnár B Antal [ 2014-04-09 13:29 ]

ÁLDÁSOK MINDENKINEK !
"A szeretetet nem lehet megölni! Egy testet keresztre lehet feszíteni, de Istent, aki a Szeretet, nem lehet megölni. Az újra és újra testet ölt. Általunk, általad, általam, az újra és újra megjelenik valahol, mert a Jézus-i szeretet az megölhetetlen. A Szeretetbe nem lehet szöget verni, csak a tenyerünkbe, a szívünkbe lehet, de a szeretet él. Mindent túlél!
Micsoda titkot hirdet Pál, amikor azt mondja, hogy a szeretet örökre megmarad! Legnagyobb a hit, remény, szeretet, és megmarad a szeretet. Belőlünk annyi marad meg, amennyi bennünk a jézusi szeretet."
(Dr. Gyökössy Endre)
---------------------------------------------------------------
"Van-e lehetetlen? - Isten imádság meghallgató! –
Egyáltalán nincs kiút?- Isten képes rá, és menni fog.
Isten képes rá, megteheti! Neki semmi sem lehetetlen.
Isten képes rá, megteheti! Ó, bízzál benne teljesen!”
(H.E. Alexander)
Molnár B Antal [ 2014-04-09 13:29 ]

Régi magyar ÁLDÁS .

Áldott legyen a szív, mely hordozott, És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad, És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény, Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,És melegítse fel szívedet,

Hogy lehess meleget adó forrás A szeretetedre szomjasoknak,
És legyen áldott támasz karod A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad, Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed Azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod, Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás Minden téged keresőnek.

Legyen áldott immár Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja, Végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod, Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg Önmagadnak, és a Téged szeretőknek.
Molnár B Antal [ 2014-04-09 13:29 ]

Túrmezei Erzsébet
CSAK TE VEZESS!

Utunk ismeretlenben kanyarod,
célt és időt nem ismerünk.
De vigasztal a „Veletek vagyok!“
s bárhogy fenyegetnek a viharok,
csak Te vezess, Urunk, Te légy velünk!

Arno Pötch után németből

TÚRMEZEI ERZSÉBET. Csodákra emlékezni jó!

Határkőnél hittel megállni, határkőnél visszanézni,
hálás szívvel múltat idézni: csodákra emlékezni jó!

Meglátni, hogy minden utunkat hű és hatalmas kéz vezette,
javunkra szolgált tette: csodákra emlékezni jó!

Látni, hogy át viharon, vészen hű mesterünk hogyan segített,
éjekre fényt hogyan derített: csodákra emlékezni jó!

Határköveknél hálát adni, és hallelujás köszönetben
méregetni, mi mérhetetlen: csodákra emlékezni jó!

Messzi évekre visszanézni, és számbavenni ezer áldást,
erőt, kegyelmet, megbocsátást: csodákra emlékezni jó!

Hallelujás hálaadással leborulni egy határkőre,
s elindulni hittel előre, amerre hív az égi szó."Molnár B Antal [ 2014-04-09 13:28 ]

"Boldogok, akiknek útjuk feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Boldogok, akik megőrzik az Ő bizonyságait, és teljes szívből keresik Őt. És nem cselekesznek hamisságot, az Ő útaiban járnak. Te parancsoltad Uram, hogy határozataidat jól megőrizzük: Vajha igazgattatnának az én Utaim a Te rendeléseid megőrzésére! Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra! Hálát adok Néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a Te igazságod ítéleteire. A Te rendeléseidet megőrzöm, soha ne hagyj el engem!" Zsoltár 119,1-8
Hálát adunk Uram, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy azért hoztál ide, mert szólni kívánsz hozzánk, és jól tudod, mire van szükségünk. Kérünk, Igéd és Lelked által add meg, amiért éhesen és szomjasan jöttünk ide. Dicsérünk, hogy itt voltál már, amikor jöttünk. Áldunk, hogy szereteteddel fogadtál, és itt lehetünk közeledben. Áldd meg az itt tartózkodásunkat. Ámen.

Az első szó, amivel fogad minket az Úr, így hangzik: "boldog". De kik a boldogok? Olyan különféle elképzelése van a világnak arról, hogy kik a boldogok.

Ti mit gondoltok, mi kell a boldogsághoz?

Nagyon fontos. a szép lakás, egészséges gyerekek, jó fizetés, és egy szép kocsi ,és sorolni lehetne még vég nélkül az emberi elképzeléseket.

Isten szerint egészen más kell a boldogsághoz

"Boldogok, akiknek útjuk feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak." Isten szerint három dolog szükséges a boldogsághoz. Az első így hangzik, "útjuk feddhetetlen, és az Úr törvényében járnak."
Röviden így mondhatnák: rendezett múlt, jelen és?? Istenbe rejtett jövő!

A második, ami szükséges az Ige szerint, azt röviden így mondhatnák:
rendezett kapcsolat az Úrral.
"Boldogok, akik megőrzik az Ő bizonyságait, és teljes szívből keresik Őt."

A harmadik, ami kell a boldogsághoz: a jövő, a többi versek mondják: "Vajha igazgattatnának az én lábaim a Te rendeléseid megőrzésére."
." Vajon hogy igazgattatnak a jövőd útjai, a terveid, az elgondolásaid, az Ő akarata és rendelései szerint?
Tovább így mondja: "Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra!" Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a Te igazságod ítéleteire."

Egyetlen valaki az egész boldogság titka: az Úr! Aki rendezi a múltat, akin keresztül van a bocsánat, aki a mai napnak az Istene, akivel boldogan járok ma, és akinek kezében van a jövő. Egyetlen titka van a boldogságnak, nem valami, hanem Valaki.
Olyan megdöbbentő ez a mondat: "soha ne hagyj el engem."

"Boldogok, akik megőrzik az Ő bizonyságait, és teljes szívből keresik Őt." Ma hadd kérjük: szeresük Őt teljes szívből. Egyikünktől sincs messze. Csak oda kell Hozzá fordulnod, és már meg is találtjuk. És akkor kérhetjük: "Vajha igazíttatnának az én utaim a Te rendeléseid megőrzésére!"

Molnár B Antal [ 2014-04-07 18:13 ]

Berde Mária:
TÖRVÉNY

Ki keresztet hordott mindenkiért: A földön igazságot nem ígért!
A földön a föld törvényét keresd, A földön egy a törvény: a kereszt!

Kinek keresztje föl az égig ért: Az égben igazságot nem ígért.
Az égben ítél égi szeretet: Az égi egy-törvény: a kegyelem.

Ki a keresztről alá poklokra szállt: Ott igaz és hű mérleget talált.
Ott, ki miképp vetett, aképp arat – Igazsággal egy mér: a kárhozat.

Hogy jól imádkozz, jól vigyázz azért! Igazságod Istentől sohse kérd.
Szólj: „Törvényed szerint legyen velem, Itt a kereszt, és túl a kegyelem;
Csak igazság szerint velem ne tégy, Mert tűzbe hullok úgy, mint őszi légy!
Templomablak c. kötetből.
Molnár B Antal [ 2014-04-07 18:12 ]

Mai ige - „…Ő ráütött a földre háromszor, azután megállt.” (2Királyok 13:18)Amikor Izraelt ellenséges hadsereg fenyegette, a király Elizeus prófétához fordult segítségért.

Isten tökéletes szeretete elűzi a félelmet .
Napi remény -
„Aki bűnt cselekszik, az egyenesen az ördögtől van, mert az ördög az első, aki bűnt cselekedett. De Isten Fia megjelent, hogy megszüntesse az ördög útjait.” (1Jn 3,8 MSG fordítás)
Jézus legyőzte a halált, és ezáltal a sátánt is legyőzte. Tudtad, hogy Ő ezért jött a Földre? A Biblia azt írja az 1János 3,8-ban, hogy „Isten Fia megjelent, hogy megszüntesse az ördög útjait.”
De tulajdonképpen mi is az ördög útja? Először is összezavarja a szívedet: megtölti aggodalommal, bűntudattal, megbántódással, haraggal, félelemmel, zűrzavarral. Azt súgja a füledbe, hogy te értéktelen, haszontalan, reménytelen és céltalan vagy!
Honnan máshonnan jöhetnének ezek a gondolatok? Semmiképp sem Istentől! Sátán felhasználja mindezeket, hogy rabszolgaként tartson. A legnagyobb eszköze, amit felhasznál az életünk megrontásához, az a félelem.
A félelem nem Istentől van. Az 1János 4,18-ban ezt olvassuk: „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet.” Sőt, a Biblia azt is mondja, hogy „Isten szeretet.” Tehát amikor félsz, az nem Istentől van, mert a szeretetben nincs félelem és Isten szeretet.
Lelkipásztorként megtapasztaltam, hogy legtöbbünk legnagyobb félelme a haláltól való félelem. Sátán felhasználja ezt a félelmet, hogy félrevezessen és befolyásoljon bennünket. De Jézus legyőzte a halált, és elpusztította sátán munkáját. Így, annak ellenére, hogy egy halálesetkor bánkódunk, mégis van reménységünk.
Kesergünk, mert hiányzik az, akit elvesztettünk. Gyászolunk, de tudjuk, hogyha hittek Jézusban, újra fogjuk látni egymást a Mennyországban. Azon a helyen várnak ránk, ahova Isten eredeti terve szerint mindannyian el kell jussunk.
Zsidó 2:14-15-ben ezt írja a Biblia: „Mivel mindezek a fiak és lányok hús és vér, Jézus is hozzájuk hasonlóan hús-vér testben jelent meg, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, vagyis az ördögöt. Így megszabadította azokat, akik egész életükben rabok voltak, mert féltek a haláltól.” (GW fordítás)
Beszéljünk róla:
• Mik a félelmeid?
• Hogyan tudnád jobban betölteni az életedet Isten tökéletes szeretetével, hogy ne maradjon hely a félelmeidnek?
Molnár B Antal [ 2014-04-07 18:12 ]

Túrmezei Erzsébet: Jézus új terve

Rám néz a múltból kedves gyermekarcod, Míg olvasom keserű leveled.
Csalódások veszteségek kudarcok… S hol a megoldás, hol a felelet?

„Életem nem sikerült… most már mindegy! Elvesztem… remélni már nem lehet!”
Megint egy fájó sóhajtás… megint egy… Szeretném most megfogni kezedet!

Szeretnélek csendesen átölelni, Hívni: Ne sírj! Nincs vége! Jöjj velem!
Jöjj új kezdetre, új örömre lelni! Jézusnál most is vár a kegyelem!

Ha nem figyelünk az isteni tervre, Ha nem vezethet, ha eltévedünk,
És mintha mindennek vége lenne,Ne félj, neki még van terve velünk!

Új, drága terve, ha bűnbánó szívvel Messze földről megérkezünk haza.
Egünkön ragyogó szivárvány ível, S vár az új élet boldog tavasza.

Előtted újra kinyílik a holnap. A könnyes tegnap elmúlt, vége lett.
Szívedben újra remények dalolnak .Jézus Krisztusnak terve van veled!
Molnár B Antal [ 2014-04-07 18:11 ]

Németh Miklós. Hálát adok...

Hálát az Úrnak, Hogy máig megtartott,
Mert bár életedben a nehézség, Mint a tenger,
Olyan sok, De nem csak a fájdalom,
Mely benned nyomot hagyott. Ott a sok boldogság,
A gyerekek,a kócos manók, Kiknek a talpa a szőnyegen
Anno sárfoltokat hagyott. Mindet az úr hagyta jóvá,
De nem mindent ö adott! Mert a Sátán az,
Ki annyi bajt hozott!

Isten nem börtönnek teremtette a világot, Nem rakott bele háborút,
Se egy darab átkot. Az ördög,s az ember az,
Ki fellázadt, S lombhullatóvá tette
A zöldellő fákat.

De Isten adott még egy esélyt, Jézust küldte e bűntől tocsogó világba.
Föláldozta a fiát az emberért! De a nép szidta,
S egyre csak gyalázta. Keresztre tettük, ki reményt hozott,
Miért csodálkozunk, Hogy a nyomorból oly sokunknak jutott?!

De Isten még most is Kard helyett a kezét nyújtja,
S nem harag az, Hanem a béke jobbja.
Melyet csak el kell fogadni, Hogy jobb legyen az élet,
Melyet elutasítani kár volna,Miért jutna az ember a pokolra?
Mit veszítesz azzal ha megfogod?Semmit!
Csak lesz egy jó barátod, Aki mindent megbocsát,
S aki elé letehetsz minden problémát. Akinek mindent elmondhatsz,
S akivel magányban többé nem maradsz, Mert Ő mindig ott lesz,
De küld olyant is, Akit megérinthetsz.

Megfogja a kezedet, S egy életen át vezet.
Nem kell többé aggódnod semmiért, Amitől félsz,
Mert az Úrral Örökké boldogan élsz!

Molnár B Antal [ 2014-04-07 18:11 ]

HÁLA SZÁLLJON ISTENHEZ

A hála szálljon Istenhez És minden tisztelet,
Mert méltó, hű és szent az Úr, Hogy áldja szó és tett.

A földre küldte szent Fiát, Mily bölcs az ő terve!
Ki benne hisz, és felnéz rá, Megújul élete.

Megváltónk, Jézus értünk halt, Föltámadt, mennybe ment.
Szentlelke őriz mindennap, És ő ad győzelmet.
Molnár B Antal [ 2014-04-07 18:10 ]

Pecznyík Pál. Csak pillanat!

Derült, borult nagy ég alatt, életünk csak egy pillanat.
Lelkünk új világba lép át, itt hagyja nyűtt földi sátrát.
Mégis, ez az egy pillanat, olyan sok mindent tartogat.
Még ha hetven - nyolcvan év is, hossza: csak pillanat mégis,
ha mérjük a rövid végest, örökkévalóhoz képest.
Értelmünk azt, fel sem fogja, hogy lelkünk, mely testünk foglya,
él örökké túl-világon, ismeretlen ott az álom.
Ott nincsenek napok, évek, nyoma sincsen az időnek.
Ne bánjuk a múló napot, ezt a múló pillanatot,
Istenhez szálljon a hálánk, nála: örök élet vár ránk!
S ha véget ér a pillanat, testünk eltűnik föld alatt,
s a dicső feltámadásban, megjelenünk új ruhában!
Melyet soha le nem vetünk, abban: mennyben ünnepelünk.
Itt véget ér a pillanat, ott élünk szebb új ég alatt!
Celldömölk, 2011. II. 25.
Molnár B Antal [ 2014-04-07 18:10 ]

Napi Ige és Gondolat - Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. (Zsoltárok 90:1)Egy nehéz nap után jólesik hazamenni, egy olyan helyre, amit ismersz – egy olyan helyre, ahol lerúghatod a cipődet, ahol fürdőköpenyben szaladgálhatsz, és nem kell aggódnod amiatt, hogy ki mit gondol. Tiszteletteljes értelemben szólva: Isten jelenléte ugyanilyen kényelmes otthon lehet számodra. Idővel megtanulod, hogy menj oda erőért, védelemért, útmutatásért. Isten azt akarja, hogy otthon érezd magad jelenlétében, és mindig vedd észre közelségét. Úgy szoktunk gondolni Istenre, mint egy istenségre, akiről beszélhetünk, nem pedig úgy, mint egy helyre, ahol lakhatunk, de Isten azt akarja, hogy úgy lássuk őt, hogy ő az, akiben „…élünk, mozgunk és vagyunk” (ApCsel 17:28). Amikor Isten a pusztán át vezette Izrael népét, nem csak naponta egyszer mutatkozott meg, hogy aztán csak úgy eltűnjön. Nem, a tűzoszlop egész éjjel velük volt, a felhő pedig egész nap. Isten soha nem hagy el minket. Jézus megígérte: „…én veletek vagyok minden napon…” (Máté 28:20). A zsoltáros ezt mondta: „Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy az Úr házában lakhassam egész életemben…” (Zsoltárok 27:4). „Ez szép – mondod – én is szeretnék az Úr házában lakni, de itt ragadtam a való életben.” Nem, sőt épp ellenkezőleg! Csupán egyetlen döntésnyire vagy Atyád jelenlététől. Nem kell megváltoztatnod a lakcímedet – csak a felfogásodat. Bárhová is mégy ma, bármivel is kell szembenézned, emlékeztesd magad: „Ő velem van!”Molnár B Antal [ 2014-04-03 15:33 ]

Kedves Testvér az Úr Jézusban !!
ezeket küldeném személyesen is részedre , az Úr áldását és győzelmét kívánva szeretettel
az Úrban
tóni bácsi /80-éves /Molnár B Antal [ 2014-04-03 15:30 ]

Istenre bízom magamat!!

Istenre bízom magamat, Magamban nem bízhatom,
Ő formált, tudja dolgomat, Lelkem ezzel biztatom.
E világszép formája Az Ő keze munkája.
Mit félek? Mondom merészen. Istenem és Atyám lészen.

Öröktől fogva ismerte, Hogy mire lesz szükségem,
Éltem határát kimérte, Szükségem s elégségem.
Lelkem, hát ne süllyedezz, A hitben ne csüggedezz!
Egy kis bajt nem győznél-e meg? Hogy tántorítana ez meg?

Tudja Isten kívánságod, Ád is, mert csak Ő adhat,
De bölcs, Uram, te jóságod, Tudod, sok elmaradhat.
Tudom, gondod reám nagy, Mivel édes Atyám vagy,
Mint akarod, hát úgy légyen! Másként hinnem volna szégyen.

A valóságos igaz jót. Az Úr meg nem tagadja,
Nagy gazdagság és rakott bolt .Nem fő jó, ritkán adja.
Ki az Isten tanácsát, Megszívleli mondását,
Azt Ő Lelkével serkenti, Gondját is megédesíti.

E világnak dicsősége Igen hamar elmarad,
Kit ma gondok sújtanak, Végre Holnap diadalt arat.
Csak Atyámban bízhatom, Ő megsegít, jól tudom,
Mert az igazaknak Atyja Hű, ezért én Őt, el nem hagyom!
(Ismeretlen szerző)
---------------------------------------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-04-03 15:29 ]

Kola Krisztina
Ne add fel

Véget ér egy pillanat,
a hajó elúszik
Az emlék tovább él,
szemedbe könny kúszik.

De az új nap, hoz majd
egy új reményt...
Minden perc
egy új esélyt.

Egy mosoly, egy pillantás
oly bátorító
Egy szó és szívem
tűztől lángol.

Egy nappalom, s egy éjjelem...
új hitet kapok
Nem félek bármi történt
vagy történni fog.

Véget ér egy pillanat
de ez új kezdetet ad...
Az emlék örökké él
Fel sose add!
Molnár B Antal [ 2014-04-03 15:28 ]

Füle Lajos
Egyek legyetek!

E fel-nem-ismert lehetőség ítéletünk, megméretésünk.
Családnyi vagy gyülekezetnyi, városnyi vagy országnyi létben, világnyi összetartozásban örök hiányjel.
Mint jéghegyek úszunk el egymás mellett, noha megváltatásunk óceánja szeretve ringat mióta és mindannyiunkat!
VALAKI vár, vérrel fedez be, s távolodunk széttöredezve...
Vagy??? Ha! Tudjuk és cselekedjük!!!
Döntésünk – DÖNTŐ!!
GYÜLEKEZET, NEMZET ÉS CSALÁD TEKINTETÉBEN!!!

Molnár B Antal [ 2014-04-03 15:28 ]

Petőfi Sándor
ISTEN CSODÁJA
( részlet )

"... Mi lesz belőlünk?... ezt én kérdezem,
De mily kevesen gondolnak vele.
Oh nemzetem, magyar nép! éltedet
Mindig csak a jó sorsra bízod-e?
Ne csak Istenben bízzunk, mint bizánk;
Emberségünkből álljon fönn hazánk!"

Szalkszentmárton, 1846. január
Molnár B Antal [ 2014-04-03 15:27 ]

 Van még kegyelem!

Egy anya kereste, drága gyermekét,
gyötrő nagy fájdalom, járta át szívét.
Többféle út közül, vajon merre ment?
Végül az egyiken, sírva útra kelt.
Serdülő gyermeke, csinos lányka volt,
a két szerető szív, egymásba karolt.
Arcán fennakadtak, parázna szemek,
s egy éjjel elcsalták, a szép gyermeket.
Kéjük kielégült, ügyük célba ért,
aztán, kioltották, drága életét!
Őt kereső anyja, másnap, rátalált
Molnár B Antal [ 2014-04-03 15:27 ]

NE AGGODALMASKODJ!
Ezer madár vígan csengő
Énekétől zeng az erdő.
Nem is vetnek, mégse félnek,
Könnyű szívvel vígan élnek.
Ezer virág tarkán, szépen
Hajladozik künn a réten.
Sziromruha libben-lebben.
Ki öltözik náluk szebben?
Virágillat, madárének
Örvendezve száll az égnek:
Van jó Atyánk, nincsen gondunk!
Reggel este hálát mondunk.
Madárdallal, illatszárnyon
Énekünk is szállva szálljon:
Van jó Atyánk, nincsen gondunk.
Reggel-este hálát mondunk.
Aki Fiát adta értünk,
Vele mindent megad nékünk.
Van Megváltónk, nincsen gondunk.
Reggel-este hálát mondunk. Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2014-04-03 15:26 ]

PECZNYÍK PÁL: Lelki vakok!

Lelki vakok világában
él, az Isten hívő népe.
Gyűlöli is őt a világ,
mert szívében, Krisztus képe!

Mindent, ami mennyből való,
világ nem tud elviselni,
szíve folyton gonoszságnak
lélekölő magvát termi.

Isten népe, mint idegen,
vonul át a földi téren,
mennyből kapott megbocsátó
szeretet van, a szívében.

Ujjong szíve örömében,
ha lelki vak, látóvá lesz,,
így boldogan csatlakozhat,
megváltottak seregéhez!
Celldömölk, 2009. V. 29.
Molnár B Antal [ 2014-04-03 15:26 ]

Ady Endre – Az Úr érkezése

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon
De háborús éjjel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom
Mai ige - „Ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő.” (János 7:46) Történelmi kutatások bizonyítják az Egyesült Államok alapítóinak személyes hitét.
Molnár B Antal [ 2014-04-03 15:25 ]

Napi Ige és Gondolat Vesd az ÚRra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. (Zsoltárok 55:23)Terheink, gondjaink, viharaink mindnyájunknak vannak. Az egyik legfontosabb kérdés az, hogy kire nézünk: magunkra, a körülményeinkre vagy az Úrra? A következő történet legyen segítségünkre, épülésünkre ezzel kapcsolatban:Egy kisfiú az óceánon hajózott apjával, aki a hajó kapitánya volt, amikor szörnyű viharba kerültek. A hullámok közt ide-oda hányódtak, és mindenkin erőt vett a rettegés. A kisfiú azonban nyugodtan ült, tekintetét egy pontra függesztette. Amikor valaki megkérdezte tőle, miért nem fél, így válaszolt: „Arra a kis ablakra nézek. Azon át látom a parancsnoki hidat, és a hídon az apámat. Ő ennek a hajónak a kapitánya. Már sok viharon átvitte, és tudom, hogy ezen is át fogja vinni.” Örülj, mert te is túl fogsz jutni ezen a viharon, és el fogsz jutni a túlsó partra! Isten megígérte. Kezdd el megvallani: „Istennel képes vagyok rá!”A nap gondolata: Mindennap újra kell hinnünk, a tegnapi hit mára mit sem használ.szabó jános [ 2014-04-02 22:17 ]

Kedves testvéreim az Úrban !Legyetek szivesek imádkozzatok értem, mert a sátán szorításában vagyok !Dg: Diabetes,Inf.myoc. cataracta,glaucoma, polineuropathia diabetika.Benny hinnhez juttassátok el kérem ! Meg szeretnék gyógyulni !Segítsetek rajtam.Szabó János 3529 Miskolc Szilvás utca 21,1/1.Hungária Az Úr áldja meg munkátokat Ámen.Molnár B Antal [ 2014-03-31 12:07 ]

Adjunk hálát.
1. Adjunk hálát az Úrnak,
aki meghalt és feltámadt!
Ô a mennybe ment és a trónon ül,
onnan várjuk, míg eljő.

Refr. Allélúja, az Úr az Isten,
alleluja, a megváltó!
Alleluja, az Úr az Isten,
zengj alleluját! Amen!

2. Az ô teste és vére
éltet minket itt a földön.
Gyere és örülj velünk, ünnepelj,
tiszta szívből áldjuk öt!

3. Aki benne hisz, sose szomjazik,
ô az élô víz forrása.
Szentlélek, jöjj és szállj le ránk,
tölts be minket szeretet
Molnár B Antal [ 2014-03-31 12:06 ]

Adj erőt.
1. Adj erőt, hogy megnyílhassak,
Megnyíljak és befogadjak.
Add, hogy mindig felismerjem,
Szándékodat életemben.

2. Adj erőt, hogy érted éljek,
Emberekhez elvigyelek.
Téged látva mindenkiben,
Szolga legyek életemben.

Refr. Adj erőt Uram, gyenge vagyok.
Nélküled élni nem tudok.
Kérlek segíts, ha úgy akarod.

3. Adj erőt, hogy adni tudjak,
Dicsőséget ne hajszoljak.
Földi kincshez ne ragadjak,
Akárhogy is csalogatnak.

4. Adj erőt, hogy jel lehessek,
Mindig bátran hirdesselek.
Add, hogy minden testvéremnek
Elmondhassam amit érzek.
Molnár B Antal [ 2014-03-31 12:05 ]

NINCS A FÖLDÖN NAGYOBB KINCS.
Versben mondom el, Hogy szeretni, szeretni kell.
Ez annyira fontos az embernek, Ahogy a szívnek a levegő kell.

Szeretet nélkül lehetetlen élned, Oly sivár az élet, de a szeretettől
Ha szárnyal a lelked, azt érzed, Nincs a földön nagyobb kincs,
Attól, ha téged szeretnek, És te viszont szerethetsz,
Ezért elmondom, ha kell, Ezerszer
A másikat mindig szeretni, Szeretni és becsülni kell,
Csak ettől lesz igazán, Nagy és értékes az ember.
HIÁNYZIK, HA NINCS.
Békességgel élni csak úgy lehet , Ha szeretettel telve van a szíved,
Mert a szeretet az egyetlen kincs, Ami hiányzik nagyon ha nincs!

Molnár B Antal [ 2014-03-31 12:04 ]

Farkas Éva - Mi a boldogság?
Hogy mi a boldogság? Most elmesélem, Ha ideülsz mellém, szótlanul, szépen.
Hunyd be a szemed, ne gondolj semmire, Figyelj a lelkednek rezdülésire.

A boldogság ott mélyen, tebenned van, Most szunnyad éppen, némán és hangtalan.
Jelre vár, hogy kinyíljon, mint a virág, Ébredő fény, melytől más lesz a világ.

Boldogság, amikor másnak adni tudsz, Ha békét hozol, nem szörnyű háborút.
Nem mérlegelsz, segítsz, ha valaki kér, Megosztod, ha asztalodon van kenyér.

Mersz szeretni, hagyod, hogy szeressenek, Letörlöd az érted hullott könnyeket.
Bízol, nyílt szívvel várod az új csodát, Egy versben, egy dalban, ott a boldogság

A boldogságért néha szenvedni kell, Egyszer eljön, vedd hát észre, jól figyelj!
Engedned kell, hogy szívedet mossa át, S kezedet megfogja egy igaz barát.

Ne félj attól, hogy most talán sírni kell, Szívedből lassan eltűnik a teher.
Hallgasd szívverésed friss, új dallamát, Kicsiny csoda, de ez már a boldogság.
Molnár B Antal [ 2014-03-31 12:03 ]

Az időről...
Legyen egy bankszámlád, ahol minden reggel 86 400 forint kerül a számládra!
Ez nem marad meg a holnapi napra. Minden este lenullázódik, akármennyit is használsz fel a nap folyamán.
Hát akkor mit lehet tenni?
Természetesen használd fel MINDET!
Mindannyiunknak van egy ilyen bankja. Ez az IDŐ.
Minden reggel 86 400 másodperccel gazdagabbak vagyunk.
Minden este lenullázódik, elvész, akármennyit is használtunk fel céljaink eléréséhez.
Soha nem marad egyensúlyban. Soha nem lesz több, egy másodperccel sem.
Minden új nap új számlát nyit nekünk, és minden este felégeti a maradékot.
Ha elmulasztod felhasználni, az aznapi betéted értéke elveszik. Soha nem kapod vissza. Nem íródik jóvá másnap.
A jelenben kell élned, a mai betétet használva.
Befektetni, hogy a lehető legtöbbet tudj vásárolni

Hogy megértsd, mennyit ér egy év, kérdezd meg a diákot, akinek ismételni kell.
Hogy megértsd, mennyit ér egy hónap, kérdezd meg az édesanyát, aki koraszülöttet hozott a világra.
Hogy megértsd, mennyit ér egy hét, kérdezd meg a hetilap szerkesztőjét.
Hogy megértsd, mennyit ér egy óra, kérdezd meg a szerelmest, aki a találkozóra vár.
Hogy megértsd, mennyit ér egy perc, kérdezd meg az utast, aki lekéste a vonatot.
Hogy megértsd, mennyit ér egy másodperc, kérdezd meg az autóst, aki nem tudta elkerülni a balesetet.
Hogy megértsd, mennyit ér egy tizedmásodperc, kérdezd meg a sportolót, aki ezüstérmet nyert az Olimpián.
Minden pillanat kincs, ami a tiéd és becsüld meg jobban, mert megoszthatod valakivel, akivel tökéletesen elköltheted.
És emlékezz, hogy az idő senkire sem vár.
A Tegnap történelem.
A Holnap rejtelem.
A Ma ajándék.
Gondolkodj el: hogyan töltötted a mai napot?


Molnár B Antal [ 2014-03-31 11:55 ]

, Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből
A SZENVEDÉS TÜZÉBEN MAGUNKRA TALÁLUNK
"És mit mondjak? Atyám ments meg engem ettől az órától! De hiszen ezért jutottam erre az órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet" (Jn 12,27-28).
Ha szent vagyok, nem azt kell kérnem, hogy kerüljem el a szenvedéseket és a nehézségeket, hanem azt, hogy a szenvedés tüzében megőrizhessem magam úgy, ahogy Isten teremtett. Urunk megtalálta önmagát a szenvedések tüzében. Megmenekült, de nem attól az órától, hanem abból az órából.
Nem kellene szenvedésnek lennie - mondjuk. De a szenvedés van és magunkra kell találnunk annak tüzében. Ha igyekszünk a szenvedést kikerülni és nem akarunk számolni vele, akkor balgák vagyunk. A szenvedés az élet egyik legnagyobb valósága, mit ér, ha azt mondjuk, hogy nem kellene lennie. Van bűn, szenvedés és nyomorúság és nem mondhatjuk, hogy Isten tévedett, amikor megengedte, hogy legyenek.
A szenvedés kiégeti a felszínesség jó részét, de nem mindig teszi jobbá az embert. Vagy visszaad magamnak a szenvedés, vagy megsemmisít. A siker a fejedbe száll, benne nem találod meg magadat, de az egyhangúságban sem, mert akkor meg zúgolódsz, és elégedetlen vagy. Csak a szenvedésben találsz rá önmagadra. Más kérdés, hogy miért van ez így, de így van, ezt igazolja a Szentírás és az emberi tapasztalat is. Meglátszik az emberen, ha átment a szenvedés tüzén és benne magára talált. A szenvedéseid idején az ilyen emberhez azzal a biztos tudattal mehetsz, hogy van ideje a számodra. De aki nem ment át ezen az iskolán, az könnyen gőgössé válik és nincs ideje a számodra. Ha a szenvedés tüzében magadra találsz, Isten kenyérré tesz mások számára.
Molnár B Antal [ 2014-03-28 17:21 ]

GOETHE: A kedvelőknek

Költő nem tud néma lenni,
Szeret nyilván megjelenni,
Gáncs is, taps is vonzza őt.
Gyónni bajos prosa-nyelven,
De sokat kivallunk csendben
Hallgatag Muzsák előtt.

Mi jót, gyarlót cselekedtem,
Mit élveztem, mit szenvedtem,
Egybeköti e füzér.
Mert öregség és ifjúság
És bölcsesség meg hiúság
Dalban szépen összefér. (1799.)
Molnár B Antal [ 2014-03-28 17:20 ]

Add, hogy lámpás legyek szent kezedben!
Tégy engem békeköveteddé,
Hogy hinthessem az ige-magvakat!
Ó, Szentlelked hadd uralkodjék bennem,
És az ajkamra adj tiszta szavakat!
Ó, add, Uram, hogy soha ne feledjem,
hogy mi voltam, s hogy mivé lettem én!
Egész életemmel, lényemmel hirdessem:
Jézus él! Benne mindig van remény.

Tégy engem békeköveteddé,
Bár Nélküled én oly kicsiny vagyok,
A harcaim közt az ad erőt nékem,
Ha az Ige fénye újra rám ragyog.

Tégy engem békeköveteddé,
Mert sóvárogva vár Rád a világ!
Ó, add, hogy lámpás legyek szent kezedben,
Aki utat mutat másoknak Hozzád!
(A hit hangjai, 713; BGyÉ. 483.)
Molnár B Antal [ 2014-03-28 17:19 ]

MILYEN EGYSZERŰ!

Milyen egyszerű, csak egy kattanás
és fényben úszik az egész lakás.

Rejtett huzalon áramló erő
egy kis lámpából tündöklik elő.

Szakadatlanul árad a Lélek,
hol nem gátolják rút szenvedélyek.

Milyen egyszerű: csak hit és remény
legyen szívünkben, s átölel a fény. Gerő Sándor
Molnár B Antal [ 2014-03-28 17:18 ]

Vers: A vak koldus
Arra járok nap-nap után,
Néha látom az apókát.
Ölében műanyag tányér pihen,
Nem ifjú már…
Hajában az ősz ül szeliden..

Fehér bot hurokja a kezén.
Bölcs arcáról süt a napfény.
Tudom öreg, mi a titkod!
Megölelném…
Te vagy vak, de én nem látok!
Molnár B Antal [ 2014-03-28 17:18 ]

Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből

A SZELLEMI BECSÜLETESSÉG KÉRDÉSE

"Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok..." (Róm 1,14).

Pált eltöltötte az- az érzés, mennyire adósa Jézus Krisztusnak, és hogy ezt kifejezhesse, teljesen odaadta magát az Urának. Pál életének nagy ihletettsége az a látás volt, hogy Jézus Krisztus az ő szellemi hitelezője. Ugyanilyen adósnak érzem-e én is magam Jézus Krisztussal szemben minden egyes megváltatlan lélekre vonatkozóan? Akkor élek szellemi értelemben becsületesen, ha ezt az adósságot a lelkekre nézve törlesztem. Ami az életemben értékes, még a legkisebbet is Jézus Krisztus váltságának köszönhetem. Vajon teszek-e valamit azért, hogy váltsága más emberek életében is érvényesüljön? Csak olyan mértékben tehetem ezt, amennyire Isten Szent Szelleme adós voltom tudatát kimunkálhatja bennem. Nem felsőbbrendű személynek kell lennem az emberek között, hanem Jézus Krisztus rabszolgájának. "Nem a magatokéi vagytok" (1Kor 6,19). Pál önmagával fizetett Jézus Krisztusnak. Azt mondta: Adósa vagyok mindenkinek az egész föld kerekségén Jézus Krisztus evangéliumával. Azért vagyok szabad, hogy teljesen szolgája lehessek Uramnak. Ez a Jézus Krisztusnak elkötelezett ember jellemvonása, aki szellemi vonalon becsületes. Hagyd abba az imádkozást magadért és add oda magadat másokért, mint Jézus rabszolgája. Így leszünk valóban megtört kenyér és kiöntött bor.
Molnár B Antal [ 2014-03-28 17:17 ]

Mikor pedig megszűnt beszélni, monda Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Lukács 5:4
Világunkban ezer és ezer tanfolyam van. Ígérik, hogy megtanítanak bennünket arra, hogy mi a siker titka az életben. Ezen tanfolyamok legtöbbje csak pénztől szabadít meg bennünket, azonban nem fog igazán előre vinni minket. Mi haszna ugyanis, ha elmegyünk egy olyan tanfolyamra ahol kioktatnak bennünket például arról, hogy miként lehet munkát szerezni, önéletrajzot írni, ha munkalehetőséget nem tudnak biztosítani? Egyik dolog, amit a siker titkaként szoktunk emlegetni: a tapasztalat. Nem rossz dolog valóban, de Istennel való kapcsolatunknak akadálya is lehet. A tapasztalat, Isten áldása nélkül zsákutcába is vezethet bennünket. Merevvé tehet, büszkévé, azt gondolva, hogy nekünk már nincs szükségünk tanulásra, mivel mindent tudunk. A történetet elolvasva, Péter egész éjjel halászik, de nem fog semmit. Krisztus pedig azt mondja neki, hogy evezzen a mélyre, dobja ki a hálót és akkor megszűnik a kudarc életében. A tapasztalt halászok tudták, hogy a mély vízben éjjel szoktak halászni, nappal a víz felszínére vonzza a napfény a halakat. Csodálatos dolog, ha mi is őszinte szívvel tudunk fordulni az Úrhoz, és engedjük, hogy Ő vezessen. A tapasztalat kis távolságokban talán hasznosnak bizonyul, de Isten szava nélkül nem fogunk messzire jutni. Péter azért tudott elmozdulni a siker felé, mert Krisztus szavát fontosabbnak találta, mint a saját tudását, tapasztalatát. Ma szinte mindenki szakértőnek tartja magát, mégis telve van a világ széthullt életekkel. Szükségünk van az Isten szava iránti bizalomra és engedemességre, mert anélkül sem egyéni sem társadalmi életünk nem lesz igazán sikeres. Péter jutalmát vette engedelmességének, rájött arra, hogy érdemes Krisztusnak engedelmeskedni, mert Ő tudja mit hol kell keresni. A második fontos alapelv: Követni Krisztust a sikerek után is. Sokan itt esünk el lelki értelemben. Ameddig anyagilag, lelkileg csődben van valaki, könnyebben keresi Krisztust, de amikor van sok pénz (hiszen a halászoknak a sok hal sok pénzt jelentett) akkor is akarunk követők, engedelmes szolgák lenni? Hiszem, hogy a siker és a pénz nem rontja meg a jellemet, csupán felszínre hozza. Jób és még megannyi ember sikeres volt és gazdag, de az Ő jellemüket Isten formálta olyan nemesre, bölcsre és tisztára. Szóval ha kudarcokat élünk át, adjunk esélyt arra, hogy Isten szava a helyes irányba tereljen minket. Ha sikereket élünk át, akkor se feledjük, hogy a legfontosabb küldetésünk Isten követése, akár jó, akár rossz időket élünk.
Molnár B Antal [ 2014-03-28 17:17 ]

“A hatalom birtokának az a hatása, hogy az emberek süketekké és vakokká válnak. Nem látják többé azt, ami az orruk előtt van, és nem hallják, ami a fülükbe harsog.” (Mahatma Gandhi)
------------------------------------------

“Hű barát az idő: felnyitja a szemeket, meghozza a tisztánlátást; tetté érleli a szándékot, alkotássá emeli a gondolatot; lecsöndesíti a szenvedélyeket, elhamvasztja az indulatokat: a vadat megszelídíti, a mimózát fölbátorítja; szétzúzza a lélek kőképződményeit, lekapargatja a szív mészkőlerakásait – aki látni s hallani tud, megérti üzenetét. Ezt úgy nevezem: változás, a mindenkit fölemelő, előrelendítő erő.” (Tatiosz)
--------------------------------------------------
“A hétköznapi életben sötétnek látjuk a világosat, zavarosnak a tisztát, színtelennek a szivárványt. Ha mindennapi életeden felülemelkedsz, megpillanthatod a fényt, a tisztaságot, a színeket – s rajtuk keresztül önmagadat. Ha magadban mindezeket megtaláltad, felfedezed őket az emberekben is.” (Tatiosz)
---------------------------------------------------------------
-“Senki sem ismerheti meg teljesen egy másik ember lényegét, csak akkor ha szereti. A szeretete teszi képessé arra, hogy meglássa a szeretett személy alapvető vonásait és tulajdonságait; sőt mi több, meglássa a benne rejlő lehetőségeket is.” (Viktor E. Frankl).Molnár B Antal [ 2014-03-28 17:16 ]

Túrmezei Erzsébet: Maradj a helyeden.

Maradj a helyeden
ahol Isten látni akar!
Ő tudja mi használ, s mi fenyeget,
elrejt, ha kell, be is takar!

Maradj a posztodon! Ott a helyed.
Ha elfogadtad, amit ő ígért,
a legjobb dolog: hinni!
Az Ő szent lényét sérti a „miért”,
és a te Igéd: bízni!

Maradj a helyeden, ha fárasztó is,
és a feladat nehéz,
az Úr ismeri szíved titkait,
Ő rád szeretettel néz.
A világ csak kínoz és elárul,
fordítsd el tőle arcod!
Az Úr irgalmán szíved elámul,
csak Őt dicsérje hangod!
Krisztus Megváltód! Ő a Vezéred,
ha nehéz úton vezet,
tanítja az engedelmességet,
s életed boldog lehet!
Ő már előre kiválasztotta,
utad merre vezessen,
lépésről lépésre eléd hozza!
Te maradj a helyeden!
-------------------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-03-28 17:16 ]

Én én vagyok.
Nincs a világon még egy ugyanilyen ember. Egyes részleteket tekintve sokan hasonlítanak hozzám, de egészében véve senki. Ennél fogva bármit teszek, azt magamnak tulajdoníthatom, hiszen én magam választottam.
Én rendelkezem mindenemmel –
a testemmel és annak minden mozdulatával;
az elmémmel, valamennyi gondolatommal és ötletemmel;
a szememmel és a képekkel, melyeket észrevesz;
az érzéseimmel, legyen bár az harag, öröm, csüggedés, szeretet, csalódottság, izgalom vagy , irgalom.
a számmal és minden szóval, ami elhagyja, akár udvarias, akár durva, kedves, helyénvaló vagy sem;
a hangommal, legyen az hangos vagy kellemes;
minden cselekedetemmel, függetlenül attól, hogy saját magamra vagy másokra irányul.
Magam birtoklom a képzeletemet, az álmaimat, reményeimet és félelmeimet. Az enyémek győzelmeim és sikereim, kudarcaim és balfogásaim.
Mivel a magam ura vagyok, tökéletesen megismerhetem magamat. Ezáltal minden részemhez bensőséges szeretet és barátság fűzhet. Minden porcikámat érdekeimnek megfelelően használhatom. Tudom, hogy akadnak bennem érthetetlen vagy számomra még ismeretlen vonások, de amíg barátsággal és szeretettel viszonyulok magamhoz, addig bátran és bizakodva kereshetem a rejtélyek megoldását és önmagam jobb megértésének lehetőségeit.
Akármilyennek tűnök, bármit mondok, vagy teszek, gondolok, vagy érzek ,egy adott pillanatban, az mind-mind én vagyok. Bármely időpontban hitelesen képviselem saját magamat. Ha később visszagondolok arra, milyennek mutatkoztam, szavaimra, cselekedeteimre, eszméimre és indulataimra, talán ez vagy az tőlem idegennek tetszik majd. Akkor elvethetem azt, ami nem hozzám való, megtarthatom azt, amit lényemhez megfelelőnek bizonyult, és kitalálhatok valami újat ahelyett, amitől elfordultam.
Érzékeim és képességeim segítségével megállhatom a helyemet, közel kerülhetek másokhoz, eredményeket érhetek el, értelmet és rendszert vihetek az engem körülvevő személyek és dolgok tömegébe. Bírok magammal, tehát irányíthatom magamat.
Én én vagyok, és így vagyok jó. De megtudd, hogy mindenért az Isten felelősségre von!!
Molnár B Antal [ 2014-03-28 17:14 ]
Ezen a hétvégén, pontosabban március 30-án, szombatról vasárnapra virradó hajnali 2 órakor 3 órára, egy órával előre kell állítani az órákat, ezzel elkezdődik a nyári időszámítás.Molnár B Antal [ 2014-03-25 11:32 ]

Pecznyík Pál
Nézzünk fel Jézusra!

Minden ember, halál fia, az ős kígyó mérge miatt,
s akit megmart, számíthat rá, egy nap ráhull, a síri hant.
A halált okozó mérget, mi nem kértük, mégis kaptuk,
elődeink nyomán mi is, bűneinket, takargatjuk.
De tudjuk-e, hová vezet, ez az áldatlan állapot!
Ha megvetjük szent Atyánkat, aki képére alkotott?

Hála, van még lehetőség, ne jussunk Gonosz helyére,
hit szemével, ha felnézünk, hű Megváltónk keresztjére!
Azon tört meg, az ős kígyó halál feletti hatalma,
Jézus győzött! És övé lett, a győzelem diadalma!
Bár kemény volt a véres harc, Golgotán bűn s halál felett!
Atyánk, Fia érdeméért,nekünk jobbján készít helyet.
Celldömölk, 2012. IV. 6.
Molnár B Antal [ 2014-03-25 11:32 ]

Pecznyík Pál
Semmiből semmi!

Egy Kor. 1, 28.
Istenem, szemedben bár semmi sem voltam,
mégsem hagytál engem elveszni, a porban.
Szavadra állt elő, mit nem ért képzelet,
láthatóvá tetted a földet, az eget.
Áldott kezed élő lénnyé formált engem,
romlandó hús-testbe lehelted, a lelkem!
Sokáig nem tudtam, hogy semmi sem vagyok,
előtted mind semmik, a kicsik, a nagyok.
Te csak semmikkel tudsz valamire menni,
ők nem fognak néked visszafeleselni.

Atyám köszönöm, hogy szent kezedbe vettél,
engemet a semmit, valamivé tettél.
Hirdethetem: hozzád hasonló nincs senki,
a semmit Te tudod, valamivé tenni!
Celldömölk 2010. XI. 2.
Molnár B Antal [ 2014-03-25 11:31 ]

Képes Géza: A XLII. zsoltár

Mint a forrás friss vizére vágyakozik a szarvas:
szívem vágyik, hajtja vére Tehozzád, ó, irgalmas.
Rád áhítozom nagyon, itass meg, mert szomjazom -
Uram, Istenem, adj erőt megállnom szent színed elõtt.

Éjjel-nappal égő könnyek sózzák meg kenyeremet,
midőn ellenségim jönnek kérdvén: „Hol az Istened?"
Ezekről emlékezem, igen megkeseredem -
Istenem, házadba megyek, hol örvendezvén dicsérlek.

Mért hagytad el így magadat, én lelkem, mért csüggedsz el;
Hisz van még benned indulat Istent várni könnyekkel.
Ne nyugtalankodjál hát, bízzál Benne, s adj hálát,
s amíg szíved hálálkodik, az Ő arca megszabadít.

Nyomorúságok mélysége egymást űzi, kergeti.
Az árvíznek sincs még vége, Uram, vess féket neki.
Mért könyörgök hiába? Mért járok gyászruhába ?
Ellenségim mért bántanak? Reám kardot mért rántanak?

Örvény örvénynek kiáltoz zuhatagod hangjában.
Ellenségem engem átkoz veszett, vad haragjában.
És úgy érzem, mintha ímeltördelnék csontjaim.
Gyaláznak szorongatóim, belém vág szorongató kín.

Nappal parancsolja az Úr az Ő irgalmasságát
s a vak éj, ha reám zúdul, kegyelme a biztos gát.
Ellenségim szavait zsigereim kivetik.
Magamat biztatva mondom: Bízzál, az Úr gyõz a gondon.
Molnár B Antal [ 2014-03-25 11:30 ]

Túrmezei Erzsébet: Maradj a helyeden.

Maradj a helyeden
ahol Isten látni akar!
Ő tudja mi használ, s mi fenyeget,
elrejt, ha kell, be is takar!

Maradj a posztodon! Ott a helyed.
Ha elfogadtad, amit ő ígért,
a legjobb dolog: hinni!
Az Ő szent lényét sérti a „miért”,
és a te Igéd: bízni!

Maradj a helyeden, ha fárasztó is,
és a feladat nehéz,
az Úr ismeri szíved titkait,
Ő rád szeretettel néz.
A világ csak kínoz és elárul,
fordítsd el tőle arcod!
Az Úr irgalmán szíved elámul,
csak Őt dicsérje hangod!
Krisztus Megváltód! Ő a Vezéred,
ha nehéz úton vezet,
tanítja az engedelmességet,
s életed boldog lehet!
Ő már előre kiválasztotta,
utad merre vezessen,
lépésről lépésre eléd hozza!
Te maradj a helyeden!
Molnár B Antal [ 2014-03-25 11:29 ]

Csendes csodák
Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.
Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?
Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?
Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? - s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?
Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.
Molnár B Antal [ 2014-03-25 11:29 ]

"Az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született." (Tamási Áron)

"Ha például délután négykor, érkezel majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal; fölfedezem, hogy milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe szívemet... Szükség van bizonyos szertartásokra."
(Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)

"Tudd, hogy szavadat félreérthetik. Olykor tetteidet is. A félreértés épp úgy hozzátartozik az emberhez, mint fához a levél, tengerhez a víz, törzshöz a kar, fejhez a gondolat. A félreértés oly természetesen jár-kel a világban, mintha együtt született volna a megértéssel. Ne magyarázkodjunk, ne szépítsük a történetet.
Az igazság aranyból van és kiállja az idő próbáját."
(Tatiosz: A szív erényei)

"A lelki szépség oly varázsfényt kölcsönöz az ember egész valójának, hogy az egyszerű megjelenésével meghódítja a szíveket, és barátokat szerez anélkül, hogy tudná!" (Lev Tolstoy)
Molnár B Antal [ 2014-03-25 11:28 ]

"A barátság az égvilágon semmit nem követel, kivéve egyvalamit: őszinteséget. Csak ezt az egyet, de ez nem kevés." (Ingmar Bergman)

"A jó sors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat." (Seneca)
"A barát az, aki akkor van melletted, amikor máshol kellene lennie." (Len Wein)


"A barátság legnagyobb próbája nem az, ha a magunk hibáit tárjuk fel barátunknak, hanem ha neki tárjuk fel az övéit." (La Rochefoucauld)


„A barátság igazi dicsősége nem az egymás felé kinyújtott kéz, nem a kedves mosoly, nem is a társaság öröme, hanem a lelki-szellemi megvilágosodás, amelyben részed lehet, amikor rádöbbensz, hogy egy embertársad hisz és bízik benned!" (Ralph Waldo Emerson)

Molnár B Antal [ 2014-03-25 11:28 ]

Napi Ige és Gondolat -
Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. (Zsoltárok 32,3-4)
Nagyon nehéz azt mutatni, hogy bűntelen vagyok, miközben tudom, hogy bűneim vannak. Rengeteg energiát elvesz az ember életéből.
Ahogyan az őszinte szeretet kifejezése felüdít, a megjátszott szeretet fáraszt. A tényleg szívesen megtett szívesség nem jelent fáradtságot, a kényszerű szívesség teher. A hűség, ami igaz szívből jön, természetessé válik, a kötelességtudatból táplálkozó hűség egyre inkább erőltetett lesz, és egyre nehezebb megtartani.
Amikor az ember csak úgy tesz, mintha minden rendben lenne, akkor közben belülről kiég, megfásul, erőtlenné lesz. Visszaesik a teljesítménye, tompul a koncentrációja.
Itt van tehát előttünk egy ember, akinek rossz lelkiismerete miatt nemcsak lelki, de testi fájdalmai is vannak. Egész nap ideges, panaszkodik, jajgat és morog. Éjjel nem tud aludni, nappal nem tud azon a szinten teljesíteni a munkában vagy tanulásban, vagy a családja szolgálatában, ahogyan lehetne.
Dávid azt mondja: ez voltam én. De ez nem csak a királyok betegsége, hanem ilyenek voltunk mindannyian. Így éli az életét minden ember Isten nélkül, és így vergődik akkor, hogy ha van már benne annyi lelki fogékonyság, hogy felfedezze a bűneit, de még nincs benne annyi bátorság, hogy őszintén megvallja azokat.
Mond erre a tünet együttesre valamit a család, a főnök, a barátok, az ember maga. Súlyos esetben mond rá valamit a pszichológus, az orvos. De bárki bármit mond az ember viselkedésére, csak a tünetekre reagál, nem pedig a kiváltó okra: az elfojtott bűnökre. Jézus is mond valamit a megterhelt lelkű embereknek. "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." Nélküle nincsen nyugtunk, nincsen békességünk. (Bodnár Máté)A nap gondolata: Eredj el, és többé ne vétkezzél. Ez az Úr szava mindazokhoz, akiknek bűneiket megbocsátotta. (Hauser Márk)
Molnár B Antal [ 2014-03-23 18:30 ]

Bodás János :
Elveszíthetetlen öröm

Nem igaz, hogy az élet rút, kegyetlen,
sok öröm van, elveszíthetetlen.
Van öröm, amely mindörökre tart,
nem árt neki szó, se tűz, se kard,
se fagy, se szélvész, átok vagy nyomor,
mitől a világ oly sokszor komor.

Van öröm, amely soha nem apad,
s ez az öröm: add másoknak magad!
Míg élsz, magadat mindig adhatod.
Adj szót, vigaszt, ha van falatot,
derűt, tudást, vagy békítő kezet,
mindez Tiéd! Vesd másba s nézheted,
hogy nő vetésed, hozva dús kalászt,
s meggazdagítva lelked asztalát.

Csoda történik: minél többet adsz,
Te magad annál gazdagabb maradsz.
Molnár B Antal [ 2014-03-23 18:30 ]

Túrmezei Erzsébet.
A KÖNYVEK KÖNYVÉNEK CSODÁLATA.
Legyőzhetetlen!
Égi dimenziók, örök arányok
Isten diktálta, ember-írta Könyve!
Küzdünk ellened porszemek, parányok...
taposunk vérbe, sárba, könnybe,
és nem bírunk veled.
Te élsz korok felett és föld felett.

Tavaszból őszbe fordul a világ.
Lombjuk hullatják óriási fák.
Az emberiség évezredes tölgye
lassan libegve ejteget a földre
életeket és népeket.
te élsz népek felett és lét felett.

Kezembe veszlek,
és álmélkodva csuda-áhítat
száll a szívemre.
Így olvasta fakó írásidat
Ágoston egyszer... így a reformátor...
S hol egy ezüstszem századok porából?

Eleven-új vagy, s diadalmas-frissen
Szólsz a szívemhez, mintha énnekem
Íratott volna mai nap az Isten.
Úgy változunk mi emberek.
Az apák mások és a fiak mások.
Ma nagyok vagyunk, holnap porszemek,
ma törpe senkik, holnap óriások.
Azt hisszük, még a kelő napba nézünk,
De orvul, észrevétlen este lett.
Te élsz múlás és változás felett.

Hol, aki téged legyőzött,
tér, idő, ember - akárki?...
Hát azok ezreit,
lehet-e megszámlálni, belátni,
akiken te vettél diadalt?
Legyőzött lelkemen
győztesen Te zendíted ezt a dalt.
A Te győzelmed a békém.
A Te diadalod az életem.
Kezembe veszlek hívő áhítattal,
s hatalmad hirdetem.

Te élsz korok felett és föld felett
Te élsz népek felett és lét felett.
Mindenre, amit kérdezve kerestem,
Te győzhetetlen,
Te vagy a diadalmas felelet.
Molnár B Antal [ 2014-03-23 18:29 ]

Túrmezei Erzsébet:
Kő az úton.

Gondolod, kerül életed útjába
egyetlen gátoló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
hidd el, ahol van, ott kell lennie.
De nem azért, hogy visszatartson téged
se, hogy lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
hogy te megállj mellette,
nézd meg a követ, aztán kezdj el
beszélni róla Isteneddel.
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
küld azzal az akadállyal neked.
S ha lelked Istennel találkozott,
utadba minden kő áldást hozott.
Molnár B Antal [ 2014-03-23 18:29 ]

"Ne légy szőrszálhasogató, használd a fejed - és a szíved! ,– hogy megítéld mi a jó és teszteld, ami igazán helyes." János 7:24 MGS fordítás

"Nincs szürke, csak fekete vagy fehér.
A kereszt az a hely, ahol átadhatom a magamhoz való jogomat.-
Tóth Anita

"Ma már hálát tudok adni Istennek a szenvedésért is"
Bokor Eszter

"Szabad és gazdag vagyok, - de csak addig amíg Istenben bízom .-
Szilágyi Krisztina
Molnár B Antal [ 2014-03-23 18:29 ]

Mai ige - p, „Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt…”
(Zsoltárok 118:24) Isten határozza meg életed napjainak számát,
de te döntesz arról, hogyan töltöd azokat.
" Ha ég a ház, ne a képeket igazgassuk a falon.
Az égő házunkat csak Jézusnak van hatalma eloltani.
Engedjük, hogy ez teljes legyen, mert bizony füstmérgezés is van-
Zajácz Zsanett

" A keresztyének olyan emberek, akiken átsüt a nap .-
Lajos Ágnes

"Égette már a kezeteket a Biblia?-
Marcsinák Róbert
Molnár B Antal [ 2014-03-23 18:28 ]

Zsolt 46.
1 A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra.
2 Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a
nyomorúságban.
3 Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger
mélyébe;
4 ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a
hegyek. (Szela.)
5 Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, A Felségesnek szent
hajlékait.
6 Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve.
PECZNYÍK PÁL:- ISTEN DICSŐSÉGE!

Isten dicsősége, fényes, káprázatos, le sem írható az, olyan csodálatos.
Felülmúlja az a legszebb földi álmot, elragadtatásban, a mit János látott.
Az angyalok ajkán, elhalkult az ének, meghajlott a térde, a huszonnégy vénnek.
Fényes koronáját, trónja elé tette,a Nagy Mindenhatót, így dicsőítette!
Trónon Kerubok közt, Istennek hét Lelke, fénylő ragyogással, világított szerte.
Csodás volt e fényben, ruhák színpompája ,fényt tükrözött vissza, angyalok hárfája.
Trón felett suhogott, a Szeráfok szárnya,s a mennyben minden nyelv, az Istent imádta!
Trón előtt állt Jézus, Isten Szent Báránya! Énekben szállt hozzá, hívei hálája.
Mózes szép éneke, mennyben újra zengett, de szebben, mint egykor, a nagy tenger mellet.
Azt a dicsőséget, melyet János látott, nekünk készítette, Megváltónk az áldott.
Ha követésében, hűséggel megállunk akkor is, ha kereszt, felsebzi, a válunk.
János lelki sátra bár elporladt régen, de a látomása, nem veszett el mégsem.
Feledés homálya, be nem temethette, Bibliánkban Isten, megörökítette!
Istenünk hű marad, megváltott népéhez, rejtett dicsősége, egykor látható lesz.
Ha megváltottai, mind ott lesznek nála, milliók ajkáról, száll majd hozzá hála.
Atyánk ismer, tudja, mi mást nem adhatunk, Kegyelem, kiváltság, ha nála lakhatunk!
Celldömölk,2009. II. 11
Molnár B Antal [ 2014-03-23 18:28 ]

Pascal : töredék
Isten ismerete, a magunk nyomorúságának ismerete nélkül kevélységet szül.
Nyomorúságunk ismerete Istené nélkül viszont kétségbeesést.
Jézus Krisztus ismerete e kettő között foglal helyet, mert egyaránt megtaláljuk benne Istent és a mi nyomorúságunkat.
Nemhogy Istent, hanem magunkat is csupán Jézus Krisztus által ismerjük.
Az életet és a halált csak Jézus Krisztus által ismerjük.
Jézus Krisztus nélkül nem tudjuk, mi az életünk, mi a halálunk,
mi az Isten, és mik vagyunk mi magunk.
Így a Szentírás nélkül, amelynek egyetlen tárgya Jézus Krisztus, nem ismerünk semmit, és mind Isten, mind a magunk természetében csupán sötétséget és zűrzavart látunk.


Nagy vagy te, Isten, nagy a Te hatalmad, Világteremtő a te szózatod.
Mondád: legyen! s a puszta semmiségből Világosság s mindenség támadott.
A csillagezrek, a nap fényessége, Ég, föld követte szent parancsszavad.
Remeg szívem, s megdöbbenvén csodálja Mindenható, dicső hatalmadat.
Nagy vagy te, Isten, nagy a bölcsességed, Mindent, mi szépen s bölcsen alkottál!
A földi embert tetted gyermekeddé, Lelkedből lelket őneki adtál.
Kicsiny fűszálban, óriási tölgyben Dicső kezed nyomát szemlélteted.
Szívem kitárva, hódolással áldom Csodálatos, nagy bölcsességedet.
Nagy vagy, Uram, és mily nagy a szerelmed, Fiadban, mit velem éreztettél!
A pislogó kis mécset el nem oltád, S a megtört nádnak megkegyelmezé.
Mikor hevertem bűnben megkötözve, Felém nyújtád ki irgalmas kezed.
Örömkönnyekkel térdrehullva áldom Te üdvözítő nagy szerelmedet


Molnár B Antal [ 2014-03-23 18:27 ]

Kínai közmondás.
,"Úgy éld az életed, mintha egy híd lenne! Kelj át rajta, de ne építsd rá a házad!”
Mit is jelent ez a gondolat?
Minden ember halad az útján, mint egy valós ösvényen. Akadhatnak akadályok. Gallyak, kövek, amelyeket meg lehet kerülni, odébb lehet lökni, hogy tovább sétálhassunk.

Az is megoldás, ha az akadályok megjelenésekor letérünk az útról, s egy másik csapáson haladunk tovább. Ám ezek általában rossz ötletek. Észre fogjuk venni, hogy azon az úton is lesz egy hasonló akadály, csak még nagyobb, mint az eredeti, és ezt már nehezebb lesz elgördíteni magunk elől.

Minden ember, aki jelenleg fontos az életünkben, valamilyen információt hordoz számunkra, amelyből tanulnunk kellene, vagy segítséget hoz ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni az utunkon.
Jó esetben hosszan megmaradnak mellettünk, kellemesebbé teszik mindennapjainkat, ám sokszor csak arra a bizonyos időre csapódnak mellénk, amíg meg nem oldjuk az adandó életfeladatot.
Nehéz ezt felismerni. Tán észre sem akarjuk venni.
Nehéz elengedni azokat, akik már indulni készülnek.
Molnár B Antal [ 2014-03-23 18:26 ]


ÁLDOTT LEGYEN AZ ÚR AZ ÉN KŐSZIKLÁM


Szerző: Áldott legyen az Úr, az én kősziklám
Áldott legyen az Úr, pajzsom, oltalmam
Csak Benne van az erő, és Tőle van az élet
Áldott legyen az Úr, mindenek fölött.

Áldott legyen az Úr, az én kősziklám

Péld 16,1-3.- Az emberi értelem tervezget, de az ÚR adja meg, hogy mit mondjon a
nyelv.
2 Minden útját helyesnek tartja az ember, de az ÚR megvizsgálja a
lelkeket. 3 Bízd az ÚRra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid.

Kősziklám vagy Jézusom, Biztos erőd és oltalom.
Félni többé nincs okom, Ha életemet Rád bízom.
Szereteted átölel, Az igaz úton vezérel.
Betöltöd én lelkemet, A menny Isteni fényével.
Elkerül a keserűség, Miben rejlik a kísértés.
Örömteljes minden napom, Mióta hozzád tartozom.
Hálával telt szívemből, Áldom azt a pillanatot,
Amikor szent hívásod, Az én szívembe eljutott.
Schvalm Rózsa


Áldott legyen az Úr, pajzsom, oltalmam
Csak Benne nyugszik meg, s vígad az én lelkem,
Áldott legyen az Úr, mindenek fölött.
Molnár B Antal [ 2014-03-23 18:25 ]

"Dicsérjétek az Urat. Boldog az ember, aki féli az Urat, és az Ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Hős lesz annak magva a földön, a hívek nemzedéke megáldatik. Gazdagság és bőség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad. Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad, dolgait pedig igazán végezi. Mivelhogy soha nem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Rendületlen az ő szíve, nem fél, míglen ellenségeire lenéz. Osztogat, adakozik a szegényeknek, igazsága megmarad mindvégig, az ő szarva felemeltetik dicsőséggel." Zsoltár 112,1-9
Köszönjük Urunk, hogy érthetetlen kegyelmed hozott ide minket. Hadd áldjunk, hogy itt lehetünk, hallhatjuk Igédet, és szólni akarsz hozzánk. Kérünk, nyisd meg a szívünket, segíts, hogy engedjünk mindenben, neved dicsőségére. Ámen.
Molnár B Antal [ 2014-03-21 19:36 ]

"Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy..."
( 1 Mózes 28,15 )

Jákobnak, a bukott embernek mondja ezt Isten, aki irgalmas akkor is, amikor választottai olyan útról érkeznek, amelyen nem volt az ő áldása. Jákob ilyen útról érkezik, miután becsapta apját, és csalással megszerezte annak áldását. Két világ határán, az elhagyott csőd, és az ismeretlen új előtt, Isten arról biztosítja őt, hogy vele van és megőrzi őt, sőt visszahozza majd oda, ahová emberileg visszatérni esélytelen. Talán te is magad mögött tudsz valamit, amit elrontottál, talán nem. Isten mégis biztosít téged szeretetéről, és arról, hogy kegyelmes kezében tartja az életedet! Ámen!
( Szabó J. Róbert )
Róm 8,35-39.- Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy
szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy
veszedelem, vagy fegyver? 36 Hiszen meg van írva: "Teérted gyilkolnak
minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat." 37 De
mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. 38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem
fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 39 sem
magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el
minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban
Molnár B Antal [ 2014-03-21 19:36 ]

Énekek, „A hit hangjai” énekeskönyvből
643
Őrálló szólj! Ne légy néma, Fújjad jól a trombitát!
Fújjad, hallja minden ember, Az igazság szózatát!
Refrén:
Őrálló, csak fújd a kürtöt, Bátran szólj, ne vesztegelj!
Ints, dorgálj, a mentő szózat Minden szívhez jusson el!
2. Ó, kiálts a tévedőknek: Rossz úton jár lábatok!
Mélység van az utak végén, Melybe majd lehullotok! Refr.
3. Ó, kiálts az igazaknak: Jertek gyorsan menteni,
Mert az éjfél nincs már messze, s nem tudtok segíteni! Refr.

Mt 17,14-20.-14 Amikor a sokasághoz értek, odament Jézushoz egy ember, térdre borult
előtte, 15 és ezt mondta: "Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és
nagyon szenved, mert gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe is. 16
Elhoztam őt tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani." 17 Jézus
erre így válaszolt: "Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek
még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide!" 18 Ekkor
Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult
még abban az órában.
Aki vallást tesz rólam …
Aki vallást tesz rólam helyén kimondott szóban,
bárki szemébe nézve,mérlegre sose téve
helyzetet, kérdezőt:
Arról vallást teszek Én is az Atya előtt.
Ám aki nem szégyell ámítást, hazugságot,
gyáva megalkuvások vég nélküli sorát,
tagadást, káromlást, hintapolitikát, - csak éppen engem szégyell
és engem hallgat agyon: Atyám előtt a mennyben
azt Én is megtagadom. Siklós József

Molnár B Antal [ 2014-03-21 19:35 ]

Ézs 43,1-7.
1 De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael:
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
2 Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak
el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.
3 Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened, Izrael Szentje, a te szabadítód!
Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted.
Egyed Emese :
MEGVÁLTÁS

Azt hiszed, minden versre váltható? Azt hiszed, mindenhatók a szavak,
mert csillapítják indulataid s kárpótolnak hiányzó jók miatt?
Azt hiszed, más is úgy érez, mint te, pont olyan helyzeteket vészel át?
Nyugtatod magad dallamos beszéddel, hogy elfeledhess életet, halált?

Ma már kinek kell szóbeli varázs? Ideje jött nyelven túli csodáknak,
számrendszerekben él a gondolat, s hol van a hit, igéből rakni várat?

Éled a verset: teremtője vagy. Észrevétlen formálja sorsodat.
Ha úgy vélnéd, játékszer a kezedben, életre kel a játék, tovarebben,
s véred serken súlyos röpte alatt.

Ó, nádszáltestű nyelv, főnix-szavak! Miért ne hinnéd, hogy megváltanak?
Molnár B Antal [ 2014-03-21 19:33 ]

Légy jó vitéze Krisztusnak, Vidd szerte Igéjét!
A szégyent is bátran hordjad Az Ő keresztjéért!
2. Bármily nehéz még itt az út, Vállald a szent munkát,
Míg a kereszt nem éri el Fényes diadalát!
3. Sok vértanú halt Jézusért, S te rózsák közt járnál?
Ők a keresztet hordozták, S te tétlenül állnál?
4. Csak lankadatlan harcold meg A hit nemes harcát,
Hogy végre majd fönt átvehesd Győzelmi koronád!
Molnár B Antal [ 2014-03-21 19:32 ]


Légy mindhalálig hű, Mint az Üdvözítő;
A szenvedésben is maradj Sziklaszilárd hitű!
2. Beszéde megmarad, Mint Tőle vetted azt,
Úgy tartsd meg; és próbákon át Megtart majd hű Urad!
3. A hős nem lát halált, Fönt nyer fehér ruhát;
Megvallja az Atya előtt Krisztus a hű szolgát.
4. Ki mindvégig híven Küzd győzedelmesen,
Annak, hol Élet fája áll, Örök gyümölcs terem.
5. Arra, ki hűn megáll, Elrejtett manna vár;
Fehér kövecskén új nevet A győzelmes talál.
6. Légy hűséges, tehát, Őrizd Urad szavát,
És átadja a Hív s Igaz Az életkoronát!
Molnár B Antal [ 2014-03-21 19:32 ]

A MEGVÁLTÁSRÓL, ÓH, ZENGJETEK
A megváltásról, oh, zengjetek, Hogy Jézus minket úgy szeretett.
Elhagyva mennyet, s lejött hozzánk. Fogadd ezért hálánk jó Atyánk!
Kar: Zengjen ajkunk arról mit velünk tett, Kárhozattól bennünket megmentett.
Énekeljük: Isten a szeretet, Fiát küldé ki megváltott minket.
Zengj megváltásról mit Ő rendelt! Szívünk tiszta szeretettel telt.
Csak benne vetem a bizalmam, Mert nála örök a nyugalmam.
Énekeljetek a nagy üdvről! Mely széjjelárad a keresztről.
Megszentelve, szent vére által, Éneklek néki vidámsággal.
A megváltásról, oh, zengjetek! Legnagyobb kincs ez mely tiétek.
Üdvteli tenger, s végtelen mély, Melyben a lélek boldogan él
Molnár B Antal [ 2014-03-21 19:32 ]

A megváltásról

Úgy, hogy Isten Fia a Földre jött, hogy életét áldozza azért, hogy legyőzze a halál hatalmát, és életet adhasson a benne bízóknak.

"Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet." Tim.II.1,10.

"nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén." Pt.I.1,18-19.

Lázár halálakor, a halál gyászába merült Márta és Jézus Krisztus párbeszédét így örökíti meg Isten Igéje:

"Jézus ezt mondta neki: "Feltámad a testvéred!" Márta így válaszolt: "Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon." Jézus ekkor ezt mondta neki: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?"" Jn.11,25-26.

Ez a kérdés ma is elhangzik Isten részéről minden gyászoló felé, és ha helyes választ adunk e kérdésre, az alapvetően megváltoztatja a halálról alkotott képünket, a gyászunkban való magatartásunkat.

Ha hisszük, hogy Jézus Krisztus a feltámadás és az élet, akkor már most örök életünk van!

"... Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van." Jn.I.5,11-13. (Jn.6,37.)

"Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta."" Jn.3,36.

"De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet." Jn.I.5,20.
Molnár B Antal [ 2014-03-17 14:35 ]

Ha megáldott az Úr téged Dús földi javakkal,
Légy résen, meg ne fojtsd szíved Rút, kapzsi vágyakkal!
2. Szívjóság legyen fő éked És szent bőkezűség:
Ez örök kincsed lesz néked, Meglásd, megáld az Ég!
3. Ha szegénysorban kell élned, Légy gazdag szívedben;
Az Úrnál kedves filléred, Mit így adsz szegényen.
4. Lám, az özvegy két fillérjét Az Úr megdicsérte,
S bár látta sok gazdag pénzét, Ezt többre becsülte.
5. Mert az Úr a szívet nézi. S nem azt, mit ád a kéz;
Ó, boldog, ki ezt megérti, És áldozatra kész
Molnár B Antal [ 2014-03-17 14:34 ]

Egymásnak terhét, ha hordozzátok,
Sok a baj, betegség,
Sok a gond, nehézség:
Honnan jő ilyenkor segítség? …

Lelkünk bűnterhét ő
önként vállalta át:
Lássuk meg mi is hát más baját! …
M. Siebald – Ford. Szak Antal
Molnár B Antal [ 2014-03-17 14:34 ]

Jézus, Ég és föld Királya
Jézus, te drága, Ég és föld Királya,
Ó, Isten egyszülött Fia! Áldlak, dicsérlek,
Várlak, szeretlek, Te vagy szívem boldogsága.
2. Oly szép az erdő, Illatos a mező,
Ha a tavasz megérkezett. Ám Jézus még szebb:
És még kedvesebb, Ő kéri most a szívedet.
3. A napfény ékes És a Hold is fényes.
Fenn ragyognak a csillagok. Ám Jézus még szebb:
És még fényesebb, Várja, hogy szíved átadod.
4. Jézus, Te drága, Ég és föld Királya,
Ó, Isten egyszülött Fia! Áldlak, dicsérlek,
Híven követlek, Életem hű Megváltója.
Münster (Almási Mihály fordítása)
(v.ö. Gerzsenyi Sándor: Legdrágább Jézus c. fenti versfordításával
Molnár B Antal [ 2014-03-17 14:33 ]

Égi Főpap, Úr és Király
Jézus, hű Megváltó, Isten áldott Szentje,
Égi Főpap, Úr és Király, Béke hírnöke…
Refrén:
Hála néked, Bárány, Mert Atyám lett az Isten,
És elküldted Lelkedet, Hogy megtartsd életem!
2. Jézus, hű Megváltóm! - Nem adatott más név,
Amely által éltem lenne S üdvre juthatnék. Refr.
3. Elé állok egykor, Színről színre látom.
Dicső fénye rám ragyog majd, Krisztus lesz Napom. Refr
Molnár B Antal [ 2014-03-17 14:33 ]

A drága Főpap: Jézus
Az áldott Orvos jön hozzánk, A drága Főpap: Jézus.
Igéje balzsamként hull ránk. Üdvünk, reményünk: Jézus.
Refrén:
Halld, mint zeng az égi kar, Lágyan csengő hangokkal!
Szívemben is zeng e dal: Jézus, Jézus, Jézus!
2. Ki minden vétket megbocsát, S bűnünk eltörli: Jézus.
Megnyitja mennynek ajtaját, S vezérel minket Jézus. Refr.
3. Megölt Bárány, ó, dics Neked, Üdvünk szerzője, Jézus!
Te győztél minden bűn felett, Ó hála Néked, Jézus! Refr
Molnár B Antal [ 2014-03-17 14:32 ]

Bódás János: Biblia.

Egy kopott könyvem van nekem, s ha hozzám minden idegen,.- kinyitom, s már nem vagyok árva: fényes mennyei seregek
suhannak, s visznek hozsánnázva.
Fekete tó, - s napként ragyog. Mint fáradt, hunyó csillagok,
le-lehullok, de itt találok megújulást. Ebből születnek
vértanúk, szentek s óriások.
Kis könyv. Sok ,,bölcsnek' langy mese, s én, a senki, győzök vele:
benne annyi tűz s annyi hit van, mint földet rendítő erő
a hallgatag kis dinamitban.
Égi kamra. Nincs rajt lakat. Szomjamat oltja, jóllakat,
s tőle Istent hordom magamban. S tudom, hogy szavam, életem
győztes, ifjú és halhatatlan.

Molnár B Antal [ 2014-03-17 14:32 ]

II. Timótheus 3:16-17
A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
„Semmilyen más tanulás nem nemesíti meg annyira a gondolatot és az érzésvilágot, mint a Szentírás kutatása. A szent Ige Isten kijelentett akarata. Ebből tanulhatjuk meg, hogyan javítsunk jelenlegi életünkön, s hogyan biztosítsuk eljövendő életünket. Egyetlen más könyv sem tudja betölteni értelmünk kíváncsiságát és szívünk vágyakozását.
A Biblia nevelőereje egyedülálló. Semmi sem fejleszti annyira az emberek értelmét, mint az, ha megismerik az isteni kijelentés végtelen igazságait. Az ember gondolkozása ahhoz alkalmazkodik, amivel a legtöbbet foglalkozik. Ha kizárólag a közönséges dolgokkal kötjük le az értelmünket, ha kirekesztjük a magasztos és fenséges gondolatokat, ha nem foglalkozunk nehéz kérdések megértésével, és nem elmélkedünk a fontos igazságokról és összefüggésekről, akkor elménk visszafejlődik, elgyengül.” E.G.White
„Azt hiszem, hogy a Biblia a legnagyobb ajándék, mely az embernek adatott. Mindent, ami jó, a világ Megváltója részéről e könyv által kaptunk.” Ábrahám Lincoln
Molnár B Antal [ 2014-03-17 14:31 ]

A szeretet sajátságai ./ napi ige /
[A szeretet] NEM örül a jogtalanságnak és AZ igazságtalanságnak, de örül, amikor a jog és AZ Igazság uralkodik. Bármi történjék is, a Szeretet Minden körülmények Közt kitart, Mindig KÉSZ mindenkiről a legjobbat feltételezni... - 1KORINTHUS 13, 6. 7. "Bármi történjék is, a Szeretet Minden körülmények Közt kitart ..." Ha benned van AZ Isteni Fajta Szeretet, ÉS ha AZ Isteni Fajta szeretetben jársz, Mindig Sikeres leszel!
"... A szeretet ... Mindig KÉSZ mindenkiről a legjobbat feltételezni..." A természetes Emberi Szeretet KÉSZ mindenkiről Mindig tévesen ítéli meg a dolgokat, a legrosszabbat feltételezni!
Sokéves a tapasztalat, és mondhatom döbbenetes, hogy mi mindent lehet hallani „Erről és Arról a prédikátorról”, „Erről és Arról AZ emberről”, „Erről és Arról AZ énekesről”, „én a legkevesebb figyelmet SEM fordítom AZ ilyen történetekre”, „EGY SZOT SEM hiszek el belőlük”. „én mindenkiről a legjobbat hiszem” Ilyen és hasonló véleményeket hallani az emberek között..
A gyerekeknek joguk kellene, hogy legyen ennek a szeretetnek a légköréhez az otthonukban és ebben nevelődniük fel. Akkor az élet harcaiból győztesen kerülnének ki. De ha mindig a legrosszabbat látod meg a gyerekedben és bárkiben, mikor folyton azt mondod nekik: "Te sose viszed semmire", annak megfelelően alakul az életük, amit mondasz. De ha a legjobbat látod meg bennük és szereted, az a legjobbat hozza ki belőlük. Úgy fognak felnőni, hogy viszik majd valamire.
Molnár B Antal [ 2014-03-17 14:30 ]

Isten felé vezető út.

Olyan cselekedetekkel foglald el magad, ami értelmedet, elmédet, gondolataidat Isten felé irányítja, és megtisztítja a csatornákat. Nyerd el a Kegyet tettekkel . Ha a lámpa nem ég, ez azt bizonyítja, hogy nem gyújtottad meg. Az Úr nem jóindulatú és nem ellenséges. Fejlődésed kegyként tükröződik vissza, míg a hanyatlás hiányként. A tükör csupán visszatükröz. Nincsenek előítéletei, nem elfogult vagy részrehajló.
Ha szeretetből legyezgetsz valakit, abbahagyhatod, ha akarod; de a legyezőember fizetésért teszi, és dolgoznia kell, akár tetszik neki, akár nem. Hagyj fel a díjazásra vágyakozással, és szabad vagy. Ha elfogadod vagy kéred, meg vagy kötve. Ez minden tett minden gyümölcséhez ragaszkodás feladásának titka.
Az elégedett ember szabad. Nem függ másoktól. Nincs rá hatással a gyötrelem érzése. Elégedett, bármi történjék is vele - jó vagy rossz - mert meg van róla győződve, hogy az Úr Akaratának kell érvényesülnie. Elméje, gondolkodása szilárd, megingathatatlan, állandó; örökké örvendezik, ujjong. Az elégedettség hiánya az ostoba jele. Aki feladja a Legfőbb célt , és a kényelmes úton jár, hogyan lenne boldognak mondható, ha valami történik vele? Az elégedettség kincs, amit a Bölcs nyer el. Az ostoba, aki kívánságokat halmoz egymásra; egyik tervet a másik után építi; folyton sóvárog; aggodalmaskodik; akinek szívét a kapzsiság lángja égeti - nem nyerheti el.
Molnár B Antal [ 2014-03-17 14:30 ]

Az úton.
Elindultam az úton, mely nekem rendeltetett,
De nem tudom, ez az út hová, s merre vezet.
Ezer meg ezer kérdés kavarog most bennem,
A választ ezekre magamban kell keressem.

Tanácsot kaphatok, és súgnak is nekem,
De vajon e hangokat meghallja-e szívem?
Elérnek-e oda az apró rezgések,
Melyeket a fül nem, csak a szív ért meg?

Van-e bennem talaj, melyben a mag megfogan,
Termékeny-e a lelkem, vagy meddő,s céltalan?
Lesz-e az úton segítő kéz nekem,
Megtalálom-e itt a nekem szánt helyem?

Tudok-e adni, és helyesen adok-e,
Amit mondok, a szívemből mondom-e?
Nem tudom,ó Istenem, nem tudom, de érzem,
Hogy a válaszok itt vannak bent egész mélyen....

...De elindultam az úton...és most boldog vagyok,
Teszem, amit tennem kell, szeretetet adok.
Ezt az utat választottam, s ezen végigmegyek,
Kell azonban, hogy magamban végre rendet tegyek.

Hogy érezzem azt, a szeretet soha el nem hagy,
S tudjam hirdetni hangos szóval:
"Világomban minden rendben van!
(számomra ismeretlen szerző)
Molnár B Antal [ 2014-03-17 14:29 ]

Minden embernek döntenie kell, merre indul el. Előtte két ajtó, kétféle lehetőség. A tágas kapu a széles útra visz, melynek végén a Pokol tüze vár. A széles út kényelmes, elfér rajta minden, a vagyon, a hírnév, mindenféle bűn, de mindezek után ítélet vár arra, aki ezt választja. A szoros kapu a keskeny útra nyílik, aminek vége a Mennyországba vezet. Erre az útra csak úgy lehet rálépni, ha minden bűnt, földi terhet és értéket kívül hagyunk.
Nem lehet bemenni rajta, csak térden állva, terhek és értékek nélkül. Ez sokszor olyan elfogadhatatlannak látszik, mert az emberek nemcsak bűneikhez és értékeikhez ragaszkodnak, hanem a terheikhez is! De a keskeny út nagyon meredek, felfelé vezet, és megterhelten nem lehet járni rajta! A keskeny úton nehéz haladni, sok fáradtsággal jár, sok nem megértéssel, küzdelemmel, lemondással, de ha látjuk, hogy az út végén ott ragyog a Menny tiszta fénye, hív a Szeretet hona, ahol többé nem lesz sírás és fájdalom, hanem örökös öröm, ahol bűntől mentes, új világ vár ránk, akkor nem sajnálunk semmit letenni, csakhogy végig tudjunk menni ezen az úton! Az ajtó maga Jézus Krisztus.: ;Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál.; Ján. 10. 9.

Csak a keskeny út végén vár ránk az utolsó ajtó, a Mennynek ajtaja! Az egész Föld színéről bemehet oda az, aki a bárkán belül van, akin Jézus Krisztus vére van, aki végigjárja a keskeny utat, aki kegyelemben él. Megszűnik a harc, a küzdelem a bűn ellen, megszűnik a betegség, nyomorúság, fájdalom, ami ezen a Földön a bűn következménye. Aki előtt ez az ajtó kinyílik, az átváltozik, mennyei testet kap, ami lehetővé teszi, hogy színről-színre meglássa Istent! Új világ lesz az, egy bűn nélküli, csodaszép világ! Ott a szeretet törvénye uralkodik. Boldog az, akinek szívét átjárja a vágy, hogy eljusson oda!
Ezek az ajtók mindenki előtt nyitva állnak. Mindenki eldöntheti, hogy belép-e rajtuk. Álljunk meg egy pillanatra, és gondoljuk végig, milyen úton vagyunk éppen! A keskeny útnak van egy ismertetőjele. Ha nehéz is, göröngyös is, sok fájdalom, támadás is ér, mégis belül, a szív mélyén ott van a drága öröm és bizonyosság, hogy az Úr Jézushoz tartozunk, vére rajtunk van! Ha Jézus iránti szeretetünk eltűnt a szívünkből és helyette világi vágyak, célok uralkodnak bennünk, akkor el kell gondolkodni, nem tértünk-e le a keskeny útról? Ma még nyitva van az ajtó, újra be lehet lépni rajta! De vigyázzunk, mert egy napon az ajtó bezáratik!
Molnár B Antal [ 2014-03-14 16:30 ]

Mivelhogy ragaszkodik hozzám… vele vagyok háborúságában, megmentem… — ZSOLTÁROK 91,14–15.
Isten nem mondta, hogy nem lesznek nehézségeid. Sokkal inkább utal arra, hogy nehézségeid lesznek a miatt, mert keresztény vagy! A világ üldöz majd téged, a szájára vesz, gonoszul fog beszélni rólad. Az ellenség felsorakozott ellened. E világ istene lépten-nyomon nyomást gyakorol rád. (2Kor. 4,4)- „Akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, aki az Isten képe „
Akad, aki azt hiszi, hogy Isten gyakorol ránk nyomást, de ez nem így van. Jézus az Ő munkáit és az ördög munkáit így állította szembe: „A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.” (Ján. 10,10) Isten nem tolvaj. Az ördög az, aki lop, öl és pusztít — nem Isten.
Isten azt mondja az Ő Igéjében: „Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.” (Zsolt. 34,19) A baj itt a nehézségeket és a megpróbáltatásokat jelenti. És ezek a te üldöztetéseid. De mit ígért meg az Úr, hogy mennyiből ment ki téged: a feléből? Nem! Valamennyiből! És az Úr nem csupán azt ígérte meg, hogy veled lesz háborúságodban és ott áll majd melletted. Ő azért van ott, hogy megszabadítson téged a háborúságból. És Ő több, mint elegendő!
„Én ragaszkodom Istenhez: ezért, nem számít, hogy milyen nehézség vagy megpróbáltatás jön, én tudom, hogy Isten velem van és megszabadít engem. Ő pedig több, mint elegendő!”
Molnár B Antal [ 2014-03-14 16:29 ]

Túrmezei Erzsébet: Hazaérkezés (Szilvarérum / Megtérés)
Ádám késő utóda, én is az Édenen kívül születtem.
Küzdve bogánccsal és tövissel kiverejtékezett kenyéren,
Emberszívemben édenkert emléke szunnyadt hófehéren,
És magam választotta úton, magam akarta szóval,tettel,
És szép szabad nyomorúságban pazarul évre év veszett el.
S mikor kisemmizett a kedvem, csalóka vágyak megcsúfoltak,
Samaritánus irgalommal fölém hajolt az Istenember,
És éreztem, hogy kevély szememből sok bűnt sirató könny szivárog.
Elég a magaméból, ezután a Te utadon járok.
- Ahogy kimondtam lehanyatlott a kard a Kerubok kezében.
Messze tévedt, bús gyermekének kitárta kapuját az Éden.
Fái között ott várt az Isten,ködbe burkolt királyi Felség.
Atyám!- súgta az Istenember,S elfödött az Isten közelség,
Atyám!- a viharvert madárka pihen el így a pelyhes fészken.
Atyám!- ujjongani szeretnék, sírni, kacagni!
Hazaértem! Haza a Te akaratodba, édeni kerted közepébe,
Ó akármilyen messze tőled, szüntelen ott kísért a képe,
Küzdve bogánccsal és tövissel, kiverejtékezett kenyéren.
Emberszívemben édenkerted emléke szunnyad hófehéren.
Soha, soha ne legyek újra magam útjának átokvertje!
Védve és virrasztva öleljen akaratodnak édenkertje!
Boríthat benne éjsötétség, és túl a táj mint nap ragyoghat
Akaratodnak édenkertjéből nem egy lépést, nem egy tapodtat!
Az Atya fényben állt a fák közt, és gyermeke előtte térdel.
Harmatos, hűvös alkonyat volt.
Ádám utóda- Hazaértem!
Molnár B Antal [ 2014-03-14 16:29 ]


ELÉG .
( „Elég néked az én kegyelmem” 2 Kor 12,9/a)

Nem kevés, nem sok...ELÉG!. Az Atya kegyelme mindenre elég.
Ezzel erősíti szíveinket, ebből élünk, ez tart meg minket
Hit által. És ez is ajándék! Hiába minden emberi szándék,
Alulról feltörni a mennybe, így sose jutnánk kegyelembe.
Hiába az erőlködés, hiába a törvényeskedés,
szertartások, önkínzó fegyelem, ha felülről le nem hajlik :
a Kegyelem. Ez a kegyelem, mielőtt kérted,
Krisztusban már lehajolt érted. Bűnös, ragadd meg, fogadd el
bűnbánó, boldog szíveddel. Fejszés András
--------------------------------------------

MINT A FOLYAM .

Mint ez az ősi, mélyvizű folyam hordozza ősz-arannyal szegett
partjai közt a nagy fehér hajót, és tükrözi a tiszta kék eget,
- csorduló szívvel, csendben figyelem - úgy hordoz engem is a Kegyelem.

És mint a tarka partok futnak ott, mert fut a víz, és nem ismer határt:
siet a tenger hű öle felé… Mint anya várja, kéklő karja tárt…
Csorduló szívvel, csendesen figyelem: hazavisz engem is a Kegyelem.
Túrmezei Erzsébet „Emberré lettél...”
---------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-03-14 16:28 ]


Krisztusban .

Benned hirtelen fényben ragyogott minden.
Minden félelmem és minden szenvedésem.
szárnyától megfosztott minden tehetségem.
tökélyre sóvárgó minden törekvésem.
Múltam is ott feszül már a kereszteden,
Érthetetlen voltam, benned megértettem.

Tudom, hogy Téged kerestelek az éjben.
az elmét ingerlő tengeri rejtélyben.
az önmagát istenként tisztelő észben,
a hűségre képtelen emberi szívben,
a halált lehelő hervadás csendjében,
a reánk ásító mindenség mélyében.

És Benned, önmagamra leltem hirtelen.
Arcomat nézem, - már nem vagyok idegen -
tudom, nem volt felesleges, vagy véletlen.
ürömmel átadom hitvány kis életem.
s nem volt hiábavaló mit annak hittem.
Benned, vakító fényben ragyog már minden.
Orbán Krisztina (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
Molnár B Antal [ 2014-03-14 16:28 ]

HOLNAPUTÁN

Ma még ragyog a szememben az élet,
Hiszen, hogy Istené a csillogása,
És akarom, hogy millió szem lássa,
Hogy tovább zengje gyönyörű igémet:
Jézus Krisztussal békesség az élet!

Holnap megfagy a számban az imádság,
És ledőlök a reménytelenségre,
És fel se merek nézni a nagy égre,
És nem is hiszem, jöhet megváltás
Szívem iszonyú, sötét nagy sebére.

De holnapután ara jön az Élet!
Felnézek rá, és könyörgő kiáltás
Lesz néma hangom.
Visszatér a látás,
Lehullik rólam a bánat, a vétek.
Krisztussal megyek tovább, és nem félek!
Kárász Izabella „Fényből fényességet” 129.
Molnár B Antal [ 2014-03-14 16:27 ]

MÁRTIN LUTHER KING ÉNEKE

Jézus Krisztus jár velem,
Nem bánt engem félelem;
Minden bajban, vészben
Óv a kegyelem.
Nyújtja kezét,
Irgalma véd;
Áldom az ő szent nevét!

Hogyha bánat terhe nyom,
Kereszt súlya vállamon,
Nem hagy soha engem
Drága Jézusom.
Hű karja véd;
Vár rám az Ég...
Áldom az Ő szent nevét!
Gerzsenyi Sándor
Molnár B Antal [ 2014-03-14 16:26 ]

NEKEM AZ ÉLET…

Most a tavasz dalára hallgatok.
Körülölelnek könnyű illatok:
a föld szaga, az édes sarjadás.
Közel a húsvét, a feltámadás . –
Tavasz bolyong most erdőn, réteken.
Dalol, az életről dalol nekem.
Útjára lenge barkaág hajol.
Az életről, az életről dalol.
A légbe’ hangok halk hulláma ring:
„Az élet álmaink és vágyaink… –
Akarunk, égünk, vágyódunk, vagyunk.
Az élet sóhajunk és bánatunk…”
A légbe’ hangok halk hulláma zúg.
Tavasz dalol… a dala oly hazug.
Ajkamon könnyű, halk mosollyal én
állok rügyet fakasztó reggelén
a földszagú, idegen dal felett,
és Jézus, Életem, köszöntelek.

„Nekem az élet”? Te világ, te föld,
ne hidd, hogy színed, illatod betölt,
a színed, fényed, vágyad, illatod.
Minden virágod ideadhatod,
s lelkem kiált, sikolt epedve: Még!
„Nekem az élet Krisztus!” Ő elég.
Színed, virágod, terved, vágyadat:
tavaszi föld, a szívem megtagad.

Földszagú dal, zenghetsz a réteken,
én megtagadlak! Más az énekem.
Lelkemre hullnak fények, sugarak.
Megyek a kéklő tiszta ég alatt,
utamra hajlik barka, mirtuszág,
és zengem én az élet himnuszát,
az Életét… az Úrnak Krisztusát.
Túrmezei Erzsébet.
Molnár B Antal [ 2014-03-14 16:26 ]

HÉTKÖZNAP-JÉZUSSAL.

Nem híg romantikát, nem múló hangulatot,
nem szalmaláng-tüzet - de azt kérem, Uram:
hűséggel, komolyan járhassak mindig veled.

Hétköznapokon át és súlyos terhek alatt
lépteim úgy vezesd: legyen fénylő jelem,
hittel vállalt jelen, utam, sorsom: a kereszt.

Hordoztad válladon,vállaltad vasszögeit
s a töviskoronát. S mert ott hullott a vér
énértem, bűnösért:követlek mindenen át.

Húsvét titkát hiszem. A véres, durva kereszt
tudom, nem vereség. Ha itt időm letelt
s magába zár a föld: fölöttem nyílik az ég.

Hétköznapokon át és súlyos terhek alatt
bátran helytállni jó! Örök életünk van,
így munkánk az Úrban sosem hiábavaló.
Siklós József
Molnár B Antal [ 2014-03-14 16:24 ]

Egy mesét mondanék el, ha meghallgatnátok./ lehet akár igaz történetnek is venni =/
Így mesélte el az illető.
Régen volt,mikor egy fiatalemberrel találkoztam,1949-et írtak.
Sok minden elmesélt, egy kicsit belelapozok az emlékezetbe.
Úgy 16-éves lehetett a fiú, mikor valakivel találkozott a munkahelyén, és azt mondta neki , majd imádkozom érted,hogy változás álljon be az életedbe.
A fiú elfogadta, és ahogy mondta az az illető, történt is változás, nem is kicsi.
Ugyanis leszokott a dohányzásról, elhagyta csúfbeszédeket,
Sőt annak ellenére, hogy keresztyén iskolába járt, mégsem volt sok köze Isten hez, Jézushoz.
Sőt ahogy mesélte a család is keménynyakú reformátusok voltak, ő pedig még az egyházi cserkész csapatában is járt, szorgalmasan.
Itt járt együtt egy olyan keresztyén fiúval aki már szerette az Úr Jézust,
Ez fiú elhívta egy kis gyülekezetbe és ő el is ment, sőt ott is maradt.
Ő is elfogadta az Urat, és közösen jártak .
Majd teltek az évek , növekedett a fiatalember, és növekedett az ismeretben is.
Éppen abban az évben mikor katona lett ,meghalt az édesanyja , a család csak nem felbomlott és ő ott maradt szinte egyedül .
Mesélte az öreg, jó volt a gyülekezet ,mert az volt mindene ,mindenki a családba fogata,
Mindenkinél otthon volt. Az akkori öregek lettek a szülei ,anyja meg az apja.
Jött a katonaság, persze még a jó öreg Rákosi korszakban, bizony nem volt valami könnyű,mesélte az illető.
Minden szabadságát, szabad idejét a gyülekezet valamelyik tagjánál töltötte.
Leszerelés után természetesen megnősült, családja lett..
Évek múlva a fiú beteglett. és ahogy mesélte bizony nem lehetett könnyű sem neki ,sem a csaltjának, szinte mozogni is alig tudott.
Majdnem hogy kétrét volt görnyedve, menni is nehezen ment.
Évekig húzta ,nem százalékolták le ,így többet volt betegállomány ban mind dolgozott.
Azt mondta ,hogy olyan sok mindenen vitte át az Úr, hogy szinte elmesélni sem lehet , mert se vége ,se hossza.. a történeteknek.
Egy szónak is száz a vége, végül ahogy mondta ,megöregedett.
Bizony nehéz napok nem múltak el akkor sem, mindég akadt valami, amivel a kísértő elő ,elő jött.
Mert hát a kísértő nem távozik el soha attól ,aki az Urat követi.
De az öreg, ahogy mesélte az illető, nem tágított, és mindez ideig kitartott.
Sőt azt mondta, ha lehetséges ,és miértne volna az, mondta,- ki fog tartani mindvégig.
És csak annyit, kért a végén, hogy jó ha segít valaki mindég imádkozni.
Elmesélte, hogy fiatalkorában volt a gyülekezetben egy kedves idős néni, aki mindég azzal vált el,imádkozom érted.
Bizony ennél jobb, és biztosabb tudat nincs ,mint mikor tudja valaki, hogy valahol mindég imádkoznak érte.
Nem kell azt mondani, mint a Betesdai betegnek, „Uram nincs emberem”
Végére csak annyit, ezt én mondom, mindég igyekezünk,
hogy valakinek az embere legyünk
Ennyi volt vége volt.
Köszönöm ,hogy meghallgattatok.

Molnár B Antal [ 2014-03-10 15:23 ]

Postás vagyok..
A táskámban mindig
sok embernek sok-sok üzenet.
S nekem nem hoz senki levelet.
Várnak reám s jönnek is örömmel,
de az öröm nem reám nevet:
sose nézik meg a szememet,
csak a levelet, csak a levelet.
Utcahosszat minden ember ismer
s minden ajtón szabad bemenet.
Ámde sehol meg nem pihenek.
Mindenki hív – s nem marasztal senki.
Nem is vagyok. De van: üzenet.
Meg se fogják nyújtott kezemet,
csak a levelet, a levelet.
Mennyi öröm s mennyi idegen gyász!
Sokszor szaladnék, de nem lehet;
koldusan is osztok kincseket.
Szeretnek. De nem magamért. Érte,
aki messze van és nem feled,
ki küld maga helyet engemet…
… csak a levelet, csak a levelet.
Postás vagyok a szívemben mindig
sok embernek sok-sok üzenet.
S másnak viszek, másnak örömet.
De ha látom, hogy kigyúl az arca
és örömét én felezem meg:
hordom – elfeledve szívemet -
csak a levelet, a levelet. Horváth Jenő.
Molnár B Antal [ 2014-03-10 15:22 ]

ÚTJELZŐ TÁBLA
Vigyáz a falvak szélén, s ott áll a szétfutó keresztutaknál.
Vigyáz, mindig útfélen állva, s irányt mutat a tábla.
Lábára indák tekergőznek, barmok hozzá dörgölőznek,
vállára galamb, varjú száll, az útról ráfröccsen a sár,
nap fakítja és veri zápor, megrepedez a tél fagyától,
kölykök vágnak belé sebet, beszennyezik kósza ebek
de jó- s balsorsban egyaránt áll és mutatja az irányt!
Mellette bölcsek és bolondok cipelnek álmot, vágyat, gondot,
jönnek és mennek ifjak, vének, nász menetek és temetések.
Ő áll és tűr, nem válogat. Mindenkinek utat mutat!
– Útjelző tábla lettem én is Ott, hol az út Isten felé visz,
Embersorok útfelén állva mutatok mindig egy irányba:
KRISZTUS FELÉ! Nap szúr, ver zápor,didergek a közöny fagyától,
bűn-indák reám tekerőznek,rút vágyak hozzám dörgölőznek,
vállamra kétség varjú száll s fülembe azt kiáltja: kár!
Az élet sara rám frecseg,megsebeznek gonosz kezek,
de jó- s balsorsban egyaránt állok s mutatom az irányt,
akik mellettem elhaladnak s fáradt, tékozló fiaknak.
Mellemről Isten lángírása beragyog ködbe, éjszakába
s szinte kiáltja: Emberek! mindnyájan erre menjetek!
A Krisztus jár előttetek –Nála lesz békességetek
csak a nyomába lépjetek, szárnnyá válik keresztetek!
Hát bízzatok és higgyetek, s szeressetek… szeressetek! Bódás János

Molnár B Antal [ 2014-03-10 15:22 ]

Ragaszkodjunk az ígéretekhez.:

Nagyon sok különös ígéret adatott nékünk Jézus Krisztus által az imádságról. "Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen..." és "...ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám" (Mt. 18:18-19).
Hányan imádkoznak? - "ketten közületek"! Hol imádkoznak? - "a földön"!
Mivel kapcsolatban imádkoznak? - "minden dolog felől"! "Megadja nékik az én mennyei Atyám"
- ez egy nagyszabású, pompás ígéret!
Jézus azt is megígérte: "Legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.
Azért mondom néktek: Amit könyörgésetekben kérte, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek" (Mk. 11:22-24).
Milyen csodálatos ígéret!
Szintén Jézus mondta: "És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.
Ha valamit kértek meg cselekszem azt" (Jn. 14:13-14). Bármit!
Egy másik ígéret: "Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz néktek" (Jn. 15:7).
Vagy: "Amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek (görögül nyomatékosan: ‘kérlek kérjetek’)
és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen" (Jn. 16:23-24).
Itt az Úr szinte könyörög, hogy kérj Tőle bármit, és azt mondja: Ő megcselekszi azt.
Molnár B Antal [ 2014-03-10 15:21 ]

Amikor konkrét dolgot kérünk Istentől, gyakran megtörténik, hogy meghallgatja kérésünket. De az is előfordul, hogy nem kapjuk meg, amit szeretnénk. A meg nem hallgatott imádság titkairól talán egy könyvet is lehetne írni. Miről lehet szó? Isten azért nem hallgatja a meg imádságodat, mert:
• Valamit elmulasztottál, amit Isten várt volna tőled (például: megbocsátás, alázat, engedelmesség, szolgálat, valakivel való jó cselekedet, mire Ő indított,).
• Máskor adja meg az Úr, mert most a körülmények még nem alkalmasak, nem tudnánk elhordozni.
• Bizalomra és hűségre akar nevelni. Ha néhány nap után abbahagyod imádat, ezzel jelzed, hogy amit kértél, nem is annyira fontos és nem is bízol benne, hogy Isten megadja.
• Nem válna javadra. Isten mindent lelked üdvössége céljából ad meg. Mivel végtelenül szeret, nem adja meg, ami lelked kárára volna.
• Jobbat akar adni! Lehet, hogy Isten sokkal jobbat szeretne adni, mint amit kérsz Tőle.
• Önzésedet szolgálná és nem Isten Országát.
• Gőgösen kérted, azzal a gondolattal, ha Isten nem adja meg, amit kérsz, akkor elhagyod Őt.
Soha ne gondoljuk, hogy Isten olyan, mint egy automata.
Bizonyos számú imádság után megjön a kívánt dolog. Isten személy, aki jóságos szívvel mérlegel minden körülményt és csak azután adja meg - ha jónak látja-, amit kérünk Tőle.
Mindamellett számolni kell a szabad akarattal is.
Amikor kérjük szeretteink megtérését, bizonyára az Úr sok kegyelmet ad nekik, de szabad akaratuk ellenállása miatt lehet, hogy hosszú éveket kell várni, amíg ez megtörténik.
Példakép erre Szent Mónika, aki 12 évig imádkozott fiának -Ágostonnak- megtéréséért.
Mielőtt imádkozni szeretnénk valami konkrét dologért, előbb jó megkérdezni az Urat, hogy valóban egyezik-e az Ő akaratával, hogy azt elnyerjük. Fejezzük ki készségünket, hogy szívesen megtesszük az Ő akaratát, ha Ő mást szeretne (Lk 22,42). Így nemcsak a csalódást kerüljük el, hanem a gonosz lélek kísértését is, aki mindig azon mesterkedik, hogy szembeállítson bennünket Istennel.
Akár úgy, hogy lázadásra indít, akár úgy, hogy vádaskodásra, ami csökkenti bennünk az Úr iránti szeretetet.
Molnár B Antal [ 2014-03-10 15:20 ]

Az imádságról.
„ Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg essünk térdre alkotónk előtt.” Zsoltár 95,6
Az imádság?
Ø Isten gyermekeinek joga.
Isten gyerekei azok a megtért, újjászületett emberek, akik bármikor, bárhol segítségül hívhatjuk az Úr nevét!
„ Akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét.” 1 Mózes 4,26
„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején…” Zsoltár 50,15
Ø Isten gyermekeinek életeleme.
Az imádságos élet számunkra oly természetes lételem, mint halnak a víz, ha ez a feltétel megszűnne, - megfulladnánk!
„Szüntelenül imádkozzatok.” 1Thesszalonika 5,17
Ø Istennel való személyes, meghitt kapcsolat ápolása.
„Amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban.” Máté 6, 6
Ø Isten előtt való naponkénti elcsendesedés.
Mindenkor imádkozniuk kell és nem szabad belefáradniuk.” Lukács 18,1
Ø Az Úr Jézus így tanított imádkozni:
„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,!
Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod!
, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;!
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.” Máté 6,9-13 / / hányszor nem valósulnak meg életünkben?? A színes mondatok??//
Molnár B Antal [ 2014-03-10 15:18 ]

Pecznyík Pál. Hála, hogy kihívtál!

Világ Teremtője, dicsőséges Isten,
Te vagy egyedül, ki minden szívet ismer.
Hála, hogy kihívtál, családomból engem,
hogy örök életre tarthasd meg, a lelkem!

Nem volt könnyű nékem, családtól megválnom,
a széles út helyett, keskeny úton járnom.
Család felől jött sok kísértés és próba,
ne járjak templomba, csak úgy hébe - hóba.
Egyre gyorsabb tempót, diktál ma az élet,
töltsek el hasznosan, mindennapot, évet.
Mert életem rövid, közel a földi cél,
egy nap majd rám borul, koporsó-szemfödél.
Lám, vér-rokonságom, így csábított engem,
de nem számolt azzal, elkárhozhat lelkem!

Jó, hogy nem hallgattam, véreim szavára,
és átléptem hittel, az üdv talajára.
Amióta üdvnek keskeny útján járok,
lelki szemeimmel, síron túlra látok.
Látom azt dicső új földet, új hazát,
Jézussal juthatok abba, a légen át.
Múlandóból abba, nem kell semmit vinnem,
lelkem így boldogan távozhat el, innen.

Istenem köszönöm, drága hívásodat,
nem vontad meg tőlem, lelki áldásodat.
E látható földhöz, nem vonzódom többé,
dicsőséges arcod láthatom, örökké!
Molnár B Antal [ 2014-03-10 15:18 ]

Az imádság egy kapu!
Melyen át egy magasabb világba érünk.
Imádság nélkül nincs újjászületés, bűbánat, megszentelődés. Örök élet,
Imádság nélkül nincs vigasztalás, nincs csoda, nincs ÉLET!

Az ima során leomlik a válaszfal az énünk és szívünk vágya között.
Az imában tüzet fog a szív, ahol parazsa nekem, fénye másoknak szolgál.
Az ima ideje csak látszólag hasztalan: időt adtunk Istennek.
Az ima az élet forrása: egymással is, Istennel is.
Az ima bátor kilépés önmagamból és mosolygó engedelmesség.
Az ima a tárgyak birtoklójából a Szentlélek tulajdonává tesz.
Az ima energiaforrás.
Az ima a legrövidebb út Istenhez.
Van reggel öt perced?
Van délben tíz perced?
Van este tizenöt perced?
Reggel kérd meg az Urat, adjon lendületet a napodnak, gyújtsa be a rakétáidat!

.

Molnár B Antal [ 2014-03-08 19:58 ]

A SAMÁRIAI ASSZONY

Samáriában tűz van. Ki lesz irgalmas neki?
Samáriában bűn van: Egy asszony és hat férfi.

Sikáron szél sikál csak, lelket sikkasztva, rontva,
szegényszag, rossz sakálhang. Sikár az ország rongya.

Lehet az ördögé már a kút is: Jákób kútja -
De Jézus ott ül némán. Erre visz vándorútja.

Hat óra. Jön az asszony,s az „Adj innom“-ra kérdez:
„Zsidó vagy, s nem haragszol? “- Nincs csak egy világnézet. -
Ha ismernél, te kértél volna vizet - de élőt,
melytől örökké élnél...“ És meghökken a kérdő.

„Sohasem szomjaznék többé? Sohse hallottam ilyet.
Ily messze sohse jönnék: add nékem hát e vizet...“

És megy már visszatérőn az asszony veder nélkül,
és hírt visz féligértőn, örömöt, szinte szédül.

Samáriában tűz van: benső, izgalmas, égi.
Samariában fű hajt, a harmatcsepp meséli...

Tíz, száz szív, csodaritmus, ébredés, boldog ámen:
Ő az, Ő a Krisztus, aki Sikáron átment. Sántha György
Molnár B Antal [ 2014-03-08 19:57 ]


/1/JÁKÓB KUTJÁNÁL.
„János ev. 4 rész, 1-15”. versek

A levegő tüzet lehel, Mindenki árnyékban delel. Még a vad is odvába bújt,
Csendes, kihalt most minden út. De ím, a kút felé siet Egy asszony merni friss vizet.
Ő épp ilyen órát keres, Mikor a kút s az út üres. Az emberek tekintetét
Kerülni van oka elég, Az élete vétkes, sivár, Megveti az egész Sikár,
Meg az egész Samária, Jobb volna tán meghalnia!...

Ni, ott a kútnál ül egy idegen! - Ki lehet az, én Istenem! - Lábán az aszú föld hamva, pora, Látszik, hogy hosszú útnak vándora. De nem sejti az asszony, hogy ki légyen,
Nem sejti, hogy lelki békéje lészen. Talán egy vándorló írástudó:
A köntöse mutatja, hogy zsidó, És ha zsidó, úgy hát ellenség!
Micsoda gonosz véletlenség, Hogy ő, az emberkerülő, Aki a kúthoz lopva jő,
Nemcsak hogy egy embert talált, Hanem még hozzá Izráel fiát, Ki az egész Samáriát
Megveti, gyűlöli mindhalálig!

De mily csoda: az idegen Nem fordul el zord hidegen, Sőt nyomba szóba áll vele:
„A vedredet merítsd tele És adj - az Isten majd megfizet - Adj nekem egy ital vizet.“

Az asszony nagy szemet mereszt: Zsidó létedre, hogyan kéred ezt,Én tőlem, földnek iszonyától, Gyűlölt népnek lenézett asszonyától?“ Az idegen szemében fény ragyog.
„Ha tudnád te, hogy én ki vagyok! És ha tudnád te a hívőknek részit,
Amit számukra az Isten készít:Te kértél volna tőlem, nem hiszed?
És kaptál volna élő vizet!“

„Uram, az ajkad mit beszél? Vödröd nincs, s a víz színe mély. Jákób, ki már e vizet itta,
Meríteni azt még ő sem tudta Vödör, s kötél nélkül, csak úgy marokkal,
S nem vagy te nála kisebb sokkal?!“Molnár B Antal [ 2014-03-08 19:57 ]


/2/
Ő szól: „Ki e vízből iszik, Megint, hamar megszomjúhozik. De oly vizem van énnekem,
Hogy meg nem szomjúhozik sosem Ki abból iszik, sőt benseje
Élet vizének lesz buzgó kútfeje.“

Mohón kiált az asszony: „Jó, Uram! Adj nékem is ilyen vizet, ha van. De jó lesz majd, a nap hevén Nem kell, hogy a kútra járjak én.
Megbújhatok házam falán belül Vádló emberszemek elől!“

Amaz csupán annyit felel: „Eredj, és hívd férjedet el!“ „... A férjemet? “ - az asszony kérdi S azzal hozzáteszi keserű daccal: - „Férjem nincs!“. „Nincsen? Hát igaz,
Öt férjed volt, s aki most van, nem az.“


Az asszony döbbenve tág szemet nyit, Ki ez, hogy tudja titkait,
Az élete bűnét, sebét, Mindazt, mi benne rút, sötét!„Uram! - kiált -, próféta vagy tehát!
Választ a kérdésemre adj hát: Mi e helyen imádkozunk,Az Istennek itt áldozunk.
Zsidók hite szerint ellenben Nincs szent hely, csak Jeruzsálemben.
Ó, mondd, kinek van igaza? A szívnek hol van vigasza,
Melyért oly nagyon eped... Ó, mondd, igaz vallás melyik?
Egy bűnös élet terheit Lerakni hol lehet, ó, hol lehet?!“

Komoly, nagy válasz szól e szóra: „Asszony, eljő, hidd el, az óra,
Mikor ki imádkozni vágyik, Sem Jeruzsálem templomáig
Nem kell, hogy menjen, S nem kell, hogy várjon, míg felérne
A Garazim hegy szent helyére, Ahol Samaria népe áldoz,
Eljő az óra, s íme most van, Mikor nem fényes templomokban
Szólhat csak Isten-imádás. Csak annyi kell: lélek és igazság,
Az egeket hogy általhassák,S nyomukba szálljon az áldás.
Az Isten lélek, és ő azt kívánja, Hogy minden lélek őt imádja,
Lélekben és igazságban tegye.“

Az asszony szól: „Ez akkor lesz, ugye, Mikor, akit sóvárogva várunk,
Eljő a mi dicső Királyunk, Minden népnek Messiása.
Ki a titkot mind megjelenti, Fényét az éjszakába hinti,
Bűnös lelkünk életre menti,S lesz minden szívnek gyógyulása.
Tudom, a Krisztus hogyha eljő,Akkor eloszlik minden felhő,
Az üdvösség napja felragyog.“
Az idegen szól: „Eljött. Én vagyok. Vargha Tamás
Molnár B Antal [ 2014-03-08 19:55 ]

Az imádság egy kapu!
Melyen át egy magasabb világba érünk.
Imádság nélkül nincs újjászületés, bűbánat, megszentelődés. Örök élet,
Imádság nélkül nincs vigasztalás, nincs csoda, nincs ÉLET!

Az ima során leomlik a válaszfal az énünk és szívünk vágya között.
Az imában tüzet fog a szív, ahol parazsa nekem, fénye másoknak szolgál.
Az ima ideje csak látszólag hasztalan: időt adtunk Istennek.
Az ima az élet forrása: egymással is, Istennel is.
Az ima bátor kilépés önmagamból és mosolygó engedelmesség.
Az ima a tárgyak birtoklójából a Szentlélek tulajdonává tesz.
Az ima energiaforrás.
Az ima a legrövidebb út Istenhez.
Van reggel öt perced?
Van délben tíz perced?
Van este tizenöt perced?
Reggel kérd meg az Urat, adjon lendületet a napodnak, gyújtsa be a rakétáidat!

Molnár B Antal [ 2014-03-08 19:55 ]

Pecznyík Pál. Hála, hogy kihívtál!


Világ Teremtője, dicsőséges Isten,
Te vagy egyedül, ki minden szívet ismer.
Hála, hogy kihívtál, családomból engem,
hogy örök életre tarthasd meg, a lelkem!

Nem volt könnyű nékem, családtól megválnom,
a széles út helyett, keskeny úton járnom.
Család felől jött sok kísértés és próba,
ne járjak templomba, csak úgy hébe - hóba.
Egyre gyorsabb tempót, diktál ma az élet,
töltsek el hasznosan, mindennapot, évet.
Mert életem rövid, közel a földi cél,
egy nap majd rám borul, koporsó-szemfödél.
Lám, vér-rokonságom, így csábított engem,
de nem számolt azzal, elkárhozhat lelkem!

Jó, hogy nem hallgattam, véreim szavára,
és átléptem hittel, az üdv talajára.
Amióta üdvnek keskeny útján járok,
lelki szemeimmel, síron túlra látok.
Látom azt dicső új földet, új hazát,
Jézussal juthatok abba, a légen át.
Múlandóból abba, nem kell semmit vinnem,
lelkem így boldogan távozhat el, innen.

Istenem köszönöm, drága hívásodat,
nem vontad meg tőlem, lelki áldásodat.
E látható földhöz, nem vonzódom többé,
dicsőséges arcod láthatom, örökké!

Celldömölk
2011. VII. 24.

Molnár B Antal [ 2014-02-25 17:21 ]


I. Korinthus 2:9-10 - Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és ember szíve meg se gondolt, amiket Isten készítet az őt szeretőknek.
Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
„A mennyország nem volna a mennyország, ha a gonoszság valami módon oda bejuthatna.”
C.H.Spurgeon

Molnár B Antal [ 2014-02-25 17:20 ]

251
Halljad bűnös, megtört lélek, Jézus hív, jöjj Hozzá ma!
Tovább ne várj, kérve kérlek, Hallgass hívó szavára!
Üdvözíthet, hogyha kéred, Karja bűntől megmenthet,
Karja bűntől megmenthet!
2. Jöjj, ó, lélek, néked szól ez, Készen vár a kegyelem!
Ingyen kínál üdvöt néked, Könnyít súlyos terheden.
Jöjj, ne késs hát, szíved add át, Üdvöd még ma fogadd el,
Üdvöd még ma fogadd el!
3. Bár úgy érzed, nem vagy méltó, Szíved jóra képtelen,
Elég Néki csupán egy szó, Mondd, hogy kell a kegyelem.
Lelke éltet, betölt téged, Áldás lesz az életed!
Áldás lesz az életed!
Molnár B Antal [ 2014-02-25 17:20 ]

85*
Az üdvösség tökéletes, Mit Jézus ád nekünk.
Üdvszomjasan ragadja meg E nagy kincset szívünk!
2. Ne kétkedjél az Úr szaván, Ha fel nem foghatod!
Többet tesz éretted az Úr, Mint elgondolhatod.
3. Igéje tiszta, mint a nap, S ígérete dicső,
Teljes megváltást ad nekünk A nagy Üdvözítő.
4. Ő meghalt, feltámadt és él, Szentlelke működik,
Munkája mind tökéletes, Megszentel, üdvözít! (*BGyÉ. 200.)
Molnár B Antal [ 2014-02-25 17:20 ]

35*
A mennybe’ fenn a trónusnál, A Krisztus értem közbenjár.
Nagy Főpap, égi kezesem, Örökre biztos védelmem.
Markába véste nevemet; Szívébe írta, nem feled.
Örökké Ő lesz pártfogóm; /:Elnémul minden vádolóm.:/
2. Mikor a Sátán, megkísért, És vádol megbánt bűnökért,
Jézusra nézek, áldom Őt, A bűneimből Megmentőt.
Ő halt meg minden vétkemért, A bűntelen a bűnösért;
Isten, a Bíró fölmentett, /:Krisztusra nézve engedett.:/
3. Íme, a Bárány Ő van ott, Feltámadt, és üdvöt hozott;
Ő mondta: Megváltód vagyok, Nem vonja vissza, mit adott.
A Bárány vére volt az ár, Őnála többé nincs halál.
Krisztusban üdvöm készen vár, /:Ott fenn, az Isten trónjánál.:/ (*BGyÉ. 560.)
Molnár B Antal [ 2014-02-25 17:19 ]

II. Timótheus 2:5
Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd „Amíg a földön élünk, szüntelenül támadásoknak vagyunk kitéve. Bosszúságok teszik próbára türelmünket. De ha jó lelkülettel viseljük el őket, keresztény vonások fejlődnek ki jellemünkben. Ha Krisztus bennünk lakik, kedvesek és elnézőek ( nem a legjobb szó erre, inkább elfogadóak - A Szerk.) leszünk, türelmesek a bosszantások és ingerlő körülmények között is. Napról napra és évről évre mindinkább legyőzve énünket nemes lelkű emberekké formálódunk. Ezt kaptuk feladatként, de Jézus segítsége, kitartó igyekezet, rendíthetetlen elhatározás, folytonos éberség és szüntelen imádkozás nélkül nem tudjuk megvalósítani. Mindenkinek meg kell vívnia a maga egyéni harcát. Isten a mi közreműködésünk nélkül nem teszi nemessé jellemünket és életünket. Akik kitérnek a harc elől, azok nem ismerik meg a győzelem ízét és örömét sem.”
Molnár B Antal [ 2014-02-25 17:18 ]

"Én vagyok az igazi szőlőtő." (18,1):
Az Ószövetségben igen gyakran találkozunk a szőlő hasonlatával. A szőlőtő többnyire magát Izraelt jelképezte. Olyannyira jelképpé vált, hogy pénzérmékre is verték s a templom ajtaján is szőlő-dombormű volt valaha. Izrael népe tehát úgy tekintett magára, mint Isten által ültetett szőlőtőkére. De már a próféták panaszkodtak, hogy ez a szőlőtő elvadult és rossz gyümölcsöt termett. Isten különös szeretete az, hogy most egy igazi szőlőtövet ad a világnak. Ő plántálja a világba Jézus Krisztust, az igazi szőlőtövet, aki majd új hajtásokat, új vesszőket sarjaszt. A szőlővessző azonban csak úgy tud termést hozni, ha a szőlőtőn marad; így kell a tanítványnak is Jézusban maradnia, hogy jó és bőséges gyümölcsöt teremjen.
Molnár B Antal [ 2014-02-25 17:18 ]

"Én vagyok az út, az igazság és az élet" (14,6):

Jézus a búcsúvacsorán arról beszél, hogy elmegy Atyjához és helyet készít övéinek, akikért majd újra eljön. Tamás apostol tanácstalanul kérdez: "Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?"

Jézus újabb "én vagyok"- kijelentése a válasz: "Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam."

Az embert talán ez a három dolog izgatja leginkább egész életében. Melyik az az út, amelyen járnunk kell? Melyik az az igazság, amit hinnünk kell? Milyen az az élet, amit élnünk kell? - Jézus válasz az élet nagy kérdéseire. Nem utat mutat csupán, hanem maga az út; nem igazságot hirdet csupán, hanem Ő maga az igazság; és Ő az élet, az élet közepe, magja. Mint a kocsikerék agya; ha hiányzik, szétesik az egész.
Molnár B Antal [ 2014-02-25 17:17 ]

"Én vagyok a feltámadás és az élet" (11,25):

Lázár, Jézus barátja halott. Jézus Betániába megy, s ott az elhunyt két testvére, Mária és Márta sírva fogadja. Ekkor hangzik el ez a mondat: "Én vagyok a feltámadás és az élet; aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog."

Hogy ezek a szavak nem csupán vigasztalóak, hanem valóban igazak, azt Lázár feltámasztása és mindenekelőtt Jézus feltámadása bizonyítja. A halál életünk valósága marad, de nem a végállomása, mert életünk folytatódik Istennél.
Molnár B Antal [ 2014-02-25 17:17 ]

"Én vagyok a világ világossága" (8,12):
A sátoros ünnep idején a jeruzsálemi templom udvarát hét napon keresztül esténként fényesen kivilágították. A hatalmas kandeláberek fénye a város szinte minden részéből látható volt.A nyolcadik napon már nem gyújtották meg a fényeket. Jézus ezt az alkalmat használja ki; a kialudt arany kandeláberek alatt önmagát mondja igazi világosságnak. Ez a világosság nem hét napig és nem néhány száz méterre világít csupán. Ezért aki őt követi, soha nem jár sötétségben.
Molnár B Antal [ 2014-02-22 17:17 ]

1. Halleluja! Áldott reggel!
Vasárnap szép reggele! Leteszem mind, ami terhel.
Szívem fénnyel lesz tele. Hiszen ez a drága nap
Beragyogja utamat.

2. Megpihenhet minden fáradt Nyugalom szent ünnepén.
Áldás napja, szép vasárnap! Sötétségben tiszta fény!
Míg az igét hallgatom, Gyógyul sebem, bánatom.

3. Szent feladat sürget engem, Végezetlen nem lehet:
Kereshetem és gyűjthetem A mennyei kincseket,
Ha ez áldott, szép napon Jézus szavát hallgatom.

4. Uram, áldd meg szolgáidat, Add ajkukra szent igéd!
Szentlelked járja át szavad! Tárd ki mindnyájunk szívét!
Aki csendben rád figyel, Vond magadhoz, jegyezd el!

5. E napot teveled kezdem, Segíts veled végeznem!
Tarts meg engem kegyelmedben, Szüntelen te légy velem,
Míg az örök ünnepen Magasztalhat énekem!
Molnár B Antal [ 2014-02-22 17:17 ]

Zsoltár 143,1-11
Köszönjük Urunk, hogy mindnyájan kérhetünk, hogy áldj meg, és szólíts meg minket, hadd értsük meg, Te beszélsz velünk. Kérünk, áldd meg ittlétünket. Segíts szabadulni mindattól, amit annyi nehézségen keresztül idehoztunk. Ismered rólunk való gondolataidat Urunk, hadd engedjünk annak Igéd és Lelked által. Ámen.

Az Ige ezzel kezdi: "Uram, hallgasd meg könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra".
A kérdésem: hallhat-e valamit az Úr, a mai keresztyénektől? Szoktunk-e könyörögni, imádkozni? Más az, amikor csak mondogatunk valamit, vagy valóban könyörgök.
Amikor a szívünk igazán az Úr előtt áll, és könyörgünk. Van-e ilyen egyáltalán az életetünkben, vagy elmondjuk szépen a megszokott esti imát, de az nem könyörgés és nem kiáltás.

Az Úr ennek az embernek a képében, aki kiált most az Úrhoz a zsoltárban, megmutatja a fényképünket. Egy jó dolog történik vele, amikor elkezd emlékezni. "Megemlékezem a régi időkről". Szoktunk mi is emlékezni? Egyszer csak eszünkbe jut, hogy valamikor milyen boldog is voltam az Úrral. Milyen másképp volt minden. Reggel kinyitottam a szemem és tele voltam örömmel. Jeremiás könyvében mondja az Úr: "Emlékezem reád, gyermekkorodMolnár B Antal [ 2014-02-22 17:16 ]

Ünnepi zenére
Ti szférák szülte áldott két szirén, Dal és Dallam, égi összhang záloga,
hadd egyesüljön hangotok zenén, mely öntudatra ébresztő csoda;
hisz oly hangzatnak illő szólnia fantáziánkhoz, mily harmónia
zeng szüntelen a zafír trón körül Annak, ki rajta ül,
szent, égi ujjongással harsogón, ahol egy sor szeráf ragyogva áll,
magasra tartott kürtjük hangja száll,s pengetnek aranyhúrú mennyei
hárfákat angyaloknak ezrei, s kezükbe’ míg győzelmi pálma leng,
sok üdvözült zsoltára zeng örökre hódolón;
hogy földi életünknek hangjain a mennyeire csengjen tiszta rím,
mint hangzott egykor, míg otromba bűn nem ütközött belé, megtörve a harmóniát,
mely illette a mindenség Urát,míg engedelmesség és szeretet
hatotta át a teremtményeket. Ó, bár tudnánk megint a mennyei
karokkal együtt himnuszt zengeni, s itt lenne már az égi Vőlegény
és Véle élet, ének, és örökre fény!
John Milton – Fükő Dezső (Hozsannázó napok, I. 5.)
Molnár B Antal [ 2014-02-22 17:15 ]

ÜNNEPTELEN HÓNAPOK

Az ünneptelen hónapok szürkeségén átfénylik
a mindig várt vasárnapok szépsége, s visz az égig!

Rögös tövises utakon a hétköznap úgy éget!
Ha nem lenne vasárnap, ó, nem kellene az élet!

Mindennap szíven üt a gyász, a végtelenség kínja,
a felmenő Nap sugarát szent-feketére írja.

Megtépettek az örömök, nyomasztó súly az élet,
ha nem lenne vasárnap, ó, hova jutna a lélek?

A mindig várt vasárnapok szépsége visz az égig,
s az ünneptelen hónapok szürkeségén átfénylik!
Kárász Izabella "Fényből fényességet" 208.
----------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-02-22 17:14 ]

ISTEN HÁZÁBAN .
Szól a harang a toronyban, Gyertek fiúk, lányok!
Az imádság hajlékában Vár az Isten rátok.

Ez a szép ház az Úr háza, Isten itt a Gazda;
E szent napon ajándékát Bőven osztogatja.

Erőt ad a megfáradtnak, Nyugtalannak békét,
Sötétségben gyújtogatja Szent igéje fényét.

Ünnep van ma, szól a harang, Vár az Isten rátok,
Imádsággal, énekszóval Őt magasztaljátok Hamar István, 1979.
Molnár B Antal [ 2014-02-22 17:14 ]

Békesség, légy velünk!

Vasárnap. – Békesség, vasárnap! Idő koronája, dicsőség!
A hajnal: harmat-tiszta bőség, a fényben zengő tornyok állnak.

Békesség, vasárnap! – Békesség, légy velünk, add ránk védelmedet,
őrizd a hallgatag gépeket s a munkás fáradságos testét.

Békesség, vasárnap! – a szükség fegyverei ne támadjanak,
szívünket ne üsse szó, harag, s árnyak ne lepjék sorsunk tükrét:
e tükör – mint arcunkban mélyedt szemünk – fénylő, maga az élet!
Fazekas Lajos (Hozsannázó napok, II. 581)
------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-02-22 17:13 ]

Mint egy fáradt csiga.
Mint egy fáradt csiga Verejtékezve hordja börtönét,
Évetlen évek óta hordod Fojtó csigaházad, a gondot.

Nem is te őt: már téged ő cipel, Magadnál ötvenszer nagyobb.
Erőlködő csepp hangyaférget. Zihál a melled és csuklik a térded.
Belégubózol, mint egy sunyi sün, Tüskepáncélod szétmered.
Jaj, kívül-belül gyilkos köpeny ez: Kívül riaszt, belül vérig sebez.

De most az Isten egy napot,
Egy lélekzetvevős napot,
Embernek valót, engedett, - Siess, hajítsd le terhedet!

Hajítsd le, aztán vedd fel újra, Ne bánd, ha még a lábad reszket:
Vedd fel, de úgy vedd, mint Simon, A cirénei, a keresztet.

Sík Sándor (Hozsannázó napok III, 459.)
----------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-02-22 17:12 ]

VASÁRNAP ISTEN HÁZÁBAN
Mint a fecskecsalád A ház ereszére:
Úgy sietünk ide Isten közelébe...
Ami a madárnak A jó puha fészek,
Az az Isten háza Az ember szívének...

Hozzuk ide lelkünk Legszebb virágát:
A jó Isten iránt Hódolatot, hálát!
Adjuk át egészen Neki a szívünket!...
Így lesz csak igazán A vasárnap ünnep.
Honvári Szabó Lajos
Molnár B Antal [ 2014-02-22 17:12 ]

SZOMBAT ESTI HIMNUSZA
Óh milyek s mekkorák azok a szombatok,
mikkel az ég örök udvara zeng s ragyog!
Törteknek pihenés, bátraknak jutalom.
Isten lesz minden, és mindenben Ő honol.
Ott fogad igazi szent Jeruzsálemünk,
ahol a Béke lesz örökös örömünk;
ahol a tény előtt nem fut az epedés,
s nem lesz a vágy különb, mint a teljesedés.
Mily király, mily udvar, micsoda palota,
mily béke, nyugalom, boldogság vár oda:
mondják el majd azok, akik már élvezik,
ha tudják mondani úgy ahogy érezik!
Mi pedig lelkünket emeljük azalatt
s vágyaink mind e szent hon felé szálljanak, hogy Jeruzsálembe
Babilonból vidám szívvel térjünk meg a számkivetés után.
Ott minden bús terhet levetve boldogan
Sionnak énekét daloljuk gondtalan,
s kegyelmedért örök hálákat zeng Neked,
mi Urunk, Királyunk, üdvözült nemzeted!
Mert ott a szombatot új szombat váltja fel,
szombatolók örök ünnepe nem fogy el,
s nem érik végüket az ujjongó dalok,
amiket harsogunk mink és az angyalok.
(Babits Mihály fordítása)
Molnár B Antal [ 2014-02-21 17:55 ]

C. H. Spurgeon idézetek
A keresztyén tegyen jámborságával úgy, mint a csiga a házával: lakjon benne, és ha valahova elmegy, vigye magával. - Az időnkénti keresztyén semmilyen keresztyén.
Jó lenne, ha némely keresztyén jobban vigyázna a lábára, mint a fejére. Vagyis több gondot fordítana eljárására, mint tudására.
A hívő keresztyénekre is ráborul néha az éj, de keresztyénségük éjnek idején is megtartja színét.
Kívánatos lenne, hogy a keresztyének úgy ragaszkodnának Istenhez, mint a bűnösök az ördöghöz. Ha hajlandók lennénk annyit szenvedni Krisztusért, mint a világ fiai a káros szenvedélyeikért, - mennyi értéket és hasznot jelentene ez!
A keresztyén az emberiségnek lelki értelemben vett legjobb szolgája. - Aki a keresztyénekről megvetéssel nyilatkozik, elárulja tudatlanságát.
Minden keresztyén annyira az, amennyire Krisztus hasonmása.
A golgotai kereszt az a gerenda, melyen az élet hajótöröttjei a földi lét hullámverésén át a mennyei partra menekülhetnek.
A keresztyénség középpontja a kereszt, és a kereszt értelme a közbenjáró kegyelem. - A kereszt a kegyelem győzelmi lobogója.
A kereszt világítótorony, mely a vihartól hányatott irányt mutat a biztos révhez.
Aki nem látja a keresztfán Krisztus kiengesztelő áldozatát, az hiába néz a keresztre. - Jézus a keresztről és a kereszt által lépett trónjára.
A keresztről szóló beszéd a gonoszság ellen viselt hadjáratnak leghatásosabb fegyverneme. - Aki a keresztről prédikál, hadat üzen a sötétségnek
Molnár B Antal [ 2014-02-21 17:54 ]

KÉRDÉS IS LEHET HIOZZÁNK, MAI EMBEREKHEZ???
MEGLÁTSZIK RAJTAD
A kereszt az atyai házra kifüggesztett lámpa, mely világit, hogy a tékozló fiak hazataláljanak.
Amilyen boldog a gyöngyhalász, mikor drágagyöngyökre bukkan, olyan boldog a Megváltó Krisztus, ha szegény bűnösöket a pusztulásból kiragadhat, hogy azokat megmentse.
A boldogság közel lakik az Isten akaratában való megnyugváshoz. - A részvétteljes szív legnagyobb öröme a mások boldogítása.
A legnagyobb meleg a nap közelében van, a legnagyobb boldogság pedig Jézus közelében található.
Isten mind a két kezével áld, az egyikkel kegyelmet oszt, a másikkal megszentelődést nyújt. Az egyik áldás csak a másikkal együtt nyerhető el.
Isten áldása mindig többedmagával jön, az egyik áldás lépcsőfoka a másiknak. Az izraelita templom szentélyéből tovább vezetett az út a Szentek-Szentjébe.
Ami nem szolgálja Isten dicsőítését, nem lehet áldására az embereknek. - Aki Isten országa ügyét felületesen kezeli, nem számíthat Isten áldására.
A legnagyobb áldás, melyben az Isten az embert részesíti az, hogy elválaszja bűnétől. - Világosság van nap nélkül, áldás Isten nélkül nincs.
Molnár B Antal [ 2014-02-21 17:54 ]

HIT ÁLTAL

Egy himnuszt hallok elnémíthatatlan,
századokon át, új, meg új alakban.
Az énekes nem egyszer névtelen,
nem is ő énekel: a kegyelem!
S az egész földről láthatatlan karban
száll ég felé a csodálatos dallam,
és a fül fenséges harmóniát hall.
Figyelj: „Hit által! Hit által! Hit által!”

Azok sorában, akik énekelnek
van kemény férfi, félénk, gyenge gyermek,
roskadt öreg, remegő szívű asszony…
De nincs perc, hogy a himnusz elhallgasson!
mert szájról-szájra, szívről-szívre kel.
Némíts el egyet, ezer énekel.
Új, meg új hang, de ugyanaz a dallam.
Néha leborulok, hogy tisztán halljam,
tele frissességgel, zengő csodákkal.
Hallod? „Hit által! Hit által! Hit által!”

Isten Lelke vezényel. Egyet int,
és új énekes lép elő megint.
Így int neked, és így intett nekem.
Meghallja, ha elnémul énekem,
és fáj neki egyetlen hang hiánya,
amint a nagy egészet dirigálja,
s az örök himnusz zúgva, zengve szárnyal:
Igen! „Hit által! Hit által! Hit által!”

Érzem, rajtam a Karmester szeme
énekelni, kezdeni kezdene,
hogy könnyen, harcom, életem, halálom,
minden szavam, minden szívdobbanásom
ezt, ezt az egyet zengje szüntelen!
Láthatatlan kar énekel velem,
testvéreim hangja körülölel.
nem, nem, a himnusz nem némulhat el!
Legyen a dallam bármilyen nehéz!
szemünk a Karmester kezére néz,
és minden olyan egyszerűvé válik.
Ő segít énekelni mindhalálig.
Könnyel, harccal, élettel és halállal
Ma is: „Hit által! Hit által! Hit által!”
Túrmezei Erzsébet „Emberré lettél...”
Molnár B Antal [ 2014-02-21 17:53 ]

EGYÜTT

Nem voltam ott. Nem hallottam soha,
hogyan zeng ezrek ajkán ez az ének,
hogyan éneklik színesek, fehérek:
„Krisztusban nincs Kelet, Nyugat…”
És mégis hallom hangjukat.
Mégis tudom: csoda történt velünk.
A Szentlélek új éneket vezényel
e földön, hol annyi hang kavarog.
S protestánsok, görögkeletiek -
és négerek, japánok, magyarok
Együtt énekelünk, együtt énekelünk!

Nem voltam ott. Nem hallottam soha,
hogyan mondják együtt az Úr imáját
száz meg száz nyelven: „Mi Atyánk!”
barna malájok, sápadt franciák,
hugenották, evangélikusok…
De ha mondom, körülöttem susog
millió hang: a testvéreim hangja.
És ez a millió hang együtt vallja:
„Tied az ország és a hatalom!”
S felül határokon és falakon
tudom, hogy minden nap találkozunk
ebben az imádságban, és mi akkor
együtt imádkozunk! Együtt imádkozunk!
Túrmezei Erzsébet „Emberré lettél...”

------------------------------------------
DÁVID
Nagyobb volt, mint a gőgös Góliát...
Saulnál is, megnyerve sok csatát.
De legnagyobb, amikor megbocsát,
mikor legyőzi saját bosszúját,
legyőzve ezzel önző önmagát.
Lelkem, bár hatna ez a példa rád! Balog Miklós
Molnár B Antal [ 2014-02-21 17:52 ]

TANÁCS

Kiket szeretsz, s akik szeretnek,
Ha bántanak, ha megsebeznek,
Ne haragudj rájuk sokáig!
De öntsd ki szíved s ha letörléd
A fájdalom kicsordult könnyét
Bocsáss meg! Hidd, enyhedre válik!

Oh egymást hányszor félreértjük,
Szeretteinket hányszor sértjük,
Bár szívünk éppen nem akarja.
Mi is talán vérzünk a sebben,
Nekünk is fáj még élesebben,
De büszkeségünk be nem vallja.

Ne légy hát büszke, légy őszinte,
Híved legott azzá lesz szinte.
Oszlik gyanú, megenyhül bánat!
Oly váratlan jöhet halálunk
S ha egymástól haraggal válunk,
A sírnál késő a bocsánat.
Gyulai Pál
Molnár B Antal [ 2014-02-21 17:52 ]

HA EGY-EGY SZÓ...

Ha egy-egy szó könnyelműen kimondva
Mint nehéz kő, megüt s szíven, talál,
Gondold meg, hogy nem volt éppen meggondolva
S talán legjobban fáj annak, aki mondta,
Mikor lehiggad s magába száll.

S ha látod buját, néma bánkódását,
S mint teszi dacossá a büszkeség,
Csókold meg, minden sértődést feledve,
Hadd ragyogjon rád újra felhős lelke,
Mint vész után a szivárványos ég.
Molnár B Antal [ 2014-02-21 17:51 ]

JÓTANÁCS

Legyen mindig puha s halk a szavad.
Neked is fáj, ugye, ha bántanak.
A kezed is legyen simogató:
jóságban részesül az, aki jó.
S ne légy makacs soha, ne légy dacos,
csúnya gyerek nagyon a haragos.
Bocsáss meg annak ki vét ellened,
s kegyelem önti el kis szívedet.
Ismeretlen szerző
Molnár B Antal [ 2014-02-21 17:50 ]

MIRE VAN SZÜKSÉGE JÉZUS
TANÍTVÁNYÁNAK?

Tiszta szemre, úgy nézni és úgy látni,
Ahogyan Isten látja a világot.
Benne már az új teremtést csodálni,
Mit igéjével elrejtetten alkot.

Nyitott szívre: szeretni, átölelni
Világunk, mint Isten öleli át…
Mint Ő, mást elfogadni, felemelni…
Megbocsátani, mint Ő megbocsát.

Mesterükre! Egyedül Ő adhatja
a nyitott szemet, szívet,
alázatot, erőt a szolgálatra…
s gyümölcsöt teremni csak így lehet.
Túrmezei E
----------------------------------------
Hányszor?
(Mt 18,21-35.)

Megbocsássak hétszer is? Vagy hányszor?
- Hetvenszer hétszer: számolatlanul!
Mindegy, ellened ki hányszor vétett.
Hányszor bocsátott meg neked az Úr?
Siklós József
Molnár B Antal [ 2014-02-21 17:48 ]

Zsidókhoz írt levél 5:7-9 „…(Jézus) az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért. Ámbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. És tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik neki engedelmeskednek.”
„… az idézett ige különösen fontos az ún. végidőben, vagyis a Jézus visszajövetele előtti időben élő keresztényeknek. A „küzdő imádság” a rostálás eszközévé válik Isten hívő népe között a vég idején: akik megtanulják, gyakorolják, azok megmaradnak, és győztesek lesznek; akik viszont elmulasztják, azok „kiesnek a rostán”.
Miben áll, mit jelent a küzdő imádság? Két nagy, minket a bűnbe sodró ellenséggel szemben kell használnunk a küzdő ima fegyverét: a félelem és a csüggedés ellen, valamint „én”-szerető ösztönös természetünk követelő igényei ellen. Imában küzdeni ezek legyőzéséért azt jelenti, hogy Istennel együtt, Isten segítségét igénybe véve küzdünk ellenük…
Az imádság folyamán megnyitjuk szívünk ajtaját a Szentlélek előtt, és kérjük őt, hogy tisztítsa meg azt, teremtsen benne tökéletes békét, teljes összhangot Isten akaratával. Sokszor nem tudjuk ezt azonnal és teljes szívből kérni, mert énünk másik fele tiltakozik, lázad az önátadás ellen. Éppen ezért lesz az imádságból küzdő imádság. Mert amint természetünk belső ellenkezését tapasztaljuk, nem feladjuk az imádságot, hanem legbensőbb énünk istenfélelmével annál jobban kiáltunk segítségéért, míg csak vissza nem nyerjük belső szabadságunkat, míg csak egész lényünk összhangba nem jut akaratunk igazi döntésével.
Vankó Zsuzsa (A Biblia a küzdő imádságról)
A jellemfejlődésnek is elmaradhatatlan eszköze a küzdő imádság. Amikor az értelmünkkel már megértettünk valamit, a belső emberünk azonban küzd ellene. Pl. Tudjuk, hogy lusták vagyunk vagy költekezők. Magunktól nem tudunk megváltozni, de tudjuk, hogy meg kellene. Imádságban kell kérnünk Istentől, hogy segítsen. Nem fog azonnal sikerülni, lehet, hogy évekig kell küzdenünk azért, hogy Isten át tudjon formálni bennünket. Mi gyakran mást szeretnénk, mint Isten. Az ő akaratát elfogadni is csak küzdelemmel tudjuk, mert a belső énünk tiltakozik ellene. Pl. Bántanak bennünket egy munkahelyen és mi szeretnénk elmenni onnan, nem akarunk maradni. Isten azonban lehet, hogy azt akarja, hogy maradjunk, mert feladatot ad ott nekünk.
Molnár B Antal [ 2014-02-21 17:47 ]


A HATÉKONY IMA AKADÁLYAI..

Sokszor az imáinkra nem jön válasz, nem történik változás. Nem is gondoljuk, hogy utálatossá válnak Isten szemében. De vajon miért?
Isten bizonyos feltételekhez kötötte a hozzá való imádkozást. Ezek betartása nélkül az imák nem hasznosak.
Ezek az akadályok lehetnek a gátak.

Ismert bűn,
szándékos engedetlenség,
önző indíték,
az őszinte hit hiánya, a szív bálványai,
a meg nem bocsátó lélek,
képmutatás,
büszkeség,
viszály az otthoni kapcsolatokban,
a tized nem fizetése,
a szükségben levőkről való gondoskodás elmulasztása,
az Úr és az ő útjának elhagyása.

Ugye magunkra ismerünk egy-egy témában. Változtassunk rajta.

Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr.
Zsoltárok 66:18,

Aki elfordítja fülét, és nem hallgat a tanításra, annak még az imádsága is utálatos.
Prédikátor 28:9,

Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezetekre akarjátok azt eltékozolni.
Jakab 4:3,

Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
Zsidók 11:6,

...és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek:
Máté 6:12,

És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségeitekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.
1 Péter 3:7,

Bizony sokszor nem is gondolunk Isten igéjére, csak soroljuk a kívánságainkat és ha nem kapjuk meg akkor olyanok vagyunk mint a durcás kisgyerek. Pedig Isten igéje mindenre megadja a választ, csak keresnünk kell.
Molnár B Antal [ 2014-02-21 17:45 ]

Lukács 6:38 - Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.
Muri a kastélyban.
A falu lakói a kastély tövében arra ébredtek, hogy a kisbíró érdekes hírt olvas fel a főtéren: - Hőn szeretett urunk meghívja hűséges és alázatos alattvalóit születésnapjára. Minden résztvevőnek meglepetésben lesz része. Urunk azonban mindenkitől kér valamit: hozzanak magukkal vizet, mert a kastély víztartálya csaknem kiürült… A faluban kezdték tárgyalni a meghívást. - Na lám, a megrögzött zsarnok. Hát nincs elég szolgája, hogy a tartályt megtöltsék… Én nem viszek csak egy pohár vizet, az is elég lesz! - Tévedsz, urunk mindig nagylelkű volt hozzánk! Én egy egész hordóval viszek fel neki! A meghívás napján különös menet indult a kastély felé. Néhányan nyögve tolták fel a hordókat vagy cipelték a megtelt edényeket. Mások gúnyosan mosolyogva egy kancsó vizet vittek el mellettük. Akik még jobban csúfolódni akartak, egy tálcán csupán egy pohár vizet vittek. Amikor felérkeztek a kastélyba, a vizet a ciszternába töltötték, az edényt a kijelölt helyen hagyták és örömmel mentek a bankettre. Többféle finomság került az asztalra. Az elégedett háziúr mindenkinek megköszönte jelenlétét. - Hol marad az ígért meglepetés? – morgolódott a jól lakott tömeg. Mielőtt visszamentek volna a faluba, mindenki vette a magával vitt edényt és akkor látták ám, hogy mi a meglepetés. Mindenki örömében vagy dühében hadonászva kiabált. Az edényeket a hálás úr színültig megtöltötte arannyal. - Bárcsak több vizet hoztam volna… - kiabálták sokan. Bruno Ferrero nyomán
Borsos Róbert [ 2014-02-18 13:11 ]

Kitaláltam egy rendszert internetes munkához.Akinek meló kell annak ajánlom.Következő fizetés március 27
Infó Skypeon: borsos.robert2Molnár B Antal [ 2014-02-17 16:07 ]

Zsoltár 133,1-3
Az Ige mond itt egy furcsa szót, amit az együtt lakásnál nem szoktunk hallani. "Íme", lásd.
Ez mindig azt jelenti, Isten rámutat valamire. Milyen jó és gyönyörűséges együtt lakozni.
Ez a két szó, hogy "jó" és "gyönyörűséges", nem szokott előfordulni.
Itt bizonyos emberekre mondja, hogy együtt lakoznak az atyafiak.
Mit jelent ez, hogy atyafiak?
Egy apának, egy anyának a gyermekei. De az atyafiak is veszekednek egy házban, és nem tudnak együtt lakozni. De most az Ige azokról beszél, akik igazán atyafiak, egy Atyának, Istennek a gyermekei. Milyen nagy dolog ez a szó. Te igazán gyermeke vagy az egy Atyának?
Molnár B Antal [ 2014-02-17 16:06 ]

Ha testvére vagy Jézusnak, akkor emlékszel a születésedre.
Mert Isten családjába csak bele születni lehet.
Az Atyának nincsenek örökbefogadott gyermekei. Sem unokája.
Csak olyanok, akik ugyanabba a családba születtek.
A vízözönben egyetlen család maradt meg. Csak Noé ment be a bárkába, és családja.
Az egész világ elveszett. Amikor majd a tűzözön lesz, akkor is egy család menekül meg: Isten családja. Ezért nagyon komoly kérdés, beleszülettél-e már ebbe a családba?
Amilyen biztosan tudom, hogy testileg megszülettem, olyan biztosan kell tudnom, hogy beleszülettem-e már Isten családjába?

Akik valóban beleszülettek Isten családjába, új életük van, egy Atyának, az Élő Istennek gyermekei, egy családba tartoznak. Ezekről mondja az Ige, hogy mily jó és gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Azt is megmondja az Ige, hogy miért jó és gyönyörűséges az együtt lakozás. "Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse prémjére." A Bibliában az olaj a Szentlélek jelképe.
Az Ószövetségben a papokat drága olajjal kenték fel. A bűnesetkor a Szentlélek elveszett az ember számára. Isten azt mondta az embernek: Ha engedetlen leszel, meghalsz.
Az ember elkövette az első bűnt, és az Isten által belelehelt Lélek, a drága Szentlélek, a drága olaj eltávozott tőle.
Molnár B Antal [ 2014-02-17 16:05 ]

Amikor jött Jézus, Isten Felkentje, Benne ott volt az az öröm, az a szeretet, az a békesség, ami a Szentléleknek jellemzője. Jézusból Isten Szentlelke áradt széjjel.
Azért mondom, hogy nagyon drága ez az olaj, mert az Ő életébe került.
Addig nem tölhette ki Isten Szentlelkét, amíg Jézus keresztre nem vitte a bűnt.
Csak ez után töltetett ki a Szentlélek pünkösdkor
Jézus azt mondta mielőtt elment, „ ha majd elmegyek, elküldöm magam helyett a Szent Szellemet .és az akkor ,megtanít titeket mindenre!”

Még egy képet mond az Ige a végén: "Mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sión hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké!" Csak oda! Csak ahol a Szentlélek van.
Csak ahol az atyafiak együtt lakoznak szeretetben. A harmaton gondolkoztam.
Aggeus könyvében mondja az Ige: "Azért vonták meg tőletek az egek a harmatot".
(Agg 1,10). Vajon az életeden miért nincs harmat? Miért nincs áldás?
Miért nem olyan harmatos az Úrral való kapcsolatod, ahogy talán kezdetben volt.
A most hitrejutott embereknek minden szava olyan harmatos, olyan üde.
Nem olyan betanult imádságok.
Az ember szíve rögtön örül, amikor hallja
Molnár B Antal [ 2014-02-17 16:05 ]

Igaza van annak, a ki első a perben; mígnem eljő az ő peres fele, és megvizsgálja őt. Példabeszédek 18 : 17


A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
Máté 6:22-23


Adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett. Ésiás 61:3

A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát.
Példabeszédek 10 : 8


Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul. 2Kor 4:16


Nevetés közben is fáj a szív; és végre az öröm fordul szomorúságra.
Példabeszédek 14:13
Molnár B Antal [ 2014-02-17 16:04 ]

A Biblia közepe.

Vajon melyik fejezet a legrövidebb a Bibliában? A 117. Zsoltár.

És melyik fejezet a leghosszabb a Bibliában? A 119. Zsoltár.

Melyik fejezet van a Bibliában pontosan a közepén?

Ami a kettő között van, vagyis a 118. Zsoltár

Azaz: 594 fejezet van a 118. Zsoltár előtt és
594 fejezet van a 118. Zsoltár után is.

Add össze ezt a két azonos számot = 1188.

Épp a Zsolt. 118:8
Vajon ez a vers különleges fontossággal bír
számunkra Isten akaratát illetően?
Károly Gáspár
Zsolt. 118,8
Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Káldi Biblia
Zsolt 118,8
A te igazságidat megőrzöm; ne hagyj el soha engemet. *
VAJON MI LEHET ISTEN BIBLIAI ÜZENETÉNEK A KELLŐS KÖZEPÉN?Talán van egy perced, 60 másodperced neked?
Akkor hadd kérjelek meg téged, hogy mondj egy rövid
imát azért akitől ezt most megkaptad, és akinek elküldöd.

,, Istenem, Atyám kérlek, áldd meg testvéremet
Mindazzal, aminek a mai napon örülne!
Teljen be élete örömmel és békével,
Sikerrel és erővel, hogy segítségeddel még közelebb kerülhessen hozzád!
Ámen."
Molnár B Antal [ 2014-02-17 16:03 ]

Zsoltár 133,1-3
Az Ige mond itt egy furcsa szót, amit az együtt lakásnál nem szoktunk hallani. "Íme", lásd.
Ez mindig azt jelenti, Isten rámutat valamire. Milyen jó és gyönyörűséges együtt lakozni.
Ez a két szó, hogy "jó" és "gyönyörűséges", nem szokott előfordulni.
Itt bizonyos emberekre mondja, hogy együtt lakoznak az atyafiak.
Mit jelent ez, hogy atyafiak?
Egy apának, egy anyának a gyermekei. De az atyafiak is veszekednek egy házban, és nem tudnak együtt lakozni. De most az Ige azokról beszél, akik igazán atyafiak, egy Atyának, Istennek a gyermekei. Milyen nagy dolog ez a szó. Te igazán gyermeke vagy az egy Atyának?
Molnár B Antal [ 2014-02-17 16:03 ]

Példabeszédek 16: 32
Jobb a hosszútűrő az erősnél; és aki uralkodik a maga indulatján, annál, aki várost vesz meg.
„A bűn tönkretette békességünket. Amíg le nem győzzük az „én”-t, nem lelhetünk nyugalomra. A szív uralkodó szenvedélyeit emberi hatalom nem képes az ellenőrzése alá vonni… Ám aki szavával lecsendesítette a galileai hullámokat, a béke Igéjét adja minden embernek. Bármennyire tombol is a vihar, szabadulásra lelnek mindazok, akik Jézushoz fordulva így kiáltanak:”Uram, ments meg minket!” Kegyelme, amely megbékélteti a lelket Istennel, az emberi szenvedély harcát is lecsendesíti, és szeretetében megnyugszik a szív.” E.G.White
Molnár B Antal [ 2014-02-17 16:02 ]

A testvéri szent egység

Ó, mily kedves, ó, mily szép A testvéri szent egység;
Őt dicsérjük lelkesen És testvéri egységben!
2. Fű, fa, virág megújul, Mikor reá harmat hull:
Így üdít fel bennünket A testvéri szeretet.
3. Oszlik harag, irigység, Minden szeretetlenség,
Hogyha néped egybegyűl, Nagy Király, trónod körül.
4. Testvér, fogjunk össze hát, Áldjuk mind az ég Urát!
Szívünk, lelkünk egy legyen Szándékunkban, tettünkben!
5. Hálatelten hódolunk, Míg csak élünk, hű Urunk.
Legyen áldva szent Neved, Mindig és minden felett!
(*BGyÉ. 409. HH. 616)
Molnár B Antal [ 2014-02-17 16:02 ]

Nevelj minket szent egységre!

Isten szívén megpihenve Forrjon szívünk egybe hát,
Hitünk karja úgy ölelje Édes Megváltónkat át!
Ő fejünk, mi Néki teste, Ő a fény, mi színei;
Mi a hívek, Ő a Mester, Ő miénk, mi Övéi.
2. Szeretetben összeforrva Egy közös test tagjai,
Tudjuk egymásért harcolva, Ha kell, vérünk ontani!
Úgy szerette földi nyáját, S halt meg értünk jó Urunk:
Fájna Néki, látva minket, Hogy szeretni nem tudunk.
3. Nevelj minket szent egységre, Mint Atyáddal egy Te vagy,
Míg eggyé lesz Benned végre Minden szív az ég alatt;
Míg Szentlelked tiszta fénye Lesz csak fényünk és napunk,
S a világ meglátja végre, Hogy tanítványid vagyunk!
(*BGyÉ. 411. HH. 319)
Molnár B Antal [ 2014-02-17 16:01 ]

Áldott legyen az Úrnak népe!

Az Úrhoz szálljon fel a hála, Dicsének messze hangozzék!
Mert irgalmának nincs határa, És hozzánk kedves lett az ég.
Ó, hívő lélek, áldjad Istent, Őt dicsérd minden percedben,
Mert Nála leltél üdvöt itt lent, S kegyelme él a szívedben!
2. Az Isten üdvünk, erősségünk, Jóvolta hozzánk végtelen,
Ki érdem nélkül szerzett nékünk Megváltást, ó, mily kegyelem!
Fel, Isten népe, zengő dalra, Az Úrnak hálát énekelj,
Mert véled harcol erős karja, És megsegít, hogy pálmát nyerj!
3. Az Isten jobbja mily hatalmas! Az Ő szent karja mindig győz.
Ne félj hát, hívő, nem ártalmas Az ellen többé, bár erős!
Nem halok én meg, mert ím élek Azáltal, aki engemet
A bűnhaláltól védve védett. Őnéki mondok éneket.
4. Áldott légyen az Úrnak népe, Mely itt előtte térdepel:
Legyen egész Néki szentelve, Kiket magához fölemel!
Az Úr az Isten, Hozzá vágyunk, Ki hozzánk eljön csak hamar
Molnár B Antal [ 2014-02-15 18:29 ]

Gondolunk rád…

Úgy hallom, eltűnt arcodról a rózsa. Szívedet naponta bánat járja át.
Ne hidd, hogy végtelen lesz rajtad a próba Csak tartsd ki hűen! Az győz, ki megállt!

Az imádság naponta száll érted, Hogy Isten óvjon, védje ügyedet,
Ha leroskadsz néha, már-már nem bírod A korbácsütést… a keresztedet.

Az Isten igaz! És Ő hívott téged Csak le ne tedd, testvérem, a terhedet.
Mert Krisztus lesz az, ki leveszi rólad; Ne sírd el utolsóig a könnyedet.

Tudom, nehéz most. Nincs közel barát, A „testvérszív” is oly könyörtelen.
Aki szeretne közel lenni hozzád, A kőszív-bástyán átjutni képtelen.

Ne sírj tovább! Imáink szállnak érted. S ha testben ott nem is lehetünk,
Szívünk ott dobban fájdalmaidban, És rád gondolunk,
Ha nyugalomra hajtjuk elfáradt fejünk.

De rád akkor is, ha ránk köszönt a reggel S bíbor fényében ránk ragyog a nap!
Istent kérjük, álljon ott melletted, És hallgassa meg imádságodat.
Czeglédi Tíborné (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
Molnár B Antal [ 2014-02-15 18:29 ]

ISTEN SZERET!

Láttam Istent az örvénylő vízen, a nyomorban, a gyászban, és hiszem,
vallom szentül és messze harsogom; égjen bár korbácsod nyoma arcomon,
legyen sebes a talpam és kezem, ne legyen soha nyugalmam nekem;
éhezzek, fázzak, legyek megvetett, ajkamon ott ég mégis szent neved
és súgva mondom, ha hangom se lesz: - Higgy benne, Testvér, hogy Isten szeret!

Higgy Benne, Testvér, hogy kínok között viharos éjjel a lelked fölött
őszi szelekben, zörgő avaron, az Ő Lelke hív minden kis dalon.
Téli éjjel, ha fagyasztó a szél, Ő vigyáz rád és Ő mondja: ne félj!
ha koporsóra hajtod a fejed, érezd, Ő mégis Istened neked,
Kiben hinned kell a halálban is, és vallani: Ő szeret engem is…

Lázas fejjel nem értve itt alant e vad hideget és a zűrzavart
e kétkedést, hogy holnap vajh mi lesz?nem törnek-e majd össze a szívek?
A lázadást, a kétségbeesést, a megszűnni akaró reménykedést,
a kapkodást, az el nem érhetőt, a sok bukottat, a sok elveszőt,
mondjad nekik, hátha megmentheted: Nézz az égre, hidd, az Isten szeret!Látlak, Uram, a kínok közt, amit
tűrve hordtad, és elbírtad a kínt. látlak ma is, és tudom biztosan,
kit szenvedtetsz, az a szívedben van. Mert akkor büntetsz, amikor szeretsz,
Csak ott nem hagyjuk tiszta szívedet. Csak ott lássunk az örvénylő vízen
És mondhassuk bízva, hogy: hiszem, Látom, hogy ott vagy a habok felett,
Mert engem, Uram, oly nagyon szeretsz. Kárász Izabella "Fényből fényességet" 195
Molnár B Antal [ 2014-02-15 18:28 ]

BIZALOMTELJES KÖNYÖRGÉS

Atyám, benned bízom. Nincs más reményem.
Te vagy erős váram,Kősziklám nékem.
Egyszülött Fiadban,Drága Megváltómban
Küldj segítséget. Halld meg szívem szavát,
Ó, adj szabadulást, Bűnömből tisztulást,
Mint megígérted.

Atyám, benned bízom, Áldom szent neved.
A bűn hogyha kísért,Én győzök veled.
Sátán hogyha támad,Nekem mit sem árthat,
Hű karod megvéd. Megváltott népeddel,
Szentek seregével, Ujjongó örömmel
Áldalak üdvömért.

Atyám, benned bízom, Vezess utamon.
Ha néha fáradok Te légy támaszom.
Melletted nem félek, Szüntelen rád nézek,
Tudom, hogy szeretsz. És bár a halálnak
Bús völgyében járjak, Én ott is imádlak,
Mert mennybe vezetsz.
Cseh szöveg alapján: Gerzsenyi Sándor
-------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-02-15 18:28 ]

Az első dolog: "Azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában".
Az Úr háza nem egy hely.
Az Ő háza, a Vele való közösség, az Éden, ahonnan kiűzetett az ember.
A Vele való teljes kapcsolat a mennyország, az Ő országa.
Egy állapot ez, hogy "lakhassam".
A 23. Zsoltárban mondja az Ige: "És az Úr házában lakozom hosszú ideig."
Itt most talán nagyobb a kérés: "Lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében". Nemcsak hosszú ideig, hanem mindig.
-----------------------------------
Bizony elrejt engem az Ő hajlékában". Az Úrral való kapcsolat az Édenben a bűn miatt szakadt meg. Az Úrral való kapcsolat, az Ő háza, védettséget jelent, elrejt bajok elől, szenvedések elől, a bűn elől.
Molnár B Antal [ 2014-02-15 18:27 ]

Mindig megdöbbent, Salomé is egyet kért és rosszul kért./ Mert gonoszul kért,anyja tanácsára/ Mi lenne, ha nekünk is azt mondaná az Úr: egyet kérhetsz most. Valaki így mondta: jó, ha az ember egy ügyű emberré lesz, egy ügye és egy kérése van.
-----------------------------------------
Persze mindnyájan átéltük már, ha nagy baj volt a családban, komoly beteg volt valaki, minden kicsivé törpült mellette és csak az az egy kérésünk volt, hogy gyógyuljon meg a beteg. Egy atyámfia mondta el, hogy amikor gyerekük élet-halál között volt, akkor tudtunk együtt térdelni feleségemmel, féléjszakákat átimádkozni az Úr előtt. Akkor egyszer csak tudtunk. Nem kellett gondolkozni: ráérek, nem érek? Egyszerűen egyetlen kívánságunk volt:
a gyerek gyógyulása. Aztán megkérdezte az Úr az atyafit: Gyülekezetedért miért nem tudsz így imádkozni???
---------------------------------------
Ha van valami nagyon fontos dolog a számomra, akkor valóban csak egyet kérek.
Eszembe jutott, hogy van egy ilyen mondás: Egyet kérek, kettő lesz belőle.
A Zsoltáros is egyet kért: "hogy lakhassam", de rögtön utána: "nézhessem és gyönyörködhessem". Ezt a kettős egyet jó volna megnézni
Molnár B Antal [ 2014-02-15 18:27 ]

Köszönjük Uram, hogy azért jöhettünk most ide, hogy szót halljunk a szádból. Kérünk, segíts, hogy ez most megtörténhessen. Hadd értsük meg, hogy Te vagy az, aki beszélsz velünk, mert egészen személyesen ismersz. Köszönjük, hogy most is tudod, mire van szükségünk. Kérünk, add meg azt Igéd és Lelked által. Ámen.
-----------------------------------------
Zsoltár 27-4-v-„Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában. „
Nem tudom érezzük-e, mennyire érdekes ez az első mondat, hogy "Egyet kérek az Úrtól". Nem tudom, ha nekünk most kérni lehetne, mi lenne az az egy, amit kérnénk. Nekünk nagyon sok kérésünk van, nemcsak egy. Ha elkezdjük sorolni, abba sem tudjuk hagyni.
---------------------------------------
"Egyet kérek az Úrtól". Vajon gondolkozom-e azon, mi lenne az az egy kérés? Istennél mindig egy kérés van. Gondoljunk Salamonra, ő sem kérhetett hármat. "Kérj amit akarsz", mondta az Úr. Egyet kért és jól kért.
Molnár B Antal [ 2014-02-15 18:26 ]

"Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem,hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az Ő templomában. Bizony elrejt engem az Ő hajlékában a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem. Most is felül emeli fejemet ellenségeimen, akik körültem vannak, és én az Ő sátorában örömáldozatokkal áldozom, éneklek és zengedezek az Úrnak. Halld meg Uram, hangomat - hívlak! Irgalmazz nékem és hallgass meg engem! Helyetted mondja a szívem: Az én orcámat keressétek! A Te orcádat keresem, óh Uram! Ne rejtsd el orcádat előlem; ne utasítsd el szolgádat haraggal; Te voltál segítőm, ne taszíts el és ne hagyj el engem, üdvösségemnek Istene! Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. Taníts meg engem a Te utadra, óh Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen, az én üldözőim miatt. Ne adj át engem szorongatóim kívánságának, mert hamis tanúk támadnak ellenem, és erőszakot lihegnek. Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földén! Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat." Zsoltár 27,4-14Molnár B Antal [ 2014-02-15 18:26 ]

"Én vagyok az ajtó" (10,9):

A jó pásztor példázatában szerepel ez a mondat is. Hogy megértsük a jelentését, tudnunk kell, hogy abban az időben a pásztor a nyájat estére egy karámszerű helyre terelte egybe. Ennek a karámnak nem volt ajtaja, csak egy nyílás volt a bejárata. Esténként a pásztor a nyílás elé állt, pásztorbotját keresztbe tette, úgy, hogy a juhok egyenként bújtak át alatta. Ilyenkor meg tudta számlálni, akár meg is simogatta őket, s azt is észrevette, ha valamelyiknek baja van. Miután minden juhát benn tudta a karámban, keresztbe feküdt a karám nyílása előtt. Így ő volt a karám élő ajtaja, csak rajta keresztül lehetett ki- vagy bemenni.

Az Úr Jézus kitágítja a jó pásztor képét.
Ajtónak mondja magát, mert az ő eljövetelével megnyílik a mennyország ajtaja.
Amikor halálában és föltámadásában összetöri a pokol kapuit, egyúttal szabad utat nyit számunkra az Atyához.
Molnár B Antal [ 2014-02-15 18:25 ]

Én vagyok a jó pásztor" (10, 11):

Az Ószövetség egyik legszebb imádságában így fohászkodik a zsoltáros: "Az Úr az én pásztorom, nincsen hiányom semmiben..." (Zsolt 23,1)

A pásztor Palesztinában nem tereli a nyáját, hanem - miután igen gyér a legelők minősége - juhai előtt halad és üdítő rétekre vezeti őket. A bárányok tudják, hogy pásztorukat követni: életet jelent.

A béres nem érzi sajátjának a juhokat; veszély esetén otthagyja őket. A jó pásztor életét adja juhaiért. A jó pásztor hasonlatának előzményével Ezekiel próféta jövendölései között találkozunk: "Ezt mondja az Úr, az Isten: nézzétek, magam gondoskodom nyájamról és magam ügyelek rájuk..." Jézus a jó pásztor; ugyanakkor ő az Isten Báránya, aki életét adja a világ életéért és üdvösségéért.

A bárány vére szabadította meg az Ószövetségben a választott népet az egyiptomi fogságból. Jézus az Isten Báránya, akinek a keresztfán kiömlő vére szabadít meg bennünket a bűn rabságából.
Molnár B Antal [ 2014-02-15 18:25 ]

"Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lépdel az utakon és másra gondol. Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek.
Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük, lehetőségnek, melynek segítségével elmehetünk a hivatalba vagy kedvesünkhöz vagy a rikkantó tavaszi erdőbe.
Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová.
Nemcsak mi haladunk az utakon az, utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak utolsó pillanatban értjükMolnár B Antal [ 2014-02-15 18:24 ]

Thomas Merton: Ima:::--Uram!
Fogalmam sincs róla, merre tartok. Nem látom az utat magam előtt.
Nem tudhatom bizonyosan, hol fog végződni. Magamat sem ismerem igazán:
De úgy gondolom, a Te akaratodat követem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy valóban azt is teszem.
Szeretnék Neked tetszeni és hiszem, hogy ez a kívánság valóban tetszik Neked.
Remélem, hogy mindenben, amit csak teszek, ez a vágy vezet.
Bízom benne, hogy sohasem fogok ettől a vágytól függetlenül bármit is tenni.
És tudom: ha így cselekszem, Te a helyes úton fogsz vezetni.
Még akkor is, ha talán semmit sem tudok róla. Azért mindig bízni akarok Benned,
még ha úgy is látszik, hogy eltévedtem és a halál árnyékában járok.
Nem akarok félni, mert Te mindig velem vagy. Sohasem fogod hagyni, hogy egyedül szálljak szembe
a rám leselkedő veszedelmekkel. Ámen. Ján. 14,6—„ Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam. „
Molnár B Antal [ 2014-02-15 18:24 ]

A tulipán imája.
Uram, Te szórtad rám sugarad, mikor csak csíra voltam,
és locsoltál az Élet vízével bimbó koromban,
ezért gyorsan nőttem, frissen, üdén, és boldog vagyok,
hogy magamban ilyen szép tavaszt hordozhatok.
Törékeny hat pártám kelyhet alkot,
melyben reszket harmatos ajándékod.
Fényes kelyhem feléd tárom,
míg szeretetről, békéről álmodok.
A sötétség elől szirmaim bezárom,
de a védtelen bogárnak menhelynek kitárom.
Ha föld színéről letűnök,
egy szép tavaszi napon országodban újra kinövök. Ámen.
Molnár B Antal [ 2014-02-15 18:23 ]

ZÁKEUS

Látni akarta!... Szólani hozzá, Közelébe menni? ... ó, dehogy is mert.
Érezte, tudta, látni is elég, Ha szívvel nézi az áldott Mestert.

Érezte: kicsiny, por, semmi Hozz De egy tekintet égig emeli,
Mert szomjas lelke az élő hitnek Izzó tüzével színültig teli.

Tudta: hogy nem kell hazug bókoknak Cifra rongyába bujtatni szavát.
Elég, ha látja az égi Mester Békét sugárzó isteni arcát.

Az üdvösséghez pillanat elég! Minden kincs érte mégis oly kevés.
De minden kincsnél gazdagabb a perc, Ha Isten szeme reád visszanéz.

Zákeus!... Hol van a földi vagyon,Amit gyűjtöttél? ... Semmi maradt.
De hogy az Úrra vártál egykoron...Örökké fénylik az a pillanat!

Hol van a nagyok zsíros portája? !Dicsőség, bőség, hatalom, vagyon!
Évezredeknek kapzsi szolgáiMennyi könnyet s vért hullattak azon!?

De tőled senki el nem vehette A rád sugárzott égi glóriát,
Hogy vártad, vártad, vendégül láttad Isten egyszülött szent Fiát.
Kirjákné Kovács Emma
Molnár B Antal [ 2014-02-13 20:58 ]

Elfutnak éveink, nincsen itt maradás,
Ám karunk harcol a földiekért:
Pénz, siker, élvezet, mind hiú ragyogás,
S közben a szívünk elvéti a célt.
Van, ami szebb És nemesebb: Mennyei kincs, amely értékesebb.
2. Nincs igaz szánalom: él, aki ügyesebb,
Félelem gyötri a vént, a szegényt.
Gazdagok égnek ki gőgösen, üresen,
Eldobják életük, vesztve reményt.
Ám odafenn Véglegesen Ítél az Úr egykor mindeneken.
3. Hirdesse életünk Mesterünk szavait,
Hallja meg, értse meg mind a világ!
Mind, ami szép, nemes, lelkeket szabadít,
Áradjon általunk egyre tovább!
Vár a szíve Híveire, Messzire távozott gyermekire.
Nekem többet ér Jézus, mint ezüst, arany,
Nekem többet ér Ő, mintha sok pénzem van.
Nekem többet ér Jézus, mint szép lakás,
Nekem többet ér kezén a forradás,
Refrén:
Mint uralkodni minden nép felett,
Lenni rettegett király!
Nekem többet ér Jézus, mint bármi más,
Amit nyújthat a világ.
2. Nekem többet ér Jézus, mint rivaldafény,
Nekem többet ér Ő, mint a népszerűség.
Nekem többet ér, Jézus, hogy hű legyek,
Nekem többet ér hirdetni szent Neved, Refr.
3. Nekem tündöklőbb Jézus, mint fehér virág,
Nekem édesebb Ő, mint a méz, vagy nektár.
Nekem Ő az, kit lelkem úgy éhezett,
Nekem többet ér Jézus, mert Ő vezet, Refr.
Molnár B Antal [ 2014-02-13 20:58 ]

Ne féltsd az Istent!

A nyelv ma szabadabb s hegyes. Állát lejti sok „kegyes”.
Tőlük az ember alig hall mást: - Jaj, kikezdték Istent s a vallást!

Belétek én is hadd kötök, s hadd borzolom „szent” szőrötök,
kimondom, verjék bár a fejem: ki Istent félti, mind istentelen.

Az istenük sarki szatócs; sorsa kétes, fülig adós,
s most várja, hogy „pártfogásba vegye” a „nagyérdemű közönség” kegye.

Nem Isten, még istenke se – kit szánni kell: hazug mese!
Hadd szúrja fel az ész, toll, vagy a kard, mint gombostűre gyerek a rovart,

s kapálózzon, míg meggebed. Ily istennek ne adj kegyet.
E kor győzött a buta babonákon, - ki hát a vallásból is, ami mákony!

Ó, Istent-félő „szent” juhok, bennetek hazugság buzog.
Templom, Biblia sose kellett nektek; rang, előjog, kéj, hús volt az istenetek,

s a más zsírjából lett vagyon, mitől híztatok, mint a gyom!
Ezt féltitek! S a nép, hogy fel ne keljen, a „jó” vallás kell vad ereje ellen.

Leeshet ijedt állatok! A népek már nem állatok,
s fülledt dühvel, mely szívükbe rekedt, verik szét a hamis isteneket.

És vígan nézi szép azúr egéből mindezt ím az Úr.
S bár világokat zúzhat szét az ökle, áldást hint bölcsen e „szentségtörőkre”.

Népekkel játszik tenyerén,napot pörget ujja hegyén.
Az Isten: Isten! Nincs szüksége rád, ne féltsd hát Őt, megvédi Ő magát!
Bódás János
Molnár B Antal [ 2014-02-13 20:57 ]

A Biblia az imádságról.
Lukács 5,15-16 – „A hír azonban annál inkább terjedt ő felőle; és nagy sokaság gyűle egybe, hogy őt hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak az ő betegségeikből.
De ő félrevonula a pusztákba, és imádkozék „.
Adj az imádságnak elsőbbséget (Jézusnál ez így működött! Neki mindennél fontosabb volt, hogy az Atyával közössége legyen. Erőt, bátorítást merített belőle. Élete minden jelentős eseményekor imádkozott.)
Lukács 4,42a” – A nap fölkeltekor pedig kimenvén, puszta helyre méne;”
Legyen egy hely, ahol imádkozhatsz.
Máté 6, 5-6 „–És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegeletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván „
A helyes hozzáállás. (Ne légy képmutató)
Márk 11,25-26 „–És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.
Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.”
Imádkozz nyitott és megbocsátó szívért! (Izzadságszagú evangélizációk, ifiórák, istentisztelete, filmklubok stb. mind-mind annak a következménye, hogy mi hívők nem vesszük elég komolyan hogy imádkozzunk érte.)
Filipi 4,6” – Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt „
Imádkozz konkrétan a konkrét kérdésekért!
Máté 26,36-46. – Légy kitartó az imában! (A passió ezzel kezdődik)
Máté 27,45-46 – Imádkozz szabadon és teljes őszinteséggel! (a világ bűne nyomta a vállát. Az Atyával való közösség volt számára a legfontosabb. Ettől lett megfosztva. Az őszinte imádsághoz az életünket mindig Istenhez kell hozzámérni, és nem másokhoz (Luk. 18,9-14).
Ef. 6,18a; Róma 8,26-27. – Hagyd, hogy Jézus imádkozzon rajtad keresztül!
Molnár B Antal [ 2014-02-13 20:57 ]

Isten

A legkisebb dolgokban is ott látom felséged hatalmát
kezednek intésére friss forrást fakasztanak a sziklák,
egy szavadra fény születik,s a tenger lecsendesedik;
parancsodra a vízre láng csap; intesz, s megáll útján a nap,
vad mélységek tátongana,s eget-földet összedobálnak.
Johann Christian Günther – Szabó Lőrinc
-----------------------------------------------------------

Jöjjön akármi: Isten hatalmas!

Isten hatalmas!
Ki az közöttünk,
aki élete estéje felé tart
és fél a haláltól?
Miért ez a félelem?

Isten hatalmas!
Ki az közöttünk,
aki szerettei halála miatt
kétségbeesik?
Miért ez a kétségbeesés?
Isten tud szenvedéseket elhordozó
erőt adni.

S ha megrokkant egészsége miatt
aggódik valaki,
miért ez az aggódás?
Jöjjön akármi: Isten hatalmas!

Ha napunk beborul,
és éjszakánk ezer éjfélnél sötétebb,
gondoljunk mindig arra,
hogy van a világban egy hatalmas,
áldó erő: Isten!

Ő utat tud mutatni a kilátástalanságban.
A sötét tegnapot
Ragyogó holnappá akarja változtatni –
S végül az ÖRÖKKÉVALÓSÁG
Ragyogó reggelévé.
Martin Luther King – Túrmezei Erzsébet
(Hozsannázó napok I. kötet 58. old)
Molnár B Antal [ 2014-02-13 20:56 ]

Az én világom

Ez a világ: nem az én világom.
Az én világom gyönyörű, csodás.
Lelkem nem mereng színes délibábon, -
Betölti azt az örök látomás…

Az én világom az isteni műnek
Legcsodásabb, legszebb alkotása.
Más az élete itt a virágnak, fűnek,
S nincs a világon neki hasonmása.

Az én világom tele van örömmel,
Ott a boldogság viszi a szerepet.
Csodás világát sugárözönnel
Ragyogja be az örök szeretet.

Az én világom: végtelenbe nyúlik.
Nincs vége, nincs neki határa.
E földi világ megégve elmúlik
Az élő Isten egyetlen szavára…

Az én világom nem múlik el soha,
Csak szebbé lehet, ragyogóbbá válhat,
Az én világom még nem volt mostoha
S nem nyújtott csalódást senki fiának.

Az én világom magasságba ível,
Oda eljutni keskeny úton lehet.
Csak az juthat el, aki kitart híven,
És kit az élet Fejedelme vezet.

Az én világom a lélek világa,
A hit világának ragyogó szépsége.
E csodás világnak egyetlen virága
Az örök élet boldog reménysége.

Az én világom, az Ő világa!
Hol pálma leng és zölden hajt a cédrus,
E szép világnak vezére s királya
Megváltóm: a názáreti Jézus.
Somogyi János. (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
Molnár B Antal [ 2014-02-13 20:56 ]

Alapige: Mt 6,13c „Tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké, ámen

HÁLAÉNEK.

Áldott légy Isten, népek Istene, ki mindeneknek mindig atyja voltál,
kinek világot alkot tekintete - áldott légy Isten, hogy hozzám lehajoltál.

Az időtlenség napfényes egéből megpillantottál az időben engem.
Egy világ reszket villámod tüzétől! S nekem szabad Nálad megpihennem.

Szavad mennydörgés, mely öröktől zengett! S mégis meghallod gyenge, halk szavam.
Áldott légy, óh, hogy felolvadva Benned szabad felednem - törpe önmagam . . .
Siklós József

---------------------------------------------------------
HISZITEK-E?

Hiszitek-e,

hogy nem korlátoznak emberi határok,
hogy meg tud nyílni éjbemerült szem,
hogy meg tud indulni a béna láb,
a süket csöndet hatalmam áttöri,
vert hadként futamodnak démonok,
foglyait kiereszti a Halál,
tajtékzó vizen járni is lehet,
ötezernek elég az öt kenyér,
s hol megjelenek, öröm bora csillog,
hogy tolvajból lesz szegények barátja,
és gyűlölőmből leghívebb apostol?
Bárhol, bármikor: hogy azt, amit ti nem,
- ÉN valóban megcselekedhetem?

Hiszitek-e?
És csodát lát a hit,
mert testté lett az IGE.
Siklós József
Molnár B Antal [ 2014-02-13 20:56 ]

- Gondolkoztunk-e már azon, hogy ez nem természetes? Ez a Zsoltáríró most világosan elmondja. "Mintegy csudává lettem sokaknak. " Nagyon sok gyermek már gyerekkorában csodává lett. Sokszor az orvos is csodálkozik, hogy megszületett. Soha ne vegyük természetesnek, amiről Isten azt mondja, hogy csoda. Hálát adtál-e valaha Istennek azért, hogy életet adott? Hogy egyszerűen megszülettél, gyermek lehettél, felnőhettél. Mennyi veszedelem fenyegethet egy gyereket. Talán elmondták szüleid, - mert nekem elmondták, hogy mi minden volt gyermekkoromban. A legkülönbözőbb dolgok fenyegetik a kicsi életet.
----------------------------------------------- Szeretném, ha ma este megköszönnénk Istennek, az életet, amit adott, a védelmet, amit nyújtott, a szeretetet, amit talán fel sem fogunk, természetesnek tartunk. Talán soha nem tudjuk meg, milyen veszedelmekben voltunk életünk különböző szakaszaiban. "Gyermekségemtől tanítottál engem, és mind mostanig hirdetem a Te csodadolgaidat." Aztán előrenéz a Zsoltáros: "Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, óh Isten." Talán benne vagy már, talán megőszültél, talán közel vagy már hozzá, és gondolj arra, milyen nagy ajándék, hogy akkor sem fog elhagyni. Lehet lesz olyan időd, amikor mindenki elhagy, senki nem törődik veled, Ő akkor is ott van. Ez a kérése a Zsoltárírónak: "Hogy hirdessem a Te karodat e nemzetségnek és minden következendőnek a Te nagy tetteidet." Hirdetem-e ennek a nemzedéknek és a következendőnek? A fiaiddal, az unokáiddal vajon róla beszélsz-e? Olyan rettenetes dolog, hogy megtapasztaltad, átélted csodáit, és mégsem ezeket mondod. Lehet, hogy az aggodalmaidat mondod, félelmeidet, talán otthon sem hallasz mást, mint hogy mi lesz. Hirdeti-e a te szád az Ő csodáit, és dicsőségét
Molnár B Antal [ 2014-02-13 20:55 ]

Zsoltár 71,1-24
"Te benned bízom Uram! Ne szégyenüljek meg soha. A Te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem; hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem. Légy sziklaváram ahová menekülhessek szüntelen; rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és erősségem vagy Te. Én Istenem, szabadíts meg engem a gonoszok kezéből; a hamisnak és kegyetlennek markából! Mert Te vagy az én reménységem, óh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva! Reád támaszkodom születésem óta; anyámnak méhéből Te vontál ki engem; Rólad szól az én dicséretem szüntelen. Mintegy csudává lettem sokaknak; de Te vagy az én erős bizodalmam. Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a Te dicsőségeddel. Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem!
------------------------------------
Jób 19: 25-26-Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent. „A hit a látszólag kedvezőtlen körülmények között fejlődik a legjobban. Amikor felszabadul a pillanatnyi hangulatoktól, érzelgéstől és az emberekbe vetett bizalomtól, könnyen emelkedik a menny felé, mint a léghajó, amelyből kidobálták a homokzsákokat.” C.H.Spurgeon ----------------------------------------- Hálát adunk Uram, hogy láthatatlanul, de egészen valóságosan vezeted az életünket. Köszönjük, hogy a Te hatalmas karod vezetett ide is. Kérünk, áldd meg az itt tartózkodásunkat, beszélj és cselekedj velünk. Köszönjük, hogy Tőled várhatjuk, mindazt megcselekszed, amit akarsz. Kérünk, légy most itt velünk, segíts megérteni és befogadni az Igét. Ámen. --------------------------------------------------------- Jó volna ezt az évet úgy megélni, ahogyan az Ige mondta: "Te benned bízom Uram! " Ő az egyetlen biztos alap. Azért mondja itt azonnal utána, hogy: "Légy sziklaváram, ahová menekülhessek szüntelen; rendelkezzél megtartatáson felől, mert kőszálam és erősségem vagy te." Gondoljunk arra: igaz ez? A hívő életünk elején valakivel találkoztunk, Ő igéjét hirdetette, Megkérdezem, és tapasztaljuk? Te tapasztalod, hogy tényleg erős vár, hogy ráépíthetsz, hogy bízhatsz Benne? Jó lenne, ha ez az év azzal végződne: most igazán megtapasztaltuk, hogy van erős váram ahová menekülhetek.
Molnár B Antal [ 2014-02-11 21:22 ]

Istenem, köszönöm…
Istenem köszönöm mindazt, amit adtál, Az éjt a pihenést,a sok-sok szenvedést.
Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, A szenvedéseket, amiket a vállamra raktál.

Köszönöm az életet, ami eddig tartott, Köszönöm a békét, a sok lelki harcot.
Köszönöm Jó Atyám, hogy lelkem Hozzád vágyik, Add, hogy legyen erőm, egészen hazáig.

Köszönöm a látást, a két szememet,Melyet fogjon le egykor, a Te Szent Kezed.
Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást,Köszönöm az Igét, Krisztust, a vallást.

Köszönöm azt is, hogy szeretlek Téged,Köszönöm, hogy hívő fohászom megérted.
Köszönöm, hogy meghallod a jaj kiáltást,Köszönöm a sok-sok megbocsátást.

Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem,Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem.
Ha Te nem vagy velem, én csak koldus vagyok,De így, Veled gazdag, nagyon gazdag vagyok.

Minden Tetőled van és minden Teáltalad. Csak egy legyen utam: a hit és az alázat.
Uram! Ezen úton vezesd a lelkemet. Köszönöm, hogy szereted a megtért gyermekedet.

Atyám! Bár a Földön, nincsen rá érdemem, Tedd meg Szent Fiad, Jézusom nevében.
Drága Jó Szűzanyám, szólj érdememben, Hogy Veled lehessek, egykoron a mennyekben. Ámen.
Molnár B Antal [ 2014-02-11 21:21 ]

Jó öreg kút csendesen ontja vizét, Így telik minden napja.
Áldott élet ez, fontolgatom: Csak adni, adni minden napon.
Hadd éljek én is ilyen kút-életet, Osszak áldást és sok-sok szeretetet.
Nem az enyém, Krisztustól kapom, Egyszerűen csak továbbadom.
/ismeretlen/
Molnár B Antal [ 2014-02-11 21:21 ]

LOYOLAI SZENT IGNÁC FELAJÁNLÓ IMÁJA

Fogadd el, Uram, teljes szabadságomat.
Fogadd el emlékezőtehetségemet, gondolkodásomat és akaratomat mindenestül.
Mindazt, ami vagyok és amim csak van, te adtad nekem:
én pedig maradéktalanul visszaadom neked,
és teljesen átengedem akaratodnak, hogy te irányítsd.
Nekem csak azt add meg kegyelmeddel,
hogy szeresselek, és elég gazdag leszek,
és nem kívánok ezen felül mást.
Molnár B Antal [ 2014-02-11 21:21 ]

Isten tenyerén.
Életem ott van Isten tenyerén
Azért nem félek én. Bármi fáj nekem:
Mosolyog a szemem. Száz jajszó között is
bízom vakon,Hitem fel nem adom!
Rám törhet vadul Ezer baj, veszély
Isten így szólj: Ne félj! Miért is, mitől is
félhetnék én: Az Isten tenyerén?
Molnár B Antal [ 2014-02-11 21:20 ]

23. zsoltár A jó Pásztor
A Bárány legelteti és élő vizek forrásához tereli őket (Jel7, 17).
Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom: *zöldellő mezőkön terelget engem. Csöndes vizekhez vezet, *és lelkemet felüdíti. Az igazság ösvényén vezérel *nevéhez híven. Járjak bár halál sötét völgyekben, ott sem félek semmi bajtól, *mert te velem vagy. Pásztorbotod és terelővessződ *az én bizodalmam .Asztalt terítesz nekem *ellenségeim szeme előtt. Dús kenettel frissíted fejemet, *csordultig megtöltötted serlegem. Jóság és irgalom jár velem *életemnek minden napján, s az Úr házában lesz otthonom *örök időkön át.
________________________________________
Molnár B Antal [ 2014-02-11 21:20 ]

Felcsigázottnak lenni, vagy megváltozni?
Római levél 1,11 mondta Pál apostol :
„Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek „
Te miért mész el a gyülekezetbe - azért hogy felcsigázzanak, vagy azért, hogy részesülj valamiben? Mit ér az, hogy az ének közben fel kell állnod, aztán az ima alatt le kell térdelned, miközben úgy mész haza minden alkalommal, hogy ugyan mozogtál, de nem változtál meg?
Egy ponton, a hallott Igének meggyőződéssé kell válnia a szívedben, és gyümölcsöt kell teremnie (János 15:16).”Nem ti válaszoztatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon: hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek!” Egy ponton telítetté kell, hogy válj az Istentől kapott üzenettel, és el kell kezdened továbbadni azt másoknak Másképpen az egész történet véget ér nálad. Az üzleti világ úgy utal erre, mint a "szükségszerű sorrendiség". Nem szabad meghalnunk anélkül, hogy ne részesítettünk volna másokat abban, amiben mi részesültünk! Vajon mi lett volna már a keresztyénség megalakítása óta, ha így tesznek minden időben a keresztyének??
Miután Mózes találkozott Istennel az égő csipkebokornál, visszament Egyiptomba, hogy népét kivezesse oda, ahol ő maga járt és élt. Ez az, amire te is el vagy hívva! Vannak helyek, ahová Isten azért fog elvinni, hogy visszamenve másokat is elvigyél oda. A mai Ige számodra az, hogy ha Isten részesített téged valamiben, akkor ne tartsd meg magadnak! Sajnos mind inkább terjed az a nézet, hogy felcsigázottnak lenni jó,/ elterjedt az extázis csoportos együtt lét a közösségekben /De mi az, mit magukkal is visznek a hívek, alkalomról -- alkalomra?
Molnár B Antal [ 2014-02-11 21:19 ]

„Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.”
(Zsolt 25,5) Mit kér a zsoltáros? 1. Isten vezetését.
Hogy mit akar elérni ezzel a kéréssel az imádkozó, azt a szándékot a későbbiekben Pál apostol mondja ki: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róm. 8,14) Ez a cél: Isten fiának lenni és maradni. Ezért kéri a vezetést.
Az imádkozónak kemény alapja van arra, hogy a vezetést kérni merje. Ez a kemény alap Isten személyes ígérete: „Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az ÚR, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell.” (Ézs 48,17) Ezt az isteni ígéretet veszi elő az imádkozó, letörli róla a port és azt mondja: Lásd, Uram! Te megígérted nekem, hogy vezetsz és tanítasz, hogy kezedben tartod az életem. A Te fiad kívánok lenni és maradni, kérlek váltsd be az ígéretet.
Világos, tisztán látható célja van a zsoltárosnak és a célhoz tartó útra is rátalált. Akik vele kívánunk tartani, számunkra azt kellene még a belső indítóokoknál tisztázni, hogy mindez milyen eredménnyel jár? Mi fog történni akkor, ha rálépünk az isteni vezetés és tanítás útjára, ha Isten fiai leszünk és maradunk?
Most van egy kérésem: Otthon a vasárnapi ebéd után ne a televíziót/számítógépet kapcsoljátok be, hanem gyújtsatok meg egy szál gyertyát, vegyétek kézbe a Bibliát és olvassátok el a 25. zsoltárt. Mind a 22 verset. Aztán ismételjétek meg a kérdést: Mi történik akkor, ha Isten fia leszek és maradok? Bizonyára lesz legalább egy válaszotok.
Ha mégsem jut eszetekbe semmi, akkor gondolatindítóként olvassátok el ugyanazon az oldalon a 23. zsoltárt: „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet engem az ő nevéért.” (Zsoltár 23,1-3) Ebben 4 választ is találhattok a kérdésre: biztonság és megnyugvás, öröm és tisztaság.
----------------------------------------------------------------------

Molnár B Antal [ 2014-02-11 21:19 ]

"Emlékezzél meg a Te szolgádnak adott igédről, amelyhez nékem reménységet adtál.
Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a Te beszéded megelevenít engem.
A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem; nem hajlottam el a Te törvényedtől.
Megemlékezem a Te öröktől fogva való ítéleteidről Uram, és vigasztalódom.
Harag vett rajtam erőt az istentelenek miatt, akik elhagyták a Te törvényedet.
Ének volt rámnézve minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában. Uram!
A Te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a Te törvényedet. Ez jutott nékem,
hogy a Te határozataidat megőriztem." Zsoltár 119,49-56 ----------------------------------------------------------------------------
Olyan jó, hogy a Biblia maga magyarázza meg, hogy szabad Istent emlékeztetni. Így olvassuk: "Kőfalaidra Jeruzsálem őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok. És ne hagyjatok nyugtot néki, míg megújítja, és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön." (Ézs 62,6-7). Tehát Istent szüntelen lehet emlékeztetni. Lehet nyugtot nem hagyni addig, míg meg nem teszi, amit ígért.

Vannak-e olyan ígéreteid, amiket Isten mondott, és amiket úgy értettél, hogy neked szól? Hihetetlen sok ígéret van a Bibliában, de számomra csak akkor ígéret, ha Isten nekem mondja. Ha valakinek Isten ígéretet ad, hitet is ad hozzá. És akkor emlékeztetheted az Urat. Akkor már nem kell kérnem, mert ígérte, csak emlékeztetnem: Uram, Te ígérted.

A Zsoltárírónak eszébe jutott: "Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a Te beszéded megelevenít engem." Isten Igéje megelevenítő beszéd. A Biblia így mondja egy helyen: "Szólj csak egy szót, és meggyógyul a te szolgád." Milyen jó volna, ha így várnád az egész hét Igéjét, igehirdetését: ez a beszéd megelevenít, és tele leszek örömmel. Meggyógyulok, és rendbe jön minden. Fogadjuk hát el hittel: "A Te beszéded megelevenít engem
Molnár B Antal [ 2014-02-07 19:50 ]

Jól esik ezt az igét többször is elolvasni, hiszen mi is a Jó Pásztorhoz tartozunk. Egyes országokban, mint például nálunk is, még lehet látni birkanyájat, amit a juhász terelget egyik legelőről a másikra. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy még lehet ilyen élményben részünk. Milyen szép is egy ilyen látvány! Hány festő megörökítette ezt!
Dávidnak nem volt ilyen könnyű a helyzete, neki még medvével és oroszlánnal is küzdenie kellett. Mindenhonnan veszély leselkedett az állatokra. Dávid nem hagyhatta őrízetlenül a nyájat egy pillanatra sem, mert az szétszéledt volna.
Dávid mégsem a saját erejével dicsekszik, önmagát is csak egy segítségre szoruló báránynak tekinti, hiszen tudja, hogy az Úr ereje nélkül nem sokra ment volna. Dávid az Urat dicsőíti.
Te úgy gondolod, hogy egyedül is meg tudod oldani a problémáidat, és neked nincs szükséged senkire, aki vigyáz az életedre? Ha ez így van, akkor nagyon nagy bajban vagy. El sem hinnéd, milyen sok veszedelem leselkedik ránk az életben, amitől csak az Úr tud megőrizni bennünket.
Imádság: Uram, te vagy a jó pásztor, aki a legnagyobb veszedelem idején sem hagyod magára a nyájat. Én is a te nyájadhoz szeretnék tartozni, mert nélküled nincs biztonságban az életem. Ámen.
Molnár B Antal [ 2014-02-07 19:49 ]

A természeti világban találkozunk az érzékelés különböző megnyilvánulásaival Ezek közé tartozik a
látás,
hallás
szaglás
ízlelés
tapintás
Ennek megfelelően vannak szellemi érzékelések is, mert a hit egy szellemi érzékelés.

Látás
"Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent."
Máté 5,8
MIT LÁTUNK? MIVEL LÁTUNK? HOGYAN LÁTUNK? --------------------------------------------------------------
Hallás
"Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként.Ézsaiás50,4b
"Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!"
Jelenések 3,13
--------------------------------------------------------------------------
Szaglás
"Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között: ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? 2Kor 2,15-16
--------------------
"Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek."
Máté 5,6
-------------------------------------------------------

ApCsel 17,27 hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem

Molnár B Antal [ 2014-02-07 19:48 ]

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt

Nem az fertőzteti meg az embert, a mi a szájon bemegy, hanem a mi kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. (...) Mégsem értitek- é, hogy minden, a mi a szájon
Molnár B Antal [ 2014-02-07 19:48 ]

"Emlékezzél meg a Te szolgádnak adott igédről, amelyhez nékem reménységet adtál. Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a Te beszéded megelevenít engem. A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem; nem hajlottam el a Te törvényedtől. Megemlékezem a Te öröktől fogva való ítéleteidről Uram, és vigasztalódom. Harag vett rajtam erőt az istentelenek miatt, akik elhagyták a Te törvényedet. Ének volt rámnézve minden parancsolatod bújdosásomnak hajlékában. Uram! A Te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a Te törvényedet. Ez jutott nékem, hogy a Te határozataidat megőriztem." Zsoltár 119,49-56 ----------------------------------------------------------------------------
Olyan jó, hogy a Biblia maga magyarázza meg, hogy szabad Istent emlékeztetni. Így olvassuk: "Kőfalaidra Jeruzsálem őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok. És ne hagyjatok nyugtot néki, míg megújítja, és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön." (Ézs 62,6-7). Tehát Istent szüntelen lehet emlékeztetni. Lehet nyugtot nem hagyni addig, míg meg nem teszi, amit ígért.

Vannak-e olyan ígéreteid, amiket Isten mondott, és amiket úgy értettél, hogy neked szól? Hihetetlen sok ígéret van a Bibliában, de számomra csak akkor ígéret, ha Isten nekem mondja. Ha valakinek Isten ígéretet ad, hitet is ad hozzá. És akkor emlékeztetheted az Urat. Akkor már nem kell kérnem, mert ígérte, csak emlékeztetnem: Uram, Te ígérted.

A Zsoltárírónak eszébe jutott: "Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a Te beszéded megelevenít engem." Isten Igéje megelevenítő beszéd. A Biblia így mondja egy helyen: "Szólj csak egy szót, és meggyógyul a te szolgád." Milyen jó volna, ha így várnád az egész hét Igéjét, igehirdetését: ez a beszéd megelevenít, és tele leszek örömmel. Meggyógyulok, és rendbe jön minden. Fogadjuk hát el hittel: "A Te beszéded megelevenít engem."
Molnár B Antal [ 2014-02-07 19:47 ]


"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok néktek." (Mát 11,28)
"Olyan feszültség és sietség keríti hatalmába a világot, amely sohasem létezett azelőtt... Az őrjítő rohanás közepette Isten szól hozzánk. Magához, a közelségébe hív: »Csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten...« (Zsolt 46,11) Nagyon sokan vannak, akik még az áhítat idején sem nyerik el az Istennel való tényleges közösség áldásait. Túlságosan sietnek. Gyors léptekkel haladnak át a szerető Krisztus jelenlétének körén. Időznek ugyan egy rövid ideig a szent határokon belül, de nem várják meg az Úr tanácsát. Nincs idejük arra, hogy isteni Mesterükkel legyenek. Életük terheivel térnek vissza munkájukhoz...
Akik így cselekszenek, azok sohasem fogják elérni a legnagyobb eredményeket, illetve mindaddig nem fogják elérni, míg meg nem tanulják az erő titkát. Időt kell adniuk maguknak arra, hogy gondolkozzanak, és bevárják testi, szellemi és lelki erejük Istentől származó megújulását. Az ő Lelkének felemelő befolyására van szükségük. Ha ezt elnyerik, friss élet fogja megeleveníteni őket. A megviselt szervezet, az elfáradt agy felüdül és a megterhelt szív könnyebbé válik. Nemcsak egy pillanatnyi megállás erejéig időzni Krisztus jelenlétében, hanem személyes kapcsolatot ápolni vele, leülni az ő társaságában – ez az, amire szükségünk van." (E. G. White: Nevelés, Hit és ima c. fejezetből)
-------------------------------------------------

Róma 13:11-14
Ezt pedig cselekedjétek tudván az időt, hogy ideje már, hogy az
álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint amikor hívőkké lettünk.
Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.
Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben:
Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Füle Lajos. ISTENNEK HÁTTAL.

Aki ISTENNEK HÁTTAL fordul,
Csak a maga árnyékát látja.
Aki Istentől elfelé megy,
Annak szüntelen nő az árnyéka,
míg belevész az éjszakába.
Molnár B Antal [ 2014-02-05 16:30 ]

Nőni szeretnék!

Nőni szeretnék... Eltűnt, mi régi
Megváltóm vére érdemében.
Alig merek most rá visszanézni:
Nem úgy éltem, ahogy kell élnem.

Gyenge voltam, erőtlen voltam
szolgálatodra, hű Vezérem.
Kevés olaj volt lámpásomban,
kevés hitem volt, oly sokszor féltem.

Nőni szeretnék. A régi eltűnt.
Éltem Veled szeretném élni, Isten!
Bocsásd meg vétkem, a múltat, a sok bűnt!
Legyen a múlté ma minden, minden!

A jövőben Uram, nőni szeretnék.
Nagyobb akarok lenni a hitben!
Hiszen a harcban elhullnak a gyengék,
S nem állhat meg az, akinek hite nincsen.

Szeretnék lenni hűbb és kitartóbb,
Engedelmes és szelíd gyermeked.
Mindig erősebb, minden nappal jobb,
Szolgálatodra mindjobban érett.

Új éltet kezdtem. Te jöjj velem hát!
Utadon járni, forró vágy éget,
Hogy amit adtál számomra munkát,
Hadd fejezzem be, Istenem, Véled.
Nagy László újévi verse, kissé átalakítva (Borzási S.)
Molnár B Antal [ 2014-02-05 16:29 ]

KERÉKPÁRON

Az Úrban megmaradásra van példázat ebben:
addig állsz, míg előremégy,addig vagy nyeregben.

Ha nem teszel jót, se rosszat,ne gondold: az semmi.
Nem kell karambolt csinálni,hátrafelé menni;

ahhoz, hogy el-, vagy kidőljél,megállni is elég.
Addig maradsz egyensúlyban, amíg előremégy! Balog Miklós
Molnár B Antal [ 2014-02-05 16:24 ]

Róma 13:11-14
Ezt pedig cselekedjétek tudván az időt, hogy ideje már, hogy az
álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint amikor hívőkké lettünk.
Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.
Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben:
Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Füle Lajos .ISTENNEK HÁTTAL.

Aki ISTENNEK HÁTTAL fordul,
Csak a maga árnyékát látja.
Aki Istentől elfelé megy,
Annak szüntelen nő az árnyéka,
míg belevész az éjszakába.
Molnár B Antal [ 2014-02-05 16:23 ]

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok néktek." (Mát 11,28)
"Olyan feszültség és sietség keríti hatalmába a világot, amely sohasem létezett azelőtt... Az őrjítő rohanás közepette Isten szól hozzánk. Magához, a közelségébe hív: »Csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten...« (Zsolt 46,11) Nagyon sokan vannak, akik még az áhítat idején sem nyerik el az Istennel való tényleges közösség áldásait. Túlságosan sietnek. Gyors léptekkel haladnak át a szerető Krisztus jelenlétének körén. Időznek ugyan egy rövid ideig a szent határokon belül, de nem várják meg az Úr tanácsát. Nincs idejük arra, hogy isteni Mesterükkel legyenek. Életük terheivel térnek vissza munkájukhoz...
Akik így cselekszenek, azok sohasem fogják elérni a legnagyobb eredményeket, illetve mindaddig nem fogják elérni, míg meg nem tanulják az erő titkát. Időt kell adniuk maguknak arra, hogy gondolkozzanak, és bevárják testi, szellemi és lelki erejük Istentől származó megújulását. Az ő Lelkének felemelő befolyására van szükségük. Ha ezt elnyerik, friss élet fogja megeleveníteni őket. A megviselt szervezet, az elfáradt agy felüdül és a megterhelt szív könnyebbé válik. Nemcsak egy pillanatnyi megállás erejéig időzni Krisztus jelenlétében, hanem személyes kapcsolatot ápolni vele, leülni az ő társaságában – ez az, amire szükségünk van." (E. G. White: Nevelés, Hit és ima c. fejezetből)
Molnár B Antal [ 2014-02-05 16:23 ]

Olyan jó, hogy a Biblia maga magyarázza meg, hogy szabad Istent emlékeztetni. Így olvassuk: "Kőfalaidra Jeruzsálem őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok. És ne hagyjatok nyugtot néki, míg megújítja, és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön." (Ézs 62,6-7). Tehát Istent szüntelen lehet emlékeztetni. Lehet nyugtot nem hagyni addig, míg meg nem teszi, amit ígért.

Vannak-e olyan ígéreteid, amiket Isten mondott, és amiket úgy értettél, hogy neked szól? Hihetetlen sok ígéret van a Bibliában, de számomra csak akkor ígéret, ha Isten nekem mondja. Ha valakinek Isten ígéretet ad, hitet is ad hozzá. És akkor emlékeztetheted az Urat. Akkor már nem kell kérnem, mert ígérte, csak emlékeztetnem: Uram, Te ígérted.

A Zsoltárírónak eszébe jutott: "Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a Te beszéded megelevenít engem." Isten Igéje megelevenítő beszéd. A Biblia így mondja egy helyen: "Szólj csak egy szót, és meggyógyul a te szolgád." Milyen jó volna, ha így várnád az egész hét Igéjét, igehirdetését: ez a beszéd megelevenít, és tele leszek örömmel. Meggyógyulok, és rendbe jön minden. Fogadjuk hát el hittel: "A Te beszéded megelevenít engem."
Molnár B Antal [ 2014-02-05 16:22 ]

-------------------------------------------------------------------------------
"Emlékezzél meg a Te szolgádnak adott igédről, amelyhez nékem reménységet adtál.
Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a Te beszéded megelevenít engem.
A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem; nem hajlottam el a Te törvényedtől.
Megemlékezem a Te öröktől fogva való ítéleteidről Uram, és vigasztalódom.
Harag vett rajtam erőt az istentelenek miatt, akik elhagyták a Te törvényedet.
Ének volt rámnézve minden parancsolatod bújdosásomnak hajlékában. Uram!
A Te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a Te törvényedet. Ez jutott nékem,
hogy a Te határozataidat megőriztem." Zsoltár 119,49-56Molnár B Antal [ 2014-02-05 16:22 ]

Ne várd, hogy a föld meghasadjon És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái Nagyobb és titkosabb csodák.
Tedd a kezedet a szívedre, Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás Nem a legcsodálatosabb dolog?
Nézz a sötétkék végtelenbe, Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked Feléjük szárnyat bontogat?
Nézd, árnyékod hogy fut előled, Hogy nő, hogy törpül el veled,
Nem csoda ez? - s hogy tükröződni Látod a vízben az eget?
Ne várj nagy dolgot életedbe, Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák. Rajtuk át Isten szól: jövök.
Molnár B Antal [ 2014-02-05 16:21 ]

Akik békét teremtenek
"9Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. " (Máté 5,9;)
19Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: "Enyém a bosszúállás, én megfizetek" - így szól az Úr. Róma 12,16-21)
„Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim’’

Úgy látszik igazad van Ezt súgja önérzeted Másoknak kitolása,
Csufolássa,Melőzzése, Ítélkezése,
Mint tűszúrás vérzik szívedet.
És fáj a szív,sajog a seb.
A sértő szavakra, tettekre
Emlékeztetnek…
Ökölbe szorítják kezed,
És szeretnél visszavágni ,
A megmondogatás,fenyegetés
Köveivel visszahajigálni.
Másoknak is ejteni sebet,
Feszíti a bosszú a szívedet.
Úgy véled ez enyhíti a tied,
És mégsem.
Minél jobban engedsz a bosszúnak.
A sebek inkább a szívedbe szúrnak,
Mélyebben fájnak,
Bosszúra várnak.
Van aki gyógyít,
Van aki enyhit ,
Hozzá vigyen a hit.
Jézus szelíd tekintete
Látja minden helyzetedet,
Átérzi szenvedésedet,
kisimítja ökölbe szoruló kezed.
Nem enged másokon ejteni sebet.
Tanít türelemre ,
mindent Rábízni az igazságosan Ítélőre
Veled marad szeretete
Míg a gonoszt jóval győzöd le
Meggyógyul a szíved sebe.
Nem harag köveket dobálsz,
nem magadért bosszút nem állsz,
hanem mindenütt áldást hintve,
ellenségedért könyörögve
adod tovább Jézus szeretetét,
s jársz boldogan békéltetőn,
Jézus követeként.
Molnár B Antal [ 2014-02-03 18:22 ]

TEGNAP, MA ÉS MINDÖRÖKKÉ


Tegnap a földön jártál
Betlehem s Golgota közt;
- letepert, kifosztott földünk
csodákba öltözött.

Ma is csodákra ámul,
ki Veled találkozik.
Megnyílt ég sugarában
csodák közt jár a hit.

Oly gyorsan váltják egymást
pillanatnyi divatok!
- Örök sziklára állt rá,
ki Veled találkozott.
Siklós József
Molnár B Antal [ 2014-02-03 18:21 ]

--------------------------------------
Méltó a Bárány!
Méltó a Bárány, hogy felnyissa ama Könyvet,
és táruljanak földi-égi titkok.
Vére árán váltotta meg népét,
Minden nemzetből akit elhívott.
(Jel 5.) Siklós József
-------------------------------------------------
Alfa - Omega
(Jel 1, 10-18.)
Bokáig érő tiszta fehérségben
lángoló szemmel áll az Úr maga.
Lába izzó érc, szava vízmorajlás.
Első - utolsó. Alfa - Omega.
(Jel 5.) Siklós József
Molnár B Antal [ 2014-02-03 18:21 ]

Csodás Név

Háladalt zeng ma szívem,
Dicsérem Jézus Nevét!
Követni akarom híven
És zengni dicséretét.

Ha Ő marad a kincsem,
Ha benne maradok én,
Félelemre okom nincsen
Haláltól sem félek én.

Jézus! Jézus! Úr Jézus!
Ó, mily csodás ez a név
Benne van az üdvösségem,
Vele a menny is enyém.
Almási Mihályné
Molnár B Antal [ 2014-02-03 18:20 ]

"Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet! Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős; az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libanon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libanont és a Szirjónt, mint a bivalyfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjaztatja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az Ő hajlékában mindene azt mondja: dicső! Az Úr trónolt az özönvíz felett; így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel." Zsoltár 29,1-11
________________________________________

Köszönjük Úr Jézus, hogy nevedben bízhatunk és kérhetünk arra, áldj meg most minket. Nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk, mert cselekedni akarsz bennünk. Áldunk azért is, hogy tudod, mire van szükségünk. Hadd tudjunk már az első pillanattól fogva engedni szavadnak. Nagyon kérünk, hallgass meg minket. Ámen.

Ennek a Zsoltárnak az első két verse azt mondja: "Adjatok az Úrnak!" Mit adhatnánk az Úrnak? Olyan sok helyen mondja az Ige, hogy egyszerűen nem fogad el áldozatot az Úr, nincs szüksége ajándékra. Így mondja: "Nem fogadhatok el tulkot a te házadból,...Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken." (Zsoltár 50,9-10). Mit adhatok én az Úrnak? Az első Ige pedig így hangzik: "Adjatok az Úrnak!"
Molnár B Antal [ 2014-02-03 18:20 ]

Akik békét teremtenek
"9Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. " (Máté 5,9;)
19Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: "Enyém a bosszúállás, én megfizetek" - így szól az Úr. Róma 12,16-21)
„Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim’’

Úgy látszik igazad van Ezt súgja önérzeted Másoknak kitolása,
Csúfolassa, Melőzzése, Ítélkezése, Mint tűszúrás vérzik szívedet.
És fáj a szív,sajog a seb. A sértő szavakra, tettekre
Emlékeztetnek… Ökölbe szorítják kezed, A megmondogatás,fenyegetés
Köveivel visszahajigálni. Másoknak is ejteni sebet, Feszíti a bosszú a szívedet.
Úgy véled ez enyhíti a tied ,És mégsem. Minél jobban engedsz a bosszúnak.
A sebek inkább a szívedbe szúrnak, Mélyebben fájnak,Bosszúra várnak.
Van aki gyógyít, Van aki enyhit , Hozzá vigyen a hit. Jézus szelíd tekintete
Látja minden helyzetedet,Átérzi szenvedésedet, kisimítja ökölbe szoruló kezed.
Nem enged másokon ejteni sebet. Tanít türelemre ,mindent Rábízni az igazságosan Ítélőre
Veled marad szeretete Míg a gonoszt jóval győzöd le Meggyógyul a szíved sebe.
Nem harag köveket dobálsz,nem magadért bosszút nem állsz, hanem mindenütt áldást hintve,
ellenségedért könyörögve adod tovább Jézus szeretetét,s jársz boldogan békéltetőn,
Jézus követeként.
Molnár B Antal [ 2014-02-03 18:19 ]

Megközelíthető vagy? (2)
A MINTA.
Mindig mosolyog, és szeretve szolgál,
tekintetében távol fény ragyog.
lényéből már a menny nyugalma árad.
El sose fárad.

Megsérteni semmivel nem lehet,
hisz nincsen benne kit megsérteni,
nincs énje.
Földhöz nem köti már semmi.
Kész hazamenni.

Nincsen neve. Krisztus nevében él.
Krisztus kezének csendes eszköze.
Krisztus lényének visszasugárzása:
Hűséges mása.

Ím, itt a minta.
Áldó két kezed,én Mesterem,
vezesse hát a vésőt!
Fájjon, ha fáj, én kegyelmedet zengem.
Készíts el engem!
Molnár B Antal [ 2014-02-03 18:18 ]

I Timótheus 2:1-4-Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok esedezések, hálaadások minden emberekért, Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves a mi megtartó Istenünk előtt, Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. „Egy ember elhatározta, hogy gondozni fogja a háza előtti kis mezőt, mert tökéletes angol gyepet akart belőle csinálni. Minden szabad percét a kis rétnek áldozta. Már majdnem elérte célját, amikor egyszer tavasszal meglepetten látta, hogy a mezőn ragyogó sárga virágú gumipitypangok virítanak. Kiment, és kiirtotta őket. De másnap újabb két virág tűnt fel a rét zöldjében. Vett egy erős mérget, és elszórta, de hiába, mert ez sem használt. Ettől a naptól fogva élete a gyenge sárga virágokkal folytatott harcban merült ki. Minden tavasszal egyre több virág termett a réten. - Mit tehetnék? – kérdezte csüggedten a feleségétől. - Miért nem próbálod meg szeretni őket? – válaszolta nyugodtan az asszony. A férfi megpróbálta. Nemsokára a ragyogó sárga virágokat már művészi alkotásoknak látta a mező zöld smaragdjában. Attól kezdve boldogan élt. Idegesítenek az emberek? Miért nem próbálod meg szeretni őket? Bruno Ferrero (Körök a vízen c. könyvéből)Molnár B Antal [ 2014-01-31 19:15 ]

Isten tenyerén Életem ott van
Isten tenyerén, azért nem félek én, azért van az, hogy
bármi fáj nekem, mosolyog a szemem.
Száz jajszó között is bízom vakon,hitem fel nem adom.
Rám törhet vadulezer baj veszély,Isten így szól: ne félj!
Miért és mitõl is félhetnék én az Isten tenyerén?!

Isa pur (Porszem Isten tenyerén )
Porszem vagyok Isten tenyerén:
talán árnyék vagyok, talán fény,
apró parány, mit sodor a szél,
vagy rész egy tervben, csoda, rejtély.

Tenyér, vagy kagylóvá tárt titok,
hová porszem-valóm berepül;
létem gyöngyszemmé érlelt homok,
ha a kagyló könnye rákerül.:
-----------------------------
Molnár B Antal [ 2014-01-31 19:15 ]

Az élet végső szakaszát taposva már másképp gondolkodik az ember, ilyenkor teljesen más értelmet kaphat egy szó, egy mondat, vagy akár egy gondolat. De más jelentőséggel bírhat egy emlék is

Az Isten tenyerén
Gondoskodó karjaiban élek én az Isten tenyerén.
Hordoz, ápol, tanít, formál,szelíden kényszerít.
Védelmez, nevel,szeretettel ölel.
Napfény van itt mindig,bár néha felhőt látok,
mert a Nap felette ragyog. Soha nem hagy el,
melegen átölel, mint egy napsugár
én egy kis virág nyújtózkodva táncolom át,
úgy, mint egy régi jó barát.
Vigasztalás
Mi más, ha nem egy Isteni simogatás.
Kéz mely átölel és karjába zár.
Csók mely a homlokodhoz ér és
felmelegíti szíved jégkorongjait.
Add tovább, add tovább
és általad új utat ró,
a vigasztalás Istene, a Mindenható


.


Molnár B Antal [ 2014-01-31 19:11 ]

Ha fogom a kezed,
Nem félek a nagy kietlen szobában,
Sem kint a tágas, tágas messze-messze udvaron,
Sem a végtelen hosszú-hosszú utcán,
Még tán a nagy, beláthatatlan mezőre is ki merek veled menni.
Pedig ott egy nagy kutya van, aki förtelmesen ugat .
És ijesztően vicsorítja a fogát.
És már gyakorta futottam előle.
De hogyha Te velem vagy, nem tudok félni tőle.
---------------------------------------------------------.
Igen, ott vagyok...és most utam végét járva ismertem fel, hogy mindig is ott voltam. Akkor is ott voltam, amikor igazán mély gödörben éreztem magam. Amikor ugyancsak meg kellett küzdenem azért, hogy végre lássak kiutat, egy kis világosságot. Szeretett és óvott engem...életemen és gyermekemen kívül sok mindent köszönhetek az Úrnak
Molnár B Antal [ 2014-01-31 19:11 ]

"Elől és hátul körülzártál engem
és fölöttem tartod a kezedet."
Zsoltár 139,5

Isten tenyerén

Életem ott van Isten tenyerén
Azért nem félek én, bármi fáj nekem,
Mosolyog a szemem.
Száz jajszó között is bízom vakon,
Hitem fel nem adom!
Rámtörhet vadul ezer baj veszély,
Isten így szól: ne félj !
Miért is, mitől is félhetnék én:
Az Isten tenyerén?
----------------------------
Isten tenyerén.
Életem ott van Isten tenyerén,
azért nem félek én, azért van az, hogy
bármi fáj nekem, mosolyog a szemem.
Száz jajszó között is bízom vakon,
hitem fel nem adom. Rám törhet vadul
ezer baj veszély, Isten így szól: ne félj!
Miért és mitõl is félhetnék én az
Isten tenyerén?!
------------------------------------


"Elől és hátul körülzártál engem
és fölöttem tartod a kezedet."
Zsoltár 139,5
Molnár B Antal [ 2014-01-31 19:10 ]

A l á z a t és e r ő!
Szerénység, HATALOM és csodatévő képességek.

Ha Isten valóban olyan hatalmas, hogy szavak által teremtett mindent, akkor egyetlen szava elég lenne arra, hogy mindent el is pusztítson.

MIÉRT NEM TESZI évezredek óta ezt?

Hiszen nagyon nagy a gonoszság, erőszak és szeretetlenség!
------------------------------------------------------------------

Ahova tettél,ott szolgállak,
ahol megsejtettelek,megcsodállak,
ahogy tudlak,úgy követlek,
ha meg-megbotlom,nem csüggedek,
amim van azért magasztallak,
amim nincs,azért nem zaklatlak,
ami a munkám azt megcsinálom,
a jószót érte sose várom.
Ha nem sikerül,nem kesergek,
és másnap mindent újra kezdek!
Szeretettel üdvözlök mindenkit,legyen egy áldott napotok!!!!!
Molnár B Antal [ 2014-01-31 19:10 ]

Az első szó így hangzik: "Jöjjetek!" Ezért is énekeltük: "Jézushoz jöjjetek!" Ezt nekünk már nem kell mondani, mert eljöttünk otthonról, eljöttünk a körülményeinkből. Kornélius így mondja Péternek: "Jól tetted, hogy eljöttél!" (ApCsel 10,33)-„. Azonnal azért küldöttem hozzád; és te jól tetted, hogy eljöttél. Most azért mi mindnyájan az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, amiket Isten néked parancsolt.”-
”Jézushoz jöjj, Megmentődhöz! Édes a béke, mit ád
Bár mily kemény is az szíved,.még ma jöjj, és Néki add át !!
Jöjj csak Hozzá, Jézushoz jöjj, Megmentődhöz! Ő elfogad!
Jöjj, Hozzá hát ! Jézushoz jöjj! Megmentődhöz Ő elfogad!!”
Molnár B Antal [ 2014-01-31 19:09 ]

"Jöjjetek el és halljátok meg, hadd beszélem el minden istenfélőnek: miket cselekedett az én lelkemmel! Hozzá kiálték az én szájammal, és magasztalás volt nyelvem alatt. Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. Ámde meghallgatott Isten, figyelmezett könyörgésem szavára. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg tőlem." Zsoltár 66,16-20
________________________________________

Uram, kérünk, szólíts most meg Igédben. Köszönjük, hogy hívsz és köszönjük, hogy jöhetünk Hozzád. Áldd meg kérünk így az egész hetet, hogy valóban találkozhassunk Veled. Segíts, hogy már ma este mehessünk Hozzád. Ámen
Molnár B Antal [ 2014-01-30 20:21 ]

"És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz és te is tiszta, s jó vagy
Egy tekintetük elhitesse, véled
Szép dolgokért élsz, és érdemes élned."
(Váci Mihály)
-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,
"Nem elég jóra vágyni:
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell."
(Váci Mihály)
------------------------------------
Felirat a Mennyország kapujában:
Figyelem!
Belépés csak megváltott bűnösöknek!
Megértését köszönjük!
Aláírás:
Úr Jézus Krisztus
az Ön személyes Megváltója ..Molnár B Antal [ 2014-01-30 20:20 ]

Hiszek Atyám a teremtő erődben.
Hiszek tenmagadban és az élet erejében
Hiszek a fényben és a szeretetben
Hiszek az örök életben és az újjászületésben
A hit fénye járjon át
A hitem erős legyen
Adj erőt Atyám, hogy a hit
Tiszta legyen bennem!
"Előre, föl, miénk az élet,
A széles földnek kerekén
Szemünkben csillog az ígéret
És b ezért Ő Szabadítót küldött nekünk."
ennünk ring a jó remény!"
(Tóth Árpád)
-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,
"Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ
Teveled is ékes."
(Tóth Árpád)
Molnár B Antal [ 2014-01-30 20:19 ]

Csendes alkony száll a földre
Munka és gond elpihen
Édes Jézus Hozzád jöttem
Pihenni Szent szíveden

Öröklámpa őrzi csendben
Szereteted szent lakát,
Angyalkarok zengik halkan:
Édes Jézus jó éjszakát!

Édes Jézus áldj meg minket,
Védj meg isteni barát
Engemet és enyéimet,
S adj nekünk jó éjszakát.

Édes Jézus későre jár,
Búcsúznom kell Tőled már,
De még egyszer köszöntelek,
Édes Jézus jó éjszakát!

Molnár B Antal [ 2014-01-30 20:19 ]

Esti ima: Kihunyni készül már a fény.
Kihunyni készül már a fény,
Teremtő, esdve kér imánk,
hogy irgalmad ne hagyjon el,
és mindenkor vigyázz reánk.

Terólad álmodjék szívünk,
érezze jelenlétedet,
zengjük, mihelyt felkelt a fény,
mindenkor dicsőségedet.

Adj üdvösséges életet,
hozd vissza meleg fényedet:
a vakhomályú éjszakát
világosságod járja át.

Add meg, mindenható Atya,
Úr Krisztus által esdeklünk,
ki Veled és a Lélekkel
egy Urunk, örök Istenünk.
Ámen.
Molnár B Antal [ 2014-01-30 20:18 ]

/1/

Nyolc alapelv

A Hegyi Beszéd Boldog mondásai alapján írta: Rick Warren lelkipásztor

1. Rádöbbenés: nem én vagyok az Isten. Beismerem, hogy teljesen tehetetlen vagyok, és képtelen vagyok uralkodni a bennem lévő, rosszra vivő hajlamon. Életem irányíthatatlanná vált, kicsúszott a talaj a lábam alól.
,,Boldogok a lelki szegények"
(Boldogok, akik tudják, hogy lelkileg szegények)
Máté 5:3

2. Őszinte hit: Isten létezik, és igenis sokat jelentek neki, és van hatalma arra, hogy segítsen a helyreállásban.
,,Boldogok akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak." Máté 5:4

3.Tudatos elhatározás: úgy döntök, hogy teljes életemet és akaratomat Krisztus oltalmára bízom és irányítása alá rendelem.
,,Boldogok a szelídek" Máté 5:5

4.Nyíltság: őszintén megvizsgálom és önmagamnak is bevallom életem minden bűnét és vétkét. Istennek is megvallom és más embernek is, akikben megbízok.
,,Boldogok a tiszta szívek" Máté 5:8
Molnár B Antal [ 2014-01-30 20:18 ]

/2/

5.Odaszánás: önként alávetem magam minden olyan változásnak, melyet Isten akar elvégezni az életemben. Alázatosan kérem őt, hogy távolítson el belőlem minden jellembeli torzulást.
,,Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra"
(boldogok, akiknek legmélyebb vágyuk, hogy tegyék azt, amit Isten kíván tőlük)
Máté 5:6

6.Átértékelés: átértékelem minden kapcsolatomat. Megbocsátok azoknak, akik megbánottak és kárpótlást ajánlok azoknak, akiket én bántottam meg és akiknek kárt okoztam (ez alól kivétel az az eset, ha ezzel további bántást okoznék a károsultnak vagy másoknak).
,,Boldogok az irgalmasok" Máté 5:7
,,Boldogok, akik békét teremtenek" Máté 5:9

7.Napi csendesség: időt szánok rá naponta, hogy Istennel legyek, önvizsgálatot tartsak, Bibliát olvassak és imádkozzak. Szeretném jobban megismerni Istent és életemre vonatkozó akaratát. Erőt akarok nyerni ahhoz, hogy kövessem az akaratát.

8.Megadás: teljes mértékben alárendelem önmagam Istennek. Akarom, hogy használjon, hogy a Jó Hírt úgy szavakban, mint példámmal másokhoz elvigyem.
,,Boldogok, akiket az igazságért üldöznek" (mert azt teszik, amit Isten vár tőlük)
Máté 5:10
Molnár B Antal [ 2014-01-30 20:17 ]


Napi igevers: Lk 14,24

Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat.”

Mert mondom néktek, hogy senki azok közül a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat.

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket.

Mondom nektek, azok közül, akik hivatalosak voltak, senki sem ízleli lakomámat.”
Molnár B Antal [ 2014-01-30 20:16 ]

Napi igevers: Fil 1,18a

Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből: Krisztust hirdetik, és én ennek örülök.

Mert mit mondjak? csakhogy minden módon, akár színből, akár szívből, a Krisztus prédikáltatik: és én ennek örülök
De mit számít ez? Csak Krisztust hirdessék bármi módon, akár érdekből, akár tiszta szándékkal, -,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,


Heti igevers: Mt 11,28

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.

Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket.
Molnár B Antal [ 2014-01-30 20:16 ]

Heti igevers: Lk 10,16
„Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem.”
A ki titeket hallgat, engem hallgat, és a ki titeket megvet, engem vet meg; és a ki engem vet meg, azt veti meg, a ki engem elküldött.

Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket elutasít, engem utasít el, aki pedig engem elutasít, azt utasítja el, aki küldött.”

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

Napi igevers: Lk 10,1

Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült.

Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet, és elküldé azokat kettőnként az ő orcája előtt, minden városba és helyre, a hová ő menendő vala.

Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült.
Molnár B Antal [ 2014-01-30 20:15 ]

"Kétféle beszélgetés van.

Az egyik, amikor mondom a magamét. Amikor önmagamat akarom érvényesíteni. Szavakkal hatalmat lehet szerezni, olyan világot, amely csakis rólam szól, amelyben én vagyok a fontos: amit én gondolok, én érzek, én élek, én fájok - színjátékot, melyben én vagyok a főszereplő.
Aki a magáét mondja: egyedül van. Olyan világban él, ahol senkinek sincs köze hozzá.
Ennél pontosabban nem lehet elmondani azt a helyzetet, amelyben élünk, s amit úgy is nevezhetünk: a szeretetlenség világa. Aki csak mondja a magáét, annak nincs szüksége barátra, testvérre, feleségre. Csak közönség kell neki.
A másik fajta beszélgetés az, amikor valaki társat keres. Ez nagyon ritka."
(Müller Péter: Szeretetkönyv)

"Semmibe se kerül, de sokat ad.

Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, és mégsem juttatja koldusbotra azokat, akik adják.
Egy pillanatig él csak, de az emléke örökké megmarad.
Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle, és senki sem olyan szegény, hogy ne lenne gazdagabb tőle.
Boldoggá teszi az otthont, táplálja a jóakaratot az üzleti életben, és a barátság biztos jele.
Nyugalom a megfáradtnak, napfény a csüggedőnek, világosság a szomorkodónak, és a természet legjobb orvossága a bajok ellen.
Molnár B Antal [ 2014-01-30 20:15 ]

"A barátság oka nem lehet véletlen, sem az egymásra utaltság. Még kevésbé az azonos világnézeti beállítottság vagy politikai célkitűzés. A barátság oka egyedül a barátság maga." (Wass Albert)

"Nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem a barátijainkban leltük fel az egész világot." (Kölcsey Ferenc)

"Nagyra becsülöm azt a barátom, aki időt talál számomra a naptárában, de még jobban szeretem azt, aki elő sem veszi a naptárát, ha rólam van szó."

(Robert Brault
Molnár B Antal [ 2014-01-30 20:14 ]

Mindenekelőtt hálát adunk Uram, hogy itt lehetünk. Te tudod igazán, hogy milyen sok mindenen keresztül jöttünk ide. Áldunk, hogy szólni szeretnél hozzánk. Köszönjük, hogy szeretsz. Látod, nem tudjuk, hová visz útunk ebben az évben, de dicsérünk, hogy Téged követhetünk ezen az úton. Kérünk, hogy áldd meg elejétől a végéig és add, hogy Hozzád vezethessen ez az út. Ámen.Molnár B Antal [ 2014-01-30 20:14 ]

A nagyobb öröm. "Az éneklőmesternek a neginóthra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene; szorultságomban tág tért adtál nékem; könyörülj rajtam és halld meg az én imádságomat! Emberek fiai! Meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szerettek hiábavalóságot, és kerestek hazugságot? Szela. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr; meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok! Haragudjatok, de ne vétkezzetek; beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban és csillapodjatok! Szela. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják: Kicsoda láttat velünk jót? Hozd fel reánk arcodnak világosságát, óh Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívembe, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le és legott elaluszom; mert Te Uram egyedül adsz nekem bátorságos lakozást." Zsoltár 4,1-9
________________________________________
Molnár B Antal [ 2014-01-30 20:13 ]

Róma 8:14 Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
„Amint közeledünk az idők végéhez, a hamisság úgy összekeveredik az igazsággal, hogy csak azok lesznek képesek különbséget tenni az igazság és a tévedés között, akiket a Szentlélek vezet. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy megtartsuk az Úr útját. Semmi esetre sem szabad elfordulnunk Isten vezetésétől, hogy bizalmunkat emberbe helyezzük. Az Úr megbízta angyalait, hogy szigorúan őrködjenek azok felett, akik hitüket az Úrba helyezték, és ezeknek az angyaloknak különleges segítőinknek kell lenniük a szükség minden idejében. Mindennap az Úrhoz kell fordulnunk teljes hittel és bizalommal, és Tőle kell kérnünk a bölcsességet… Akiket az Úr Igéje vezet, azok biztonsággal különbséget fognak tenni hamisság és igazság, bűn és becsületesség között.”E.G.White
Molnár B Antal [ 2014-01-30 20:13 ]

Isten bár nem telefonon hív bennünket, de azt várja, hogy kapcsolatba legyünk Vele. Ilyenkor általában egy egy kijelölt időpontra gondolunk, este vagy reggel, amikor éppen ráérünk bibliát olvasni, azonban nem csak ennyit akar az időnkből, hanem sokkal többet, hogy szüntelenül imádkozzunk Hozzá. Szüntelenül Vele legyen tele a gondolatunk és a szívünk. Még ha sokszor úgy érezzük, annyira elfoglaltak..

Molnár B Antal [ 2014-01-25 15:33 ]


De Te Uram örökké megmaradsz." Ha úgy érzed, hogy most sokkal nehezebb az életed, mint évekkel ezelőtt, mikor úgy érezted, közel van Isten, minden olyan jó. Most azt válaszolja Isten, nem Ő változott meg. "De Te Uram örökké megmaradsz." Azt hisszük, az Úrnál van a baj, és közben nálam. Én változtam meg. Az Újszövetség azt mondja: "Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz." (Zsid 13,8).
Szeretném elmondani, miért is jöttél most ide. Hogy az Úr feloldozzon. Ugye, van miből. Én is várom és kívánom is, hogy feloldozzon. Mondd el ma este az Úrnak, miből szeretnéd, hogy feloldozom.

Mi a célja veled az Úrnak? "Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az Ő dicséretét Jeruzsálemben." Azért akar feloldozni, hogy majd hirdesd az Úrnak nevét. A nyelvedet is feloldozza, hogy tudjál beszélni róla. Kérjed ma teljes szívedből: Úr Jézus, aki szabadítóul jöttél erre a világra, megkötözöttségeimből, amikből évek óta nem tudok szabadulni, oldozz fel engem, hogy hirdessem a Te dicséretedet.

Imádkozzunk! Köszönjük Uram, hogy ma várod a kiáltásunkat. Hadd mondjuk el csendben mindnyájan a gyámoltalanok és nyomorultak imádságát, akik nem tudnak segíteni magukon. Köszönöm, hogy azt ígérted, letekintesz az égből, meghallod szavunkat és cselekedniakarsz. Uram, hiszünk ígéretedben és várunk Téged. Köszönjük, hogy senki nem szégyenül meg, aki Téged vár. Ámen
"Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta." Úgy örültem ennek az Igének. Érzitek, hogy imádságainkat meg lehet utálni, annyira önzőek, annyira tele vagyok magammal, magyarázom az Úrnak a magam igazát. És Ő most azt mondja: A gyámoltalanok imádságát meg nem utálta.
Molnár B Antal [ 2014-01-25 15:28 ]

De Te Uram örökké megmaradsz." Ha úgy érzed, hogy most sokkal nehezebb az életed, mint évekkel ezelőtt, mikor úgy érezted, közel van Isten, minden olyan jó. Most azt válaszolja Isten, nem Ő változott meg. "De Te Uram örökké megmaradsz." Azt hisszük, az Úrnál van a baj, és közben nálam. Én változtam meg. Az Újszövetség azt mondja: "Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz." (Zsid 13,8).
Szeretném elmondani, miért is jöttél most ide. Hogy az Úr feloldozzon. Ugye, van miből. Én is várom és kívánom is, hogy feloldozzon. Mondd el ma este az Úrnak, miből szeretnéd, hogy feloldozom.

Mi a célja veled az Úrnak? "Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az Ő dicséretét Jeruzsálemben." Azért akar feloldozni, hogy majd hirdesd az Úrnak nevét. A nyelvedet is feloldozza, hogy tudjál beszélni róla. Kérjed ma teljes szívedből: Úr Jézus, aki szabadítóul jöttél erre a világra, megkötözöttségeimből, amikből évek óta nem tudok szabadulni, oldozz fel engem, hogy hirdessem a Te dicséretedet.

Imádkozzunk! Köszönjük Uram, hogy ma várod a kiáltásunkat. Hadd mondjuk el csendben mindnyájan a gyámoltalanok és nyomorultak imádságát, akik nem tudnak segíteni magukon. Köszönöm, hogy azt ígérted, letekintesz az égből, meghallod szavunkat és cselekedni akarsz. Uram, hiszünk ígéretedben és várunk Téged. Köszönjük, hogy senki nem szégyenül meg, aki Téged vár. Ámen
Molnár B Antal [ 2014-01-25 15:26 ]

AKKOR . Máté 24:30--És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. „

Feltűnik majd az Ő jele és sírni fog a föld bele.
A hívő, mert örül a lelke, a hitetlen, mert nem szerette.

A lagymatag, a lágymeleg Ó, hogy remeg, ó, hogy remeg!
S Ő, számadásra jött ítélő, méri a lelket, hogy mit érő?

A tiedet, az enyémet, minket, keres benne szent, égi kincset.
Akkor… kitárod lelked álmát, és lengeted győzelmi pálmád!

Akkor… szomorún mondod: nincsen, sose kerestem égi kincsem…
Akkor… gyáván, rettenve kéred, - Uram, szeretni foglak Téged!

Akkor… késő! - Ma nem! Sietve bízd csak magad égi kezekre!
S ha feltűnik jele az égen, lelked áldassék, seregében!
Kárász Izabella "Fényből fényességet" 197.
Molnár B Antal [ 2014-01-25 15:26 ]

Magamnak, másnak.

Mikor Atyám házába vett: tépett, tékozló gyermeket
s kegyelme fénnyel rámborult, feledve lett a régi múlt.
Béke, öröm, hit és remény: Őbenne gazdag lettem én.
Már tudtam adni másnak is és nőtt a kincs és nem fogyott...
Sugarasan szálltak felém simogató, szép mosolyok.
Én meg csak adtam szüntelen, soha nem kérdve, mi marad...

De volt, de jött egy pillanat. Megszólított egy régi hang:
Oly ismerős! Oly idegen! Bízó szívemre árny borult
komoran, szürkén, hidegen: „Ó, te szegény! Nap nap után
nézd, elsiet! Te meg csupán másnak adod kincseidet?!
Valamit, mondd, mért nem veszel,valamit el mért nem teszel
magadnak, magadnak, magadnak?!

Szégyen! Visszhangra lelt a hang. Mint félrevert ijedt harang,
kongott-bomlott balga szívem: Igen, igen! Ez kell! Igen!
Magamnak, magamnak, magamnak!

Ma egy mosolyt, holnap megint! Letépni mind, virág ha int!
Szépségeket! Szeretetet! Simogatást! Napsugarat!
- Másnak ha tán nem is marad - Magamnak, magamnak, magamnak!

Miért lettem ilyen szegény?Hát megint eltévedtem én?
Megint a régi rongyokon akad meg könnyes, bús szemem,
úgy botorkálok betegen? Felém nyúlnak aszott kezek,
s a lelkem kínban megremeg: én – én már nem is segíthetek.
Magamnak nincsen... nem lehet! Vagy adjam, ami megmaradt:
pár morzsalék... pár rongydarab...? Fakó mosoly, tépett remény,
fogyó hit száraz kenyerén ki lakik jól? keserű étek!
Mindegy! – Vegyétek és egyétek!

Hogy áradok! Hogy éledek! Fény futja át a szívemet!
Fakó mosoly színnel telik, remény ragyog, fényesedik.
hit zeng győzelmi éneket,sugarat hint a szeretet!
Milyen gazdag vagyok megint!A lelkem mindent szertehint,
mégis marad, el sohse fogy!Nem kérdve: mint, nem kérdve: hogy’...
Hittel harangoz a szívem:Igen! Igen! igen! igen!
Másoknak. Másoknak. Másoknak. Túrmezei Erzsébet (Hozsannázó napok, II. 327)
----------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-01-25 15:25 ]


Az elég titka

Az elég több a soknál a szépségből,
a tehetségből, a sikerből,
a szeretetből, az élet édes ízeiből.

Sokan szeretnék ezt a többet, mert a sok nem elég,
mert a sok kevés, mert az elég mértéke más
és más a lényege.

Neked sokad van már, de nincs még eleged.
Én ismerem az elég titkát, és megmutatom neked:

Mid van, amit nem kaptál volna? Milyen végtelen sokat kaptál!
S mindaz megsokszorozódna,ha érte szívből hálát adnál.
Tedd meg, ha teheted!

Akkor... kinyílik fölötted az ég,fény hull szívednek minden zegzugába
és – ez elég. Füle Lajos (vetés és aratás)
Molnár B Antal [ 2014-01-25 15:25 ]

Hol a helyed?

A sohasem elégedettek, akiknek csak panasza van,
és mivel számtalan, szakadatlan pereg...
a sohase elégedettek beláthatatlan, szomorú sereg.

S vannak néha-elégedettek. Mert boldog percük olyan ritka,
hogy amikor reánevetnek valóravált, szép álmaikra,
sötét árnyékot vet rájuk az ismeretlen jövő titka,
hogy vajon meddig örülhetnek.

S hol a mindig-elégedett, a szüntelen hálát adó?
Mert látja az áldó kezet, Őt, ki mindent elvégezett,
a célt és a megnyílt eget, s tudja, hogy minden fájdalomban,
minden nehézben ott a jó.

Hol a mindig-elégedett? Hol a helyem?
Hol a helyed? Túrmezei Erzsébet, (Békehírnök, 1984. aug. 29)
Molnár B Antal [ 2014-01-25 15:24 ]

"A nyomorultnak imádsága, amikor eleped és kiönti panaszát az Úr elé. Uram, hallgasd meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson Te hozzád! Ne rejtsd el a Te orcádat tőlem; mikor szorongatnak engem, hajtsd hozzám a Te füledet; mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem!" Zsoltár 102,1-3

"Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék; magam pedig, mint a fű,megszáradtam. De Te Uram örökké megmaradsz, és a Te emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll. Te kelj fel, könyörülj a Sionon! Mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő. Mert kedvelik a Te szolgáid annak köveit, és a porát is kímélik. És félik a népek az Úrnak nevét, és e földnek minden királya a Te dicsőségedet; Mivelhogy az Úr megépítette a Siont, megláttatta magát az Ő dicsőségében. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta. Írattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat. Mert alátekintett az Ő szentségének magaslatáról; a mennyekből a földre nézett le az Úr. Hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az Ő dicséretét Jeruzsálemben." Zsoltár 102,12-22
Hálát adunk Úr Jézus, hogy itt lehetünk előtted. Köszönjük, hogy itt vagy és jöhetünk hozzád. Áldd meg ezt az Igét számunkra. Kérünk, szólíts meg, hogy láthassunk, és hallhassuk szavadat. Hadd érthessük meg, hogy személyesen ismersz. Nevedért kérünk. Ámen.
Molnár B Antal [ 2014-01-25 15:23 ]

Megmérettél…
Mérlegre tettem bűnös-önmagam,
s a számadásnál búsan sírnom kellett.
A kegyelemnek dús asztala mellett
mily ösztövér maradtam! Nincs szavam,
hiányos életem hogy mentegessem,
Zuhog fejemre a „Mene, tekel!”
… Ha az ítélet szele rám lehel,
halomnyi polyvám közt nem lesz mag egy sem?
Uram, ments meg a vétkes könnyűségtől!
Terhelj meg áldón azzal a teherrel,
mely irgalomként hull alá az égből;
törődj, Uram, súlytalan életemmel.
Ha üt az óra sürgős - hirtelen,
maradjak én erős tenyereden.
Gerzsenyi Sándor (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
Molnár B Antal [ 2014-01-23 15:26 ]Isten nagysága

Teremtő Isten, hová tekintsek,
Hol ne lássam hatalmadat?
A fényes napban, a porszemben
Te megdicsőíted magad!
Égen és földön mindenütt
Dicsőséged lángfénye süt.

Bámultam a végtelen tengert,
S fűszálon függő harmatot,
Hozzám a búsult menny dörgése
S a méhdongás is elhatott.
Néztem vulkán égő poklába,
A fénybogárkát simogattam;
Hallám a vihar szárnyát zúgni,
S az ért kalászt zizegni halkan...

S – Teremtő Isten! – földön, égen,
Léted kiáltá minden nékem!
Tompa Mihály
(Hozsannázó napok I. Kötet, 24.old)
Molnár B Antal [ 2014-01-23 15:25 ]

Magasság

Az ember lihegve kapaszkodik
kopár, fehér sziklák mellett.
A függőkocsi lassan emelkedik
tátongó szakadékok felett.
Az autó zúgva, zakatolva
nyeli a szerpentineket,
a repülőgép felhőkkel versenyezve
száll a havas hegycsúcs mellett,
melyre – akár ködbe burkolózik,
akár napfényben szikrázik –
mindenki csodálattal néz fel!

... Te, kinek a Mindenség a trónod,
a gyarló embert szelíden megmosolygod.
mert e hegynek legmagasabb csúcsa
lábaidnak legkisebb zsámolya.
Oláh Lajosné, (Ige és élet c. kötetből)

A 8. zsoltár mai nyelven
Molnár B Antal [ 2014-01-23 15:21 ]

Teremtő szava

Teremtő szava királyi párna –
Rajt nyugszik bizton a föld s a csillag
Mindent így csak a teljesség bírhat,
Földünk esőcsepp, tengeri pára.

Teremtő szava béke, oltalom.
Hol ég, nincs, mi tüzét kiolthatná.
Világít éjen, vakít nappalon,
cserébe értünk önmagát adná.

Teremtő szava alap és pillér,
rendíthetetlen, roppant nagy erő,
de utat és pályát bölcsen kimér,
szivárványhídja kozmoszt átszelő.

Teremtő szava kezdet és vég,
kőzúzó pöröly, elrejtett manna,
tenyerén forog a vajúdó lét, -
s nincs, ki emberért így élne, halna.
Venyercsán L. (Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
Molnár B Antal [ 2014-01-23 15:19 ]

Isten

A legkisebb dolgokban is
ott látom felséged hatalmát
kezednek intésére friss
forrást fakasztanak a sziklák,
egy szavadra fény születik,
s a tenger lecsendesedik;
parancsodra a vízre láng csap;
intesz, s megáll útján a nap,
vad mélységek, tátonganak,
s eget-földet összedobálnak.
Johann Christian Günther – Szabó Lőrinc
Molnár B Antal [ 2014-01-23 15:19 ]

HÁLAÉNEK

Áldott légy Isten, népek Istene,
ki mindeneknek mindig atyja voltál,
kinek világot alkot tekintete -
áldott légy Isten, hogy hozzám lehajoltál.

Az időtlenség napfényes egéből
megpillantottál az időben engem.
Egy világ reszket villámod tüzétől!
S nekem szabad Nálad megpihennem.

Szavad mennydörgés, mely öröktől zengett!
S mégis meghallod gyenge, halk szavam.
Áldott légy, óh, hogy felolvadva Benned
szabad felednem - törpe önmagam . . .
Siklós József
Molnár B Antal [ 2014-01-23 15:17 ]

HISZITEK-E?

Hiszitek-e,

hogy nem korlátoznak emberi határok,
hogy meg tud nyílni éjbemerült szem,
hogy meg tud indulni a béna láb,
a süket csöndet hatalmam áttöri,
vert hadként futamodnak démonok,
foglyait kiereszti a Halál,
tajtékzó vízen járni is lehet,
ötezernek elég az öt kenyér,
s hol megjelenek, öröm bora csillog,
hogy tolvajból lesz szegények barátja,
és gyűlölőmből leghívebb apostol?
Bárhol, bármikor: hogy azt, amit ti nem,
- ÉN valóban megcselekedhetem?

Hiszitek-e?
És csodát lát a hit,
mert testté lett az IGE.
Siklós József
Molnár B Antal [ 2014-01-23 15:12 ]

"Csak a Krisztusban való életnek van egyedül értelme. Nem mesterséges intelligenciával kell megélnünk .- Galajda József

" Akarod-e, hogy életedben a problémák lefokozódjanak? Légy teljessé az Istenben! -
Horváth Erzsébet

" A szeretet csak akkor ér valamit ha továbbadják.
Tegyetek olyan dolgokat, amelyek méltóak az Úr dicsőségére -
Baróthi Zoltán

"Isten személyes meghívót küld nekünk a Mennyek Országába.-
"Imádkozni mindenkiért, - ez a legnagyobb hatóerejű fegyver -
Kovács Zoltán

" Nem értettem, hogy honnan lett - e szeretet bennem?
Ma sokkal boldogabb vagyok, mint azt valaha is reméltem volna."
Gál Zsuzsanna

"Ne lakjon dohos lélek, dohos testben.
Ami ránk ragad a világ gonoszságából, csak Jézus vére tisztíthatja meg.
A gerinces hívő nem csúszik-mászik, hanem jár Isten útján.-
Gál Orsolya

" Isten áldássá formálhatja életünk gondjait.-
Balogh Olga
Molnár B Antal [ 2014-01-23 15:11 ]

Napi Ige és Gondolat –
Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. (Préd 4:9-10)Az Életre készülő fiatalok azt hiszik, hogy csak remélni kell és lehet a tartós kapcsolatot, boldogságot egymás oldalán. Hogy mennyire nem így van, azt a következő történet támasztja alá:A pályaudvaron egy idős bácsi a feleségét várja. Mikor a nénike megérkezik, megölelik egymást:- De jó, hogy végre megjöttél, úgy hiányoztál! - szól a bácsi.-, De jó, hogy végre látlak, olyan hosszú volt ez a két nap. - válaszol a néni .A közelben álldogáló fiú, aki a barátnőjét várja, meghatódik a jelenet láttán és odalép hozzájuk: Ne tessék haragudni, önök mióta házasok?- Éppen 50 éve. - hangzik a válasz.- Remélem mi is ilyenek, leszünk ötven év múlva a kedvesemmel - mosolyog a fiú. A bácsi odalép hozzá, megfogja a vállát, és azt mondja: - Fiatalember, maga ezt ne remélje. Maga ezt döntse el. A nap gondolata: A kicsiny hit is képes üdvözíteni, de nem képes Isten dicsőségére nagy dolgokat véghez vinni. (Spurgeon) ************* Én csak továbbítom azokat. Daily Hope by Rick Warren, / azt gondolom,//talán nem is egészen ok nélkül // hiszem, hogy ezek a sorok nem csupán a fiataloknak szólnak, hanem az „EMBER”- nek.
Molnár B Antal [ 2014-01-23 15:11 ]

Hozd ki a legtöbbet a mából!
Mai ige - p, „Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt…” (Zsoltárok 118:24) Isten határozza meg életed napjainak számát, de te döntesz arról, hogyan töltöd azokat.
Mi a probléma a cuccaiddal?
Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri lelkében pedig kárt vall? Van valami, ami többet ér a lelkednél?" (Mt 16.26 )
Az élet egyre kompikáltabb lesz. És ráadásul egyre több cuccot szerzünk be. Ezekkel, a dolgokkal a legfőbb probléma az, hogy minél több van belőlük, annál több törődést igényelnek-, annál többet kell takarítani, annál jobban kell rájuk vigyázni, annál jobban kell őket biztosítani, és annál többet kell őket javítani. Csupa gond és gond.
Nem tart már sokáig, míg eljön az az idő, amikor a dolgaink fogják meghatározni az életünket, ha nem vigyázzunk!! Lefogadom, hogy sokkal több cuccunk van, mint a szüleinknek volt ebben az időben. Tény az is, hogy ma egy egész olyan részleg létezik, ami 20--50 éve nem létezett még. Ezt személyes raktárkészletnek hívjuk. Ez az, ami miatt nincs elég hely a házunkban, ezért egy raktárhelyiségbe visszük őket, és fizetni kell azért, hogy ezeket tárolják.
Nagyon sok ember gondolja azt, hogy az élet célja, hogy gyűjtögessünk. Láttad már azt az autómatricát, amelyen ez áll: "Az aki a legtöbb játékkal hal meg, az a nyertes." Az igazság az, hogy: aki a legtöbb játékkal hal meg, attól még halott marad.
De az életünk nem a dolgainkról szólnak, amiket összegyűjtöttünk. Isten nem erre teremtett bennünket. Nem arra alkotott, hogy folyamatosan csak gyűjtsünk és gyűjtögessünk.
Az egyik nap ezt az üzenetet kaptam: "amikor+akkor" gondolkodás hazugság: "Amikor megkapom, amit akarok, akkor boldog leszek." Merőben nem igaz !!
Tehát mennyi mindenre van még szükségünk ahhoz, hogy boldogok legyünk? A Mt 16, 26-ban Jézus azt mondja: "Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkét elveszíti? Van-e értékesebb dolog a lelkednél?"
Jézus egy nagyon egyszerű életet mutatott be. Nem olvassuk azt , hogy gyűjtögető életmódot folytatott volna. Az idejét és az enegriáit a kapcsolataiba fektette be-, mert tudta, azok sokkal értékesebbek, mint bármennyi és bármilyen dolog a világon. Beszéljünk róla: - Ha valaki belenézne az életünkbe, mit mondana, mi az értékesebb számunkra: a dolgaink vagy a kapcsolataink? Milyen kapcsolataink vannak?? Kikkel és mivel van Kapcsolatunk?? Mert ezek nem felesleges kérdések, érdemes megfontolni alaposan!! - Mi kell megváltozzon a hozzáállásunkban a dolgaink felé, hogy még inkább hasonlóvá válhassunk Jézushoz? Rick Warren,
Molnár B Antal [ 2014-01-23 15:10 ]


Élet-vezetés

Miről szól?
Az Élet-vezetés tanulmány az autóvezetés párhuzamával kívánja bemutatni életutunk örömeit, nehézségeit és buktatóit. Az egyszerű felépítésű, 10 leckéből álló tanfolyam érthető nyelvezeten fogalmaz meg felbecsülhetetlen bibliai tanácsokat amelyek egy boldogabb, „koccanás-mentes” úton vezetnek el a végső Otthonunkba.
Kinek ajánljuk? A tanfolyamot olyanoknak ajánljuk, akik életüket megfontolt döntésekre szeretnék alapozni. „Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.” 1 Timóthes 4:12 De nyugodtan fogalmazhatunk úgy is akár, hogy ez minden embere vonatkozik, érvényes minden kire ,aki csak változtatni akar,és aki nem akar változatni élete folyásán!!


1. Vedd a kormányt a kezedbe!/ vagy legalább add Jézus kezébe!!/
2. Kocsi csere? Persze a szellemi élet területén !! másik kocsiba kell ülni.
1. Melyik irányba menjek? Egy út van csupán!!!” ÉN vagyok az ÚT,mondja Jézus!
2. Segélykérés 5015-„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején!!”
3. Dugd a tigrist a tartályba! Már legyőzve a Sátán!! Megkötözve az ellenség!!
4. Behajtani tilos! Nem felejteni, merre nem szabad menni!!
5. Amíg a műszaki vizsga el nem választ? Isten Igéje a mindenkori mérvadó, irányt mutató!!
6. Pihenőhely, csupán a Golgotai keresztnél lehet igazán megpihenni!!
7. Autómosó,, A szent Szellem biztos tisztítószer minden szennyre!!
8. Célba érve, Jézus, Aki vár a Célban!!
Molnár B Antal [ 2014-01-23 15:09 ]


Felfedezések a Bibliában
Miről szól?
A Felfedezések a Bibliában tanulmány a Biblia legcsodálatosabb igazságaiba nyújt betekintést! nagy segítséget nyújt, hogy jobban megértse a Bibliában rejlő mondanivalókat, Isten üzenetét. Nagy segítséget nyújt, hogy jobban megérteni a Bibliában rejlő mondanivalókat, Isten üzenetét. A teljes egészében Bibliára épülő, egyszerű , átfogó képet ad a Biblia tanításairól és annak gyakorlati alkalmazásáról.
Kinek ajánljuk? Mindenkinek. Elsősorban olyan felnőtteknek ajánljuk, akik most ismerkednek a Biblia csodálatos és titokzatos világával, de természetesen azoknak is, akik nagyobb tapasztalattal forgatják már ezt a könyvet, és újabb ismereteket szeretnének felfedezni benne.
„És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.” János 8:32
Molnár B Antal [ 2014-01-23 15:08 ]


KÁRMEL HEGYÉN. Békefi Pál .-

A Kármel ormán csendes éjszakán Búslakodik a ma tanítványa.
Szorgos munkával volt keze tele, Csak eredményben van nagy hiánya.
Míg mindenütt viruló élet pezsdül Őrálló szíve búsan kesereg.
Odakint derű, kacagás az élet: Az ő szeméből fájó könny pereg.

Uram! Pünkösdkor zúgó szélnek szárnyán Égi tűz szállt le az emberekre,
Mely lángra gyújtott sok alvó szívet…Uram! Ez ünnep ma nem lehetne?
Nem lehetne, hogy szent, apostolok Tüzes nyelvekkel szólnak az igét,
És mint Jézusnak bizonyságai Új életet vinnének szerteszét?
Nem lehetne, hogy bűnét bevalló Sokaság gyűlne a kereszt köré?
Isten sátora leszállna dicsőn A melletverő bűnösök közé…
Nem lehetne, hogy víz mozdulna meg Fehérruhások serege fölött,
Timótheusok, Titusok, Pálok Lennének a megváltottak között?

Uram! Pünkösdkor zúgó szélnek szárnyán Égi tűz szállt le az emberekre,
Mely lángra gyújtott sok alvó szívet…Uram! Ez ünnep ma is lehetne!
Uram! Ez ünnep ma is lehetne

Molnár B Antal [ 2014-01-21 20:18 ]

Az ékes kapu árnyékában
Béna lábam magam alá húzva, Fáradtan ültem az Ékes kapunál,
Reszkető kezem könyörgőn nyújtva Nap mint nap csak egy pár fillér után.

Keserű falat a kolduskenyér! Könnyel öntözött, száraz, sós darab.
Társtalan élet, hiányos fedél, Ahol már csak a fájdalom arat.

Az Ékes árnyékában nincs öröm! Ott csak jaj van. – Meghúzom magam.
Tépett rongyokba lassan öltözöm; Minek sietni? Úgyis hasztalan...

Mindig várni, mindig elfogadni;Koldusbatyuval mért élek? Minek?
Mindig csak kapni, mindig csak koldulni,Nem adni soha semmit, senkinek...

... Akkor két halász megállt előttem. Szegények, mint én, s majd oly kopottak.
Tekintetük megállt épp fölöttem:Vajon ezek nekem mit adhatnak?

S szólt az egyikük: aranyam nincsen,De amim van, azt mind odaadom.
Názáreti Jézus neve kincsem!E név neked is erő s hatalom.

Kelj fel és járj! Szegény, beteg lélek,E hely többé már nem otthonod! –
Béna lábamra ujjongva lépek:Jézus neve előtt porba hullok!

Csodás öröm lett az osztályrészem. Fényben élek, a Jézus fényében!
Jó volt sorsom szent kezébe tennem,És hinni az Ő segítségében
Demeter Gyuláné.
Molnár B Antal [ 2014-01-21 20:18 ]

Túrmezei Erzsébet: Maradj a helyeden,
Maradj a helyeden ahol Isten látni akar!
Ő tudja, mi használ, s mi fenyeget,elrejt,
ha kell, be is takar!

Maradj a posztodon! Ott a helyed.
Ha elfogadtad, amit ő ígért, a legjobb dolog: hinni!
Az Ő szent lényét sérti a „miért”, és a te Igéd: bízni!

Maradj a helyeden, ha fárasztó is, és a feladat nehéz,
az Úr ismeri szíved titkait, Ő rád szeretettel néz.
A világ csak kínoz és elárul, fordítsd el tőle arcod!
Az Úr irgalmán szíved elámul, csak Őt dicsérje hangod!
Krisztus Megváltód! Ő a Vezéred, ha nehéz úton vezet,
tanítja az engedelmességet, s életed boldog lehet!
Ő már előre kiválasztotta, utad merre vezessen,
lépésről lépésre eléd hozza!Te maradj a helyeden!
----------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-01-21 20:17 ]

Tedd, amire elhívattál!

„… ajándékaink vannak… használjuk hát őket…” (Róma 12:6 NKJV)
Dr. Charles Swindoll írja a Growing Strong in the Seasons of Life [Megerősödni az életszakaszokban] című könyvében: „Egyszer az állatok úgy határoztak, tenniük kell valami jelentős dolgot annak érdekében, hogy az új világ problémáira megoldást találjanak.
Így hát iskolát szerveztek. A tantervbe ilyen tárgyakat vettek fel: futás, mászás, úszás és repülés. Az adminisztráció megkönnyítése érdekében minden állat felvette mindegyik tantárgyat. A kacsa kiváló volt úszásból, sőt, jobb volt még az oktatónál is! Ám repülésből éppen csak átment, futásból pedig rettentően gyenge volt. Mivel olyan lassan futott, abba kellett hagynia az úszást, és bent kellett maradnia iskola után, hogy a futást gyakorolja.
Ez annyira megviselte úszóhártyás lábait, hogy végül úszásból is csak átlagos lett.
De az „átlagos” teljesen elfogadható volt, ezért senki sem aggódott miatta, kivéve a kacsát.
A nyúl osztályelső volt futásból, de megrándult a lába, mert olyan sok pótórát kellett vennie úszásból. A mókus színjeles volt mászásból, de folyamatos frusztrációt okozott számára a repülésóra, mert a tanár arra kényszerítette, hogy a földről induljon felfelé, nem pedig a fa tetejéről lefelé… végül mászásból is csak hármast kapott, futásból pedig kettest.
A sas problémás gyerek volt, szigorúan kellett fegyelmezni, mert szakadár volt.
A sziklamászás órákon, mindenkit maga mögött hagyott, de ragaszkodott ahhoz, hogy a saját módszereit alkalmazva jusson fel a csúcsra!”
„Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgáljunk…” (Róma 12:6 NKJV). Amikor Isten ajándékait és kegyelmét adja neked egy bizonyos feladatra, add bele magad abba, a többit pedig engedd el!
-------------------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-01-21 20:17 ]

Túrmezei Erzsébet: Nem mondott fel nekem!

Szolgálatára angyalok sietnek.
Parancsol viharoknak és szeleknek.
Megérteni, felfogni nem lehet,
hogy meglátott, parányi porszemet,
s szolgálatába vett.
Szívemben ujjongva dalol a hála,
Kerek világon nincs jobb gazda nála.
Mikor szolgálatába fogadott
mert nem csak munkát, drága feladatot,
erőt is Ő adott.
Szentlelkét adta: segítsen, vezessen.
Sürgessen: soha ne időzzek resten.
Tekintete rajtam volt szüntelen.
Mindenre elég volt a kegyelem
.Ő maga járt velem.
Talált volna annyi hűségesebbet,
Parancsainak engedelmesebbet,
Csuda irgalmát áldja énekem,
hogy szolgálhattam hosszú éveken,
s nem mondott fel nekem.
Pedig megtehette volna!
S én szegény, gyenge, engedetlen szolga
türelmét, irgalmát dicsérhetem ...
mert ezután sem mond fel ...sohasem!
Övé az életem!
ALDOTT SZOLGALATOTT ES HETET KIVANOK NEKTEK IS!
Molnár B Antal [ 2014-01-21 20:16 ]

SZERETET ...TÁRGYAK ÉS EMBEREK...
Míg egy férfi új autóját fényezte, a kisfia felvett egy követ és vonalakat karcolt az autó oldalára. Haragjában, a férfi megfogta a gyermek kezét és többször ráütött, nem ismerve fel, hogy a francia kulccsal üti. A kórházban a gyermek elveszítette az összes ujját a törés miatt. Mikor a gyermek megkérdezte az apját, szemében fájó tekintettel. Apa mikor fognak visszanőni az ujjaim? Az apa felismerve tettének súlyát, szólni sem tudott. Visszament az autójához és többször belerúgott. Saját cselekedetétől feldúlva leült az autó elé és a karcolásokat nézte. A gyermek azt írta:."SZERETLEK APA!"A tárgyak használatra vannak, az emberek szeretetre! A probléma a mai világban az, hogy az EMBEREK VANNAK HASZNÁLVA ÉS A TÁRGYAK SZERETVE!
Legyünk óvatosak és tartsuk emlékezetünkben ezt a gondolatot:...
A tárgyak azért vannak, hogy használjuk, az emberek pedig hogy szeressük őket!
Légy ura érzelmeidnek:- vigyázz a gondolataidra, szavak lesznek belőlük,- vigyázz a szavaidra, cselekedetek lesznek belőlük,- vigyázz a cselekedeteidre, megszokások lesznek belőlük,- vigyázz a megszokásaidra, szenvedély lesz belőlük,- vigyázz a szenvedélyedre, rabsággá és végzeteddé válhat!A harag és a szeretet nem ismernek határt.
Válaszd a szeretetet, hogy szép és kedves életed legyen!Ezért tart ott az emberiség ahol most.

Molnár B Antal [ 2014-01-19 19:58 ]

Isten akaratát tenni .
Mai ige - „Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem…” (Zsoltárok 40:9) Gyakran előfordul, hogy kezdetben arról álmodunk, hogy valami világrengető dolgot fogunk tenni, Pedig nem kell tenni semti, csupán az Isten akaratát !!
Istennek a te életeddel is nagy tervei vannak.
Isten céllal teremtett minket, a maga képmására. Ugyanúgy, ahogy Isten születésétõl fogva kiválasztotta Ézsaiást (Ézsaiás 49,1), …-„ Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről….” és Pált (Galácia 1,15) …” De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által,…”
egy adott célra, a te életedre nézve is meg van a terve.
Molnár B Antal [ 2014-01-19 19:57 ]

- Nem jó a fejet fárasztani,ha a szívet akarjuk megnyerni.
-A bizonyságtétel olyan étel,amit forrón kell tálalni,ha langyos,csak undort kelt.
-A halászás nehéz munka,különösen,ha nincs eredmény.
- Nagy különbség van a rajongó és a hitben gyarapodó ember között.
- Semmi új nincs a teológiában-kivéve a tévtanításokat.
- Ne tarts magasra egy lámpát azért,hogy jobban lássák a Napot! C.H.Spurgeon.

VÁLTOZÁS

Én, durva, faragatlan kődarab,
ki ott hevertem annyi év alatt
sötéten, félrevetve,
hiún, próbákat dacosan nevetve,
próbákat hogy rajtam faragjanak;
én, aki meg akartam én maradni
inkább csúnyán sötéten, búsan, torzan:

Most itt vagyok a mester műhelyében
s boldogan várom szent vésővonását,
hogy megalkossa bennem képemását.
Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2014-01-19 19:56 ]

Hol lakik Isten?

- Az egészséges keresztyén hasonlít ahhoz a kőhöz,amelyet,ha bedobnak a hamis tanítások pocsolyájába,jó lehet nedves lesz,de semmit nem vesz magába;egy egészségtelen lélek viszont olyan mint egy száraz szivacs,mindent mohón magába szív és megtart.
-A hit találékony ,de szereti a jó példát is.
- Az utánzás a legőszintébb dicséret.
- Az angyalok különös figyelemmel őrködnek Isten, álombamerült gyermekei felett.
-A mi időnket és Isten idejét nem ugyanazzal az órával mérik.
- Edényünk csak akkor telt meg,ha az már túlcsordul
- ---------------------------------------------------------.

Egy gyermek üzenete szüleihez.
- Ne vegyél nekem olyan dolgokat,amelyekre te hiába vágytál!
- Ne érezz bűntudatot,ha nem tudsz nekem megadni mindent,amire fáj a fogam.Néha csak azért kérek valamit,hogy lássam hol a határ.
- Add nekem az idődet!
- Kérdezd meg,mi történt az iskolában - akkor is,ha azt felelem rá,hogy semmi!Beszélgess velem arról,hogy mit gondolok!Érdeklődj afelől,hogy oldom meg a feladataimat! - Taníts engem a jóra,és mond el,mi a rossz!
Molnár B Antal [ 2014-01-19 19:56 ]

- Nem az a legszeretetreméltóbb,aki a legkenetteljesebben beszél!
- Nem mindig az első felszólaló a legbölcsebb is.
-A kósza hír félhazugság.
-A tiszta lelkiismeret része a mennynek.
- Nem azok a legjobb vadászok,akik folyvást fújják a kürtöt.
- Ne állítsd meg az ekét,hogy megfogj egy egeret.
- Isten nem tesz a restség feje alá kispárnát. C.H.Spurgeon.
-------------------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-01-19 19:55 ]

Kol 4:2 Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni.
Fil 4:6-7 Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
-A bölcsesség a tudás helyes alkalmazása.
- Egy virágnak mindegy,hogy a vizet nagy,vagy kicsi kannából kapja-e,csak kapja a vizet!
- Az értelem a fényhez,a hit viszont a Naphoz hasonlítható.
-A kéz erőtlensége nem csökkenti az orvosság erejét.
- Az erős szív megerősíti a karokat.
- Siker vagy sikertelenség sokszor azon múlik,vajon a cél megéri-e.
-A lényeg nem a korai felkelésben,hanem a nap jó kihasználásában van.Molnár B Antal [ 2014-01-19 19:55 ]

Aki addig nem akar ágyba menni,amíg mindenki kedvébe nem járt,az bizony sokat kell éjszakázzon.
- Aki egyszerre két ellentétes irányba szeretne elindulni,az nem halad előre.
- Némely ember mint a pillangó,virágról virágra röpköd,de nem gyűjt mézet.
- Az a legsüketebb,aki nem akar hallani.
-A szokások az emberrel együtt nőnek.
- Aki nem akar,amikor tud,nem fog tudni,amikor akar. C.H.Spurgeon
Molnár B Antal [ 2014-01-19 19:54 ]

- Egy szem tett értékesebb,mint egy zsák határozat.
- Egy bezárt kéz könnyen görcsbe merevedik.
-A szív gyakran erősebb,mint a láb.
-A nagy madarak ritkán énekelnek.
- Akik semmit sem tesznek,azok mindig elsők a kritizálásban.
-A legrosszabb kerék csikorog a legjobban.
Jn 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy senki el ne vesszen, aki őbenne hisz, hanem örök élete legyen. Gal 2:20 Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Gal 2:21 Én nem vetem el az Isten kegyelmét: mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. „A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.” (Máté evangéliuma 6. fejezet 11. vers
Molnár B Antal [ 2014-01-19 19:53 ]


KERESZTÉNY KRESZ..

A sikerhez vezető út nem egyenes! Ahhoz, hogy életünk megfelelő úton és sebeséggel haladjon sok egyéb más tényezővel kell szembe néznünk.
Kereszteződés: kísértés amikor letérhetünk a helyes útról
Dugó: összezavarodottság amikor össze vagyunk zavarodva és bosszankodunk, hogy miért nem tudunk haladni
Fekvő rendőr: ellenségek akik lassítanak az egyenes úton
Emelkedő: nehézségek problémák, melyek vissza akarnak tartani
Baleset: amikor hibázunk
Figyelmeztető jelzések: család és barátok akik segítenek az utadon
Benzinkút: gyülekezet, templom egy hely a feltöltődésre
A sikerre vezető úthoz megfelelő autó felszereltsége:
Autó: te
Sofőr: Jézus
Üzemanyag: Isten igéje, a Biblia
--------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-01-19 19:52 ]

Ádám- Ember
Séth- elrendelt
Énos- a halál hatalma alatt
Kénán- keserű
Mahalálél- Isten jelenlétéből való
Járed- leszármazik (leszármazott)
Énok- odaadó
Metusélál- meghalva elküldi
Lámek- szegények, szerények
Noé- nyugalom, vigasz

Ezt magyarosítva összeolvasva ezt kapjuk:

”Az ember elrendeltetett a halál hatalma alatt keserűségben, Isten jelenlétéből egy leszármazik, odaadóan meghalva elküldi a szegények, és a szerények vigaszát.”

AZ EVANGÉLIUM JELENIK MEG A NEVEK JELENTÉSÉBEN."

Molnár B Antal [ 2014-01-18 20:22 ]

Refrén: Evezz a mélyre és vesd ki a hálót!
Fogoly a lelked börtönbe zárod.
Nyisd meg hát szíved ajtaját,
Dönts már hát, Téged vár, vár a világ!

Tudom, hogy küldesz engem minden emberért
Halászni szüntelen még egy embert.
De méltó nem vagyok, a lelkem telve bűnnel
Te vársz reám, a szívem Rád figyel.
Refrén 2x

Háromszor kérdezel, a tegnap bennem él
A szégyen úgy fáj, a lelkemen ég.
Háromszor mondom el, a lelkem béna még
Igen, kész vagyok, ha engem küldenél.

Refrén 4x
Molnár B Antal [ 2014-01-18 20:22 ]


Engem változtatsz meg és mindent- Te értem megteszed, és csodálatosan formálsz. Nem értem, nem látom át a Te tetteid mélységét, és nem tudom befogadni azt a bölcsességet és szeretetet, ami irányít Téged, amikor lehajolsz Hozzám, és mint egy Mérnök, a helyére illeszted életem szerte heverő építőkockáit. És már LÁTOK és már HISZEK és már képes vagyok ELHAGYNI a bűnt és magamhoz ÖLELNI mindazt, ami Tőled érkezik. Ezt csak TE tudod megtenni Uram, és ez olyan nagyon jó!

Vissza akarok térni oda, ahonnan kiestem: a Te fülembe lehelő közelségedbe, ami betölt és szinte megrészegít, ami megfordít és átalakít, ami nagyon békés és jó. Teljes elfogadás, teljes béke, teljes áldás, teljes szeretet: I_S_T_E_N. Nagyon szeretlek Uram, a Tiéd vagyok: eméssz el, használj engem, szólj, tisztíts és maradj az enyém MINDÖRÖKRE.
Molnár B Antal [ 2014-01-18 20:21 ]

Isten úgy alkotott meg téged, hogy halld a hangját
"Isten szól - néha így, máskor másképpen - bár az emberek lehet, hogy nem értik." (Jób 33:14, NCV fordítás)
A Biblia ezt mondja a Jób 33:14-ben: "Isten szól - néha így, máskor másképpen - bár az emberek lehet, hogy nem értik." (NCV fordítás)
Isten úgy alkotott meg minket, hogy halld a hangját. Bizonyos értelemben van egy "vevőkészülék" bennünk, ami lehetővé teszi, hogy vezetést kapjunk Istentől.
Milyen csatornákat használ Isten?
Leginkább a Biblián keresztül szól. Ezért kell olvasnunk a Bibliát minden nap. Isten akarata Isten Igéjében található meg.
Isten szólhat keresztény és Istennel élő kapcsolatban álló bibliatanítókon keresztül is. Történt már veled, hogy gyülekezetben vagy bibliaórán voltál, és úgy érezted, mintha a pulpitusról pont hozzád beszéltek volna? Ilyenkor Isten valóban egyenesen hozzád beszél!
Isten más keresztényeken keresztül is szólhat. Ő még rajtad keresztül is tud szólni. Ha ráhangolódsz és tanulmányozod az Igéjét, Isten néha arra fog használni, hogy olyan dolgokat mondj más embereknek, amiket Ő szeretne. Ez nem valami különleges dolog, nem csak a gyülekezeti pásztorok kiváltsága; Isten minden hívő által tud szólni.
Isten még a körülményeiden és a fájdalmaidon keresztül is szólhat. Isten mindig szól. De nekünk figyelnünk kell rá. Hangolódj rá Istenre, és Ő vezet majd a jó úton.
Molnár B Antal [ 2014-01-18 20:18 ]

A MINDEN, AZ MINDEN!

Túrmezei Erzsébet.

"Minden gondotokat őreá vessétek" 1 Pét 5,7."
Minden lehetséges a hívőnek" Mk 9,23"
Mindenre van erőm a Krisztusban" Fil 3,20"
Mindenért hálát adjatok" Ef 5,20

Minden gondomat rád vethetem.
Nem csak az apró-cseprő gondokat,
a nagyobbakat is.
Nem csak a nagyokat, nehezeket,
a legkisebbeket is!

Mert a minden, az minden!
És minden lehetséges, ha hiszek.
Lehetetlen, megoldhatatlan,
Elérhetetlen nincsen!
Mert a minden, az minden!

És Tebenned mindenre van erőm.
Mindenre, sokra, kevésre,
szűkölködésre és bővölködésre...
Testvérek terhét vállamra vennem,
Teeléd vinnem!
Mert a minden, az minden!

S mindenért hálát adhatok.
Derűs napok, borús napok,
Örömök, szenvedések...
Mindet azért adod,
Hogy cél felé segítsen.
Mindenért hálaéneket mondhatok.
Mert a minden, az minden!

....szeretem ezt a versek ,sokatmondó,küldöm nektek is : minden kedves olvasómnak. .Örülünk ,hogy hűségesek vagytok ,csak így tovább mindenki folytassa amit tennie kell erőt és kitartást mindenkinek!!! MI IS TOVÁBB IMÁDKOZUNK
Molnár B Antal [ 2014-01-18 20:17 ]

TANÍTVÁNY A KAPUBAN

Krisztusom, én várom az érkezésed…
A pálma kész, a harsonák is készek.
Virágok nyíltak a szívem tüzétől,
diadalkapum a mennyboltig ér föl
Kőszíveket nagy, boldog alázatban
utad elé, utat készítve raktam;
ujjonganak ha rájuk taposol…
S az én szívemben retteg a pokol.
S mint rossz, csavargó, urát sejtő szolga,
bujdosik az éj céda városokba.
A házunkat ünnepre ékesítve
figyelünk már közelgő lépteidre.
Hírül adtam, ahogyan parancsoltad,
a palotáknak és a rongyosoknak;
mindenki tudja már, hogy érkezel…
A gyermekkar hozsánnát énekel.
Mi meg a város szélére verődve
kezünk emelve kémlelünk a ködbe…
Vak koldusok nagy csöndben hallgatóznak;
ördöngös sír, ostor suhog a rossznak.
Lásd, Zákeus a lomb közt kuporogva
előre néz távol bélpoklosokra,
kik előőrsként útkanyarulatnál
várják – tízen – ha könyörülni tudnál.

Krisztusom, piros ködökbe kiáltok:
jaj, hervadók a kétkedő virágok…
Hullámzik, zúg a nyugtalan tömeg,
ma zöld ágat dob, holnap tán követ.
A vámszedőt a háza lelke hívja:
vén láda otthon nem maradt-e nyitva?
Ha késel, holnap, a bevonulásnál
nem tudjuk, hol van eltemetve Lázár.
Vakok, akik feléd tapogatóznak,
a sír árkába botlanak be holnap.
A menő, rongyos, zúgó tömeget
benyelik újra kunyhók, műhelyek.
Szegénynek, ki szolgád, a karja fárad,
jaj, még elejti fényes harsonádat.
Uram bocsásd meg, sírva kérlek, kérlek…
Mint május-eső a gyenge vetésnek,
mint börtönnyitás elsorvadó rabnak,
mint hűvös patak lázas sivatagnak,
mint kárhozottnak egy csepp égi béke,
mint anyamosoly haldokló szemébe,
úgy kellesz most, úgy kérnek, esdenek, várnak…

Minálunk még nem volt virágvasárnap.
Kezünk remeg és hunynak már a mécsek…
Krisztusom, én várom az érkezésed.
Muraközy Gyula
Molnár B Antal [ 2014-01-18 20:16 ]

"Vegyétek magatokra igámat,és tanuljatok tőlem,mert szelíd vagyok és alázatos szívű,s megtaláljátok lelketek nyugalmát"Mt 11:28,29.
"Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsősségére mind az üdvözülők ,mind az elkárhozók között..."2Kor 2:15.
...akik KRISZTUS győzelméből élnek azokból jó illat árad...
A jó illat kikerülhetetlen észre kell vennünk...bárcsak mi is ilyen jó illat lennénk ott ahol élünk!!!
TOVÁBB IMÁDKOZZUNK! Kitartást, erőt mindenkinek
Molnár B Antal [ 2014-01-18 20:16 ]

Kolossé 2:15-16 .---
15 Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.
16 Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt.
Egyszerű újfordítás szerint:
15 Isten a szellemi fejedelmeket és uralkodókat Krisztus Keresztje által megfosztotta hatalmuktól. Megmutatta az egész világnak, hogy most már erőtlenek, amikor felvonultatta őket diadalmenetében, mint győztes hadvezér a foglyait.
16 Ezért ne engedjétek, hogy bárki is elítéljen benneteket amiatt, hogy mit esztek, vagy isztok, vagy a zsidó vallási ünnepekkel kapcsolatban. Ilyenek például az Újhold ünnepe, vagy a Szombat ünnepe.
-----------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-01-18 20:15 ]

Mai üzenet .---
Bob Gass mai gondolatai olyanok, amiket még gyakran szeretnék olvasni, amin még többször el kell elmélkednem. Idemásolom hát magamnak.
Megtörettetés
„Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod…” (Máté 6:10)
A megtörettetéssel Istennek nem az a szándéka, hogy lerombolja a te akaratodat, hanem az, hogy új irányt adjon neki, nem akar megfosztani az önértékelésedtől, csak megláttatja veled, hogy Ő az értéked forrása. Gedeon háromszáz harcosának össze kellett törnie a cserépfazekakat, így sebezhetőkké váltak, de ezután láthatóvá vált az edényekben lévő fény, és az ellenség megfutamodott (ld. Bírák 7. rész).
Elizeusnak össze kellett törnie az ökrök jármát, amely pedig megélhetését jelentette, mielőtt alkalmassá vált volna arra, hogy megkapja a kétszeres részt Isten Lelkéből (1Királyok 19:19-21).
Máriának fel kellett törnie az alabástrom tartót, amely hozományát jelképezte és a házasságra vonatkozó reményeit, azért, hogy elnyerje Krisztus legnagyobb elismerését (Márk 14:3-9). (Ez új info számomra. Ütős info.)
A megtörettetésnek ára van, fokozatosan történik.
1. lépcsőfok: Bűnbánat. A Betsabéval történt ügy után Dávid így imádkozott: „Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat…” (Zsoltárok 51:19).
2. lépcsőfok: Fegyelem. „…megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre” (1Korinthus 9:27). (Auch!)
3. lépcsőfok: Intimitás. Szeretsz imádkozni és szereted Isten Igéjét, mert ezek által vagy Istennel kapcsolatban. De harcolnod kell a figyelemelterelések ellen, hogy egy bensőséges helyet találj, és harcolnod kell a benned lévő testiesség ellen, akkor is, amikor a „belső szobádban” tartózkodsz. (És tényleg!)
A megtörettetés igazi lényege, hogy alárendeled magad Isten irányításának. Dick Rasanen írja: „Kedves Isten, olyan könnyen próbálkozom azzal, hogy én legyek a főnök. Túl fájdalmas azonban rájönnöm arra, hogy nem én irányítok mindent. Segíts, hogy amikor azt mondom: "én csak itt dolgozom", tudjam, hogy ez a hitvallásom, nem pedig a felelősségem elhárítása.
Molnár B Antal [ 2014-01-17 19:58 ]

-A kifürkészhetetlen titkokból formálj imazsámolyt,amire a hited letérdelhet.
- Saját tehetetlenségünk semmit sem változtat Isten ígéretein.
-A szeretet az egyetlen zsebkendő,amely felszárítja a megszomorodottak könnyeit.
-A hívő betegek feladata a betegvirrasztás szép szolgálata.
-A kegyesek osztályrésze lehet sötétség is,de van világosságuk;az ürömcseppek a mieink,de nincs megtagadva tőlünk a tej és a méz sem! C.H.Spurgeon
- Akinek szokássá vált,hogy a lelkiismeretével,a Bibliával és Istenével beszélgessen,az az egész világmindenséggel,sőt még az ördög világával is szembenézhet a legkisebb félelem nélkül.
- Ahogy a tavasz előkészíti a nyarat,úgy szerez a Krisztusért való szenvedés örömet az Úrban.
- Aki hisz a keresztben,annak magára is kell venni a keresztet.
- Az Isten jelenlétében eltöltött 10 perc alatt többet gyarapodunk a kegyelemben,mint a Tőle távol töltött 10 év alatt.
-A könnyek a menny gyémántjai. C.H.Spurgeon
Molnár B Antal [ 2014-01-17 19:57 ]

Jak 1:5 Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.
Jak 1:6 De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.
Jak 1:7 Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;
Jak 1:8 A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.
Zsolt 37:5 Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik:


Molnár B Antal [ 2014-01-17 19:35 ]

„Mi tartott ennyi ideig? Miért nem jött be időben dolgozni? Nem tudja, hogy a fiam élet és halál között van? Nincs Önben egy csepp felelősségérzet sem?”
János Evangéliuma:14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az
élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Zsoltárok könyve:5:9 Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt; egyengesd előttem a te útadat!
-A cél Isten dicsősége. Ezt keressük,amikor a szentek hitének erősítésén,és a bűnösök megmentésén fáradozunk.
- Ami az emberi test számára a vérkeringés,ugyanaz a Szent Szellem a Gyülekezet,azaz a Krisztus Teste számára.
- Nincs hatásosabb gyógyszer az emberfélelemre,mint az istenfélelem.
- Isten talál hírnököket mindaddig,amíg lesz üzenete.
- Isten sohasem siet. C.H.Spurgeon.
Molnár B Antal [ 2014-01-17 19:33 ]

- Istennek nincs szüksége a mi tudásunkra,de még kevésbé a tudatlanságunkra.
- Egyetlen csepp isteni helyeslés nagyobb dicsőség,mint tengernyi dicséret az emberek részéről. Inkább - Istennek akarok engedelmeskedi,mintsem egy világbirodalmon uralkodni.
- Az "engedelmeskedni" szó,csak jelen időben létezik.
- Ne csak szántsatok,hanem vessetek is!
- Az nem arat,aki fél felszántani a talajt. C.H.Spurgeon.
- Az igazi hit utat talál,vagy pedig utat készít magának.
- Sosem áll más idő a rendelkezésünkre,mint a jelen idő.
- Isten jó pénztáros. Már a munka alatt megfizeti szolgáit,de fizet a munka végeztével is.
- Istennek adott ezüst pénzeink aranyban lesznek visszafizetve.
- Az emberben rejlő képességek nagyobbak,mint ahogy azt ő tudja,és a képességek,amelyeket Isten neki adhat,nagyobbak,mint álmodná C.H.Spurgeon
Molnár B Antal [ 2014-01-17 19:32 ]

„Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.”
(Zsolt 25,5) Mit kér a zsoltáros?
1. Isten vezetését.
Hogy mit akar elérni ezzel a kéréssel az imádkozó, azt a szándékot a későbbiekben Pál apostol mondja ki: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róm. 8,14) Ez a cél: Isten fiának lenni és maradni. Ezért kéri a vezetést.
Az imádkozónak kemény alapja van arra, hogy a vezetést kérni merje. Ez a kemény alap Isten személyes ígérete: „Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az ÚR, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell.” (Ézs 48,17) Ezt az isteni ígéretet veszi elő az imádkozó, letörli róla a port és azt mondja: Lásd, Uram! Te megígérted nekem, hogy vezetsz és tanítasz, hogy kezedben tartod az életem. A Te fiad kívánok lenni és maradni, kérlek váltsd be az ígéretet.
Világos, tisztán látható célja van a zsoltárosnak és a célhoz tartó útra is rátalált. Akik vele kívánunk tartani, számunkra azt kellene még a belső indítóokoknál tisztázni, hogy mindez milyen eredménnyel jár? Mi fog történni akkor, ha rálépünk az isteni vezetés és tanítás útjára, ha Isten fiai leszünk és maradunk?
Most van egy kérésem:
Otthon a vasárnapi ebéd után ne a televíziót/számítógépet kapcsoljátok be, hanem gyújtsatok meg egy szál gyertyát, vegyétek kézbe a Bibliát és olvassátok el a 25. zsoltárt. Mind a 22 verset. Aztán ismételjétek meg a kérdést: Mi történik akkor, ha Isten fia leszek és maradok? Bizonyára lesz legalább egy válaszotok.
Ha mégsem jut eszetekbe semmi, akkor gondolatindítóként olvassátok el ugyanazon az oldalon a 23. zsoltárt: „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felűdíti, igaz ösvényen vezet engem az ő nevéért.” (Zsoltár 23,1-3) Ebben 4 választ is találhattok a kérdésre: biztonság és megnyugvás, öröm és tisztaság.

Molnár B Antal [ 2014-01-17 19:31 ]

Aranyosi Ervin: Igen, a ló…
Igen, a ló, az megmutatja,
miként élvezd az életet,
hogyan tegyed magad szabaddá,
m’ért jó, ha léted élvezed.
Nincs kötöttség, csak táguló tér,
mindent elsöprő lendület!
Nincs testet bénító betegség,
nincs lelket nyomasztó tünet.
Nincs félelem, mi megbilincsel,
nincs harag, düh, nincs fájdalom.
Felszabadulsz, az élet súlya
nem lesz teher a válladon.
Miként a horizont kitágul,
könnyűvé téve lelkedet,
kitölti szíved minden pontját,
a fény, a jóság, szeretet.
Igen, a ló, az megmutatja,
hogyan légy végre önmagad.
Hogyan légy boldog, érző szellem,
különleges, boldog, szabad!
--------------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-01-17 19:30 ]

Máté 10, 31-46
Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik a földre azok közül a ti Atyátok akarata nélkül.
(Keresd ki a Bibliádból! Máté 10, 29-31)
Ez az ige nem azt mondja, hogy a verebek nem eshetnek le, hanem azt, hogy ez csak Isten akaratával történhet meg. Ez lényeges különbség. Sokan ugyanis azt hiszik, hogy ha valaki Jézust követi, az élete minden problémától mentes lesz. Ez természetesen nem igaz. Szerencsétlenség ugyanúgy történhet egy jó ember életében, mint egy gonosz ember életében. Mindezek ellen egyetlen megoldás van, amit a Zsoltár 34,20. versében találhatunk meg: "Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr".
Az Egyesült Államokban történt, hogy egy fiatal lány nagyon sekély vízbe ugrott. Sajnos a lány az ugrás közben kitörte a nyakát. Joni fiatal, életerős lány volt, de balesete után tolószékbe kényszerült. Elképzelhetitek, milyen nehezen tudta megemészteni ez a sportos, aktív lány, hogy még fésülködni sem tudott egyedül. Nem akart tovább élni, olyannyira nem, hogy az egyik barátját akarta megkérni, segítsen neki eldobni magától az életet. Joni ilyen szörnyű lelkiállapotban hallott egyszer egy fiatalembertől Jézus Krisztusról. Nem volt számára könnyű elfogadni Isten kegyelmét, de lassan, fokozatosan megízlelte Jézus szeretetét, és új életet nyert Krisztusban. Joni ma szerte a világon hirdeti Isten szeretetét, és bizonyságtételével nagyon sok tolószékhez kötött embernek nyújt vigasztalást..
/Joni 17 évesen fejest ugrott egy sekély öbölben és csigolyatörést szenvedett. Teljesen lebénult. A testileg ,lekileg sérült lány harca önmagával, új helyzetével és a válaszok keresése. Rájön, hogy egyedül, emberi erővel ezen nem nem lehet túljutni. De van valaki, akivel minden sokkal könnyebb...A szívszorító igaz történet nézők millióit ejtette rabul /
Imádság: Köszönöm, Uram, hogy minden nehéz időben közel vagy hozzám. Ámen.
---/ Joni /--beírva az interneten a filmet lehet megnézniMolnár B Antal [ 2014-01-16 22:15 ]


°Az imádságnak nincs " tudományos" értelme. De ez a tudomány szegénysége, nem az imáé. Az igazán nagy tudósok jól ismerik az ima jelentőségét.
(Müller Péter)

Isten előtt minden személy külön egyéniség, ezért nem lehet az imádságnak egyetlen módja.
° Minél egyszerűbb az imánk, annál őszintébb, és szívből jövőbb, annál jobb lesz.
A zsoltáros ezt mondja :Csendesüljetek el, és ismerjétek el, hogy Én vagyok az Isten.
( Gerard W. Hughes)

° Az imádság azt jelenti, hogy elcsendesülünk, hogy így fogékonyabbak legyünk Istenre és készségesebbek a válaszadásra.
° Az imádságban " Szív szól a szívhez".
° Isten, aki szeret, szól hozzánk,és mi szívünkből beszélünk Istenhez.

° Az ima az a fegyver, amelyet mindig magunknál hordunk, hogy a veszély óráján védekezhessünk.
( Bosco Szt. János
Molnár B Antal [ 2014-01-16 22:15 ]

Apostolok Cselekedetei 15:1-18
„Némelyek, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket: Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadták őket az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, mi mindent tett velük Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk: Atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szentlelket, mint ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. Éppen úgy, mint ők. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta: Atyámfiai, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. És ezzel egyeznek a próféták szavai, ahogyan meg van írva:


Molnár B Antal [ 2014-01-16 22:14 ]


Nyisd ki a Szíved ISTEN SZERETETÉRE.:)) Fogadd el ISTEN SZERETETÉT.:))) Nyisd ki Szíved, Ő elfogad Könyörületével.:))) Minden negatívat mozdíts el, nyisd ki Szívedet. ISTEN MINDENHATÓ elfogad.:))
Tartsd a HITET.:)))
JÉZUS SZERET TÉGED, TITEKET.:)))
-------------------------------------
Szenczi Molnár Albert imádsága

Mint a fa, mit dúsvizű folyónak
martján plántáltál, olyan vagyok.
Fölöttem kegyelmed kiterjesztett sátra,
sok-sok levelecském fényedtől ragyog.

Ágaim - kis ezüst húrok - szólnak:
hangom mélyén, benn, végtelen hála
zeng-rebeg, mint ékes csillagok
-Te fényesíted, ég s föld Királya.

Te voltál, és Te vagy erős Isten,
kívűled sosem és sehol nincsen,
kiben lelkem megnyugodhatnék.

Dicséretim szavát fogadd el, ha
alig súlyosabb is, mint a pelyva
-Lelkedtől hajtva hulljon Eléd.
Kiss Lehel

Molnár B Antal [ 2014-01-16 22:13 ]

A GÁLYARAB

Korbácsütéstől véres a vállam,
verejtékem a szemembe hull,
szívem vadul
döngeti mellemet,
úgy érzem: erőm elveszett…
Éhségemet nyelem,
sebes a tenyerem,
köröskörül a víz...
lábamon is bilincs,
és senki sincs,
aki itt rámtalál,
ha csak nem a halál…

VALAKI jár a tengeren!
Lépések nesze csobban,
s a szívem könnyűt dobban!

… már Ő húzza az evezőket!
Hűsítő, langyos, lágy esőket
hullat hátamon végig,
lemossa, ahol vérzik.
Etet az Élet kenyerével,
és erő jár át tőle,
szinte fölkap a szárnya!

Széllel szemben a gálya
a végső kikötőbe
VELE halad előre!
Lukátsi Vilma
Molnár B Antal [ 2014-01-16 22:12 ]

ELÉG
( „Elég néked az én kegyelmem” 2 Kor 12,9/a)

Nem kevés, nem sok... elég.
Az Atya kegyelme mindenre elég.
Ezzel erősíti szíveinket,
ebből élünk, ez tart meg minket
hit által. És ez is ajándék!
Hiába minden emberi szándék,
alulról feltörni a mennybe,
így sose jutnánk kegyelembe.
Hiába az erőlködés,
hiába a törvényeskedés,
szertartások, önkínzó fegyelem,
ha felülről le nem hajlik :
a Kegyelem.
Ez a kegyelem, mielőtt kérted,
Krisztusban már lehajolt érted.
Bűnös, ragadd meg, fogadd el
bűnbánó, boldog szíveddel.
Fejszés András
Molnár B Antal [ 2014-01-16 22:11 ]

Örök megújulás

Nekünk tartós rendünk van e földön,
Alapjait Isten adta meg,
És minden, amit Ő tart kezében,
Örök célja felé biztosan megy.

És elhal bár itt annyi minden,
Azért mindig az élet az erős,
Legzordabb hideget, fellegeket
Tavasz és napsütés újra legyőz.

A sötétséget a tudás váltja,
Éhség után bőség következik,
Vetések után pedig az ember
Új, bő aratásban reménykedik.

Még a lelkek is csak megújulnak,
Örök reformáció élteti
Az embert és drága szent Igéjét
Isten veszni soha nem engedi!
Boros Gergely
(A Jézust kereső ember,116. oldal)
--------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-01-15 17:13 ]

KERESZTELŐ JÁNOS HALÁLA .

Sok erősnek látszó férfi belül gyönge,
bor és nők egykönnyen elveszik eszét.
Heródes egy táncért egy lánynak esküdözve
ígér bármit, akár országa felét...

Ekkora sikerre nem számít a leány;
kisiet anyjához, adjon ő tanácsot.
Néz nagyot az asszony: vagy viccel a király,
vagy most megnyerhetik ketten a világot...

Mit kérjen leánya? - anyja gondolkodik;
régi ellenfelén jár e gondolat:
börtönben ül, ám ez veszélyes még ott is...

Így szól hát a lányhoz, bátorítólag:
- Heródes lehet hogy tréfálkozik,
de én nem: kérd fejét annak a Jánosnak!...
Molnár B Antal [ 2014-01-15 17:06 ]

Túrmezei Erzsébet:
UTOLSÓ IDŐ!

Utolsó idő! Történelmi kor!
Néha, mint gyermekek színes kockájuk,
e súlyos szavakat játszva dobáljuk,
pedig egy is mi mindent eltipor!

Hiszen elbíbelődni még lehet
kicsi magunkkal! Mi fontosabb nálunk?!
Ha szalmaszál az útban, már megállunk.
S évek suhannak el fejünk felett.

Nem érjük fel az óriás napok
titkát: kisgyerek a koránkapott
kincsét... csak vesztegetjük tékozolva!

Nem halljuk, hogy ezekben a napokban
az Eljövendő súlyos lépte dobban.
Pedig még annyi megbízása volna!

(1947.)
--------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-01-15 17:04 ]

A régi elmúlt, az új megkezdődött.
Adjon az Úristen békességet ennek a világnak
és töltse meg az emberek szívét is békességgel.
Ami rossz volt, és szomorú a múltban, az feledtessék el.
De ami jó volt és szép, annak maradjon emlékezete örökkön örökkétig.
Legyen az Úristennek hála és köszönet a múlt esztendőért,
s az újat, ami most kezdődött el, ajánljuk hát az Ő kegyelmébe.
Mert Őbenne vagyon minden bizodalmunk.
Ámen (Wass Albert)
---------------------------------------------

Reményik Sándor:
Ne ítélj
Istenem, add, hogy ne ítéljek -
Már tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak -
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek -
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,

De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azon felül.
Molnár B Antal [ 2014-01-15 17:03 ]


ISTEN ÁLD MEG A MAGYART.....! - szól az ének csendesen,
szeretteit MAGYAR HONBAN így köszönti kedvesen!
Bízik bennünk, MAGYAROKBAN, ,
MAGYARORSZÁG ÚJRA NAGY!
Ha jövő télen, Karácsonykor majd jászol előtt térdepel,
köszönti az Úr JÉZUST, s boldog szívvel ünnepel:
ISTEN ÁLD MEG A MAGYART...! Zeng az ének rendesen.
NAGY NEMZET LETTÜNK ezt soha többé nem veszi el senki sem!!!
Sikerekben gazdag, Áldott Évet Kívánunk!
Ma ünnep az egész világon, gyertya ég az ágon, kívánjuk, hogy helyet találjon emberi szívekben is ne csak a fenyőfaágon! B.U.É.K!
Ma víg legyen a nap, s derűs. Jövő évre egészséget, békességet, s áldást a családnak!
Molnár B Antal [ 2014-01-15 17:03 ]

VALAKI MINDÉG VÁR!
Valami mindig vár.
Hol munka, lárma, hajsza,
hol a mindennapok küzdelme, harca,
hol keservek és kísértések,
próbák, bukások, szenvedések,
hol csend, csend, csend...
Kívül?
Vagy bent?
Valami mindig vár.

S Valaki mindig vár.
Mert Jézus mindig, mindenütt ott van.
Ott a zajban, a mindennapokban,
küzdelmekben és feladatokban,
ott szenvedésben és kísértésben,
hogy felemeljen, őrizzen, védjen,
hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon,
átvigyen tűzön és akadályon,
új erőt adjon új kegyelemben.

Mindenütt mindig vár,
de százszorosan vár ránk
- a csendben!
(Túrmezei Erzsébet - Ahol ránk Jézus vár)

Molnár B Antal [ 2014-01-15 17:03 ]

Nyisd ki a Szíved ISTEN SZERETETÉRE.:)) Fogadd el ISTEN SZERETETÉT.:))) Nyisd ki Szíved, Ő elfogad Könyörületével.:))) Minden negatívat mozdíts el, nyisd ki Szívedet. ISTEN MINDENHATÓ elfogad.:))
Tartsd a HITET.:)))
JÉZUS SZERET TÉGED, TITEKET.:)))
Újévi sms
Az új év küszöbén se feledd!
Fogadást ne tégy,
- ha áld, ha próbál-,
Szeresd Istenedet!
S ha unod már sok
Be nem tartott ígéreted,
Tedd mindenedet:
Életed, sorsod, karriered,
Társad, gyermeked,
Pénzed, reményed,
Abba a kézbe,
Mely megteremtett!
Ő jobban tudja,
Miben kell,
Miben szabad,
Miben lehet
2014-ben reménykedned!

Bízd
Újra
Életed
Krisztusra
Molnár B Antal [ 2014-01-14 17:06 ]

"Ami fél, azt el ne fogadd,
Egészet akarj, és egészet adj!"
(Ady)
-,-,-,-,-,-,-,-,-

"Úgy élj a jelenben, hogy
megbánás nélkül
gondolhass a múltra." (Ady)
/és boldogan várd a jövőt!/
-,-,-,-,-,-,-,-,-,
"Útjaink százfelé válnak,
De szívünk egy célért dobog,
Nekivágunk a küzdelmes mának,
És épít karunk egy szebb holnapot..."
(Arany János)
-,--,-,-,-,-,-,-,-,

"Legnagyobb cél pedig itt-e földi létben
Ember lenni mindig, minden körülményben."
(Arany János)
Molnár B Antal [ 2014-01-14 17:05 ]

Miért a zsidók kapták a Tízparancsolatot
Először az Isten az arabokhoz ment:
- Arabok, itt van a parancsolatom.
- Mi az?
- Ne lopj.
- Az nem jó, mi szegények vagyunk, nekünk is élni kell.
Ekkor ment a perzsákhoz.
- Perzsák, itt van a parancsolatom.
- Mi az? kérdezték a perzsák.
- Ne kívánd meg felebarátod feleségét.
- Az nem jó, mi megkívánjuk.
Ekkor ment az Isten Mózeshez.
- Mózes, itt van a parancsolatom.
- Mennyibe kerül?
- Ingyen van.
- Jó, akkor adjál tízet.

Penitencia.

Meggyónt a paraszt, a pap feloldozza, és rendel öt Miatyánkot penitenciának.
A paraszt elköszön:
- Viszontlátásra, atyám!
- Szervusz, fiam.
- Viszontlátásra, atyám!
- Szervusz, fiam.
- Viszontlátásra, atyám!
- Mondd, fiam, te bolond vagy? Minek köszönsz annyiszor?
- Látja, atyám, háromszor köszöntem, és már hülyének néz. Mit fog szólni az Úristen öt Miatyánkhoz?
Molnár B Antal [ 2014-01-14 17:05 ]

Büntetés

Hittanórán megkérdezi az oktató a gyerekektől:
- Ki tudja, milyen bűnt követett el Ádám?
Pistike jelentkezik:
- Tiltott gyümölcsöt evett.
- Helyes. És mi lett az eredménye?
- El kellett vennie Évát feleségül.„Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül"
(Kölcsey Ferenc)

„Azért vagy itt, hogy mindent láss
Hogy érts a szó, olvasd az írást.
Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj,
hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj."
(Ákos)
----------------------------------

„Mert az égi útnak elve:
kúszva, vérzőn énekelve,
portól, sártól piszkosan,
menni mindig, biztosan"
(Dsida Jenő ) --,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
----------------------------------------
Egy prédikációban hallottam:
Ha vesz valaki drágán pl. egy órát, nem dobja el ha elromlik, hanem megjavíttatja.
Ugyanígy, értékesek vagyunk Isten számára.
Nem mondott le rólunk.
-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,
"Ha a tudás lenne a legnagyobb szükségletünk,
akkor Isten egy univerzális lángészt küldött volna nekünk.
Ha a technológia lenne a legnagyobb szükségletünk,
akkor Isten egy műszaki zsenit küldött volna nekünk.
Ha a pénz lenne a legnagyobb szükségletünk,
akkor Isten egy közgazdászt küldött volna nekünk.
Ha a szórakozás lenne a legnagyobb szükségletünk,
akkor Isten egy ebben jártas szakembert küldött volna nekünk.
De mivel a bűnbocsánat a legnagyobb szükségletünk,
ezért Ő Szabadítót küldött nekünk."
(ismeretlen szerző)
Molnár B Antal [ 2014-01-14 17:04 ]

Ősi norvég vers:
Tanulj!
Tanuld meg a víztől követni utadat,
Tanuld meg a tűztől: mindből hamu marad.
Tanulj az árnyéktól őrködni éberen,
Tanulj a sziklától megállni helyeden.
Tanuljál a Naptól, mely nyugovóra tér,
Tanulj a szellőtől, mely lombok közt pihen:
Hogyan kell életed leélni csendesen.
Tanuld meg tőlük, hisz mindenik testvéred:
Hogy kell szépen élni és szépen halni meg.
Tanuld a féregtől: semmi sem fölösleg,
Tanulj a rózsától tisztán maradni meg.
Tanuld meg a lángtól elégetni szennyed,
Tanuld a folyótól: utadból ne térj meg.
Tanulj az árnyéktól alázatos lenni,
Tanulj meg a Naptól szüntelen haladni.
Tanuld négy évszaktól ismerni az időt,
Tanuld a csillagtól, hogy az Égben erőd.
Tanulj a tücsöktől: ha magad vagy, zenélj.
Tanuld el a Holdtól, hogy semmitől ne félj.
Belátást a sastól, s ha vállad súly nyomja,
Nézd meg, milyen terheket cipel a hangya.
Tanuld a virágtól, hogy légy szép és kecses,
Tanulj kismadártól: szabadon repülgess.
Tanulj a báránytól: legyél szelíd, mint ő,
Mindentől tanuljál, mert minden veszendő.
Úgy figyelj utadon, mi célodhoz viszen,
Tanítson, mi meghal, s LÉTED ÖRÖK LEGYEN
Molnár B Antal [ 2014-01-14 17:04 ]

Túrmezei Erzsébet
IGAZ MESE A NAPSUGÁRRÓL
Ismerek egy fényes napsugarat.
Naphazája meleggel volt tele.
Naphazában otthon mégse maradt.
Megszánta a dermedt rügyecskéket,
Napkeletre menekült fecskéket.
Szánta a sok hallgató madárkát.
Fájt szívének a fagyos kopárság.
Elgondolta: „Megyek és leszállok.
Tudom én azt, hogy telet találok.
De mire a világot bejárom,
Virág virul minden merev ágon…
Virág virul, meleg tavasz támad!
Odahagyom napfényes hazámat.”
Leszállott a jégbevont patakra,
Meleg szóval hívta, szólongatta.
De a patak kemény, hideg maradt
S tovább aludt a jégpáncél alatt.
Szép napsugár búsan repült tovább
Keltegetni kankalint, ibolyát.
„Kis ibolya, dugd ki kék fejecskéd,
illatodat messze eregesd szét,
hirdess vidám tavaszi mosolygást!”
Kis ibolya álmodik még folyvást.
Szép napsugár felröppen a fára,
Téli fának lombtalan ágára,
Simogatja mind rügyecskéket,
De mi haszna, ha egyik se ébred.
Hallgatnak a madarak az ágon.
Alszik minden az egész világon.
Szép napsugár, menj vissza az égbe!
Láthatod, hogy hiába jöttél le.
Ez a föld a halál birodalma.
Nem bírsz vele, oly nagy a hatalma…
„Ha nem használ egy simogatásom,
használni fog száz simogatásom,
s fakad a rügy, tűnik a tél, széled.
Halál felett mégis győz az élet!
Egy meleg szó ha talán hiába,
Száz meleg szó majd nem lesz hiába,
Kifakasztja fák, mezők virágit.
Lesz még egyszer virágos világ itt!”
Szép napsugár virágtól virágig
Repül egyre, szólongatja váltig.
Némelyik már ébred a szavára.
Tavasz is lesz, tudom, nemsokára.
Ismerek egy fényes napsugarat.
Naphazája meleggel volt tele.
Naphazában otthon mégse maradt,
Jézusunk az. Ő mosolyog rátok.
Ti vagytok a szunnyadó virágok.
Bár az első hívogató szóra,
Új életre mind kivirulnátok!
Tárjátok ki szíveteket előtte!
Hadd jelentsen tavaszt a lejötte.
Molnár B Antal [ 2014-01-14 17:03 ]

1 Az életszeretet igaz, mint a gyermekszerelem.
2 A tudós a végtelen világról beszél, a hívő a világ végével fenyeget.
3 Az életút valójában a halál sikátora.
4 Boldognak lenni mindig csak jelen időben lehet.
5 Csak akkor csukd be a könyvet, ha már a szemed kinyílt.
6 Tisztátalan tükörben a tiszta arc sem tündököl.
7 A vén feledékennyé lesz, a fiatal felejt.
8 A meztelen igazság még a hőségben is didereg.
9 Mikor megajándékoznak, az örömünk testet ölt.
10 Nem a sok árt meg a jóból, hanem a kevés!
11 Vigyázz, hogy a gazok előtt jó hírbe ne keveredj.
12 Akinek nem tetszik a szép, a Szépséget sérti meg.
13 Félhetünk, ha fölöttünk a csillagok virrasztanak?
14 A biztosban kételkedem, a kétesben hiszek.
15 Ha nem tud rólad a világ, vigasztaljon az, hogy te sem ismered.
Molnár B Antal [ 2014-01-14 17:03 ]

3. Isten hűségét -
Mintha csak erre a zsoltáros elvárásra válaszolna a zsidókhoz írt levél buzdítása: „A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjatok, mert hű az, aki ígéretet tett.” (Zsid 10,23) És azután a Isten ígéretét is ismerteti: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” (Zsid 13,5)
A három kérés indoklása egyszerű: Mert Istenem vagy.
Azt mondtam, hogy Isten ígérete az a kemény alap, amelyre a zsoltáros a kéréseknél hivatkozik. Miután a kérések elhangzanak, a szavak mögött láthatatlanul ott levő alapot ezzel támasztja alá: Mert Istenem vagy.
Az, hogy milyen Isten, és ő miként viszonyul hozzá, jelen pillanatban mellékes. Most és itt az Isten melletti bizonyságtétel a fontos: Istenem vagy.
A kimondott vallomással egy egész hitéleti perspektíva tárul ki előttünk. Az ószövetségi kijelentéssel kezdődik: „Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!” (5Móz 5,6-7) És az jézusi szeretettanításban teljesedik ki: „Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle: Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt: A legfőbb ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat." Mk 12,29-31)(
Molnár B Antal [ 2014-01-14 17:02 ]

2. Isten tanítását.
Az imént Ézsaiás próféciájával bizonyítottam, hogy a zsoltárosnak komoly alapja van arra, hogy Isten vezetését és tanítását kérje. Fontos észrevenni, hogy a vezetés és a tanítás mennyire összefonódik. Az összefonódásban azt üzeni, hogy Isten tanítva vezet bennünket. Íme egy másik kiálltás, amely szintén ezt kéri Istentől: „Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen...” (Zsoltár 27, 11) Advent 4. vasárnapján prédikáltam erről a zsoltárról, arra keresve a választ, hogy az ünnepi időben Miként tudunk jobban odafigyelni Istenre? Az egyik gyakorlati alkalmzásnál idéztem az előbbi zsoltárrészt, és hívtam fel a figyelmet arra, hogy Isten például a rendszeres Bibliaolvasással, istentiszteletek látogatásával, prédikációhallgatással, prédikációolvasással tud tanítani bennünket. Aki hisz és bízik Isten tanításában és ezáltal az ő vezetésében, azoknak szól Pál apostol buzdítása: „Te azonban tarts ki amellett, amit tanultál és amiről megggyőződtél, hiszen tudod, hogy kitől tanultad.” (2 Tim 3,14)
Molnár B Antal [ 2014-01-14 17:02 ]

„Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.”
(Zsolt 25,5)
Mit kér a zsoltáros?
1. Isten vezetését.
Hogy mit akar elérni ezzel a kéréssel az imádkozó, azt a szándékot a későbbiekben Pál apostol mondja ki: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róm. 8,14) Ez a cél: Isten fiának lenni és maradni. Ezért kéri a vezetést.
Az imádkozónak kemény alapja van arra, hogy a vezetést kérni merje. Ez a kemény alap Isten személyes ígérete: „Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az ÚR, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell.” (Ézs 48,17) Ezt az isteni ígéretet veszi elő az imádkozó, letörli róla a port és azt mondja: Lásd, Uram! Te megígérted nekem, hogy vezetsz és tanítasz, hogy kezedben tartod az életem. A Te fiad kívánok lenni és maradni, kérlek váltsd be az ígéretet.
Világos, tisztán látható célja van a zsoltárosnak és a célhoz tartó útra is rátalált. Akik vele kívánunk tartani, számunkra azt kellene még a belső indítóokoknál tisztázni, hogy mindez milyen eredménnyel jár? Mi fog történni akkor, ha rálépünk az isteni vezetés és tanítás útjára, ha Isten fiai leszünk és maradunk?
Most van egy kérésem:
Otthon a vasárnapi ebéd után ne a televíziót/számítógépet kapcsoljátok be, hanem gyújtsatok meg egy szál gyertyát, vegyétek kézbe a Bibliát és olvassátok el a 25. zsoltárt. Mind a 22 verset. Aztán ismételjétek meg a kérdést: Mi történik akkor, ha Isten fia leszek és maradok? Bizonyára lesz legalább egy válaszotok.
Ha mégsem jut eszetekbe semmi, akkor gondolatindítóként olvassátok el ugyanazon az oldalon a 23. zsoltárt: „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet engem az ő nevéért.” (Zsoltár 23,1-3) Ebben 4 választ is találhattok a kérdésre: biztonság és megnyugvás, öröm és tisztaság.
Molnár B Antal [ 2014-01-14 17:01 ]

Kész vagy – e ?
elszenvedi fájdalmat ,bánatot , kitartani a próbákban , útra kelni,
otthon maradni, más helyét betölteni, a legalacsonyabb szolgálatra,
másokat hordozni, félre állni és várni, szólni, hallgatni, lemondani,
őrködni és imádkozni, türelmesen várni,lelkeket menteni,
feszültségeket elhordozni, szelíden figyelmeztetni, engedelmeskedni,
az utolsó helyet elfoglalni, élni Krisztusért, meghalni Krisztusért,
Isten előtt megállni, Jézus vissza jövetelére várni ?
/ Kész vagy – e ?? /
-----------------------------------------------

HÁNYFÉLE KERESZTYÉN VAN ?

Sötétkamra keresztyén :
Hitéletét titkon , a sötétben éli meg, hogy ,más ne lássa.
Novemberi keresztyén :
Közelében az embert a hideg rázza, November hónapja ködös.
Nézőközönség keresztyén :
Ott ül a tribünön ,leselkedik, érdeklődik, de nem vesz részt semmiben .
Porcelán keresztyén :
Vigyázattal kell bánni vele, törékeny, érzékeny, sértődékeny..
Kirakat keresztyén :
Szépet mutat, de élettelen, kirakati bábu.
Látszat keresztyén :
Képmutató , azaz egy képet mutat, de a valóság más.
Névleges keresztyén : Csak a neve az.
Tamáskodó keresztyén : csak azt hiszi, amit lát.
Mentsen – Uram ! – keresztyén :
Péter a szenvedésnek még a gondolatától is vissza riadt.
Ágaskodó keresztyén :
Csak egy fontos kérdést ismer, ki nagyobb ?
Persze ő magát tartja a legnagyobbnak
Világító – lámpás keresztyén :. Máté. 5:16.
Hasonlítasz ezek közül valamelyikre ?
Molnár B Antal [ 2014-01-14 17:01 ]

Tanulj meg hallgatni . 1Thesz 4,11 mondta,
tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát
Mikor Pál azt írja: "csendesen éljetek", akkor ezt úgy érti, hogy ezen valószínűleg dolgoznod kell, mert nem jön magától. Plutarkhosz, a filozófus írja: "Semmit sem hallanak meg azok, akik nem tudják, hogyan kell csöndben maradni."
Az egyik legkedvesebb dolog, amit bárkinek megtehetsz, az hogy meghallgatod. Tényleg így van. Sokan akár 3000 forintot is fizetnének annak, akinek kibeszélhetnék magukat, csakhogy érezzék: valaki meghallgatta őket, és hogy problémáikból végre kimozdulhattak a megoldás felé. Az a baj, hogy manapság valahogy túl foglaltak vagyunk ahhoz, hogy akárkit is meghallgassunk. Ha az illető, aki beszél hozzánk nincs vázlatpontokba szedetten és készre csomagoltan felkészülve mondanivalójával, hogy azt néhány perc alatt elhadarja nekünk, akkor mi sebességet váltunk és már ott sem vagyunk. Meglepődnél, ha tudnád, hogy mennyi lelki gondozói téren vezető ember tartozik ebbe a kategóriába. Te hogy állsz ezzel? Itt van három főbb jó, ami abból fakadhat, ha meghallgatsz másokat. Gondolkozz el rajtuk.
(1) Minél többet hallgatsz meg másokat, annál kevésbé érzed magad magányosnak vagy magára hagyottnak. Mindannyiunkat ugyanabból a fából faragták.
(2) Minél többet hallgatsz meg másokat, annál jobban tudod megítélni a rád váró élethelyzeteket. Salamon írja: "Aki arra felel, amit meg sem hallgatott, azt bolondnak tartják és megpirongatják." (Péld. 18:13)
(3) Minél többet hallgatsz meg másokat, annál többet fogsz megérteni. Nem akkor tanulsz, amikor folyamatosan csak te beszélsz. Ezt mondja a bölcsesség is: "Az értelmes ember szíve ismeretet szerez, és a bölcsek füle ismeretre törekszik."
Ma dolgozz nyelved megzabolázásán. Legyél nyitott mások felé és fejlődj embertársaid meghallgatásának készségében. A jövőd múlik ezen.
Molnár B Antal [ 2014-01-12 20:44 ]

Sík Sándor -

Este az ablakban
Valahol messze szól a zongora.
Bús régi nóta lágyan száll tova.

És mint az álom, mint a sejtelem:
Egy régi érzés meglep hirtelen.

A lelkemen minthogyha átsuhanna
A rétek lelke, az erdők sugalma.

Ah, szárnyra kelt az erdő, rét, halom,
S besurrant hozzám a tárt ablakon.

Valamit suttog bús akácfalomb.
Távoli dallam halkan egyre zsong.
Molnár B Antal [ 2014-01-12 20:44 ]


Endrődi Sándor: A szeretetről .

Valakit, valamit szeretni kell.
Istent, szülőföldet, hazát.
Kinek lelkében nincs szeretet:
Az élete csupa pusztaság.

Valakit, valamit szeretni kell.
Nyíló virágot, kék eget,
Minden koldusnál százszor koldusabb,
Ki senkit, semmit nem szeret.

Valakit, valamit szeretni kell.
Jók vagyunk, ha szeretünk.
Az Isten a szeretet tüzét ,
Szünet nélkül adta nekünk.

Valakit, valamit szeretni kell.
Hogy szívünk boldogabb legyen,
Kivert kutyánál is gazdátlanabb
Az ember, hogyha szívtelen.

Valakit, valamit szeretni kell.
A szerető szív tündököl.
S Isten világa örök éj marad. .
Annak, ki mindent csak gyűlöl.

Hinned kell a boldogság lehetőségében,
hogy csakugyan boldog légy.

Az vagy,amit gondolsz,
és csak azt tudod elgondolni,
amiben hiszel.
Ne gondolj a hanyatlásodra,
mert bekövetkezik.
Ne gondolj a veszteségre,
mert veszteségek érnek.
Ne gondolj a szomorúságra,
mert lelked sötétségbe borul.
Ne gondolj a rosszra, mert a mélybe taszít.

A jó gondolat: ajándék, szárnyalás,
magasba vágyódás, felemelkedés.
Élni csupán a Iegtisztább vágyak
szerint érdemes.

Attól függően, hogy
vágyaink keserűek vagy édesek,
fanyar vagy boldog lesz az életünk.
Képzeld el,amit kívánsz,
és kívánd, amit elképzeltél.

A boldogság vágy,
a képzelet, hit,
a cselekedet megvalósulás.
(Tatiosz)
Molnár B Antal [ 2014-01-12 20:43 ]

Azt gondolom, hogy minden keresztyénnek a szívéből kiáradhat ez a felkiáltás szüntelen!!
Uram! Légy áldott minden gyermekért, légy áldott az Életért. Add, hogy érvényesüljön teremtői akaratod, s a Tőled kapott méltósággal tudjunk élni a világban, őrizve azt magunknak, s a jövő generációinak az idők végezetéig!
Uram! Légy velem küzdelmeimben!.
Uram! Légy velem, taníts, add hogy soha ne kínozzon a szeretet hiánya! Ámen
Uram! Lelkedet add, hogy éljek!
Uram, lelkem utánad vágyódik.
Mikor Nálad időznek gondolataim,
Békességet és megelégedettséget találok.
Uram! Ments meg az anyagiak kísértéséről, s add, hogy Rád figyelve hálát adhassak Neked gondoskodó szeretetedért!
Uram! Moss át Igéd életes vizével, vedd el tőlem mindazt, ami elválaszt Tőled, hogy Élet-jellé válhassak mások számára!
Uram! Mutasd meg Magadat, hogy éljek! Ámen
Molnár B Antal [ 2014-01-12 20:43 ]

Lívia. Örülnék.
Örülnék, ha tudnám mindazt, mit nem tudok,
ha a helyes utat mutatnák a csillagok,
ha tudnék remélni és bízni a jóban,
ha hinném, hogy nincs baj, hogy a szívem jól van,
ha látnám azt, mi még énrám várhat,
ha lehunyt szemmel örülhetnék a nyárnak,
ha jönne egy angyal, hogy énrám vigyázzon,
ha nem engedné, hogy az ördög mögöttem álljon,
ha tudnék szívből mosolyogni a tükörbe,
ha nem hinném azt, hogy a tükör görbe,
ha nem félnék semmitől, és lennék oly bátor,
ha le tudnám söpörni a rossz érzéseket a máról,
ha a holnap felkelő napot nem takarná felhő,
ha a hajammal játszana könnyű nyári szellő,
ha az ég kék lenne és a fű meg üde zöld,
ha arra ébrednék, hogy még mindig forog a föld,
ha a rossz szellemek mindörökre eltűnnének,
ha hinnéd, hogy én már magamtól rég nem félek.

Örülnék, ha tudnám, mit rejt még a sorsom.
Nem látom a jövőt, a múlt most már nem gondom.
Vagyok a jelenben, a pillanatnak élek.
Szeretném hinni, nem hiába remélek!
Molnár B Antal [ 2014-01-12 20:42 ]

Vaskó Ági . Már merném.
Hányszor próbáltam gyönge testtel,
Égbe szállni a fellegekkel,
bárányfelhőkön megpihenni,
csillagoknak társa lenni.

Hányszor kértem az Urat szépen,
térdepelve, majd keményen:
Didergő lelkem fényre vágyik!
Pőre ingujjban testem fázik!

Hányszor serkent gyermekként vérem,
hosszasan sajgott arcomon bérem.
Naiv szívemben rozsdás szögek,
hiába kerestem rubintkövet.

Hányszor akartam gyorsabban szállni,
előtted, Uram, angyalként állni.
Megfáradt kezem kulcsolja hit.
Fogadd hát lelkem rebbenéseit.

Uram! Már merném kezed megfogni,
szelíd parázsként Benned lobogni.
Ha az örök üdvösséget nyerném,
elfogadni bátran merném. .
Molnár B Antal [ 2014-01-12 20:42 ]

Ezt mondta Izajás: Nem hallgathatok népem miatt. Nem nyughatom, amíg nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény. Látni fogják igazságodat a népek, és új nevet adnak neked, amelyet az ÚR maga határoz meg.
Iz 62,1-5
HÉ, 21 Január
Amikor Keresztelő János látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit.
Jn 1,29-34
KE, 22 Január
Amikor Jézus látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint pásztor nélküli juhok.
Mt 9,35—10,8
SZE, 23 Január
Most felszabadultatok a bűn alól és Isten szolgái lettetek. Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet.
Róm 6,20-23
CSÜ, 24 Január
Várva vártam az URat, és meghallotta kiáltásomat. Új éneket adott a számba: Istenünknek dicséretét.
Zsolt 40
PÉ, 25 Január
Jézus mondja: Arról tudják meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, ha mindig szeretettel vagytok egymás iránt.
Jn 13,31-35
SZO, 26 Január
Jézus mondja: Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, Aki küldött, és elvégezzem, amit rám bízott.
Jn 4,1-42
VA, 27 Január
Jézus Izajás könyvéből ezeket a szavakat olvasta föl: Az ÚR lelke rajtam. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, a vakoknak látást és hogy felszabadítsam az elnyomottakat.
Lk 4,14-21
Molnár B Antal [ 2014-01-11 10:36 ]

REMÉNYEINK:
”Reményeink akkor kezdődtek,
Amikor Krisztus meghalt
a kereszten,
Akkor nyertek megerősítést,
Amikor feltámadt!
akkor kezdtek beteljesülni,
amikor felment a mennyekbe !
és akkor teljesülnek be véglegesen,
Amikor másodszor is eljön !
C,H, Spurgeon .

Minél ráncosabb lesz az arcom, annál üdébb legyen a lelkem;
Minél hajlottabb lesz a hátam, annál egyenesebb legyen a tekintetem.
Minél nehezebb lesz a járásom, annál könnyebben siessek feléd;
Minél inkább romlik a látásom, annál tisztábban lássalak téged;
Minél jobban gyengül a hallásom, annál élesebben halljam hívó szavadat.
Minél inkább kihagy az emlékezetem, annál jobban megismerjelek téged.
Minél jobban fáj a szívem, annál jobban keressem nálad a gyógyírt.
Minél bizonytalanabbul tájékozódom, annál biztosabban járjak a Te utadon.
Minél elhalóbb lesz a szavam, annál erősebben kiáltsak hozzád.
Minél fáradtabbak lesznek tagjaim, annál inkább várjam az örök nyugalmat.
Minél jobban látom a világi hiúságot, annál inkább Te légy életem értéke.
Minél inkább közeledik a búcsúm a földtől. Annál jobban vágyódjam utánad.
Minél világosabban látom gyarlóságomat, annál jobban táruljon felém irgalmad.
Minél inkább elsötétedik előttem a Napod, annál jobban ragyogjon fel a Te fényed!
________________________________________
Molnár B Antal [ 2014-01-11 10:36 ]

Jer.1:8.v…” Ímé, az én igémet adom a te szádba !”
5:14.v…”Ímé tűzzé teszem az én igémet a szádban!...”
23:28.v…”akinél pedig az én igém van,beszélje az én igémet tisztán !...”
Ne hagyjuk a Szentírást,a szentek véd várát, az ifjúság vezérét,az agg segítségét ! Nap ez, melynek pompás fénye a földet betölti: megváltásnak az igéje, mely Krisztust hirdeti!

A Bibliát olvasva rátaláltam az alábbi Igére:
2 Kor. 10.5
” Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.” Persze nem értettem, hogy egy gondolatot, hogy lehet foglyul ejteni. Talán úgy, mint a tetten ért tolvajt, hogy átadom a rendőrnek? Kezdtem belefogalmazni imáimba a problémáimat egyre konkrétabban. Aztán rábukkantam a következő ígéretre:
Fil. 4.7
” És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” Tehát én hiába is próbálkozom, de az Istennek békessége meg fogja tenni. Mivel kötőszóval ("és") kezdődik az ígéret, van egy előfeltétel is az előző versben, amit be kellene tölteni:
Fil. 4.6
” Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.” Egy újabb feladat, amit meg kell megcselekedni a siker érdekében, de már kezdett valami világosság derengeni az alagút végén. Bukdácsoló keresés közben rá kellett jönni, hogy minden mindennel összefügg. Végül is a szabad akaratból ellehet dönteni, hogy milyen irányba nézzünk, hova fordítsuk a fejünk, mi érdekel, stb.
________________________________________
Molnár B Antal [ 2014-01-11 10:35 ]

Napsugár fénye, csillagos este, virágos rét is zengi Isten himnuszát.
Oly jó itt nékem Isten népével, boldog örömmel zengni Isten himnuszát.
Boldog az élet Jézus fényében, Istent dicsérem én, Boldog az élet Jézus fényében,
Istent dicsérem én.

Pl. Zákeus hallott valamit a jövő menő emberektől és ezért felmászott egy fára. Kíváncsi volt Jézusra. Ő pedig a feléje forduló érdeklődőket soha nem hagyja válasz nélkül. Találni további Igéket arra vonatkozólag, hogy miről gondolkodjunk gyakran, szinte "éjjel és nappal", amihez szintén ígéretek kötődnek:
Józs. 1.8
” El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.”
Zsolt. 1.2
”Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.”
Zsolt. 1.3
”És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.”
Zsolt. 119.99
”Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim.”
Péld. 19.21
”Sok gondolat van az ember elméjében; de csak az Úrnak tanácsa áll meg.” Sorolhatnám még a hasonló Igéket. Az alábbi igével fejezem be
2 Pét. 2.9
”Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani.”
________________________________________
Molnár B Antal [ 2014-01-11 10:35 ]

A LEGJOBB FEGYVERZET!
Igazmondás övével övezd fel magadat,
igazság mellvasával páncélozd föl magad,
békesség sarúját húzd lábadra föl,
fejedre üdv sisakját, mely tisztán tündököl.

A hit legyen kezedben védelmező Paizs,
amelyről visszapattan a Sátán nyila is.
S a kard, melyet forgathatsz, a Lélek, fegyvere,
az Isten szent Igéje, bátran harcolj vele Vargha Gyuláné
----------------------------------------------------Molnár B Antal [ 2014-01-11 10:34 ]

KOMOLY KÉRDÉSEK ??

Mikor volt utoljára , hogy ?
egy lelket Krisztushoz vezettél, egy haragosoddal kibékültél,
igazi áldozatot hoztál, bizonyságot tettél,
valakit megvigasztaltál, valakinek lelki segítséget nyújtottál,
őszinte bűnbánatot tartottál, imád meghallgatásra talált ,
ébredésért imádkoztál, szólt hozzád az Ige , szeretetből szolgáltál,
vállaltad a felelősséget, Isten előtt csendben voltál,
valakitől bocsánatot kértél, nem ítélkeztél, hanem elnéző voltál,
időztél a kereszt alatt , az első szeretet tüzében égtél,
felvetted a keresztet, végig olvastál egy biblia könyvet,
beláttad,hogy nincs igazad,hálát adtál a szenvedésért,
örvendeztél, bár mellőztek, csendes maradtál, amikor megbántottak ??
/mikor volt utoljára ??/
________________________________________


„ ISTEN VÁLASZTOTT KI !”

„Hiszen te Istenednek, az Úrnak szent népe vagy
Téged választott ki Istened, az Úr !”M.V.k.7:6.v.

Isten választott ki, így szent népe vagy
vigyázz, hogy mindvégig , üdv útján haladj!

Lehess papi népe minden nép között,
Istent magasztaló, üdvbe öltözött!”
Pecznyik Pál.
________________________________________
Molnár B Antal [ 2014-01-11 10:34 ]

Az emlék olyan virág, amely nem hervad el soha,
Eső nem tépi el, szél nem hordja tova,
Gyűjtsél tehát csokorba, amennyit csak lehet,
A csokor közt őrizd meg örök emlékemet.


Nézz vissza most egy percre, nézz az útra
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,
Nézz vissza...aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe.
(Kiss Jenő)


Régi arcok, régi kopott könyvek
Mosoly, derű néha fájó könnyek,
Múlik minden, rohannak az évek,
Búcsút intünk múló diákévek.


Nekünk nem elég a kékség, nekünk az egész ég kell.
(Goethe)


Keresd az életben mindig a szépet
Ragadd meg azt, amit más észre sem vesz,
S hidd el, ha sokszor durva is az élet,
Mindig találni benne kellemest és szépet.
(Goethe)
Molnár B Antal [ 2014-01-11 10:33 ]


Túrmezei Erzsébet: CSODÁKRA EMLÉKEZNI JÓ!
Határkőnél hittel megállni, határköveknél visszanézni, hálás szívvel múltat idézni: csodákra emlékezni jó! Meglátni, hogy minden utunkat hű és hatalmas kéz vezette, javunkra szolgált minden tette: csodákra emlékezni jó! Látni, hogy át viharon, vészen hű Mesterünk hogyan segített, éjekre fényt hogyan derített: csodákra emlékezni jó! Határköveknél hálát adni, és hallelujás köszönetben méregetni, mi mérhetetlen: csodákra emlékezni jó! Messzi évekre visszanézni, és számba venni ezer áldást, erőt, kegyelmet, megbocsátást: csodákra emlékezni jó! Hallelujás hálaadással leborulni egy határkőre, s elindulni hittel előre, amerre hív az
________________________________________
Nem elég a jóra vágyni,
A jót akarni kell.
De nem elég akarni,
Tenni, tenni kell. (Váci Mihály)

Remény, csalódás, küzdés, bukás
Egy sírig tartó versenyfutás.
Keresni a jót, nemest, a szépet
S meg nem találni, ez az élet.
Molnár B Antal [ 2014-01-11 10:32 ]

VALAKI MINDÉG VÁR !
Valami mindig vár.
Hol munka, lárma, hajsza,
hol a mindennapok küzdelme, harca,
hol keservek és kísértések,
próbák, bukások, szenvedések,
hol csend, csend, csend...
Kívül?
Vagy bent?
Valami mindig vár.

S Valaki mindig vár.
Mert Jézus mindig, mindenütt ott van.
Ott a zajban, a mindennapokban,
küzdelmekben és feladatokban,
ott szenvedésben és kísértésben,
hogy felemeljen, őrizzen, védjen,
hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon,
átvigyen tűzön és akadályon,
új erőt adjon új kegyelemben.

Mindenütt mindig vár,
de százszorosan vár ránk
- a csendben!
(Túrmezei Erzsébet - Ahol ránk Jézus vár)
Molnár B Antal [ 2014-01-09 16:09 ]


B orongós napok tűnjetek tova
O kkal szomorú ne legyél soha
L épteid kísérje töretlen szerencse
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai

Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő

É vek ha múltok, ha elszálltok napok
V idámságot, örömet számolatlan adjatok
E lfusson most az óévnek malaca
T öbbé ne legyen senkinek panasza

K erüljön betegség, bánat messzire
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe
V ágyaid sorra valóra váljanak
Á lnok szavak többé ne bántsanak
N övekedjen az igaz barátok tábora
O kosan élj, ne legyél ostoba
K ívánom neked, legyen 365 szé
Molnár B Antal [ 2014-01-09 16:05 ]

"Az éjszaka múlik."
(Róm.13:12)

A keresztények az első században buzgón várták Jézus visszatérését. Sokaknak, ha nem mindenkinek, a küzdelem a gonosz erőivel szemben olyan volt, mint egy szenvedéssel teli éjszaka. Pál a Rómában élő keresztényeknek írta ezeket a bátorító szavakat, hogy az "éjszaka már múlik."
Napjaink a sötétség sokkal nagyobb, mint valaha volt. A bűn egyre sokasodik és a gonoszok sok ember fölött zsarnokoskodnak. Semmi másban nincs remény, csak Krisztus evangéliumában. Jézus visszatérésének közel kell lennie.
Fontos, hogy Jézus követői végre felébredjenek az álomból, amibe olyan sokan elmerültek. A lehetőség ideje ma van és nem holnap. Vessük le azért a sötétség cselekedeteit és vegyük magunkra a világosság fegyvereit! (Efézus 6.fejezete)
Molnár B Antal [ 2014-01-09 16:05 ]

"
Újév kezdeten sok jó kívánság hangzik el...
Hadd fejezzem ki én is jó kívánságaimat most egy verset idézve ...mindenki fele...

JÓKÍVÁNSÁG.
Békét, csendet, mely elűz vihart,
Szent erőt, mely próba közt kitart,
Érző szívet, mely enyhít nyomort,
S mély alázattal porig hajolt,
Örömöt, mely nap sugaraként
Tud gondfelhők között is szórni fényt,
Bátorságot, mely meg nem remeg,
S kész odaadni kincset, életet,
Szívet, mely a bünőst szereti,
Gyengeséget, vétket elfedni,
És hitet , mely mint a sasmadár
Fölfelé tart és az égbe száll,
Melynek nincs nehéz, nincs nem lehet….
Ezt kívánom! S kell-e több neked?
Jézus Krisztusban mindezt megtalálod,
Beteljesíti ezt a kívánságot.
Nyomába lépsz, boldogan követed,
S hálaének lesz az életed.

KIVÁNOM, HOGY IGY LEGYEN ÉLETEDBEN CSALADOD ÉLETEBEN!!!!
Nagyon áldottak az imahéti alkalmaink. Vendégeink is voltak a testvértek,meg varunk másokat is hisszük ,hogy küld az UR ! Nagyon jók az imatémák is.
Legyen valóban Istennek tetsző: imádatunk, utunk, hitünk ezek voltak imatémáink eddig ma este pedig adakozásunk! "A megváltott ember új természetű,ami adakozásában is megnyilvánul .Isten gyermekeinek emberszerető jelleme jobban kidomborul a gazdasági krízis idején"idéztem az imaheti programból.
Áldott hetet mindenkinek!!
Molnár B Antal [ 2014-01-09 15:52 ]

"Az éjszaka múlik."
(Róm.13:12)

A keresztények az első században buzgón várták Jézus visszatérését. Sokaknak, ha nem mindenkinek, a küzdelem a gonosz erőivel szemben olyan volt, mint egy szenvedéssel teli éjszaka. Pál a Rómában élő keresztényeknek írta ezeket a bátorító szavakat, hogy az "éjszaka már múlik."
Napjaink a sötétség sokkal nagyobb, mint valaha volt. A bűn egyre sokasodik és a gonoszok sok ember fölött zsarnokoskodnak. Semmi másban nincs remény, csak Krisztus evangéliumában. Jézus visszatérésének közel kell lennie.
Fontos, hogy Jézus követői végre felébredjenek az álomból, amibe olyan sokan elmerültek. A lehetőség ideje ma van és nem holnap. Vessük le azért a sötétség cselekedeteit és vegyük magunkra a világosság fegyvereit! (Efézus 6.fejezete)

Forrás:
Igazgyöngyök - Az Ige asztaláról
--------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-01-09 15:51 ]

A szépség
A szépség volt az álmom,szépség a mágnesem.
Tán ott is megtaláltam, ahol más senki sem.
Volt úgy, hogy életemben tombolt a bú, a gond,
mégis nyomára leltem:tüskék közt rózsa volt.
Rejtőzve is közel jött, bármerre vitt az út,
hol egy mosolyba fészkelt, hol egy kis dalba bújt.
Hol illanó madárka volt,hol hímes lepkeszárny,
hol múló, ritka mámor, hol hamvas, tiszta táj.
Hol halkuló harangszó,hol zsoltár ritmusa,
gyerekhang, messze hangzó, vagy hangtalan ima,
de mindenütt elértem,de szüntelen elért.
A szépség volt az élet, az élet volt a szép. Füle Lajos
---------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-01-09 15:50 ]

Az imádságról.
„ Jöjjetek boruljunk le, hajoljunk meg essünk térdre alkotónk előtt.” Zsoltár 95,6
Mi az imádság?
Ø Isten gyermekeinek joga.
Isten gyerekei azok a megtért, újjászületett emberek, akik bármikor, bárhol segítségül hívhatjuk az Úr nevét!
„ Akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét.” 1 Mózes 4,26
„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején…” Zsoltár 50,15
Ø Isten gyermekeinek életeleme.
Az imádságos élet számunkra oly természetes lételem, mint halnak a víz, ha ez a feltétel megszűnne, - megfulladnánk!
„Szüntelenül imádkozzatok.” 1Thesszalonika 5,17
Ø Istennel való személyes, meghitt kapcsolat ápolása.
„Amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban.” Máté 6, 6
Ø Isten előtt való naponkénti elcsendesedés.
Mindenkor imádkozniuk kell és nem szabad belefáradniuk.” Lukács 18,1
Ø Az Úr Jézus így tanított imádkozni:
„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.”
Máté 6,9-13
Molnár B Antal [ 2014-01-09 15:50 ]

------------------------------------------------
„Minden évben?”
Indulunk újra Golgota felé. Utunkra már a kereszt vet árnyat,
de rajta túl húsvét öröme vár. S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal? Minden évben feltámad?”
Nem, kis Balázs, Ő egyszer halt meg értünk, egyszer támadt fel győzelmesen!
De hosszan tépelődöm, gyermeki kérdéseden.
„Minden évben?” Csaknem kétezer éve minden évben kísérjük Őt
a fájdalmak tövises útján, s ujjongunk üres sírja előtt.
„Minden évben?” Milyen év volna, hol várna békesség és menedék,
ha szenvedését, szent halálát, feltámadását elfelejtenénk?!
Ha nem zengne többé Bach Passiója, ha nem őrizné az emlékezet
azt a golgotai keresztet, amelyen Jézus értünk vérezett!
„Minden évben?” Tűnhetnek századévek, és száguldhatunk kétezer fele,
a kereszt ma is egyetlen reménység, a kereszt ma is győzelem jele.
Minden évben elindulunk feléje. Nem temetik el tűnő századok.
S akkor találunk erőt, békességet, ha a keresztfa titka felragyog!
Molnár B Antal [ 2014-01-09 15:50 ]


A természet megújulását minden tavasszal, csodálattal szemléljük.
A fák és a bokrok kipattanó rügyei, a földből kibújó zöld hajtások, a madarak hajnali kórusa hirdeti mindenkinek a megújulás, valamint egy új élet kezdetét.
Az élet győzelmét a halál felett. A keresztyén ember számára ezt hirdeti a húsvét
ünnepe is: az élet győzelmét a halál felett (Róm 6,8-11). Az Úr Jézus Krisztus golgotai áldozata „megtörte a halál erejét” (2Tim 1,10), és eltörölte
a bűneinket. Majd győzelmes feltámadása egy új életet hozott számunkra, az örök életet.
Ahogy a tavaszi rügyek levelekké, virágokká majd gyümölcsökké fejlődnek, ahogy a madarak éneke fészekrakást és fiókákat jelent a jövőben, az
új élet jeleinek a mi életünkben is láthatókká kell válniuk, gyümölcsöt kell teremniük (Ef 4,23-24; 5,8-9). Ez folytonos lelki-szellemi növekedést,
megújulást jelent a mindennapi életben: „…felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására álladóan megújul, hogy egyre jobban megismerje Őt” (Kol 3,10).
Ennek a győzelmes életnek a hirdetése folytonos felelősséget jelent a hívő ember számára: „Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk,
hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben” (2Kor 4,10).
Ha úgy véljük, vagy azt tapasztaljuk, hogy ez a harc sokszor nehéz, drága reménységünk van Istenünk ígéretében: „… aki feltámasztotta az Úr
Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít… Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát
az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk.
Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra” (2Kor4,14-16).
Mennyei garancia kell az élethez és a halálhoz: Boldog, ki élő hitre lel Jézusban, és hálával áldoz. (Füle Lajos: Garancia
Molnár B Antal [ 2014-01-04 19:05 ]

Életed ott van az Isten tenyerén,
azért van az, hogyha bármi fáj neked,mosolyogjon a szemed!
Száz jaj között is bízzál vakon!Hited föl ne add!
Rád törhet vadul, ezer baj s veszély,Isten így szól: Ne félj!
Miért is,mitől is félnél TE az ISTEN tenyerén?

HÁLA ÉRTE!
"Isten hord karjain ne csüggedj el
védelme biztató,jöjj ismerd el
hatalmas karjain magához von
nem árthat semmi sem Ő oltalom.
Kézen fog Isten és vigyázz reád
szeret ,mint gyermekét hisz Ő Atyád
hitben e szent tudat szikla szilárd
Molnár B Antal [ 2014-01-04 19:05 ]


-----------------------------------
Reményik Sándor
AKAROM
Akarom: fontos ne legyek magamnak.
A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindig enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon.
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.
Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.
Molnár B Antal [ 2014-01-04 19:04 ]


KELLEMES HÉTVÉGÉT! ÁLDÁSOKBAN GAZDAG VASÁRNAPOT KIVÁNOK MINDEN KEDVES OLVASÓMNAK SZERETTEL !!!!
KIVÁNOM, HOGY IGY LEGYEN ÉLETEDBEN CSALADOD ÉLETEBEN!!!!
Nagyon áldottak az imahéti alkalmaink. Vendégeink is voltak a testvértek,meg varunk másokat is hisszük ,hogy küld az UR ! Nagyon jók az imatémák is.
Legyen valóban Istennek tetsző: imádatunk, utunk, hitünk ezek voltak imatémáink eddig ma este pedig adakozásunk! "A megváltott ember új természetű,ami adakozásában is megnyilvánul .Isten gyermekeinek emberszerető jelleme jobban kidomborul a gazdasági krízis idején"idéztem az imaheti programból.
Áldott hetet mindenkinek!!
Molnár B Antal [ 2014-01-04 19:03 ]

Megközelíthető vagy? (2)
A MINTA
Mindig mosolyog, és szeretve szolgál,
tekintetében távol fény ragyog.
lényéből már a menny nyugalma árad.
El sose fárad.

Megsérteni semmivel nem lehet,
hisz nincsen benne kit megsérteni,
nincs énje.
Földhöz nem köti már semmi.
Kész hazamenni.

Nincsen neve. Krisztus nevében él.
Krisztus kezének csendes eszköze.
Krisztus lényének visszasugárzása:
Hűséges mása.

Ím, itt a minta.
Áldó két kezed,én Mesterem,
vezesse hát a vésőt!
Fájjon, ha fáj, én kegyelmedet zengem.
Készíts el engem!
Molnár B Antal [ 2014-01-04 19:02 ]

Újév kezdeten sok jó kívánság hangzik el...
Hadd fejezzem ki én is jó kívánságaimat most egy verset idézve ...mindenki fele...

JÓKÍVÁNSÁG.
Békét, csendet, mely elűz vihart,
Szent erőt, mely próba közt kitart,
Érző szívet, mely enyhít nyomort,
S mély alázattal porig hajolt,
Örömöt, mely nap sugaraként
Tud gondfelhők között is szórni fényt,
Bátorságot, mely meg nem remeg,
S kész odaadni kincset, életet,
Szívet, mely a bünőst szereti,
Gyengeséget, vétket elfedni,
És hitet , mely mint a sasmadár
Fölfelé tart és az égbe száll,
Melynek nincs nehéz, nincs nem lehet….
Ezt kívánom! S kell-e több neked?
Jézus Krisztusban mindezt megtalálod,
Beteljesíti ezt a kívánságot.
Nyomába lépsz, boldogan követed,
S hálaének lesz az életed.

Molnár B Antal [ 2014-01-04 19:02 ]

Mai ige
Szeretem a Mai igét .Ez a kegyelem!„…adatott az a kegyelem…” (Efézus 3:8)
....ez a mai tanítás tudom ,hogy ti is olvassatok...
"Bár nem érdemeljük meg, Isten „teljes örömnek” tartotta azt, hogy megmentsen bennünket. Ehhez mit szólsz?
Egy napon Abraham Lincoln látta, hogy egy ültetvénytulajdonos egy rabszolganőre licitál. Mivel azt feltételezte, hogy az csak azért akarja megvenni a lányt, hogy kegyetlenkedjen vele, Lincoln rálicitált, kifizette az árat, majd felszabadította a lányt. „Ez azt jelenti, hogy most már mondhatok bármit, amit csak akarok?” – kérdezte a lány. „Igen” – felelte Lincoln. „És azt is jelenti, hogy bárhová mehetek, ahová csak akarok?” – hangzott az újabb kérdés. „Igen, hiszen szabad vagy” – válaszolta Lincoln. Könnyek gördültek le a lány arcán, ahogy azt mondta: „Akkor uram, én önnel megyek.” Ez a kegyelem!
Kegyelem.
még nem értettem meg,mi a kegyelem...
igyekeztem:ezt is, azt is kiérdemelni,
megfizetni,leróni.hisz nekem jár,gondoltam
-hiába hallottam annyiszor:kegyelemből...
pedig a tévedéseim ára túlnőtt rajtam,
a bűneim terhe agyonnyomott,
kudarcba fulladt próbálkozásaim
(én jó leszek,helyesen teszek)
előttem sorakoztak vég nélküli,
kígyózó sorban. már kezdem érteni:
nem elég az enyém. odatennék bár mindent:
csepp a végtelen óceánban. mégsem elég.
hogy szabad vagyok:kegyelem!
----------------------------------------------


Molnár B Antal [ 2014-01-04 19:01 ]

A l á z a t és e r ő!
Szerénység, HATALOM és csodatévő képességek.

Ha Isten valóban olyan hatalmas, hogy szavak által teremtett mindent, akkor egyetlen szava elég lenne arra, hogy mindent el is pusztítson.

MIÉRT NEM TESZI évezredek óta ezt?

Hiszen nagyon nagy a gonoszság, erőszak és szeretetlenség!
------------------------------------------------------------------

Ahova tettél,ott szolgállak,
ahol megsejtettelek,megcsodállak,
ahogy tudlak,úgy követlek,
ha meg-megbotlom,nem csüggedek,
amim van azért magasztallak,
amim nincs,azért nem zaklatlak,
ami a munkám azt megcsinálom,
a jó szót érte sose várom.
Ha nem sikerül,nem kesergek,
és másnap mindent újra kezdek!
Szeretettel üdvözlök mindenkit,legyen egy áldott napotok!!!!!
------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2014-01-03 19:27 ]

Istenünk Gazdag Kegyelme és Áldása Kísérje Napjainkat ,Hónapjainkat, Éveinket a 2014-.es.esztendőben is !!

Szeretettel

békesség
tóni bácsi
KÖSZÖNETMONDÁS AZ ÚJ ÉVÉRT

Uram… üres kézzel állok eléd
Köszönjük Néked, örök Isten,
Hogy egy új évvel megáldottál,
Hogy szolgálhat a lelkünk Néked
S megláthatunk a csillagoknál.
Leborulunk a hideg kőre,

Tiszta szívünket felmutatjuk,
Köszönő szavunk csendes mégis:
Tudjuk, hogy válaszod megkapjuk.
Az élet ezer útvesztője

Ez új éve a kegyelemnek.
Áraszd reá e bús világra
Minden áldását az egeknek.
Hirdetjük szent és igaz vággyal,

Köszönjük néked, örök Isten!

Hogy Tiéd legyen minden itten;

Hogy egy új évvel megáldottál
Kárász Izabella
-----------------------------
Vallomás és kérés.

ez újév ismeretlen hajnalán
Szegényen… Mert amiről azt
hittem
hogy az enyém… egyedül
sajátom,
azt elvette tőlem a
„Szilveszter”,
amikor leültünk számadásra
az Ó-esztendő utolsó
alkonyán,
és nem adott vissza belőle
mást,
csak egyedül a
koldustarisznyám,
amibe el volt temetve a hit
egy cseppnyi reménységgel az
alján.
- Uram… Adj bölcsességet
nekem is,
annyit – ami megóv a bűntől.
Attól, hogy mások jólétét
látva
meggyűlöljem a teherviselést
s ne érezzem igád
gyönyörűségét.
- Uram… Tudom, hogy sokat
akarok. -

De legyen szabad még valamit kérni…
Taníts meg imádkozni…
Taníts meg szeretni.

Tamáska Gyula / részlet/Molnár B Antal [ 2014-01-03 19:24 ]

//Döntöttem: életem Jézussal járom, // Vissza soha! Vissza soha!
//Követem akkor is, ha senki sem jön!// Vissza soha! Vissza soha!
// Mögöttem a világ: kereszt a célom!// Vissza soha! Vissza soha!
Felégetted már a visszavezető utat a világba???
Még nem késő!!! Amíg itt vagyunk!!!


Olyan csodálatos, hogy Isten ezt ígéri mindnyájunknak:

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! / 2014-bnen is/ Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.
Ézsaiás 41: 10

Máté 18,20
Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Máté 18,20

Ezért ne hanghold el a közzöségi imádkozások lehetőségét soha !!!
---------------------------------------------------------------------
Világ
Ha nem elégít meg ez a világ, akkor valószínű, hogy nem e világ számára lettél teremtve."
(C. S. Lewis)

Ha e világra építesz, úgy bánat mit aratsz, mert mit ígér
nem adja meg,sőt kifosztva ott maradsz!!
És ha Isten és világközt nyugalmad nem leled, megosztott szív gond,
bút szerez,és a menybe mehetsz!!
Istenre legyen mindig csak irányítva szíved, csak Rá építs,
csak Benne bízzál, úgy boldog élete!!
/Kék éneke4s könyv 271-es ének/

Mindegy, hogy milyen súlyos kudarcot vallottunk vagy mekkora a káosz volt az életünkben: 2013-ban
Isten még mindig képes az Ő Szelleme és a Szava által életünket győzelmessé tenni.
Ebben a 2014 esztendőben
De még ma is !!!
Molnár B Antal [ 2014-01-03 19:23 ]

/1/

Ha arra törekszel, hogy letérj arról az útról melyet Isten szánt neked, akkor jó helyen jársz, mert a következő öt lépésben megtudhatod, mit kell tenned ahhoz, hogy célt tévessz:

1. Élj a múltban, hogy minden gondolatod megbánt tettek felidézéséről szóljon. Folyton büntesd magad lelkileg, és ha valami öröm ér se vegyél róla tudomást. Bár a múlt formál bennünket, ne feledd, neked az a célod, hogy a múlt börtönöddé váljon. Istennel új lappal és új esélyekkel indulhatnál miután letetted elé bűneidet, de te nem erre törekszel. Ha csak kicsit bántad meg bűneidet (vagyis úgy félig meddig) akkor gratulálok, már is cél tévesztettél, mivel adandó alkalommal elő fognak törni az önvádak. Isten igéje így fogalmaz: "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő; megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól." (1 János 1,9). De te ezt nem akarod.

2. Haragod és dühöd vezéreljen. Sérelmeiden ne tedd túl magad és ne bocsáss meg senkinek, inkább újból és újból játszd le magadban az eseményeket. Nyomd el ezt az érzést magadban vagy zúdítsd rá valakire. Ne foglalkozz azzal, hogy aki megbántott már rég nem emlékszik arra, hogy mi történt. Te csak emészd magad még egy kicsit ezeknek az élményeknek a felidézésével. Ha megbántanak, vetítsd ki minden emberre, hogy ugyan olyan rosszindulatú mindenki és folyton ártani akarnak neked. Isten azt akarja, hogy levond a múlt eseményeiből a tanulságot és lépj tovább, de célod, hogy célt tévessz, így ezzel se törődj, te csak ragaszkodj a fájdalomhoz. A következő mondatot pedig mindig hagyd figyelmen kívül mikor olvasod az igét: „A nap ne menjen le a ti haragotokkal!” (Ef 4,26).Molnár B Antal [ 2014-01-03 19:23 ]

/2/

3. Kerülj minden új helyzetet, mert az konfliktushoz vezethet. Félj olyan dolgoktól, amik még meg sem történtek veled. Kényszerítsd magadra a félelem érzetét, mert akkor börtönöddé válik, és ha teljesen bezárkózol, meg tudod akadályozni, hogy Isten szándékai érvényesüljenek az életedben. Ha nap mint nap olvasod az igét és csak felületesen teszed, átugorva az ilyen részeket: A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. (1János 4,18) – akkor jól csinálod, mert ezzel is tettél egy újabb lépést, hogy letérj a helyes útról.

4. Legyen célod inkább a pénz, és a vagyon gyűjtése. Mindig legyél elégedetlen, vágyjál többre és többre, soha ne legyen elég belőle, mert ez által úgy érezheted fontosabb ember leszel, szeretni fognak és jobban megbecsülnek. Ami pedig a legfontosabb, illúzióban élhetsz, hogy biztonságérzeted lesz tőle. Kapaszkodj abba, hogy a pénz, pénz és a pénz ad neked nyugalmat, azzal ne törődj, hogy Isten mit mond, mert célunk, hogy célt tévesszünk és ha ezeket megfogadod, minden esélyed meg van rá.

5. Fontos, hogy mindenkinek megfelelj: az olykor elégedetlen szüleidnek, a házastársadnak, a tanáraidnak, a barátaidnak és még azoknak is akiket még nem is ismersz. Hagyd, hogy Ők irányítsák az életedet. Félj attól, hogy mit gondolnak rólad. Mindig olyan fényben tüntesd fel magad, hogy mindenkinek megnyerd a tetszését. Csordában lenni és tömeg embernek lenni jó. Ha ezt megfogadod, biztosan le maradsz Isten tervéről. Ne akard folyton egyedül Isten tetszését elnyerni. Inkább az emberek tetszésére törekedj.

Ne feledd, csak akkor tévesztesz célt, ha ezeket a tanácsokat megtartod. Mind azt amit leírtam és figyelembe veszed, jó úton haladsz afelé, hogy Isten terve ne valósuljon meg az életedben. Végül is ezt akarod, vagy nem?
Molnár B Antal [ 2014-01-03 19:20 ]

Van-e erőm Krisztusban? ----2013--- volt???---2014--- lesz??? Lehet!!!

William MacDonald "Ösvényem Világossága"c.könyvéből

"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem " Filippi 4,13

Az ilyen igeverset könnyen félreérthetjük. Elolvassuk, és azonnal eszünkbe jut százféle dolog, amit képtelenek vagyunk megtenni. Pl. valami fizikai erőfeszítés, amely emberfölötti erőt igényel. Vagy gondolunk valamilyen nagy szellemi teljesítményre, amely messze felülhaladja képességünket. Így azután ezek a szavak gyötrelemmé lesznek számunkra vigasztalás helyett.
Valójában ez az igevers valami mást jelent, mégpedig azt, hogy az Úr erőt ad nekünk mindannak elvégzésére, amit Ő kíván tőlünk. Az Ő akaratának körén belül nincs lehetetlenség.
Péter ismerte ezt a titkot. Tudta, hogy - egyedül önmagára hagyatkozva - képtelen lenne a víz tetején járni. De azt is tudta, hogy megteheti, ha azt az Úr parancsolja. Mihelyt Jézus Krisztus kimondta: Jöjj! Péter kiszállt a csónakból és elindult a víz tetején az Úr felé.
Normális körülmények között parancsomra egyetlen hegy sem ugrik a tengerbe.
De ha ez a hegy akadályt képez köztem és az Isten akaratának teljesítése között,
akkor elmondhatom: Hegy, állj félre!, és megtörténik.

Végső soron tehát kimondhatjuk, hogy amit Isten parancsol, arra képessé is tesz! Ezért ad erőt nekünk mindenféle próbatétel elviselésére. Képessé tesz
arra, hogy minden kísértésnek ellenálljak, és minden terhet elhordozzak. Megerősít, tisztává teszi gondolatvilágomat, tiszta indítékokkal ajándékoz meg, hogy mindig azt tegyem, ami az Ő szívének kedves.
Ha pedig nem kapok erőt, hogy valamit véghezvigyek, ha fenyeget a fizikai, vagy belső összeomlás, akkor föl kell tennem magamnak a kérdést, nem tértem-e el valahol az Isten útjáról, nem mentem-e a magam vágyai után? Lehetséges Istenért munkálkodni anélkül, hogy az Isten műve lenne. Az ilyen munkálkodást nem kíséri az Ő erőt adó ígérete.
Fontos tehát tudnunk, hogy Isten elvégzett akaratának folyamában haladunk-e előre. Ha igen, akkor örvendezhetünk és bízhatunk abban, hogy az Ő kegyelme megtart és megerősít.
------------------------------------------------------------------

Molnár B Antal [ 2014-01-03 19:20 ]


KRISZTUS BEFOGADÁSA
"A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete: Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró.
Bárcsak hideg volnál, vagy forró!
Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.
Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen: tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss.
Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg! Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek"
(Jelenések 3,14-22)
-----------------------------------------------------------------


Molnár B Antal [ 2013-12-31 15:56 ]

Van-e erőm Krisztusban? ----2013--- volt???---2014--- lesz??? Lehet!!!

William MacDonald "Ösvényem Világossága"c.könyvéből

"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem " Filippi 4,13

Az ilyen igeverset könnyen félreérthetjük. Elolvassuk, és azonnal eszünkbe jut százféle dolog, amit képtelenek vagyunk megtenni. Pl. valami fizikai erőfeszítés, amely emberfölötti erőt igényel. Vagy gondolunk valamilyen nagy szellemi teljesítményre, amely messze felülhaladja képességünket. Így azután ezek a szavak gyötrelemmé lesznek számunkra vigasztalás helyett.
Valójában ez az igevers valami mást jelent, mégpedig azt, hogy az Úr erőt ad nekünk mindannak elvégzésére, amit Ő kíván tőlünk. Az Ő akaratának körén belül nincs lehetetlenség.
Péter ismerte ezt a titkot. Tudta, hogy - egyedül önmagára hagyatkozva - képtelen lenne a víz tetején járni. De azt is tudta, hogy megteheti, ha azt az Úr parancsolja. Mihelyt Jézus Krisztus kimondta: Jöjj! Péter kiszállt a csónakból és elindult a víz tetején az Úr felé.
Normális körülmények között parancsomra egyetlen hegy sem ugrik a tengerbe. De ha ez a hegy akadályt képez köztem és az Isten akaratának teljesítése között, akkor elmondhatom: Hegy, állj félre!, és megtörténik.

Végső soron tehát kimondhatjuk, hogy amit Isten parancsol, arra képessé is tesz! Ezért ad erőt nekünk mindenféle próbatétel elviselésére. Képessé tesz
arra, hogy minden kísértésnek ellenálljak, és minden terhet elhordozzak. Megerősít, tisztává teszi gondolatvilágomat, tiszta indítékokkal ajándékoz meg, hogy mindig azt tegyem, ami az Ő szívének kedves.
Ha pedig nem kapok erőt, hogy valamit véghezvigyek, ha fenyeget a fizikai, vagy belső összeomlás, akkor föl kell tennem magamnak a kérdést, nem tértem-e el valahol az Isten útjáról, nem mentem-e a magam vágyai után? Lehetséges Istenért munkálkodni anélkül, hogy az Isten műve lenne. Az ilyen munkálkodást nem kíséri az Ő erőt adó ígérete.
Fontos tehát tudnunk, hogy Isten elvégzett akaratának folyamában haladunk-e előre. Ha igen, akkor örvendezhetünk és bízhatunk abban, hogy az Ő kegyelme megtart és megerősít.
------------------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-12-31 15:55 ]

Új évi ima .

Áldd meg, Úristen számunkra ez évet,
Hogy magasztaljon Téged minden ének,
És áldásodat a lelkünk érezve,
Feljusson az égbe!

Szentlelked legyen mindenben vezérünk,
Tanácsadónk és irányítónk nékünk.
Ne legyen bennünk rosszra hajló lélek,
Csak amely él Érted!

Az igazmondás, tisztelet és hála
Szívünkben leljen örökös lakásra,
Hiábavaló dolgoktól óvjon meg
Megmentő kegyelmed!

Áldd meg Úristen számunkra ez évet,
Hogy megismerjen minden lélek Téged;
Elhagyva a romlott, bűnös világot, –
Köszöntse Országod.

Nyisd ki a kapudat, ha zörgetünk Nálad,
Hallgasd meg ezt az újévi imánkat,
Hogy áldásodat a lelkünk érezve
Feljusson az égbe!

(Kárász Izabella verse)

Bízd újra életed Krisztusra! BÚÉK!
Bízzál, Urunk érkezése közel! BUÉK!
Hasonló bejegyzés:
Molnár B Antal [ 2013-12-31 15:55 ]

Jöjj, mondjunk hálaszót! --- 2013—DEC---31--
1. Jöjj, mondjunk hálaszót
Hű szájjal és hű szívvel,
Mert rajtunk itt az Úr
Nagy csoda dolgot mivel.
Már anyaölben is
Volt mindig gondja ránk.
A sok jót, mellyel áld,
Ki sem mondhatja szánk.


2. Dús kincséből az Úr
Jó békességet adjon,
Hogy szívünkben a kedv
Víg és derűs maradjon.
Ne hagyja híveit
Bú-bajban sohasem;
A rossztól óvja meg
Itt s túl ez életen.


3. Az Atyát és Fiút
És a Szentlelket áldom;
A menny Urát, kiben
Szent egybe forrt a három;
Aki úgy szól ma is,
Ahogy régente szólt,
Nem változik: Az Ő,
És az lesz, aki volt.

167. ének a református énekeskönyvből
Crüger J., 1647
Rinckart Márton, 1586-1649; F.: Áprily Lajos
Molnár B Antal [ 2013-12-31 15:54 ]

Füle Lajos:
HADD MÚLJANAK A RÉGIEK!

Felénk megannyi új siet,
és mind csodának bizonyul,
ha mindent ujjá tesz az ÚR.

BíZD RÁ MAGAD, csak úgy, mint azelőtt!
Újra kínál kegyelmet meg erőt.
Életed a kezébe veszi Ő:
KRISZTUSRA nézz! KRISZTUSBAN a jövő.
2014-BEN IS!!!
---------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-12-31 15:54 ]


Óévbúcsúztató

Múlik az év, megy a nap,
Elmúlik az óév,
Az ajtónkon kopogtat
A fiatal újév.

Elbúcsúzik már az óév,
Elmegy lassan pihenni,
Megint eltelt egy újabb év,
S lesz mire emlékezni.

Elviszi az emlékeket,
Megőrzi ő csendesen,
S ha lesz időd emlékezni,
Felidézi majd neked.

Óév fia az Újév,
Tele van még erővel,
Sok szép élményt rejteget,
Boldog Új Évet neked!
--------------------------------------------------------------------

Molnár B Antal [ 2013-12-31 15:52 ]

Pecznyík Pál Mit adott Isten! 2013---BAN---??

Isten szuverén Úr, életük felett,
múló földön adott hazát, lakhelyet.
Széppé, lakályossá tette azt, nekünk,
bűnbeesés előtt,együtt járt velünk!
Elfordultunk Tőle,el mégsem hagyott,
hintett vetésünkre nyáron, harmatot.
Végül: Szent Fiát is értünk küldte le,
feltámadott testben, élhessünk Vele!

Mi, volt a viszonzás? kérdi hű Atyánk,
vagy csak lázadásra, vádra nyílt a szánk?
Pedig csak hálát várttőlünk, mid azért,
mit Fiában adott,minden bűnösért!
Hálára sem tellett? Mért nem hódolunk,
hiszen - kegyelemből - üdvöt ad, Urunk!
Molnár B Antal [ 2013-12-31 15:52 ]

.Isten szeretet." (1.János 4:8/b)
Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. "Krisztus nem azért jött a világba, hogy megfejtsük Őt, hanem, hogy Belé kapaszkodjunk és Hozzá ragaszkodva magával, ragadjon minket a feltámadás felfoghatatlan valóságába." /Dietrich Bonhoeffer/

Új hal a vízben------ ----2014----
.Isten szeretet." (1.János 4:8/b)
Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. "Krisztus nem azért jött a világba, hogy megfejtsük Őt, hanem, hogy Belé kapaszkodjunk és Hozzá ragaszkodva magával, ragadjon minket a feltámadás felfoghatatlan valóságába." /Dietrich Bonhoeffer/

Füle Lajos
Aki Krisztusban szeret
A szeretet... az erőfeszítés is!
Hisz néha sziklát emel, ki szeret:
Viselni társat, testvért gyereket
Emberfeletti vállalkozás, mégis
Ki KRISZTUS-é és KRISZTUSBAN szeret,
Erős: kimozdít sziklát,
- hegyeket
Molnár B Antal [ 2013-12-31 15:50 ]

Sámuel pedig vett egy követ, és felállítá Mispa és Sén között, és Ében-Háromezernek nevezte el, mert mondá: Mindeddig megsegített minket az Úr!

Lukátsi Vilma . Eben Háézer .(1.Sám 7,12.)

Életünkben észrevétlenül
kitartóan kúszik az Idő,
szakadatlan spirálvonala
fordulóit nem jegyzi elő...

Önmagamnak, ahogyan nőttem,
éveket raktam – emlékoszlopul,
a fordulókat úgy jelöltem:
„megsegített mindeddig az Úr!”
Eszmélésem óta vezetett,
Vele vándoroltam hegytetőt,
minden léptemen éreztem: szeret!
visszarántott szakadék előtt!
Ha bálványaim összetörte,
még ha sírtam is keservesen,
azzal, hogy lelkem meggyötörte,
látóvá tette elvakult szemem!

Múltra nézni csak így érdemes,
mert a jelen bárhogy alakul,
emlékezésnek annyi elég, hogy
„megsegített mindeddig az Úr!”
Molnár B Antal [ 2013-12-31 15:50 ]

Példabeszédek könyve.16 : 3-v-
Bízzad az Úrra a te dolgaidat; és a te gondolatid véghez mennek.

Istennek csodálatos célja van életünkkel.
Olyan úton vezet minket, amely az erőnknek és képességeinknek megfelel.
Engedd tehát ,hogy Ő legyen életed nagy építőmérnöke!
Legyél kész mindenkérését teljesíteni.
Isten vezetésének engedelmeskedve,fogadd el azokat,
A köveket, téglákat, amelyeket Ő ad néked.
Építsd be azokat életed házába, nap mint nap – és
csodálatos hajlék fog felépülni belőle.
------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-12-29 22:07 ]

Tompa Mihály: Új évkor

Isten házába gyűl
A hívő nép új évnek ünnepén;
Holott forró imát
A buzgó néppel híven mondok én.

És a fohász imígy
Száll ég felé: ajándokozz nekünk
Az új év kezdetén
Új szívet, új lelket, jó Istenünk!

S mig érzeménye így
Felbuzdult lelkemnek mennyben mulat:
Ki nem feledhetem
Imámbul a lányt, imádottamat;

S imé nyilt ajkamon
Véletlenűl ez új fohászt lelem:
Maradjon, oh leány,
Kebledben a régi szív s érzelem!
Molnár B Antal [ 2013-12-29 22:07 ]

Népének AZ ESZTENDŐ FORDULÓJÁN
Az esztendő fordulóján
Összegyűltünk mind ez órán,
Oltárodnál leborulunk háladásra,
Mindentudó színed előtt számadásra.

A múló év minden napja
Kegyelmedet megmutatja.
Testi-lelki bajainkban gyógyítottál,
Haláltestvér karjaitól megtartottál.

A mezőket te ruházod,
Ég madarát te táplálod,
Nem engedtél elpusztulni árván minket,
És megadtad mindennapi kenyerünket.

Könnyeinket szárítgattad,
Homlokunkat simogattad,
Ha tévedtünk, a jó útra rátereltél,
Ha elestünk, irgalmasan fölemeltél.

Hálásan hát megfogadjuk,
Törvényedet el nem hagyjuk,
Új esztendő minden napján légy mellettünk,
Hogy a bűnnek szeplője se érje lelkünk.

S ha majd eljön a végóra,
Ajkunk nyílik búcsúszóra,
Hozzád vigye lelkünket az őrzőangyal,
Hol nincsen nap, nincsen éj, csak örök hajnal.
Molnár B Antal [ 2013-12-29 22:06 ]

B orongós napok tűnjetek tova
O kkal szomorú ne legyél soha
L épteid kísérje töretlen szerencse
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai

Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő

É vek ha múltok, ha elszálltok napok
V idámságot, örömet számolatlan adjatok
E lfusson most az óévnek malaca
T öbbé ne legyen senkinek panasza

K erüljön betegség, bánat messzire
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe
V ágyaid sorra valóra váljanak
Á lnok szavak többé ne bántsanak
N övekedjen az igaz barátok tábora
O kosan élj, ne legyél ostoba
K ívánom neked, legyen 365 szé
Molnár B Antal [ 2013-12-29 22:05 ]

RECEPT AZ ÚJ ÉVRE
(Catharina Elisabeth Goethe - Frittman Hajnalka)

* Végy 12 hónapot, tisztítsd meg minden keserűségtől és sóvárságtól, reménytelenségtől és félelemtől, vágd a hónapokat 30 vagy 31 napra úgy, hogy egész évre jusson!
* Minden napot készíts egy rész munkából, két rész jókedvből és humorból!
* Tégy hozzá három púpozott evőkanál reménységet, egy teáskanál tűrést, csipetnyi öniróniát és egy kevés tapintatot!
* Ezt az egészet öntsd meg gazdagon szeretettel!
* A kész ételt díszítsd egy csokor figyelmességgel, és tálald naponta vidámsággal és egy üdítő teával!...
---------------------------------------------------------
Isten, aki ifjúságomtól kezdve kegyelmével vett körül, számomra is helyet talál, ahol idős napjaimat békességben és megelégedve tölthetem.
Örvendek az életnek, nem keresem a tüskéket, magamba szívom a kis örömöket. Az alacsony ajtókhoz lehajolok, ha megtehetem, elhárítom a köveket, mindennap keresek hálára való okot.
És az alapkő, az Istenben való hit megvidámítja szívemet és arcomat.
Molnár B Antal [ 2013-12-29 22:04 ]

"Az éjszaka múlik."
(Róm.13:12)

A keresztények az első században buzgón várták Jézus visszatérését. Sokaknak, ha nem mindenkinek, a küzdelem a gonosz erőivel szemben olyan volt, mint egy szenvedéssel teli éjszaka. Pál a Rómában élő keresztényeknek írta ezeket a bátorító szavakat, hogy az "éjszaka már múlik."
Napjaink a sötétség sokkal nagyobb, mint valaha volt. A bűn egyre sokasodik és a gonoszok sok ember fölött zsarnokoskodnak. Semmi másban nincs remény, csak Krisztus evangéliumában. Jézus visszatérésének közel kell lennie.
Fontos, hogy Jézus követői végre felébredjenek az álomból, amibe olyan sokan elmerültek. A lehetőség ideje ma van és nem holnap. Vessük le azért a sötétség cselekedeteit és vegyük magunkra a világosság fegyvereit! (Efézus 6.fejezete)

Forrás:
Igazgyöngyök - Az Ige asztaláról

"Jézus Krisztus Úr."

"Aki látja a Fiút és hisz benne...."

"És azonnal elengedi azokat"

Molnár B Antal [ 2013-12-29 22:04 ]

Pecznyík Pál
Gyémánt és kavics.

Jézus - mint ragyogó gyémánt -
úgy jött közénk le a földre,
mert itt hevert bűn-por alatt,
Isten minden drágagyöngye.

Szürke kavicsok közt feltűnt
Jézus, mint ragyogó gyémánt,
lemosni a bűn-port róluk,
Ő mégis sok bántást élt ált.

Istennek itt minden lélek,
mérhetetlen drágagyöngye,
Lázár sötét sírja fölött,
ezért hullott Jézus könnye.

Golgotán szent okkal hullott
Megváltónknak drága vére,
dicsőséges új világnak,
sokmillió gyöngyszemére!

Igazgyöngyök nem hiába
kapták Isten arca mását,
megtisztítva tükrözhetik,
Jézus gyémántragyogását!

Ős Bolygónkon bár minél több
szürke kavics, gyöngyé válna,
mert úgy, Isten trónja előtt,
fehér fény-ruhában állna.

Hisszük, hogy az új földön már
szürke kavics élet, nem lesz,
megváltottak új éneke
zengve szállhat, fel Istenhez!

Celldömölk,
2011. I. 10.
Molnár B Antal [ 2013-12-29 22:03 ]

"Féld Istent és tarts meg parancsolatait."
(Préd. 12:13)

Ez Salamon következtetése az élet nagy kérdésében a Prédikátor könyve alapján. Mint aki más utakat is kipróbált korábban, valószínűleg nem először jut erre a következtetésre.
Kettős elvárás ez, az elsőből fakad a második. Ha szentek tartod az Urat, akkor kutatod parancsolatait, és teljesíted is azokat. Ha nem tartod meg parancsolatait, ez azt jelzi, hogy nem tiszteled őt. A zsoltáríró éppen emiatt kesereg: "nem félik az Urat."
Salamon rövid következtetése az élet titkát fedi fel. Isten eljön értünk oda, ahol mi vagyunk, Fia Jézus, és a Szentlélek szolgálata által. Parancsolatai mindegyikünkre vonatkoznak, bárki is lennénk.

Forrás:
Igazgyöngyök - A hit ösvényén


"Jó látni szemünkkel a napot" .

"Salamon király sok idegen asszonyt szeretett."

"Kétségbeestem minden szerzeményem miatt, ...

Molnár B Antal [ 2013-12-29 22:03 ]

A fizikusok az egyedüli olyan tudósok, akik arcpirulás nélkül mondhatják ki az "Isten" szót. Paul Johannes Tillich
Szívesebben élem úgy le az életem, hogy van Isten, és amikor meghalok, akkor derül ki, hogy nincs, minthogy úgy éljek, hogy nincs, és amikor meghalok, akkor derüljön ki, hogy van. Albert Camus
Isten békességre teremtette az embert, s nem háborúságra, s mindenkinek megadta a maga helyét, hogy éljen, s mit végezzen. Az Úristen tudja, mit csinál. Wass Alber
Az egész természet Isten nagyságát és teremtő hatalmát tükrözi. Az élet úgy, ahogy van, Isten tükre. A legegyszerűbb életformák is olyasvalamit lepleznek le Isten nagyságából, amit egyetlen élettelen tárgy sem képes kifejezni. Az élet a legösszetettebb rejtvény; amelyet még egyetlen ember sem oldott meg, jóllehet a nagy szellemek minden korban ezen fáradoztak. Az élet Istenről vall, a kikutathatatlan, felfoghatatlan Istenről. Minden élet forrása Istenben van, s így Isten életének titka átterjed minden élőre, egészen a legegyszerűbb fajtákig. Ole Hallesby
Lehet-é mást kívánni, hanem csak azt, ami az Istennek tetszik, és az ő rendelése után kell járnunk, és azon nem sétálni kell, hanem futni. Mert az Isten azt szereti, hogy fussunk az ő akaratján, ne csak jó kedvvel, hanem örömmel. Ne szomorkodjunk hát azon, ha dolgok úgy nem folynak, amint nékünk tetszenének, aki a jövendőt igazgatja, azt is tudja, hogy mint kell folyni azoknak. Mikes Kelemen
Mi a halálban vagyunk mindannyian. Isten nélkül halottak vagyunk. Ő az élet, ő minden. Ha nem találkozol vele, és nem fogadod el Őt, Isten Egyetlen Földi Megtestesülését, Jézus Krisztust, akkor halott vagy. Ennyi. Kubiszyn Viktor
Molnár B Antal [ 2013-12-29 22:02 ]

Gaál Szilárd: Karácsony éjjel
Elmondom nektek a csodát, Azt a csillagos, téli éjszakát,
Amikor bölcső lett a jászol, Együtt térdelt király s a pásztor,
Amikor üstökös ragyog. Nem látta még se föld, se ég,
Sem a messze tűnt századok, Megnyílt a menny,
S Földön, lenn Jászolhoz gyűltek az angyalok.
Azon az éjjen a világ Látta, hogy egyszülött fiát
Jászol ölébe tette. A csodát ámulta minden,
Gyermekké lett az Isten. Rég volt, bizony.
Mégis, azon a szent napon Azóta csodák történnek,
Ha újra szól a régi ének,Angyal suhan a város felett.
Mikor a szív nagyobbat dobban,Zöld ágak között gyertya lobban,
Csodát kutat a sok gyerek.Míg a szemükben égi a fény,
Tudni fogod, hogy van remény
-------------------------------------------------------Teréz Anya: Mégis
Az emberek esztelenek, következetlenek, és magukba fordulnak. - Mégis szeresd őket! Ha jót teszel, megvádolnak, hogy hátsó szándék vezérli cselekedeteidet. - Mégis tégy jót! Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz. - Mégis érj célt! A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy. - Mégis tedd a jót! A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz. - Mégis légy becsületes és nyílt! Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt. - Mégis építs! Az embereknek szükségük van segítségre, de ha segítesz, támadás érhet. - Mégis segíts! A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!
Molnár B Antal [ 2013-12-26 12:48 ]

ESTI DICSÉRET
Világ váltsága, Krisztusunk,
Atyának egyszülött Fia,
szent születésed mily csoda,
megelőz minden kezdetet.

Atyádnak fényessége vagy,
e földön egyetlen remény:
e nagyvilág hozzád kiált,
hallgasd meg szolgáid szavát.

Ó, Üdvözítő, ne feledd,
hogy szűz Anyától testedet
magadra öltve közülünk,
egy lettél egykor mivelünk.

így tanúsítja ez a nap,
mely minden évben visszatér:
az Atya küldött el közénk,
a világ üdvösségeként.

őt áldja ég, föld, tengerek,
mindaz, mi bennük létezik,
jöttöd szerzőjét áldva most
dicsérő dalban zengenek.

Mi is, kiknek kicsorduló
szent véred adott életet,
ma születésed ünnepén
új dallal hódolunk neked.

Jézus, magasztal énekünk,
ki Szűztói születtél nekünk:
Atyádat és Szentlelkedet
örökre dicsérjük veled. Ámen.
Molnár B Antal [ 2013-12-26 12:47 ]

A karácsonyi időszak himnuszai:
Örök Istenség ragyogása, Krisztus,
életet, fényt hoz a világba jöttöd,
gyógyul az ember, örök üdvösségünk
ajtaja tárul.
Angyali kórus dalolása hallik,
himnuszuk hangja új korokat hirdet:
Jó Atyánk, néked odafenn dicsőség,
s béke a földön.
Kisdedként fekszel, Ura a világnak,
tiszta gyümölcse makulátlan méhnek,
Krisztus, a győztes szeretet hatalmát
hozd le a földre.
Otthonunk ég lett, születésed adta,
testet öltöttél: közülünk egy lettél.
Újítsd meg szívünk, szeretettel láncold
újra magadhoz.
Lásd közösségünk dala ujjongással
angyalok boldog örömében részt vesz,
az Atyát, téged s a Szeretet Lelkét
áldva dicséri. Ámen.
Molnár B Antal [ 2013-12-26 12:47 ]

kapcsolatunkat Istennel…
1Jn 4:8 --Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. 2Thessz 3:5-- Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és Krisztus iránt való állhatatosságra.
Zsolt 52:10-- Én pedig mint zöldellő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké.
Jn 3:16-17-- Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
Fil 2:5-8—Annak okáért az - az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
Hanem önmagát megüresít, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
2Móz 34:7--Aki irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt: de nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyedíziglen.
Zsolt 31:23-- Én ugyan azt gondoltam ijedtemben: Elvettettem szemeid elől; de mégis meghallgattad esedezéseimnek szavát, mikor kiáltottam hozzád

Molnár B Antal [ 2013-12-26 12:46 ]

A hármas egységet alkotó Isten(ség) már akkor beleszeretett az emberbe, amikor még csak a tervező asztalon volt.
Tervezte, szépítgette és megszerette. Olyannyira, hogy bár látta előre bukását, látta hálátlanságát, mégis szerette.
Tudta, csak Jézus halála árán mentheti majd ki ebből a gödörből. De szerette az embert annyira, hogy nem tehetett más, mint megalkotta, és vállalt minden szenvedést érte, miatta…
Molnár B Antal [ 2013-12-26 12:46 ]

A fizikusok az egyedüli olyan tudósok, akik arcpirulás nélkül mondhatják ki az "Isten" szót. Paul Johannes Tillich
Szívesebben élem úgy le az életem, hogy van Isten, és amikor meghalok, akkor derül ki, hogy nincs, minthogy úgy éljek, hogy nincs, és amikor meghalok, akkor derüljön ki, hogy van. Albert Camus
Isten békességre teremtette az embert, s nem háborúságra, s mindenkinek megadta a maga helyét, hogy éljen, s mit végezzen. Az Úristen tudja, mit csinál. Wass Alber
Az egész természet Isten nagyságát és teremtő hatalmát tükrözi. Az élet úgy, ahogy van, Isten tükre. A legegyszerűbb életformák is olyasvalamit lepleznek le Isten nagyságából, amit egyetlen élettelen tárgy sem képes kifejezni. Az élet a legösszetettebb rejtvény; amelyet még egyetlen ember sem oldott meg, jóllehet a nagy szellemek minden korban ezen fáradoztak. Az élet Istenről vall, a kikutathatatlan, felfoghatatlan Istenről. Minden élet forrása Istenben van, s így Isten életének titka átterjed minden élőre, egészen a legegyszerűbb fajtákig. Ole Hallesby
Lehet-é mást kívánni, hanem csak azt, ami az Istennek tetszik, és az ő rendelése után kell járnunk, és azon nem sétálni kell, hanem futni. Mert az Isten azt szereti, hogy fussunk az ő akaratján, ne csak jó kedvvel, hanem örömmel. Ne szomorkodjunk hát azon, ha dolgok úgy nem folynak, amint nékünk tetszenének, aki a jövendőt igazgatja, azt is tudja, hogy mint kell folyni azoknak. Mikes Kelemen
Mi a halálban vagyunk mindannyian. Isten nélkül halottak vagyunk. Ő az élet, ő minden. Ha nem találkozol vele, és nem fogadod el Őt, Isten Egyetlen Földi Megtestesülését, Jézus Krisztust, akkor halott vagy. Ennyi. Kubiszyn Viktor
Molnár B Antal [ 2013-12-26 12:45 ]

Reményik Sándor: A karácsonyfa megérkezik
Mögötte elmaradt a nagyhavas,
Mögötte elmaradt a rengeteg,
A piacon most megállnak vele
A nagy utat járt, csendes szekerek.

Vizsgálgatják növését, termetét,
Az emberek közt kézről-kézre jár.
Az óriás lemetszett, csonka karja,
A kis fenyőfa: karácsonyfa már.

Csodálkozva tekintget szerteszét
És fájón leheli ki illatát.
Egyben ünnepre felszenteltnek is,
Halálra szántnak is érzi magát.

Mert csakugyan, sokan vannak a világon, akiknek a karácsony valóban néhány napi örömet és boldogságot hoz.
Sok család, amelynek tagjait messze elsodorta egymástól és szanaszét szórta a nagyvilágban a létért való szakadatlan küzdelem, most újra összekerül, és újra összeforr abban a kölcsönös szeretetben és jóakaratban.
Amelyből a tiszta és zavartalan örömnek olyan bő forrása fakad, s amely olyan összeférhetetlen a világ sokféle bajával és gondjával, hogy a legműveltebb nemzetek vallási meg győződése és a legvadabb népek durva hagyományai egyaránt a túlvilági élet legfőbb boldogságai közé számítják, az üdvözült lelkek osztályrészének tekintik. Hány régi emléket, hány szunnyadó érzést ébreszt föl bennünk karácsony ünnepe!

Csengessünk csengőkkel, Szeressünk szeretettel,. Örüljünk, ha sírunk, Ha ránk tör minden ember,
S ha álul bántatunk
Molnár B Antal [ 2013-12-26 12:44 ]

József Attila: Betlehemi királyok.
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta – biztos itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem. Segíts, édes Istenem!
Istenfia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi vén papok.
úgy hallottuk, megszülettél,szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád, Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle földi király személye.
Adjonisten, Megváltó, Megváltó! Jöttünk meleg országból.
F�tt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal, tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,aki Szerecseny király.
Irul-pirul Mária, Mária, boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál. Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok, jóéjszakát kívánok!
Molnár B Antal [ 2013-12-26 12:43 ]

Vörös Alexandra .Boldog Karácsonyt!
Szívemben szeretet, sok bizony, ezt mind szerte osztom.
E napon legyen boldog mindenki,
s ne a harag,
a bosszú,
és a szomorúság,
hanem a fő dolog legyen a Boldogság!
Boldog Karácsonyt!
-------------------------------
Kustra Ferenc .Holnap Karácsony...
Hú... Holnap itt a Karácsony
Az életben a szeretet szigete, imádom.
Emberek! Csak fogadjuk el, szeressük egymást,
Békében-szeretetben éljünk, ne tegyünk mást!Molnár B Antal [ 2013-12-26 12:41 ]

Tóth Zoltánné Ircsi .Karácsonyi köszöntő
Mikor angyalaink ünnepelnek,
körülöttünk szárnyra kelnek.
Ünneplik, hogy megszülettél,
a halandók királya lettél.

Bár sorsod hányatott,
életed rövid és alázatos.
Boldogságot hoztál a népre,
igaz bujkálva, rövid időre.

Mi azóta is áldunk téged,
születésed éjszakáján, minden évben.
Áldunk, hogy megszülettél,
életünk részese lettél!
Molnár B Antal [ 2013-12-23 14:27 ]

Vigyázz, hogy kitől kérsz tanácsot!
Példabeszédek 12,15 mondta: a bölcs pedig hallgat a tanácsra
Arthur Goldberg mondja: "Ha Kolombusznak lett volna egy bizottsága, ami tanácsokkal látja el, akkor ő még mindig a kikötőben csücsülne."
Két fiú egyszer korcsolyázni ment. Az egyikük hirtelen elcsúszott és a jégre esett . Barátja, aki jóval kisebb volt nála, látta őt, amint betörik a jég, és barátja eltűnik a hideg vízben a jég alatt. Kétségbeesésében megpróbálta korcsolyájával és öklével áttörni a jeget, hogy elérje őt, de sajnos nem ment.
Hirtelen megpillantott egy hatalmas faágat a tó partján. Odarohant, odahúzta az ágat a lyukhoz, majd fogta, felemelte a feje fölé és nagy erővel lesújtva keresztülütötte a jeget. Sikerült olyan nagy lyukat vágnia, hogy barátja levegőhöz jutott. Majd megfogta és kihúzta barátját a vízből
Az emberek, akik hallottak az esetről, elámultak, hogy egy kisgyermek hogy volt képes ilyen nagy faágat felemelni, meg a barátját megmenteni. Számos magyarázatot találtak rá, a legjobbat mégis a kis hős adta, aki megmentette a barátját. Azt mondta: "Meg tudtam csinálni, mert senki sem volt a közelben, aki azt mondta volna, hogy nem tudom megcsinálni!"
Mikor tanácsot akarsz kérni, mindig olyan valakit kérdezz, aki
==>legalább annyira akarja, hogy eredményes legyél, mint te magad,
==>akivel egy hitben élsz,
==>akivel egy az értékrended,
==>és aki tiszteli a céljaidat.
Másképp jobb, ha egyedül magadra hallgatsz - mert akkor legalább senki sem lesz, aki azt hajtogatná neked, hogy mire nem vagy képes!
Molnár B Antal [ 2013-12-23 14:26 ]

A fizikusok az egyedüli olyan tudósok, akik arcpirulás nélkül mondhatják ki az "Isten" szót. Paul Johannes Tillich
Szívesebben élem úgy le az életem, hogy van Isten, és amikor meghalok, akkor derül ki, hogy nincs, minthogy úgy éljek, hogy nincs, és amikor meghalok, akkor derüljön ki, hogy van. Albert Camus
Isten békességre teremtette az embert, s nem háborúságra, s mindenkinek megadta a maga helyét, hogy éljen, s mit végezzen. Az Úristen tudja, mit csinál. Wass Alber
Az egész természet Isten nagyságát és teremtő hatalmát tükrözi. Az élet úgy, ahogy van, Isten tükre. A legegyszerűbb életformák is olyasvalamit lepleznek le Isten nagyságából, amit egyetlen élettelen tárgy sem képes kifejezni. Az élet a legösszetettebb rejtvény; amelyet még egyetlen ember sem oldott meg, jóllehet a nagy szellemek minden korban ezen fáradoztak. Az élet Istenről vall, a kikutathatatlan, felfoghatatlan Istenről. Minden élet forrása Istenben van, s így Isten életének titka átterjed minden élőre, egészen a legegyszerűbb fajtákig. Ole Hallesby
Molnár B Antal [ 2013-12-23 14:25 ]

Mert csakugyan, sokan vannak a világon, akiknek a karácsony valóban néhány napi örömet és boldogságot hoz.
Sok család, amelynek tagjait messze elsodorta egymástól és szanaszét szórta a nagyvilágban a létért való szakadatlan küzdelem, most újra összekerül, és újra összeforr abban a kölcsönös szeretetben és jóakaratban.
Amelyből a tiszta és zavartalan örömnek olyan bő forrása fakad, s amely olyan összeférhetetlen a világ sokféle bajával és gondjával, hogy a leg műveltebb nemzetek vallási meg győződése és a legvadabb népek durva hagyományai egyaránt a túlvilági élet legfőbb boldogságai közé számítják, az üdvözült lelkek osztályrészének tekintik. Hány régi emléket, hány szunnyadó érzést ébreszt föl bennünk karácsony ünnepe!
Csengessünk csengőkkel, Szeressünk szeretettel,. Örüljünk, ha sírunk, Ha ránk tör minden ember,
S ha álul bántatunk
Molnár B Antal [ 2013-12-23 14:24 ]

József Attila: Betlehemi királyok fel
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!
Isten fia, jó napot, jó napot!
Nem vagyunk mi vén papok.
úgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.
Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
F�tt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki Szerecseny király.
Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jó éjszakát kívánok!
Molnár B Antal [ 2013-12-23 14:23 ]

Tompa Mihály: Karácsonykor.
Hullámzó érzemény között
Jővén az úrnak templomából:
Lelkemben még sok visszahangzik
A halott igének szavából.
Úgy tetszik, mintha hallanám:
Miképp zendül a pásztor-ének,
Szív és ajk ha összhangzatában
Az istenember nagy nevének.
A megváltó ma született...!
Betölt az évek teljessége...
Dics�ség Istennek mennyégben!
Az emberekhez égi béke!
De szívem rögtön elszorul
Miatta sajgó fájdalomnak,
Mid�n tovább zendül az ének:
Legyen szabadság a raboknak!
Az árva népre gondolok...
S jővén az úrnak templomából:
Lelkembe kínnal ez nyomul be
A halott igének szavából.
Molnár B Antal [ 2013-12-23 14:23 ]

Isten szeret ! Siklós József
Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá.
Karácsonyi idézet: Charlotte Carpenter

Karácsonykor az embernek még otthon is honvágya van. Carol Nelson
A legjobb karácsonyi dekoráció a fülig érő mosoly. Ismeretlen

Semmi sem okoz nagyobb csalódást annál, mint amikor karácsonykor arra ébredünk, már nem vagyunk gyerekek. Erma Bombeck

A karácsony nem csak egy ünnep. Hanem egy csodálatos érzés. Edna Ferber

Karácsonyi ajándékötleteim: az ellenségednek megbocsátás, az ellenfelednek türelem, a barátodnak szeretet, a partnerednek szívesség; mindenkinek jóindulat, minden gyermeknek egy jó példa, és végül magadnak tisztelet. Oren Arnold

Az egyetlen jó dolog a karácsonyi vásárlásban, hogy felkészít minket a januári kiárusításra.
Grace Kriley
Molnár B Antal [ 2013-12-23 14:22 ]

Örömhír.
Örömhírt mondok néked, ember,
zengő, szeráfi éneket,
örömhírt, mely az égre cseng fel,
s halálból fakaszt életet.

Örömhírt, mely szenvedőnek
letörli hulló könnyeit,
mert könnynél százszorta erősebb,
s melytől új lángra gyúl a hit.

Örömhírt, melynek hangja mellett
néma a legszebb költemény,
s minőt angyalok énekeltek
egykor, karácsony éjjelén.

Örömhírt mondok néked, ember !
Halld meg hát, tárd ki lelkedet,
halld meg, s visszhangozd életeddel :
Molnár B Antal [ 2013-12-23 14:21 ]

Angelus Silesius: Karácsonyi párversek
Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet,
Hogy széna-szalma én már soha ne legyek.

Alázat s gyermeki lélek mily szent dolog!
Kik látták az Urat elsőnek? Pásztorok.

Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet,
S a porszem képtelen felfogni az eget?

Nézd a Szűz Gyermekét! S a szűk jászolt tekintsed:
Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg.

Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,
Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne.

Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,
Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.
Molnár B Antal [ 2013-12-21 11:48 ]

ADVENTKOR.

Ködös hajnal-órák, tejszínű reggelek,
a földön sárguló, elkínzott levelek.
Az ég hólyagszemén nem tör át a nap
sugárnyalábja felhőtlen, megakad.
Az ősz lassan lépked, majd télbe borul,
és ahogy megvirrad, be is alkonyul...
Este tompa fények remegnek az utcán,
megtörnek a tócsák fodródozó foltján.
De a hétköznapok bágyadt szürkesége
nem törheti meg azt, ami bennünk béke.
Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás:
Ránk köszöntött advent,
boldog Jézus-várás...
------------------------------

Lukátsi Vilma . ADVENTI GONDOLATOK.

... hited talán csak egy kicsi mécses,
pedig hit nélkül várni nem lehet!
És az, aki nem az Urat várja,
nem is sejti az igaz ünnepet!

Nem fenyő alatt van az ajándék!
Az Ajándék – ha volt valaha –,
azt az ISTEN adta a világnak,
nekünk született egyszülött FIA!
----------------------------------
ÁDVENTI ÉJSZAKA.

Fehér hótakaró, ezüst fénytakaró, valót eltakaró.
Mintha nem volna más, csak ez a ragyogás: titokzatos, csodás.
Nincsen se hang, se zaj, nincsen se seb, se baj, se sóhajtás, se jaj…
Se bűn, se szenny, se sár, se kín, se könny, se kár, csak hó és holdsugár.
Hiszen így volna jó. De nem ez a való. Csal a fénytakaró.
Alatta szenvedés, szenny, sár… elfödni és elrejteni
kevés a hó és holdsugár. De Valakire vár. A holdfényes határ.
S ez az ádventi, mély, havas és holdas éj, titkot tud: Jön!… Ne félj! Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2013-12-21 11:48 ]

Adventi emlék--/részlet /

Ha már lehullt a hó,
s fekete földünket befödte,
Hogy szállott gyermekálmok röpte
a fényes ég felé, az égi trón elé...
De Téged nem talált meg.

Az égi gyermeket kereste,
akiről, ha leszáll az este,
csodálatos mesék vonulnak,
vágytól égő gyermekszívekre...
Az égi gyermeket kereste,
és nem talált rád, nem ismert meg...
hiszen Te nem vagy többé gyermek.

Hála Neked, hogy megkerestél!
Ó most már van karácsonyom,
s ádventi nagy csodavárásom.
Megcsaltak mind a régi álmok,
de Benned nincsen csalatkozásom.
Benned mindenem megtalálom.
A valóság szebb mint az álom.
Túrmezei Erzsébet
(Hozsannázó napok, I.132)
Molnár B Antal [ 2013-12-21 11:47 ]

455. Testvérek, menjünk bátran Bastiaans J.G. 1866

1. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj, E földi pusztaságban Megállni nagy veszély. Hát merítsünk erőt A menny felé sietni, Nem állva megpihenni A boldog cél előtt.
2. A keskeny útra térünk, Ne rettentsen meg az; Ki elhívott, vezérünk, Tudjuk, hogy hű s igaz. Mint egykor Ő tevé, Most véle s benne bízva, Arcát ki-kifordítsa A szent város felé.
3. Ó-emberünk ha szenved, Az jó nekünk, tudom; Ki vérnek, testnek enged, Az nem jár jó úton. A láthatót ne bánd, Csak rázd le, mi kötözne: Hadd, törjön éned össze, Menvén halálon át.
4. Zarándok módra járva, Legyen kezünk üres; Csak terhet vesz magára, Ki pénzt, vagyont keres. Hadd, gyűjtsön a világ, Mi tőle el se kérjük, Kevéssel is beérjük, Bennünket gond se bánt.
5. Az út el van hagyatva, Borítja sok tövis; nehéz emelni rajta Még a keresztet is. De egy út van csupán, Így hát előre bátran, Keresztül minden gáton, Hű Mesterünk után.
6. Úgy járunk itt, lenézve, Mint ismeretlenek; Sokan nem vesznek észre, Hangunk se hallva meg. e aki ránk figyel, Víg énekünket hallja. Szent reménység sugallja, Mit ajkunk énekel.
7. Ha botlanak a gyöngék, Segítsen az erős; Hordjuk, emeljük önként, Kin gyöngesége győz. Tartsunk jól össze hát, Tudjunk utolsók lenni, A bajt vállunkra venni E földi élten át.
8. Menjünk vígan sietve, Hisz utunk egyre fogy; Nap megy napot követve, S a test majd sírba rogy. Csak még egy kis tűrés! Ha Őt híven követjük: A láncot mind levetjük S vár ránk az égi rész.
9. Elmúlik nemsokára a földi vándorút, És az örök hazába, ki hű volt, mind bejut. Ott vár angyalsereg, Ott várnak mind a szentek, S az Atyánál pihentek, Megfáradt gyermekek.
Tersteegen Gellért, 1697-1769 F.: Vargha Gyuláné.
Molnár B Antal [ 2013-12-21 11:47 ]

396. Ébredj, bizonyságtévő Lélek! Halle, 1704 (1690)

1. Ébredj, bizonyságtévő Lélek! A várfalakra őrök álljanak, Kik bátran szólnak harcra készek, Ha éj borul le, vagy ha kél a nap. Hívásuk zengjen messze szerteszét, Az Úrhoz gyűjtve népek seregét! s
2. Ó, bárha lángod fellobogna, S ébredne föl sok nemzet fényinél :/: Ó, bár sok szolga, sarlót fogva, Aratna, mígnem leborul az éj! Urunk, e roppant, ért vetésre nézz: A munka sok, a munkás oly kevés!
3. Küldd útra hírnökid csapatát, És adj erőt onnan felül nekik, :/: Hogy veszni a pogányt se hagyják, És szerteűzzék Sátán seregit. Országod jöjjön el minél elébb, Hirdetve szent neved dicséretét!
Bogatzky Károly H., 1690-1774 F.: Vargha Gyuláné
397. Ó, Sión, ébredj, töltsd be küldetésed Walch J., 1876

1. Ó, Sión, ébredj, töltsd be küldetésed, Mondd a világnak: hajnalod közel! Mert nem hagy az, ki népeket teremtett, Senkit sem éjben, bűnben veszni el. Légy örömmondó békekövet, Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!
2. Lásd: millióknak lelke megkötözve, Rabláncként hordoz sötét bűnöket; Nincs kitől hallja: Megváltónk keresztje Mily gazdag élet kútja lett neked. Légy örömmondó békekövet, Hirdesd: a szabadító elközelgetett!
3. Mondd minden népnek: elveszett juháért Mit tett a Pásztor - csuda szerelem - Földig hajolt a kárhozott világért S meghalt alant, hogy élhess odafenn. Légy örömmondó békekövet, Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!
4. Küldj fiaidból, akik nemhiába Élvezik kincsed: Hirdessék szavad; Öntsd lelked értük győzelmes imába: Mindent, mit adtál, Krisztus visszaad. Légy örömmondó békekövet, Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!
5. Ő visszajön, Sión, előbb, mint véled, Felfedi titkát minden szív előtt. Egy lélekért se érjen vádja téged, Hogy temiattad nem látta meg Őt. Légy örömmondó békekövet, Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!
Thomson A. Mária, 1870 F.: Csomasz Tóth Kálmán
Molnár B Antal [ 2013-12-21 11:46 ]

Advent vasárnapján rátéved szemem a csillagos égre.
Szívem megtelik várakozással amint a messzeségbe réved tekintetem.
Imára kulcsolom kezem, és halkan suttogom el kérésem.
Jöjj el hozzánk Békesség Angyala!
Oly nagy szükségünk van rád, mint talán még soha.
Vágyunk rá, hogy a karácsonyi várakozás heteiben vendégünk légy!
Jöttödet várva kitártuk már szívünk láthatatlan kapuját, hogy befogadja ajándékodat, a szeretet melegét, mely egy csapásra leolvasztja lelkünkben a hétköznapok harcában észrevétlenül növekvő jégcsapokat. Nagy már a teher, szívünk vérzik a súlyos béklyó alatt, s ezerfelé szaggatva várja megváltó ajándékodat.

Jöjj el, de ne csak a hívő hajlékába térj be, szelíden tekints be azokhoz is, akik még nem tudják, hogy milyen nagy szükségük van rád. Adj békességet a békétlenkedőknek, türelmet a türelmetlenkedőknek. Hozz szabadulást a szenvedőknek, hitet, reményt a reményvesztetteknek.
Hozz gyógyulást a betegséggel küzdőknek, kitartást a feladni készülőknek, részvétet a részvétleneknek, erőt a gyengéknek, önmérsékletet az erőseknek.
Töltsd meg szívünket szeretettel egymás iránt, s add, hogy ez a szent érzés ne suhanjon el az adventi várakozás és a karácsony ünnepi élményével együtt, hanem velünk maradjon a szürke hétköznapok megpróbáltatásaiban is
Molnár B Antal [ 2013-12-21 11:45 ]

MI VÁRJUK AZ ÚR JÉZUST, MIKOR JÖN
/ Mi várjuk az Úr Jézust, mikor jön. /2x
Mi várjuk az Úr Jézust, várjuk az Úr Jézust,
Várjuk az Úr Jézust, mikor jön.

Mi repülünk Eléje, repülünk Eléje,
Repülünk Eléje, mikor jön.

/ Mi térdelünk Eléje, mikor jön. /2x
Mi térdelünk Eléje, térdelünk Eléje,
Térdelünk Eléje, mikor jön.

/ Ó, bűnös, mit fogsz tenni, mikor jön? /2x
Ó, bűnös, mit fogsz tenni,
Bűnös, mit fogsz tenni,
Bűnös, mit fogsz tenni, mikor jön?

/ Majd mondod a hegyeknek, mikor jön. /2x
Majd mondod a hegyeknek,
Mondod a hegyeknek,
Mondod a hegyeknek, mikor jön!

/ Ti halmok, essetek rám, mert Ő jön. /2x
Ti halmok, essetek rám, halmok, essetek rám,
Halmok, essetek rám, mert Ő jön!

/ Ó, bűnös, jöjj Jézushoz, mert Ő jön. /2x
Ó, bűnös, jöjj Jézushoz, bűnös, jöjj Jézushoz,
Bűnös, jöjj Jézushoz, mert Ő jön!

/ Mi várjuk az Úr Jézust, mert eljön. /2x
Mi várjuk az Úr Jézust,
várjuk az Úr Jézust,
Várjuk az Úr Jézust, mert eljön.
Molnár B Antal [ 2013-12-21 11:45 ]

Berki Anna:
Karácsonyi gondolat

Egyszerű volt összetákolt jászol,
Melybe az alázat fektetett.
Pompa helyett barlangi sötét volt,
Állatpára adott meleget.
És szent volt,
És áldott az az asszony,
Ki-e sötétségben életet adott.
És boldog volt, hogy magához ölelhette,
A legnagyobb és legfényesebb csillagot.
-----------------------------------------------------
Keresztelő János kérdése, amit Jézushoz intézett, így hangzott:
„Te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk?”

Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében.
Felelősséget kaptunk abban is, hogy reménységet hirdessünk
Felelősséget kaptunk, hogy világítsunk
Felelősséget kaptunk arra is, hogy példákká legyünk
Felelősséget kaptunk abban is, akik várjuk vissza az Urat,

A mai ember nem Jézust várja, hanem sok minden egyebet.
Talán várja a világban lévő sok nyugtalanságnak a lecsendesedését,
Vár talán egy kis nyugodt örömöt a mindennapi élet hajszájában,
Vár talán egy jobb munkára, megértőbb főnökre, több fizetésre, nagyobb nyugdíjra, rendezettebb gazdasági vagy politikai helyzetre az országban,
Vagy ezerféle kívánságnak a beteljesülésére.

Miért nem várják sokan a reggelt, hogy újra kezükbe vegyék a Bibliát és megszólaljon az advent Ura az igeolvasáson keresztül?
Miért nem várják sokan, hogy vasárnap legyen, és ott legyen a gyülekezet közösségében az Úr lábainál?
Talán azért, mert - ahogy az egyik énekünk mondja
Molnár B Antal [ 2013-12-21 11:43 ]

Szabadi Lívia
A várakozás ideje
Várom a havat, hófehéret,
a száncsengőt, a nevetésed,
piros sapkának fehér bojtját...
Kandallótűz meleget ont ránk.

Várom a téli nagy csodákat,
feldíszített karácsonyfákat,
narancs-fahéj illatú estet...
Békességet, nyugalmat, csendet!

Várom a családok mosolyát,
a búcsút intő gondok sorát,
a szívekbe költöző imát...
Mikor jön végre egy jobb világ?

Várom karácsony ígéretét,
lelkekbe lopott szeretetét...
Várom, hogy ne csak egy nap legyen,
várom: Ne kelljen várni sosem!
Molnár B Antal [ 2013-12-21 11:42 ]

Adventi versek
Nekem mit jelent az advent?

Nem a gyertyák fényét,
hanem messiási díszben
Jézus visszatértét.

Nekem mit jelent az advent?
Nem meleg kalácsot,
hanem égi szeretettel
érkező világot.

Nekem mit jelent az advent?
Szívben várakozást.
Lelkem vágyik látni Jézust,
boldog találkozást.

Nekem mit jelent az advent?
Minden teljesedik!
Mit próféták megígértek,
Krisztus megjelenik!

Nekem mit jelent az advent?
Nem a versfaragást,
de az Úr jelenlétében
csendes megmaradást.

S neked mit jelent az advent?
Illatos koszorút?
Látsz-e gyertyafényen túlra?
Várod-e a Fiút?
Molnár B Antal [ 2013-12-21 11:42 ]

Hiszen egy az Isten és egy a közvetítő Isten és ember között: Jézus Krisztus.
( 1 Tim 2, 1-5)
Könyörgés :
Mindenható Istenünk! Ragyogjon fel szívünkben dicsőséged fénye, hogy eltűnjön belőlünk az éjszaka sötétsége, és a világosság fiainak találjon minket hozzánk érkező Egyszülötted. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten örökkön örökké. Ámen.
--------------------------------

Különös egyszerűség.

,, Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam" - mondta elcsukló hangon.

Mondogatják, hogy mindenki a saját sikerének kovácsa,
és tenni is kell az eredményért, ezt tudom én is.

A hit nem azt jelenti, hogy az ember leül és várja az ölébe pottyanó sikert.

Mindenkinek meg kell tenni azt, ami a dolga, és várni, hogy az Isten megáldja-e a munkáját vagy sem. Ha nem, annak is megvan a szerepe az életben - teszi hozzá


,,Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megad nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését."2Tim. 4, 7-8


Molnár B Antal [ 2013-12-21 11:41 ]

BABITS MIHÁLY: CSILLAG UTÁN.

Ülök életunt szobámban, hideg teát kavarok...
Körülöttem fájás-félés ködhálója kavarog.
Kikelek tikkadt helyemből, kinyitom az ablakot
s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot.
Ó ha most mindent itt hagynék, mennék a csillag után,
mint rég a három királyok betlehemi éjszakán!
Gépkocsin, vagy teveháton - olyan mindegy, hogy hogyan!
Aranyat, tömjént és mirhát vinnék, vinnék boldogan.
Mennék száz országon át, míg utamat szelné a vám.
,,Aranyad tilos kivinni!' szólna ott a vámos rám.
,,Tömjéned meg, ami csak van,az mind kell, az itteni
hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni.'
Százszor megállítanának, - örülnék, ha átcsúszom:
arany nélkül, tömjén nélkül érnék hozzád, Jézusom!
Jaj és mire odaérnék,hova a csillag vezet,
te már függnél a kereszten és a lábad csupa seb,
s ahelyett hogy bölcsőd köré szórjak tömjént, aranyat,
megmaradt szegény mirhámmal keserüszagu mirhámmal
kenném véres lábadat.
Molnár B Antal [ 2013-12-21 11:40 ]

Este van, imádkozzunk! Köszönjük meg, hogy annyi örömöt adott!
Köszönjük meg azt, hogy minden javunkra van, Köszönjük meg ezt a szép napot!
Jézus hív, Téged is szeret!
Kezét védőn kiterjeszti életed felett. Békességet ad,
Vele célhoz érsz, Légy hát hálás minden új napért!
/: Este van, Jó éjszakát! Isten vigyázzon rád! :/
----------------
Bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket!. (Mt 25 12)
Készüljünk a vele való találkozásra, de ne csak a csillogó karácsonyfa alattira, hanem arra a nagy találkozásra is, amikor számon kéri majd minden egyes gondolatunkat, szavunkat, tettünket és mulasztásunkat is.
Molnár B Antal [ 2013-12-19 16:22 ]

Hiszen egy az Isten és egy a közvetítő Isten és ember között: Jézus Krisztus.
( 1 Tim 2, 1-5)
Könyörgés :
Mindenható Istenünk! Ragyogjon fel szívünkben dicsőséged fénye, hogy eltűnjön belőlünk az éjszaka sötétsége, és a világosság fiainak találjon minket hozzánk érkező Egyszülötted. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten örökkön örökké. Ámen.


Advent harmadik hetében a Kegyelmi Úrjövetelre gondolunk, Isten megszületésére a lelkünkben.

Készítsünk Neki szép, kényelmes, tiszta, világos, otthonos helyet, ahogy a vendégeinknek szoktuk!
Keressük meg magunkban, mi zavarhatja Őt, mi nem tetszik Neki, és küszöböljük azt ki életünkből!
Ápoljuk magunkban a készséget a megváltozásra, hogy kialakulhasson bennünk Krisztus arculata!
Határozzuk el, hogy nem makacskodunk, nem ragaszkodunk ösztönös reakciókhoz, véleményünkhöz, akaratunkhoz, nem állunk ellen és nem szabunk határt Krisztus fényének.
De vigyázzunk!
Ha Krisztus után vágyakozunk, csak Ő befolyásolhat, változtathat meg bennünket!
Ne engedjük, hogy bármilyen hatás legyőzzön, bármilyen irányba elvigyen!
Csak Jézusnak engedjük meg, hogy átalakítson.
Csak Ő teremthet belőlünk új embert saját képére és hasonlatosságára
Molnár B Antal [ 2013-12-19 16:21 ]

Füle Lajos: Visszajön
Hóból az erdő, ködből a felhő,
hó esik, tél szele fújja...
Valaki eljött, Valaki elment,
Valaki visszajön újra!
Száll csuda híre szívből a szívbe,
kétezer év a tanúja:
Valaki eljött, Valaki elment,
Valaki visszajön újra!
Angyalok ajkán, emberek hangján
csendül a csillagos ének,
Kétezer éve mennek Elébe
boldogan, kik Neki élnek.
Ott a helyed e drága menetben,
életed KRISZTUSA vár rád.
Hagyd el a gondot, légy vele boldog,
zengje a szíved a hálát!
Molnár B Antal [ 2013-12-19 16:20 ]

Adventi gyertyafény

Adventi gyertyák ragyognak fénylő csillagként;
egy, kettő, három, négy,
hajad lágy selymén táncol a lobogó fény.
Csitt! Ne szólj, csak ülj ide mellém,
hiszen most szívünk beszél;
kezedet fogva a szeretet árad szét.
Kérlek, ne szólj - csak ölelj, míg e láng ég!
S ha kialszik mind a négy,
szenteste gyúl helyettük ünnepi fény...
És nem kell, csupán egyetlen ajándék,
mit szívem karácsonyon úgy remél:
láthassam szemedben csillogni még,
sokáig e szépséges, adventi gyertyafényt.
(Szoby Zsolt )
Molnár B Antal [ 2013-12-19 16:20 ]

Ne csak a lakásunkat készítsük elő karácsonyra, ne csak az ünnepi menüre készüljünk napokig, takarítsuk ki lelkünket, szellemünket is!
Várjuk Istenünk érkezését megtisztult lélekkel, megbékélt szívvel!
Szánjunk időt lelkiismeret-vizsgálatra, bűnbánatra, !
A jóság, a tisztaság, a békesség nem cél, hanem eszköz, ami lehetővé teszi a mélyebb kapcsolatot Istennel, de gyümölcs is, amely pont az Istennel való találkozásunk következménye.
Egész életünk egy tanulási folyamat, valódi értékek, begyakorlása kell, hogy legyen, Jézussal való kapcsolatunk ápolása, hogy majd azon a sorsdöntő napon Jézus barátjaként ismerjen fel bennünket.
Ne féljünk életünk során semmi mástól, csak attól a mondattól, amit Jézus mondhat némelyeknek:

Bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket!. (Mt 25 12)
Készüljünk a vele való találkozásra, de ne csak a csillogó karácsonyfa alattira, hanem arra a nagy találkozásra is, amikor számon kéri majd minden egyes gondolatunkat, szavunkat, tettünket és mulasztásunkat is.
Molnár B Antal [ 2013-12-19 16:19 ]

Jöjj el, édes Üdvözítőnk!
Várjuk eljöveteledet! Gyere, költözz most a lelkünkbe, és várjuk eljöveteledet, azt a másodikat, a dicsőségeset, jöjj, Jézus, jöjj!
De legyünk közben józanok és óvatosak!
" Mivel tehát elismertétek Krisztus Jézust uratoknak, éljetek is benne.
Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben, ahogy tanultátok, s bővelkedjetek a hálaadásban.
VIGYÁZZATOK, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson."
Kol 2.6-2.8
"Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta rontott a világra." ( 1 Jn4, 1)

Ne hagyjátok, hogy különböző tanítások félrevezessenek benneteket! ( Zsid 13, 9.)
Molnár B Antal [ 2013-12-19 16:19 ]

Lator László:
ÁHÍTAT

Hűs víz csobog. A templom
ragyog a ritka ködben.

Felleg jön messziről.
Felegyenesednek a füvek.
Felleg jön, fehér, mint a gyolcs,
angyalok suhannak.

Ez az áhítat ideje,
névtelen alázat.

Harmat hull,
énekelnek a hegyek és a fák,
galamb száll, lélek madara.

Ez az áhítat ideje,
ez a titkos fény ideje.

Szemünk virág, szeretetünk
világít, mint a csillag.
Molnár B Antal [ 2013-12-19 16:18 ]

Túrmezei Erzsébet: Ha nem teszek semmit sem
Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Most megnyugszom,
most elpihenek
békén, szabadon,
mint gyenge gyerek,
és nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
S míg ölel a fény
és ölel a csend,
és árad belém,
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten,
új gyümölcs terem,
másoknak terem,
érik csendesen
erő, győzelem...
ha nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Molnár B Antal [ 2013-12-17 20:16 ]

Udud István: Ég a gyertya-
Ég a gyertya, ég,
el ne aludjék!
Karácsonyfa-
gyertya köré
mind ide gyűljék!
Ég a gyertya, ég,
el ne aludjék!
Csillagszóró
száz sziporka
mind ide hulljék!
Ég a gyertya, ég,
el ne aludjék!
Béke,
szeretet,
igazság
el sose múljék!
Molnár B Antal [ 2013-12-17 20:16 ]

Zelk Zoltán: Karácsonyi ének-
Nem alszik még kis Jézuska,
lágy szalmában fekszik ébren.
Három csillag áll fölötte
mosolyogva fönn az égen.
Szól egy csillag két társának:
"Nem mennénk le Jézuskához?
Melengessük, hátha fázik!...
Keljünk útra jászolához."
--------------------------------------------------

Weöres Sándor: Száncsengő-
Éj-mélyből fölzengő
-Cs ing-ling-ling-száncsengő.
Száncsengő -csing-ling-ling-
Tél öblén halkan ring.
Földobban két nagy ló,
-Kop-kop-kop- nyolc patkó.
Nyolc patkó -kop-kop-kop-
Csönd-zsákból hangot lop.
Szétmálló hangerdő
-Csing-ling-ling-száncsengő.
Száncsengő -csing-ling-ling-
Tél öblén halkan ring.
Molnár B Antal [ 2013-12-17 20:15 ]

Fecske Csaba: Karácsony előtt.
Karácsony táján, ó igen,
mikor csizmát húz Télapó,
s a hegyekben a fenyőkre
puhán és halkan hull a hó,
nos, akkor rajtam valami
sejtelmes bizsergés fut át,
gondolkodom, vagy álmodom?
Hallom a patkók dobaját.
--------------------------------------------------------------------------------
Pálfalvi Nándor: Karácsony--
Karácsony ünnepén az a kívánságom.
Legyen boldog mindenki ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik az emberek szívébe.
-----------------------------------------------------
Devecsery László: Karácsonyi pillangók---
Karácsonyi kismadár
üldögél az ágon;
karácsonyi muzsika:
szél zenél a fákon.
Könnyed röptű hópihék
pillangóként szállnak,
ünnepváró pásztorok
köszönteni járnak.
Közeleg az este is:
hótiszta az álom;
angyal szavú szózatod
igaz szívvel várom.
Molnár B Antal [ 2013-12-17 19:41 ]

Németh Emma: Advent - úrjövet

A napokban a villamosmegállókban az alábbi feliratok ötlöttek szemembe: Jézus él! Jézus szeret téged! Jézus jön! Aztán ahogy távolodtunk a végállomástól, néhány helyen az is olvasható volt, hogy Jézus békét hoz, Jézus megszabadít.

Évezredek sóvárgó várakozása után, immár kétezer éve, emberként, kiszolgáltatott gyermekként lépett történelmünkbe a Megváltó, az Isten Fia. Kétezer év óta a már most és a még nem feszültségében él az ember. Az Oltáriszentségben már most köztünk van Isten, mert megtestesült. És ugyanakkor Isten még érkezik, hiszen megígérte, hogy visszajön hozzánk, mert be kell teljesítenie a küldetést. Minden idők minden emberének pedig fel kell ismernie őt a testvérben, tanúságot kell tennie róla a világ előtt. Ilyenkor, adventben felidézzük őseink várakozását, várjuk az emberi történelem során az idők végezetéig állandóan az emberhez közel lépő Megváltót, és sürgetjük Krisztus második eljövetelét.

Advent kezdetén Szent Pálnak a Rómaiakhoz írt levelét olvastuk: "Testvérek! Itt az óra, hogy felébredjünk álmunkból. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük el hát a sötétség cselekedeteit, és öltsük magunkra a világosság fegyvereit!"

Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból... Hányszor hallottuk már! S hányszor alkudoztunk: csak még öt percet, fél órát, egy napot, egy hetet, egy évet... Addig még el kell intéznem valamit, tárgyalásom van, főznöm kell a családomnak, takarítani, vásárolni, hiszen mindjárt itt a karácsony! Elengedjük a fülünk mellett a megszokott adventi intelmeket. Igen, ilyenkor ezt szokták olvasni, prédikálni, ez a pap dolga. Nem vesszük komolyan. S lenézzük a szektásokat, amiért erőszakolják, hogy Krisztus hamarosan visszatér.

Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból ... Halljuk-e a Szentírásból felénk hangzó ébresztőt? Akarunk-e a magunk által teremtett álomvilágból ébredni, saját bűneink rabságából szabadulni? Tudjuk, mit jelent az alkohol, a kábítószer, az élvezetek, a TV vagy számítógép, a munka, az érzékiség, netán az erőszak rabságában sínylődni.Molnár B Antal [ 2013-12-17 19:41 ]

/1/

Elkábít és rabul ejthet minket a világ szépsége, az élvezetek, a rengeteg hír és információ, a szüntelen bizonyítási és teljesítménykényszer, saját tudásunk és teljesítőképességünk vagy éppen képtelenségünk és gyengeségünk is.

Felgyorsultak körülöttünk az események, versenyt futunk az idővel. Társadalmi rendszerek omlanak össze egyik napról a másikra, munkahelyek szűnnek meg, létbizonytalanság fenyeget, küzdünk a természet erőivel, árvízzel, gázkitöréssel. Erőnket meghaladóan dolgozunk, hogy családunk életszínvonalát megőrizzük, hogy lépést tartsunk a ránk zúduló hírözönnel, a tudomány eredményeivel, a minket érintő vagy általunk betartandó törvények, szabályok módosulásával. Egy mókuskerék rabjai lettünk, amely egyre gyorsul, amiből nem lehet kiszállni, nem lehet megpihenni. S jön a kávé és az altató. Hát persze, hogy nincs időnk az érkező Úrra várakozni, neki ajtót nyitni.

A bűnt nem ismerő, a bűnt erénnyé kiáltó társadalomban nehezebb belátni, hogy vétkeztünk, észrevenni, mikor kerülünk a bűn rabságába.

Melyikünk vallja meg könnyen, hogy bűnös? Ki az, aki szeret gyónni? Hiszen nincsenek nekünk olyan nagy bűneink, nem öltünk, nem raboltunk, legfeljebb abortuszunk volt az orvos javaslatára. Hiszen csak a körülmények miatt nem tudtam a vasárnapi szentmisén részt venni - ezt igazán mindenki megértheti; s persze, hogy undok voltam a testvéreimmel, férjemmel, gyerekeimmel, kollégáimmal, amikor olyan fáradt voltam, meg aznap éppen front volt, és hát igazán keresztbe tettek nekem..., naná, hogy nem hagytam szó nélkül. Igaz, hogy egy rossz minőségű árut sóztam rá a szomszédomra, s a múltkor elfogadtam csúszópénzt, de hát mi ez az elrabolt milliókhoz képest? S éppen csak nekem nem szabad? Valamiből csak élni kell. S különben is a XXI. században igazán nem lehet megkívánni az önmegtartóztatást.Molnár B Antal [ 2013-12-17 19:39 ]

/2/

Hogyan várhatná az Isten, hogy ne éljek a házasság előtt nemi életet, hogy szakítsam meg a kapcsolatot az élettársammal, hogy ne védekezzem a nem kívánt gyermek ellen.

A törvény is megengedi, az orvos javasolja, akkor miért ne lehetne?

Egyikünk sem független a közszellemtől. Észrevétlenül alakulnak ki önigazolásaink, gondolkodás nélkül tesszük, amit tőlünk várnak, amit a többiek is tesznek. Észre sem vesszük, hogy vasárnapi vagy éjféli misés kereszténnyé válunk, s a hétköznapjainkhoz, életünk legjelentősebb részéhez Istennek nincs sok köze. Már nem is tudjuk, mikor, hol, hogyan távolodtunk el Istentől, csak éppen kedvetlenek, levertek, reménytelenek, depressziósok leszünk, hiányzik életünkből az öröm.

Észrevétlenül rabok lettünk, ajtónk zárva van, s nem találjuk a kulcsot, hogy az Urat beengedhessük.

S mit tesz Isten, a tékozló fiak atyja? Várakozik ránk. Megesik rajtunk a szíve. Ő maga indul keresésünkre, megszabadításunkra. Elénk siet, nyakunkba borul, s ránk adja a legdrágább köntöst, gyűrűt húz az ujjunkra, leöli a hizlalt borjút, lakomát rendez. Advent az Úr várakozásának is az ideje. Isten alig várja, hogy újra kimondjuk: Atyám, vétkeztem az ég ellen s ellened. Nézd, teljesen tehetetlen vagyok. Nem rejtegethetem tovább saját gyengeségeimet, összenyom a felelősség, tovább már nem bírom. Bocsáss meg, hogy már megint nélküled akartam megoldani az életemet. Jöjj, könyörülj rajtam! S létrejön a találkozás: a bűnbánó ember és az érkező Isten találkozása. Kinyilvánul Isten hatalma, irgalma és szeretete. Irgalma kifogyhatatlan. Nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer bocsát meg, és vétkeinkre nem emlékezik.

Bízzuk magunkat Isten irgalmára! Készüljünk fel egy jó karácsonyi szentgyónásra! Még ma térdeljünk le, vagy hajtsuk meg a fejünket Isten előtt, és mondjuk ki hangosan: Atyám! Vétkeztem ellened. Nem adtam neked lehetőséget, hogy megmutasd, mennyire szeretsz. Mondjuk el neki szabadon mindazt, ami a szívünket nyomja, képtelenségeinket, vágyunkat a szeretetre, az ő szeretetére, és kérjük, jöjjön el, találkozzon velünk. Akkor is szólítsuk meg, ha azt kell mondanunk: látod, elborítanak a napi teendők. Zavarban volnék, ha eljönnél. Most még nem tudom sürgetni eljöveteled, de tudom, hogy szeretsz. Készíts fel a veled való találkozásra! Tedd, hogy igaz szívvel várni tudjalak!

(A szerző közgazdász, a Szociális Testvérek Társaságának tagja.)

Új Ember 2007.12.09. LXIII. évf. 49. (3095
Molnár B Antal [ 2013-12-17 19:38 ]

Sánta János: Istennél nincs akciós szeretet

A Szentlélek csendet teremt bennünk, hogy Jézusra, Isten Igéjére tudjunk figyelni. A szót csak csendben lehet hallgatni. Mai betegségünk, hogy mindenki egyszerre akar beszélni, s ezzel lélek nélküli úr akar lenni, csend nélküli hang akar lenni.


Ettől kiabálnunk kell, egymást túlharsogni. Ebben viszont kifulladunk, s akkor meg egyszerre hallgatunk el, és már nem lesz kire figyelni. Az Istent nem kereső ember vagy dühös úr, vagy halotti csendben ülő roncs. Nincs átmenet.

A Szentlélek a három isteni személy közül a legdiszkrétebb. Annyira, hogy a keresztséggel belénk költözik, és állandóan a krisztusi életre ösztönöz. De ne feledjük, nincs kétfajta Szentlélek. Könnyű azt gondolni, hogy van egy olyan Szentlélek, aki Krisztusé, és egy olyan, akit Isten – mivel ennek a szerencsétlen emberiségnek kell valaki, – nekünk ad. Nem így van. Isten ajándéka nem másodlagos lény, nem akciós termék.

Isten nem tud kisebbet adni, mint önmagát. Az Első és a Második Személy ajándékozza nekünk a Harmadik Személyt. S ez az egyetlen Szentlélek olyan erős, hogy már feltámasztotta Jézust a halálból. Ezt a Lelket kaptuk meg a keresztségben. Legyünk tisztességes templomai, akiket a jó öröme és a bajok fájdalma egyaránt a közös isteni hazára érlel meg. Magyar Kurír
Molnár B Antal [ 2013-12-17 19:37 ]

Advent vasárnapján rátéved szemem a csillagos égre.
Szívem megtelik várakozással amint a messzeségbe réved tekintetem.
Imára kulcsolom kezem, és halkan suttogom el kérésem.
Jöjj el hozzánk Békesség Angyala!
Oly nagy szükségünk van rád, mint talán még soha.
Vágyunk rá, hogy a karácsonyi várakozás heteiben vendégünk légy!
Jöttödet várva kitártuk már szívünk láthatatlan kapuját, hogy befogadja ajándékodat, a szeretet melegét, mely egy csapásra leolvasztja lelkünkben a hétköznapok harcában észrevétlenül növekvő jégcsapokat. Nagy már a teher, szívünk vérzik a súlyos béklyó alatt, s ezerfelé szaggatva várja megváltó ajándékodat.

Jöjj el, de ne csak a hívő hajlékába térj be, szelíden tekints be azokhoz is, akik még nem tudják, hogy milyen nagy szükségük van rád. Adj békességet a békétlenkedőknek, türelmet a türelmetlenkedőknek. Hozz szabadulást a szenvedőknek, hitet, reményt a reményvesztetteknek.
Hozz gyógyulást a betegséggel küzdőknek, kitartást a feladni készülőknek, részvétet a részvétleneknek, erőt a gyengéknek, önmérsékletet az erőseknek.
Töltsd meg szívünket szeretettel egymás iránt, s add, hogy ez a szent érzés ne suhanjon el az adventi várakozás és a karácsony ünnepi élményével együtt, hanem velünk maradjon a szürke hétköznapok megpróbáltatásaiban is.
Molnár B Antal [ 2013-12-13 16:44 ]

Sík Sándor: Tedd a jót!

Tekintet nélkül arra, hogy
Másoknak tetszik
Vagy nem,
Tekintet nélkül arra, hogy
Látják-e vagy nem
Tekintet nélkül arra, hogy lesz-e
Sikere vagy nem,
Tedd a jót!
Tégy minden jót, amit
Megtehetsz,
Ott, ahol vagy,
Úgy, ahogy teheted,
Akkorát, amekkorát tehetsz,
De mindig, szüntelen ez legyen
A programod!
Molnár B Antal [ 2013-12-13 16:43 ]

Legyen Isten aki meghatároz téged

Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága." (János 8,12)


Jézusnak állandó igényekkel, veszélyes szembesítésekkel és kevés magánélettel kellett szembenéznie. Mégsem engedte soha, hogy mások határozzák meg őt.

Mit tanít ez nekünk?

Tudd ki vagy (János 8,12) - Jézusban nem volt kétség arról, hogy ki is ő. Tudta Istentől jött és tudta, hogy egy különleges küldetést kell betöltenie. Hívőként tudhatjuk, hogy Istenhez tartozunk és hogy Isten határozza meg, kik vagyunk és mire lettünk teremtve ezen a Földön. Ha olyanná akarunk lenni, amilyennek Isten soha nem szánt minket, csak stresszt fog okozni.

Tudd kinek akarsz tetszeni (János 5,30) - Jézus soha nem hagyta, hogy az elutasítástól való félelem manipulálja őt. Senki sem kényszeríthet téged, az engedélyed nélkül. Nem tudsz mindenkinek a kedvében járni; még maga Isten sem képes erre.

Tudd milyen célokat kell elérned (János 8,14) - Jézus mondta, "tudom, honnan jöttem, és hová megyek." A felkészültség megelőzi a kényszerhelyzetet, de a halogatás előidézi azt. Vagy a prioritásaink vagy a kényszerek hajtanak minket.

Tudd fenntartani a prioritásaid (Lukács 4,42-44) - Jézus tudta hogyan kezelje a zavaró dolgokat anélkül, hogy eltért volna az elsődleges céljától.

Molnár B Antal [ 2013-12-13 16:43 ]

Pintér Béla és a Csemeték: A kulcs

Lehet, hogy kicsit elfáradtál és az erőd elhagyott
Egy sóhaj néha többet mond, mint a gyönyörű mondatok
Hiszen azt is hallják ott fenn, igen lesz rá felelet
Csak emeld fel vagy kulcsold össze a kezedet

Refrén:
Az ima az a kulcs amitől kinyílik a zár
Olyan ajtók tárulnak, melyekről nem is álmodtál
Feléled a hit és újra ébred a remény
Az ima megváltoztatja a dolgok menetét

Lehet, hogy öröm van szívedben és ragyog a napsugár
Boldog vagy és kiáltásod a Mennybe száll
Az is lehet, hogy éppen harcolsz, várnak még kemény csaták
Bátran hívd segítségül a seregek Urát!

Molnár B Antal [ 2013-12-13 16:41 ]

A Messiásról szóló ígéretek.

1,-A Messiásról szól próféciákat Ézsaiás könyve szerint : 1:1-től 66: 24.-ig
Az Ézsaiási próféciák beteljesedését lásd Máté evangéliumban : Mt. 2:23, 3:17, 4:12,-17, 8:17,12:17 -21,15 :7-9.
2,- A Messiás mint Emberfia és Isten Fia, A Messiás az Úr ága és sarja.az Immánuel –Messiásban ismét velünk van az Isten , Ézs. 7:14, 6: 13, 4:2.
3,- A Messiás Erős Isten és a Békesség Fejedelme, a Világ Világossága ki váltképpen Galilea fölött fénylik . Ézs. 8: 23, 9: 1-6, 10: 20-27.
4,- A Messiás igazságosan ítél és méltányosan dönt .A Messiás a Szent Szellem erejével uralkodik. Ézs. 11: 1-2.
5,- A Messiás és dicsőséges békebirodalma .A messiási birodalom: „ Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából” Ézs. 12: 3, 12: 1-6, 11:3-16.
6,- A Messiás a világ ítélőbírája és kiteljesítője. A Messiás mindörökre legyőzte a halált. Ézs. 25: 1-12, 26, 1-14.
7: Csak a Messiás az Istenhez vezető út . Egyedül a Messiás személyében ajándékozott meg minket Isten örök üdvösséggel , Ézs. 33:17-24. 35: 1-10.
8,- a Messiás az Úr szolgája. A Messiás Isten választottja. Egyedül a Messiásban van örök vigasztaltatásunk. Ézs. 40: 1-8, 42: 1-4, 43:1-7, 11: 24.
9,-A Messiás által teljesíti be Isten örök döntéseit. A Messiás minden nép világossága. Isten a Messiás által tartja meg Izraelnek ígért örök hűségét. Ézs. 46: 8-10, 48: 3-6, 49: 3, 6, 8,
10,- A Messiás önként szenvedett bűneinkért. A Messiás megalázott emberi mivoltában. Ézs. 50: 4-7, 52: 13-15.
11,- A Messiás Isten szerető szolgája. A Messiás szenved mint Isten igaz Báránya. Ézs. 53: 1-9,
12,- A Messiás hordozza a világ bűnét. A Messiásban tartja meg Isten népének a békesség szövetségét. Ézs. 54: 10-,61: 1-3,,10.
13,- A Messiás az üdvösség alapja és ,megvalósítója. A Messiás váltságműve által buzog fel az üdvösség forrása ,Ézs. 12: 3, 25: 9, 26: 1, 45: 17,49: 8, 52: 7,10, 61: 10, 62: 1, 65: 1-25, 66: 10.
Molnár B Antal [ 2013-12-13 16:41 ]


Isten és te

Egyedül ISTEN tud ALKOTNI, de az alkotást te tudod érvényre juttatni.
Egyedül ISTEN tud életet TEREMTENI, de te tudod tovább adni.
Egyedül ISTEN adja az EGÉSZSÉGET, de te tudod azt megtartani.
Egyedül ISTEN ajándékozza a HITET, de belőled árad a bizonyosság.
Egyedül ISTEN tud REMÉNYSÉGET ültetni, de te tudsz társadnak bizalmat szavazni.
Egyedül ISTEN képes SZERETETRE ébreszteni, de te tudsz mást szeretni.
Egyedül ISTEN adja a BÉKÉT, de te a mosolyt.
Egyedül ISTEN- től az ERŐ, de te tudsz a csüggedtbe erőt önteni.
Egyedül ISTEN az ÚT, de te tudod azt másoknak megmutatni.
Egyedül ISTEN a FÉNY, de te tudsz mások szemébe ragyogást hozni.
Egyedül ISTEN teszi a CSODÁT, de te hozod hozzá az öt kenyeret és a két halat.
ISTEN egymagában mindenre képes, mégis úgy látta jónak, hogy RÁD IS SZÁMÍTSON!
--------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-12-13 16:40 ]

MINDEN ADVENT

Minden advent kegyelem:
vétkem jóvátehetem.

Minden advent vigalom:
Isten Úr a viharon!

Minden advent érkezés:
Átölel egy drága kéz!

Minden advent alkalom:
győzhetsz saját magadon!

Minden advent ítélet:
így kellene - s így élek!

Minden advent remegés:
Isten felé epedés!

Minden advent ima is:
Uram, fogadj be ma is!

Minden advent Szeretet:
Betlehembe vezetett,

Köszönd meg hát a csodát:
a világ karácsonyát!

Ürögdi Ferenc

Molnár B Antal [ 2013-12-13 16:40 ]

Juhász Gyula: Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Molnár B Antal [ 2013-12-13 16:39 ]

Isten műhelyében Túrmezei Erzsébet

Olyan jó élni Isten műhelyében,
ott formáltatni hűséges kezében
kemény vésővel, döngő kalapáccsal,
szerető, szelíd, szent simogatással.

Látni, hogy íme szobrok száza készül,
néhány vonással naponta egészül.
A Mester keze percre sem pihen meg.
Eszközei munkálnak, nem pihennek.

Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam,
akartjára soha nem hajoltam,
dacos énemről lepattant a véső.
És hálát adni, hogy még most sem késő.

Csodálni Őt, amint szeretve fárad,
amint nem sajnál drága életárat
odaadni, értem és odaadni másért:
egy megtörésért, hozzáfordulásért.

Csodálni Őt, ki annyi büszke lelket
szeretetével örök rabul ejtett.
Sziklatömböket döntött le a porba,
hogy átformálja szépséges szoborba.

Igen, csodálom Őt. Csak Őt csodálom.
Molnár B Antal [ 2013-12-13 16:39 ]


Szent Szellem a te Segítőd

Jézus azt ígérte, elküldi a Segítőt - te is megismerheted Őt!

Ahhoz, hogy hívőként Isten akarata szerint éljünk és tevékenykedjünk, szükségünk van arra, hogy a Szent Szellem kenete működjön bennünk és rajtunk keresztül. Jézus megígérte a Szent Szellemet minden hívő számára, nekünk csak kérni kell:

Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik.

- Lukács 11:13 Marilyn Hickey.
Molnár B Antal [ 2013-12-13 16:39 ]

Négy előnye annak, ha felismered egyediségedet

"Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt." (Zsolt 139,14)

Ha egyszer megérted, hogy milyennek alkotott téged Isten, milyen a te formád, magyarázatot találsz arra is, hogy miért pont úgy kezeled a kritikát, ahogy, hogyan oldod meg a konfrontációt, hogyan barátkozol, mit gondolsz a bűnről, hogyan engedelmeskedsz a hatalomnak, miért tudsz közel kerülni emberekhez és miért nem tudsz közel kerülni emberekhez. A formád ad magyarázatot arra, hogy mi őrjít meg, mi szomorít el, mi aggaszt, tesz boldoggá - mert ez vagy te!

Négy előnye is van annak, ha felfedezed és a S.H.A.P.E köré építed az életed (S.H.A.P.E egy angol mozaikszó, amely ezekből a szavakból áll össze: Spiritual gift = lelki ajándék, Heart = szív, Ability = képesség, Personality = személyiség és Experiences = élmények)

1. Csökkenti a stresszt. Mikor biztos vagy abban hogyan vagy formálva, nem hasonlítgatod többé magadat másokhoz. Ehelyett tovább építed erősségeidet, felismered korlátaidat, kihozod a legtöbbet abból, amiben jó vagy, és nem aggódsz a többi miatt. A stressz csökkenése garantált!

2. Növeli a sikert. A siker nem azt jelenti, hogy sok pénzt keresel, hanem azt jelenti, hogy ismered Isten akaratát és pontosan aszerint létezel. Az vagy, aminek Isten szánt. Rájössz, hogy ki vagy és a szerint élsz!

3. Növeli az elégedettséget. Az elégedett élet annyi, mint azt tenni, amire formáltak. Szabadság abból származik, ha azt teszed, amire tehetséged képesít, és élvezettel tölt el, hogy Isten ilyennek alkotott. Ha életedet Isten neked szánt formája szerint alakítod, sokkal jobban átérzed Isten szeretetét, mivel összhangban élsz terveivel.

4. Növeli az önbecsülést. Manapság társadalmunkban járványszerűen terjed az alacsony önértékelés. Tanulmányok szerint az emberek több mint 50 százaléka nem a számára megfelelő munkahelyen dolgozik. Hiszem, hogy az egészséges önértékelés nem a pozitív gondolkodáson alapul, hanem két bibliai igazságon: először is, hogy számítasz Istennek, másodszor, hogy Isten egy céllal alkotott meg.

Beszéljetek róla.

Ha már ismered Isten, alkotta formád, szánj egy kis időt rá és gondold át, mivel töltöd el az idődet. Olyan tevékenységeket és célokat követsz, amikre Isten alkotott?

Kijelentenéd, hogy elégedett életet élsz? Min alapul az elégedettséged?
Molnár B Antal [ 2013-12-11 13:41 ]

Kalkuttai Teréz anya: Öröm.
Az öröm imádság, az öröm erő.
Az öröm háló, amellyel lelkeket foghatunk.
Isten szereti az örvendező imádságot.
A legjobb módja, hogy Istennek hálát adjunk:
ha dolgunkat örömmel tesszük.
A szerető szív vidám szív.
Ne engedd, hogy a gondok úgy hatalmukba kerítsenek;
hogy miattuk elfelejtsz örülni a feltámadt Krisztusnak.
Mindnyájan Istenhez vágyódunk, a mennyországba,
de hatalmunkban áll, hogy már most és itt nála legyünk a mennyben,
s minden pillanatban boldogságban részesüljünk.
Ez azt jelenti:
szeressünk úgy, ahogyan ő szeret,
segítsünk, ahogyan ő segít,
adjunk, ahogyan ő ad,
szolgáljunk, ahogy ő szolgál,
mentsük meg az embert,
ahogyan ő megment minket,
huszonnégy órán át vele legyünk,
és a legnyomorúságosabb öltözékben is felismerjükMolnár B Antal [ 2013-12-11 13:39 ]


Az ünnep fényei

Ahogy közeleg az ünnep, és ahogyan sorra gyúlnak meg a gyertyák az adventi koszorúkon, úgy hatalmasodik el az embereken a közelgő ünnep hangulata.
Ahogy otthon fényei beragyogják az emberek lelkeit, úgy ragyogják be az utcák fényei a város életét is. A falakon kívül az utcákon is érezni ezt az ünnepváró, adventi hangulatot. Kigyulladnak az ünnep fényei az utcákon és tereken, csodálatos látványt nyújtva az arra járóknak.
Ezt tapasztalni Budapest kivilágított közterületein is. A karácsonyi hangulatot közel félmillió fénypont biztosítja. Városszerte összesen mintegy 900 díszítő elem és több tíz kilométernyi fényfüzér díszíti a fákat és kandelábereket.
- A Vörösmarty téren, Európa egyik legszebb és legjobb karácsonyi vásárán nemcsak advent fényei, hanem advent ízei és hangulata fogadja az ide látogatókat.
Kiválóbb magyar kézművesek termékei között lehet válogatni, a fesztiválon megszokott ételek, italok - kenyérlángos, kürtős kalács, kolbász és forralt bor - mellett idén először magyar ünnepi ételeket, köztük a káposztát, a bejglit és halat is lehet kapni. Gerbaud- ház homlokzatán esténként fényjáték elevenedik meg, amelyet minden nap 18 és 20 óra között lehet megtekinteni.
- A Bazilika előtti téren 8 méter magas karácsonyfa,
Molnár B Antal [ 2013-12-11 13:38 ]

Füle Lajos: Visszajön
Hóból az erdő, ködből a felhő,
hó esik, tél szele fújja...
Valaki eljött, Valaki elment,
Valaki visszajön újra!
Száll csuda híre szívből a szívbe,
kétezer év a tanúja:
Valaki eljött, Valaki elment,
Valaki visszajön újra!
Angyalok ajkán, emberek hangján
csendül a csillagos ének,
Kétezer éve mennek Elébe
boldogan, kik Neki élnek.
Ott a helyed e drága menetben,
életed KRISZTUSA vár rád.
Hagyd el a gondot, légy vele boldog,
zengje a szíved a hálát!
Molnár B Antal [ 2013-12-11 13:37 ]

Mit mondasz majd, ha előtte állsz,
egyedül, magad?! Kérdések tüze
zúdul ott neked Nem lesz ember pajzs
akit feltarthatsz, hogy ő is ezt teszi
és nem mondhatod: Ezt pont te kérdezed?!
- Ó példát adott – A legszebb ruha előtte nem takar
A legszebb mosoly Őt nem téveszti meg . Semmit nem ér ott a pénzed, és bűn a pesszimizmusod
- mire mindig volt okod - mit mondasz majd... /Széll Barnabás/
Molnár B Antal [ 2013-12-11 13:36 ]

ADVENT:
Nekem mit jelent az advent? Nem a gyertyák fényét,
hanem messiási díszben Jézus visszatértét

Nekem mit jelent az advent? Nem meleg kalácsot,
hanem égi szeretettel érkező világot

. Nekem mit jelent az advent? Szívben várakozást.
Lelkem vágyik látni Jézust, boldog találkozást
Nekem mit jelent az advent? Minden teljesedik!
Mit próféták megígértek, Krisztus megjelenik!

Nekem mit jelent az advent? Nem a versfaragást,
de az Úr jelenlétében csendes megmaradást.

S neked mit jelent az advent? Illatos koszorút?
Látsz-e gyertyafényen túlra? Várod-e a Fiút? / 2009. nov. 25. Guti Tünde
-----------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-12-11 13:35 ]

Ne veszítsd el a célt a szemed elől!
«Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan,
nem láthatja meg az Isten országát» (Ján 3,3). A hit útján sok az akadály és a csapda. De az Úr hű és a gyermekei mellett van. A 2Péter 2,9 biztosít minket arról, hogy: «Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára.» Ennek az igeversnek a második felét, a komoly figyelmeztetést nem szabad elhallgatni, mert szörnyű jövő vár azokra, akik az elragadtatáskor nem fognak a Menyasszony-Gyülekezethez tartozni. Ezért figyelmeztet minket az 1János 2,28: «Mármost, gyermekeim, maradjatok meg őbenne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor.» Maradjunk hűek az Ő Szavához és ígéreteihez. A jutalom csodálatos lesz! Dobjuk el magunktól az akadályozó dolgokat, hogy ne tévesszük el a célt és ne veszítsük el az élet koronáját azáltal, hogy hagyjuk magunkat a világhoz és annak kívánságaihoz kötni. Ezért szükséges nékünk újonnan születnünk, hogy megláthassuk Isten országát.
Molnár B Antal [ 2013-12-11 13:34 ]


BÖLCSEK

Kelet mágusai
tényleg bölcsek voltak,
Jézus jászolához
örömmel indultak.

Ma is az a világ
legbölcsebb embere,
ki felkeresi Őt
s együtt marad Vele.

Boros Gergely

Molnár B Antal [ 2013-12-08 20:01 ]

ADVENT--
Az Újszövetség írói beszélnek arról, hogy “hamar” visszajön Krisztus, és ezzel azt érzékeltetik, hogy esetleg már az író életidejében megérkezik.

. A “hamarosan” jelentése azonban az, hogy “bármelyik pillanatban” bekövetkezhet.
Olyan ez, mint a telefonos üzenetrögzítő.
Az üzenettel tájékoztatjuk a telefonálót, hogy nem vagyunk otthon, de “hamarosan” visszatérünk.

Ugyanezt az üzenetet használjuk akkor is, ha csak két percre, vagy két hétre megyünk el hazulról, mert ezzel bátorítjuk a hívót az üzenetátadásra anélkül, hogy pontosan megmondanánk, mennyi időre távoztunk otthonról.

Egy farmernek volt egy vadászkutyája, akit nagyon szeretett. Egy nap eltűnt a kutya.
Ennek ellenére a gazda minden nap kirakta a friss ételt a kutya tálkájába.
A farmer szomszédja észrevette ezt, és megkérdezte, hogy miért teszi ezt, hisz a kutya nyilvánvalóan nem fog visszajönni.
„Vissza fog jönni” – válaszolt a farmer. „Azért fog visszajönni, mert tudja, hogy én itt vagyok, és várok rá. És mikor itt lesz, akarom, hogy tudja, hogy mindvégig vártam őt.”
Krisztust várjuk vissza – nyilvánvaló ez nekünk és szomszédaink számára?

Urunk azt szeretné, hogy úgy élnénk napjainkat, mintha az utolsót élnénk. John Wesley-t egyszer megkérdezték: „Mit tenne, ha tudná, hogy ma visszajön Jézus?”
A nagy igehirdető ezt válaszolta: „Pontosan azt tenném, ami erre a napra terveztem.” El tudjuk ezt mi is mondani?

Egy kislány hallotta, hogy szülei arról beszélnek, hogy Krisztus nemsokára visszajön a földre. Aznap egy ideig nem tudta az anyuka a kislányáról, hogy hol van.
Mikor elindult megkeresni, a ház legfelső szobájában állt az ablakban. Az anya kérdezte, hogy mit csinál.
„Ó, anyu, hallottam, hogy Jézus talán a mai nap visszajön, és az első akarok lenni, aki meglátja őt.
Nézd, megmosakodtam, és tiszta ruhát vettem fel!”
Lehet, hogy azt mondja valaki, ó! ez képtelenség!
De nem!! mert valóság .Mert Jézus megígérte, hogy visszajön !

A nagy igehirdető, Dr. G. Campbell Morgan mondta: “Krisztus második visszajövetelének tudata olyan számomra, mint egy lámpa, mely jelenemet sokkal elviselhetőbbé teszi. Úgy fekszem le, hogy arra gondolok, hogy talán a holnap reggel az utolsó, ami felvirrad. Nem kezdek úgy munkába, hogy ne gondolnék arra, hogy Ő talán épp most fogja félbeszakítani az enyémet, hogy kezdje az övét
Molnár B Antal [ 2013-12-08 20:00 ]


Ádvent idején
Tóth Juli

Várakozni, remények közt,
hogy jöjjön az érkezés,
Mindent-mindent jóvátenni
az idő már oly kevés.

Halovány kis gyertyaláng
a lélek, ki az égre néz:
Kegyelembe kapaszkodva,
jobbá válni nem nehéz.

Csend mélyéről súg titkokat
felragyogó irgalom,
Míg a szívben túlcsordul,
az álommá lett fájdalom.

2008-12-08
Szerző: Túrmezei Erzsébet

Végre, végre Betlehem házai!
Nagy nehéz út volt, szinte végtelen!
Csak legyen hol fejük lehajtani!
Hiszen... talán... ezen az éjjelen...

Mária arca halotthalvány.
A kapukat sorra megzörgetik.
Kinyílik és bezárul mindahány.
Zár csikordul. Sehol sincs hely nekik.

Légy áldott, kedves barlang, kis istálló,
zizegő széna, pihenést kínáló!
De jó a kínban leroskadni rád!...

S Szűz Mária már boldogan ringatja,
odafekteti egyszerű jászladra
a testté lett Igét, Isten Fiát.
Molnár B Antal [ 2013-12-08 19:58 ]


˝Advent érkeztével szép szóval ringattál…
Advent érkeztével szép szóval ringattál,
Karácsonyra borral s búzával kínáltál,
Szeretet és Béke az év néhány hete,
Békességet kértél Istentől fejemre.
Boldogabb időket a most jövő évre,
Azután hogy lesz majd, kiapad a bögre…?
Nem kívánunk semmit, vagy ahogy alakul?
Vagy Húsvétra szívünk majd újra ellágyul?
Maróti László

Szerző: Füle Lajos---

Ádvent ez is: ismeretlenekért imádkozom.
Emberekért, kik velem egy kupéban
utaznak fázva,
kamaszokért, kik kurjongatva jönnek
szembe az úton,
a rendőrért, ki világító bottal
fáradtan hadonászik.
Bimbózó és hervadó nőkért,
magzatokért, félig levőkért,
voltakért és eljövendőkért.
Erősekért, erőtlenekért,
esendőkért, elesettekért,
nagyok alázatáért,
kicsik reménységéért,
betegek gyógyszeréért,
éhezők kenyeréért,
népek békességéért,
világunk öröméért,
mindenki egy s igaz karácsonyáért.
ÁMEN.
Molnár B Antal [ 2013-12-08 19:57 ]

Adventi lángok
Viasztestben hitnyaláb, Kérünk, égj te legalább!
Hogy házunk sziklára épüljön Életünk mélybe, ne merüljön!

Reménnyel gyúlt gyertyaláng, Fénylőn tekints most le ránk!
Jég szívekbe égő tüzet hozz, Ördögi bűntől, esdünk: oldozz!

A legmelegebb láng ég ,Összeér most föld és ég
Angyal, ember mindenki boldog A rég várt fény végre fellobog!

E gyertya az örömtűz, Messiást várunk, de nincsen tűz.
Az éjszaka áldott karjában, Alszik a kisded jászolában…
--------------------------------------------
Elindult a Fiú (Füle Lajos)
Hogy betelt az idő, kaput nyitott a távol,
s elindult a FIÚ az örökkévalóságból.
Múló évezreken úgy lépett át a lába,
mint kinek az idő cselédje, hű szolgája.
Váratlan érkezett egykor, karácsony este,
gyermek képében egy parányi, gyönge testbe’,
s volt, ki sejtette már: e mustármagnyi Élet
megnő majd, s átszövi végül a Mindenséget.
Molnár B Antal [ 2013-12-08 19:57 ]

Egyre nagyobb a sötétség. Az ádventi koszorú gyertyáival veszem fel a harcot ellene.
Add, hogy lelkemben a Te fényed ragyogjon, mint frissen hullott havon a téli Nap!
Ragyogd be az életemet, Te, Aki a Fény vagy, és világosságul jöttél számomra is!
Fényeddel űzd el félelmeimet, láttasd meg bűneimet, sugaraiddal égess tisztára, hogy ragyogó karácsonyunk lehessen!

ÁDVENTI ÉJSZAKA. ---

Fehér hótakaró, ezüst fénytakaró, valót eltakaró.
Mintha nem volna más, csak ez a ragyogás: titokzatos, csodás.
Nincsen se hang, se zaj, nincsen se seb, se baj, se sóhajtás, se jaj…
Se bűn, se szenny, se sár, se kín, se könny, se kár, csak hó és holdsugár.
Hiszen így volna jó. De nem ez a való. Csal a fénytakaró.
Alatta szenvedés, szenny, sár… elfödni és elrejteni
kevés a hó és holdsugár. De Valakire vár. A holdfényes határ.
S ez az ádventi, mély, havas és holdas éj, titkot tud: Jön!… Ne félj!

Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2013-12-08 19:57 ]

ADVENTKOR.

Ködös hajnal-órák, tejszínű reggelek,
a földön sárguló, elkínzott levelek.
Az ég hólyagszemén nem tör át a nap
sugárnyalábja felhőtlen, megakad.
Az ősz lassan lépked, majd télbe borul,
és ahogy megvirrad, be is alkonyul...
Este tompa fények remegnek az utcán,
megtörnek a tócsák fodródozó foltján.
De a hétköznapok bágyadt szürkesége
nem törheti meg azt, ami bennünk béke.
Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás:
Ránk köszöntött advent,
boldog Jézus- várás...
Lukátsi Vilma--- ADVENTI GONDOLATOK

... hited talán csak egy kicsi mécses,
pedig hit nélkül várni nem lehet!
És az, aki nem az Urat várja,
nem is sejti az igaz ünnepet!

Nem fenyő alatt van az ajándék!
Az Ajándék – ha volt valaha –,
azt az ISTEN adta a világnak,
nekünk született egyszülött FIAMolnár B Antal [ 2013-12-06 16:17 ]

Szerző: Herjeczki Géza

KARÁCSONYI TÖREDÉK

Miért is születtél?
Ember miért lettél?
Átkot, gyalázkodást
magadra mért vettél?

Szívünk az emberszív
tele gyűlölettel.
Ember az emberrel
kezet fogni sem mer.

Miért is születtél?
Ember miért lettél?
Átkot, gyalázkodást
magadra mért vettél?
Molnár B Antal [ 2013-12-06 16:17 ]

Szerző: Czakó Jenő

Meglátogatta népét az Úr !
E régi hír, ím örökre új.
Megfáradott, megterhelt szív :
Te vagy az ! Érted jött ! Téged hív !

Nép, amely éjben, sötétben járt,
Lát szívindító reménysugár.
Eljött az Úr, emberré lett,
Győzött a hajnal az éj felett.

Örülj szívem hát, örülj nagyon,
Neked virradt meg e szent napon.
Jézus keres légy készen hát :
Örömmel fogadd az ég Urát !
-----------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-12-06 16:16 ]

ADVENTI REMÉNYSÉG

Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. (Lk 4,18)

Az adventi időszak az alapja a karácsony ünnepének. Lukács evangéliumában olvashatjuk (Lk 4,16-21), hogy Jézus kijelentette magáról, hogy ő Isten felkentje, aki azért született, hogy Isten helyreállítsa a kapcsolatát az emberekkel (Ézsaiás 61,1-4). Ez az egyetlen reménységünk, ez az, amit annyira várunk, mikor Krisztus születésére tekintünk, miközben egy várakozással teli időszakba lépünk.
A Szentírás vezet minket abban, hogy hogyan fogadjuk Istennek a megszületésben adott ajándékát.
Az 1Thessz 5,16-24-ben Pál apostol elmondja a hívő közösségnek, hogyan kell élniük: hogy mindenkor örüljenek, szüntelenül imádkozzanak, és mindenért hálát adjanak. Ez számunkra is hasznos tanács az advent időszakában.
Egy szent történelem részeseivé váltunk, és Isten azt várja tőlünk, hogy ennek megfelelően éljünk, az ő szándékaihoz hűen. Adventkor megvan a lehetőségünk, hogy Krisztust újra befogadjuk az életünkbe, aki megerősíti és helyreállítja hitünket az ősi igazsággal
és a jövő reménységével.

Imádság: Istenünk, tégy minket késszé arra, hogy Krisztus születésében a te elhatározásod reménységét magunkévá tegyük. Ámen.

Jézus a világ világossága, amelyet semmilyen sötétség nem győzhet le.
Molnár B Antal [ 2013-12-06 16:15 ]

Magnificat:Lk-ev-1:46-55-
Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:
Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas:
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.

Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét, Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódainak mindörökké
Molnár B Antal [ 2013-12-06 16:15 ]

Baja Mihály: Adventben
Körültünk néma, vak sötétség,
Gyűlölség átka a szívekben,
Fogytán a kenyerünk a kasban,
Szűkölködünk a lelkiekben.
Oh balzsamosztó jobb kezével
Ennyi fájó sebet ki köt be?
Ki gyújt nekünk fényt e homályban
Vagy benne járjunk mindörökre?
Te vagy Uram, a mi Királyunk!
Kelj fel a mi segítségünkre,
Kezünket összetéve kérünk:
Adj vidulást beteg szívünkbe.
Küldj Valakit a te nevedben,
Rá milliók, ím, várva várnak,
Kit prófétáltál az atyákban:
Küldj Szabadítót a világnak.
Molnár B Antal [ 2013-12-06 16:14 ]

Ismeretlen szerző: Ne azt mondd,

Ne azt mondd: így haladtunk mindig és így is fogunk,
kérdezd inkább azt: jó-e ahogy volt, - haladhatunk-e tovább?
Ne azt mondd: így építkeztünk mindig, és így is fogunk,
kérdezd inkább azt: jól van-e úgy, amint van, - építkezhetünk-e tovább?

Ne azt mondd: így beszéltünk mindigés így is fogunk,
kérdezd inkább azt: ki értette, amit beszéltem, - folytathatom-e így tovább?
Ne azt mondd: így segítettünk mindig és így is fogunk,
kérdezd inkább azt: segítség volt-e a segítség, - segítsek-e tovább?

Ne azt mondd: így várakoztunk mindigés így is fogunk,
kérdezd inkább azt: mire még, s mennyi ideje már, - hogyan várhatnék tovább?

Molnár B Antal [ 2013-12-06 16:14 ]

Néki növekednie kell, nékem pedig alá kell szállanom / részletek /
Ján 3,20

Neki.... Nekem. Ez a sorrend. Ez az első lépés azoknál.
Kiknek az Isten megmutatja Szerelmes Fiát.
- Sorrend ez... és nem lemondás.
Csak a ténye annak, hogy így közeleg az Isten országa.

„Nekem pedig alá kell szállanom.”
Ez az alászállás – az én problémám, az én harcom.
Nehezen értő, nagyra törő szívem
Mindennapos harca...
- Nekem annyi gondot, bajt okoz – ez az „Én”.
- De csak azért, mert nem értem meg, hogy amennyit
az énből itt leadok, annyit bírok az Isten országából.

„Nekem pedig alá kell szállanom.”
Ez a „nekem” az, amit sokszor nem akarok
amit nem értek meg.

Ennek az útnak tövisét, fájdalmát,
Szenvedését, keresztjét...
Neki kell viselni.

Ennek az útnak vándorait, botladozóit, gyáváit, csüggedtjeit, elesettjeit...
kiket az Atya neki adott, Neki kell felemelni.
... ... Ő vállalta ezt.

És, mi vagyunk azok, akikért vállalta
a Gecsemánét, a gyötrelmek éjszakáját,
a Golgotát.

- Amikor ott látom Őt...megértem, hogy Neki növekednie kell...
nekem pedig alá kell szállanom, mert ezen a lépcsőn jutok hozzá fel.
Tamáska Gyula
(Hozsannázó napok, I. kötet, 121old.)
Molnár B Antal [ 2013-12-06 16:13 ]

Lámpásomba tölts olajat!

Nekem már nem szabad várni. Rövid az élet, napja fogy.
Nekem nem adatnak mindig felemelő pillanatok.

Nekem minden kell, vagy semmi! Bennem az élet követel!
Hívó szavamra válaszolj! Jön az alkony: sietni kell!

Hajamba görcsös két kezem beletúr: rémült éjszaka!
Gyújtanám a lámpásomat: Lámpásomnak nincs olaja!

Árnyak suhannak a falon, Véremben forró lüktetés.
Hol az olaj? Hol az olaj! A szívem csupa kérdezés.

- Példázat jut az eszembe: Ötnek lesz, és ötnek nem lesz.
Lábadhoz esem, Krisztusom: Lámpásomat te töltsed meg!

Én hiába töltögettem, idegen láng elemésztett.
Sok-sok próbák özönében az olaj mind-mind elégett.

Ezen a sötét éjszakán nincs lámpásomnak olaja!
Nem álltam az őrhelyemen: Az ellenségem ellopta!

- Csak egy hajnalt adj még nekem, csak egyetlen fénylő napot!
Lámpásomba tölts olajat, míg messze fénylőn felragyog.
Páskulyné Kocsács Erzsébet
(Hitvallás a mindennapi szeretetről, 515.old)—
-----------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-12-06 16:13 ]

Ó, szép fenyő
Ó, szép fenyő, ó, jó fenyő, hűséges a te lombod!
Te zöld vagy nemcsak nyáron át, de télen is, ha hó leszállt.
Ó, szép fenyő, ó, jó fenyő, hűséges a te lombod.
Ó, szép fenyő, ó, jó fenyő, hűséges a te lombod.

Ó, szép fenyő, ó jó fenyő, nagyon tetszel te nékem.
Karácsonytájt oly érdemes fa egy sincs, oly örvendetes.
Ó, szép fenyő, ó jó fenyő, nagyon tetszel te nékem.

Ó, szép fenyő, ó jó fenyő, ruhádtól hadd tanuljak!
Reményed és hűséged ád erőt minden időkön át.
Ó, szép fenyő, ó jó fenyő, ruhádtól hadd tanuljak


-----------------------------------------------

Megvallás
Köszönöm Úr Jézus, hogy:

„Szent véreddel megmostál (Jel. 1,5),- János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő; és a hét lélektől, amely az ő királyiszéke előtt van,”
szent igéddel és Szellemeddel újonnan szültél, (1Pét.1,23;- Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké.”
Tit.3,5) - Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,”
és adtad a Te törvényedet az én elmémbe, és az én szívembe írtad be azt” (Zsid. 10,8)- Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél amelyeket a törvény szerint visznek,”
Molnár B Antal [ 2013-12-06 16:12 ]

KARÁCSONYI ÉNEK 1.

Szelíd, szép betlehemi gyermek:
Az angyalok nem énekelnek
S üvöltenek vad emberek.

Boldog, víg betlehemi jászol:
Sok börtön és kórház világol
És annyi viskó bús, sötét.

Jó pásztorok és bölcs királyok:
Sok farkas és holló kóvályog
S nem látjuk azt a csillagot!

Békés, derűs karácsony éjjel -
A nagy sötét mikor száll széjjel
S mikor lesz béke és derű?
Molnár B Antal [ 2013-12-06 16:12 ]

Add, hogy a VÁRandósok örömével VÁRjam jöttödet!
Áldott légy Jézus, hogy Te eljössz, s Benned örökre velünk az Isten!
Ámen.
"Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba."
(János 1:9
-------------------------------
Egyre nagyobb a sötétség. Az ádventi koszorú gyertyáival veszem fel a harcot ellene.
Add, hogy lelkemben a Te fényed ragyogjon, mint frissen hullott havon a téli Nap!
Ragyogd be az életemet, Te, Aki a Fény vagy, és világosságul jöttél számomra is!
Fényeddel űzd el félelmeimet, láttasd meg bűneimet, sugaraiddal égess tisztára, hogy ragyogó karácsonyunk lehessen!
---------------------------------
Uram!
Ádvent van, és én várlak.
A világ egyre hangosabb, én csendben szeretnék lenni.
Olyan áldott csendben, amikor meghallani a hóesés kezdetét.
Olyan tiszta ádventet szeretnék, mint a hó.
Olyan szikrázót, mint a frissen esett hó a mosolygó téli napsütésben

Molnár B Antal [ 2013-12-04 18:33 ]

"Ami az időt és az órát illeti, testvérek, arról nem szükséges írnom. Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondogatják : Béke és biztonság, akkor éri őket hirtelen a pusztulás, akárcsak a várandós asszonyt a fájdalom, és nem lesz menekvés számukra.
De ti, testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára lepjen mg benneteket. Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok !" (1 Tessz 5, 1-6)
" Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg bennünk az igazság.
Ha megvalljuk bűneinket, akkor mivel (Isten) jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden gonoszságtól megtisztít minket." (1 Jn 1, 8-9)
" Aki magáénak mondhatja a Fiút, annak van élete.
Aki nem mondhatja magáénak az Isten Fiát, annak nincs élete.
Ezeket azért írtam nektek, hogy megtudjátok: nektek, akik hisztek az Isten Fia nevében, örök életetek van ! (1 Jn 5, 12-13
----------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-12-04 18:32 ]

Ápoljuk a családi légkört, áradjon az otthon melege!
Készítsük a karácsonyfát, az ajándékokat, szerezzünk örömöt az embereknek!
És szerezzünk örömöt Istenünknek is:
Készítsük a lelkünket, vegyük számba, mi lakik benne, takarítsuk ki az oda nem illőt, erősítsük az Istennek tetszőt!
Gyakoroljuk a bűnbánatot, időben gyónjunk meg!
Legyen a lelkünkben jó helye születendő Jézusunknak!
Tudjunk majd megállni a másodszor, győzelmesen érkező Jézus előtt
Add, hogy a VÁRandósok örömével VÁRjam jöttödet!
Áldott légy Jézus, hogy Te eljössz, s Benned örökre velünk az Isten!
Ámen.
"Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba."
(János 1:9
-------------------------------
Egyre nagyobb a sötétség. Az ádventi koszorú gyertyáival veszem fel a harcot ellene.
Add, hogy lelkemben a Te fényed ragyogjon, mint frissen hullott havon a téli Nap!
Ragyogd be az életemet, Te, Aki a Fény vagy, és világosságul jöttél számomra is!
Fényeddel űzd el félelmeimet, láttasd meg bűneimet, sugaraiddal égess tisztára, hogy ragyogó karácsonyunk lehessen!
---------------------------------
Uram!
Ádvent van, és én várlak.
A világ egyre hangosabb, én csendben szeretnék lenni.
Olyan áldott csendben, amikor meghallani a hóesés kezdetét.
Olyan tiszta ádventet szeretnék, mint a hó.
Olyan szikrázót, mint a frissen esett hó a mosolygó téli napsütésben
Molnár B Antal [ 2013-12-04 18:29 ]

--- Nem akadt hely (Lukács 2:7)

Nép a nép hátán nyüzsög Betlehemben,
s hogy jött, Akit évezredek óta vártak,
- mily szégyen ez - a vaksággal vert ember
nem adott helyet az Isten Fiának!

Ím, legelőször barmok szeme tágul
ámulattal az égi Jövevényre,
s egy vén istálló korhadt jászolábul
elégült meg milliók lelki éhe.

Nem volt hely! S ma sincs! Lelkünk tele van,
száz indulat zsibongó népe lakja,
s Krisztus bolyong, az Isten hontalan!

...Feléd vezet ma szent Karácsony napja,
s szennyes szívem szállásnak felajánlom:
fogadd el, Jézus, s légy Uram, Királyom!

Bódás János
----------------------------------

Várjuk Istenünket!
KIS SZÍVEM KIS SZOBA
Kis szívem kis szoba, de nincs benne lámpa,
Oly sötét, mint az éj, sötétben ki látja.
Erre jár a Király, Ő hoz bele lámpát,
Szívemben széttekint, és ott ugyan mit lát?
Kis szoba, csúf, poros, szemetes a sarka,
Látja ezt a Király, szomorkodik rajta.
Jézusom, Királyom, arra kérlek téged,
Tisztítsd meg szívemet, és a rossztól védjed!
Molnár B Antal [ 2013-12-04 18:28 ]

Szerző: Czakó Jenő
Meglátogatta népét az Úr !
E régi hír, ím örökre új.
Megfáradott, megterhelt szív :
Te vagy az ! Érted jött ! Téged hív !

Nép, amely éjben, sötétben járt,
Lát szívindító reménysugárt.
Eljött az Úr, emberré lett,
Győzött a hajnal az éj felett.

Örülj szívem hát, örülj nagyon,
Neked virradt meg e szent napon.
Jézus keres légy készen hát :
Örömmel fogadd az ég Urát !

Molnár B Antal [ 2013-12-04 18:26 ]

Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben.
Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg Önmagadnak, és a Téged szeretőknek
------------------------------------------------------

"Sohasem érnek véget tervezgetéseink addig, amíg énünknek nincsen vége." C. H. Mackintosh
"Úgy szólj, mintha most és utoljára szólna a szád."
"Nem az a fontos, hogy meddig élsz, hanem az, hogy miént élsz."
"Nem a tánc a bűnös, hanem az érzelem, amely a két test érintkezése eredményez." Rácz
"Isten nem a kívánságainkat teljesíti, hanem az ígéreteit."
"A bensőséges imádságban eltöltött idővel lesz arányos életed gyümölcsöző volta."
M. Basilea Schlink "Semmi sem lehet hatalmasabb mint Jézus!" -a szerelem sem, a félelem sem, az aggodalom sem (...)
"Semmi vagyok Uram, de a tied vagyok!" Ambrosius
"Ne tartsd fontosnak, hogy fontosnak tartsanak, egyszerűen csak szeress, és fontos leszel!" Anonym
"HA van munkád és álmod, Ha küzdelmednek értelmét látod,
Ha van aki szeret, és van akit szeress, Soha ne hajtsd le búsan a fejed,
Hiszen gazdagabb vagy mint más emberek."
"Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye - melege: mindenkire egyformán."
"Ha veszel, megtelik a kezed, Ha adsz, megtelik a szíved." Mararete Seemann
Molnár B Antal [ 2013-12-04 18:26 ]

Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed.
Legyen áldott Benned a Fény, hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara, és melegítse fel szívedet, hogy lehess meleget adó forrás a szeretetedre szomjasoknak, és legyen áldott támasz karod a segítségre szorulóknak.
Legyen áldott gyógyír szavad, minden hozzád fordulónak.
Legyen áldást hozó kezed azoknak, kik érte nyúlnak.
Áldott legyen a mosolyod, légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás Minden téged keresőnek.
Molnár B Antal [ 2013-12-04 18:25 ]

Adventi emlék--/részlet /

Ha már lehullt a hó,
s fekete földünket befödte,
Hogy szállott gyermekálmok röpte
a fényes ég felé, az égi trón elé...
De Téged nem talált meg.

Az égi gyermeket kereste,
akiről, ha leszáll az este,
csodálatos mesék vonulnak,
vágytól égő gyermekszívekre...
Az égi gyermeket kereste,
és nem talált rád, nem ismert meg...
hiszen Te nem vagy többé gyermek.

Hála Neked, hogy megkerestél!
Ó most már van karácsonyom,
s ádventi nagy csodavárásom.
Megcsaltak mind a régi álmok,
de Benned nincsen csalatkozásom.
Benned mindenem megtalálom.
A valóság szebb mint az álom.
Túrmezei Erzsébet
(Hozsannázó napok, I.132)

Molnár B Antal [ 2013-12-02 21:42 ]

Adventi kiáltás.
...ha nincs advent, lesz-e majd
karácsony?
Váratlanul várjuk az Urat?
A zöld lombú, behavazott erdõ
az ijedt állapotunkra mutat?
- Hogy várjuk Urunk visszajöttét?
- Nemcsak fenyõfás ünnep közeleg!
- Sûrûsödnek a bibliás jelek:
- ".. .földrengés, járványok, éhínségek..."(Lk 21,11)
"...és hallotok háborús híreket..." (Mt 24, 7)
Lappangó tűz, hol itt, hol ott lángol!
"...a vajúdás kínjai ezek..." (Mt 24,8)
"...és megsokasodik a gonoszság..." (Mt 24,12)
Mindenfelé maffiák dolgoznak,
és nem tudjuk, hogy mit hoz a
holnap!

Nem ringathatjuk bele magunkat
könnyen múló ünnep-hangulatba!
Emeljük föl szemünket az Égre,
és akinek van füle, meghallja:
- Ébredjetek! Ne szenderegjetek!
- Az ÚR visszajötte közeleg!
Molnár B Antal [ 2013-12-02 21:42 ]

Ádventi örvendezés--

Utaidat vágyva kerestem,
S utaid megtaláltak engem.
Csodáidat látni akartam,
S ámulok rajtuk szakadatlan.
Titkaidat bogoztam egyre,
S most, mint gyermek az egyszeregyre,
úgy nézek rájuk, dicsekedvén,
ujjong szívem kegyelmed kedvén;
mert szereteted egyszerűség,
irgalmasságod csupa hűség,
s egy értelme van a keresztnek:
hogy megkerestek és szeretnek!
Hát hirdetem, hogy útja száz van
minden szívhez a nagyvilágban,
keresni kell és rátalálni ma,
akinek Ő a vágya álma;
kinek batyuja az a „nincsen",
megtalálja a gazdag Isten. Fejes Ádám.
Molnár B Antal [ 2013-12-02 21:41 ]


Ádvent 2. vasárnapja
A második ádventi vasárnap igéi (Róma 15,4-13., Luk 21,25-36.) figyelmünket a hatalomban és dicsőségben eljövendő Úrra irányítják. A vasárnap fő zsoltára a 80., mely Isten népének könyörgéseként – 1. v.: „Jöjj el, hogy szabadíts meg minket”, 4. v.: „…állíts helyre minket!” – egyaránt szól ítéletről és kegyelemről.
Énekrend Ádvent második vasárnapjának igéihez.
Fennálló ének: 80,1. (11.) Hallgasd meg, Izráel pásztora / És mi el nem térünk tetőled
Főének: 309. Mennyei ige jelenél
Igehird. előtti ének: 304,4. Az utat egyengessed
Ráfelelő ének: 312,3. Az Úr elé ha tárod
Záró ének: 303. Jöjj népek Megváltója
------------------------------------------------

Mi a mi feladatunk? A mérhetetlen isteni szeretetet az embereknek továbbadni. A többi az Isten dolga, mert Ő a kezdet és a vég. "A szeretet soha el nem múlik... Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet." (1Korinthusiakhoz 13:8a,13)
Jézus Krisztus azt mondja: "Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég." (Jelenések 22:13)
Minden nap várjuk készen az Úr Jézus megjelenését! "Jöjj, Uram Jézus!" (Jelenések 22:20) Maranatha!
A Maranatha! Arám (szír) mondat jelentése: "Uram, jövel!" Mi már Jézus Krisztust, a Messiást, a világ Urát várjuk, aki a Golgotán meghalt a bűnös emberekért, a mi megváltásunkért, eltemették, alászállt a poklokra és harmadnapon feltámadott. Ül az Atyjának jobbján megdicsőült testben.
Molnár B Antal [ 2013-12-02 21:41 ]

ADVENTI VIRRASZTÓ ÉNEK
Lecsukódtak a házak ablakpillái, A függönyök, a zsalugáterek. Kihunyt a fény. Álom mezőkön járnak az emberek. Az éj hollófekete leplét felöltötte. Csak a lomb suttog titkos igéket, És szívemben zeng adventi ének. Ha majd riad angyali harsona és megjelensz az ég felhőiben, Öleld magadhoz fáradt néped, Mesterem! Kevesen várunk virrasztva rád Kevesen őrzik a szent lángot. A 10-ből csupán 5- az 50 %, ki figyel Rád Uram, és vár készenlétben
MIKOR JÖSSZ?
Tudjuk, hogy visszajössz, de azt nem, hogy mikor, pedig már van kvarcóránk, s uránóránk is, amely ezer év alatt egytized másodpercet sem késhet… – de ezek nem jelzik, mikor jössz! Kozmikus távcsöveink lencséje nem foghat el, radarhullámaink nem ütköznek Beléd… Tudjuk Földünk korát, sejtjük útját jövőnknek, s ha földi életed harminchárom évét beprogramoznánk életünkbe hittel ,eszünkbe juthatna,mit mondtál Te magad ,a vissza jöveteledről nekünk !
Molnár B Antal [ 2013-12-02 21:40 ]

Adventi remények

Tele van szívünk ádventi reménnyel, A várakozásnak az öröme tölti be a szívünket.
Lelkünk is felöltözik hófehér ruhába, Mint mikor a tíz szűz a vôlegényt várta.
Jaj! Csak mi is el ne aludjunk! Hogy elmúljon az óra,
Mikor jön a világ Megváltója. Kétezer éve és még annak elôtte,
Az akkori világ azt hitte, Égi jelekkel, mennyei pompával
Jön a Megváltó e földi világra. Azt senki nem tudta, nem is sejtette,
Hogy a Mennyei Atya, aki e világot alkotta Egyszülött Fiát majd jászolban ringatja,
És hogy istállóban születik a világ Megváltója. Meg kellett volna érteni ennek a bűnös világnak
A krisztusi jászolnak az üzenetét, Hogy alázatban és szeretetben éljen a földnek színén.
De sajnos ott tartunk, mint régen az Édenben, Hogy annyi sok jó közül, csak a rossz kell az embernek.
Mert hiába múlt el kétezer esztendô Csak a létszám sokasodott,
És még több lett a Jézust megvetô. Mert a kígyónak a szavát jobban elhiszik,
Pedig tudjuk, hogy az a kárhozatba visz. Félô, hogy nem csak az Édenbôl,
De a földnek színérôl is ki leszünk űzetve, És nem özönvízzel, hanem tisztító tűzzel.
Tűz, amely éget, tűz, amely perzsel, És ha majd te is megérzed a tűznek forró szelét,
Amikor azt hiszed, most már minden véget ér. De ha maradt még a szívedben
Egy parányi Ádventi remény Ne veszítsd el hited!
Mert Jézusnak azt mondta Akik ôbenne hisznek, azok nem égnek meg.
Testvérem! Ennek a szónak az ígérete és hite Töltse be lelketeket és így várd a Messiást!
Akkor a lelked is megérzi majd, Hogy a várva várt Krisztus
Hoz majd SZABADULÁST. Jankovicsné Csereklye Éva
Molnár B Antal [ 2013-12-02 21:39 ]

Ne hagyjátok, hogy különböző tanítások félrevezessenek benneteket! ( Zsid 13, 9.)

Gyakran felröppennek hírek a közelgő világ-végről, az időpontot is pontosan megmondják, sokszor órára, percre.
Jézus azt mondta, azt a napot nem ismeri senki , még a Fiú sem, kizárólag az Atya.
Higgyünk Jézusnak! Ne akarjunk okosabbak lenni nála!
--------------------------------------------------------------------
Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja.....Legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és fedhetetlenül találjon benneteket.
Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek, ahogy szeretett testvérünk, Pál írta nektek ajándékul kapott bölcsességében minden levélben, ,amelyekben ezekről a dolgokról beszél.
Vannak bennük nehezen érthető dolgok, ezeket a tanulatlan és állhatatlan emberek kicsavarják a saját vesztükre, akárcsak a többi Írást is." (2 Pét 3,10a, 3, 14-16)
Molnár B Antal [ 2013-12-02 21:38 ]

Nehéz időkre való ige (2)
„…Istenünk igéje örökre megmarad.” (Ézsaiás 40:8)
Kész vagy befogadni még többet Isten csodálatos ígéreteiből?
1) „Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. Örökké ujjonganak, mert oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet” (Zsoltárok 5:12). 2) „Hajlékod az örök Isten, örökkévaló karjai tartanak. Kiűzi előled az ellenséget…” (5Mózes 33:27 NKJV). 3) „Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat” (Náhum 1:7 Károly). 4) „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak” (Ézsaiás 41:10). 5) „Jelenléteddel megvéded őket az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket a gonosztól” (Zsoltárok 31:20 NCV). 6) „Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben” (Zsoltárok 23:6). 7) „… az Úr mellém állt, és megerősített… Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába…” (2Timóteus 4:17-18). 8) „Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak” (Zsoltárok 9:11). 9) „De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek: Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!” (Jeremiás siralmai 3:21-23). 10) „Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek!” (Zsoltárok 4:8). Bob Gass
----------------------------------------------
VÁROM ŐT

Szenteste, hogyha újra eljön, én is
csatlakozom a csordapásztorokhoz
és térdemen, ha Betlehembe érek
tudom, Jézusom vétkemből feloldoz.

És bárány lesz a szívem. Tiszta, gyapjas,
fehér, szelíd bárány. Karomba véve
megcsókolom majd ujjongó örömmel
és rábízom örökre szent kezére. Gerzsenyi Sándor.Molnár B Antal [ 2013-12-02 21:37 ]

A HÍVŐ NÉP URÁT VÁRJA

Isten országa a földön
övéiben van jelen;
Földrajzi határok nélkül,
végesben a végtelen.

A hívő nép Urát várja:
éjt, nappalt virrasztva tölt
s mikor megjön dicsőségben,
béke földje lesz a föld. Pecznyik Pál.
MIKOR JÖSSZ?

Tudjuk, hogy visszajössz, de azt nem, hogy mikor, pedig már van kvarcóránk, s uránóránk is, amely ezer év alatt egytized másodpercet sem késhet… – de ezek nem jelzik, mikor jössz! Kozmikus távcsöveink lencséje nem foghat el, radarhullámaink nem ütköznek Beléd… Tudjuk Földünk korát, sejtjük útját jövőnknek, s ha földi életed harminchárom évét beprogramoznánk életünkbe hittel ,eszünkbe juthatna,mit mondtál Te magad ,a vissza jöveteledről nekünk !
------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-11-29 17:59 ]

1. Abbá, mennyei Atyám
Abbá, mennyei Atyám! Küldj áldás-záport ma is rám!
Őrizz meg a Gonosztól, a hamis gondolattól,
Tartsd meg fehéren a ruhám!
Kérlek, Abbá Atyám, most nézz le rám,
Hogy el ne veszítsem mennyei koronám!
Segíts nekem, mert erőtelen vagyok,
Elestem, de menni akarok!
Abbá, mennyei Atyám! Vezess a győzelem útján!
Ne engedj eltévednem, és pusztulásba mennem,
Te vigyázz harcaimban rám!
Kérlek, Abbá Atyám…
--------------------------------------------
2. A béke napja közel
A béke napja közel, nézd, már fénylik a jel:
Jézus szíve a földön az égen mindent egybeölel.
Molnár B Antal [ 2013-11-29 17:58 ]

Korinthusi II. levél 5. rész 1. vers
„Tudjuk, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk.”
- Az összeomló földi sátor, az összeomló keringés után örök mennyei hajlék vár ránk Krisztus érdeméért; ebben a bizonyosságban élni és meghalni csodálatos megnyugvás.
--------------------------------------------------------
Filippi levél 1. rész 21. vers
„Nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.”
- Krisztus által van értelme az életnek, és van értelme a halálnak.
--------------------------------------------------------
Thesszalonikai I. levél 4. rész 17-18. vers
„Mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel.”
- Istennel élni a földön és a mennyben egyaránt nagy kiváltság, kibeszélhetetlen boldogság.
-------------------------------------------
Jelenések könyve 1. rész 17-18. vers
„A feltámadott Jézus mondja: Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és pokol kulcsai.”
- Jézus legyőzte a halált, vele és általa mi is félelem nélkül fölötte állhatunk a halálnak.
Molnár B Antal [ 2013-11-29 17:57 ]

Kol 4:2 Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni.
Fil 4:6-7 Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
-A bölcsesség a tudás helyes alkalmazása.
- Egy virágnak mindegy, hogy a vizet nagy, vagy kicsi kannából kapja-e, csak kapja a vizet!
- Az értelem a fényhez,a hit viszont a Naphoz hasonlítható.
-A kéz erőtlensége nem csökkenti az orvosság erejét.
- Az erős szív megerősíti a karokat.
- Siker vagy sikertelenség sokszor azon múlik, vajon a cél megéri-e.
-A lényeg nem a korai felkelésben, hanem a nap jó kihasználásában van. C.H.Spurgeon.
Molnár B Antal [ 2013-11-25 12:45 ]

ISTEN VEZET
Szememmel én vezetlek téged,
Amerre mégy, veled megyek.
Utat török, s nem árthat néked
Sötét völgy, vagy zordon hegyek,
Járj szárazon, vagy víz felett,
Orcámnak fénye hűn vezet.
Szememmel én vezetlek téged,
Kegyelmem is hűn támogat;
Nem engedem inogni lépted,
Bátran rámbízhatod magad,
Pusztákon át a mennybe fel
Erős karom hordoz, emel.
Szememmel én vezetlek téged,
Beváltom az ígéretet,
Ha napra nap jön, évre évek,
Ha szép napot ború követ,
Míg élted földi útja tart.
Megláthatsz színről-színre majd. ford. Vargha Gyuláné
-----------------------------------------

Molnár B Antal [ 2013-11-25 12:43 ]

LÁTHATÓ AZ ISTEN
Fűben, virágban, dalban, fában,
születésben és elmúlásban,
mosolyban, könnyben, porban, kincsben,
ahol sötét van, ahol fény ég,
nincs oly magasság, nincs oly mélység,
amiben Ő benne nincsen.
Arasznyi életünk alatt
nincs egy csalóka pillanat,
mikor ne lenne látható az Isten.
De jaj annak, ki meglátásra vak,
s szeme elé a fény korlátja nőtt.
Az csak olyankor látja őt,
mikor leszállni fél az álom:
Ítéletes, Zivataros,
villám-világos éjszakákon.
Molnár B Antal [ 2013-11-25 12:42 ]

A BUJDOSÓ IMÁJA.
Uram, ki fönt az égben lakozol a fényességben, gyújtsd föl szent tüzedet az emberek szívében.
Az emberek agyára áraszd el bölcsességed. Értsék meg valahára mi végből, van az élet.
Arasznyi kis idő csak, mely ajtódig vezet. De előre csak a jó visz, a gonosz vissza vet.
Legyen megint az ember képedre alkotott! Utálja meg már egyszer mit maga alkotott.
Romlandó kincsekért ne törje magát senki. Igyekezzék helyettük jobb kincseket szerezni.
Jó tettek nyugalmát. Derűt és békességet. Mit el nem fúj az orkán s rontó tűz meg nem éget.
Gőgből és gyűlöletből mindent, mit föltalált: vedd ki Uram kezéből a keserű pohárt.
Rémségek éjszakáját váltsad föl virradatra. Az emberi világot szebbre és igazabbra.
Hogy törvények közt az első a szeretet legyen. Üljön jóindulat a kormányszékeken.
Az igazság előtt hajoljon meg a fegyver s élhessen szabadon e földön minden ember.
És legyen egy akol. És egy legyen a pásztor. Növelj pásztorbotot virágzó rózsafából.
S ha mindeneket szépen elrendeztél ekképpen: a népek közt, Uram nekem is van egy népem.
Ha érdemét kegyednek a szenvedéssel méred, úgy egynek sincsen annyi szent jussa, mint e népnek.
Mások bűnéért is őt verte ostorod. Sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott.
Legjobb fiait vitte mindég a Golgotára s jótettének soha, csak bűnének volt ára.
Uram, adj békességet a Kárpátok között! Sehol még földet annyi könny s vér nem öntözött.
Sehol még annyi színes nagy álom nem fakadt s árvábbak prófétáid sehol sem voltanak.
Sehol annyi virág és sehol annyi bánat. Szeresd jobban, Uram, az én szegény hazámat!
Bár megtagadta tőlem a békét s kenyeret: engem sújtasz, Uram, amikor őt vered.
Mert népem. Fajtám. Vérem! Fájdalma bennem ég! Szánd meg Uram Isten Attila nemzetét.
Adj békés aratást sok vérvetés nyomán. Nyugodjék meg kezed gondverte otthonán.
S ha áldásod e földön elért kicsinyt, nagyot: jussak eszedbe én is, ki bujdosó vagyok.
A Kárpátok alatt, ahol apáim éltek, rendelj ki nekem is egy csöndes menedéket.
Csak akkora legyen, hogy elférjek én s a béke. Nézzen az ablakom patakra, fára, rétre.
Kenyér mellé naponta jusson egy szál virág s láthassam, amint Téged dicsér egy új világ...
Uram, ki fönt az égben lakozol fényességben, hallgasd meg kegyesen, hallgasd meg könyörgésem.
Molnár B Antal [ 2013-11-25 12:41 ]

"Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok."
(Jak 5,16)
"Világosan fel kell tárnunk azok előtt, akik azt kívánják, hogy az egészségük helyreállításáért imádkozzanak, hogy Isten erkölcsi és természeti törvényeinek az áthágása bűn. Ezért ha el akarják nyerni Isten áldását, be kell vallaniuk, és el kell hagyniuk bűnüket... A magántermészetű bűnöket Krisztusnak kell megvallani, aki az egyedüli közbenjáró Isten és emberek között... Minden nyilvános bűnt viszont nyilvánosan kell megvallani. Az embertársaink ellen elkövetett rosszat jóvá kell tennünk személy szerint az iránt, akit megsértettünk. Ha valaki szeretné visszanyerni egészségét, aki gonosz beszéddel vétkezett... elidegenedést és viszályt szított, vagy valamely rossz szokása által másokat is bűnre vezetett, akkor ezeket, a dolgokat meg kell vallania Isten előtt és azok előtt is, akiket megsértett. »Ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.« (1Ján 1,9) Ha a hibákat helyrehoztuk, akkor teljes hittel az Úr elé hozhatjuk a beteg szükségleteit, amint az Ő Lelke indít rá."
(Boldog élet, Isten hallja imáinkat c. fejezetéből)
Molnár B Antal [ 2013-11-25 12:41 ]

Weöres Sándor . Zsoltár.
Kínok árnyékaiból, kínok árnyékaiból
szólok hozzád Istenem. Kín mar, sújt, temet,
józan eszemet vak veszélyben,
láncos mélyben ne hagyd elveszítenem.
Törd meg kevélységemet, törd meg kevélységemet,
mély megbánást adj nekem. Nyársat nyeltem én,
derekam kemény: mért nem szabad
súlyod alatt meghajolnom, Istenem?
Száraz zokogás tipor,száraz zokogás tipor
és a szemem könnytelen. Utam hajlatán
ördög les reám,vár nehezen:
a két kezem tőrrel indul ellenem.
Legyen meg akaratod, legyen meg akaratod,
ha vesznem kell, jól legyen:tán kárhozásom
áldás lesz máson –de ha énrám
kincset bíztál,ments meg immár, Istenem.
Molnár B Antal [ 2013-11-25 12:40 ]

----------------------------------------------
Megvallás
Köszönöm Úr Jézus, hogy:

„Szent véreddel megmostál (Jel. 1,5),- János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő; és a hét lélektől, amely az ő királyiszéke előtt van,”
szent igéddel és Szellemeddel újonnan szültél, (1Pét.1,23;- Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké.”
Tit.3,5) - Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,”
és adtad a Te törvényedet az én elmémbe, és az én szívembe írtad be azt” (Zsid. 10,8)- Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél amelyeket a törvény szerint visznek,”
Molnár B Antal [ 2013-11-25 12:40 ]

----------------------------------------------
Megvallás
Köszönöm Úr Jézus, hogy:

„Szent véreddel megmostál (Jel. 1,5),- János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő; és a hét lélektől, amely az ő királyi széke előtt van,”
szent igéddel és Szellemeddel újonnan szültél, (1Pét.1,23;- Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké.”
Tit.3,5) - Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,”
és adtad a Te törvényedet az én elmémbe, és az én szívembe írtad be azt” (Zsid. 10,8)- Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél amelyeket a törvény szerint visznek,”
Molnár B Antal [ 2013-11-25 12:39 ]

Máté-6:31- Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.

“Biztos vagyok abban, hogy sem távolság, sem halál, avagy távollét szét nem választhatja azokat, kiket egy lélek éltet, egy szeretet fűz össze.” (Szt. Bernát)
Máté-5:4-Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak.
“Van egy kapocs ég és föld között… ha ezt a kapcsot megtalálod, minden értelmessé válik, még a halál is. Ha viszont nem leled meg, minden értelmét veszti, az élet is.” (The Other Side of Heaven)
Kor-I-15:26- Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, hiszen "mindent lába alá vetett".
Molnár B Antal [ 2013-11-22 18:23 ]

„A Seregek Ura ezt mondja: Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja!” (Zak 2,12) „A szemem fénye” – mondjuk a számunkra legdrágább, legfontosabb tulajdonra, személyre. A kifejezés a boldogságtól ragyogó szemre utal. Azért vagyok boldog, mert ő (az) az enyém, az én tulajdonom, hozzám tartozik. Úgy is vigyázunk rá, mint igazi kincsre, amelytől függ a boldogságunk. Istennek is ilyen kincse, szeme fénye az ő népe. Féltve őrzi a pusztulástól, a pusztítástól, az elkóborlástól, és utánamegy az elveszettnek. Adja Isten, hogy minél többen kiálthassák ezt az örömüzenetet: Isten legdrágább tulajdona vagyunk! (Eszlényi Ákos)Molnár B Antal [ 2013-11-22 18:22 ]

Meggyógyulok.
Kudarcaim súlya alatt olyan sokszor menekülök
előled, Istenem!
Látod, hányszor megpróbáltam, szívből, mégis elhibáztam,
kísért a félelem.
Atyai szíved lehajol hozzám,életet, áldást árasztasz így rám,
kegyelmed elborít! Megváltóm Istenem!
Újra erőt adsz, Lelked bátorít, mindig meghallgatsz, arcod felvidít,
jóságod betakar.
Meggyógyulok jelenlétedben,nem érhet vád a Te kezedben,
őrző karod körül ölel.
2009. okt. 8. Guti Tünde
Molnár B Antal [ 2013-11-22 18:21 ]

Szóltál, itt vagyok!
Megállok előtted némán, csendben, életem ott van kitárt kezedben,
irgalmat látok fénylő szemedben, s mert szóltál, itt vagyok!
Ismersz engem és nevemen hívtál, élet-könyvbe már régen beírtál,
szívemben a trón, Uram, neked áll, s mert szóltál, itt vagyok!
Elhoztam álmom s minden vágyamat, az úton őrzöd végig lábamat,
megérkezve láthatom házadat, s mert szóltál, itt vagyok!
2009. okt. 26. Guti Tünde
Molnár B Antal [ 2013-11-22 18:21 ]

KÖSZÖNÖM, URAM!
Köszönöm, Uram, hogy hozzád tartozom!
Kegyelmet kaptam, Te vagy az oltalom!
Életem viharaiban, próbák súlyos óráiban
Te vagy a menedékem, Te vagy vezérlő fényem!
Jézus, Te vagy a Megtartóm! Jézus, Te vagy a Gyógyítóm!
Jézus! Mindennél több vagy nekem!
2009. szept. 24. Guti Tünde
Molnár B Antal [ 2013-11-22 18:20 ]

TŰNŐDÉS
Ha tudós lennék, ámulnék nagyságodon, milyen törvényeket teremtettél!
Tartod a Napot, fogod a Földet, s minden terved szerint működik.
Ha mérnök lennék, örülnék eredményednek, mert számításaid tökéletesek!
Kozmikus mérték vagy földi szélesség, mélység és magasság abszolút tudásodat igazolja.
Biológusként mikroszkóppal figyelném a falevelek futó erezetét,
a virágport a puha szirmok között, és a madártollak rikító színét.
Lenyűgöz az emberi test működése,és mindaz, amit mindenható elméd
megalkotott és ránk bízott! Állandóan utazó zoológusként
feltárnám az állatvilág csodáit, az őskori és a mai egyedeket,
és nem szűnnék meg bebizonyítani, hogy Darwin tévedett!
Mindent Te hívtál életre, Istenem!
De embernek születtem, és köszönöm sorsomat! Egyszerűen láthatom kegyelmedet!
Szívembe fogadhattam Fiadat, Jézust, aki magára vállalta bűneimet!
Bármelyik korban is éltem volna, lehetnék akár gazdag vagy szegény,
TE VAGY A KINCS, AMIT MEGTALÁLTAM, én csak egy porszem, s Te vagy a REMÉNY!
2009. nov. 11. Guti Tünde
Molnár B Antal [ 2013-11-22 18:20 ]

„Kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.” (Ef 2,8) A vallásosságomat a hit tölti meg élettel. De a hit nem a sajátom. A hit nem döntés, nem érzés, nem norma, nem jutalom. Hitetlenül, kételkedve kérni Istent csak egyfajta megérzés, hogy van kihez fordulni, de ez még nem meggyőződés. Az „új embernek” a megbocsátásból születik a békessége, amely kapuja Isten országának. Hogy létezik-e ez az átjáró, azt csak azok tudják elmondani, akik megkapták Istentől a hit speciális látásmódját. Ez nem adhat büszkeséget, inkább csak egészséges, kiegyenesedett derekat, Isten akaratát fürkésző tekintetet. (Benkóczy Péter)Molnár B Antal [ 2013-11-22 18:19 ]

Vallást tévő száj, hívő szív

Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz" (Róma 10,9).

A szánkkal vallást kell tennünk. Megtettem ezt már? Tettem már vallást az Úr Jézusról, mint Megváltómról, akit Isten feltámasztott a halálból, és Isten akarata szerint tettem ezt? Feleljünk őszintén erre a kérdésre!
Ugyanígy szükségünk van szívből jövő hitre is. Hiszek őszintén a feltámadott Krisztusban? Bízom benne, mint megváltásom egyedüli reménységében? Szívből bízom benne? Felelnem kell Istennek erre a kérdésére is.
Ha valóban elmondhatom, hogy vallást teszek Krisztusról és hiszek benne, akkor megváltott vagyok. Az igevers nem azt mondja: "lehet" vagy "talán", hanem hogy megváltott voltom teljesen nyilvánvaló és olyan világos, mint az égen a nap: "Akkor üdvözülsz". Mint hívő és hitvalló, birtokba vehetem ezt az ígéretet, és védelmemre felhozhatom Isten előtt most és egész életemen át, halálom órájában, és az ítélet napján is.
Meg vagyok váltva a bűn terhétől, a bűn hatalmától, a bűnért járó büntetés alól, s végül magától a bűnös léttől. Isten mondta: "Üdvözülsz" - és én hiszek ebben. Meg vagyok váltva. Dicsőség legyen Istennek mindörökké
Molnár B Antal [ 2013-11-22 18:19 ]

Megvallás
Köszönöm Úr Jézus, hogy:

„Szent véreddel megmostál (Jel. 1,5),- János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő; és a hét lélektől, amely az ő királyi széke előtt van,”
szent igéddel és Szellemeddel újonnan szültél, (1Pét.1,23;- Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké.”
Tit.3,5) - Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,”
és adtad a Te törvényedet az én elmémbe, és az én szívembe írtad be azt” (Zsid. 10,8)- Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél amelyeket a törvény szerint visznek,”
Molnár B Antal [ 2013-11-22 18:19 ]

András testvérét – Simon Pétert – az Úr Jézushoz vezeti
„…Jézus pedig reá tekintvén [ráemelte tekintetét], monda [s így szólt hozzá]: Te Simon vagy, a Jóna [jelentése: galamb] fia; te Kéfásnak fogsz hívatni (a mi megmagyarázva [lefordítva]: Kőszikla). (minek fordítása Petrosz, azaz Kő)* (Ján. 1,43)

*Aki az Úrral találkozik, az új nevet, és új feladatot kap: „És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged” (1 Móz. 17,5)

Így történt ez Jákóbbal is: „… Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Izráelnek; mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél” (1 Móz. 32,28)

Így történt ez Pál apostollal is: „Elméne azért Anániás és beméne a házba, és kezeit reá vetvén, monda: Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak és beteljesedjél Szent Szellemmel” „… Saul, ki Pál is, megtelvén Szent Szellemmel…” (Csel. 9,17; 13,9)
Molnár B Antal [ 2013-11-22 18:18 ]

~ Ha sírva üvölt benned a fájdalom,
Akkor is büszkén mondd azt, hogy vállalom!
Ne tűnjön majd el örökre a Remény,
Légy kitartó következetes kemény
Ember akkor is, ha vérzik a szíved
És akkor is, ha bánatos a lelked.
Ha sírva üvölt benned a fájdalom,
Sohase jelentsd ki azt, hogy feladom! ~
---------------------------------


Csak a mai nap számít,
Mert megvan minden napnak a maga baja
Ne gondold hozzá a holnap vélt baját
a holnaputáni jajt,
mert nem biztos, hogy ez jó dolog; reád.
Elõre aggódni nem nemes dolog
félrevezethetnek hamis gondolatok.
Tedd Jézus kezébe a holnapot
s akkor majd öröm árad szomorú szívedbe,
Lélek ! Ne fuss a holnap elébe !
------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-11-20 19:11 ]

Bátorság a kis lépésekhez .

Nem a csodákért és víziókért kérlek Téged, Uram,
hanem a hétköznapok erejéért.
Taníts engem a kis lépések művészetére.

Tégy engem leleményessé és találékonnyá,
hogy a mindennapok sokféleségében
időben megőrizhessem azokat az ismereteket
és tapasztalatokat, amelyekért megszenvedtem.

Tégy engem ügyessé a jó időbeosztásban.
Ajándékozz nekem finom érzéket ahhoz,
hogy felismerjem, mi első és mi másodrangú.

Adj nekem erőt a fegyelemhez és mértékhez,
hogy ne csak úgy átcsússzak az életen,
hanem hogy a napokat okosan beosszam,
figyelve a váratlan örömökre és csúcspontokra,
és legalább arra, hogy újra időt találjak
egy kulturális kikapcsolódásra.

Engedd felismernem, hogy az álmok
nem segítenek át sem múlton, sem jövőn.
Segíts hozzá, hogy a következőket
a lehető legjobban tegyem meg,
és a mostani órát legfontosabbként ismerjem fel.

Óvj meg attól a naiv hittől,
hogy az életben mindennek simán kell mennie.
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel,
hogy a nehézségek, a csapások, a sikertelenségek
és a visszaesések magától értetődő ráadásai az életnek,
amik által növekszünk és érünk.
(Antoine de Saint-Exupéry )
Molnár B Antal [ 2013-11-20 19:11 ]

"A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.
A fény csak abban válik áldássá, aki másoknak is ad belőle.

Mert amikor bennünket elküldtek- az útra bocsátó hatalom, így szólt:
Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit
- segíts, adj enni,
- adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni.

Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg.
Az egész világ tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig.
Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked ha magadnak tartod.

Elbocsátlak téged is, mint mindenkit.
felelős vagy minden emberért aki veled él,
el kell számolnod minden fillérrel amit magadra költesz
minden örömmel amit magadba zártál,
és minden boldog pillanattal amit magadnak tartottál meg.
Most eredj és élj, mert a világ a tiéd."
(ismeretlen szerző)
Molnár B Antal [ 2013-11-20 19:10 ]

Kértem Istent, vegye el a gőgömet, és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta, nem az Ő dolga, hogy elvegye: az én dolgom, hogy feladjam.
Kértem Istent, tegye egészségessé béna gyermekemet, és Isten azt felelte:
Nem.
Azt mondta: A lelke egészséges, a többi ideiglenes.
Kértem Istent, adjon nekem türelmet, és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta: A türelem a szenvedés mellékterméke: nem adható, csak
kiérdemelhető.

Kértem Istent, adjon nekem boldogságot, és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta: Ő áldást adhat, a boldogság rajtam áll.
Kértem Istent, vegye el tőlem a fájdalmat, és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta: A szenvedés eltávolít a földi dolgoktól, és közelebb hoz
hozzám.
Kértem Istent, növelje nagyra lelkemet, és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta: növekednem egyedül kell, ő majd megnyes néha, hogy
gyümölcsözőbb legyek.
Kértem Istent, segítsen, hogy szeressem az embereket, ahogyan Ő szeret
engem.
És Isten azt mondta: No végre egy jó gondolat.
(szerzője ismeretlen)
Molnár B Antal [ 2013-11-20 19:10 ]

23.zsolt:4-Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert Te velem vagy.
Sohasem veszíthetjük el, amiben egyszer örömünket leltük. Mindazok, akiket mélyen szeretünk, részünkké válnak.” (Helen Keller)

“Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá.” (Fekete István)
-25:zsolt-4-Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.
-----------------------------------------------------------------
Ma!

Aki mindig a holnapot várja, az nincs megelégedve a mával.
Örökösen az idő után fut, melyet sohasem ér utol s
így sohasem lesz megelégedett.
Holnapra csak tervezni lehet, ma azonban már cselekedhetsz!
Használd fel a mai napot, ez a tiéd s kézzel foghatod,
cselekedjél, dolgozzál, tégy jót, légy jókedvű, vidám és hálás,
hogy a tiéd a mai nap!

(A szerző számomra ismeretlen)

Molnár B Antal [ 2013-11-20 19:09 ]

HA ISTEN BÉKÉJE LAKJA SZÍVEMET.
Ha Isten Békéje lakja szívemet
Úgy dúlhat vihar ellenem
Nagy hittel szívem zengi ez éneket
Az Úrban, az Úrban jó nekem

Az Úrban (az Úrban) jó nekem (jó nekem)
Az Úrban, az Úrban jó nekem

Bűnöm terhét Jézus hordta, a Bárány
Nem hagyta azt rajt' lelkemen
Meghalt értem ott, ama kínkeresztfán
Őt dicséri hát ez énekem

Az Úrban (az Úrban) jó nekem (jó nekem)
Az Úrban, az Úrban jó nekem
Molnár B Antal [ 2013-11-18 12:38 ]

Valaki értem imádkozott
Mikor a bűntől meggyötörten,
A lelkem terheket hordozott,
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem,
Valaki értem imádkozott.

Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom, vagy testvérem?

Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott.
És azt, Aki értem csak
Egyszer is imádkozott.
(Reményik Sándor)
Molnár B Antal [ 2013-11-18 12:37 ]

Ha meg nem térünk, elveszünk (Lk 13,1–9) –„ J övének pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki hírt mondának a Galilea-beliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette.
És felelvén Jézus, monda nékik: Gondoljátok-e, hogy ezek a Galilea-beliek bűnösebbek voltak valamennyi Galilea-belinél, mivelhogy ezeket szenvedték?
Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan, hasonlóképpen elvesztek.
Vagy az a tizennyolc, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél?
Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek.
És ezt a példázatot mondá: Vala egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve; és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talála.
És monda a vincellérnek: Ímé három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok: vágd ki azt; miért foglalja a földet is hiába?
Az pedig felelvén, monda néki: Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg köröskörül megkapálom és megtrágyázom:
És ha gyümölcsöt terem, jó; ha pedig nem, azután vágd ki azt.-„
Molnár B Antal [ 2013-11-18 12:36 ]


"Azt szolgálom, aki a legerősebb!"
"Én vagyok az!" - hazudta rá az ördög.
Alkut kötöttek, s elszegődött.

Aztán Jézus nevét ismerte meg.
Látta, hogy ahányszor kiejtik,
az ördög rémülten remeg.
"Hazudtál, mert Jézus a legerősebb!"
- kiáltott, és otthagyta egyik este.
Jézust kereste,
hogy néki ajánlja fel erejét.

Ment, mendegélt.
Zúgó folyamhoz ért.
Egy hófehér szakállú, halk öreg
útközben
olyan különös dolgokat beszélt:
hogy Jézust az szolgálja itt,
aki máson segít,
és gyámolítja
kicsinyeit, szegényeit,
a gyengéket, a védteleneket.
Megállt a zúgó folyam partján:
"Igaz lehet."

És akkor rimánkodva,
odatipegett egy öreg anyóka:
"A hidat elvitte az ár!
Sose jutok a túlsó partra már!"
Karjára vette. Átlábolt vele.
S szíve egyszerre
szokatlan melegséggel lett tele.
"Ez lenne hát Jézus szolgálata?"

Amint hajnalra vált az éjszaka,
a parton kunyhót épített,
s vitte, vitte át a hullámokon
a gyengét, a kicsinyt...
szolgált és segített.
Tudta: ez mind
Jézus szolgálata.
Néha mégis feltört a kérdés:
"De hol van Ő maga?"

Új reggel virradt, és a tiszta fényben
csendesen és szerényen
elébe állt egy gyermek.
"Vigyél át engem!" - kérte.
Vigyázva vette
széles vállára, mint a könnyű pelyhet,
s a hullámokba lépett.

Mire középig ért, roggyant a térde,
terhe olyan nehéz lett.
A gyermek fenn a vállán egyre nőtt.
És mintha már az vitte volna őt!
A másik parton remegve borult
le a lába előtt.
"Ki vagy te?" - kérdezte riadtan.
"Jézus!" - csengett a felelet. "Ne félj,
szolgálatodat elfogadtam."
Átszegezett, bilincset oldozó
kéz pihent lehajtott fején.
Szemét vakította a fény.
Aztán... nem látta már...
de szolgálta tovább.
És lett a neve Krisztushordozó.
(Túrmezei Erzsébet)
Molnár B Antal [ 2013-11-18 12:34 ]


Indulj az úton, előre nézz!
Nem tántoríthat ezernyi vész.
Életed útját végig kell járni,
és az út végén Jézus fog várni!

Ha néha gondok csüggesztenek,
bátran előre, föl a fejed!
Gyalog kell menned, nem lehet szállni,
és az út végén Jézus fog várni!

Szeresd a társad, segítsd meg őt,
ne hagyd a porban a csüggedőt!
Ezen az úton együtt kell járni,
és az út végén Jézus fog várni!

Most mi is bátran elindulunk.
Az vezet minket: Hozzád jutunk.
Nem fogunk soha tétlenül állni,
és az út végén Jézus fog várni!

Testvér, ha egyszer eljutsz oda,
nézz vissza hozzánk, bátorítva,
Mutasd az utat, amin kell járni,
és az út végén Jézus fog várni!
(Dr.Szűcs László))
Molnár B Antal [ 2013-11-18 12:33 ]

szeressük egymást-az Úr közel

Ha elszólítana engem most az Úr
Egy dolgot bánnék nagyon
Ami szeretet szívemben lakik,
Köztetek azt már szét nem oszthatom.

Évekig éltem szeretetlenül
Kenyérharc szívta el maréknyi erőm
De rájöttem egy napon: e szívet itt belül
Szeretni adta nékem Teremtőm.

Bánom nagyon már a sok közönyös napot
Mikor bennem önbaját siratta a lélek
Nem tudtam sokáig, nincs értelme másnak
Csak ha szeretek és másoknak élek.

Mit eddig adtam, tudom, bántóan kevés
Szívemben egyre a kétely szava dúl
Vajon életemre hányast érdemelnék?
Ha elszólítana engem most az Úr..
(Csabai Lajos)
Molnár B Antal [ 2013-11-18 12:31 ]

- Felébredéskor reggel Bibliaolvasás
- „Jó reggelt!” kívánni a házmester bácsinak és pár szót váltani vele kedvesen
- Elfogadni a szórólapot az utcán
- Aprót adni a hajléktalannak
- Nem türelmetlenkedni amikor tumultus van a reggeli tömegközlekedési járművön
- Időben érkezni az órára, nem ellógni az órát
- Mosolyogva fordulni mindenki felé
- Figyelni a tanárra
- Részt venni a feladatokban
- Beszélgetni a csoporttársakkal, érdeklődni irántuk és figyelni rájuk a szünetekben
- Felajánlani a segítséget tanulásban
- Rendet hagyni a padon, ahol ültem az órákon, nem szemetelni
- Órák után: Bemenni hazafelé egy templomba imádkozni kicsit
- felhívni a szüleimet, rokonaimat, barátaimat, akikkel már régen beszéltem, hogy érezzék hogy fontosak számomra
- Megnevettetni a lakótársaimat és beszélgetni velük
- Nevetni saját magamon (amikor például kidobom az ablakon véletlenül a porrongyot)
- Kis meglepetéssel örömet okozni
- Nem megbántódni és haragudni, amikor valami igazságtalanság ér
- Stbstbstb.……….
Molnár B Antal [ 2013-11-15 21:21 ]

A „tékozló Atya” története Lk 15,1–3.11–32
A Biblia üzenete
Lukácsot nem véletlenül nevezzük az irgalmasság evangélistájának, úgyhogy talán jobb is nem a tékozló fiú, hanem a tékozló Atya történetéről beszélni. Ezt a példabeszédet Jézus akkor mondta, amikor a farizeusok kérdőre vonták a „társasága" miatt. S valóban, a vámosok és bűnösök mind odamentek hozzá, hogy hallgassák. Ekkor mondja Jézus az Atyát bemutató három példabeszédet az elveszett bárányt kereső pásztorról, az ezüstpénzt kereső asszonyról és a tékozló fiút befogadó apáról. Ez utóbbiban a kisebbik fiú kikéri örökségét, és amikor azt elmulatva rájön emberségét is elemésztő szegénységére, hazamegy, hogy bocsánatot és új lehetőséget kérjen. A nagyobbik fiú nem veszi észre, hogy „minden az övé". Képtelen az örömre – és így a megbocsátásra is. Önteltségében nem képes a szeretetre, és így megbocsátani sem tud testvérének.
És megjelenik az apa, akit szinte látunk, amint napról napra kimegy az útra, hogy reménykedve nézze, visszajön-e még gyermeke. Aki már messziről felismeri a kiéhezett koldusban a fiát, és elébe szalad, mert „megesett rajta a szíve". Nem kér számon, nem akarja „móresre tanítani". Nem is engedi befejezni fiának bocsánatkérő beszédét, és ő maga sem keres nagy szavakat, hanem tettekkel fejezi ki az öröm és a befogadás érzését. Nincs itt helye jóvátételnek, hiszen az atyai megbocsátás ingyenes! Megvalósul benne az apai és anyai szeretet teljessége, mint oly sok helyen, ahol a Biblia Istenről beszél. Igen, a megtalálás öröme lobog benne, mint akiben már él a Jézus által elénk tárt tapasztalat: a „nagyobb öröm egy megtért bűnös miatt, mint a kilencvenkilenc igaz miatt" (Lk 15,7).
________________________________________
Sokakat megdöbbent az Atya viselkedése. Nem szabadna azonnal visszafogadnia a fiút, mondják, meg hogy előbb próbára kellene tennie a bűnbánat valóságát... Lehet, hogy emberileg igaz ez, de azt hiszem, hogy Isten nem tud „feltételesen" visszafogadni, nem tud részben megbocsátani – csak egészen! Jézus számára az Atya az, akinek „megesik rajtunk a szíve". Ez a bibliai kifejezés emberi bensőnk megmozdulását fejezi ki, a legmélyebb érzelmi megmozdulást. Sokkal több ez, mint megkönyörülni valakin, vagy megszánni. Azt a spontán megindultságot fejezi ki, amelyet a másik ember baját látva érezhetünk, s ilyenkor szinte rögtön cselekvés is származik megindultságunkból.
A történettel arra hív, hogy magunk is merjünk ilyen tékozlók lenni! Alázatosan észrevenni, ahol ettől távol állunk, erre hív Isten.
Molnár B Antal [ 2013-11-15 21:21 ]


Kegyelme már régóta vár.
Ma még lehet, ma még szabad,
borulj le a kereszt alatt!

Elszáll a perc, az életed.
Ma még, ha jössz, elérheted.
Ne késs tovább, ne várj tovább,
ma kérd ATYÁD bocsánatát!
(Füle Lajos)
-------------------------------------------

Ne hidd, hogy azok mind szeretnek,
akik mosolyogva körül hízelegnek.
A szó lehet hazug, a hízelgés érdek,
de a lélek tükre nem csal meg Téged!

S mivel a szem a lélek tükre,
benne csillog a szeretet fénye.
Ki könnyes szemmel néz Rád,
öleld szívedre, mert az igazi barát!
(Ismeretlen)
Molnár B Antal [ 2013-11-15 21:20 ]

Rakhatod a téglát egymásra,
tetőt emelhetsz, szépet, nagyot,
de ez hasztalan, ha alája
nem tettél egy szilárd alapot.

Higgy, tanulj, vagy űzzél álmokat,
fess ábrándokból délibábot,
alap nélkül széthull légvárad
és összeomlik kis világod.

Ezért építs a jó alapra,
Jézusra, ki mindent alkotott,
s ha zúg a hab, a lét vihara,
nem ér téged, csak az Alapot.
(Moldován Vilmos
Molnár B Antal [ 2013-11-15 21:20 ]

Nem a csodákért és víziókért kérlek Téged, Uram,
hanem a hétköznapok erejéért.
Taníts engem a kis lépések művészetére.

Tégy engem leleményessé és találékonnyá,
hogy a mindennapok sokféleségében
időben megőrizhessem azokat az ismereteket
és tapasztalatokat, amelyekért megszenvedtem.

Tégy engem ügyessé a jó időbeosztásban.
Ajándékozz nekem finom érzéket ahhoz,
hogy felismerjem, mi első és mi másodrangú.

Adj nekem erőt a fegyelemhez és mértékhez,
hogy ne csak úgy átcsússzak az életen,
hanem hogy a napokat okosan beosszam,
figyelve a váratlan örömökre és csúcspontokra,
és legalább arra, hogy újra időt találjak
egy kulturális kikapcsolódásra.

Engedd felismernem, hogy az álmok
nem segítenek át sem múlton, sem jövőn.
Segíts hozzá, hogy a következőket
a lehető legjobban tegyem meg,
és a mostani órát legfontosabbként ismerjem fel.

Óvj meg attól a naiv hittől,
hogy az életben mindennek simán kell mennie.
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel,
hogy a nehézségek, a csapások, a sikertelenségek
és a visszaesések magától értetődő ráadásai az életnek,
amik által növekszünk és érünk.
Molnár B Antal [ 2013-11-15 21:19 ]

Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a
második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak
ővele ezer esztendeig. (Jel 20 6)
Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei. (Jel 19:9)
Most már tudom, hogy a való világ
nem rím , nem fény, nem forró pillanat
Most már tudom, hogy mindaz, ami áll
összeomolhat mind egy perc alatt.

Tudom, hogy a könny, munka és kacaj,
a kincs, tudás, a vágy, a szív, az ész,
ha nincs előttünk cél, hit és remény,
a semmibe, a múló ködbe vész.

Uram, tudom Te vagy, ne adj mást, csak reményt!
A hitet megteremtem majd magamnak,
a ködön át az utat megtalálom,
és meglelem a célokat., ha velem vagy
(Kamarás Klára)
Molnár B Antal [ 2013-11-12 21:53 ]

A Biblia üzenete
Amikor Krisztus befejezte földi küldetését, feladatot bízott a tanítványaira: legyenek tanúi annak a Titoknak, annak a szeretetnek és üdvösségnek, amelyet átéltek, amelyet befogadtak (Lk 24,48). Az evangélium továbbadása, a misszió ,nem valamifajta stratégia vagy taktika csupán az egyház életében , az a célja, hogy sokan legyünk és erősek legyünk. Aki csak ennyit lát meg benne az egyáltalán nem értette meg a missziós küldetés lényegét. A misszió túlcsorduló szívből fakad. Aki egy kicsit is megsejtette Isten végtelen szépségét, nagyságát, erejét, jóságát, annak számára egészen természetes az, hogy akiket szeret, azoknak megpróbálja továbbadni ezt a kincset.
Krisztus missziós parancsát talán hallhatjuk úgy is, mint a kérését hozzánk: „Ha valóban hiszel bennem, ha valóban számítok neked valamit, akkor a kincset, amelyet neked adtam, ne rejtsd véka alá, add tovább másoknak is!" A Krisztus utáni első évszázadokban teljesen természetes volt, hogy az evangélium örömhírét minden keresztény igyekezett továbbadni. Mennyire fontos volna újratanulni a hitnek ezt az alapvető gesztusát! Milyen fájdalmas az, hogy sok keresztény emberről a legközelebbi ismerősei, munkatársai sem tudják, hogy Krisztus tanítványa. Milyen szomorú, hogy ha egy munkahelyen vagy másutt Istent, Krisztust vagy az evangéliumot gyalázzák – ami egyre gyakrabban előfordul –, sok keresztény csak mélyen hallgat. Talán azért is, mert alig ismeri a hitét, nincsenek is szavai, amelyekkel szelíden, de határozottan megvallhatná, megvédhetné azt. Minden felnőtt kereszténynek súlyos kötelessége, hogy ismerje a hitét, és igyekezzen bátran tanúságot tenni Krisztusról
Molnár B Antal [ 2013-11-12 21:53 ]

Add tovább!

Ha van valamid, ami jó,
Ami barátaiddal megosztható,
Legyen bár csak egy apróság:
Hozhatja Isten áldását.
Add tovább!

Lehet, hogy csak egy dal, mely vidám,
De segít megharcolni egy-egy csatát.
Lehet, hogy egy könyv, mely érdekes,
Egy kép vagy pillantás, mely kellemes.
Add tovább!

Ne feledd a másik fájdalmát!
Te kell, hogy segítsd az úton tovább.
Egy kedves szó vagy egy mosoly
Áldás lehet a másikon.
Add tovább!

Ha tudsz egy kedves történetet,
Vagy hallottál az utcán jó híreket,
Vagy jó könyvet rejt a szobád,
Mely segít elűzni a másik bánatát,
Add tovább!

Ne légy önző a szívedben,
De viselkedj a legnemesebben.
Tedd a közösbe kenyered,
Hogy társaid is egyenek.
Add tovább!

Ha Isten meghallgatta imád,
S az égből áldást küldött le rád,
Ne tartsd meg csak magadnak,
Míg mások sírnak, jajgatnak.
Add tovább!
(számomra ismeretlen a szerző)
Molnár B Antal [ 2013-11-12 21:52 ]

Hogyan készítette el a Teremtő az Ő művét?

Ha megkérdezzük, hogyan történt a teremtés, a Biblia kinyilatkoztatja a Teremtő következő módszereit:
* Isten Szava (Igéje) által (Zsolt 33:6; János 1:1-4);
* építőanyag nélkül (Zsidókhoz írt levél 11:3);
* Isten ereje által (Jeremiás 10:12);
* Isten bölcsessége által (Zsolt 104:24; Kol 2:3);
* Isten akarata szerint (1Mózes 1:26; Jel 4:11);
* Isten Fia által (János 1:1-4, 10; Kol 1:15-17);
* Jézus lényének megfelelően (Mt 11:29; János 10:11).
A teremtés hat napja alatt ezek az alkotóelemek működtek. Ezek nincsenek a természeti törvények szerinti történéseknek alárendelve, ezért csak hit által érthetők meg. Ma a természeti törvények szabályozzák a világunkban végbemenő folyamatokat, de azok nem a mozgatórugói a teremtésnek, hanem annak csak az eredményei.
Molnár B Antal [ 2013-11-12 21:52 ]


Mit kaptunk Jézus Krisztusban?

Ő a fundamentum, amelyre felépíthetjük életünk épületét. Egy építési takarékpénztár a következőképpen reklámozta magát: "Ezekre a kövekre építhetnek!" Krisztusról valóban elmondhatjuk: "Erre a fundamentumra alapíthatnak!" Krisztusban mindennek megvan a megalapozottsága: a teremtésnek, a Bibliának, a hitnek, az üdvösségnek, a békességnek, a reménységnek, az Atyához vezető útnak, az élet céljának.
Jézus Krisztus a mozdíthatatlan, erős kőszikla (1Kor 10:4), amelyen minden ember által kigondolt rendszer szétzúzódik. Amikor Isten azt mondja: "Elvesztem a bölcsek bölcsességét" (1Kor 1:19), akkor az a Jézus Krisztus "kőszikla" által történik meg. Ideológiák, ateizmusok és evolúciós rendszerek itt hajótörést szenvednek. Ezek képviselőinek is le kell egyszer borulniuk ez előtt az Úr előtt (Fil 2:10), még akkor is, ha most még oly vehemensen el is utasítják a "Tervezőt", az "Alkotót", a "Teremtőt", a "Megmentőt" és az "Üdvözítőt".
------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-11-12 21:52 ]

-- Egy lélegzetelállító gondolat


Megismertük Jézus Krisztust, mint minden dolgok teremtőjét. Ő az, aki öröktől fogva volt, és a Mennyei Birodalom királya. Őneki adatott minden hatalom a Mennyen és a Földön (Máté 28:18) Fel tudjuk-e fogni a következő meghökkentő gondolatot? A golgotai keresztre feszített férfi ennek a világnak és minden életnek a Teremtője egy és ugyanaz a személy!? Irántunk való kifürkészhetetlen szeretetében hagyta magát keresztre feszíttetni és nem védekezett; tette ezt azért, hogy nekünk megnyissa a Menny kapuját. Aki ezt elveti, elveszít mindent: "Hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel?" (Zsid 2:3) Aki viszont Őt elfogadja, az megnyer mindent:
"Aki hallja az én szavamat (Igémet), és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe." (János 5:24)
Kérd az Úr Jézustól minden bűnöd megbocsátását, hogy Isten ítélőszéke előtt megállhass! Fogadd el Őt személyes Teremtődnek, Üdvözítődnek, és kövesd Őt!

Molnár B Antal [ 2013-11-12 21:51 ]

A teremtő és megtartó Isten
"Áldjad, lelkem, az Urat!
Uram, Istenem, igen nagy vagy,
fenségbe és méltóságba öltöztél,
világosságot vettél magadra, mint köpenyt.

Te fakasztasz forrásokat a völgyekben,
hogy folydogáljanak a hegyek között.
Megitatnak minden mezei vadat,
a vadszamarak csillapíthatják szomjukat.

Fölöttük laknak az égi madarak,
sűrű lombok között énekelnek.
Megöntözöd onnan fentről a hegyeket,
alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet."
(104. zsoltár 1; 10-13 versek)
Molnár B Antal [ 2013-11-12 21:51 ]

138 Dávidé.
Magasztallak téged teljes szívemből; énekkel áldlak az istenek elõtt.
2 Szent templomod felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért; mert minden neveden felül felmagasztalád a te beszédedet.
3 Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erő [támadt.]
4 Magasztal téged, Uram, e földnek minden királya, mikor meghallják szádnak beszédeit,
5 És énekelnek az Úrnak utairól, mert nagy az Úr dicsősége!
6 Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost, a kevélyt pedig távolról ismeri.
7 Ha nyomorúságban vergődöm, megelevenítesz; ellenségeim haragja ellen kinyújtod kezedet, és a te jobb kezed megment engemet.
8 Elvégzi értem az Úr. Uram, a te kegyelmed örökkévaló: ne hagyd el a te kezeidnek alkotásait!
-------------------------------------

Molnár B Antal [ 2013-11-09 20:04 ]

Az olyan hit, amely nem engedelmeskedik az Üdvözítő parancsainak,
csak merő színlelés, és sosem fogja üdvözíteni az embert.
A jóságos Isten a rosszból is jót fakaszt, a gonoszság fejedelme a jót is rosszra fordítja.
A bölcsesség nem mindig beszél latinul.
Az Ige igazsága mindaddig nem üdvözít, míg nem lesz belőle a szív igazsága.
A hibák mindig ott kövérek, ahol a szeretet sovány.
Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. János 14, 18 - Új ford.
Molnár B Antal [ 2013-11-09 20:03 ]

Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát. (Jel 16:15b)

Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Szellem, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. (Jel 14:13b)
----------------------------

Vándor utam álmodozva járom,
Lelkemen borong a fájdalom.
Éjszakán is elkerül az álom,
Akkor is a szívem fájlalom.
Lásd Uram, hogy bűnöm, mint a tenger!
Néha majdnem összeroskadok!
Nézd előtted áll egy bűnös ember,
Szánj meg ó, mert méltó nem vagyok!

Ködbe tűnt a szívem tarka rétje,
Bánatom az égig tornyosul.
Zord magányom kínzó éjsötétje,
Szívet tépő módon rám borul.
Lásd Uram, hogy bűnöm, mint a tenger!
Néha majdnem összeroskadok!
Nézd előtted áll egy bűnös ember,
Szánj meg ó, mert méltó nem vagyok!

Golgothán hullt értem is a véred,
Értem hordtál töviskoronát.
Véred által nyertem el kegyelmed,
Megfizetted bűneim díját.
Láttad azt, hogy bűnöm, mint a tenger,
Nálad-nélkül összeroskadok!
Kegyelmedbe elmerül a lelkem,
Téged dicsér már az életem.

Éjszakán már nem kerül az álom,
Minden gondom Néked átadom.
Molnár B Antal [ 2013-11-09 20:02 ]


Dicsérjétek. Dicsérd én lelkem az Urat…
Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit. (Jel 22:7)

Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. (Jel 22:14

Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a
második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak
ővele ezer esztendeig. (Jel 20 6)

Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei. (Jel 19:9)


Molnár B Antal [ 2013-11-09 20:01 ]

• "Ott messze túl a Jordánon
• Mi ketten találkozunk
• Ott messze túl a Jordánon
• Mi biztosan találkozunk
• Igen!

• Ha te érsz oda előbb mint én
• Nézz lefelé, ott jövök én
• Ha te érsz oda előbb mint én
• Mi biztosan találkozunk
• Igen!

ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR
Áldjon meg téged az Úr! Áldjon meg téged az Úr!
Őrizzen meg tégedet!
//: Világosítsa meg az Úr, az Ő orcáját terajtad,
Könyörüljön terajtad,
Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,
Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,
S adjon békét tenéked! ://
--------------------------------------------------

Molnár B Antal [ 2013-11-09 19:59 ]

Napi Ige és gondolat: A hálaadásról

Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat! (Zsolt 50:14)
Hálaadás. Éljük, gyakoroljuk ezt a fogalmat? Ha azt hisszük, hogy mindaz a jó, ami jelen van életünkben, jár nekünk, akkor aligha. Ha azt valljuk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék a világosság Atyjától van, jelen életünkben, akkor igen. Ha tudjuk, hogy mindenünk, amink van, kaptuk, akkor életünk szerves része a hálaadás. Kit jobban, kit kevésbé jellemez az Isten iránti hála
Nézz magadba: Te mennyire élsz a hálaadás lehetőségével? Naponta? Hetente? Ettől ritkábban? Az Isten iránti hálás szívű ember másképpen lát. Másképpen látja a körülötte élőket, élete dolgait, eseményeit. Látja a Gondviselő Istent minden és mindenki mögött. Látja megajándékozottságát. Te kikért, mikért vagy hálás az Úrnak? Szánj egy kis időt rohanó életedből ennek átgondolására – naponta! S megtapasztalod a benned végbemenő jó irányú változásokat. (Katona Béla)
Molnár B Antal [ 2013-11-05 18:27 ]

Vers rólad

Egyszer, nagyon-nagyon régen,
amikor az Isten egy pillantásra megálmodta a világot,
igen, pont abban a pillanatban Rád is gondolt.
És elmosolyodott.
Örült neked.

Az Isten, már akkor hallotta
az összes gyermekkori gügyögésedet;
látta az első bizonytalan lépéseidet a fűben,
és az első "a" betűt amit belerajzoltál az elemista füzet csíkjaiba.
Isten tovább mosolygott,
és szívesen nézett téged.

Ő már akkor előre látta
a durcás sértődéseidet,
a toporzékolós kiabálásodat,
a barátaid melletti kiállásodat,
az első szerelmes pillantásodat...

Minden percedet előre látta, hallotta, érezte és értette.
És minden perced szépségéért előre lelkesedett.
Az Isten jól megfigyelt téged.
Megnézte a kezed, a vállad és a lábaidat.
Megnézte hátad ívét, gerinced vonalát,
csigolyáid alakját és erejét.

Ebben az ősrégi teremtő pillanatban,
őszinte szeretetből teremtett neked
egy pont a hátadhoz illő,
keresztet.
Amilyet senki másnak nem adott.
Rád nézett az Isten,
és tetszettél neki a kereszteddel.

Örömmel látta,
hogy mindaz amit alkotott jó.
Búcsúzóul, amikor még egy röpke mosoly erejéig visszapillantott rád,
megerősítette a lábadat, hogy könnyebben vidd a kereszted.
Arra gondolt, hogy ha majd eljön az idő és világra jössz,
akkor szívesen segít majd Neked, ha kéred.
Mert ezalatt a teremtő pillanat alatt még jobban megszeretett
a kereszteddel együtt.
(szerzője ismeretlen)
Molnár B Antal [ 2013-11-05 18:27 ]

Bátorság a kis lépésekhez


Nem a csodákért és víziókért kérlek Téged, Uram,
hanem a hétköznapok erejéért.
Taníts engem a kis lépések művészetére.

Tégy engem leleményessé és találékonnyá,
hogy a mindennapok sokféleségében
időben megőrizhessem azokat az ismereteket
és tapasztalatokat, amelyekért megszenvedtem.

Tégy engem ügyessé a jó időbeosztásban.
Ajándékozz nekem finom érzéket ahhoz,
hogy felismerjem, mi első és mi másodrangú.

Adj nekem erőt a fegyelemhez és mértékhez,
hogy ne csak úgy átcsússzak az életen,
hanem hogy a napokat okosan beosszam,
figyelve a váratlan örömökre és csúcspontokra,
és legalább arra, hogy újra időt találjak
egy kulturális kikapcsolódásra.

Engedd felismernem, hogy az álmok
nem segítenek át sem múlton, sem jövőn.
Segíts hozzá, hogy a következőket
a lehető legjobban tegyem meg,
és a mostani órát legfontosabbként ismerjem fel.

Óvj meg attól a naiv hittől,
hogy az életben mindennek simán kell mennie.
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel,
hogy a nehézségek, a csapások, a sikertelenségek
és a visszaesések magától értetődő ráadásai az életnek,
amik által növekszünk és érünk.
(Antoine de Saint-Exupéry )
Molnár B Antal [ 2013-11-05 18:26 ]

A kereszt tövében

Bánatos szívvel orcád elé állunk,
bűnterhünk roskaszt, elszorul szívünk.
Vigaszt, kegyelmet csak tetőled várunk,
bűnt megbocsájtó áldott Istenünk!

Szívünk úgy vágyik szíved melegére,
ölelj magadhoz, irgalmas Urunk!
Nálad van gyógyír szívünk sok sebére,
Te gyógyíthatsz meg, áldott orvosunk!

Golgota halmán, a kereszt tövében,
hová Fiadnak drága vére hullt!
Ott van bocsánat egyetlen cseppjében,
akire ráhull, bűnből szabadult!

Könnyes hálával köszönjük meg néked
üdvünk, kegyelmed, bűnbocsánatod.
Már boldog szívvel indulhatunk véled,
s boldogan kezdünk minden új napot.
(Pecznyik Pál)

Molnár B Antal [ 2013-11-05 18:26 ]

Inkább adjunk a szegényeknek kenyeret, mint a holtaknak követ.
Minél korábban kezdünk Istenben hinni, annál kevesebb bánatban lesz részünk.
Nem tilthatjuk meg a rablóknak, hogy ne nézzenek be az ablakunkon, de ha ajtót nyitunk nekik és örömmel üdvözöljük őket, akkor hasonlók vagyunk hozzájuk.
A gyenge hit erős félelmet okoz.
Evangelizálni annyit jelent, mint a szélhámosból becsületest, a kéjencből erkölcsöst, a könnyelműből megfontoltat, a fösvényből bőkezűt, az iszákosból józant, a ridegből szeretetteljest és a gyűlölködőből emberbarátot faragni.
Akkor elbocsátá nékik Barabást; Jézust pedig megostoroztatván, kezökbe adá, hogy megfeszíttessék.
Máté 27, 26 - Károly ford.
Molnár B Antal [ 2013-11-05 18:24 ]

Nem hisszük el , hogy Isten komolyan veszi, amit mond;
ezért úgy cselekszünk, mintha az nem lenne igaz.
Az imák a súlyuk, nem pedig a hosszúságuk szerint méretnek meg.
Nem bűnbánat által látod meg Krisztust,
hanem Krisztus meglátása visz a bűnbánatra.
Ne azt kérdezd, hogyan lehetnél hívő,
hanem azt, hogy hogyan lehet az, hogy kitartasz a hitetlenséged mellett!
Az isteni mezőgazdaságnak sarkalatos törvénye, hogy a halálból élet fakad.
Ha mézet találsz, egyél, amennyi jólesik, de túl sokat ne egyél, mert kihányod!
Példabeszédek 25, 16 - Új ford.
Molnár B Antal [ 2013-11-05 18:23 ]

Az igazság bátor harcosai

"De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez" (Dán 11,32).

"Az ÚR vitéz harcos, az ÚR: ez a neve" (2Móz 15,3). Aki zászlaja elé áll, azt megedzi a harcra, erőt és bátorságot ad neki. Amikor Dániel ezt az Igét leírta, igen rossz idők jártak, Isten népe mégis azt az ígéretet kapta, hogy győztesen fog kikerülni a szorongattatásból. Erőt és bátorságot kapnak a hatalmas ellenséggel való szembeszállásra.
Bárcsak mi is igazán ismernénk Istenünket; erejét, hűségét, változatlan szeretetét, és mindent kockára tudnánk tenni érte. Isteni lénye felbuzdítana és késszé tenne arra, hogy érte éljünk és haljunk. Bárcsak meghitt belső közösségünk lenne Istennel, mert akkor hozzá
hasonlóan készek lennénk kiállni az igazságért. Hiszen aki már látta Isten arcát lelki szemeivel, az nem fél többé az emberektől. Ha állandó közösségben maradunk vele, bátorságot kapunk, és az ellenség sokasága is csak annyi lesz a számunkra, "mint egy vízcsepp a vödörben" (Ézs 40,15). Akárhány ember vagy démon támadjon is ellenünk, úgy tekintünk rájuk, mint Isten a pogány népekre: "csak sáskáknak tűnnek" (Ézs 40,22). Legyünk hát az igazság bajnokai ebben a hazugsággal teljes korban!

(C. H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza)
Molnár B Antal [ 2013-11-05 18:23 ]

Üzenet a sántáknak

"A sántákat megsegítem" (Zof 3,19).

Sok a sánta mind a férfiak, mind a nők között. Óránként néha feltűnően sokszor találkozhatunk ilyenekkel. A helyes úton járnak és buzgón igyekeznek haladni rajta, de sánták, és nehezen jutnak előre bicegésükkel. A menny felé vezető úton sok ilyen nyomorék jár. Talán ezt gondolják magukban: - Mi lesz velünk? Ha megrohan a bűn, a Sátán könnyen letaszíthat minket az útról. Sánták vagyunk, az Úr nem tud belőlünk jó harcosokat faragni, nem tudunk üzenetének fürge hordozói lenni. Nos, halljátok a jó hírt, sánták! Ő megváltott titeket, és ez nem csekélység. Azt mondja: "A sántákat megsegítem". Megvált minket, sántákat, sutaságunk ellenére felmagasztal. Mindenki azt kérdi majd:
- Hogyan képes ez a sánta megfutni a versenyt és elnyerni a koszorút?
Csak az Úr mindenható kegyelméből, - vallhatjuk majd, Istent dicsőítve. Uram, sántít a hitem, az imádságom, a dicséret a számban, a szolgálatom, a türelmem, de kérlek, segíts meg engem! Csak Te tudsz megtartani egy ilyen nyomorékot. Uram, ne hagyj elveszni, mert lemaradtam, kegyelmedből vezess haza engem is, leglassabban haladó zarándokodat!
Ő megígérte, hogy megteszi ezt, ezért Istenben bízva, az imádságban kitartva haladok előre, még ha csípőm meg is rokkant, miként Jákóbé.

(C. H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza)

Molnár B Antal [ 2013-11-03 18:54 ]

Ő trombitaszóval jön a felhők közt,
Jézus jön, Jézus jön!
Ő trombitaszóval jön a felhők közt
És haza visz minket!.
Kar: Jézus, Jézus jön! Jézus, Jézus jön!
Ő trombitaszóval jön a felhők közt,
És haza visz minket.

A menyegzői ruha legyen hótiszta,
Mert Jézus jön vissza..
A menyegzői ruha legyen hótiszta,
Hogy elvihessen Ő.
Kar:
---------------------------------------------------
A béke messze tőled, szíved örömtelen.
A lépted is oly fáradt, szemed de fénytelen!
Kar: Ó, hogyha hinni mernél,
Ragyogna rád csoda!
Többé te nem keresnél,
Más életet soha.

Csak Jézus ad nyugalmat, midőn a harc kemény,
Megfáradott szíveknek, Ő éltető remény.
Kar:

Te küszködöl magadban, ha bűn szívedre tör,
Bukásod és kudarcod, bús szégyennel gyötör.
Kar:

Mi az igaz, tünődöl, a kétkedés epeszt.
Jézus az Út, Igazság, s az Élet, Őt keresd!
Kar:
Molnár B Antal [ 2013-11-03 18:53 ]

"Én vagyok a világ világossága" (8,12):

A sátoros ünnep idején a jeruzsálemi templom udvarát hét napon keresztül esténként fényesen kivilágították. A hatalmas kandeláberek fénye a város szinte minden részéből látható volt.

A nyolcadik napon már nem gyújtották meg a fényeket. Jézus ezt az alkalmat használja ki; a kialudt arany kandeláberek alatt önmagát mondja igazi világosságnak. Ez a világosság nem hét napig és nem néhány száz méterre világít csupán. Ezért aki őt követi, soha nem jár sötétségben.
Molnár B Antal [ 2013-11-03 18:53 ]

"Én vagyok az igazi szőlőtő." (18,1):

Az Ószövetségben igen gyakran találkozunk a szőlő hasonlatával. A szőlőtő többnyire magát Izraelt jelképezte. Olyannyira jelképpé vált, hogy pénzérmékre is verték s a templom ajtaján is szőlő-dombormű volt valaha. Izrael népe tehát úgy tekintett magára, mint Isten által ültetett szőlőtőkére. De már a próféták panaszkodtak, hogy ez a szőlőtő elvadult és rossz gyümölcsöt termett.

Isten különös szeretete az, hogy most egy igazi szőlőtövet ad a világnak. Ő plántálja a világba Jézus Krisztust, az igazi szőlőtövet, aki majd új hajtásokat, új vesszőket sarjaszt. A szőlővessző azonban csak úgy tud termést hozni, ha a szőlőtőn marad; így kell a tanítványnak is Jézusban maradnia, hogy jó és bőséges gyümölcsöt teremjen.
Molnár B Antal [ 2013-11-03 18:52 ]

A MÉLYBŐL KIÁLTOK JÉZUS . Szerző: Vargha Tamás
A mélyből kiáltok Jézus, a bűnöm verme de mély!
Rám omlott az átok, Jézus, oly szörnyű sötét az éj!
Ha nem jössz segélyre Jézus, kialszik minden remény;
És itt a vak éjbe, Jézus, mélybe veszek el én!

Te mindent vállaltál Jézus, kínt, szégyent ott fenn a fán,
És értem meghaltál Jézus, a véres, bús Golgotán.
Nagy üdvöt szereztél Jézus, s én hittel elfogadom.
A szívem cserébe Jézus, Tenéked odaadom!

Ó téged szeretni Jézus, a szívem boldog joga,
És téged követni Jézus, az élet célja maga.
Tevéled haladni Jézus, a mennyek felé menés,
És nálad maradni Jézus, az béke, megpihenés.

A lelked vigasztal Jézus, és Ő ad mindig erőt.
A lelkem magasztal Jézus, s megvall a világ előtt.
Örömmel megyek be Jézus Tehozzád a mennybe fel,
S ott fenn az egekbe, Jézus, Te rólam vallást teszel.
Molnár B Antal [ 2013-11-03 18:52 ]

A KINCS. Szerző: Palásti László
1. Ott legbelül, mi csak a tiéd,
Őrzöl egy hatalmas Kincset,
Mit nem láthatsz és nem érthetsz meg,
De ott lakik benned Isten,
Refrén
Ki elrejtette Lelkét, hogy Te megtaláld,
Úgy születsz a földre, hogy Ő rég vár már rád.
Hív mindig téged, úgy kérlek, válaszolj,
Nagyon vágyik rád, mert te Hozzá tartozol.

2. Ó ember, hagyd el a bűnt,
Mi elválaszt Istenedtől,
Ne félj, ne kerüld Őt,
Bízz benne, hisz Ő a teremtőd!
Ki Refr.

3. Boldog leszel, oly nagyon könnyen,
Ha igent mondasz Istenednek,
Békét érez majd a szíved,
És ráébredsz, hogy Ki van veled.
Ki Refr.

4. Tudja jól, nem könnyű neked,
Hogy igent mondj Istenednek,
Naponta harcba kell szállnod,
Hogy élni tudj a Szeretetnek.
Ki Refr.
Molnár B Antal [ 2013-11-03 18:51 ]

Az igazi hit arra törekszik, hogy mások szívében tovább gerjedjen.
Megérdemelten maradnak sötétségben azok, akik nem hajlandók Istent arra kérni, hogy nyissa ki a szemüket, és hogy adjon nekik mennyei világosságot.
Ha Jézusban hinni akarsz, hallgasd, amit felőle mondanak és olvasd, amit róla írtak, gondolj reá, társalogj vele és meglátod, hogy a hit úgy kisarjad a szívedben, mint az az elvetett mag, amelyet a napsugár melegít és a harmat áztat.
Tévedni emberi dolog; ám a tévedést belátni és megbánni: isteni adomány
Buzgóság és belső előkészület nélkül imádkozni annyi, mint vak sólyommal vadászatra indulni.
Mert aki hegyeket formál, és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek, aki hajnalt és alkonyatot alkot, és a föld magaslatain lépked, annak neve: az Úr, a Seregek Istene.
Ámós 4, 13 - Új ford.
Molnár B Antal [ 2013-11-03 18:51 ]

A törvény hajtott bennünket, az evangélium magához vonz. A törvény úgy jött mögöttünk, mint a hajcsár: kutyával és bottal. Az evangélium előttünk jár, ahogy keleten a pásztor a nyája előtt halad.
Az ima kulcsával kinyílik a menny tornáca és bezárul a pokol kapuja.
A legjobb orvosok: dr. Megelégedés, dr. Higgadtság, és dr. Vidámság.
Aki nem gerjed haragra a gonosz miatt, az nem is szereti a jót.
A hit az engedelmesség gyökere.
Most azért, Uram, Izráel Istene, váljék valóra ígéreted, amelyet szolgádnak, Dávidnak tettél!
II. Krónika 6, 17 - Új ford.
Molnár B Antal [ 2013-11-03 18:50 ]

Több keresztyén embertől hallottam már, hogy szereti-e földi életet.
Én azonban abba a kategóriába tartozom, aki nem szeret-e Földön élni!
Lehet épp Te is olyan vagy, aki valami jobb után vágyódik!
Valami olyan után, amit itt nem kaphat meg.
Számomra ez a: - tisztaság (fehér ruha) - igazság - békesség - Szentlélekben való öröm
Azonban amíg élünk ezen a Földön, törekedjünk az Isten szerint való értékes és hasznos életre.
Ne a hiábavalóságokat hajszoljuk, hanem gyűjtsünk maradandó kincseket.
Az Úr áldjon meg Téged
------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-11-03 18:47 ]

Egy őszinte, egyenes ember

Mind e mai napig állok. (Cselekedetek 26, 22)

Sokatmondó Ige ez! Mennyi vihar támadt az apostolra a látható és láthatatlan világból egyaránt. De semmi nem tudta leteperni. Élete csodálatos láncolata volt Isten megmentő segítségének. Mióta állt ilyen erősen az apostol? Amióta az Úr Jézus előtt a földre hullt és összetört előtte. ,,Kelj fel, állj lábadra!" - mondta neki az Úr. Senki nem juthat szilárd álláspontra, amíg összetörve nem hever az Úr előtt. Amikor Pál még Saul volt, úgy látszott, hogy erősen áll. Erősen állt a saját igazsága, a saját szándékai talaján. Amikor a damaskusi útra készült, ráállt a felhatalmazásra, amit a főpapoktól kapott, hogy elfogja és börtönbe vesse a keresztyéneket. Erősen állt a tévedéseiben és a saját akaratában. ,,Én bizonyára elvégeztem magamban, hogy ama názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem."

De amikor fölébe került az Úr Jézus, Saul összeesett. Az ember minden godolata összetörik, mint a nádszál, amikor Isten Lelke hatalmat vesz rajta. És akkor valóban az igazság kősziklájára vethet alapot. Így erősen állhatunk a kegyelemben (Róm 5, 2), a hitben (1 Kor 16, 13), az Úrban (Ef 6, 10). Nélküle az ember olyan mint a részeg, mint az ingadozó nádszál vagy szélkakas. Azt gondolja, hogy áll, de ez a beképzelt állhatatosság, erény és vélt igazság bukással végződik. A világ emberei kifelé erősnek, következetesnek mutatkoznak, belül mindig ingatagok.

Akit az Úr állít fel, az úgy áll, mint a cövek. Magában ugyan gyengének és sokszor teljesen tehetetlennek érzi magát. De előbb Krisztusnak kellene elesni, mielőtt elesne az, aki reá épít. A száraz ágak lehullanak a viharban, a polyvát elfújja a szél. Aki Jézussal jár, az biztosan megáll és a szenvedések tengere sem nyeli el. Az ilyen ember az ítélet napján is megállhat majd az Embernek Fia előtt és nem vetik ki, mint salakot.

Életünket ne alapozzuk se e világ javaira, se a saját erőnkre! A világ elmúlik és a hatalmunk hamar odavan. Ne a saját igazságunkra építsünk, mert az korhadt, ne is szívünk érzéseire, mert azok ingadozók; s végül emberi gondolatokra vagy véleményekre sem, mert azok olyanok, mint a lidércfény. Legyen életünk alapállása Jézus Krisztus és az Ő Igéje. Akkor Pállal együtt így kiálthatunk fel: ,,Mind e mai napig állok!"

Carl Eichhorn "Isten muhelyében" c. könyvéből
Molnár B Antal [ 2013-11-03 18:47 ]

A megszegett kenyérMeghal a búzaszem. Aranykalász
Sarjad szívéből. Kaszasuhanás…
Halál, melyet megint halál követ:
a cséplőgép…kemény malomkövek…
az erjedés… a tűz… a fájdalom…
És most fehér kenyér az asztalon.

A szenvedések útján ím, felér
a Koponyák hegyének asztalára
és vár reánk a megszegett kenyér.
Mi, akik epedünk és éhezünk,
kinyújtjuk érte elaszott kezünk…
égi erőt, új életet nyerünk
és üdvösség az, amit érezünk. Túrmezei Erzsébet.
----------------------------------------------------

Molnár B Antal [ 2013-11-02 20:59 ]

Napjainkban a hálaadás az egyik legfontosabb ünnep az Egyesült Államokban. A munkaszüneti napnak nyilvánított csütörtöki pihenést sokan megtoldják egy pénteki szabadsággal, hogy a család és a barátok az egész hosszúhétvégét együtt tölthessék.
A hálaadásnapi vacsora legfontosabb eleme a pulyka – olyannyira, hogy az ünnepet néha “Turkey Day”-nek, “T-Day”-nek, azaz Pulyka Napnak is hívják. Az ünnepi asztalra más hagyományos ételek is kerülnek, úgy mint a pulykához felszolgált töltelék, a krumplipüré, az áfonyaszósz, a zöldbab vagy a sütőtöktorta.
Tegnap a 64. nemzeti hálaadási pulykaajándékozás szertartása is lezajlott a Fehér Ház rózsakertjében. A hagyományok szerint ilyenkor az amerikai elnök megkegyelmez az asztalára felajánlott pulykának.
Molnár B Antal [ 2013-11-02 20:58 ]

Ha máshonnan nem is, az amerikai tévésorozatokból biztosan tudjuk, hogy a hálaadás az Egyesült Államok egyik legfontosabb ünnepe. Ebben az évben november 24-én, csütörtökön ünnepelnek.
A hálaadás (angolul thanksgiving) észak-amerikai ünnep, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában ünneplik – az USA-ban november negyedik csütörtökjén, Kanadában pedig október második hétfőjén ülnek asztal köré.
A hagyományok szerint az első amerikai hálaadást 1621-ben ünnepelték a Mayflower hajó fedélzetén azok a telepesek, akik az európai vallásháborúk elől menekültek az Újvilágba. A kezdeti nehéz időszakban sokan közülük életüket vesztették, de hála egy indián törzsnek, sikerült megküzdeniük nehézségekkel. A törzs bevezette őket a helyi vadászatba és halászatba, a kukoricatermesztésbe, és a juharszirup kinyerésének titkába. Az őszi sikeres, bőséges termés után az életben maradt 51 telepes együtt ünnepelt az indiánokkal – a történet szerint ez volt az első hálaadás. Kanadában azért ünnepelnek hamarabb, mert ott a korai tél miatt hamarabb betakarítják a termést.
Molnár B Antal [ 2013-11-02 20:57 ]

KÖSZÖNÖM
Köszönöm, jó Istenem, Mindennapi kenyerem,
Puha fehér ágyamat, Édes-csendes álmomat.
Köszönöm az iskolát, Ismeretet s tudást,
Köszönöm a pihenést, A sok vidám nevetést.
Jó anyámat köszönöm, Minden csókja nagy öröm!
Áldd meg édesapám két Erős, szorgalmas kezét

Köszönöm kis testvérem, Hadd élhessünk békében!
Köszönöm a kis család ó Kedves, meleg otthonát

Köszönöm, hogy tudhatom: Jó Atyám szeret nagyon,
S utunk végén Istenem, Otthonunk lesz mennybe’ fenn! Siklós József
Molnár B Antal [ 2013-11-02 20:57 ]

Reviczky Gyula: Imádságom

Legyenek áldva mind, a kik
Szivemet összetépték.
Ne ingereljen bosszura
Engem soha kevélység.

Ne érezzem sosem, sosem
Poklát a gyűlöletnek!
Kiket mindenki eltaszít,
Azok szeressenek meg.

Az irgalom szent angyala
Lakozzék e világon,
S a vértanúk jutalma mind
Az emberekre szálljon.

Jőjjön a békekor, melyet
Sok ember sírva vár lenn.
S én is legyek jobb s igazabb,
Mint voltam eddig. Ámen!

Molnár B Antal [ 2013-11-02 20:57 ]

Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat! (Zsolt 50:14)
Hálaadás. Éljük, gyakoroljuk ezt a fogalmat? Ha azt hisszük, hogy mindaz a jó, ami jelen van életünkben, jár nekünk, akkor aligha. Ha azt valljuk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék a világosság Atyjától van, jelen életünkben, akkor igen. Ha tudjuk, hogy mindenünk, amink van, kaptuk, akkor életünk szerves része a hálaadás. Kit jobban, kit kevésbé jellemez az Isten iránti hála
Nézz magadba: Te mennyire élsz a hálaadás lehetőségével? Naponta? Hetente? Ettől ritkábban? Az Isten iránti hálás szívű ember másképpen lát. Másképpen látja a körülötte élőket, élete dolgait, eseményeit. Látja a Gondviselő Istent minden és mindenki mögött. Látja megajándékozottságát. Te kikért, mikért vagy hálás az Úrnak? Szánj egy kis időt rohanó életedből ennek átgondolására – naponta! S megtapasztalod a benned végbemenő jó irányú változásokat. (Katona Béla)
Molnár B Antal [ 2013-11-02 20:56 ]

Hálaadás a növekedést adó

Hálát adok Neked Atyám Jézus nevében, mert Te vagy a növekedést adó Isten. Atyám, Te adod nekem a növekedést. A Te Igéd erősen növekedik és hatalmat vesz a szívemben. (1Kor. 3,6-7. Csel. 19,20.)
Gyarapít engem az Úr, engem és az én fiaimat. (Zsolt. 115,14.)
Magasra növeszted az én szarvamat, elárasztasz csillogó olajjal. (Zsolt. 92,10.)
Engem pedig gyarapít az Úr és bőségessé tesz a szeretetben. (1Thess. 3,12.)
Mindenkor hálaadással tartozom Neked Istenem, mivelhogy felettébb megnövekedék az én hitem, és bővölködik bennem a szeretet. (2Thess. 1,3.)
Szép renddel növekedem szent templommá az Úr Jézus Krisztusban; Isten hajlékává építtetem a Szellem által. Mindenestül fogva növekedem abban, aki a fej, a Krisztusban. (Ef. 2,21-22. 4,15.)
Ragaszkodom Hozzád Uram, a kapcsok és kötelek által segítséget veszek és növekedem az Isten szerint való növekedéssel. (Kol. 2,19.)
Növekedem szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve a Testben, az Úr Jézus segítségének minden kapcsaival, az én mértékem szerint való munkássággal teljesítem a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. (Ef. 4,16.)
Azért imádkozom szent Atyám, hogy az én szeretetem még jobban és jobban bővölködjék a Te ismeretedben és minden megértésben. (Fil. 1,19.) Jézus nevében! Ámen.
Jim Sanders - Imádságok a Biblia alapján
Molnár B Antal [ 2013-11-02 20:56 ]

Hálaadó ünnep
Mózes harmadik könyvében találtam az alfejezet címét adó kifejezést és a köréje csoportosítható
meghagyást. Röviden arról van szó, hogy Isten arra kéri kiválasztottait, hogy a negyedik évben a
gyümölcsfák „/…/ minden gyümölcsét szenteljétek az Úrnak hálaadó ünneppel.” (Lev 19,24). Így viszont
két felhívás érzékelhető:
1. Négyévente minden gyümölcsöt fel kell szentelniük
2. a Hálaadó ünnep keretében.
Miről is van szó a jelzett helyen is időben? Arról, hogy ha majd bejutnak az ígéret földjére, ahol
gyümölcsfát ültetnek, akkor tilos három évig enniük a termésből. Úgy kell tekinteniük rá, mint a
Szövetségre, (az előbőrre), melyet el kell távolítaniuk. A türelmes várakozás negyedik esztendejében
nem csak hasonlóan kell eljárjanak, hanem kimondottan a hálaadásnak szentelt ünnep keretében kell
bemutatniuk, - egyfajta áldozatként - a termést.
---4 ---
Az ötödik esztendő már a szabadságot jelenti, hiszen ekkor begyűjthető és elfogyasztható a
termés.
Nincs megfelelő kertészeti ismeretem, de tapasztalatom megerősíti a fenti eseményeket. A mi
környezetünkben ültetett és nevelkedő gyümölcsfák esetében is szükség van arra a bizonyos négy évre,
hogy termés alá kerüljenek. Végül pedig kinevezhetjük mindenik gyümölcsfa esetében az ötödik évet,
amikor hálásak leszünk a hozott termésért. Nem a fának, hanem a növekedést és termést adó Istennek.
Molnár B Antal [ 2013-11-02 20:55 ]

Tulajdonképpen hálás vagyok...
1.
* A feleségemért/barátnőmért/férjemért/barátomért, aki panaszkodik a vacsorára, mert így az estét velem tölti itthon, és nem valaki mással.
2.
3. * A lányomért, aki azért panaszkodik, hogy mosogatnia kell, mert ez azt jelenti, hogy itthon van és nem az utcán kóborol.
4.
5. * Az adókért, amelyeket ki kell fizessek, mert azt jelenti, hogy alkalmazott vagyok, van munkahelyem.
6.
7. * A takarításért egy buli után, mert azt jelenti, hogy barátaimmal tölthettem egy estét.
8. * A ruhákért, amelyek egy kicsit szűkek, mert van elég ennivalóm.
9.
10. * Az árnyékomért, mert kint lehetek a napfényben.
11.
12. * Hogy nyírhatom a füvet, pucolhatom az ablakot, javíthatom a csatornát, mert azt jelenti, hogy van házam.
13.
14. * A parkolóhelyért a parkoló legmesszibb pontján, mert ez azt jelenti, hogy tudok járni és még autóm is van.
15.
16. * A nagy fűtésszámlának, mert ez azt jelenti, hogy melegben voltam.
17.
18. * Hogy a templomban mögöttem ülő hölgy hamisan énekel, mert azt jelenti, hogy hallok.
19. * A mosni- meg vasalnivalóért, mert azt jelenti, hogy van ruhám.
20.
21. * Az esti fáradtságért és izomlázért, mert azt jelenti, hogy tudtam keményen dolgozni.
22.
23. * Hogy meghallom hajnalban az óra csengetését, mert azt jelenti, hogy élek.
Molnár B Antal [ 2013-11-02 20:55 ]

Hálás vagyok.
A kedvesemért, aki panaszkodik a vacsorára, mert így az
estét velem tölti, és nem valaki mással…
Az adókért, amelyeket ki kell fizessek,
mert azt jelenti, hogy alkalmazott vagyok/van munkahelyem…
A takarításért egy buli után, mert azt jelenti, hogy
Barátaimmal tölthettem egy estét…
A ruhákért, amelyek egy kicsit szűkek, mert van elég
ennivalóm..
Az árnyékomért, mert kint lehetek a napfényben…
Hogy nyírhatom a füvet, pucolhatom az ablakot, javíthatom a
csatornát, mert azt jelenti, hogy van házam…
A parkoló helyért a parkoló legmesszibb pontján, mert ez azt
jelenti, hogy tudok járni és még autóm is van…
A nagy fűtés számláért, mert ez azt jelenti, hogy melegben voltam…
Hogy a templomban mögöttem ülő hölgy hamisan énekel, mert
azt jelenti, hogy hallok….
A mosni- meg vasalnivalóért, mert azt jelenti, hogy van ruhám…
Az esti fáradtságért és izomlázért, mert azt jelenti, hogy
Tudtam keményen dolgozni…
Hogy meghallom hajnalban az óra csengetését, mert azt
jelenti, hogy élek…
Molnár B Antal [ 2013-11-02 20:54 ]

Hálaadás
Az evangéliumi hívő ember gondolatainak egyik jellemző sajátossága az Isten iránti hála és köszönet. Szinte kevés és méltatlanul ritka alkalomnak tartja, hogy évente csak egy hálaadó ünnepély van, amelyen az oltárra teheti javait.
Nehéz lenne pontosan meghatározni, hogy mióta tartunk hazánkban hálaadó ünnepélyeket, de könnyen megláthatja bárki az őszi hónapokban rendezett szép napok növekvő népszerűségét. A vidéki gyülekezetekből elvándorló fiatalabb nemzedék tagjai hazatérnek. Azonos körzethez tartozó gyülekezetek megállapított sorrend szerint rendszeresítik az ünnepi istentiszteleteket, mert kölcsönösen végigjárják valamennyit; ezért jó tudni, mikor melyik gyülekezetre kerül sor. Hatalmas szeretetvendégséget rendeznek, távoli prédikátort hívnak, és előfordul, hogy a hálaadási gyűjtés fölözi az „otthoni gyülekezet” egész évi bevételét. A városban élő családtagok leróják az adósságot, amit azért éreznek, mert nem vehetnek részt az őket egykor nevelgető testvéri közösség gondjainak és terheinek viseléséből.
A szívbeli hála virágaival együtt nő föl az elégedettség, és kipusztulnak a zúgolódás, követelőzés, elégedetlenség gyomjai. A hálaadó hívő ember a legcsekélyebb eredményt is az Úrnak tulajdonítja. Boldog, ha meglátja az áldást, és miért ne látna több okot a köszönetre, mint a zúgolódásra!
Egy szemernyi hála édesebb, mint a csalódás keserűsége. Nem szeretünk keseregni és másokat keseríteni! A boldogsághoz vezető úton nem a köveket és a göröngyöket rugdossuk, dobáljuk, hanem simítjuk az egyenlőtlenségeket.
A hálaadás bizakodóvá tesz, óv a pesszimizmustól és a depressziótól. Hiszen Isten, aki annyi jót ad nekünk, miért feledkezne meg rólunk? Ahogy eddig nem hagyott el, úgy tesz a jövőben is, és mellettünk marad.
A hálaadást nemcsak az emberek gyakorolják a földön, az üdvözült lelkek körében szintén megtörténik. Ezt tanítja nekünk a Jelenések látnoka (4,9; 7,12; 11,17). Gyönyörű mennyei hálaadó verseket és énekeket idéznek az üdvözültek, dicsőítve Jézus Krisztust, Isten Bárányát. Jó lesz tehát „szoktatni magunkat” a hálaadásra, nehogy keresgélnünk kelljen a szavakat, mert életünkben jeremiádokat mondtunk, panaszkodtunk és zúgolódtunk.
Jön az őszi idény. Érik a gyümölcs, és vele gyarapodik tapasztalatunk Isten gondoskodó jóságáról. Hangolódjunk föl vidám hálaadásra, és fejezzük ki mindnyájan: „Boldog vagyok, mert az Úr jót tett velem!” Szebeni Olivér.
Molnár B Antal [ 2013-11-02 20:54 ]


MINDENT KÖSZÖNÖK
Szeretem a napfényt
Patak csobogását,
Kis méh zümmögését,
Madár dalolását,
Lágy szellőt, virágot,
Sok apró örömöt,
Minden szépet és jót
Istennek köszönök.

Varga Erzsébet
--------------------------------------------------------


Hála neked, Uram Jézus:
mindenért, amit megadtál,
mindenért, amit elvettél,
mindenért, amit megbocsátottál,
mindenért, amit megakadályoztál,
mindenért, amit megengedtél,
mindenért, amit megelőztél,
mindenért, amit ajándékul adtál,
a miattam, helyettem, érettem,
hordozott keresztedért, és
a hajlékért, amit a mennyben
nekem elkészítettél.
El nem múló örök hála neked,
Uram Jézus, hogy engem is
szeretetedbe fogadtál!
Molnár B Antal [ 2013-11-02 20:53 ]

Énekeljünk
Énekeljünk, fel, vidáman
hangozzék az ének!
Halleluja! Hála legyen
menny s föld Istenének!
Míg a mennyben angyalkarok
buzgón énekelnek,
kertjeinkben a madarak
vígan dalra kelnek.
Énekelj hát te is pajtás,
dicsérd az ég Urát,
szíved húrja zengedezzen
örök halleluját!
Mészáros Sándor
---------------------------------------------

100-zsoltár Hálaadó zsoltár
Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!
Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel;
Menjetek eléje vígassággal.
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten;
Ő alkotott minket és nem magunk;
Az ő népe és az ő legelőinek
Juhai vagyunk.
Menjetek be az ő kapuin hálaadással,
Tornácaiba dicséretekkel;
Adjatok hálákat néki
Áldjátok az ő nevét!
Mert jó az Úr,
Örökkévaló az ő kegyelme,
És nemzedékről-nemzedékre való
Molnár B Antal [ 2013-10-31 22:05 ]

A jó öreg kút csendesen ontja vizét,
így telik minden napja.
Áldott élet ez, fontolgatom:
csak adni, adni minden napon.

Ilyen kúttá kellene lennem.
Csak adni teljes életemben.
Mindig csak adni?
Ez terhet is jelenthet!

Jó kút, nem érzed ezt a terhet?
Belenézek, tükre rám ragyog,
de hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém, csak továbbadom,
vidáman, csendben és szabadon.

Hadd éljek ilyen kút-életet,
osszak áldást és sok-sok SZERETETET!
Nem az enyém, Krisztustól kapom,
egyszerűen csak továbbadom. (ismeretlen szerző)
-------------------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-10-31 22:03 ]


Erőt kértem az Úrtól,
s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem.
Bölcsességért imádkoztam,
és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani.
Előmenetelt óhajtottam,
gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam.
Bátorságot kértem,
és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem.
Áhítottam, hogy szeretni tudjak,
- és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk.
Kegyes jóindulata helyett alkalmakat kaptam a jóra.
Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem
volt.
Imádságom meghallgatásra talált.
(a szerzője ismeretlen)
Molnár B Antal [ 2013-10-31 22:03 ]


Kértem Istent, vegye el a gőgömet, és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta, nem az Ő dolga, hogy elvegye: az én dolgom, hogy feladjam.

Kértem Istent, tegye egészségessé béna gyermekemet, és Isten azt felelte:
Nem.
Azt mondta: A lelke egészséges, a többi ideiglenes.

Kértem Istent, adjon nekem türelmet, és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta: A türelem a szenvedés mellékterméke: nem adható, csak
kiérdemelhető.

Kértem Istent, adjon nekem boldogságot, és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta: Ő áldást adhat, a boldogság rajtam áll.

Kértem Istent, vegye el tőlem a fájdalmat, és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta: A szenvedés eltávolít a földi dolgoktól, és közelebb hoz
hozzám.

Kértem Istent, növelje nagyra lelkemet, és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta: növekednem egyedül kell, ő majd megnyes néha, hogy
gyümölcsözőbb legyek.

Kértem Istent, segítsen, hogy szeressem az embereket, ahogyan Ő szeret
engem.
És Isten azt mondta: No végre egy jó gondolat.
(szerzője ismeretlen)
Molnár B Antal [ 2013-10-31 22:02 ]

Amikor az emberek
mogorván befelé fordulnak,
próbáld megnyitni őket.
Ha félreértik tetted és szavad,
próbáld megérteni őket.

Ha jót teszel velük,
s mégis rossz szándékod hiszik,
akkor se haragudj rájuk,
hiszen a szívek
éppúgy másként éreznek,
ahogy a szemek másképp látnak.

Mivel a szemek
nem egyformán tűrik a fényt,
a száj sem mozdulatlan mindig:
a szó, miként a dárda,
sokszor a szív mélyére hatol.
Csillapítsd a haragvó indulatot
nyugtató simogatással,
a szavakat hallgatással.
(szerző ismeretlen)
Molnár B Antal [ 2013-10-29 18:52 ]

Jobb Krisztus páciensének lenni, mint a teológia doktorának.
A polgári szabadság értékes, a vallási szabadság becses, de a lelki szabadság felbecsülhetetlen.
Ne kövess el szellemi öngyilkosságot agyafúrt szőrszálhasogatásoddal!
Ha minden más bizonytalan is, egy dolog bizonyos: Isten gondot visel gyermekeire.
A hit a világ legegyszerűbb dolga, de talán éppen ez az egyszerűsége teszi azt, hogy oly nehéz megmagyarázni.
Mert nincs elrejtve semmi, ami nyilvánvalóvá ne lenne, nincs semmi titok, ami napfényre ne kerülne. Márk 4, 22 - Vida ford.
Molnár B Antal [ 2013-10-29 18:52 ]

Az igazi jámborság nem tűr gonosz indulatot.
A hit az értelem cselekménye, de a szívnek is van benne része.
Aki vágyódik a megigazulás után, már majdnem elérte.
Az érett hitnek már nincs szüksége bizonyítékokra és jelekre,
ilyenkor már rendíthetetlenül hisz az ember.
Az eszesség lehet kiváló erény, de szolgálhatja a legaljasabb ösztönöket is.
Utálatosak az Úr előtt a gonosz gondolatok, de tiszták a kedves szavak.
Példabeszédek 15, 26 - Új ford.
Molnár B Antal [ 2013-10-29 18:52 ]

A Teremtő bölcsessége.

"Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal." Zsoltár 104:24.
Önkéntelenül az alábbi ének jutott eszembe, amikor a fenti Igét olvastam

Nagy Istenem, ha nézem a világot, Melyet teremtett szent "legyen!" szavad.
Ha itt a földön millió lényt látok, Kiket igazgatsz, táplálsz egymagad.

Refr: Szívem feléd ujjong örömtele: Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te!
Szívem feléd ujjong örömtele: Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te!

Ha nézek föl,az ég dicső boltjára, Hol tündököl csodás csillag sereg,
Hol pompás két aranyhajóként járva, A nap s a hold az űrben fönt lebeg.

Uram Igédben, hogyha megtalállak, Ha látom ott kegyelmes tetteid.
Választott néped, amint egyre áldod, Türelmesen viselve bűneit.

Ha Jézust látom, itt a földön járva, Alázatos, türelmes szolgaként,
Látom, hogy áldást áraszt a világra,S kereszthalálra adja életét. Refr:
Molnár B Antal [ 2013-10-29 18:51 ]

"Az éjszaka múlik."
(Róm.13:12)

A keresztények az első században buzgón várták Jézus visszatérését. Sokaknak, ha nem mindenkinek, a küzdelem a gonosz erőivel szemben olyan volt, mint egy szenvedéssel teli éjszaka. Pál a Rómában élő keresztényeknek írta ezeket a bátorító szavakat, hogy az "éjszaka már múlik."
Napjaink a sötétség sokkal nagyobb, mint valaha volt. A bűn egyre sokasodik és a gonoszok sok ember fölött zsarnokoskodnak. Semmi másban nincs remény, csak Krisztus evangéliumában. Jézus visszatérésének közel kell lennie.
Fontos, hogy Jézus követői végre felébredjenek az álomból, amibe olyan sokan elmerültek. A lehetőség ideje ma van és nem holnap. Vessük le azért a sötétség cselekedeteit és vegyük magunkra a világosság fegyvereit! (Efézus 6 :13-17.)

Forrás:
Igazgyöngyök - Az Ige asztaláról
ITM Kiadó
Molnár B Antal [ 2013-10-29 18:51 ]

Pecznyík Pál
Gyémánt és kavics

Jézus - mint ragyogó gyémánt - úgy jött közénk le a földre,
mert itt hevert bűn-por alatt, Isten minden drágagyöngye.

Szürke kavicsok közt feltűnt Jézus, mint ragyogó gyémánt,
lemosni a bűn-port róluk,Ő mégis sok bántást élt ált.

Istennek itt minden lélek,mérhetetlen drágagyöngye,
Lázár sötét sírja fölött,ezért hullott Jézus könnye.

Golgotán szent okkal hullott Megváltónknak drága vére,
dicsőséges új világnak,sokmillió gyöngyszemére!

Igazgyöngyök nem hiába kapták Isten arca mását,
megtisztítva tükrözhetik, Jézus gyémántragyogását!

Ős Bolygónkon bár minél több szürke kavics, gyöngyé válna,
mert úgy, Isten trónja előtt,fehér fény-ruhában állna.

Hisszük, hogy az új földön már szürke kavics élet, nem lesz,
megváltottak új éneke zengve szállhat, fel Istenhez!

Celldömölk, 2011. I. 10.
----------------------
Molnár B Antal [ 2013-10-29 18:50 ]


"Féld Istent és tarts meg parancsolatait."
(Préd. 12:13)

Ez Salamon következtetése az élet nagy kérdésében a Prédikátor könyve alapján. Mint aki más utakat is kipróbált korábban, valószínűleg nem először jut erre a következtetésre.
Kettős elvárás ez, az elsőből fakad a második. Ha szentnek tartod az Urat, akkor kutatod parancsolatait, és teljesíted is azokat. Ha nem tartod meg parancsolatait, ez azt jelzi, hogy nem tiszteled őt. A zsoltáríró éppen emiatt kesereg: "nem félik az Urat."
Salamon rövid következtetése az élet titkát fedi fel. Isten eljön értünk oda, ahol mi vagyunk, Fia Jézus, és a Szentlélek szolgálata által. Parancsolatai mindegyikünkre vonatkoznak, bárki is lennénk.

Forrás:
Igazgyöngyök - A hit ösvényén
ITM Kiadó
Molnár B Antal [ 2013-10-29 18:50 ]

E. Isenhouer: Add tovább!
Ha van valami, ami jó, Ami barátaiddal megosztható,
Legyen bár csak egy apróság: Hozhatja Isten áldását.
Add tovább!

Lehet, hogy csak egy dal, mely vidám, De segít megharcolni egy-egy csatát.
Lehet, hogy egy könyv, mely érdekes, Egy kép vagy pillantás, mely kellemes.
Add tovább!

Ne feledd a másik fájdalmát! Te kell, hogy segítsd az úton tovább.
Egy kedves szó vagy egy mosoly Áldás lehet a másikon.
Add tovább!

Ha tudsz egy kedves történetet, Vagy hallottál az utcán jó híreket,
Vagy jó könyvet rejt a szobád, Mely segít elűzni a másik bánatát,
Add tovább!

Ne légy önző a szívedben, De viselkedj a legnemesebben.
Tedd a közösbe kenyered, Hogy társaid is egyenek.
Add tovább!

Ha Isten meghallgatta imád, S az égből áldást küldött le rád,
Ne tartsd meg csak magadnak, Míg mások sírnak, jajgatnak.
Add tovább!
Molnár B Antal [ 2013-10-29 18:49 ]

Reményik Sándor: Csendes csodák
Ne várd, hogy a föld meghasadjon És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás Nem a legcsodásabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe, Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut előled, Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? - s hogy tükröződni Látod a vízben az eget?

Ne várj nagy dolgot életedbe, Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák. Rajtuk át Isten szól: jövök.
Molnár B Antal [ 2013-10-29 18:47 ]

Jézus nem adja fel. Tamás kérdésére válaszul kitárja szívének mélységét és magasságát:. „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam" (Jn 14,6). Mit jelent ez a mondat? A héber irodalom jellegzetes stíluseszköze a paralelizmus (gondolatpárhuzam), melyben a felsorolás tagjai (út, igazság, élet) egymást értelmezik. Ebben a hármas paralelizmusban az útról megtudjuk, hogy igazság és élet. Miként? A görög aleteia, igazságnak fordított szónak az elsődleges jelentése az, hogy valóság, lehetne úgy is fordítani, hogy való-igaz-ság. Jézus valóigazsága az Atya. Ő – szó szerint – az örökké valóság. Ő Jézus szívének az Egyetlene, minden más csak miatta és érte fontos. Jézus nem az Atya valóságán kívüli út, hanem az Atyában van, ahogy az Atya is őbenne, (Jn 14,11;11,30). Ez az egység élteti: „Én az Atya által élek" (Jn 6,57). Jézus úgy út, hogy „az igazság és az élet". Hogyan lehet Jézus számunkra az út? A Szentlélek által, aki az igazság Lelke (Jn 16,13), és az élet Lelke (Jel 11,11). Jézus és a Szentlélek kapcsolatát Szent János már a szavak szintjén megvilágítja. Jézus az út, aki igazság és élet. Az út szó görög megfelelője a hodosz. Jézus a hodosz. Az igazság Lelke pedig az, aki hodegészei (Jn 16,13), az úton vezet, ő a hodégosz, az úti vezető. Hová, merre vezet az igazság Lelke? Merészebben kell kérdezni: Hol vezet az igazság Lelke? Ott, ahol az út van, ahol Jézus van, az Atya valóságában, az igazságban. Szó szerinti fordításban ezt olvassuk az igazság Lelkéről: „Amikor eljön ő, az igazság Lelke, útmutatótok (úti vezetőtök) lesz a teljes igazságban" (Jn 16,13). Úti vezetőre persze csak azoknak van szükségük, akiket vonzanak a magasságok, akik a Magasságbeli hívására útnak indulnak a maguk keskeny ösvényén, vállalva a meredek utat, föl, egészen a legvégső magaslatig, a Golgotáig.Molnár B Antal [ 2013-10-27 18:51 ]

Helyettem meghalt Ő.
Helyettem meghalt Ő,
elvette minden bűnöm.
Mond meg, ó mond ki volt Ő?
Meghalt a Golgotán,
függött egy keresztfán.
Jézus, Jézusnak hívják!
Fenn a mennyben.
Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád,
Aki Jézussal járt, s benne hisz,
Aranyból koronát, fehér égi ruhát,
Hárfa húrjait pengethetik.
Refr.:Igen, ott minden kész, igen ott minden kész,
Minden győztesnek jár örök rész.
Boldog véghetetlen öröm vár odafenn,
Jézusért én is elnyerhetem.
Vígan lépkedünk színarany utcákon át,
Halljuk angyalok dicséretét,
Szemünk láthatja Jézus szent ábrázatát,
Aki vért ontott bűneinkért. Refr.:
Élet forrása kínálja élő vizét,
Tiszta hűs vizét bőségesen.
Fényt az Úr maga áraszt és hint szerteszét,
Halál nem lesz ott, éjszaka sem. Refr.:
Minden gyötrelmet, bánatot elfeledünk,
Ha Ő bennünket keblére von,
Jézus szívére hajthatjuk fáradt fejünk,
Nála béke vár és nyugalom. Refr.:
Molnár B Antal [ 2013-10-27 18:51 ]

Minden mi él.
Refr.:
Minden mi él, csak téged hirdet,
Minden dicsér, mert mind a műved.
Azzal hogy él, ezt zengi Néked:
Dicsérlek én, dicsérlek Téged!
Dicsér az ég, nap, hold és csillagok,
Fény és sötét, nap, éj és hajnalok.
Dicsér a szél, felhő és hóvihar,
A víz, s a tűz megannyi tiszta dallal. Refr:
Dicsér a föld, dicséri szent Neved,
Mint jó anyánk, táplál, s ad eledelt.
Virág, gyümölcs, zöld fű, fa, hegyvidék,
Tó és folyó, síkság és büszke bérc. Refr:
A nagy világ létével énekel,
Szavunkra vár, hogy hozzád megtérjen,
Dicsérjük hát, Királyunk nagy nevét,
Zenged velünk: Nagy Isten, áldott légy Refr:
Molnár B Antal [ 2013-10-27 18:50 ]

Csak Benned élek.
Csak Benned élek! Csak Benned élek,
Jézus, áldalak! Boldogan élek! Boldogan élek,
Tőled kaptam azt! Refr.:Ó, glóri, halleluja! Oly boldog vagyok!
Veled Jézus elfelejtek minden bánatot!
Veled Jézus elfelejtek minden bánatot! Refr.: Repes a szívem, örömmel telve,
Jézus, áldalak! Kereszted fénye átjár egészen,
Dicsőnek mondalak! Refr.: Tudom, hogy eljössz, meglátlak egyszer
Jézus, áldalak!
Boldogan élek, mert megváltottál,
Mennybe elragadsz!
Molnár B Antal [ 2013-10-27 18:50 ]

VÁNDORUTAM KÖNNYEK KÖZÖTT JÁROM.
Vándorutam könnyek között járom
Lelkemen borong a fájdalom.
Éjszakánként elkerül az álom,
Akkor is a múltat fájlalom!
Ref: Golgotán van bűnöd megbocsátva
Megtisztít az áldott, drága vér.
Tűnjön el hát szívedből a bánat,
Megbocsát Atyánk a Jézusért!
Ref:
Lásd Uram, hogy bűnöm mint a tenger,
Néha majdnem összeroskadok.
Ím előtted áll egy bűnös ember,
Szánj meg ó bár méltó nem vagyok!
Ref:
Ködbe tűnt a szívem tarka rétje,
Bánatom az égig tornyosul.
Zord magányom, kínzó éj sötétje,
Szívet tépő módon rám borul.
Ref:
Lásd Uram, hogy bűnöm mint a tenger,
Néha majdnem összeroskadok.
Ím előtted áll egy bűnös ember,
Szánj meg ó bár méltó nem vagyok!
Ref:
Bűnbocsánat bíztató Igéit,
Küldi Isten mennyből most reánk.
Kínos éjed minden fájdalmáért,
Hozta Ő szent, nagy áldozatát.

Ref :Golgotán van bűnöd megbocsátva
Megtisztít az áldott, drága vér.
Tűnjön el hát szívedből a bánat,
Megbocsát Atyánk a Jézusért!
Molnár B Antal [ 2013-10-27 18:49 ]

Egyetlen csepp isteni helyeslés nagyobb dicsőség,
mint tengernyi dicséret az emberek részéről.

Isten azért dolgozik bennünk, hogy működjünk, és azért szerzett üdvösséget, hogy tevékenykedjünk.

Akik Jézus Krisztust szeretik, azokat elbűvölte személyisége, küldetése és szeretete, ezért nem tudnak mást tenni, mint hinni benne, annyira csodálják, tisztelik és szeretik.

Az imádság kulcsával kinyithatod a mennyet.

Vagy a bűneidtől kell megválnod, vagy az üdvösséged reménységétől.
Azért mondom ezt most, mielőtt megtörténne, hogy amikor majd megtörténik, higgyétek, hogy ÉN VAGYOK.
János 13, 19 - Egyszerű ford.
Molnár B Antal [ 2013-10-27 18:49 ]

A takarékos asszony többet ér a nagy jövedelműnél! Jó feleség és egészség a legnagyobb érték, amelyet az ember e földön kívánhat magának.

Azokat az evezőket kell használni, amelyek kéznél vannak, és azzal a széllel kell vitorlázni, amelyet Isten ad.

„Segíts magadon és Isten is megsegít” (?) Jézus azokon segít, akik nem tudnak magukon segíteni és senki másnál nem találnak segítséget.

Minél többet teszünk valakiért, annál jobban szeretjük az illetőt.

A büszke „én” nemzi a hitetlenséget.
Jézus meg ezt mondta nekik: Ha Ábrahám gyermekei vagytok, Ábrahám tetteit teszitek; tényleg azonban megölni igyekeztek engem, engem, aki megmondtam nektek az igazságot, amit az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte. Ti a ti atyátok tetteit teszitek.
János 8, 39b-41a - Csia ford.
Molnár B Antal [ 2013-10-27 18:48 ]

Minél egyszerűbbek imáink, annál jobbak; az egyszerű és alázatos szavak a legtökéletesebben tükrözik gondolatainkat.

Aki hisz, az bizakodó, nyugodt, boldog és örvendező;
és ez előkészület a mennyhez.

Az igazság mindig világos, érthető,
csakhogy az emberek „jeleket és csodákat” várnak,
és ettől nem látják, ami pedig ott van előttük, egészen közel.
De mi ezt az egyszerű tényt minden lehetséges módon összekavarjuk,
és a sima útból labirintust csinálunk.

Kísértésbe esni még nem bűn. De a kísértésnek engedni már bűn.

A hit egyáltalán nem „vak”, mert a hit ismerettel kezdődik.
Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, ő vezet minket mindhalálig!
Zsoltárok 48, 15 - Károly ford.
Molnár B Antal [ 2013-10-20 18:56 ]

Indulj az úton, előre nézz!
Nem tántoríthat ezernyi vész.
Életed útját végig kell járni,
és az út végén Jézus fog várni!

Ha néha gondok csüggesztenek,
bátran előre, föl a fejed!
Gyalog kell menned, nem lehet szállni,
és az út végén Jézus fog várni!

Szeresd a társad, segítsd meg őt,
ne hagyd a porban a csüggedőt!
Ezen az úton együtt kell járni,
és az út végén Jézus fog várni!

Most mi is bátran elindulunk.
Az vezet minket: Hozzád jutunk.
Nem fogunk soha tétlenül állni,
és az út végén Jézus fog várni!

Testvér, ha egyszer eljutsz oda,
nézz vissza hozzánk, bátorítva,
Mutasd az utat, amin kell járni,
és az út végén Jézus fog várni!
(Dr.Szűcs László))
Molnár B Antal [ 2013-10-20 18:55 ]

Szenvedő Jézusom Tehozzád fordulok,
Gyógyíts meg engemet,
mert nagyon beteg vagyok.
Bűnbánó szívemnek fájó keservében
Leborulok Jézusom kereszted tövében.

Húllanak könnyeim, imát rebeg ajkam,
Szenvedő Jézusom könyörülj meg rajtam.
Vérző keresztfádat szívemhez szorítom,
Sebzett lábaidat könnyemmel áztatom.

Átszúrt szívedre csókot hint ajkam,
Szenvedő Jézusom könyörülj meg rajtam.
Jézusom szenvedtél, én is most szenvedek,
Szenvedésed tűrted, ahogy én is tűrjem.

Keresztem csak szilánk
a Te keresztedből,
Tisztíts meg hát általa
bűneim szennyétől.

Szenvedő Jézusom kérlek keservemben,
Hogy mindig vegyél engem kegyelmedbe.
Fájdalmas Szűzanyám
tengernyit szenvedtél,

Így a szenvedőnek édesanyja lettél.
Könyörülj meg rajtam,
enyhítsd szenvedésem,
Hálás leszek földön,
s odafönn az égben.

Míg az Isten keze tisztít és megpróbál,
Összekulcsolt kézzel így sóhajtok Hozzád:
Fájdalmas Szűzanyám, könyörögj értem,
Az Úr Jézus Krisztus
gyógyítson meg engem.
Ámen.
(Ismeretlen szerző)
Molnár B Antal [ 2013-10-20 18:54 ]

Ne reméld, hogy természeti embered önmagától bűnbánatra jut.
Az élő Úrra tekints, ha élni akarsz.
A kósza hír fél hazugság.
A hit nem gyakorlatiatlan álmodozás; mert mindent kockára tesz a kijelentés igazságáért.
A látható dolgok csak árnyképek, csakis a láthatatlan dolgok valóságosak.
Azok, akik nem hallgatnak felébredt lelkiismeretük szavára,
és megmaradnak bűneikben, azokat a következő alkalommal
nem olyan könnyű elgondolkoztatásra késztetni.
Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a szent hegyen.
II. Péter 1, 17-18 - Új ford.
Molnár B Antal [ 2013-10-20 18:54 ]

Nincs hatásosabb gyógyszer az emberfélelemre, mint az istenfélelem.
Aki báránnyá lesz, hamarosan észreveszi, hogy még nem halt ki minden farkas.
Jézus az a forrás, amely a lélek szomját oltja.
Jézus Krisztus nem azért jött e világba, hogy az emberek között jóságot és igazságot keressen, hanem azért, hogy jóságot és igazságot hozzon, és megajándékozza vele azokat, akik sem nem jók, sem nem igazak.
Nem azért jött hozzánk, mert igazak vagyunk, hanem azért, hogy igazakká tegyen bennünket.
Aki hisz a keresztben, annak magára is kell vennie a keresztet.
Igen, nagyon kívánnotok kell ezt, mivel megízleltétek az Úr jóságát.
I. Péter 2, 3 - Egyszerű ford.

Molnár B Antal [ 2013-10-20 18:53 ]

A gyertya fénylik, világít,
Hogy hánynak nem tud róla...
Jónak-rossznak világít?
A gyertya sem tudja.

Ég, mert ez a rendeltetése,
Szolgálja az életet,
Betölti csendben a hivatását,
aztán feledésbe megy.

A külsején nincs semmi szépség,
De felér annyi széppel,
Amíg másnak fényt sugároz,
Addig önmaga ég el.

Legyek én gyertya, csendes eszköz,
Szolgája az égi fénynek,
Hogyha Istenem úgy akarja,
Ne tudjam, kiért, s kikért égek.

De világítsak szüntelen,
Míg csak tart a földi létem.
Aztán, mint a leégett gyertyát
Felejtsék el, hogy értük égtem.
( szerzője ismeretlen)
Molnár B Antal [ 2013-10-20 18:53 ]

Túrmezei Erzsébet: Ha nem teszek semmit sem
Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Most megnyugszom,
most elpihenek
békén, szabadon,
mint gyenge gyerek,
és nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
S míg ölel a fény
és ölel a csend,
és árad belém,
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten,
új gyümölcs terem,
másoknak terem,
érik csendesen
erő, győzelem...
ha nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
----------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-10-20 18:52 ]

Ne “aranyat” gyűjts, ne “kincseket”, ezen a szép világon,
maradj meg inkább embernek mindig, és bármi áron!
Szeress, tanulj, élj, boldogulj, mivel ezért születtél!
Ez gazdagítja szellemed, s mikor már porrá lettél,
és földi léted végetért, s tovább lépsz égi útra,
a kérdés az lesz, szellemed, – mit kellett, – megtanulta?
Sorsod és karmád rendezted? Tudatosabban éltél?
Haragod, dühöd elveszett? A rosszal megbékéltél?
Megtanultál teremteni? A szépet vonzod már csak?
Képes vagy szívből örülni a csoda szép világnak?
Ne “aranyat” gyűjts, ne “kincseket”, ezen a szép világon,
maradj meg inkább embernek mindig, és bármi áron!
Molnár B Antal [ 2013-10-18 16:13 ]

MIRE VAN SZÜKSÉGE JÉZUS
TANÍTVÁNYÁNAK?

Tiszta szemre, úgy nézni és úgy látni,
Ahogyan Isten látja a világot.
Benne már az új teremtést csodálni,
Mit igéjével elrejtetten alkot.

Nyitott szívre: szeretni, átölelni
Világunk, mint Isten öleli át…
Mint Ő, mást elfogadni, felemelni…
Megbocsátani, mint Ő megbocsát.

Mesterükre! Egyedül Ő adhatja
a nyitott szemet, szívet,
alázatot, erőt a szolgálatra…
s gyümölcsöt teremni csak így lehet.
Túrmezei Erzsébet
-------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-10-18 16:12 ]

ÓVJ, ÖLELJ ÁT!

Óvj Uram, sablonoktól,
rögtön-kész válaszoktól,
tévesztő látszatoktól,
szédítő mámoroktól!

Óvj eszme rendszerektől,
megkövült kegyszerektől,
lélektelen seregtől,
magam-vágta sebektől!

Óvj nyárspolgáriságtól,
meddő-maró vitáktól,
be nem vallott hibáktól,
Tőled elsodró vágytól!

Ne legyek magabiztos.
szavad váratlan, titkos,
mihelyt megszólal itt, most . . .
Ölelj át Jézus Krisztus!
Siklós József
Molnár B Antal [ 2013-10-18 16:11 ]

Nincs ok a csüggedésre!

„Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul.”
(Korinthusiakhoz írt második levél 4. fejezet 16. vers)

Mindannyiunk életében előfordulnak olyan pillanatok, napok, hetek, talán évek is, melyek nem úgy sikerülnek, ahogy szeretnénk. Amikor semmi nem jön össze, sőt…

Igyekszünk, igyekszünk, de mégsem megyünk semmire. Aztán sokszor olyan dolgok felett is aggodalmaskodunk vagy szomorkodunk, melyekre abszolút nincs befolyásunk.

Mindenesetre, nehéz nem elcsüggedni, mikor összecsapnak felettünk a hullámok. Munkanélküliség, betegség, katasztrófák, hontalanság, szenvedélybetegség, eladósodás…

Olyan súlyos dolgok ezek, melyekre csupán egy ’Ne csüggedj!” odavetése, nem sokat ér. Ám ugyanakkor ezek a mélységek mutatják meg számunkra milyen törékenyek vagyunk és a legtöbben csak így gondolkodnak el azon, miért is vannak a világon.

S valóban, mikor valaki megízleli a halál közelségét, másként kezdi látni az addigi és az azutáni életének céljait.

Az apostol épp ezekre a célokra tekintve buzdít ma bennünket is mindennapi teendőink átgondolására, átértékelésére.

Így bármit terveztél is mára, ne feledd ’a külső ember megromol’, vagyis a földi dolgokat előbb vagy utóbb, de megemészti az enyészet. Viszont, ami megmarad, „a belső”, épp a külső megromlásának megtapasztalása által újul meg napról napra.

Csüggedésre tehát csak akkor van okod, ha számodra a múlandó dolgok számítanak csupán.

Ma reggel én azért imádkozom, hogy minél többen meglássák a Jézus által felkínált örök élet értékét.

„Tekintsünk fel a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett keresztet szenvedett, nem törődve a gyalázattal; …Gondoljatok tehát őrá, …hogy el ne lankadjatok, és lelketekben ne csüggedjetek.” Zsid.12:2-3) /Káldi ford./
Molnár B Antal [ 2013-10-18 16:08 ]

Üdvnek ruhái, igazság palástja…
„Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, a ki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, a ki felrakja ékességeit.” Ézsaiás 61,10.

Manapság nagyon kevés embert látok igazán örülni! Hiányzik a felszabadultság, az önfeledt való öröm a világból. Ehelyett szomorúság, depresszió, lehangoltság jellemzi az emberiséget. Ha valaki véletlenül mégis mosolyog, az legtöbbször nem őszinte, csak „amerikai” mosoly! Az igazi nagy probléma az, hogy sokszor még a hívő emberek is „lógó orrúak”. Vajon miért? Pedig annak, aki Jézust követi, igazán van oka az örömre! Ezek az örömök nem földiek, hanem túlmutatnak e földi léten. Ha valaki megtér Istenhez, egészen más lesz az értékrendje, mint előtte. Más örömei lesznek, mint a világi gondolkodásúaknak.

A próféta is erről beszél! Nem annak örül, hogy sok pénze van, vagy bizalmi állást tölt be valahol, hanem annak, hogy Isten az üdvnek ruháit adja rá, és az igazság palástjával veszi őt körül. Nincs is annál nagyobb öröm, mint hogy biztos vagyok az üdvösségemben! Hogyan lehetséges ez? Magamtól? Vajon, hogy nézne ki a saját ruhám, ha abban kellene megjelennem Isten előtt? „És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertőztetett ruha minden mi igazságaink” Ézsaiás 64,5. Jézus elmond egy példázatot a tékozló fiúról. Hogyan tér haza az atyai házhoz? Milyen a ruhája? Elképzelhetjük, hogy milyen lehetett a disznók mellett! Az atya mégis magához öleli Őt, és azt mondja: „Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá.” Luk.15,22. Ezt a legszebb ruhát a mennyei angyalok szövik azok számára, akik készek arra, hogy feladják bűnös gondolataikat, nagyravágyó énjüket, helytelen cselekedeteiket! Mindazok, akik szívüket, lelküket átadják Krisztusnak, életük megváltozik, és Isten nem úgy tekint rájuk többé, mint valamilyen bűnösre, hanem, mint megváltott gyermekére.

Micsoda lehetőség! Szakadt, szennyes ruha helyett esküvői öltözet! Ezt kínálja neked Isten! Örülj és örvendezz!
Molnár B Antal [ 2013-10-18 16:06 ]FUNDAMENTUM

Talán jobb volna lenni háztetőnek,
melyre galambok turbékolva jönnek,

tán jobb a sorsa büszke, nagy falaknak,
amikre cifra képeket aggatnak.

Én mégis, mégis fundamentum lettem,
mert mélyre szállni mindig úgy szerettem.

Mások terhét hordozni volt a vágyam,
de úgy, hogy soha ne lássák a vállam.

Itt elrejtőzöm, sorsom szent alázat,
s boldog vagyok, mert tarthatom a házat.
Varga Gyula
Molnár B Antal [ 2013-10-18 16:04 ]


A LEGNAGYOBB MŰVÉSZET

A legfőbb művészet, tudod mi?
Derűs szívvel megöregedni!
Tenni vágynál, s tétlen maradni,
igazad van, mégis hallgatni.
Soha nem lenni reményvesztett.
Csendben hordozni a keresztet:
Irigység nélkül nézni másra,
ki útját tetterősen járja.

Kezed letenni az öledbe,
s hagyni, hogy gondod más viselje.
Hol segítni tudtál régen,
bevallani alázattal, szépen,
hogy arra most már nincs erőd,
nem vagy olyan, mint azelőtt.
Így járni csendesen, vidáman
Istentől rádrakott igádban.

Mi adhat ilyen békét nékünk?
Ha abban a szent hitben élünk,
hogy a teher, mit vinnünk kell,
örök hazánkba készít el.
Ez csak a végső simítás
a régi szíven, semmi más.
Eloldja köteleinket,
ha e világ fogvatart minket.

Teljesen ezt a művészetet
megtanulni nehezen lehet.
Ára öregen is sok küzdelem,
hogy a szívünk csendes legyen,
s készek legyünk beismerni:
Önmagamban nem vagyok semmi!

S akkor lelkünk kegyelmes Atyja
nekünk a legszebb munkát tartogatja:
Ha kezed gyenge más munkára,
összekulcsolhatod imára.
Áldást kérhetsz szeretteidre,
körülötted nagyra, kicsinyre.
S ha ezt a munkát is elvégzed
és az utolsó óra közeleg,
hangját hallod égi hívásnak:
„Enyém vagy! Jöjj! El nem bocsátlak!“
németből Túrmezei E. átdolgozásában


-----------------------------------------
MEGBÉKÉLÉS

Krisztusom, te megértesz engem.
Te is embertest foglya voltál.
Csendesülő szívdobbanásom
Neved dicsérő néma zsoltár.
Véresre zúzott életemmel
Nem akarok jajgatva járni.
Hadd csituljak el közeledben,
Verjen meg bárki, érjen bármi.
Palástod ráncában megbújok,
Mint szelídülő, dacos gyermek.
Mosolygok már s szepegve mondom:
A Te akaratod legyen meg!
Dömötör Ilona
Molnár B Antal [ 2013-10-18 16:04 ]

Aranyosi Ervin: A szeretetet nem pótolja semmi

Lehetsz milliomos, lehet zsáknyi pénzed,
- lehet a másikat kevesebbnek nézed.
Lehet, hogy kincsekből építed világod,
de ez illúzió! Egyszer majd belátod.
Ahol pénz az isten, holtak ott a lelkek,
a földi pokolban sosem ünnepelnek.
Örök a sötétség, nincsen fény, csak árnyék,
betegség és közöny, mindaz, ami vár még…
Mert a szeretetet nem pótolja semmi.
Ne hidd, hogy anélkül tudnál gazdag lenni!
Üres lenne szíved, meghalna a lelked,
csak azok gazdagok, kik szívből szeretnek.
Őrízd hát magadban a szeretet csodáját,
Viseld az arcodon, a mosolyod báját.
Ne sajnáld másoktól, oszd úton-útfélen!
Nyáron árnyat adjon, melegítsen télen…
Amit megszereztél, oszd szét a világnak,
s hiszem, hogy holnaptól, boldogabbnak látlak.
Kincseket, ha meghalsz, nem vihetsz magaddal,
bánj hát bőkezűbben a jó indulattal.
A felhalmozott pénz, nem teremt világot!
Ültess hát kertedbe fákat és virágot!
Lásd meg körülötted a csodát, a szépet,
akard megismerni, miről szól az élet.
Mert a szeretetet nem pótolja semmi.
Ne hidd, hogy anélkül tudnál gazdag lenni!
Üres lenne szíved, meghalna a lelked,
csak azok boldogok, kik szívből szeretnek.
Molnár B Antal [ 2013-10-18 16:03 ]

Aranyosi Ervin: Ne “kincseket” gyűjts!

Ne “aranyat” gyűjts, ne “kincseket”, ezen a szép világon,
maradj meg inkább embernek mindig, és bármi áron!
Szeress, tanulj, élj, boldogulj, mivel ezért születtél!
Ez gazdagítja szellemed, s mikor már porrá lettél,
és földi léted végetért, s tovább lépsz égi útra,
a kérdés az lesz, szellemed, – mit kellett, – megtanulta?
Sorsod és karmád rendezted? Tudatosabban éltél?
Haragod, dühöd elveszett? A rosszal megbékéltél?
Megtanultál teremteni? A szépet vonzod már csak?
Képes vagy szívből örülni a csoda szép világnak?
Ne “aranyat” gyűjts, ne “kincseket”, ezen a szép világon,
maradj meg inkább embernek mindig, és bármi áron!
Molnár B Antal [ 2013-10-18 16:02 ]

Túrmezei Erzsébet: Ha nem teszek semmit sem
Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Most megnyugszom,
most elpihenek
békén, szabadon,
mint gyenge gyerek,
és nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
S míg ölel a fény
és ölel a csend,
és árad belém,
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten,
új gyümölcs terem,
másoknak terem,
érik csendesen
erő, győzelem...
ha nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

--------------------------------------------
.Jézus mondja: "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és
cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára
építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek,
feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott
össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket
a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki
homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek,
feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és
teljesen elpusztult." Mt 7,24-27.
Molnár B Antal [ 2013-10-18 16:01 ]


„Semmiért se aggódjatok!

Amikor gondterhelt vagy (4)

,,Semmiért se aggódjatok!" (Filippi 4:6)

Nyugtalan vagy ma? Programozd gondolataidba ezeket az ígéreteket!

Még jobb, ha leírod, és mindenhová magaddal viszed, és rendszeresen elolvasod őket:

1) ,,Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek... mert velünk van... Istenünk, az Úr, aki megsegít bennünket" (2Krónika 32:7-8).
2) ,,De téged megmentelek... így szól az Úr, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől iszonyodsz" (Jeremiás 39:17).
3) ,,Ne félj... Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg" (Ézsaiás 43:1-2).
4) ,,Ne féljetek, és ne rettegjetek... mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené" (2Krónika 20:15).
5) ,,A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot" (János 16:33).
6) ,,Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek!" (Zsoltárok 4:9).
7) ,,Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból" (Zsoltárok 34:18).
8) ,,Akkor majd bízol, mert lesz reménységed, körülnézel és nyugodtan lefekszel" (Jób 11:18).
9) ,,Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek: megsegítlek és megmentelek - így szól az Úr" (Jeremiás 15:20).
10) ,,Sem a ma félelmei... sem a holnap miatti aggodalmak... még a pokol hatalmai sem... a teremtett világban semmi sem választhat el minket az Isten szeretetétől" (Róma 8:38-39 NLT).
11) ,,Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak" (Zsoltárok 9:11).
12) ,,Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől... megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor" (Zsoltárok 121:5-8). Mai Ige * Bob Gass.
Molnár B Antal [ 2013-10-16 10:23 ]

Pál 1. levele a korinthusiakhoz 13, 4-8. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
Máté evangéliuma 19, 19. Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat.
Pál 1. levele a korinthusiakhoz 13, 2. S ha jövendőt tudok is mondani és minden titkot és minden bölcsességet ismerek is, és olyan teljes hitem van, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen énbennem: semmi vagyok.
Pál levele a galatákhoz 6, 9-10. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.
Pál levele a rómaiakhoz 2, 6-10. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni: azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad; azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd.
Molnár B Antal [ 2013-10-16 10:21 ]

„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok!” (Ézs 43,18–19a) A feleség az anyósülésen böngészgette a térképet. „Igen, a Jakab-hegyi úton már végigmentünk, a vasúton is átmentünk, és a Kossuth teret is elhagytuk már.” Felpillantott, körülnézett. Aztán visszabújt a térképbe. „Aha, igen, ez volt jobbra a Petőfi park.” Csend következett. Csak az autó zúgását és a férj egyre idegesebb szuszogását lehetett hallani. „Ja, igen, látom, most tértünk le a Szabadság útról…” – dünnyögte a feleség, és ekkor a férj már nem bírta tovább. „Könyörgök, ne azt mondogasd, hogy hol voltunk! Azt mondd végre, hogy merre menjek! Nézz előre, ha egyszer előre akarsz menni!” (Zsíros András)Molnár B Antal [ 2013-10-16 10:20 ]

DÁVID ÉS JONATHÁN.

"A Jonathán lelke egybeforrt a Dávid lelkével, és Jonathán úgy szerette őt, mint a saját lelkét." 1Sámuel 18,1
Dávid és Jonathán teljesen kétfajta ember. Jonathán királyfi volt, Dávid pásztorfiú. Sok minden elválaszthatja őket, születés, műveltség, szabadság. Az Úr mégis eggyé tette őket. Bennünket is így akar eggyé tenni. Minden ember ezt éli át, aki megismeri Isten szeretetét. Nem számít, ki kicsoda, okos, nem okos, művelt, nem művelt, egyszerűen összeforr a lelkük.
Az Úr ezt várná, és ezt szeretné elvégezni saját népében. "Jonathán levetette felső ruháját, amely rajta volt, és Dávidnak adta, sőt hadi öltözetét is, saját kardját, kézívét és övét." A szeretet soha nem próbál a másiktól kapni, mindig adni akar, mindig többet, teljesebbet. Nagy öröm, ha a hívő ember a testvérével egy szívvel, egy lélekkel tud lenni.
Jonathán elmondja Dávidnak: Tudom, hogy te király leszel, és én leszek utánad a második az országban. Nem akar első lenni. Ezt is meg kellene tanulnunk, nem számít, hogy a második, negyedik, tizedik - csak Vele együtt. Szeretem-e úgy Őt, ha századik, ha ezredik vagyok, csak Jézussal együtt? Vajon úgy vagyok-e a testvérekkel, hogy kész vagyok értük mindent megtenni és nekik adni? Ha egy tag tisztességgel illettetik, tudunk-e együtt örülni?
Isten előtt óriási egység a Krisztus-test. Életeden keresztül áradhat-e áldás a Krisztus-testbe? Imádságaidon keresztül megépülhetnek-e sokan? Az áldás, mint a hullám, megy tovább. Rajtad keresztül mehet-e tovább Isten szeretete? Jonathán Dávidban nem keresett hibát, és Dávid sem Jonathánban. Soha nem verseng az, akinek Jézus dicsősége a fontos, és aki Érte, Neki tesz mindent.
Isten áldása legyen az áhítatok olvasóin!
Részlet Trausch Liza "... beszéded megelevenít ..."
- Áhítatok minden napra című könyvéből
Molnár B Antal [ 2013-10-16 10:19 ]

Szenvedésed
Isten-adta ruhád.
Először sehogyan se illik rád.
Úgy találod, hogy nagy neked.
Belenőhetsz, ha békén viseled..

S ha Isten ráteszi áldó kezét,
erőt arra is ad,
hogy úgy viseld végül a szenvedést,
mint drága ünneplőruhát.
(ismeretlen szerző)
---------------------------------------------------


"Csak az tud élni, ki mindig nevet,
Kiből kicsordul minden szeretet
Kinek lelke élettől vidám,
Ki himnuszt zeng az ég hajnalán
Ki minden könnyből virágot szakaszt,
Minden sziklából szivárványt fakaszt.
Az élet útján győztesen robog,
Csak az tud élni: KI MINDIG MOSOLYOG!”
(a szerző ismeretlen)
Molnár B Antal [ 2013-10-16 10:18 ]

Ha szívedben sok a bánat,
Ne meséld el fűnek-fának.
Mindegy, ha fáj, ha vérzik,
Ne szólj semmit úgy sem értik.

Kár a bánat egy nóta,
Tövis nélkül nincsen rózsa.
Ha fáj a szíved csak dalolj,
Ne lássa senki hulló könnyedet.

Maradj hideg mint a rét,
Mely sok mindent eltemet,
De ne tudja meg soha senki,
Ne tudják az emberek,
Hogy a szívnek megszakadni mosolyogva is lehet.
(szerzője ismeretlen)

Molnár B Antal [ 2013-10-16 10:17 ]

Remélni jót és alkotni szépet
Boldognak látni minden népet.
Megetetni az összes éhezőt
Virággal ültetni be tar mezőt.
És meglocsolni a sivatagot
Ez - mit az élettől akarok.

Békében nevelni sok gyermeket
S ne legyen rémisztő a rengeteg.
Fény gyúljon fel az agyakban
S az ember ne éljen akaratlan.
Csak az örömök legyenek nagyok
Ez - mit az élettől akarok.

Emlékezni arra mi régen volt
Becsülve tisztelni az öregkort.
Mert tapasztalás tanít jövőt
És erős oltalmazhat serdülőt.
Hogy városokat ne fedjen el homok
Ez - mit az élettől akarok.

A vérnek legyen végre értéke
S nem kérdezve, hogy kérték-e.
Csak adni, magadból őszintén
Hogy kísérjen a tudás, a fény.
S a gyermekek legyenek boldogok
Ez - mit az élettől akarok.

Kérem, legyen mindennap ünnep
Hol könnyet nem a fájdalmak szülnek.
Legyen hit, megértés, szeretet, béke
Hisz az életnek van valódi értéke.
Így büszke lehetek, hogy ember vagyok
Ez - mit az élettől akarok.
(ismeretlen szerző)
Molnár B Antal [ 2013-10-11 18:09 ]

A Sátán még most is kísértget
A minap elém tett egy jegyzéket,
Melyre vétkeim hosszú sorba,
Egyenként is fel voltak írva.

Elém tette s rám vigyorgott.
Jaj Istenem! Minden ott volt,
Minden bűnöm vétkem felírva,
Mi lesz velem? kérdeztem sírva.

Hát mi lenne? mondta nevetve,
Nem juthatsz el az örök életre,
Az üdvösségből ki vagy zárva,
S én zokogtam elítélt, árva.

Ekkor Valaki hozzám lépett,
S keresztülhúzta a jegyzéket,
De a keze át volt szegezve,
S a vérével írta rá FIZETVE.
(ismeretlen szerző)
Molnár B Antal [ 2013-10-11 18:09 ]

Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Nézd: elszárad a fám,
A testem-lelkem fája...
De épek még a gyökerek talán.

A tompa, tunya tespedés alatt,
Gyökereimben: érzem magamat,
És ott zsong millió melódiám.
Én Istenem, gyógyíts meg engemet!

Hiszen - nem is éltem igazában.
Csak úgy éltem, mint lepke a bábban,
Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben:
Rólam gondolt roppant gondolatod
Torz árnyéka képen.

Egy kóbor szellő néha-néha
Valami balzsam-illatot hozott.
Akkor megéreztem: ez az élet,
S megéreztem a Te közelléted, -
S maradtam mégis torz és átkozott.

Én Istenem, gyógyíts meg engemet.
Én szeretni és adni akarok:
Egy harmatcseppért is - tengereket.
S most tengereket látok felém jönni,
És nem maradt egy könnyem - megköszönni.
(ismeretlen szerző)
Molnár B Antal [ 2013-10-11 18:08 ]

„Az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését.” (2Tim 4,17) Valamikor szokás volt, hogy dobszó és díszes kíséret mellett közhírré tették a fontos eseményeket. Ma kormányszóvivő teszi ugyanezt, vagy az elnök jelenti be a médián keresztül a mindenkire kiható nyilatkozatot. A páli „igehirdetés” szó mögött is ez áll: kihirdetik, hogy ki a győztes. Jézus Krisztus Úr, vagyis eldőlt a küzdelem. E világ fejedelme, a sátán végérvényesen veszített, és megy alattvalóival, e világ fiaival a nekik elkészített örök ítéletre, a kárhozatra. A világ igazi Ura megérkezik, hozva magával az örök életet megváltottai részére. – Uram, hálás vagyok szeretetedért, hogy kegyelmedből veled tölthetem az örökkévalóságot! (Sándor Frigyes)
---------------------------------------------------------------
„Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.” (Zsolt 103,12) Az emberi elme véges. Gondolkodásunk határait feszegetjük, mégsem tudjuk elgondolni Isten hatalmát. Mégis a lehető legszemléletesebben mutatja meg Isten szeretetét Dávid zsoltárában, amikor az érzékszerveinkkel felfogható tér végpontjainak távolságát használja fel Isten kegyelmének bemutatásához. – Uram, adj erőt, hogy ne féljek körülnézni a világban és felismerni hatalmad nagyságát! Ámen. (Gerlai Pál)
Molnár B Antal [ 2013-10-11 18:07 ]

„Isten igéje terjedt, és nagyon megnövekedtet a tanítványok száma Jeruzsálemben.” (ApCsel 6,7) Bontsuk ketté a mondatot. Mi többnyire a mondat második felét hiányoljuk közösségeinkben, és emiatt panaszkodunk. Hol vannak a fiatalok, miért vagyunk kevesen a templomban? Milyen gonosz is ez a világ, és mennyi szörnyűség történik nap mint nap! A gyógyszer a mondat első felében van: „Isten igéje terjedt.” Ennek lesz következménye a tanítványság. A szomorú diagnózis emlegetése helyett induljunk el a gyógyító szolgálatra, mert a gyógyszert Urunk ránk bízta. Mondd el fiaidnak – olvassuk Mózes könyvében. Mondd el fiaidnak és azoknak, akiket rád bíz az Úr. – Uram, add, hogy észrevegyem, akiket rám bíztál! (Sándor Frigyes)
---------------------------------------------------------------------
„Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett.” (ApCsel 6,4) Minden ember boldog akar lenni – mondja egy régi sláger szövege. Mégis milyen kevesen mondják boldognak magukat. Mi boldogulni akarunk ahelyett, hogy boldoggá tennénk másokat. A boldogságot adni tudjuk, de Istentől elvenni nem. A boldogságot kapni tudjuk, de kierőszakolni nem. Az csak a másokért megélt élet útján jön felénk. Ezért ne felejtsük imádságban hordozni egymást és Isten gyógyító szavát szólni ott, ahol szükség van rá. – Uram, köszönöm, hogy ma is szolgálhatok neked másokon keresztül, és köszönöm az általuk nyert boldogságot! (Sándor Frigyes)
Molnár B Antal [ 2013-10-11 18:06 ]

Istenem, add, hogy ne ítéljek - Már tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek, Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek.

Istenem, add, hogy ne bíráljak: Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak - A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek - Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem. De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem... (Reményik Sándor)
Molnár B Antal [ 2013-10-11 18:06 ]

Olyan furcsák az emberek,
az egyik szemük sir,a másik nevet.
A másikról azt hisszük boldog talán,
irigykedünk egy boldog szaván.

Azt hisszük a másik szeme ragyog,
gondolatai tiszták,szabadok.
Nem vesszük, ó dehogy vesszük észre,
hogy könnyek égnek csillogó szemében.

Különösek vagyunk mi emberek
az egyik szemünk sír,a másik nevet..
Hazugság az egész életünk,
hisz akkor is sírunk ha nevetünk"
(ismeretlen szerző)
----------------------------------------------------


Molnár B Antal [ 2013-10-09 19:21 ]

OTT A MESSZE FÖLDÖN Szerző: Balogh Csaba.
Ott a messze földön árván hontalan,
Haldd meg a kiáltást fiam, fiam,
Vár atyád szerelme vár rád vigasza,
Jöjj a messze tájról ó jöjj haza

Rajtad a nyomornak súlyos terhe van
Jöjj mert egyre várlak fiam, fiam.
Vár atyád szerelme vár rád vigasza,
Jöjj a messze tájról ó jöjj haza.

Nézd a rossz világnak, súlyos terhe van
Lelked tested szenved fiam, fiam
Vár atyád szerelme vár rád vigasza,
Jöjj a messze tájról ó jöjj haza.
Molnár B Antal [ 2013-10-09 19:20 ]

LEGDRÁGÁBB KINCSEM.
Legdrágább kincsem itt nekem: a szép, s igaz remény,
Hogy nyitva számomra a menny, s örökké élek én.
Megváltóm ingyen adta ezt ajándékul azért,
Hogy adjon égi biztatást, a keskeny útra fényt.

E kincs szerzője Jézusom, ki eltörlé a bűnt,
Új élet útját járhatom, rabságom már megszűnt.
Megváltott engem teljesen, a szívem néki él,
E boldogító új remény csak Őróla beszél.

Megváltóm értem szenvedett sok kín között a fán,
Kiosztva vérét bűnömért, meghalt a Golgotán.
De harmadnapra győztesen megtörte a halált,
Feltámadása megnyitá az üdvösség honát.

Halálnak nincs uralma már az életem felett,
Megváltóm rég legyőzte azt, és így örvendhetek.
Igaz, hogy testem földbe száll, de én élek tovább,
S a mennyben Isten ád nekem sokkal dicsőbb ruhát.
Molnár B Antal [ 2013-10-09 19:20 ]

. Atyám, én imádlak,
Leborulva áldlak, és szeretlek.

Jézus, én imádlak,
Leborulva áldlak, és szeretlek.

Szentlélek, imádlak,
Leborulva áldlak, és szeretlek.
12. Uram, szépséged leírhatatlan,
Az ajkam szót nem talál,
Oly csodálatos szent személyed
És hatalmas vagy, mint az ár.
Ki érti szerelmed mélységét,
Bölcsességed ki fogja fel?
Uram, szépséged leírhatatlan,
Uralkodsz dicsőséggel.

És csak állok mozdulatlan,
Csodállak hódolattal,
Szent Atyám, a szívem hálát zeng,
Dicsér minduntalan
Molnár B Antal [ 2013-10-09 19:18 ]

1. A hegyek hirdetik, hogy Ő az Úr.
Az egek hirdetik, hogy Ő az Úr.

//: Dicsőségéről beszél az egész teremtés,
Hogy tudnám elhallgatni,
Hálámat visszafogni,
Istenem, Te vagy az Úr, Te vagy az Úr! ://
2. A reményem csak Te vagy, Jézus,
A reményem csak Te vagy,
Korán reggel és késő éjjel
A reményem csak Te vagy.
Molnár B Antal [ 2013-10-09 19:17 ]

„Emberfia, minden szavamat, amelyet elmondok neked, fogadd szívedbe és hallgasd figyelmesen!” (Ez 3,10) Sok vita folyt már arról, hogy Isten igéje a szívhez vagy az értelemhez szól-e. Pedig ez nem vagy-vagy kérdés, hanem sorrend kérdése. Isten azt mondja prófétájának, hogy először a szívét nyissa meg igéje előtt, és az ige a szívén át fog az értelméig hatolni, hogy üzenetét megértse. Mert az értelem csak azt fogadja el, amit előtte a szív már befogadott. A szív által be nem fogadott igének az értelem csak kritikusa tud lenni. (Véghelyi Antal)
-------------------------------------------------
Márta így felelt: »Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba.«” (Jn 11,27) Én hiszem… Irigylésre méltó az a bizonyosság, az a megtartó erő, amely Márta hitét jellemzi. S éppen testvére, Lázár elvesztésekor halljuk tőle ezt a vallástételt. (A feltámasztás csodája pedig még csak ezután következik.) A hit nem roppan össze. A hívő ember ereje persze nem önmagából fakad: az élet legnehezebb próbáinál a feltámadás és az élet Ura áll mellette. Mindenre van erőnk a Krisztusban, aki megerősít. Higgyük ezt, és hívjuk segítségül az ő nevét! (Kőháti Dóra)

Molnár B Antal [ 2013-10-09 19:17 ]

"Megbüntetem a világ gonoszságát."
(Ézsaiás 13:11)

Napjainkban, amikor sokan engedékennyé váltak a büntetéssel kapcsolatban, a Biblia továbbra határozottan kijelenti, hogy lesz egy nap, amikor Isten megbünteti a gonosztevőket.
Ézsaiásnak ez a próféciája Babilonra utal, arra a városra, amelyet a Jelenések könyve is említ, úgy mint a gonosz rendszer megtestesítőjőről.
Az Éden kert óta a Sátán a gonoszság aktív előmozdítója a világunkban.
De Isten is tevékeny a mi világunkban. A történelem eseményei által Isten terve teljesül és ebben a tervben benne van a gonoszság megbüntetése is.
Krisztus, amikor meghalt a kereszten, magára vette mindazoknak a bűnét, akik segítségül hívják őt, ezért tehát semmi kárhoztatásuk sincs azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. (Róm. 8:1)

"Van erőm a szabadításhoz"

"Hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől."

"Azon a napon Alkotójára tekint majd az ember."

Molnár B Antal [ 2013-10-09 19:16 ]

Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel és felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, a ki teremtette azt:” (Kolossebeliekhez írt levél 3. fejezet 9-10. vers)
Ó, de sokszor hallottam és prédikáltam már arról, hogy Jézus megismerése, a megtérés egy új életformát eredményez szívünkben. A hiú, földi célok elhomályosulnak, helyettük egy új, az örök élet elnyerése válik fontossá.

S milyen szomorú, hogy miközben annyit hallok és beszélek erről, még mindig azzal szembesülünk nap, mint nap, hogy még mindig nem vagyunk tökéletesek. Bűnöket követünk el, hibázunk, gyengeség vesz erőt rajtunk.

Tudjuk, nem vagyunk egyedül ezzel, és azzal a kérdéssel, ha még mindig vissza-visszaköszön az ó ember gondolataival, indulataival, cselekedeteivel, akkor mi értelme van a naponkénti imádságnak és Igetanulmányozásnak?

Volt egyszer egy öreg néni, aki a maga egyszerűségében élte a mindennapokat, és híres volt arról, hogy sosem maradt el a templomból. Hétvégén, épp az istentiszteletről jött haza, mikor unokája megkérdezte, mi volt az aznapi Ige, de ő míg hazaért elfelejtette, csak annyit mondott: - szép volt.

Ez addig ismétlődött meg, míg az unoka egyszer kifakadt: - Mama, ha maga már hazáig sem tudja megjegyezni, miről beszél a pap, minek jár a templomba!

Tudod fiam, - válaszolt a néni - olyan ez, mikor kosárral mész a kútra vízért. Teletöltöd, de mire hazaérsz, a víz mind kifolyik. Viszont, minél többször mész, annál tisztább lesz a kosár.

A mai Ige üzenete: Sose gondold, hogy kárba vész a Jézussal töltött idő!

Mert, ha nem is érted, nem is éled azonnal, a változás nem marad el.

„Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.” (Ézs.55:11)
/ de azért az sem haszontalan, ha meg is marad valami bennünk ,mire emlékezni tudunk alkalom adtán!/
---------------------------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-10-09 19:15 ]

KIS TELEFONOM VAN NEKEM,
Kis telefonom van nekem, két összetett kezem.
Mit lenn a földön mondok el, megváltóm hallja fenn.

Ha hívom őt barátomat, ő mindig válaszol, felhangzik már
HALLO! HALLO!S a szívem hallja jól.

Csingi-lingi, csingi-ling, szólj kis telefon,
összekulcsolom kezem, s felhívom Jézusom.

Molnár B Antal [ 2013-10-09 19:14 ]

1. Ama szép hon felé száll az én sóhajom, ahová mihamar bemegyek. Fogad majd engemet Mesterem, Jézusom, hogy vele örökké ott legyek.

Refr.: Kapok egy csillagos ragyogó koronát ama szép honban fent, odaát. Amikor lelkem a mennybe száll, kapok egy ragyogó csillagos koronát.
2. Míg itt a földi lét kötve tart engemet, híven kell végezni dolgomat: lelkeket mentve szolgálni a szent ügyet, hogy aztán elvegyem díjamat.
Refr.: Kapok egy.

2. Most tehát munka vár még mindig énreám, amihez Mesterem ad erőt. Azután megkapom csillagos koronám angyalok és a sok szent előtt. Refr.: Kapok egy.
Molnár B Antal [ 2013-10-09 19:13 ]

Vágyom Rád, szükségem van Rád!

Akarlak Téged, jobban, mint mást. Még többet, Jézus még többet, még többet Te Tőled. Jöjj el Jézus, töltsd be szívemet, kérlek téged, küld el Szellemed. Egész lényem szomjazik Te Rád, Jézus vágyom Rád,
szükségem van Rád!

Jézus kegyelméről többet, nagy szeretetéről többet. Ó, többet az igazságról, többet tud ni Megváltómról!
ref—Több, többet Jézusról, Még többet Jézusról! Többet Őtőle tanulni, többet Megváltóról tudni!
Többet az Ő hűségéről, mind többet Jézus lényéről! Többet kínos haláláról, többet tudni,.Megváltómról!-ref-
Többet Jézusra fel nézni, többet, jobban Őt szeretni! Nála ott maradni folyton, többet tudni Megváltómról!-ref-

Molnár B Antal [ 2013-10-05 19:59 ]

Heti útravaló Müller Pétertől - 93.rész

"Aki a szerelmet nem ismeri, nem tudhatja azt sem, mi az, hogy szeretet."

Ezt a két szót tudomásom szerint csakis a magyar nyelv különbözteti meg. Love, liebe - mindkettőt jelentheti. Az egyik forró, lángoló állapot, énünk elég benne. Nem bírja egyedül. "Megőrülök érted!" - szoktuk mondani, és tényleg olyanok leszünk, mint az őrültek.

A szerelem nem "normális" állapot. Amennyiben a józan, hétköznapi, egoista életünket annak tekintjük. Veszélyes is. Szeretetbe még nemigen haltak bele - de szerelembe sokan.
A szerelemben ébredünk rá, hogy szét vagyunk tépve. Hiányzik belőlünk a másik. Hiányzik, mint testnek a kenyér. Mint léleknek az Isten.
Az igazi istenhit a szerelemhez hasonlatos. Minden igazi vallás tudja, hogy szakrális élmény. Szent élmény.
"Szent" azt jelenti, hogy tűz veszi körül a másik lelkét, vagy az Isten lelkét, és én belefutok a tűzbe, és elégek benne, mert nem bírom ki Nélküle.
Hétköznapi életünkben először vagyunk szerelmesek, s - jó esetben - csak utána szeretünk.
A tűzből parázs lesz. De ez nem a hétköznapok útja. A józan, földi élet útja. Az öregedés útja. Hogy először lángolok érted, aztán parázzsá szelídülök - és végül kihűlök. Ahogy öregszünk, úgy válik a forróságunk meleggé, langyossá, majd végül hideggé.

De aki fölfelé igyekszik, az szembe megy a biológiával. Nem öregszik, hanem fiatalodik. Egyre inkább a szerelmet keresi. Végül már érzékiség, testi vágy nélkül. Szerelmes lesz a társába. Szerelmes lesz az igazságba. Szerelmes az Istenbe.
-------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-10-05 19:59 ]

A BIBLIÁT HA FELNYITOD.
Szerző: Vargha Tamás
A Bibliát ha felnyitod, mily nagy csodát mutat neked!
Megnyílik benne fenn az ég, s itt lenn a szíved és szemed.
Urunk szava, te égi fény, ragyogj a nagyvilágon át,
Míg üdvözül ezernyi nép, s a nap űzi szét az éjszakát.

E drága könyv tükör neked, megláthatod te szívedet;
Oly szennyes az, s oly elveszett, de Jézus által új lehet!
Urunk szava, te égi fény, ragyogj a nagyvilágon át,
Míg üdvözül ezernyi nép, s a nap űzi szét az éjszakát.

Az Úr szerelme benne szól, és zengve zúg Atyánk szava,
Az elveszettnek így mutat napfényes utakat haza.
Urunk szava, te égi fény, ragyogj a nagyvilágon át,
Míg üdvözül ezernyi nép, s a nap űzi szét az éjszakát.

Elmondja a kereszthalál, s feltámadás örömhírét,
Mint vitte végbe Jézusunk, mit kezdettől Atyánk ígért.
Urunk szava, te égi fény, ragyogj a nagyvilágon át,
Míg üdvözül ezernyi nép, s a nap űzi szét az éjszakát.

Új élet magva szent Igénk, s e pusztán át a manna is,
A lábunknak szövétneke, amíg utunk hazánkba visz.
Urunk szava, te égi fény, ragyogj a nagyvilágon át,
Míg üdvözül ezernyi nép, s a nap űzi szét az éjszakát.
Molnár B Antal [ 2013-10-05 19:59 ]

A BÁRÁNY VÉRE MEGTISZTÍT.
A Bárány vére megtisztít
A Bárány vére megtisztít
A Bárány vére megtisztít
És mindent újjá tesz.
Újjá tesz, újjá tesz
A bárány vére megtisztít
És mindent újjá tesz.

///A Jézus sebe meggyógyít...///
És mindent újjá tesz.
Újjá tesz, újjá tesz
A Jézus sebe meggyógyít
És mindent újjá tesz.

///A Megváltó megszabadít...///
És mindent újjá tesz
Újjá tesz, újjá tesz
A Megváltó megszabadít
És mindent újjá tesz
------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-10-05 19:58 ]

ADJ ÚJ ERŐT URUNK
Szerző: Midlane Albert, Vargha Gyuláné.
Adj új erőt Urunk, ó nyújtsd ki szent kezed,
Igéddel ébressz holtakat, szívünkben gyújts tüzet!
Adj új erőt, adj új kegyelmi fényt!
Tiéd legyen a tisztelet, az áldás a miénk!

Adj új erőt Urunk, az álmot űzzed el,
Mécsünknek pislogó tüzét Lelked gerjessze fel!
Adj új erőt, adj új kegyelmi fényt!
Tiéd legyen a tisztelet, az áldás a miénk!

Adj új erőt Urunk, gyógyírt vár a beteg,
Éhünk, szomjunk is csillapítsd, töltsd ránk Szentlelkedet!
Adj új erőt, adj új kegyelmi fényt!
Tiéd legyen a tisztelet, az áldás a miénk!

Adj új erőt Urunk, egész világ előtt,
Hogy megjelentsük Szent Neved, s legyen Tiéd a föld!
Adj új erőt, adj új kegyelmi fényt!
Tiéd legyen a tisztelet, az áldás a miénk!
Molnár B Antal [ 2013-10-05 19:57 ]

550
Nekem többet ér Jézus, mint ezüst, arany,
Nekem többet ér Ő, mintha sok pénzem van.
Nekem többet ér Jézus, mint szép lakás,
Nekem többet ér kezén a forradás,
Refrén:
Mint uralkodni minden nép felett,
Lenni rettegett király!
Nekem többet ér Jézus, mint bármi más,
Amit nyújthat a világ.
2. Nekem többet ér Jézus, mint rivaldafény,
Nekem többet ér Ő, mint a népszerűség.
Nekem többet ér, Jézus, hogy hű legyek,
Nekem többet ér hirdetni szent Neved, Refr.
3. Nekem tündöklőbb Jézus, mint fehér virág,
Nekem édesebb Ő, mint a méz, vagy nektár.
Nekem Ő az, kit lelkem úgy éhezett,
Nekem többet ér Jézus, mert Ő vezet, Refr.

Molnár B Antal [ 2013-10-05 19:55 ]

KIS TELEFONOM VAN NEKEM,
Kis telefonom van nekem, két összetett kezem.
Mit lenn a földön mondok el, megváltóm hallja fenn.

Ha hívom őt barátomat, ő mindig válaszol,felhangzik már
HALLO!HALLO!S a szívem hallja jól.

Csingi-lingi,csingi-ling, szólj kis telefon,
összekulcsolom kezem, s felhívom Jézusom.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
A maradandó város……

„Mert nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük…”
Zsid. 13 : 14.v.
Amit a keresztyének a Krisztusért adtak,mulandó kincs volt,nem „maradandó város „. A régi Jeruzsálem sem volt az,mert ott sem lehetett örök otthon. Az eléjövendő város a maradandó.
Ezért efelé kell igyekezni a mai Isten népének!
A maradandó várost kell választani.
Ebben a földi életünkben vannak otthonaink, van városunk,
Nagyon balgák lennénk, ha életünket úgy irányítanánk, mintha mindörökké itt maradnánk.
Szívünket ne csaljuk meg a világi dolgokkal! A maradandó város az a város ,melyben állandóság van ! Ez a város még azonban nem a miénk, de egyszer a miénk lesz! A hit, remény és szeretet
Megmaradnak, ás általuk figyelmünket a maradandó városra, kell irányítanunk.
Az apostol azt mondja, hogy a jövendőt keressük.
Mit jelent ez nekünk?? Jelent egyáltalán valami ma élő keresztyéneknek??
Azt, hogy nem a láthatókra nézünk,hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók csak ideig valók,
a láthatatlanok pedig örökkévalók !
A jövendő keresése határozza meg az életünket, irányát és munkáját itt a földön.
Az apostoli tanítás így hangzik: Munkálkodjunk ne az eledelért, mely elvász, hanem az eledelért ,amely megmarad. Mert egy a szükséges dolog, mely el nem vétetik tőlünk!!
Molnár B Antal [ 2013-10-05 19:54 ]

//Döntöttem: életem Jézussal járom, // Vissza soha! Vissza soha!
//Követem akkor is, ha senki sem jön!// Vissza soha! Vissza soha!
// Mögöttem a világ: kereszt a célom!// Vissza soha! Vissza soha!
--------------------------------------------------------------------------------
A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik...” Kor 13, 4-8.
Molnár B Antal [ 2013-10-05 19:54 ]

1. Ama szép hon felé száll az én sóhajom, ahová mihamar bemegyek. Fogad majd engemet Mesterem, Jézusom, hogy vele örökké ott legyek.
Refr.: Kapok egy csillagos ragyogó koronát ama szép honban fent, odaát. Amikor lelkem a mennybe száll, kapok egy ragyogó csillagos koronát.
2. Míg itt a földi lét kötve tart engemet, híven kell végezni dolgomat: lelkeket mentve szolgálni a szent ügyet, hogy aztán elvegyem díjamat.
Refr.: Kapok egy.
3. Most tehát munka vár még mindig énreám, amihez Mesterem ad erőt. Azután megkapom csillagos koronám angyalok és a sok szent előtt.
Refr.: Kapok egy.
Molnár B Antal [ 2013-10-02 17:34 ]

Reményik Sándor. Ne ítélj
Istenem, add, hogy ne ítéljek - Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek, Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek.
Istenem, add, hogy ne bíráljak: Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak - A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.
Istenem, add, hogy mind halkabb legyek - Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem. De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább símogatás: Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,
De egyre inkább csak igen. Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül. Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül
Molnár B Antal [ 2013-10-02 17:32 ]

Bálint Zoltán. Úgy élj.
Úgy élj, hogy az egész világ
Figyeli minden léptedet,
Látja, hogy őszintébb, tisztább vagy,
S kutatja békességedet.
Úgy élj, hogy az egész világ
Ítéli minden léptedet,
Látja, hogy nem egyedül vagy,
S kutatja gyengeségedet.
Úgy élj, hogy az egész világ
Benned, Jézust ítéli meg.
Szemükben Ő nem több, csak az,
Akinek te képviseled.
-----------------------------------------------Reményik Sándor. Akarom.
Akarom: fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más, Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.

Legyek a szél, mely hordja a magot, De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak, A virágban hadd gyönyörködjenek.

Legyek a kendő, mely könnyet töröl, Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat, Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.

Legyek a délibáb, mely megjelenÉs nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig, Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.

Sok lélek alatt legyek a tutaj, Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.
Molnár B Antal [ 2013-10-02 17:31 ]

Dsida Jenő: Egyszerű vers a kegyelemről .
Csodákat próbáltam: arannyal, ezüsttel
hívtam a népeket,jöjjenek énhozzám!
Hiába, hiába,az arany nem kellett,
az ezüst nem kellett, nem jöttek énhozzám.

Elmondtam naponta tíz hegyi beszédet,
gyönyörű szavakat,igéző szavakat,
hiába, hiába:egy fül sem fülelte,
egy szív sem szívelte a hegyi beszédet.

Tüzet is akartam rakni az erdőben:
nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék, -
hiába, hiába! Gyújtófám kilobbant
és a tűz nem akart gyúlni az erdőben.

...S egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek,
együgyű szavamtól sírásra fakadnak,
ránéznem alig kell s a tűz is felszökken, -
az Úr áll mögöttem. 1934
"Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk." Apcs .4,20
"Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére." Róm. 1,16
"Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről." 1 Kor. 2,2
Molnár B Antal [ 2013-10-02 17:30 ]

Hálát adok értetek
15 Mivel hallottam az Úr Jézus Krisztusba vetett hitetekről és a szeretetről, amellyel Isten szent népe iránt vagytok, 16 én is mindig hálát adok Istennek, amikor imádkozom értetek. 17 Azt kérem, hogy Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőséges Atya-Isten töltsön be titeket a Szent Szellemmel, aki bölccsé tesz, kijelenti és igazán megismerteti veletek Istent. 18 Azt kérem Istentől, hogy nyissa meg szívetek szemét, hogy fel tudjátok fogni, milyen reménységre hívott el titeket, és milyen dicsőséges az a hatalmas örökség, amit Isten a saját szent népének szánt. 19 Imádkozom, hogy megtudjátok, milyen mérhetetlenül nagy Isten ereje, amely hatékonyan működik bennünk, hívőkben. Ugyanez az erő mutatkozott meg akkor is, 20 amikor az Atya feltámasztotta Krisztust a halálból, és a Mennyben a jobbjára ültette. 21 Így lett Krisztus sokkal hatalmasabb, mint az összes uralkodó, hatalmasság, erő vagy király, vagy bármilyen más hatalom — de nemcsak a jelenlegi, hanem a következő korokban is. 22 Isten tehát mindent Krisztus lába, vagyis a hatalma alá helyezett. Ugyanakkor mindenekfelett Krisztust tette „fejévé” az Eklézsiának, 23 amely viszont a „teste” Krisztusnak. Az Eklézsiát minden tekintetben Krisztus tölti be és teszi teljessé — mint ahogyan minden mást is ő tesz teljessé és befejezetté. (Efézus 1, 15-23)

Molnár B Antal [ 2013-10-02 17:30 ]

Egyformán bánjatok szegénnyel és gazdaggal!
2 Testvéreim, ti hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban. Ezért hát ne legyetek személyválogatók!2 Képzeljétek el, hogy bejön a gyülekezetbe egy jól öltözött, aranygyűrűs férfi, és bejön egy szegény is, piszkos ruhában. 3 Ha a jól öltözött emberhez különleges figyelemmel fordultok, és azt mondjátok neki: „Ülj le erre a kényelmes helyre!” A szegénynek meg azt mondjátok: „Te csak állj meg ott!”, vagy: „Ülj le ide, a lábam elé!” 4 — akkor különbséget tesztek közöttük, és helytelen indulatok alapján, rosszul ítéltek. 5 Figyeljetek, kedves testvéreim! Isten kiválasztotta azokat, akiket a világ szegényeknek tart, hogy a hitük által gazdagok legyenek. Kiválasztotta őket, hogy övék legyen a Királyság, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért. 6 Ti pedig ilyen megalázó módon bántok a szegényekkel?! Pedig a gazdagok azok, akik mindig uralkodni akarnak rajtatok. Ők visznek benneteket a bíróság elé, 7 és ők azok, akik gonosz dolgokat mondanak Jézus szép nevéről, amelyről titeket is elneveztek.
8 Ez a királyi törvény az Írásokban található: „Úgy szeresd a másik embert is, mint saját magadat!” Ha ennek a parancsnak engedelmeskedtek, jól teszitek! 9 Ha viszont az egyik embert fontosabbnak tartjátok a másiknál, akkor bűnt követtek el, és Isten Törvénye ellen vétkeztek. 10 Hiszen, ha valaki csak egy dologban bűnös, de máskülönben az összes többi parancsot megtartja, mégis az egész Törvény ellen vét. 11 Isten azt mondta: „Ne csald meg a házastársadat!” és „Ne gyilkolj!”Márpedig ha nem csalod meg a házastársadat, de gyilkolsz, akkor is az egész Törvény ellen vétkezel. 12 Titeket a szabadság törvénye alapján fognak megítélni. Erre mindig emlékezzetek, ha mondtok, vagy tesztek valamit! 13 Mert az ítélet irgalmatlan azzal szemben, aki nem irgalommal bánik másokkal. Az irgalom azonban erősebb, mint az ítélet, és felülírja azt. (Jakab 2, 1-13)
Molnár B Antal [ 2013-10-02 17:29 ]

A nap meleg, a jég hideg
A folyó zúg, a szél heves
Akár a nap, akár a jég
A Te Istenedtől menedék
Akár zúg, akár süvít
A Te Istened téged hív!
------------------------------
Isten megmentő kegyelme
De amikor Isten megmentő kegyelme eljött és látható lett minden ember számára, akkor minket is megmentett. De nem azért, amit mi tettünk, hogy Isten számára elfogadhatók legyünk, hanem mert megkönyörült rajtunk. Megmentett bennünket az újjászületés „fürdője” által, és megújított a Szent Szellem által. Isten bőségesen ránk árasztotta a Szent Szellemet Jézus Krisztuson keresztül, aki a mi Megmentőnk. Isten most már a kegyelmén keresztül néz ránk, és ezért elfogadhatók vagyunk a számára. Azért adta a Szent Szellemet, aki bennünk él, hogy örökösei lehessünk. Ez felel meg annak a reménységnek, hogy örök életet ad nekünk. Igen, ez a tanítás mind igaz! Titus 3, 4-8
Molnár B Antal [ 2013-10-02 17:29 ]

Hálaadás
Mindig mondjuk, hogy ezt szeretnénk azt szeretnénk, de hálát adtok mindazért amitek már van, mindaz amivel már rendelkeztek, és nem szenvedtek már benne hiányt?
Megfeledkezünk arról, hogy mi mindenünk van. Hogy élünk, hogy egészségesek vagyunk, van mit ennünk, van családunk. Hálával tartozunk mindenért Istennek.
Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. Efézus 5,20
A Márk 11:24 azt mondja: „Amit csak kértek imádságotokban, higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek, és meglészen néktek.”
"Semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem imádságotokban és könyörgéseitekben minden alkalommal hálaadással tárjátok kívánságaitokat az Isten elé". Filippi 4:6
Molnár B Antal [ 2013-10-02 17:28 ]

♪♫♥A mennyben van otthonom, szívem szárnyal szabadon
Lelkem megnyugszik Benned, átitatja keneted
A halál itt véget ér, mert nem hagy el a remény
Hogy a végén meglátlak, ott fenn♪♫♥

Ahogy nézlek Téged, elszáll minden félelem
Ahogy szól szelíd szavad, nem kérdezek már
Amikor érzem, itt vagy, Szent Szellemed hoz közel
Erős karod átölel, és új élet tölt el

Refrén
A mennyben van otthonom, szívem szárnyal szabadon
Lelkem megnyugszik Benned, átitatja keneted
A halál itt véget ér, mert nem hagy el a remény
Hogy a végén meglátlak, ott fenn

Vezess tovább Istenem, és engedd megértenem
Szent célodat, tervedet, kedves akaratod
Adj próbában kegyelmet, bátorságot, hűséget
Hogy mindvégig győztesen, álljak meg hitben
Molnár B Antal [ 2013-10-02 17:28 ]

"Kezedbe vetted nagy hatalmadat és uralkodsz."
(Jel. 11:17)

Isten ritkán nyilatkoztatta ki tejhatalmát az emberek ügyeiben - gondoljunk például az özönvízre, a Bábel tornyára, az egyiptomi csapások, és így tovább.
Itt a Jelenések könyvében elérkezett az isteni tejhatalom megmutatkozásának az ideje. Az Isten tervét tartalmazó tekercset, - amelyet hét pecsét hitelesíti - , Júda oroszlánja veszi át és nyitja fel, a hetedik pecsét felnyitását, pedig hét trombitaszó kíséri. A hetedik trombitaszó után villámlás, szélzúgás, mennydörgés, földrengés és nagy jégeső támad.
Isten szolgáinak győzelem-napja eljön, bár most még csak a csata porfelhője látszik.

"Aki szeret minket és vére által megszabadított bűneinkből."

Az előtte állók majd … "Semmit sem szólhattak."

"Milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön."

Molnár B Antal [ 2013-10-02 17:27 ]

"Az éjszaka múlik."
(Róm.13:12)

A keresztények az első században buzgón várták Jézus visszatérését. Sokaknak, ha nem mindenkinek, a küzdelem a gonosz erőivel szemben olyan volt, mint egy szenvedéssel teli éjszaka. Pál a Rómában élő keresztényeknek írta ezeket a bátorító szavakat, hogy az "éjszaka már múlik."
Napjaink a sötétség sokkal nagyobb, mint valaha volt. A bűn egyre sokasodik és a gonoszok sok ember fölött zsarnokoskodnak. Semmi másban nincs remény, csak Krisztus evangéliumában. Jézus visszatérésének közel kell lennie.
Fontos, hogy Jézus követői végre felébredjenek az álomból, amibe olyan sokan elmerültek. A lehetőség ideje ma van és nem holnap. Vessük le azért a sötétség cselekedeteit és vegyük magunkra a világosság fegyvereit! (Efézus 6. fejezete)
"Jézus Krisztus Úr." "Aki látja a Fiút és hisz benne...." ----------------------------------------------------------------


Molnár B Antal [ 2013-09-30 15:20 ]

Jézus gyengeségének ereje Lk 9,51–62
A Biblia üzenete.
A népek közötti ellenségeskedés mérgezi az egész történelmet. Az emberek hajlamosak arra, hogy gonosznak, alacsonyabb rendűnek, megvetésre méltónak tekintsék azokat, akik másképpen gondolkoznak, másképpen viselkednek, más nyelven beszélnek, mint ők. A népek közötti ilyen ellenséges érzések évszázadokon át fennmaradnak, kölcsönös bántalmazásokhoz és háborúkhoz vezetnek. Sajnos az európai népek történelmében is bőven akad erre példa.
Az ókori izraelitáknál a zsidók és a szomszédos szamaritánusok között állt fenn ilyen rossz viszony. Izrael földjének viszontagságos történelme során Szamaria tartomány lakói az asszíriai megszállás óta kevert vérűek lettek; vallási kérdésekben is eltértek a zsidóktól, és ezért a tiszta vérű zsidók megvetették őket. A szamaritánusok a Biblia könyvei közül csak a Mózesnek tulajdonított könyveket ismerték el szentírásnak, a Salamon által Jeruzsálemben épített templom helyett pedig a szamariai Garizim-hegyen építettek maguknak templomot. E templomot Hürkanosz János zsidó király Krisztus előtt 129-ben hadseregével leromboltatta. A zsidók szemében a szamaritánusok gonosz eretnekeknek számítottak, akikkel tilos volt még érintkezni is. Erre persze, válaszképpen, a szamaritánusok is utálták a zsidókaMolnár B Antal [ 2013-09-30 15:19 ]

t.
________________________________________
Jézus teljesen felülemelkedett e viszályokon. János evangéliuma írja le barátságos beszélgetését egy szamariai asszonnyal (Jn 4). Jézus feltámadása után pedig az István vértanú köréhez tartozó Fülöp végzett sikeres keresztény hitterjesztő munkát a szamaritánusok között (ApCsel 8,5–25).
A mai evangélium a Jézus utolsó jeruzsálemi útján történt eseményt idéz fel. Jézus megy Jeruzsálembe, meghalni az egész világ üdvösségéért. Útja Szamarán vezet keresztül. A jeruzsálemi templomba zarándokoló zsidókat különösen gyűlölő szamariaiak nem hajlandók szállást adni a zarándokcsoportnak. Az apostolok közül ketten, Jakab és János, a két nép közötti ellenségeskedés lelkületétől vezetve, azt kérik Jézustól, hogy büntetésképpen szálljon le tűz az égből, és pusztítsa el ezeket a szamariaiakat, ahogyan a Királyok könyve szerint Illés próféta kérésére égből alászálló tűz emésztette el annak idején az Illés elfogatására küldött katonákat.
Jézus lelkülete azonban egészen más, mint Jakabé vagy Illésé volt. Megfeddi a bosszúvágyó apostolokat. Számos régi kézirat itt beillesztett egy jézusi mondást, amely kifejezi Jézus gondolkodásmódját: „Nem tudjátok, hogy milyen lelkületűek vagytok! Az emberfia nem azért jött, hogy életet pusztítson, hanem azért, hogy az emberek életét megmentse." Jézus csodái mindig gyógyító, életadó csodák, isteni erejével sohasem bánt vagy öl meg embereket. A szállás kérdését Jézus úgy oldja meg, hogy tanítványaival továbbvándorol, míg nem talál egy olyan falut, ahol szívesen befogadják.
Jézus életének ezt a kis eseményét, jellemző módon, csak „Jézus szelídségének íródeákja", Lukács őrizte meg számunkra. Nagyon értékes dolgot tanulhatunk meg tőle: azt, hogy az ellenségeskedést türelemmel és jósággal kell viszonozni. A jóság gyakran gyengének látszik, de minden erőnél erősebb. Dietrich Bonhoeffer német evangélikus lelkész írta egyik levelében, kevéssel kivégzése előtt: „Isten gyenge ebben a világban, és csak ez a gyenge Isten tud bennünket üdvözíteni." Ez a paradox igazság a kereszt logikája, mellyel Jézus legyőzte a világot.
Molnár B Antal [ 2013-09-30 15:16 ]

Kegyelme már régóta vár.
Ma még lehet, ma még szabad,
borulj le a kereszt alatt!

Elszáll a perc, az életed.
Ma még, ha jössz, elérheted.
Ne késs tovább, ne várj tovább,
ma kérd ATYÁD bocsánatát!
(Füle Lajos)
-------------------------------------------

Ne hidd, hogy azok mind szeretnek,
akik mosolyogva körül hízelegnek.
A szó lehet hazug, a hízelgés érdek,
de a lélek tükre nem csal meg Téged!

S mivel a szem a lélek tükre,
benne csillog a szeretet fénye.
Ki könnyes szemmel néz Rád,
öleld szívedre, mert az igazi barát!
(Ismeretlen)
------------------------------------------------------


Molnár B Antal [ 2013-09-30 15:16 ]

"Megbüntetem a világ gonoszságát."
(Ézsaiás 13:11)

Napjainkban, amikor sokan engedékennyé váltak a büntetéssel kapcsolatban, a Biblia továbbra határozottan kijelenti, hogy lesz egy nap, amikor Isten megbünteti a gonosztevőket.
Ézsaiásnak ez a próféciája Babilonra utal, arra a városra, amelyet a Jelenések könyve is említ, úgy mint a gonosz rendszer megtestesítőjőről.
Az Éden kert óta a Sátán a gonoszság aktív előmozdítója a világunkban.
De Isten is tevékeny a mi világunkban. A történelem eseményei által Isten terve teljesül és ebben a tervben benne van a gonoszság megbüntetése is.
Krisztus, amikor meghalt a kereszten, magára vette mindazoknak a bűnét, akik segítségül hívják őt, ezért tehát semmi kárhoztatásuk sincs azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. (Róm. 8:1)

"Van erőm a szabadításhoz"

"Hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől."

"Azon a napon Alkotójára tekint majd az ember."
-------------------------------------

Nem tudom neked adni a napot
De tudok adni egy pillanatot
Mikor megállíthatod a rohanó időt
Kiszakítva belőle minden erőt

Nem tudom a napot neked adni
Sugarával meleget árasztani
De elküldöm neked szívem melegét
Áldásként küldöm, legyen a tiéd
Nem tudom a napot adni neked
De adom a szeretetemet
Ha fontos neked, kezedbe veheted
Ha megérintett, magaddal viheted

A napot neked adni nem tudom
Hiszen nincs is saját napom
De van egy kis lángom, csak neked
Amely szeretetedért tőlem egy köszönet
(ismeretlen szerző)Molnár B Antal [ 2013-09-30 15:15 ]

"Az éjszaka múlik."
(Róm.13:12)

A keresztények az első században buzgón várták Jézus visszatérését. Sokaknak, ha nem mindenkinek, a küzdelem a gonosz erőivel szemben olyan volt, mint egy szenvedéssel teli éjszaka. Pál a Rómában élő keresztényeknek írta ezeket a bátorító szavakat, hogy az "éjszaka már múlik."
Napjaink a sötétség sokkal nagyobb, mint valaha volt. A bűn egyre sokasodik és a gonoszok sok ember fölött zsarnokoskodnak. Semmi másban nincs remény, csak Krisztus evangéliumában. Jézus visszatérésének közel kell lennie.
Fontos, hogy Jézus követői végre felébredjenek az álomból, amibe olyan sokan elmerültek. A lehetőség ideje ma van és nem holnap. Vessük le azért a sötétség cselekedeteit és vegyük magunkra a világosság fegyvereit! (Efézus 6.fejezete)


"Jézus Krisztus Úr." "Aki látja a Fiút és hisz benne...." És azonnal elengedi azokat"
----------------------------------------------------------------

"Kezedbe vetted nagy hatalmadat és uralkodsz."

"Kezedbe vetted nagy hatalmadat és uralkodsz."
(Jel. 11:17)

Isten ritkán nyilatkoztatta ki tejhatalmát az emberek ügyeiben - gondoljunk például az özönvízre, a Bábel tornyára, az egyiptomi csapások, és így tovább.
Itt a Jelenések könyvében elérkezett az isteni tejhatalom megmutatkozásának az ideje. Az Isten tervét tartalmazó tekercset, - amelyet hét pecsét hitelesíti - , Júda oroszlánja veszi át és nyitja fel, a hetedik pecsét felnyitását, pedig hét trombitaszó kíséri. A hetedik trombitaszó után villámlás, szélzúgás, mennydörgés, földrengés és nagy jégeső támad.
Isten szolgáinak győzelem-napja eljön, bár most még csak a csata porfelhője látszik.


"Aki szeret minket és vére által megszabadított bűneinkből."

"Semmit sem szólhattak."

"Milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön."

Molnár B Antal [ 2013-09-30 15:14 ]

"Féld Istent és tarts meg parancsolatait."
(Préd. 12:13)

Ez Salamon következtetése az élet nagy kérdésében a Prédikátor könyve alapján. Mint aki más utakat is kipróbált korábban, valószínűleg nem először jut erre a következtetésre.
Kettős elvárás ez, az elsőből fakad a második. Ha szentnek tartod az Urat, akkor kutatod parancsolatait, és teljesíted is azokat. Ha nem tartod meg parancsolatait, ez azt jelzi, hogy nem tiszteled őt. A zsoltáríró éppen emiatt kesereg: "nem félik az Urat."
Salamon rövid következtetése az élet titkát fedi fel. Isten eljön értünk oda, ahol mi vagyunk, Fia Jézus, és a Szentlélek szolgálata által. Parancsolatai mindegyikünkre vonatkoznak, bárki is lennénk.

"Jó látni szemünkkel a napot" .

Pecznyík Pál
Gyémánt és kavics

Jézus - mint ragyogó gyémánt -
úgy jött közénk le a földre,
mert itt hevert bűn-por alatt,
Isten minden drágagyöngye.

Szürke kavicsok közt feltűnt
Jézus, mint ragyogó gyémánt,
lemosni a bűn-port róluk,
Ő mégis sok bántást élt ált.

Istennek itt minden lélek,
mérhetetlen drágagyöngye,
Lázár sötét sírja fölött,
ezért hullott Jézus könnye.

Golgotán szent okkal hullott
Megváltónknak drága vére,
dicsőséges új világnak,
sokmillió gyöngyszemére!

Igazgyöngyök nem hiába
kapták Isten arca mását,
megtisztítva tükrözhetik,
Jézus gyémántragyogását!

Ős Bolygónkon bár minél több
szürke kavics, gyöngyé válna,
mert úgy, Isten trónja előtt,
fehér fény-ruhában állna.

Hisszük, hogy az új földön már
szürke kavics élet, nem lesz,
megváltottak új éneke
zengve szállhat, fel Istenhez!

Igazgyöngyök vagyunk....

" ... de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél." 3.

"Légy hű mindhalálig."


Celldömölk, 2011. I. 10.
Molnár B Antal [ 2013-09-27 14:01 ]

Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és
nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig?
Nehogy - miután alapot vetett, de nem tudta befejezni - gúnyolni kezdje
mindenki, aki látja, és ezt mondja: Ez az ember építkezni kezdett, de
nem tudta befejezni. (Lk 14,28-30)

Szeretek szép, színes virágokat nevelni. Az emberek megcsodálják a
kertem, és a segítségemet kérik az ültetéshez. De úgy látom, legtöbbjük
inkább kertészt akar. Miután elültették a virágokat, és a gyomlálás,
öntözés, metszés fárasztó, kemény és unalmas munkája kezdődik,
elhanyagolják a kertet. Az pedig magára hagyva nem virul. A gyönyörű,
egészséges kertnek ára van.
Hasonló mintát látok az életemben. Vágyom az Istennel való közeli
kapcsolatra, és arra a szépségre, amit ez adhat. De amikor az
engedelmesség kemény munkája kezdődik, hajlamos vagyok ellustulni vagy
elfáradni. Az Istennel való egészséges kapcsolathoz igyekvőnek kell
lennem e kapcsolat ápolásában.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy szívesen ápoljuk a veled való
kapcsolatot, és növekedjünk a kívánságodnak megfelelő engedelmességben.
Ámen.

Hogyan gondozom az Istennel való kapcsolatomat?
Debra K. Johnson (Ohio)
Molnár B Antal [ 2013-09-27 14:00 ]

Nem a csodákért és víziókért kérlek Téged, Uram,
hanem a hétköznapok erejéért.
Taníts engem a kis lépések művészetére.

Tégy engem leleményessé és találékonnyá,
hogy a mindennapok sokféleségében
időben megőrizhessem azokat az ismereteket
és tapasztalatokat, amelyekért megszenvedtem.

Tégy engem ügyessé a jó időbeosztásban.
Ajándékozz nekem finom érzéket ahhoz,
hogy felismerjem, mi első és mi másodrangú.

Adj nekem erőt a fegyelemhez és mértékhez,
hogy ne csak úgy átcsússzak az életen,
hanem hogy a napokat okosan beosszam,
figyelve a váratlan örömökre és csúcspontokra,
és legalább arra, hogy újra időt találjak
egy kulturális kikapcsolódásra.

Engedd felismernem, hogy az álmok
nem segítenek át sem múlton, sem jövőn.
Segíts hozzá, hogy a következőket
a lehető legjobban tegyem meg,
és a mostani órát legfontosabbként ismerjem fel.

Óvj meg attól a naiv hittől,
hogy az életben mindennek simán kell mennie.
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel,
hogy a nehézségek, a csapások, a sikertelenségek
és a visszaesések magától értetődő ráadásai az életnek,
amik által növekszünk és érünk.

(Antoine de Saint-Exupéry)
Molnár B Antal [ 2013-09-27 13:59 ]

AJTÓDON VALAKI KOPOG.
Ajtódon valaki kopog,
Ajtódon valaki kopog,
Ó, bűnös, miért nem nyitod meg?
Ajtódon valaki kopog.

Jézusod áll kint,
Bocsásd be szíved ajtaján,
Jézusod áll kint,
Bocsásd be szíved ajtaján,
Ó, bűnös, ne zárd ki Jézust!
Bocsásd be szíved ajtaján!
-----------------------------------------------------

Jézusom kérlek, segíts testvéremen,
Hogy téves álmából felébredjen!
Kérlek, gyógyítsd meg eltévedt szellemét!
Vezesd jó útra, fogjad meg kezét!


Kérlek Jézusom, segíts testvéremen,
Hogy szívében ne legyen félelem!
Gyógyítsd meg szemét, hogy meglásson Téged!
Áldd meg életét, ölelje fényed!


Jézusom kérlek, segíts testvéremen,
Hogy túljusson a szenvedéséken,
Hogy ne ölje meg lelkét a fájdalom!
Remény vezesse túl a bánaton!


Jézusom kérlek, segíts testvéremen!
Utadon haladjon az életben.
Vigyázzad szívét és őrizzed álmát,
Kérlek Téged, hogy vezessed vágyát!


Kérlek Jézusom, segíts testvéremen,
Aki már nincs e földi tereken…
Emeld fel Magadhoz szegény Szellemét!
Fényed vezesse örök életét!
(Kalina Valéria)
Molnár B Antal [ 2013-09-27 13:59 ]

AKI ÉRTEM MEGNYÍLTÁL.
Szerző: Toplady Augustus Montague – Kecskeméti Ferenc
Aki értem megnyíltál,
Rejts el, ó örök kőszál!
Az a víz, s a drága vér,
Melyet adtál bűnömér’,
Gyógyír legyen lelkemnek,
Bűntől, s vádtól mentsen meg!

Törvényednek eleget
Bűnös ember nem tehet;
Buzgóságom égne bár,
S folyna könnyem, mint az ár,
Elégtételt az nem ad,
Csak Te válthatsz meg magad.

Jövök semmit nem hozva,
Keresztedbe fogózva,
Meztelen, hogy felruházz,
Árván bízva, hogy megszánsz.
Nem hagy a bűn pihenést,
Mosd le ó, mert megemészt!
Molnár B Antal [ 2013-09-27 13:58 ]

A védelem ígérete.
Figyelmesen olvasd el a Zsoltárok 91-et.
Pál azt mondta az egyháznak: „Isten szántóföldje (kertje, birtoka) Isten épülete vagytok.” (1Kor. 3,9)
Ez azt jelenti, hogy mi Istenéi vagyunk. Ha birtokodban van egy épület — mindegy, milyen értékű — ha az a saját otthonod, mindent el fogsz követni, hogy megvédd. Isten is — az Ő szent Igéjében — védelmet ígért nekünk.
Azt hiszem, hogy a leghatalmasabb ilyen ígéret a Zsoltárok 91-ben van. Sok évvel ezelőtt elolvastam ezt a zsoltárt svéd fordításban is. Azt találtam, hogy a 10-es vers, amelyet a King James Version így ad vissza: „Nem illet téged a veszedelem…”, a svéd változatban így szól: „semmilyen baleset nem érhet téged…”
Kutattam, és valóban megtalálható ez a jelentés az eredeti szövegben. Ezek után igényt tartottam erre a védelemre. Néhány évvel később egyszer utánaszámoltam és azt találtam, hogy közel kétmillió mérföldet vezettem autóval, mialatt prédikáltam az evangéliumot, anélkül, hogy egyet-len baleset ért volna.
Nem a vezetési tudományommal dicsekszem, én az Igével dicsekszem, a Zsoltárok 91-el. A 10-es vers így folytatódik: „…és csapás nem közelít a sátorodhoz” (lakhelyedhez). Igényeltem a versnek ezt a részét, és a 11-es verset is: „Mert az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban.”
Isten ígéreteket tett és gondoskodott róluk. Ha a hitünk nem Isten ígéreteiben van, akkor messze a kiváltságaink alatt élünk.
Molnár B Antal [ 2013-09-27 13:57 ]

Isten keres téged!

Vallásos barátom, Isten keres téged,
Fiában: a mennyből, egykor lejött érted!
Már akkor gondolt rád, mikor nem is éltél,
látott téged midőn, bűn útjára tértél.
Már előre tudta: kárhozat lesz házad,
mert a széles úton, botorkál a lábad.
Kár, hogy nem életed, csak neved keresztyén,így ...
------------------------------------------------------


Szeretni: Tudjunk szeretni, nem bántani. Szép szavakkal, formálni. Lelket nyitni, szépre. Tanítsuk egymást, szeretetre.


A gyarapodás ígérete.
Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székébe nem ül; hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely megadja gyümölcsét a maga idejében, és levele nem hervad el; és minden munkájában sikeres lészen. — Zsoltárok 1,1–3.
Ha Isten Igéjének része van az életedben, és ha az Ige által meghatározott elvek szerint élsz, akkor a Biblia ígéretei megvalósulnak az életedben. Minden munkádban sikeres leszel.
Egy fordítás így adja vissza a Józsué 1,8 utolsó sorát: „…Képes leszel arra, hogy bölcsen intézd az élet dolgait.”
A Biblia azt mondja Uzziás királlyal kapcsolatban: „…mindaddig, amíg az Urat keresé, jó előmenetelt adott néki Isten.” (2Krón. 26,5)
A Biblia megjegyzi Józsefről: „…valamit cselekszik , az Úr áldottá tette azt.” (1Móz. 39,23)


Molnár B Antal [ 2013-09-19 20:47 ]

De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak-kelnek, de nem lankadnak el”. (És 40, 29-31)
AKIK AZ ÚRBAN BÍZNAK. Szerző: Sillye Jenő és barátai
Refr.:
Akik az Úrban bíznak, Akik az Úrban bíznak,
Akik az Úrban bíznak, mindig új erőre kapnak
Hát miért mondod azt, hogy keserű a sorsom
Miért beszélsz így, tengernyi a bánatom?
Refr.:
Szárnyalva szállnak fenn,mint sasok a messzeségben
Futnak, de nem fáradnak,soha, soha nem lankadnak.
Refr.:
A "járásban" nincsen nyugtalanság; ez a próbája a kitartásunknak. Az erő legnagyobb teljesítménye ez: jársz és nem fáradsz el. A Biblia ezt a szót: "jár" a jellem kifejezésére használja. János "ránézett Jézusra, amint ott járt, és mondta: Íme az Isten Báránya!" (Jn 1,36). A Bibliában semmi sem elvont, minden élő valóság. Isten nem azt mondta: "légy szellemi ember", hanem ezt: "járj énelőttem!" (1Móz 17,1).
Amikor fizikumunk vagy kedélyünk nem egészséges, mindig kívánjuk az izgalmakat. A test területén ez odáig vezethet, hogy megjátsszuk, mintha volna Szent Szellemünk; érzelmi életünk pedig rendezetlen szenvedélyekbe sodródik, és erkölcsileg tönkremegyünk. Ha szellemi téren ragaszkodunk izgató élményekhez és szárnyalásokhoz: szellemi összeomlás lesz a vége.
Isten jelenlétének valósága nem függ valamilyen helytől, hanem attól az elhatározásunktól, hogy az Urat magunk elé állítjuk-e. Problémáink akkor támadnak, ha nem bízunk meg az Ő jelenlétének valóságában. Mi is tapasztaljuk a zsoltáríróval: "Azért nem félünk, ha..." (Zsolt 46,3). Ha egyszer végre a valóságra építünk, ha nemcsak tudatában vagyunk Isten jelenlétének, hanem valóság az Ő jelenléte. "Miért is félnék? Hiszen Ő itt volt egész idő alatt!"
Válságos időkben kell kérnünk az Ő irányítását, de felesleges folyton mondogatni: "Uram, vezess engem, Uram irányíts engem"! Bizonyos, hogy irányít. Ha emberi értelmünk döntései nem az Ő parancsai szerint valók, akkor megállít! Ilyenkor csendben kell maradnunk és várnunk kell az Ő jelenlétére
Molnár B Antal [ 2013-09-19 20:47 ]

"Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással."
( Kolossé 4:2 )

Úgy is mondhatnánk, hogy imádkozni sosem elég. Az állhatatos imádkozó nemcsak folyamatosan kapcsolatban marad Istennel, de eközben jelleme is eszerint formálódik. A kérések mellett azonban nem szabad megfeledkeznünk a köszönetmondásról, a hálaadásról sem. Már azért is hálát adhatunk, hogy Istenünket megszólíthatjuk.
--------------------------------------------------------------
"Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige!"
(Példabeszédek 25:11)
Molnár B Antal [ 2013-09-19 20:46 ]

A szív horgonya

Zsidókhoz írt levél 6,9-20.

Isten Ábrahámnak tett ígérete beteljesült. Ő betartja a szavát - ez erősíti Istennek életemre vonatkozó ígéreteibe vetett bizalmamat. Az emberek változnak és megszegik ígéreteiket. NE saját magadban bízzál! - mondják. Milyen jó, hogy Isten más. Ő a "Vagyok, aki vagyok." (2. Mózes 3,14 És monda Isten Mózesnek: VAGYOK, AKI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izrael fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok) -
Isten nem változik, Ő mindig ugyanaz. Nézd csak meg most Isten néhány életedre vonatkozó ígéretét (pl. 5.Mózes 32,4;- Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!
Nehemiás 9,17b; - de te bűnbocsánatnak Istene vagy, könyörülő és irgalmas, hosszútűrő és nagy kegyelmességű, és el nem hagytad őket. -
Zsoltárok 46,2; Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban. -
Zsidókhoz írt levél 13,6; Úgy hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat én nékem? -
Ésaiás 40,31 De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!; -
Zsoltárok 20)!
Ezek szilárdak és mindig érvényesek. Teljesen mindegy, mi történik, ez horgony szívünk számára (19.v.). Ha minden más ingadozik is az életünkben, és viharok zúgnak életed felett, szíved horgonyának itt van a helye. Az Isten változatlanságának éppen ezt a nyilvánvaló ígéretét látjuk. Hiszen Noénak kijelentette Isten, hogy tavasz, nyár, ősz és tél mindig jönnek egymás után, de az ő kegyelme nem marad el. Milyen drága ajándék Isten szeretetének bizonyítékát egészen közvetlenül nézni, közvetlenül az orrunk előtt látni! Legyen időd ma a teremtett világot szemlélni, és emlékeztessen az téged Isten hűségére és ígéreteire
Molnár B Antal [ 2013-09-19 20:46 ]

Szathmári Bettina (Rayna) Az est ..
Komoly az est, mégsem rest
Fátylával befed minden, derest
Szél szárnyán keresi az álmot
Nem, nem találva virágot.

Mezők felett bandukol.
Hegyek között, áramol.
Még egy búcsút, int nekem.
S tovább, pergeti az életem .

Molnár B Antal [ 2013-09-19 20:45 ]

Sík Sándor - Este az ablakban.
Valahol messze szól a zongora.
Bús régi ének lágyan száll rajta, tova.

És mint az álom, mint a sejtelem:
Egy régi érzés meglep hirtelen.

A lelkemen minthogyha átsuhanna
A rétek lelke, az erdők sugalma.

Ah, szárnyra kelt az erdő, rét, halom,
S besurrant hozzám a tárt ablakon.

Valamit suttog bús akácfalomb.
Távoli dallam halkan egyre zsong.

Kegyelem és a Békesség
Kísérjen utadon!
Molnár B Antal [ 2013-09-19 20:44 ]

B. Radó Lili - Várni .

Csak ülsz és várod. Olykor kitárod a karod,
szemedből boldog álmok édes derűje árad,
lelkedről lepkeszárnyon peregnek a dalok,
fiatal vagy és remélsz és harmatos a reggel.

Csak ülsz és várod. Előbb békén, majd egyre
jobban a szíved néha-néha hangosabban dobban,
hogy nyílik már az ajtó, hogy jönni fog feléd; és
ajtód előtt kopog! majd újra halkul a lépés.
Riadt szemedben némán fakul a ragyogás
s ajkadról tört virágként hervad le a mosoly.

Még biztatod magad, hogy jönni fog talán,
de két karod ernyedten mégis öledbe csuklik,
szemedből könny után könny törületlen szivárog,
s míg ülsz ajtód előtt, és azt hiszed, hogy várod,
szívedről cseppek hullnak, megannyi vérző kláris,
már nem bánod, hogy nem jön, már nem bánod, ha fáj is
és nem bánod, hogy közben lassan leszáll az éj.
Molnár B Antal [ 2013-09-13 19:30 ]

A Biblia üzenete
A két nővér, Mária és Márta alakja jelképe az imádságos, szemlélődő életmódnak, illetve a szolgáló szeretetnek. Ez az értelmezés azonban csak későn terjedt el, amikor már kezdtek kibontakozni a szerzetesi közösségek, s megjelentek az egyházban az Istennek szentelt élet különféle változatai.
Éppen ezért érdemes megfigyelnünk az eredeti eseményt. Az alaphelyzet világos: a Mester felkeresi barátai házát, s ott – további barátoktól övezve – tanítani kezd. Az egyik nővér felfogja a pillanat megismételhetetlenségét, s ráébred, hogy ez a legfontosabb, ami nem pótolható, ez a lényege ennek a látogatásnak
Molnár B Antal [ 2013-09-13 19:30 ]

Márta ellenben követi a társadalmi konvenciókat: minderre az ő házukban kerül sor, éppen ezért a vendéglátás, az étel-ital, a rend és tisztaság róluk állít ki bizonyítványt. Vagyis miközben Mária Jézusra figyel, addig nővére önmagával, az elvárásokkal, a szokásjoggal, a rutinnal van elfoglalva.
Ezt a Mester még nem tenné szóvá. Ha a háziasszonyt a maga akarata, a maga elgondolása jobban érdekli, mint a vendég szándéka és üzenete, az csupán az ő gondja. Ám Márta túllép ezen: nem elég, hogy nem figyel, hogy a saját akaratát követi, még számon is kér. Senki nem igényelte tőle a főzést, ő mégis belefog. Utána pedig középre áll, és felpanaszolja, hogy miért nem segít neki Mária. Senki nem kérte tőle, hogy sürögjön-forogjon, ezt ő tartotta fontosnak, ez az ő „mániája", végül azonban – épp a számonkérés által – a saját akaratát akarja rákényszeríteni nővérére, a vendégekre, mindenkire. Nem Jézus a fontos, hanem az, hogy Márta szerint milyennek kell lennie a vendéglátásnak. Mindenki az ő akaratának engedelmeskedjen: Mária neki segítsen, és ne hallgassa a Mestert a lábánál ülve, Jézus ne tanítson, hanem értékelje az ő erőfeszítéseit.
Molnár B Antal [ 2013-09-13 19:29 ]

Mennyire emberi helyzet! Nem a másik felé fordulunk, hanem önmagunkkal vagyunk elfoglalva. Látszólag segítünk, alázatosak, szolgálatkészek vagyunk, ennek örve alatt azonban elvárnánk, hogy mindenki azt akarja, azt értékelje, amit mi. A felszínen áldozatul adjuk magunkat a többiekért, valójában azonban mi áldozzuk fel magunkért a pillanatot, a lényeget, az összes többi embert. Jól szolgálni nehéz, ahogy alázatosnak lenni is. Mindez sokszor csak ürügy, hogy akaratunkat (jól álcázva) rákényszerítsük a többiekre. Nemegyszer a legsegítőkészebb és legcsöndesebb emberek a legerőszakosabbak.
Tanuljunk meg a lényegesre figyelni, valóban szolgálni, és végre önmagunkat elfeledve megragadni a kegyelem idejét!
-----------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-09-13 19:27 ]

János Evangélium 3:16
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Õ egyszülött Fiát adta,
ha valaki hisz Õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Római levél 10:9-10
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed,
hogy az Isten feltámasztotta Õt a halálból, üdvözülsz.
Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

Apostolok Cselekedetei 4:12
És nincs senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között
az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.

Apostolok Cselekedetei 2:38
...Térjetek meg, és merítkezzetek be a Jézus Krisztus nevébe a bûnöknek
eltörlésére, és veszitek a Szent Szellem ajándékát

2. Korinthusi levél. 5:17
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak,
ímé, újjá lett minden.

János elsõ levele 5:13
Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg,
hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében.

Efézusi levél 2:8-9
Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által, és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez.
Nem cselekedetekbõl, hogy senki ne kérkedjen.
Molnár B Antal [ 2013-09-13 19:27 ]

Taníts meg Uram...
Taníts meg Uram boldognak lenni,
Tiszta szívemből, könnyen szeretni.
Szállván virágra, miként a lepkék,
Könnyen cikázva, ahogy a fecskék.

Taníts meg engem, tisztának lenni,
Vissza nem nézni, előre menni!
Letenni minden terhet és gondot,
Látni magamban a középpontot...

Taníts még nekem egyszerűséget,
Hogy megláthassam mindig a szépet.
Igazgyöngy legyen szellemi lényem
A hamis ékszert még meg sem nézzem!

Taníts meg engem nyugodtnak lenni,
Útra kelőktől, szép búcsút venni.
Túltenni magam, azon mi nem megy,
Erősebb szenved, okosabb enged...

Taníts meg engem szerelmet adni,
Nem szalmalángként, parázs maradni.
Embernek lenni, minden esetben,
Segítő erő legyen kezemben!

Taníts még engem, hogyan lehessen,
Új reményt adni csüggedésemben!
Mindig, mindenkor emberi szóra,
Könnyet törölni, hajlani jóra.

Taníts meg engem, tanító tettre,
Példás jellemre, hű szeretetre.
Víg mosolyt csalni bánatos arcra,
Taníts meg Uram, erre a harcra!
(Szuhanics Albert forrás: poet.hu)
Molnár B Antal [ 2013-09-13 19:25 ]

Áldj meg engem Uram, amivel megáldhatsz!
Ismersz engem, tudom, valóságban láthatsz.
Ismered bűneim, s mire vagyok képes,
Áldj meg én Istenem, mert az erőm véges!

Áldj meg engem uram, adj világosságot
És erőt, hogy bírjam látni a világot!
Áldd meg életemet örök tiszta fénnyel,
És nehéz sorsomat éltető reménnyel!

Áldj meg engem Uram, minden jóval, széppel,
Tiszta szeretettel, igaz emberséggel!
Áldásodat kérem mindazon lelkekre,
Akik tanítottak igaz szeretetre!

Áldj meg Uram, hogy én is áldhassak,
Hogy e sötét térben még világíthassak!
Áldd meg utamat, hogy célomat elérjem,
Földi utam végén, lelkem Hozzád térjen!

Áldj meg engem Jézus és vezessél engem,
A Te utjaidon járjon az én lelkem!
Mutassad meg nékem gyönyörű világod,
Hadd legyek tenéked ragyogó virágod!
Molnár B Antal [ 2013-09-13 18:49 ]

Uram, segíts nekünk,mindig emlékezzünk arra a napra,
amikor megismerkedtünk, és megszerettük egymást!
Segíts mindig meglátni a jót a társamban
és segíts, hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat.
Segíts kimondani egymás iránti érzéseinket,
és tudjunk bocsánatot kérni egymástól.
Uram kezedbe adjuk házasságunkat! Ámen
Teljesedjék a Te akaratod
(Kalina Valéria)

Atyám, teljesedjék a te akaratod
Akkor is, ha én egészen mást akarok!
Tudom azt, hogy szeretettel vezetsz engem
Akkor is, ha bántásoktól szenved lelkem!
Kívánom, hogy jöjjön el a Te országod,
Áradjon szívembe a Te boldogságod,
Amint a mennyben, a földön is úgy legyen,
Akaratod szerint, a lelkem úgy tegyen!
Bocsáss meg nekem, hisz oly sokat vétkeztem,
Mikor önző voltam s Ellenedre tettem.
Segíts meg Atyám, hogy én is megbocsássak,
Itt élő, vagy eltávozott embertársnak!
Atyám, ne engedj a kísértőnek bennem,
Amikor megbotlik magamban a lelkem!
Sötét gondolattól tisztítsd meg szívemet!
Alázattal kérlek, Áldd meg életemet!
Mi Atyánk – hisszük, hogy ott vagy a mennyekben,
Szereteted éljen szívünkben, lelkünkben!
A mi életünkben Szent legyen a Neved,
Az örök valóság: végtelen Szeretet!
Molnár B Antal [ 2013-09-13 18:47 ]

Példabeszéd az akolról ..

"Bizony, bizony mondom nektek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshol oson be, az tolvaj és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit a kapus, a juhok pedig hallgatnak a szavára. Juhait a nevükön szólítja, és kivezeti őket. Miután valamennyi sajátját kiengedi, előttük megy, a juhok pedig követik őt, mert ismerik a hangját. Idegen után pedig nem mennek, hanem elfutnak előle, mert az idegennek a hangját nem ismerik". Ezt a példabeszédet mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit mondott... (Jn. 10, 1-6)

"...Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy akol lesz, és egy Pásztor.
Mondom nektek: éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben is egy megtérő bűnös miatt, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre". (Lk. 15, 1 - 7)
Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy ismét visszavegyem azt. Senki sem veszi el tőlem: én adom oda magamtól. Hatalmam van odaadni, és hatalmam van újra visszavenni. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól!..." (Jn. 10, 16 - 18)
"A vámosok és a bűnösök is mindnyájan odamentek hozzá, hogy hallgassák. A farizeusok és az írástudók azonban méltatlankodtak: - Ez bűnösökkel áll szóba és velük eszik. Akkor ezt a példabeszédet mondta nekik:
Ha közületek valakinek száz juha van, és egye
t elveszít közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e az elveszett után, amíg meg nem találja? Amikor megtalálja, örömében vállára veszi, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: - Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat!
A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, amikor látja, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, és elfut - a farkas pedig elragadja és szétszéleszti azokat -, mert béres, és nem törődik a juhokkal.
Én vagyok a jó Pásztor: ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem, amint engem ismer az Atya, és én is ismerem az Atyát. És én életemet adom a juhokért..." (Jn. 10, 11 - 15)

Molnár B Antal [ 2013-09-09 16:37 ]

Négy előnye annak, ha felismered egyediségedet

"Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt." (Zsolt 139,14)

Ha egyszer megérted, hogy milyennek alkotott téged Isten, milyen a te formád, magyarázatot találsz arra is, hogy miért pont úgy kezeled a kritikát, ahogy, hogyan oldod meg a konfrontációt, hogyan barátkozol, mit gondolsz a bűnről, hogyan engedelmeskedsz a hatalomnak, miért tudsz közel kerülni emberekhez és miért nem tudsz közel kerülni emberekhez. A formád ad magyarázatot arra, hogy mi őrjít meg, mi szomorít el, mi aggaszt, tesz boldoggá - mert ez vagy te!

Négy előnye is van annak, ha felfedezed és a S.H.A.P.E köré építed az életed (S.H.A.P.E egy angol mozaikszó, amely ezekből, a szavakból áll össze: Spiritual gift = lelki ajándék, Heart = szív, Ability = képesség, Personality = személyiség és Experiences = élmények)

1. Csökkenti a stresszt. Mikor biztos vagy abban hogyan vagy formálva, nem hasonlítgatod többé magadat másokhoz. Ehelyett tovább építed erősségeidet, felismered korlátaidat, kihozod a legtöbbet abból, amiben jó vagy, és nem aggódsz a többi miatt. A stressz csökkenése garantált!

2. Növeli a sikert. A siker nem azt jelenti, hogy sok pénzt keresel, hanem azt jelenti, hogy ismered Isten akaratát, és pontosan a szerint létezel. Az vagy, aminek Isten szánt. Rájössz, hogy ki vagy és a szerint élsz!
Molnár B Antal [ 2013-09-09 16:37 ]

3. Növeli az elégedettséget. Az elégedett élet annyi, mint azt tenni, amire formáltak. Szabadság abból származik, ha azt teszed, amire tehetséged képesít, és élvezettel tölt el, hogy Isten ilyennek alkotott. Ha életedet Isten neked szánt formája szerint alakítod, sokkal jobban átérzed Isten szeretetét, mivel összhangban élsz terveivel.

4. Növeli az önbecsülést. Manapság társadalmunkban járványszerűen terjed az alacsony önértékelés. Tanulmányok szerint az emberek több mint 50 százaléka nem a számára megfelelő munkahelyen dolgozik. Hiszem, hogy az egészséges önértékelés nem a pozitív gondolkodáson alapul, hanem két bibliai igazságon: először is, hogy számítasz Istennek, másodszor, hogy Isten egy céllal alkotott meg.

Beszéljetek róla.

Ha már ismered Isten alkotta formád, szánj egy kis időt rá és gondold át, mivel töltöd el az idődet. Olyan tevékenységeket és célokat követsz, amikre Isten alkotott?

Kijelentenéd, hogy elégedett életet élsz? Min alapul az elégedettséged?
Molnár B Antal [ 2013-09-09 16:36 ]

Hű Jézusom kezébe teszem kezem belé,
Ő életem vezére, vezet hazám felé,
A keskeny úton járok, de ő közel van ám,
Magasból vet világot az ő keresztje rám.

Ha nem tudom azonnal, hogy Jézus mit kíván,
Várok, szemébe nézek, szívem nyugodt, vidám.
Mily boldog, édes érzet: Úr ő éltem fölött!
Szívem nem ismer kényszert: önként szolgálom őt.

Ha szenvedés, baj érne, s az utam is sötét,
Az Úr keresztje fénye annál dicsőben ég.
Tudom, hogy még dicsőbb fény ragyog majd énreám,
Ha majd a mennybe érvén belépek ajtaján.

ATYÁM, KÉT KEZEDBEN.

Atyám, két kezedben, csak ott lakhatom.
biztonságot csak tőled kapok!
Újjá így teremtesz, sebem ápolod,
boldogság, hogy itt van otthonom!
Tarts meg két kezedben, őrizz meg Uram,
oltalmadban rejtsd el sorsomat!
Tarts meg ...
Atyám, két kezedben, teljes az öröm,
ajándékodban gyönyörködöm!
Tékozlóként éltem, tárva most karod,
hűtlenségem nem hánytorgatod!
Tarts meg .....
Atyám, két kezedben, bátran sírhatok,
fájdalmaim hordozod tudom!
Ott fönn a kereszten, áldó két kezed,
bűneimmel én szegeztem fel
Tarts meg ....
Molnár B Antal [ 2013-09-09 16:36 ]

AMIT SZÍVÜNK ESDVE KÉR
Szerző: Meyer Johanna – Vargha Gyuláné.
Amit szívünk esdve kér,
Földi kincsnél többet ér.
Mind mulandó és üres,
Amit a világ keres.
Lásd Uram, mi Lelkedet
Kérjük, aki hűn vezet.
Föl ne tartsa semmi gát,
Hadd jelentse meg magát,
És szívünk töltse be,
Mindörökre szent heve!

Ne a test legyen Urunk,
Kit követni indulunk,
Lelked szóljon csak velünk,
Mert mi őrá figyelünk.
Lásd Uram…

Tartsd kezedbe hű Urunk,
Amit mondunk, gondolunk;
S míg szemünk csak rád tekint,
Hűn igazgasd tetteink.
Lásd Uram…

Lelkedet reánk kitöltsd,
Érjen így a jó gyümölcs;
Lássa mindaz, aki él,
Életünk, hogy mit beszél.
Molnár B Antal [ 2013-09-09 16:35 ]

Királyi gyermek vagyok én,
Van hófehér ruhám.
Megváltóm kegyelme enyém,
Nem hágy el soha már.
Jézussal járom utamat,
Megfogva a kezét,
Királyi gyermek vagyok én,
És ez nekem elég.
E földön vándor vagyok én,
Vár égi, szép hazám.
Jézussal uralkodom majd,
Van fényes koronám.
Jézussal járom utamat,
Megfogva a kezét,
Királyi gyermek vagyok én,
És ez nekem elég
-------------------------------------

Úr lesz a Jézus mindenütt,
Hol csak a napnak fénye süt,
Úr lesz a messze tengerig,
Hol a hold nem fogy s nem telik.
Őneki mondjunk hő imát,
Díszítsük azzal homlokát,
Jó illat légyen szent neve,
Minden napon dicsérete.
Országok, népek és nyelvek,
Ő dicsőségét zengjétek,
Gyermekek hangja hirdesse:
Áldott a Jézus szent neve!
Ő királysága bő áldás,
Ott van a felszabadulás,
Fáradtak ott megnyugszanak,
Ínségesek megáldatnak.
Minden teremtés dicsérje,
A király Krisztust tisztelje:
Angyali ének zengjen fenn,
S mind e föld mondja rá: Ámen.
---------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-09-09 16:34 ]

Ha te Jézust követed, akkor leszel boldog,
Akármerre visz utad, Vele jó lesz dolgod.
Esik eső, fúj a szél, Vihar tombol mit se félj:
Ő visel rád gondot.
------------------------------

Szeret az Isten, megszabadított,
Szeret az Isten még engem is.
Újra elmondom, hát szeret az Isten,
Hisz maga Isten a szeretet.
Bűn fogva tartott súlyos rabláncon,
Bűn fogva tartott, nem volt erőm.
Újra elmondom, hát szeret az Isten,
Hisz maga Isten a szeretet.
Elküldte Jézust, a hű Megváltót,
Elküldte Jézust, Ki megmentett.
Újra elmondom, hát szeret az Isten,
Hisz maga Isten a szeretet.
Jézusom vére lett bűnöm ára,
Jézusom vére hullt vétkemért.
Újra elmondom, hát szeret az Isten,
Hisz maga Isten a szeretet.
Dicsér az ajkam, amíg csak élek,
Dicsér az ajkam szent Szeretet.
Újra elmondom, hát szeret az Isten,
Hisz maga Isten a szeretet.
Molnár B Antal [ 2013-09-09 16:34 ]

Megtért Pál a damaszkuszi csoda által.
Ott az úton találkozott Krisztusával.
Minden régit kárnak ítélt, megtalálta akkor
Lelke békességét.
Mit kell nékem Uram Jézus cselekednem,
Hogy járhatnék kedved szerint életemben?
Formálj engem drága szóddal,
Akaratom győzd le égi hatalommal!
Többé másnak nem élek én, csak az Úrnak,
Hitben járok, ellenállok a gonosznak.
Nem félek már gáncstól, gúnytól.
Vallást teszek mindig bátran a Krisztusról.
--------------------------------------
Engem szeret Jézusom,
Bibliámból jól tudom,
Mind övé a kisgyermek,
Erőt ád a gyöngéknek!
Úgy van Ő szeret, Ő szeret nagyon,
Úgy van Ő szeret, Igéjéből tudom.
Jézus értem szenvedett,
Megnyitotta az eget,
Bűnömből megtisztított,
Mennyországba fogadott.
Úgy van Ő szeret, Ő szeret nagyon,
Úgy van Ő szeret, Igéjéből tudom.
Jézus szeret velem van,
Őriz minden utamban,
Mennybe viszi gyermekét,
Ott dicsérem szent nevét.
Úgy van Ő szeret, Ő szeret nagyon,
Úgy van Ő szeret, Igéjéből tudom
Molnár B Antal [ 2013-09-09 16:33 ]


„22-Monda pedig az ő tanítványainak: Annakokáért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek; se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek.
23-Az élet több, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet.
24-Tekintsétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, sem nem aratnak; kiknek nincs tárházuk, sem csűrűk; és az Isten eltartja őket: mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál?
25-ÁKicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?
26-Annakokáért, ha ami legkisebb dolog, azt sem tehetitek, mit aggodalmaskodtok a többi felől?
27-Tekintsétek meg a liliomokat, mimódon növekednek: nem fáradoznak és nem fonnak: de mondom néktek: Salamon minden ő dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy.
28-Ha pedig a füvet, mely ma a mezőn van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; mennyivel inkább titeket, ti kicsinyhitűek!
29-Ti se kérdezzétek, mit egyetek vagy mit igyatok; és ne kételkedjetek.
30-Mert mind ezeket a világi pogányok kérdezik; a ti Atyátok pedig tudja, hogy néktek szükségetek van ezekre
Molnár B Antal [ 2013-09-09 16:32 ]

--"Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
13
Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is;
14
Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.
15
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
16
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
17
És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa." Kol.3:12-17.
Molnár B Antal [ 2013-09-07 20:22 ]

Négy előnye annak, ha felismered egyediségedet

"Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt." (Zsolt 139,14)

Ha egyszer megérted, hogy milyennek alkotott téged Isten, milyen a te formád, magyarázatot találsz arra is, hogy miért pont úgy kezeled a kritikát, ahogy, hogyan oldod meg a konfrontációt, hogyan barátkozol, mit gondolsz a bűnről, hogyan engedelmeskedsz a hatalomnak, miért tudsz közel kerülni emberekhez és miért nem tudsz közel kerülni emberekhez. A formád ad magyarázatot arra, hogy mi őrjít meg, mi szomorít el, mi aggaszt, tesz boldoggá - mert ez vagy te!

Négy előnye is van annak, ha felfedezed és a S.H.A.P.E köré építed az életed (S.H.A.P.E egy angol mozaikszó, amely ezekből a szavakból áll össze: Spiritual gift = lelki ajándék, Heart = szív, Ability = képesség, Personality = személyiség és Experiences = élmények)

1. Csökkenti a stresszt. Mikor biztos vagy abban hogyan vagy formálva, nem hasonlítgatod többé magadat másokhoz. Ehelyett tovább építed erősségeidet, felismered korlátaidat, kihozod a legtöbbet abból, amiben jó vagy, és nem aggódsz a többi miatt. A stressz csökkenése garantált!

2. Növeli a sikert. A siker nem azt jelenti, hogy sok pénzt keresel, hanem azt jelenti, hogy ismered Isten akaratát és pontosan aszerint létezel. Az vagy, aminek Isten szánt. Rájössz, hogy ki vagy és a szerint élsz!

3. Növeli az elégedettséget. Az elégedett élet annyi, mint azt tenni, amire formáltak. Szabadság abból származik, ha azt teszed, amire tehetséged képesít, és élvezettel tölt el, hogy Isten ilyennek alkotott. Ha életedet Isten neked szánt formája szerint alakítod, sokkal jobban átérzed Isten szeretetét, mivel összhangban élsz terveivel.

4. Növeli az önbecsülést. Manapság társadalmunkban járványszerűen terjed az alacsony önértékelés. Tanulmányok szerint az emberek több mint 50 százaléka nem a számára megfelelő munkahelyen dolgozik. Hiszem, hogy az egészséges önértékelés nem a pozitív gondolkodáson alapul, hanem két bibliai igazságon: először is, hogy számítasz Istennek, másodszor, hogy Isten egy céllal alkotott meg.

Beszéljetek róla.

Ha már ismered Isten alkotta formád, szánj egy kis időt rá és gondold át, mivel töltöd el az idődet. Olyan tevékenységeket és célokat követsz, amikre Isten alkotott?

Kijelentenéd, hogy elégedett életet élsz? Min alapul az elégedettséged?
Molnár B Antal [ 2013-09-07 20:21 ]

Reményik Sándor. .Kegyelem.
Először sírsz. Azután átkozódsz. Aztán imádkozol. Aztán megfeszíted.
Körömszakadtig maradék-erőd. Akarsz, eget ostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán Zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság, A mindennapi szörnyű szürkeség Tömlöcéből
Nincsen, nincsen menekvés! S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára, Erő, akarat, kétségbeesés, Bűnbánat –
Hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled, S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull. Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul, Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán . Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a „magától”: ez a Kegyelem.
Molnár B Antal [ 2013-09-07 20:20 ]

B. Radó Lili - Várni .

Csak ülsz és várod. Olykor kitárod a karod,
szemedből boldog álmok édes derüje árad,
lelkedről lepkeszárnyon peregnek a dalok,
fiatal vagy és remélsz és harmatos a reggel.

Csak ülsz és várod. Előbb békén, majd egyre jobban
a szíved néha-néha hangosabban dobban,
hogy nyílik már az ajtó, hogy jönni fog feléd; és
ajtód előtt kopog! majd újra halkul a lépés.
Riadt szemedben némán fakúl a ragyogás
s ajkadról tört virágként hervad le a mosoly.

Még biztatod magad, hogy jönni fog talán,
de két karod ernyedten mégis öledbe csuklik,
szemedből könny után könny törületlen szivárog,
s míg ülsz ajtód előtt és azt hiszed, hogy várod,
szívedről cseppek hullnak, megannyi vérző kláris,
már nem bánod, hogy nem jön, már nem bánod, ha fáj is
és nem bánod, hogy közben lassan leszáll az éj.


Molnár B Antal [ 2013-09-07 20:20 ]

Endrődi Sándor: A szeretetről .

Valakit, valamit szeretni kell.
Istent, szülőföldet, hazát.
Kinek lelkében nincs szeretet:
Az élete csupa pusztaság.

Valakit, valamit szeretni kell.
Nyíló virágot, kék eget,
Minden koldusnál százszor koldusabb,
Ki senkit, semmit nem szeret.

Valakit, valamit szeretni kell.
Jók vagyunk, ha szeretünk.
Az Isten a szeretet tüzét ,
Szünet nélkül adta nekünk.

Valakit, valamit szeretni kell.
Hogy szívünk boldogabb legyen,
Kivert kutyánál is gazdátlanabb
Az ember, hogyha szívtelen.

Valakit, valamit szeretni kell.
A szerető szív tündököl.
S Isten világa örök éj marad. .
Annak, ki mindent csak gyűlöl.

Hinned kell a boldogság lehetőségében,
hogy csakugyan boldog légy.

Az vagy,amit gondolsz,
és csak azt tudod elgondolni,
amiben hiszel.
Ne gondolj a hanyatlásodra,
mert bekövetkezik.
Ne gondolj a veszteségre,
mert veszteségek érnek.
Ne gondolj a szomorúságra,
mert lelked sötétségbe borul.
Ne gondolj a rosszra, mert a mélybe taszít.

A jó gondolat: ajándék, szárnyalás,
magasba vágyódás, felemelkedés.
Élni csupán a Iegtisztább vágyak
szerint érdemes.

Attól függően, hogy
vágyaink keserűek vagy édesek,
fanyar vagy boldog lesz az életünk.
Képzeld el,amit kívánsz,
és kívánd, amit elképzeltél.

A boldogság vágy,
a képzelet, hit,
a cselekedet megvalósulás.
(Tatiosz)


Molnár B Antal [ 2013-09-07 20:19 ]


Testvér. (Balanyi Györgynek)
Vasútról jövök, késő este van.
A pihenő ház setét, hangtalan.
De a folyosó végén enyhe vékony
Fényecske néz rám ajtóhasadékon.

Valaki vár ott, nyílt ajtó mögött,
Valaki, aki tudja, hogy jövök,
És tudja, hogy bár haza éjfél vetne,
Az első utam csak hozzá vezetne.

Most ül a sárga lámpa-kör felett,
Sasszeme Giotto képére mered,
Hol a Hatszárnyú Férfi a sugárral
A Poverellót most szegezi által.

Forgatja súlyos fóliánsait
És édes Umbriáról álmodik,
Hol Leó testvér, Isten barikája,
San Damianóban zörget éjszakára.

Belépek. Lámpaellenző mögül
A Dante-orr az ajtónak szegül,
És a belépőt pattogón fogadja
Zsémbes kötődés tréfás zuhatagja.

Ó, milyen kedves ez a hang nekem!
Egy negyedszázad óta szeretem.
És kél a válasz, testvér nóta-nembe:
Két összeszokott iker szablya-penge.

Aztán, hol jártam? elmondogatom.
Mi volt Gödöllőn, meg a vonaton?
Ő meg, hogy valamit ki ne feledjek,
Minden századik szavamra szól egyet.

De üt az óra; az éjfél közel.
Gyerünk, gyerünk, anticipálni kell!
Búcsúzom is már, csendes éjszakára,
Hiszen a hajnal oltárnál találja.

Ó, be jól esik gondolni reád,
Te igaz ember és igaz barát,
Maurinus elme, szent Ferenc szívével!
Az Isten áldjon mind a két kezével!
----------------------------------------------------------

Molnár B Antal [ 2013-09-07 20:19 ]

Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből
"Fájdalmak férfia és betegség ismerője" (Ézs 53,3).
Mi nem ismerjük úgy a fájdalmat, ahogy a mi Urunk ismerte; eltűrjük a fájdalmakat, átesünk rajtuk, de közelről nem ismerjük. Életünk kezdetén nem békülünk meg magunkban a bűn tényével. Ésszerűen nézzük az életet és azt állítjuk, hogy aki vigyáz az ösztöneire és neveli magát, az élhet olyan életet, ami lassan-lassan belenő az Istennel való életbe. De előre haladva rájövünk, hogy van bennünk valami, amit kifelejtettünk számításunkból - a bűn, és ez felborítja minden tervünket. A bűn a dolgok alapját zavarossá tette, nem ésszerűvé. El kell ismernünk, hogy a bűn tény, nem valaminek a hiánya. A bűn véres lázadás Isten ellen. Vagy Istennek, vagy a bűnnek meg kell halnia az életemben. Az Újszövetség félreérthetetlenül odaállít minket ez elé a "vagy-vagy" elé. Ha a bűn uralkodik bennem, meghal bennem Isten élete; ha pedig Isten uralkodik bennem, akkor meghal a bennem levő bűn. Harmadik lehetőség nincs. Jézus Krisztust a bűn kiteljesedése feszítette keresztre. Ami igaz volt Isten földi történetében, igaz a te életedben, meg az enyémben is. Gondolkozásunkban ki kell békülnünk azzal a ténnyel, hogy a bűn az egyetlen magyarázata annak, miért jött Jézus Krisztus, de egyben az élet fájdalmainak és szomorúságainak a magyarázata is.
Molnár B Antal [ 2013-09-07 20:18 ]

Aranyosi Ervin: Igen, a ló…

Igen, a ló, az megmutatja,
miként élvezd az életet,
hogyan tegyed magad szabaddá,
m’ért jó, ha léted élvezed.
Nincs kötöttség, csak táguló tér,
mindent elsöprő lendület!
Nincs testet bénító betegség,
nincs lelket nyomasztó tünet.
Nincs félelem, mi megbilincsel,
nincs harag, düh, nincs fájdalom.
Felszabadulsz, az élet súlya
nem lesz teher a válladon.
Miként a horizont kitágul,
könnyűvé téve lelkedet,
kitölti szíved minden pontját,
a fény, a jóság, szeretet.
Igen, a ló, az megmutatja,
hogyan légy végre önmagad.
Hogyan légy boldog, érző szellem,
különleges, boldog, szabad!
Molnár B Antal [ 2013-09-07 20:18 ]

Hogy jól kezdödjön a hetetek

Pintér Béla és a Csemeték: A kulcs

Lehet, hogy kicsit elfáradtál és az erőd elhagyott
Egy sóhaj néha többet mond, mint a gyönyörű mondatok
Hiszen azt is hallják ott fenn, igen lesz rá felelet
Csak emeld fel vagy kulcsold össze a kezedet

Refrén:
Az ima az a kulcs amitől kinyílik a zár
Olyan ajtók tárulnak, melyekről nem is álmodtál
Feléled a hit és újra ébred a remény
Az ima megváltoztatja a dolgok menetét

Lehet, hogy öröm van szívedben és ragyog a napsugár
Boldog vagy és kiáltásod a Mennybe száll
Az is lehet, hogy éppen harcolsz, várnak még kemény csaták
Bátran hívd segítségül a seregek Urát!


„Uram, mennyei Isten, a világ Alkotója, és szent Teremtőm, a Háromságban dicsőített Egység, fogadd el imádságomat, íme, hiszek Benned, és leborulok Előtted, hálát adok Neked, és alázatosan dicsőítlek téged, én méltatlan szolgád, mert Te mindent bölcsességgel alkottál, a nemlétből létet hoztál elő, amint akartad, még az embert is képedre és hasonlatosságodra teremtetted, és íme, alázatosan hangoztatom Neked: Alleluja, alleluja, alleluja.”
Molnár B Antal [ 2013-09-07 20:17 ]

„Az angyali seregek szüntelenül énekelnek Néked, és dicsőítnek téged minden létező. És mit ad hozzá dicsőítésem tökéletes dicsőségedhez, ó Istenem, mennynek és földnek Királya? Ó, egyedüli örök, ki volt tanácsadód, amikor leraktad a föld alapjait? Jóságoddal megteremtetted az embert, hogy szeretetedben maradva gyönyörködjék, miután szent parancsodat áthágta, akkor sem adtad át az örök halálnak, Istenem, mennyei szent Szeretet, de, most a száműzetés földjén tartózkodva mennyei hazám után epekedem, és nagyon szomorkodom, hogy nem láthatlak téged dicsőséges Teremtőmet, én, bűnöktől megterhelt, de, a hit által szemléllek téged, és egyedül neked, ó, irgalmas Istenem, ezt a dicséretet hozom:
Dicsőség neked Istenem, a mindeneket Teremtőnek. * Dicsőség neked Istenem, mert dicsőséged a mennyek magasságáig ér. * Dicsőség neked Istenem, aki a létezőt a nemlétből alkottad. * Dicsőség neked Istenem, aki mindent a nemlétből hoztál létre. * Dicsőség neked Istenem, aki világosságba, mint ruhába öltözöl. * Dicsőség neked Istenem, mert az embert képedre és hasonlatosságodra teremtetted. * Dicsőség neked Istenem, aki az embert a látható világ fölé emelted. * Dicsőség neked Istenem, akit a teremtmény Istennek hív. * Legszentebb Háromság, Istenünk, dicsőség Neked!”
Molnár B Antal [ 2013-09-05 19:01 ]

Aranyosi Ervin: Ez a világ az otthonod.

Ez a világ az otthonod,
mikor születsz készen kapod.
Már akkor vár fű, fa, virág,
ragyogó nap, színes világ.
És mennyi állat, s ember él,
hogy általuk is több legyél!
Mi hát, mi hiányzik neked,
miért nem teljes életed?
Még nem tudod, mi dolgod itt?
Őrizd a Földed kincseit,
Tanuld meg elfogadni mind,
és élj a lelkiismeret szerint!
Úgy építsd fel világodat,
mit nyújt, azt örömmel fogadd,
cserébe adj, és jót tegyél,
- gondoskodó gazda legyél!
Ez a világ az otthonod,
s utódodnak majd ezt adod.
Vigyázd, hogy élhető legyen,
hogy mást is boldoggá tegyen!
Szeretettel tekints reá,
ahogy teremtőd mondaná:
Alkoss, teremts, ne árts soha,
s életed nem lesz mostoha…
Molnár B Antal [ 2013-09-05 19:00 ]

Szem mögött, szó mögött ,
gondárnyék feketül.
És mégis ne remegj,
Lélek van teveled,
nem maradsz egyedül. Áprily Lajos,

Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az.
Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!
Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad;
paizs és páncél az ő hűsége. Zsoltárok 91,1-4
--------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-09-05 18:59 ]

Kegyelem és bűnbocsánat.
Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké" (Zsolt 103,9).

Isten olykor megfedd bennünket. Ha ezt nem tenné, nem lenne az a bölcs Atya, aki figyelemmel van oktalan, tévelygő gyermekeire. Feddése fájdalmasan érinti azokat, akik hűségesek akarnak lenni, mert érzik, mennyire megérdemlik a szidást, és milyen hálátlan dolog volt tőlük, hogy megszomorították Atyjukat. Mi már tudjuk, mit jelent ez a feddés, és meghajolunk az Úr előtt, őszintén megbánva, hogy megharagítottuk.

Milyen vigasztaló is ez az ígéret: „Nem perel mindvégig" az Úr. Ha bűntől megtört szívvel megtérünk Hozzá és a bűnt megtagadjuk, Atyánk tüstént kegyelmébe fogad. Mert nem szívesen fordít haragos arcot azok felé, akiket szeret. Abban van öröme, ha mi is teljes örömmel örvendezni tudunk.

Gyertek azért, keressük arcát! Nincs okunk sem kétségbeesésre, sem csüggedésre. Szeressük a minket fenyegető Istent, és akkor nemsokára így énekelhetünk: „... bár haragudtál rám, elmúlt haragod, és megvigasztaltál" (Ézs 12,1). Félre minden sötét gondolattal, amely csak rágja a lelkünket. Jöjjenek az alázatos reménységek és hálára fakasztó emlékek, szívünk szelíd vigasztalói. Aki mint bíró régen megkegyelmezett nekünk, mint Atyánk, újra meg fog bocsátani. Örvendezzünk hát végtelen, változhatatlan szeretetének!
C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből
Molnár B Antal [ 2013-09-05 18:58 ]


Túrmezei Erzsébet Harangok hívnak

Harangok hívnak szép, zengő szóval.
Hangjukban Krisztus hívása szólal:
"Kegyelem, áldás, erő vár rátok!
Jöjjetek hozzám! Békét találtok."

Harangok zúgnak. Énekek zengnek.
Hála az elő, örök Istennek!
Nagy irgalmáért, szeretetéért!
Templomépítő sok hitért! Háza mindnyájunk
szent menedéke. Hangzik az ige.
Árad a béke. Jó meleg fészek
fáradt madárnak. Benne a mennynek
kincsei vannak. Éled a hitünk,
újul a lelkünk: Jézus Krisztusban
életet leltünk. Boldog, győzelmes
sereggé válunk. Van hős Vezérünk,
van erős várunk. Vallói vagyunk
ősök hitének. Évszázadokon
átzeng az ének.

Harangok hívnak szép, zengő szóval,
s hangjukban Krisztus hívása szólal.

Molnár B Antal [ 2013-09-05 18:57 ]

Túrmezei Erzsébet ŐSZ

Uram, búcsúzik az élet,
mert a gyümölcsök megértek,
meleg nyárnak vége lett.
Elszáll a vándormadár is,
és megborzong a virág is.
Hullanak a levelek
aranyszínű szemfödélnek.
Egyre csendesebb az ének.
De borongós ég alatt
most az őszért áldalak.

Üzensz sárguló levélen,
és elémírod az égen
vándormadarak jelét,
hogy mélyen szívembe rejtsem,
vándorvoltom ne felejtsem,
vándoroljak Tefeléd.
Mind korábban itt az este.
Megért a szőlő gerezdje.
Hadd mondjak, Uram, neked,
mindezért dicséretet.

Köszönetet a ködért is,
a lehulló levélért is,
minden gyümölcsért a fán.
Röptéért vándormadárnak.
Hirdessétek, könnyű szárnyak,
hogy van melegebb hazám!
Át a ködön, át az éjen
édes zengéssel kísérjen
dérbelepte réteken
őszi hálaénekem!
Molnár B Antal [ 2013-09-03 20:57 ]Aranyosi Ervin: Igen, a ló…
Igen, a ló, az megmutatja,
miként élvezd az életet,
hogyan tegyed magad szabaddá,
m’ért jó, ha léted élvezed.
Nincs kötöttség, csak táguló tér,
mindent elsöprő lendület!
Nincs testet bénító betegség,
nincs lelket nyomasztó tünet.
Nincs félelem, mi megbilincsel,
nincs harag, düh, nincs fájdalom.
Felszabadulsz, az élet súlya
nem lesz teher a válladon.
Miként a horizont kitágul,
könnyűvé téve lelkedet,
kitölti szíved minden pontját,
a fény, a jóság, szeretet.
Igen, a ló, az megmutatja,
hogyan légy végre önmagad.
Hogyan légy boldog, érző szellem,
különleges, boldog, szabad!
Molnár B Antal [ 2013-09-03 20:55 ]

A Vakáció véget ért, pihenhet a nagymami !

A napsugár is alszik még az ágyban,
de Nagymami már talpon jár,
s míg apu, anyu fürdőszobán összevész,
a Nagymami már reggelivel vár,
és felvarrja az ing leszakadt gombját,
és vállalja az otthon összes gondját,
mert Nagymaminak úgysincs semmi dolga,
hisz a jó Nagyanyó otthon ül,
s ez neki semmibe úgyse kerül.

Ó-ó-ó! Nagymami, drága Nagymami,
jaj, de jó, hogy köztünk élsz!
Tenálad nem lehet senki kedvesebb,
mindig adsz csak és nem kérsz.
Mint egy ezüsthajú, fürge tündér
művelsz mesebeli száz csodát,
mert te vagy Nagymami, drága Nagymami,
aki csak jót és szépet ád!

A takarítást Nagymamika végzi,
az iskolánál Ő vár rám,
s míg ebédelek elkezdi a kismosást,
és velem tanul egész délután,
és ha apa, anya este nagyon fáradt,
Ő fürdőt készít, s megveti az ágyat,
mert Nagymaminak úgysincs semmi dolga,
hisz a jó Nagyanyó otthon ül,
s ez neki semmibe úgyse kerül.

Ó-ó-ó! Nagymami, drága Nagymami...
...aki csak jót és szépet ád.

Nagymami-Koncz Zsuzsa és Gergely Ági
Molnár B Antal [ 2013-09-03 20:53 ]

Legyen Isten aki meghatároz téged

Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága." (János 8,12)


Jézusnak állandó igényekkel, veszélyes szembesítésekkel és kevés magánélettel kellett szembenéznie. Mégsem engedte soha, hogy mások határozzák meg őt.

Mit tanít ez nekünk?

Tudd ki vagy (János 8,12) - Jézusban nem volt kétség arról, hogy ki is ő. Tudta Istentől jött és tudta, hogy egy különleges küldetést kell betöltenie. Hívőként tudhatjuk, hogy Istenhez tartozunk és hogy Isten határozza meg, kik vagyunk és mire lettünk teremtve ezen a Földön. Ha olyanná akarunk lenni, amilyennek Isten soha nem szánt minket, csak stresszt fog okozni.

Tudd kinek akarsz tetszeni (János 5,30) - Jézus soha nem hagyta, hogy az elutasítástól való félelem manipulálja őt. Senki sem kényszeríthet téged, az engedélyed nélkül. Nem tudsz mindenkinek a kedvében járni; még maga Isten sem képes erre.

Tudd milyen célokat kell elérned (János 8,14) - Jézus mondta, "tudom, honnan jöttem, és hová megyek." A felkészültség megelőzi a kényszerhelyzetet, de a halogatás előidézi azt. Vagy a prioritásaink vagy a kényszerek hajtanak minket.

Tudd fenntartani a prioritásaid (Lukács 4,42-44) - Jézus tudta hogyan kezelje a zavaró dolgokat anélkül, hogy eltért volna az elsődleges céljától.
Molnár B Antal [ 2013-09-03 20:53 ]

Hogy jol kezdödjön a hetetek

Pintér Béla és a Csemeték: A kulcs

Lehet, hogy kicsit elfáradtál és az erőd elhagyott
Egy sóhaj néha többet mond, mint a gyönyörű mondatok
Hiszen azt is hallják ott fenn, igen lesz rá felelet
Csak emeld fel vagy kulcsold össze a kezedet

Refrén:
Az ima az a kulcs amitől kinyílik a zár
Olyan ajtók tárulnak, melyekről nem is álmodtál
Feléled a hit és újra ébred a remény
Az ima megváltoztatja a dolgok menetét

Lehet, hogy öröm van szívedben és ragyog a napsugár
Boldog vagy és kiáltásod a Mennybe száll
Az is lehet, hogy éppen harcolsz, várnak még kemény csaták
Bátran hívd segítségül a seregek Urát!

Molnár B Antal [ 2013-09-03 20:52 ]


"Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
13
Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is;
14
Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.
15
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
16
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
17
És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa." Kol.3:12-17.
----------------------------------------------------


Molnár B Antal [ 2013-09-03 20:52 ]

Mindig időzavarban vagyok ...

Nincs időd, hogyha az Úr hív, igéje, ha szól hozzád?
Túl sok ami kötve tart még : Jézus hiába vár rád !
kar:Ó,mily gyorsan jöhet hozzád. égi követ a mennyből !
És ütött már a végórád: válnod kell majd e földről!
Fáradsz, hogyha hív a munkád,mész, ha hív a jó barát!
Ám ha Jézus tart igényt rád, mért nem fogadod szavát ? kar.
Érdekel a tréfa, játék, és a jó szórakozás, Bőven telik most időd még:
Ám nem kell a megváltás!! kar.
Nincs időd, ha hív Megváltód, és ha nyújtja kegyelmét:
Már időd nem szentel rád ott: míg csak tart az öröklét.
---------------------------------------------------------------------------------
Jézusnak volt ideje! Márk. 10, 46-52.

Isten, úgy bízta ránk az időt, mint mi, gyermekeinkre a pénzt. A múló percek, órák, idő-fillérek, idő-forintok. Szomorú azonban, hogy mi emberek, folytonos időzavarban vagyunk. Semmire sincs időnk. Ha az utcán, ismerőssel találkozunk, alig váltunk szót egymással, mert sietős a dolgunk. Valami, vagy inkább valaki, folyamatosan sietésre sarkal minket
-----------------------------------------------------------------------
"Ha az élet olyan, hogy általában rohanni kell, és az ember mindig időzavarban van, azt el kell fogadni. A kérdés inkább az, hogy izgatottan rohansz-e vagy nyugodtan. Nem a rohanással van a baj, hanem a belső izgalommal, ami megrontja az ember életének
minőségét,,

Molnár B Antal [ 2013-09-03 20:50 ]

Négy előnye annak, ha felismered egyediségedet

"Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt." (Zsolt 139,14)

Ha egyszer megérted, hogy milyennek alkotott téged Isten, milyen a te formád, magyarázatot találsz arra is, hogy miért pont úgy kezeled a kritikát, ahogy, hogyan oldod meg a konfrontációt, hogyan barátkozol, mit gondolsz a bűnről, hogyan engedelmeskedsz a hatalomnak, miért tudsz közel kerülni emberekhez és miért nem tudsz közel kerülni emberekhez. A formád ad magyarázatot arra, hogy mi őrjít meg, mi szomorít el, mi aggaszt, tesz boldoggá - mert ez vagy te!

Négy előnye is van annak, ha felfedezed és a S.H.A.P.E köré építed az életed (S.H.A.P.E egy angol mozaikszó, amely ezekből, a szavakból áll össze: Spiritual gift = lelki ajándék, Heart = szív, Ability = képesség, Personality = személyiség és Experiences = élmények)

1. Csökkenti a stresszt. Mikor biztos vagy abban hogyan vagy formálva, nem hasonlítgatod többé magadat másokhoz. Ehelyett tovább építed erősségeidet, felismered korlátaidat, kihozod a legtöbbet abból, amiben jó vagy, és nem aggódsz a többi miatt. A stressz csökkenése garantált!

2. Növeli a sikert. A siker nem azt jelenti, hogy sok pénzt keresel, hanem azt jelenti, hogy ismered Isten akaratát, és pontosan a szerint létezel. Az vagy, aminek Isten szánt. Rájössz, hogy ki vagy és a szerint élsz!

3. Növeli az elégedettséget. Az elégedett élet annyi, mint azt tenni, amire formáltak. Szabadság abból származik, ha azt teszed, amire tehetséged képesít, és élvezettel tölt el, hogy Isten ilyennek alkotott. Ha életedet Isten neked szánt formája szerint alakítod, sokkal jobban átérzed Isten szeretetét, mivel összhangban élsz terveivel.

4. Növeli az önbecsülést. Manapság társadalmunkban járványszerűen terjed az alacsony önértékelés. Tanulmányok szerint az emberek több mint 50 százaléka nem a számára megfelelő munkahelyen dolgozik. Hiszem, hogy az egészséges önértékelés nem a pozitív gondolkodáson alapul, hanem két bibliai igazságon: először is, hogy számítasz Istennek, másodszor, hogy Isten egy céllal alkotott meg.

Beszéljetek róla.

Ha már ismered Isten alkotta formád, szánj egy kis időt rá és gondold át, mivel töltöd el az idődet. Olyan tevékenységeket és célokat követsz, amikre Isten alkotott?

Kijelentenéd, hogy elégedett életet élsz? Min alapul az elégedettséged?
-------------------------------
Gáspár Ildikó [ 2013-09-02 17:40 ]

Ó Uram,kérlek hogy fiatal kis barátom Karika Ákos gyógyuljon meg!
Kérlek benneteket imádkozzatok Ti is érte!

JÉZUS KRISZTUS A MI URUNK!Molnár B Antal [ 2013-09-01 19:49 ]

HŰSÉGE VÉGTELEN, JÓSÁGA NAGY
Szerző:
Hűsége végtelen, jósága nagy,
Bár elmúlik a föld és az ég,
Az Ő hűsége megmarad!

Sok szenvedés hátra van,
Sok titok megoldatlan,
De az életem Jézusban rejtve van,
Az Ő hűsége megmarad!

Hűséged végtelen, jóságod nagy,
Bár elmúlik a föld és az ég,
A Te hűséged megmarad!

A Te hűséged megmarad.
A Te hűséged, hűséged,
Hűséged megmarad.
Molnár B Antal [ 2013-09-01 19:48 ]

Adj Uram, alázatot szívembe míg értelmemmel nem látom dolgaid,
s adj értelmet, mikor kevés szívemben az alázat, hogy megerősödjön lelkem igazságodban szavaid szerint!
A pásztorbotnak (tasis/sébet) védőeszközjellege van: a saját és nyája biztonságát szolgálja. A fegyelmezésben is szerepe van: az eltévelygő juhot ezzel tereli vissza a pásztor. A nyáj összetartására, vezetésére szolgál.13 Gyakran a nyáj megszámlálására, megvizsgálására is ezt használják (Ez 20,37). Ugyanakkor a bot hatalmi jelkép is. Fegyverként használható. A különböző népek hiedelemvilágában varázshatalmat tulajdonítottak a botnak; ezzel magyarázható a népmesékben máig megmaradt varázspálca motívuma. Mózes kezében is a kivonulás alatt bot van, ezzel fakaszt vizet a sziklából. Isten akaratának megnyilvánulását is jelzi.14
------------------------------------------------------------

Megkened fejemet olajjal…” (Zsoltárok 23:5)
A pásztor két okból keni meg olajjal juhait. Először is védelemül a rovarok ellen. Ha nem védekeznének ellenük, leraknák petéiket a juh orrának nyálkahártyájába, és ettől a juhok megőrülnének; az anyajuhok nem adnának tejet, a bárányok növekedése leállna. Ezért a pásztor bekeni juhait egy rovarriasztó olajos anyaggal, ami az ellenséget távol tartja, a nyájnak pedig nyugalmat szerez. Másodszor olajat használ a sebek gyógyítására is.

Számomra asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára. Fejemet megkented olajjal, s a poharam színültig töltötted. (Zsoltárok könyve 23, 5)
Molnár B Antal [ 2013-09-01 19:47 ]A "bűnös asszony" (7, 36-50)
36. Meghívta őt egy farizeus, hogy étkezzék nála.
El is ment a farizeus házába és asztalhoz telepedett.
37. És íme, egy bűnös asszony, aki abban a városban élt,
s megtudta, hogy a farizeus házában van,
alabástrom edényben kenetet hozott;
38. sírva megállt hátul a lábánál, könnyeivel
öntözni kezdte lábát és hajfürtjeivel megtörölte;
aztán csókolgatta lábát és megkente kenettel.
„..kelyhem csordultig töltötted.”


Dávid bizonyos volt, hogy az ő Ura és Istene nemcsak e földi életben pásztorolja, hanem haza vezeti Isten országába; az ő hívása még ma is hangzik; Jézus a kereszten mindent elvégezett, s úgy hív, úgy vár a szent atyai ház, s a kegyelem oltára is megterítve vár: Jöjjetek! - "Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt!"
Molnár B Antal [ 2013-09-01 19:45 ]

ADJ ÚJ ERŐT URUNK.
Szerző: Zene: J. McGranaham Szöveg: A. Midlane
Adj új erőt Urunk, Ó nyújtsd ki szent kezed
Igéddel ébressz holtakat, szívünkbe gyújts tüzet.

Adj új erőt! Adj új kegyelmi fényt!
Tiéd legyen a tisztelet s az áldás a miénk!


Adj új erőt Urunk, az álmot űzzed el,
Mécsünknek pislogó tüzét Lelked gerjessze fel!

Adj új erőt! Adj új kegyelmi fényt!
Tiéd legyen a tisztelet s az áldás a miénk!


Adj új erőt Urunk, gyógyírt vár a beteg,
Éhségünk csillapítsd, töltsd ránk Szentlelkedet!

Adj új erőt! Adj új kegyelmi fényt!
Tiéd legyen a tisztelet s az áldás a miénk!

Adj új erőt Urunk, egész világ előtt,
Hogy megjelentsük szent neved, S legyen Tiéd a föld!

Adj új erőt! Adj új kegyelmi fényt!
Tiéd legyen a tisztelet s az áldás a miénk!


Molnár B Antal [ 2013-09-01 19:45 ]

AZ ISTEN OLY NAGY.
/ Az Isten oly nagy, oly erős és biztos, Semmi sincs mit Ő nem tehet. /2x
Keze munkája az ég és a nagy tengerek,
A kis virág és a hegyek.
Az Isten oly nagy, oly erős és biztos,
Semmi sincs mit Ő nem tehet.
/ Az Isten oly nagy, oly erős és biztos, Semmi sincs mit Ő nem tehet. /2x
Az én Istenem, Ő gondol reám
És áldó kezét teszi rám.
Az Isten oly nagy, oly erős és biztos,
Semmi sincs mit Ő nem tehet

Molnár B Antal [ 2013-09-01 19:44 ]

A KERESZTFÁHOZ MEGYEK. Szerző: Ilauszky Sámuel
A keresztfához megyek,
Mert máshol nem lelhetek
Nyugodalmat lelkemnek.
Ott könnyárban leborulok,
Bűnterhemtől szabadulok,
Hol a bűntelen szenved.

Isten ama Báránya
Hogy jut a keresztfára,
Mért folyt alá szent vére?
Értem tette ezt Jézusom,
Fájó szívvel hiszem, tudom,
Lelkem örök üdvére.

Én voltam az elveszett,
Aki halált érdemelt,
Kire gyászos éj szakadt.
Isten Fia a jó pásztor
Megváltott a bűn átkától,
Üdvöm, napom feltámadt.

Csodás égi szeretet,
Szívem mindent elfeled,
Ami eddig földre vont.
Csak rád nézek én Megváltóm,
Szerelmedet sírig áldom,
Ó-emberem már megholt.

Tiéd vagyok Jézusom,
Megyek keresztutadon,
Nyugtot, békét így nyerek.
A szeretet hozzád kapcsol,
Boldog, aki híven harcol,
Veled mindig győzhetek!
Molnár B Antal [ 2013-08-30 18:07 ]

Hogy jól kezdődjön a hetetek

Pintér Béla és a Csemeték: A kulcs.

Lehet, hogy kicsit elfáradtál és az erőd elhagyott
Egy sóhaj néha többet mond, mint a gyönyörű mondatok
Hiszen azt is hallják ott fenn, igen lesz rá felelet
Csak emeld fel vagy kulcsold össze a kezedet

Refrén:
Az ima az a kulcs amitől kinyílik a zár
Olyan ajtók tárulnak, melyekről nem is álmodtál
Feléled a hit és újra ébred a remény
Az ima megváltoztatja a dolgok menetét

Lehet, hogy öröm van szívedben és ragyog a napsugár
Boldog vagy és kiáltásod a Mennybe száll
Az is lehet, hogy éppen harcolsz, várnak még kemény csaták
Bátran hívd segítségül a seregek Urát!

Legyen Isten, aki meghatároz téged.

Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága." (János 8,12)


Jézusnak állandó igényekkel, veszélyes szembesítésekkel és kevés magánélettel kellett szembenéznie. Mégsem engedte soha, hogy mások határozzák meg őt.
Molnár B Antal [ 2013-08-30 18:06 ]

Mit tanít ez nekünk?

Tudd ki vagy (János 8,12) –„ Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.”
Jézusban nem volt kétség arról, hogy ki is ő. Tudta Istentől jött és tudta, hogy egy különleges küldetést kell betöltenie. Hívőként tudhatjuk, hogy Istenhez tartozunk és hogy Isten határozza meg, kik vagyunk és mire lettünk teremtve ezen a Földön. Ha olyanná akarunk lenni, amilyennek Isten soha nem szánt minket, csak stresszt fog okozni.

Tudd kinek akarsz tetszeni (János 5,30) –„ Én semmit sem cselekedhetem magamtól; amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az Atyáét.”
Jézus soha nem hagyta, hogy az elutasítástól való félelem manipulálja őt. Senki sem kényszeríthet téged, az engedélyed nélkül. Nem tudsz mindenkinek a kedvében járni; még maga Isten sem képes erre.

Tudd milyen célokat kell elérned (János 8,14) - Jézus mondta, "tudom, honnan jöttem, és hová megyek." A felkészültség megelőzi a kényszerhelyzetet, de a halogatás előidézi azt. Vagy a prioritásaink vagy a kényszerek hajtanak minket.

Tudd fenntartani a prioritásaid (Lukács 4,42-44) –„ Felel Jézus és monda nékik: Ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem igaz; mert tudom honnan jöttem és hová megyek; ti pedig nem tudjátok honnan jövök és hová megyek.”
Jézus tudta hogyan kezelje a zavaró dolgokat anélkül, hogy eltért volna az elsődleges céljától
Molnár B Antal [ 2013-08-30 18:05 ]

"Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
13
Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is;
14
Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.
15
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
16
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
17
És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa." Kol.3:12-17.
Molnár B Antal [ 2013-08-30 18:05 ]

AZ ISTEN OLY NAGY
/ Az Isten oly nagy, oly erős és biztos,
Semmi sincs mit Ő nem tehet. /2x

Keze munkája az ég és a nagy tengerek,
A kis virág és a hegyek.
Az Isten oly nagy, oly erős és biztos,
Semmi sincs mit Ő nem tehet.

/ Az Isten oly nagy, oly erős és biztos,
Semmi sincs mit Ő nem tehet. /2x

Az én Istenem, Ő gondol reám
És áldó kezét teszi rám.
Az Isten oly nagy, oly erős és biztos,
Semmi sincs mit Ő nem tehet.
Molnár B Antal [ 2013-08-30 18:04 ]

EZ AZ A NAP.
Ez az a nap, ez az a nap,
mit az úr szerzett, mit az úr szerzett! 2x
örvendjünk, vigadjunk e napon!
örvendjünk, vigadjunk e napon!
mert ez az a nap, ez az a nap,
mit az úr szerzett!

Jézus az Úr, Jézus az Úr,
Jézus az Úr, Jézus az Úr,
akit szolgálunk, akit szolgálunk.
szolgáljuk hűséggel szent nevét!
szolgáljuk hűséggel szent nevét!
mert Jézus az Úr, Jézus az Úr,
akit szolgálunk!

Eljön az Úr, eljön az Úr,
akit úgy várunk, akit úgy várunk. 2x
egy szívvel mondjuk, hogy jöjj vissza már!
egy szívvel mondjuk, hogy jöjj vissza már!
ó, jövel Uram, jövel Uram,
jövel Úr Jézus
Molnár B Antal [ 2013-08-30 18:04 ]

FEL BARÁTIM
1.Fel barátim,drága Jézus zászlaja alatt,
Rajta, bátran!megsegít és győzedelmet ad.

Refr.:Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér,
Zengje ajkunk:hozzád esdünk győzedelemér'!

2.Lám a Sátán serge talpon,szembetörni kész,
Jól vigyázz mert akit elkap, teste-lelke vész.
Refr.

3.Szóljon a kürt, fenn lobogjon győzedelmi jel,
Így előre Jézusunkkal:néki győzni kell!
Refr.

4.Harci zajban, küzdelemben oldalunkon áll,
Benne higgyünk, ő segít meg szívünk harcinál.
Refr.


Molnár B Antal [ 2013-08-27 17:41 ]

MIÉRT EJTEK KÖNNYET…
Azt kérdezed, miért ejtek könnyet a hajléktalanért?
S azért, aki durva kézzel ont ártatlan vért?
Én sem tudtam tenni semmit a kegyelemért…
Nem érdemeltem, de elfogadtam!
Azt kérdezed, miért ejtek könnyet a prostituáltért?
Ki gyermekként öregedve hajt élvezetért?
Ő sem tehet soha semmit a kegyelemért…
Nem érdemli, de megragadhatja!
S azt is kérded, miért ejtek könnyet a gyilkosokért?
A hazugért, becstelenért, s eldobottakért?
Nem tehetnek soha semmit a kegyelemért…
S bár érdemtelenül, de belekapaszkodhatnak!
Már nem kérded, miért ejtek könnyet az emberekért…
Jézus Krisztus értük ontott a kereszten vért,
hogy kiáltson minden bűnös a kegyelemért!
Mind érdemtelenek vagyunk, de megmenekülhetünk!
2010. jan. 29. Guti Tünde
Molnár B Antal [ 2013-08-27 17:41 ]

MAGZATVÉDELEM.
Én azt mondom: küzdj az életért, és ne engedd soha semmiért,
hogy kioltsák szánalom nélkül, névtelen eldobva legvégül!
Ha elfordulsz, áruló lettél!
Én azt mondom: kiálts az életért, emeld hangod minden kis magzatért,
aki megfoganva, szívdobogva várja, hogy megszülethessen végre a világra!
Ha hallgatsz, áruló lettél!
Én azt mondom: harcolj az életért, tárd ki szíved minden kis gyermekért,
aki a méhben sír halálra ítélve,Isten ajándéka, boldogan hogy élne!
Ha nem szólsz, áruló lettél!
2010. febr. 1. Guti Tünde
Molnár B Antal [ 2013-08-27 17:40 ]

ELTÖRÖLVE A VÁDIRAT!
Bármely bűnöm elég lenne, hogy pokolba taszítson, lelkem mélyén megvádolva,
és kiábrándítson. Mentségemre trónod előtt nincs emberi védelem, Jézus, Te tudsz üdvöt adni,
így nem bánt a félelem. Mondtad: bűnöd elengedem, üres szíved megtöltöm,
érted kellett a kereszten vérem adva, megtörnöm. Eltörölve a vádirat,
a kárpit kettéhasadt!Út lettem neked Atyámhoz, a sírom üres maradt!
2010. márc. 26. Guti Tünde
Molnár B Antal [ 2013-08-27 17:40 ]

Gondolatok – Idézetek.
A rövid imák éppen elég hosszúak.
Gyermekeink csak akkor lesznek rendesek, ha mi is rendesek vagyunk.
Aki a vitában első, az rendszerint az utolsó a békeszerzésben.
Akinek igaza van, gyorsabban kész lezárni az ügyet.
Isten sokat ad a kevésben is.
Egy arannyal díszített koporsó nagyon hitvány kárpótlás az elkárhozott lélekért.
Aki hisz benne, nem kerül ítéletre. De aki nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyetlen Fiában. Az ítélet pedig ez: a világosság eljött az emberek közé, de azok jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonosz dolgokat tettek. János 3, 18-19 - Egyszerű ford.
Aki azért olvassa a Bibliát, hogy abban hibát találjon,
hamar felismeri, hogy a Biblia talál hibát őbenne.
Ha az emberek bűneit két csoportba osztanánk, rögtön látni lehetne, hogy a bűnök felét a nyelv követi el.
A legrövidebb út, amely a hithez vezet, az, ha hiszünk.
Egy hívő ember öt percen belül több okot talál az örömre, mint a világ fiai ötven év alatt.
Molnár B Antal [ 2013-08-27 17:39 ]

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. 2Kor 5:17 Vissza tud bújni a pillangó a bábjába, miután már elhagyta hernyó mivoltát? Természetesen nem, ez nem lehetséges. Ha egy hernyó egyszer pillangóvá vált, akkor ő már az marad ami - pillangó. Amikor hívővé válsz, olyan vagy mint a pillangó, kibújsz a bábodból. Talán időbe telik míg szellemi síkon szárnyalni kezdesz, de ha egyszer újjá születtél Krisztusban, akkor az vagy ami. Egy új teremtés. A Biblia azt mondja a 2Kor 5:17-ben "Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre." Mit jelent új teremtésnek lenni Krisztusban? Abban a pillanatban amikor hinni kezdesz Krisztusban egy szellemi átalakulás kezdődik - minden megváltozik! Ez hitből fakad, nem pedig látásból! A hit legnagyobb lépése amit életünkben megtehetünk, ha elhisszük amit Isten Jézusról állít, és elfogadjuk Őt Urunknak és Megváltónknak. Úgy hiszem, hogy a második legnagyobb lépés az, ha elhiszed amit Isten rólad állít. Új teremtés vagy Krisztusban! A Biblia azt mondja a Róma 6:14-ben "Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek." Az igaz, jobb, csodálatos élet csakis Krisztusban van. Amikor kereszténnyé válsz, új életet kapsz benne.


Beszéljetek róla:
• Ha Jézus követője vagy, mi az a legnagyobb változás, amit ő hozott az életedbe?
• Mi ért tett Pál az alatt, amikor azt mondta, hogy "a bűn többé nem uralkodik rajtatok"?
• Kinek tudod megvallani a bűneidet, hogy azok többé ne uralkodjanak rajtad?
Molnár B Antal [ 2013-08-27 17:39 ]

„Aki bűnt cselekszik, az egyenesen az ördögtől van, mert az ördög az első, aki bűnt cselekedett. De Isten Fia megjelent, hogy megszüntesse az ördög útjait.” (1Jn 3,8 MSG fordítás)
Jézus legyőzte a halált, és ezáltal a sátánt is legyőzte. Tudtad, hogy Ő ezért jött a Földre? A Biblia azt írja az 1János 3,8-ban, hogy „Isten Fia megjelent, hogy megszüntesse az ördög útjait.”
De tulajdonképpen mi is az ördög útja? Először is összezavarja a szívedet: megtölti aggodalommal, bűntudattal, megbántódással, haraggal, félelemmel, zűrzavarral. Azt súgja a füledbe, hogy te értéktelen, haszontalan, reménytelen és céltalan vagy!
Honnan máshonnan jöhetnének ezek a gondolatok? Semmiképp sem Istentől! Sátán felhasználja mindezeket, hogy rabszolgaként tartson. A legnagyobb eszköze, amit felhasznál az életünk megrontásához, az a félelem.
A félelem nem Istentől van. Az 1János 4,18-ban ezt olvassuk: „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet.” Sőt, a Biblia azt is mondja, hogy „Isten szeretet.” Tehát amikor félsz, az nem Istentől van, mert a szeretetben nincs félelem és Isten szeretet.
Lelkipásztorként megtapasztaltam, hogy legtöbbünk legnagyobb félelme a haláltól való félelem. Sátán felhasználja ezt a félelmet, hogy félrevezessen és befolyásoljon bennünket. De Jézus legyőzte a halált, és elpusztította sátán munkáját. Így, annak ellenére, hogy egy halálesetkor bánkódunk, mégis van reménységünk.
Kesergünk, mert hiányzik az, akit elvesztettünk. Gyászolunk, de tudjuk, hogyha hittek Jézusban, újra fogjuk látni egymást a Mennyországban. Azon a helyen várnak ránk, ahova Isten eredeti terve szerint mindannyian el kell jussunk.
Zsidó 2: 14-15-ben ezt írja a Biblia: „Mivel mindezek a fiak és lányok hús és vér, Jézus is hozzájuk hasonlóan hús-vér testben jelent meg, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, vagyis az ördögöt. Így megszabadította azokat, akik egész életükben rabok voltak, mert féltek a haláltól.” (GW fordítás)
Beszéljünk róla:
Mik a félelmeid?
Hogyan tudnád jobban betölteni az életedet Isten tökéletes szeretetével, hogy ne maradjon hely a félelmeidnek?
Molnár B Antal [ 2013-08-27 17:38 ]

Charles Dickens idézetek:

" Az Újszövetség a legjobb könyv, melyet valaha ismert vagy ismerni fog a világ."

" Nem tudod, hogy minden keresztény lélek, amely becsülettel dolgozik a maga kis körében - akármi legyen is az -, túlságosan rövidnek fogja találni halandó életét ahhoz képest, hogy milyen töméntelen lehetőség van benne arra, hogy hasznossá tegye magát! Nem tudod, hogy semmi megbánással jóvá nem tehetjük egy élet elmulasztott alkalmait? Pedig én elmulasztottam."

" Ha barát kell, a legjobb leszek. Ha magányra vágysz, én a csönd leszek. És ember leszek, mert emberre vágysz: ki szeret, ki elfogad, s kit igaznak látsz."

" Semmiféle megbánás nem teheti jóvá az elmulasztott lehetőségeket."

" Az ember életútja egy bizonyos véget vetít előre, és ha le nem tér róla, ide fog vezetni. (...) De ha megváltozik az irány, más lesz a vég is. "

" Legyen szíved, mely sosem válik kővé, legyen kedved, mely sosem gyullad haragra, és legyen érintésed, mely sosem bántalmaz."

" Ha az ördög úgy jár a földön, mint az ordító oroszlán, csak elvétve csábít maga után egy-egy vadat vagy vadászt. De ha divatosan öltözködik, kikenve-kifenve; ha torkig telt a bűnnel és az erénnyel egyaránt, s a pokol éppoly kevéssé érdekli, mint az üdvösség; akkor, teljék bár kedve akár abban, hogy vörös pántlikát osztogat, akár abban, hogy vörös tüzet gyújtogat, akkor veszedelmes csak igazán. "
"Tégy minden jót, amire képes vagy, És tedd olyan csendben, Ahogyan csak lehetséges."
Charles Dickens angol író , 1812. február 7. --- 1870. június 9.
Molnár B Antal [ 2013-08-27 17:38 ]

Isten kegyelme elegendő.

"Ne akarj boldog lenni mások örömének rombolása árán.
Ne akarj jónak látszani, hogy mások rossznak tűnjenek fel.
Ne akarj gazdag lenni mások megkárosítása árán.
Ne akarj szép lenni, ha ezzel mások rútságát feded fel.
A szeretet résztvevő: kacag a nevetővel, és sír a síróval.

Légy boldog mások örömét építve.
Légy jó mások erényét növelve.
Légy gazdag, miközben másokat gyarapítasz.
Légy szép mások gyönyörűségére."

(Mácz István: Találkoztam a szeretettel)
Molnár B Antal [ 2013-08-27 17:37 ]

Hol lennék, ha nem szólítasz meg?

Ez a jó hír a reményem.
Ez a jó hír a menedékem.
Ez a jó hír, hogy Jézus meghalt értem,
És az Isten gyermeke lettem.
Ez a reményem.

Mint egy árva szülő nélkül, olyan voltam nélküled.
Mint egy hangszer zenész nélkül, olyan voltam nélküled.

Hol lennék, ha nem szólítasz meg?

Ez a jó hír a reményem.
Ez a jó hír a menedékem.
Ez a jó hír, hogy Jézus meghalt értem,
És az Isten gyermeke lettem.
Ez a reményem.

Mert minden bűnt magára vett,
Mikor helyettünk szenvedett.
Meghalt értünk, és életet
Szerzett nekünk, mert vére lett
A megváltásunkért az ár.
Míg sírjáról letört a zár,
Új életbe emelt át minket.

Szerző: Dobner Illés (feat. Kormos Márk)
---------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-08-22 18:21 ]

1. Kapcsolatot kell létesítened Istennel, aki a benned lévő lehetőségek forrása.

2. Meg kell értened azt, ahogy Isten teremtett: hit és szeretet által.

3. Tudnod kell, mi a célja az életednek (a benned rejlő lehetőségeket ennek megfelelően kaptad).

4. Meg kell keresned, és tudnod kell, mik azok a források, amelyek segítenek felszabadítani a benned rejlő lehetőségeket.

5. Ismerned kell, meg kell találnod, vagy meg kell teremtened a megfelelő környezetet, ami ahhoz szükséges, hogy a maximálisan tudj teljesíteni. Ennek egy része az, hogy napi kapcsolatban vagy Istennel.

6. Fel kell ismerned, hogy a benned rejlő lehetőségek kemény munkán keresztül fejeződnek ki.

7. Gondoznod kell a benned rejlő lehetőségeket. Tápanyaggal kell ellátnod, mint egy vetőmagot.

8. Védened kell a benned rejlő lehetőségeket például a lustaságtól, a szórakozottságtól vagy a kompromisszumoktól.

9. Meg kell osztanod a benned rejlő lehetőségeket. Az emberben rejlő lehetőség nem öncélúan létezik.

10. Ismerned kell és figyelembe kell venned azokat a korlátokat, amelyeket Isten helyezett a benned rejlő lehetőségekre. Ne felejtsd el, nem vagy Isten! Amikor áthágod ezeket a korlátokat, valójában lecsökkented a benned rejlő lehetőségeket.

A benned rejlő minden lehetőség Istentől való ajándék számodra. És Isten elvárja, hogy használd őket!
Molnár B Antal [ 2013-08-22 18:21 ]

Beszéljünk róla:

- Hogyan használod az erősségeidet és képességeidet annak érdekében, hogy megvalósulhassanak a benned rejlő lehetőségek? Gondolj vissza egy olyan időszakra, amikor szerinted elérted a benned rejlő lehetőségeket a munkádban, otthon vagy az életedben. Hogyan cselekedett Isten akkor? Mi segített abban, hogy a legjobbat tudtad kihozni magadból?
-----------------
Kelj útra

Kelj útra s hadd el ős hazád,
Az ősi tűzhelyet!
Add szívedet Jézusnak át,
Őt lássa csak szemed!

Kelj útra, lélek, s át ma még
A szűk kapun ha kelsz,
Ah, még ma mindörökre szép,
Dicső hazára lelsz!

Menj, hadd a bűnök városát,
Sodomát hagyd oda,
S ne pillants vissza, - jól megálld! -,
Lót nőjeként soha!

Menj, hagyd e rút világot el,
Míg el nem nyelt a hab,
Ó jöjj, a bárka vár, amely
Békét és üdvöt ad.

Menj, hadd a széles út nyomát,
Nyomort hoz csak reád,
Hagyd el a bűnök bús honát
S a gúnyolók hadát!

Menj, menj! Kerülj el gondosan
Mindent, mi visszaránt,
Menj, menj! Hogy egykor boldogan,
Elérd a Kánaánt!
Ford. Dr. Thaly L. (Hallelujah! 107)


Molnár B Antal [ 2013-08-22 18:18 ]

Reményik Sándor. Ne ítélj .

Istenem, add, hogy NE ítéljek -
Már tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy NE ítéljek.

Istenem, add, hogy NE bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak -
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek -
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül NE legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,

De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Molnár B Antal [ 2013-08-22 18:18 ]

Kérlek, ne vágd ketté azt, ami egy... A szeretet benned van, mégsem tudod szavakkal körülírni.
A legbátrabb képzelőtehetséggel sem tudsz mesélni arról, mit érzel, amikor szeretsz. A szeretet - akárcsak a boldogság, a hűség és az igazság - egy magasabb világból érkezik, onnan, ahol nem kell hozzá szó, hogy érezni tudd, és kifejezd. A szeretet létezéséhez nincs szükséged szemre, fülre, kézre, színekre, hangokra, mozgásra; ahhoz, hogy élni tudj vele, nincs szükséged semmire magadon kívül.
A szeretetnek azonban szüksége van rád: te vagy a szeretet küldötte. A földre érkezvén, magaddal együtt a szeretet hírét is elhoztad - így te magad lehetsz a szeretet másoknak.
/Hioszi Tatiosz/

Az igazi szeretet ajándék: nem kérheted, és nem is követelheted, ahogyan ő sem kér, és nem követel semmit. Van, ha életre hívod; és nincs, ha elvárod, hogy legyen. Földi eszköznek semmi hatalma felette.
/Hioszi Tatiosz/


Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét.
Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.
/Weöres Sándor/
Molnár B Antal [ 2013-08-22 18:17 ]

Reményik Sándor. Békesség Istentől

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a szív,
Amíg ver, mindörökre nyugtalan.
De mindörökké nyughatatlanul,
Istentől mégis Békessége van.
Nyugalma nincs, de Békessége van.
Békesség Istentől.
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - vihar,
Örök hullámzás a víz felszíne.
De lent a mélyben háborítlanul
Pihen a tenger s az ember szíve,
Hadd hullámozzék a víz felszíne.
Békesség Istentől.
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - s ez a
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad.
Te sugarazd szét békességedet
És szóval, kézfogással másnak add.
Az Isten Békessége is ragad.
Békesség Istentől.
Reggel mondd, délben mondd és este mondd
A Feltámadott első, szép szavát.
És ragyogóbbá lesz a reggeled
És csillaghímesebb az éjszakád.
És békességesebb az éjszakád.
Békesség Istentől.
Békesség Istentől: mi így köszönjünk,
Hogy köszöntésünkben lélek legyen -
Vihar tépett fák - ágainkon mégis
Vadgalamb búg és Békesség terem.
Békesség: köszöntésünk ez legyen.
Békesség Istentől.
Molnár B Antal [ 2013-08-22 18:16 ]

A szeretet hosszú tűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
/Biblia/

De amíg azt hiszed, hogy dobog valahol egy szív, mely érted dobog, bocsáss meg az embereknek. Egy emberi szív, mely önzetlenül érez irányodban, elég, hogy megbocsáss mindazoknak, kiknek önző és komisz szívét megismerted; elég, hogy megbocsáss az emberek összességének.
/Márai Sándor/

veres árpád [ 2013-08-19 13:32 ]

DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!KÉREM ÖNÖKET,IMÁDKOZZANAK A CSALADOMERT:BARÁTNÖMÉRT FICZ MÓNIKÁÉRT HOGY LEGYEN UJRA BÉKESSÉG ÉS SZERELEM ÉS EGYETÉRTÉS ÉS SZERETET,NYUGALOM KÖZÖTTÜNK,KÖLTÖZZÜNK VÉGRE ÖSSZE LEGYEN A FELESÉGEM HA AZ ÚR IS IGY AKARJA ADJA AZ ÁLDÁSÁT ERRE A KAPCSOLATRA,JAVITSON MEG TISZTITSON MEG AZ Ő KEGYELME MINDANNYIUNKAT,LEGYEN VALÓDI MEGTÉRÉS ÉLETÜNKBEN,ÉS TÜRELEM EGYMÁS IRÁNT,KERESZTÉNYI SZERETET....ÉS MEGBOCSÁTÁS MINDEN ROSSZÉRT HOGY TUDJUNK BOCSÁNATOT KÉRNI ÉS MEGBOCSÁTANI,KÉRNÉK MÉG IMÁT:AZ Ő ÉDESANYJA TESTI-LELKI GYÓGYULÁSÁÉRT, GYEREKEMÉRT, SZŰLEIMERT, TESTVÉREIMÉRT, HOGY A JO ISTEN VIGYÁZZON RÁJUK ÉS SEMMI BAJ NE ÉRJE ŐKET. KEREM A DRAGA JO ISTENT HOGY SEGITSEN ANYAGI HELYZETEM JAVULÁSÁBAN HOGY HELYRE HOZZHASSAM ÉLETEMET,LEGYEN MUNKAHELYEM,HIVATÁSOM,LEGYEN SZERETET ÉS BÉKE ÉLETEMBEN,ÉLETÜNKBEN!!!FORDULJON JÓRA MINDEN AZ ÉLETÜNKBEN! KÖNYÖRGÖM ISTENEM HALLGASD MEG IMÁINKAT ÉS KÉRÉSEINKET!DRÁGA ÚR JÉZUS,SEGITS MEG BENNÜNKET,LEGYEN JÓ MINDEN,KÉREM ÖNÖKET IMÁIKBAN HORDOZZANAK BENNÜNKET,DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS!!! KÖSZÖNÖM:VERES ÁRPÁD
Molnár B Antal [ 2013-08-15 16:08 ]

Egyedüli reményem. Kálmán Farkas (1838-1907) -
Egyedüli reményem, Ó, Isten, csak Te vagy,
Jövel és nézz meg engem, Magamra ó, ne hagyj,
Ne légy tőlem oly távol, Könyörülj hű szolgádon,
Úristen, el ne hagyj!

Uram, a nyomorultat, A gyöngét el ne hagyd!
Az árvát elhagyottat Gyámolítsd te magad!
A szegényt, ki remélve Csak reád néz az égre:
Úristen, el ne hagyd!

Ha a nehéz időkben Elcsügged a szívem,
Vigasztalást igédben, Uram, te adj nékem!
Ha kétség közt hányódom És mentségre nincs módom,
Te tarts meg, Istenem!
Molnár B Antal [ 2013-08-15 16:07 ]

5. Ím nagy Isten, most előtted. Kálmán Farkas (1838-1907) -
Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom
Menedékem nincs sehol e földi határon.
Ha te nem jössz bánatomhoz biztató szóval,
Italom: könny, a kenyerem: keserves sóhaj.

Ha a világ nem tudná is számos bűnömet,
Teelőtted elrejtenem semmit sem lehet;
Látja lelked minden bűnöm, melynek átka sújt,
Vedd le rólam, ó, Úristen, vedd le ezt a súlyt!

Jézusommal szenvedek most a kereszt alatt,
Nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt:
Ó, ne büntesd, Uram, azt, kit megtört a bánat,
Szálljon reám irgalomból béke, bocsánat.

Szent fiadért, ki engemet vérén megváltott,
Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok!
Vigaszoddal térj kegyesen beteg szívemhez,
Hozzád térő gyermekednek, Atyám kegyelmezz!
-----------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-08-15 16:06 ]


Szereteted ne olyan legyen, mint az éhség, mely mohón válogat ehető és nem-ehető között; hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte-levőre. Mikor a szeretet válogatni kezd: már nem szeretet többé, hanem sóvárgásnak és undornak kettőssége.
/Weöres Sándor/

Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz. Ha, teszem azt, délután négykor érkezel, már három órakor elkezdek boldog lenni. Amint halad az idő, egyre boldogabb leszek. Négy órakor már izgulok és nyugtalankodom; felfedezem a boldogság árát! De ha meghatározatlan időben, bármikor jössz, sohasem fogom tudni, melyik órában öltöztessem ünneplőbe a szívemet...
/Antoine de Saint-Exupéry/
Molnár B Antal [ 2013-08-15 16:06 ]

Mit ír a Biblia az Igéről?

"Nem tudok aludni a bánat miatt, erősíts meg engem Igéddel!"Zsoltárok könyve 119:28

"Látnak engem, és örülnek az istenfélők, mert Igédben reménykedem."Zsoltárok könyve 119:74

"Aki megveti az Igét, eladósodik miatta, de aki tiszteli a parancsot, elnyeri jutalmát."
Példabeszédek könyve 13:13

"Aki megérti az Igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az Úrban."Példabeszédek könyve 16:20

"Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr: Én most a szádba adom Igéimet!"Jeremiás könyve 1:9
--------------------------------------------------
Mit ír a Biblia a kísértésről?

"Ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában."
Zsidókhoz írt levél 3:8

"Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez."Jakab apostol levele 1:2-3

"Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek."Jakab apostol levele 1:12
---------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-08-15 16:05 ]


A HIT MINDENKIÉ.
(Szerző: Dévényi Erika)

A hit mindenkié, de nem kell mindenkinek
Aki hisz Istenben, ezt nem érti meg
Isten a jóság, a remény, a szeretet
Miért nem kell, ha a tiéd lehet

Azt kapod Istentől, mit csak tőle kaphatsz
Éltedben meglelheted így a nyugalmat
Üres óráidban sem leszel egyedül
Isten szeretete melletted ül

Ha bántanak mások, és te védtelen maradsz
Isten kezébe mindig kapaszkodhatsz
Az Ő keze hozzád szelíden mutat
Mellette újra otthonra találhatsz

Úgy érzed, élsz, de nem élet az élet
Körülötted a dolgok csak örök kétségek
Ha nem változtathatsz, újuljon meg lényed
Isten kegyelméből újjászülethetsz

A hit mindenkié, akard, hogy így legyen
Akard, hogy hited neked is legyen
Ha nem találtál megoldást, adok a kezedbe
Szorítsd erősen, élj vele!
Molnár B Antal [ 2013-08-14 14:08 ]

Mi nem szenvedni jöttünk, – az élet többet ér!
Kutasd a boldogságot, mindent ezért tegyél!
Értelme van a létnek, s hidd el, ha megleled,
virágba borul minden, és ünnepel veled.
Bizony, tanulni jöttünk – kicsit lusták vagyunk,
- csak várunk a csodákra, s tett nélkül álmodunk.
Pedig csak néhány lépést kellene tenni még,
- s mi vissza-visszanézünk, mi sértett egykor, rég?
Félelmek gúzsba kötnek, – bolond hitrendszerek,
mert egykor ezt tanultuk! – Másként nem is lehet?
Törvények, rút szabályok, megannyi zord bilincs.
Ketrecbe zárva lelkünk, s kívül van a kilincs.
Ajtónk a szabadságra, csak szívvel nyitható,
csak mozdulatra vár, mint egy álló hintaló.
A lendület a lényeg, egy lépés, könnyű tett,
és új csodát varázsol a szív, a szeretet!
Molnár B Antal [ 2013-08-14 14:06 ]

"Kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. Azért helyeztelek ide, hogy más nemzetek számára világosság légy; el kell vinned szabadító erőmet a földön mindenkihez. (Ézs.49:6, CEV ford.)

Ez Isten terve a világra nézve. Ez az Ő küldetése a te számodra. Azt akarja, hogy mindenki a világon megismerje Őt. Téged akar használni, hogy ez megtörténjen. Isten ezt nem csak papoknak, lelkipásztoroknak vagy misszionáriusoknak mondja. Ha az Ő családjához tartozol, ezt a küldetést rád is bízza!

Beszéljünk róla:

Lehetséges, hogy változtatnod kell az életeden annak érdekében, hogy követhesd Isten tervét? Ha igen, hogyan?
Hogyan fogod betölteni missziós küldetésed ebben a hónapban?
Molnár B Antal [ 2013-08-14 14:05 ]

MENNYETEK BE KAPUIN.

Mennyetek be kapuin hálaadással
tornácaiba dicséretekkel
Mennyetek be kapuin hálaadással
tornácaiba dicséretekkel

Mert jó az Úr örökkévaló kegyelme
és hűsége megmarad mindörökre
Mert jó az Úr örökkévaló kegyelme
és hűsége megmarad mindörökre
Molnár B Antal [ 2013-08-14 14:05 ]

RÓLA BESZÉL.

Róla beszél fű,virág, verebek és pacsirták
Rügyező és lombos fák, simogató szél.
Énekel a tarka rét, patak, folyó, vízesés,
napsütéses kéklő ég Ő a békesség
Érzem én is jóságát , szeretete illatát
Béke legyen mindenkivel, nála öröm vár!
Hm...
Béke legyen mindenkivel! Jézus Úr, Király!
Molnár B Antal [ 2013-08-14 14:04 ]

Áldásoddal megyünk, megyünk innen el,
néked énekelünk boldog éneket,
Te vagy mindig velünk, ha útra kelünk
őrizd életünk minden nap.

Minden nap dicsérünk téged, jó Uram,
néked énekelünk, vígan boldogan,
maradj mindig velünk, ha útra kelünk
őrizd életünk minden nap.
Molnár B Antal [ 2013-08-14 14:02 ]

Áldjátok az Urat! Áldjátok szent nevét!
Kik házában álltok napról napra, dicsérjétek szüntelen Őt!
Áldjátok az Urat! Áldjátok szent nevét!
Kik házában álltok napról napra, dicsérjétek szüntelen Őt!
Tárjátok kezeitek az élő Isten felé! Áldjon meg téged Sionból az Úr, ragyogtassa arcát reád!
Tárjátok kezeitek az élő Isten felé! Áldjon meg téged Sionból az Úr, ragyogtassa arcát reád
Molnár B Antal [ 2013-08-14 14:02 ]

Áldjon meg téged az Úr!
Áldjon meg téged az Úr,
és őrizzen meg tégedet!

Világosítsa meg az Úr,
az Ő orcáját terajtad,
és könyörüljön terajtad!

Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád!
Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,
és adjon békét tenéked!
Molnár B Antal [ 2013-08-14 14:01 ]

Ő pedig így válaszolt: adjátok meg a Császárnak, ami a császáré és Istennek, ami az Istené.
Luk. 20. 25.

Jézus azt mondta neki: láss! A hited megtartott! Luk. 18.42. Istentől olyan hitet kaptál, amely megtart, amely megerősít, amely meggyógyít. Élj hát vele. Jézus segít.

Az erős lélek megtartja az embert, a testi fájdalom és a nyomorúság idején is. Péld. 18.14.
Bármi érjen téged tudhatod, Isten lelke és igéje megerősíti a lelkedet.

Nem fogyott el az Úr irgalma minden reggel megújul. Jer. Sir. 3. 22-23
Molnár B Antal [ 2013-08-14 14:01 ]

Mutasd meg Uram, hogy szeretsz minket, és adj nekünk Uram szabadulást! Zsoltár 85.8.

Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta a szívünkbe.

Az Úr minden ösvénye szeretett és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. Zsoltár 25.10.

Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Zsoltár 66.20.

Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Zsoltár 119.11.

Áldott örömteli, békés napot Istenre és egymásra figyelést kívánunk
Molnár B Antal [ 2013-08-14 14:00 ]

Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Zsoltár 112.1. Áldott találkozást az Urral!
És amit könyörgésetekben kértek mind azt meg is kapjátok, ha hisztek. Máté 21.22. Áldott napot kívánunk!
Gyönyörködj az Úrban és megadja neked szíved kéréseit. Zsoltár 37.4. Úgy tudok benne gyönyörködni, ha ismerem, szeretem, Vele naponként beszélgetek. Áldott napot.
Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Zsoltár 118.8. A vers a Biblia közepe és jó megszívlelni üzenetét. Ezzel az igével kívánunk áldott napot.
-----------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-08-12 18:06 ]

Mindenkoron áldom az én Uramat. Sztárai Mihály, 1575
Mindenkoron áldom az én Uramat,
Kitől várom én minden oltalmamat.
Benne vetem minden bizodalmamat;
Mindenkoron dicsérem, mint Uramat.

Igen vígad és örvendez én lelkem,
Az Istennek segedelmét hogy kérem.
Nyomorultak meghallják, azt örvendem,
Vigadjanak Istenben, arra intem.

A felséges Isten szemei vannak,
Igazakon, kik csak őbenne bíznak.
Mindazok, kik tőle oltalmat várnak,
Kérésükben mindig meghallgattatnak.

Igen közel az Úr Isten azoknak,
Töredelmes szívvel, akik óhajtanak;
Alázatos lélekkel, akik járnak,
Sok ínségből bizton megszabadulnak.
Molnár B Antal [ 2013-08-12 18:06 ]

--------------------------------------
Uram! Néha nehezemre esik a szó, kérlek segíts meg! Nyisd meg ajkamat, járd át lelkemet, hogy Benned megnyugodva, örömmel szolgálhassalak! Ámen
Uram! Nehéz megértenem mindazt, amit tanítani akarsz nekem. Adj nekem kedvet, erőt és lehetőséget, hogy tanításaid által gazdagodjak, s gazdagíthassak másokat is! Ámen
Uram! Nehézségeim közepette hajolj le hozzám, s védelmezz szereteteddel! Ámen.
Uram! Neked van igazad egyedül, juttasd érvényre igazságod! Ámen
Molnár B Antal [ 2013-08-12 18:05 ]

Uram! Naponta ütközünk azzal, hogy irgalmatlan világban élünk. Kérünk, tégy minket békességed küldötteivé, hogy életünkben tükröződjék a Te irgalmadnak az áldása, s mások is felfedezhessék megbocsátás titkát! Ámen
Uram! Ne adj nekem nagy gazdagságot, hogy kevéllyé váljék a szívem, s ne is kísérts meg olyan szegénységgel, hogy elfordulva Tőled megtagadjalak Téged! Adj nekem bölcs szívet és építő értelmet, hogy helyemet megtalálva ebben a bonyolult világban szolgálhassalak Téged, embertársaim javára, mindenki örömére, meglelve lelkem békességét is! Ámen
Uram! Ne engedd, hogy elfelejtsem a Legfőbb Jót: a Tőled kapott szeretetet. Tedd távlatossá gondolkodásomat Szentlelked által, hogy ne essek önigazságaim vermébe, s tükröződhessen életemben, hogy mindannyiunkat szeretetre teremtettél. Ámen
Molnár B Antal [ 2013-08-12 18:05 ]

Zsolt. 51.1 (EFO) Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára; 2 Mikor ő hozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett. 3 Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet! 4 Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet; 5 Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem, forog. 6 Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, a mi gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. 7 Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. 8 Ímé te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. 9 Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. 10 Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, a melyeket összetörtél. 11 Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. 12 Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. 13 Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. 14 Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. 15 Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. 16 Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. 17 Uram, nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet. 18 Mert nem kívánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égőáldozatban sem gyönyörködöl. 19 Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg! 20 Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kőfalait. 21 Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai; az égő és egész áldozat: akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal.Molnár B Antal [ 2013-08-12 18:04 ]

Magyarázzuk, vagy bevalljuk?

Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. (Zsolt 51,6)
Van, aki úgy vétkezik Isten és embertársai ellen, hogy észre sem veszi. Ez neki a természetes, nincs semmilyen mércéje, eltompult a lelkiismerete is. Van, aki magyarázza, mentegeti a bűneit, enyhítő körülményeket keres. Más megpróbálja rejtegetni, mert bűn az, ami kiderül mondja. Egyesek dekorálják: nem loptam, hanem csak örömet akartam szerezni valakinek. Mindenki így tesz, ez csak egy kis botlás volt, mindnyájan gyarlók vagyunk... S nem vesszük észre, hogy miközben a mutatóujjunkkal másokra mutatunk, három ujjunk magunk felé irányul, és minket vádol.
Dávid őszintén bevallja: „Míg hallgattam,... egész nap jajgatnom kellett... erőm ellankadt, mint a nyári hőségben." Míg végül így döntött: „Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam... és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem." (Zsolt 32,3-5) Az 51. zsoltárban pedig megrendítő, konkrét módon vallja meg Istennek bűneit, és egyedül tőle remél feloldozást: „Ments meg, mert vért ontottam", „moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó... Tiszta szívet teremts bennem, Istenem..." (16., 9., 12. v.)
Isten igéje segítette el Dávidot is bűnlátásra, ő igazat adott Istennek, nevén nevezte bűneit, bevallotta teljes tehetetlenségét, és egyedül a bocsánatban reménykedett. És miután megkapta, ugyanolyan komolyan vette, mint előtte a bűnét. Hitetlen magatartás az, amikor valaki ezt mondja: nem tudom megbocsátani magamnak. Amit Isten megbocsátott, az olyan, mintha nem történt volna meg. Legyen békessége a kegyelmet kapott bűnösnek, és legyen hálás szüntelenül az elnyert bocsánatért! Ez is erőt ad ahhoz, hogy ne ismétlődjék a bűn.Molnár B Antal [ 2013-08-12 18:04 ]

A- Bocsánat.: A megbocsátás hiánya nem csak az úrral, hanem másokkal való kapcsolatainkat is megrontja.
"Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre, de aki folyton arról beszél, elszakad a barátjától." (Példabeszédek 17,9)

..nem voltál olyan, mint szolgám, Dávid, aki... csak azt tette, amit én helyesnek látok. (1Kir 14,8)
Ezt az erkölcsi bizonyítványt Isten állította ki Dávid királyról, jóval az ő halála után. Azért meglepő ez, mert Dávid Istenhez való hűsége mellett elkövetett súlyos bűnöket is. Elszerette egyik katonájának a feleségét, ezért megölette a férjet, hogy feleségül vehesse az özvegyet, s ennek ellenére ezt állítja róla Isten? Hogyan?
Úgy, hogy amikor Isten prófétája Dávid szemébe mondta ezeket a bűnöket, ő összetört, és keserű bűnbánattal megvallotta mindezt Istennek, kérve az ő bocsánatát. Aztán soha többé nem követett el hasonlót. Isten pedig megbocsátott neki. S most úgy beszél róla az Úr, mintha el sem követte volna a megbocsátott bűnöket. A radikális bűnvallást ilyen radikális bocsánat követi.
Aki nem is látja, mit vétkezik, vagy mentegeti bűneit, azon nem lehet segíteni, „...aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer." (Péld 28,13) Mert a bűnt nem lehet emberi erőfeszítéssel jóvátenni, csak isteni kegyelemmel megbocsátani. Dávid már semmit nem tudott volna jóvátenni abból, amit elkövetett.
A házasságtörő kapcsolatból született gyermek azonban meghalt. Mert „amit vet az ember, azt fogja aratni is" (Gal 6,7). A bűnbocsánat a bűneink örökkévaló következményére vonatkozik: a megbocsátott bűn nem zár ki az üdvösségből. Paráznák és gyilkosok nem örökölhetik Isten országát (Jel 22,15), de Dávid bocsánatot kapott ezekre a vétkeire.
Isten nem elengedte bűneink büntetését, hanem végrehajtotta azt - csak máson, az ő szent Fián. Jézusnak bele kellett pusztulnia abba, hogy mi ilyenek vagyunk. De aki hiszi, hogy Jézus helyette is meghalt, annak Isten az ő szent Fia igaz voltát tulajdonítja és adja. „...megigazított minket az ő vére által..." (Róm 5,9)
Molnár B Antal [ 2013-08-12 18:03 ]

ISTEN LELKE, SZÁLLJ LE HOZZÁNK!
(szöveg és dallam: Bányai Jenő)

1. Isten Lelke, szállj le hozzánk új korszaknak hajnalán!
Hitharcokban próbált néped, ím, előtted most megáll.

Kar: Zeng a hála néped ajkán, egy szív, egy cél szárnyat ad,
Jöjj, Úr Jézus, álld meg néped, Így Tehozzád hű marad!

2. Annyi korszak küzdelmében sorainkra szállt erőd,
Adtál nékünk Józsuékat, vezettek sok harcban ők.

Kar: Zeng a hála néped ajkán, egy szív, egy cél szárnyat ad,
Jöjj, Úr Jézus, álld meg néped, Így Tehozzád hű marad!

3. Néped újból most elindul, hisszük, hogy Te jössz velünk;
Jobbod megvéd, vezet minket, égi honba érkezünk.

Kar: Zeng a hála néped ajkán, egy szív, egy cél szárnyat ad,
Jöjj, Úr Jézus, álld meg néped, Így Tehozzád hű marad!

Molnár B Antal [ 2013-08-12 18:03 ]


FOHÁSZ.
(Szerző: Komlósi Gizella)

Fekete karját tárta ki az ördög
s lett belőle özönvíz a földön
rút leplét rázva cibálja a fákat
menekül előle ember s az állat.

Fohászt nem hallja zeng kacagása
fodrozó habok közt szállt alája...
templom kerengőn lélek harang járja
bennreked a fájdalom tengernyi sárban.

S ha majd karzaton Ave Maria szól
kísérje lelked a lágy dallamot.......
kérd: költözzék béke vízivilágba
tűnjön az ember örök gyarlósága.
Molnár B Antal [ 2013-08-12 18:02 ]

A TENGER ÁRJA.

1. A tenger árja bármily nagy,
Jó Atyád téged el nem hagy.
Ő mérte ki az óceánt,
És tőle függ a nagy világ.
Megtartja népét szüntelen,
Mert Jézus Úr a tengeren.

2. Ha csónakodba lép az Úr,
A zúgó tenger elcsitul.
Ő csendre inti szíved is,
Ha gondjaid közt rátekintsz,
Nem nyelhet el a félelem,
Mert Jézus Úr a tengeren.

Molnár B Antal [ 2013-08-12 18:02 ]

MÁR KERESZTEM VÁLLRA VETTEM
1. Már keresztem vállra vettem,
S érted mindent elhagyok.
Mindenem vagy; árva lettem,
Honja-vesztett szív vagyok.
Vágyat, célt a múltnak adtam,
Nincs már bennem vak remény,
Mégis gazdag úr maradtam:
Isten és a menny enyém!

2. Ember bánthat és zavarhat:
Szíved áldott menedék;
Sorsom próbál és sanyargat:
Édes csenddel vár az ég.
Nincsen bú, mely könnyet adjon,
Míg kegyelmed van velem,
Nincs öröm, mely elragadjon,
Hogyha nem benned lelem.

3. Lelkem, teljes üdv a részed,
Hagyd a bút s a gondot el,
Légy vidám, ha meg-megérzed:
Tenni kell még s tűrni kell!
Gondold el: ki Lelke éltet,
Milyen Atya mosolya?
Megváltód meghalt teérted:
Mit bánkódnál, menny fia?

4. Kegyelemből dicsőségbe
Szállj, hited majd szárnyat ad,
S az örök menny fénykörébe
Bevezet majd szent Urad!
Véget ér itt küldetésed,
Elszáll vándoréleted,
Üdvösséggé lesz reményed,
Égi látássá hited.

Molnár B Antal [ 2013-08-11 19:18 ]

Aranyosi Ervin: Varázsoló szeretet

Mi nem szenvedni jöttünk, – az élet többet ér!
Kutasd a boldogságot, mindent ezért tegyél!
Értelme van a létnek, s hidd el, ha megleled,
virágba borul minden, és ünnepel veled.
Bizony, tanulni jöttünk – kicsit lusták vagyunk,
- csak várunk a csodákra, s tett nélkül álmodunk.
Pedig csak néhány lépést kellene tenni még,
- s mi vissza-visszanézünk, mi sértett egykor, rég?
Félelmek gúzsba kötnek, – bolond hitrendszerek,
mert egykor ezt tanultuk! – Másként nem is lehet?
Törvények, rút szabályok, megannyi zord bilincs.
Ketrecbe zárva lelkünk, s kívül van a kilincs.
Ajtónk a szabadságra, csak szívvel nyitható,
csak mozdulatra vár, mint egy álló hintaló.
A lendület a lényeg, egy lépés, könnyű tett,
és új csodát varázsol a szív, a szeretet!
Molnár B Antal [ 2013-08-11 19:17 ]

Használd a fejed!
Napi remény -
"Ne légy szőrszálhasogató, használd a fejed - és a szíved! - hogy megítéld mi a jó és teszteld, ami igazán helyes." János 7:24 MGS fordítás akkor is vizsgáld meg.
Tegyél fel ilyen kérdéseket: "Ez az igazság? Ez megegyezik az igazsággal? Hogyan illeszkedik ez bele Isten világnézetébe?"
A Róma 12:2-ben Pál apostol ezt mondja: "Ne váljatok olyanokká, akik jól bele akarnak illeni és alkalmazkodni a kultúrájukhoz, anélkül, hogy gondolkodnának. Ehelyett szegezd a figyelmedet Istenre. ... Könnyedén ismerd fel, hogy mit akar tőled és gyorsan válaszolj rá. (MSG fordítás) Ez egy pillantkép az ítélőképességről, ahogy a te életedben munkálkodik.
A János 7:24-ben Jézus ezt mondja: "Ne légy szőrszálhasogató, használd a fejed - és a szíved! - hogy megítéld mi a jó és teszteld, ami igazán helyes." (MSG fordítás) Ez Jézus tanítása az ítélőképességről. Lényegében nem akarja, hogy szőrszálhasogató légy. Ne legyél megrögzött törvényeskedő, aki úgy éli életét, hogy mindent kritizál. De én elvárom tőled, hogy használd az eszed és ne csak automatikusan elhidd azt, amit hallasz vagy látsz.
Meg kell tanulnunk megítélni a dolgokat és tudatosan odafigyelni arra, hogy mit engedünk be az elménkbe. Hadd tegyek fel pár kérdést: Mindent elhiszel, amit az újságban olvasol? Mi a helyzet azokkal, amiket a magazinokban látsz, a rádióban hallasz vagy a TV-ben nézel? Mi van a Bibliában? Elhiszed, hogy mindaz, amit Isten mond igaz?
És itt van az a kérdés, amit olykor saját magamnak teszek fel: Miért töltünk több időt olyan valaminek a hallgatásával, olvasásával vagy nézésével, amiben nem hiszünk, mint azzal, amiben hiszünk?
Ezért van szükségünk arra, hogy az ítélőképességet használva éljünk. A Lukács 11:35-ben a Biblia ezt mondja: "Vigyázz azért, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen!"
Beszéljünk róla:
• Ha ahhoz használod az ítélőképességet, hogy értékeld amit olvasol, hallgatsz és nézel, ez min változtat abban, hogy hogyan töltöd az idődet?
• Mit gondolsz, miért töltünk több időt valaminek a nézésével, olvasásával és hallgatásával, amiben nem hiszünk, mint azzal, amiben hiszünk?Jézus nagyszerű ítélőképességgel rendelkezett. Ha olyanok szeretnénk lenni, mint ő, akkor meg kell engednünk a Szentléleknek, hogy megtanítsa ezt is nekünk. Az ítélőképesség azt jelenti, hogy értékelsz dolgokat. Nem csak egyszerűen automatikusan elfogadod, amit más mond neked. Utánajársz annak. Nem befolyásol a közéleti kultúra. Még ha egy talk showban, egy magazin címlapján említik azt a dolgot, vagy mindenki erről beszél, mert most épp ez a menő,
Molnár B Antal [ 2013-08-11 19:13 ]

HINNI KELL
Szerző: Komlósi Gizella

Mért vagyok én - tűnődöm szüntelen
vajon mi dolgom van idelenn?
Hiába, választ rá nem kapok,
értelmetlen gondolkodom.

Helyette inkább hinnem kellene.
A hit bátorít, bármiben hihetsz,
nélküle lelked üres verem,
melybe ha bele esel, vétkezel.

Erős vár, mit bevenni nem lehet,
nem is létezik csak.. képzelem,
mégis féltve őrzöm saját hitem,
már tudom mi a dolgom idelenn.

S teszem. Tehetnéd te is...
Majd ő lépésről lépésre vezet,
egyszer eljutok arra az útra is,
hol tűnődésem jutalmát elnyeri.
Molnár B Antal [ 2013-08-11 19:13 ]


JÖJJETEK MIND

1. Jöjjetek mind, ti, buzgó keresztyének,
Szemléljük őt, Krisztust, a nagy Királyt!
Ő égbe száll, hangzik már boldog ének,
Ujjongva zengi nagy diadalát.

2. Mennyekbe ér a fényes felhő szárnyán,
Szent sereg és angyalkar várja őt.
Megtörve már halál, verve a Sátán!
- Győzött az Úr! - A menny áldja a Hőst.

3. Országa vár, hol helyet készít nékünk,
Édeni hon, hova ő befogad.
Végtelen nagy kegye árjában élünk,
Mert Lelke áld, és üdvösséget ad.

4. Egy napon ő, ki trónol fönt az égben,
Ítélni jön élőt és holtakat.
Győzelme teljes a nagy mindenségben.
Feltámadunk, ránk örök nap virrad.
Molnár B Antal [ 2013-08-11 19:12 ]

A MENNYBE MENT JÉZUSHOZ
Szerző: Bódás János

Uram, ha most onnan lenézel,
lásd: a lét most sincs tele mézzel,
hogy rengeteg bűn, kapzsiság van
e szüléstől nyögő világban.
Még nem mérték az igaz ember,
az az "igaz," kinél a fegyver,
az akar "jót," aki hatalmas,
a szegény, gyenge neve: hallgass!
... BÉKE?!... Öt kontinens rivallja
s a kapzsi ember meg se hallja,
sőt, a nevedben ölni készül,
s Te is, nem úr vagy már, de vádlott:
-- így váltottad meg a világot?

Engem nem tántorít el Tőled,
ha nem mindig látom erődet,
de száz ok, érv, kínos eset
szól napról napra ellened
s a gyenge hit megtántorul,
ha nem látja: Te vagy az Úr!

Uram, nem magamért esengek,
de százmillió ember szenved,
tetű, éhség, rabszolga-járom
gyötri őket. Ezeket szánom.
Mocsok, sötét odúk penésze
s börtönfenék... Ez sokak része.
Csontváz-anyák korcsokat szülnek
s mind átkozódva, sírva tűrnek,
szívük már robbanásig megtelt
atom-erejű gyűlölettel...

A szenvedők nevében kérlek,
add, hogy legyen élet az élet,
ne köss békét herék hadával:
a munkát övezd glóriával.
Nem kívánjuk, hogy Tündérország
legyen a Föld... Hadd hulljon orcánk
harmata - de legyen az ember ember,
nemes, szép küzdelemben.

Tedd ujjongóbbá dalainkat,
ritkítsd meg sûrû sóhajunkat
s adj jó békét - ne majd a mennyben,
de a Földön is!... Ámen, ámen.
Molnár B Antal [ 2013-08-11 19:07 ]

Hisszük és valljuk a Szentlélekről, hogy Ő az Atyával és a Fiúval egyenlő örök Isten.
A teremtés munkájában is résztvett.
Egyedül Ő a helyettese Jézus Krisztusnak a Földön. Isten gyermekeinek legfőbb és tévedésektől mentes tanítója és vezetője.
Isten kitölti az Ő Szentlelkét azokra, akik őszinte szívvel térnek meg Őhozzá és kérik azt tőle.
Isten a Szentlélek által osztja ki a lelki ajándékokat, úgy amint Ő akarja.
Molnár B Antal [ 2013-08-10 20:32 ]


A SZERETETBEN ISMERTELEK MEG
(Szerző: Páskulyné Kovács Erzsébet)

A szeretetben ismertelek meg
abban a forró, égő lázban,
abban az isteni vágyakozásban,
ahogy kerestél.

Addig ismeretlen voltál nékem,
csak kerülgetett képzeletem,
megrajzoltam magamnak képed,
próbáltam formát adni néked,
de nem sikerült.

S mert láttad, vágyom tudni, ki vagy:
megfejtetted előttem önmagad.

A végtelen ég kéklő mezején
egy csillag indult el énfelém.
Megállt fölöttem, s néztem ott
azt a remegő, fénylő csillagot:
és közben történt valami velem.

- A szívemben kettéhasadt az élet,
jászol formája lett a mélyedésnek:
és fájni kezdett bennem a bűn.

- Majd egy kereszt lett a tátongó résben,
s ott láttam szörnyű szenvedésben
vonagló, véres, könnyes arcod:
ott vívtad értem a harcot,
hogy megismerjelek.

- Most már tudom, ki vagy,
milyen a lényed:
minden képzeletem semmivé lett.
Ilyet gondolni sem tudtam, mertem,
én ilyen érzést még nem ismertem.

Rád csodálkozom, és sírva kérdem,
hát ilyen Istenem vagy nékem?
Aki jászlon, kereszten,
véres halálon át jöttél,
hogy megismerjelek:
megtanuljam, milyen szereteted?
Molnár B Antal [ 2013-08-10 20:32 ]


„Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.”
(1. Péter 1:18-19)


NEM ARANY ÉS NEM EZÜST

1. Nem arany és nem ezüst,
Nem kincs az óhajom;
Tudni csak azt szeretném:
Uram szeret vajon?
Nincs nyugalma lelkemnek,
Bizonyosságot vár:
Élet könyvébe vajon
Nevem beírva áll?

Refrén:
Hogy nevem ott álljon,
Csakis azt kívánom,
Hogy az Élet könyvébe
Beírva ott álljon!

2. Sok az én bűnöm nagyon,
Mint a parton fövény,
De hatalmas Segítőm
Kegyében bízom én.
Hófehérre tisztítja
Kifolyt vére lelkem,
S így merem ezt kérdezni:
Ott van-é a nevem?

Refrén:
Hogy nevem ott álljon,
Csakis azt kívánom,
Hogy az Élet könyvébe
Beírva ott álljon!

3. Mennyei Jeruzsálem
Minden útja fényes,
És tizenkét kapuja
Drágakővel ékes;
Hol hangos hárfák pengnek,
Hol nincs a bú jelen.
Halleluja! Tudom már,
Ott van az én nevem.

Refrén:
Hogy nevem ott álljon,
Csakis azt kívánom,
Hogy az Élet könyvébe
Beírva ott álljon!
Molnár B Antal [ 2013-08-10 20:32 ]

BÍZOM CSENDESEN
(Szerző: Ismeretlen, németből fordította Túrmezei Erzsébet)

Uram, mert erősen tart hű kezed,
Bízom csendesen.
Mert szereteted hordoz és vezet,
Bízom csendesen.
A bátorságot, erőt Te adod.
Dicsérlek ! Szent a Te akaratod.

Uram, mert megváltottad életem,
Bízom csendesen.
Mert vérző bárány lettél érettem,
Bízom csendesen.
Veled győzök le poklot és halált.
Formálj engem bárányarcodra át!

Mert Atyádnál közbenjársz érettem,
Bízom csendesen.
Mert győzelmesen Te jársz énvelem,
Bízom csendesen.
Rád nézek, ha ellenség ostromol.
Jobb menedéket nem lelnék sehol.

Bár a jövendő újra ködlepett,
Bízom csendesen.
Tudom, Te véghez viszed tervedet,
Bízom csendesen.
Ha nem látok, csak egy lépésre még.
Te magad jársz velem, és az elég.

Molnár B Antal [ 2013-08-10 20:31 ]

Hozd ki a legtöbbet a mából!
Mai ige - p, „Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt…” (Zsoltárok 118:24) Isten határozza meg életed napjainak számát, de te döntesz arról, hogyan töltöd azokat.
Mi a probléma az egyéni dolgaiddal ?
Napi remény –
Márk ev. 8: 31 - 37
"Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri lelkében pedig kárt vall? Van valami, ami többet ér a lelkednél?" (Mt 16.26 )
Az élet egyre komplikáltabb lesz. És ráadásul egyre több cuccot szerzünk be. Ezekkel a dolgokkal a legfőbb probléma az, hogy minél több van belőlük, annál több törődést igényelnek- annál többet kell takarítani, annál jobban kell rájuk vigyázni, annál jobban kell őket biztosítani, és annál többet kell őket javítani.
Nem tart már sokáig, míg eljön az az idő, amikor a dolgaid fogják meghatározni az életedet. Lefogadom, hogy sokkal több cuccod van, mint a szüleidnek volt ebben az időben. Tény az is, hogy ma egy egész olyan részleg létezik, ami 50 éve nem létezett még. Ezt személyes raktárkészletnek hívjuk. Ez az, ami miatt nincs elég hely a házadban, ezért egy raktárhelyiségbe viszed őket és fizetned kell azért, hogy ezeket tárolják.
Nagyon sok ember gondolja azt, hogy az élet célja, hogy gyűjtögessünk. Láttad már ezt az autómatricát, amelyen ez áll: "Az aki a legtöbb játékkal hal meg, az a nyertes." Az igazság az, hogy: aki a legtöbb játékkal hal meg, attól még halott marad.
De az életed nem a dolgaidról szól, amiket összegyűjtöttél. Isten nem erre teremtett téged. Nem arra alkotott, hogy folyamatosan csak gyűjts és gyűjtögess.
Tehát mennyi mindenre van még szükséged ahhoz, hogy boldog legyél? A Mt 16,26-ban Jézus azt mondja: "Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkét elveszíti? Van-e értékesebb dolog a lelkednél?"
Jézus egy nagyon egyszerű életet mutatott be. Nem olvasod azt róla, hogy gyűjtögető életmódot folytatott volna. Az idejét és az energiáit a kapcsolataiba fektette be- mert tudta, azok sokkal értékesebbek, mint bármennyi és bármilyen dolog a világon. Beszéljetek róla:
- Ha valaki belenézne az életedbe, mit mondana, mi az értékesebb számodra: a dolgaid vagy a kapcsolataid?
- Mi kell megváltozzon a hozzáállásodban a dolgaid felé, hogy még inkább hasonlóvá válhass Jézushoz?
Molnár B Antal [ 2013-08-10 20:30 ]

--- Mi a probléma a cuccaiddal?
Napi remény -
"Mi a hasznunk, ha az egész világot meg is nyerjük de elveszítjük a saját lelkünket? Érhet-e bármi többet, mint a lelkünk?" (Máté 16:26 NLT fordítás)
Az élet egyre csak bonyolódik. És ráadásul egyre több mindent halmozunk fel az életünkben. Az a baj ezekkel, a dolgokkal, hogy minél több mindenünk van, annál nehezebb mindenről gondoskodni - minél többet tisztítod őket, annál jobban kell őket óvni, biztosítani és végül javítani.
Hamar eljön az a pillanat, amikor ezek a cuccok el kezdenek uralkodni rajtad. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy már most több cuccod van, mint a szüleidnek volt. Vannak olyan iparágak, amik még nem is léteztek 50 évvel ezelőtt. Az egyik ilyen a személyes raktárak. Már nincs is elég hely a cuccaidnak a lakásodban, szóval kibérelsz egy raktárt, hogy ott tárolod őket, és közben még fizetsz is érte!
Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy az életünk értelme abban merül ki, hogy egyre több mindent gyűjtögessünk. Van olyan autós matrica ami azt mondja, hogy "Akinek a legtöbb játéka van amikor meghal, az nyer." Az igazság azonban az, hogy "Akinek a legtöbb játéka van amikor meghal... az meghal."
Az élet azonban nem a dolgokról szól. Isten nem így alkotott meg minket. Nem az a célunk, hogy állandóan csak gyűjtögessünk!
A minap Twitteren (@rickwarren) ezt az üzenetet küldtem: A Majd ha ! Akkor gondolkodás az hazugság: "Majd ha meglesz amit akarok, akkor boldog leszek."
Szóval mi kell még ahhoz, hogy boldog legyél? Máté 16:26-ban azt olvashatjuk, hogy "Mi a hasznunk, ha az egész világot meg is nyerjük ,de elveszítjük a saját lelkünket? Érhet-e bármi többet, mint a lelkünk?" (Máté 16: 26 NLT fordítás)
Jézus egy nagyon egyszerű életformát mutatott be. Nem látjuk, hogy gyűjtögetne! Az egész életét és energiáját a kapcsolatépítésnek szentelte - azért, mert tudta, hogy ez sokkal fontosabb, mint a világ összes cucca.
Beszéljétek meg:
• Ha valaki megnézné az életedet, akkor mit mondana, hogy mi a fontosabb számodra: a tárgyaid vagy a kapcsolataid?
• Hogyan kell, megváltoztasd a hozzáállásodat a tárgyak iránt, hogy sokkal inkább olyan legyél, mint Jézus
Molnár B Antal [ 2013-08-10 20:30 ]

Isten szeret minden gyermeket, minden gyermeket a Föld színén , és Ő tudja a nevünket , néven szólít minket , ott vagyunk az Ő szívén.
-------------------------------------------------
Jézus szeret minden kicsi gyereket...

Jézus szeret minden kicsi gyereket,
Jézus szeret minden kicsi gyereket,
Jézus szeret minden kicsi gyereket,
Minden kicsi gyerek jöhet hozzánk.

Egy kicsi, két kicsi,
három kicsi gyereket,
négy kicsi, öt kicsi,
hat kicsi gyereket,
hét kicsi, nyolc kicsi,
kilenc kicsi gyereket,
Minden kicsi gyerek jöhet hozzám.
----------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-08-10 20:29 ]

Örvendező szív.

Az örvendező szív megszépiti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket

Az igaz szeretethez vezető úton az első lépés, hogy úgy kell a másikhoz odafordulni, hogy érte semmi jutalmat ne várjak, és magából az odafordulásból nyerjek magam számára boldogságot és megelégedettséget.

Ha mégis kapok valamit, akkor az egy plusz ajándék.

,,A tisztelet jele, ha megpróbáljuk megérteni mások érték rendjét. Nem kell elfogadni de, meg kell próbálni megérteni. A gyűlölködést a más nézetekkel való ijesztgetést csak önző politikai érdekek diktálhatják. ..."

,,A bátorság nem a félelem hiánya, hanem a döntés, hogy létezik fontosabb dolog a félelemnél. A bátrak talán nem élnek örökké, de az óvatos egyáltalán nem él."
Kalkuttai Teréz anya: Öröm.
Az öröm imádság, az öröm erő.
Az öröm háló, amellyel lelkeket foghatunk.
Isten szereti az örvendező imádságot.
A legjobb módja, hogy Istennek hálát adjunk:
ha dolgunkat örömmel tesszük.
A szerető szív vidám szív.
Ne engedd, hogy a gondok úgy hatalmukba kerítsenek;
hogy miattuk elfelejtsz örülni a feltámadt Krisztusnak.
Mindnyájan Istenhez vágyódunk, a mennyországba,
de hatalmunkban áll, hogy már most és itt nála legyünk a mennyben,
s minden pillanatban boldogságban részesüljünk.
Ez azt jelenti:
szeressünk úgy, ahogyan ő szeret,
segítsünk, ahogyan ő segít,
adjunk, ahogyan ő ad,
szolgáljunk, ahogy ő szolgál,
mentsük meg az embert,
ahogyan ő megment minket,
huszonnégy órán át vele legyünk,
és a legnyomorúságosabb öltözékben is felismerjük.Molnár B Antal [ 2013-08-10 20:29 ]

"Mert a keresztről való beszéd bolondság, ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje" (Pál I. lev. a Korinthusbeliekhez, 1. 18.)
Weöres Sándor: Kereszt-árnykép.
A kereszt felső
ága égre mutat,
nagy örömhírt tudat:
„itt van a te utad”

a kereszt két karja a légbe szétszalad,
rajta sovány kezek tört vért virágzanak:
„vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad,
kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad”

a keresztnek alsó
ága földre mutat:
„vesződj: itt áss kutat,
lásd benne arcodat.”
Engedjük, hogy az evangélium mondja el az Evangéliumot!
Egy sorozat kettős céllal:
1. Hirdetni az evangéliumot minden nép között (Márk 13,10)
2. Felkészíteni a szenteket a szolgálat végzésére (Efézus 4,12)

A Kereszt-Kérdések szeretné újra a figyelem középpontjába állítani Jézus Krisztus varázslatosan vonzó, de az Ő követésével járó nehézségeket sem rejtő Evangéliumát, mégpedig Márk evangéliuma segítségével.
A célja, hogy rádöbbentse a hallgatókat olvasása által Isten kibeszélhetetlen kegyelmére: az Atya elküldi egyetlen Fiát, hogy meghaljon a kereszten, elhordozva azt a büntetést, amit nekünk kellene, és vállalva az elhagyatottságot, hogy nekünk soha ne kelljen megtudnunk, mi az. Az Evangéliumot akarja visszaadni annak minden gazdagságával, hogy Isten nagysága nyilvánvalóvá válhasson mindenki előtt.
karakas edina [ 2013-08-10 16:01 ]

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMolnár B Antal [ 2013-08-09 18:47 ]

DICSÉRJED URADAT!
Szerző: Pecznyík Pál

Dicsérjed Uradat Istennek hű népe,
te vagy országának, legfényesebb éke.
Dicsérjed Uradat, Ki vérén megváltott,
oly hont készít néked, mit szemed nem látott.
Angyalok milljói mennyben Őt dicsérik,
Őt dicséri minden, a földtől az égig!
Emberek ajkukkal, csillagok fényükkel,
repdeső madárkák,csodás énekükkel.
Urunkat dicsérik folyók és tengerek,
hósapkás hegyormok,zöldruhás fenyvesek.
Dicséri Nap a Hold, villámok, viharok,
égen úszó felhők, éjszakák, nappalok.
A teremtett világ, zengő énekkarban,
dicséri az Urat, zenében és dalban.
Dicsérd te is Urad, menyasszonyi népe,
készül már menyegződ,Jézussal az égbe!
Molnár B Antal [ 2013-08-09 18:46 ]

FEL, KRISZTUS JÉZUS OLDALÁN.

1. Fel, Krisztus Jézus oldalán, itt az idő!
Öltse magára fegyverét minden hívő!
Az örök Isten szent Fia küzd véletek;
Csak aki benne bízik, az nyer győzelmet!

2. Mind, aki bátran mellé áll, hatalmat kap,
Új hitet, új reményt, erőt nyer nap, mint nap.
Tiszta legyen hát minden bűntől szívetek,
Az Ige fegyverével folyton éljetek!

3. Nem győz az ősi ellenség, nem érhet célt:
Krisztus az Úr, a bűn láncát ő törte szét.
Elmúlik bánat, gond, nem rémít zord halál,
Mert aki Krisztus által győz, az jót talál.

Molnár B Antal [ 2013-08-09 18:46 ]

ADJ CÉLT ÉS ÉRTELMET
Szerző: Csiszér László.

/: Adj célt és értelmet egész életemnek,
teremtő Istenem! :/

1. A múltnak és a jelen pillanatnak,
a mának és az eljövendő napnak,
ami boldoggá tett, vagy boldogságodhoz,
mindannak ami fájt vagy fájni fog.

2. Az éjszakának és a fénynek,
a kiáltásnak és a csendnek,
az elbukásnak s a győzelemnek
a némaságnak és a könnynek.

/: Benned van értelme, célja életemnek,
feltámadt Krisztusom! :/

Molnár B Antal [ 2013-08-09 18:45 ]

Nem meglepő, amikor az Újszövetség emlékeztet minket arra, hogy a "törvény és a próféták", melyeket az Ószövetség tartalmaz, az alapjait képezik megértésünknek Krisztus személyét illetően (ApCsel.26:22; - De Istentől segítséget vévén, mind e mai napig állok, bizonyságot tévén mind kicsinynek, mind nagynak, semmit sem mondván azokon kívül, amikről mind a próféták megmondották, mind Mózes, hogy be fognak teljesedni:”-
28:23; -- Hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni e népnek és a pogányoknak”
Molnár B Antal [ 2013-08-09 18:45 ]

-----------------------------------------------------------------

"Gyermekeinket nem megvédeni kell az élet nehézségeitől, hanem alkalmassá tenni őket azok leküzdésére."
-----------------------------------------------
Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit egy életen át hordunk mosolyogva, csendesen.
Csend s üresség honol ott ahol zsivaj s kacaj és nevetés dalolt. Magány porosodik napról napra csak egy emlék, mi néha megzavarja. Csak egy emlék ősidők szavával egy emlék egy más világ dalával.
________________________________________
Az egyetlen hasznos hazugság a gyógyszer. - Platón
------------------------------------
"Nem kell száz barátra szert tenned, csak legyenek igaz barátaid, akikkel százszor annyit tudsz törődni. Nem baj, ha csak egy van, de vele egy örökké tartó barátságon át törődhetsz."
---------------------------------------------------------

Molnár B Antal [ 2013-08-09 18:45 ]

--- Legyetek mindig kedvesek és együtt érzők!

Krisztus,,Testének" egysége

" legyetek mindig kedvesek és együtt érzők! Bocsássatok meg egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban." ( Ef. 4 : 32 ).

A kedvesség és jóság ugyan olyan felüdítő, mint a lágy szellő és a hűsítő ital egy forró napon. Kellemes légkört teremtenek a családban.

A kedvesség vonzó tulajdonság,amely a mások iránti őszinte törődésből fakad. Ez a törődéssegítő kész tettekben és figyelmes szavakban nyilvánul meg.

A jóság csak úgy, mint a kedvesség, egy pozitív tulajdonság,amelyet úgy tudunk kimutatni,ha jót teszünk másokkal.. Ezt a tulajdonságot az adakozó szellem jellemzi ( Csel 9 : 36 , 39 : , 16 : 14 , 15 )

De a jóság több ennél. A jóság erkölcsi kiválóság. Nem csak tettekben mutatkozik meg, hanem az ember egész lényét át kell,hogy hassa.

Gondolj egy gyümölcsre amely ,édes érett,és se kívül se belül nincs benne hibás rész. Ehhez hasonlóan a szent szellem segítségével kifejlesztett jóság egy keresztény életében mindenütt jelen van ( Ef 5 : 8 , 9 ) ..
Molnár B Antal [ 2013-08-09 18:44 ]

Milyen fal áll közted és Isten áldásai között? Korlátozott források? Múltbeli kudarcok? A feladat túl nagynak tűnik, te pedig túl kicsinek érzed magad? Állj fel, és mondd:

"Mert veled harci seregen is átfutok, Az én Istenemmel kőfalon is átugrom.

Veled együtt még az ellenséges seregen is áttörök!
Istenemmel minden akadályon átjutok!" (2Sámuel 22:30).

Ahelyett, hogy beletörődnél abba, amit látsz és amit az érzéseid súgnak, állj rá Isten ígéreteire, amiket Igéjében adott. A fal másik oldalán győzelem vár.
Molnár B Antal [ 2013-08-07 10:38 ]

Akik az úrban.
Boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)
Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és
csúfolódók székében nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő
törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. (Zsolt 1:1–2)
Boldogok mindazok, a kik ő benne bíznak! (Zsolt 2:12b)
Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az,
akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. (Zsolt 32:1–2)
Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának. (Zsolt 33:12)
Boldog az az ember, a ki ő benne bízik. (Zsolt 34:8)
Molnár B Antal [ 2013-08-07 10:38 ]

Mit jelent az Úr napja? Kérdés: Mit jelent az Úr napja?
Válasz: Az „Úr napja” kifejezés általában olyan eseményeket jelöl, amelyek a történelem végén következnek be (Ézsaiás 7, 18–25), és gyakran szorosan összekapcsolódik az „azon a napon” kifejezéssel. Megértésük egyik kulcsa, hogy egy olyan időszakra utalnak, amelyben Isten – közvetve vagy közvetlenül – személyesen avatkozik be a történelembe, hogy véghez vigye tervének egy bizonyos részét.
Az emberek többsége egy olyan időszakra vagy konkrét napra gondol az „Úr napja” hallatán, amikor beteljesedik Isten terve és célja a világgal és az emberiséggel. Egyes kutatók úgy vélik, hogy az Úr napja nem egyetlen nap lesz, hanem egy hosszabb időszak, és ez idő alatt Krisztus uralkodik majd az egész világban, mielőtt megtisztítaná a mennyet és a földet, hogy az emberiség beléphessen az örökkévalóságba. Mások szerint egy hirtelen esemény lesz az Úr napja, amikor Krisztus visszatér a földre, hogy megmentse azokat, akik hűek maradtak hozzá, és örök kárhozatba küldje a hitetleneket.
Az „Úr napja” kifejezés az Ószövetségben tizenkilencszer szerepel (Ézsaiás 2:12; „…Mert a seregek Urának napja eljő…” 13:6, 9; …” Jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja,…” Ezékiel 13:5, …” hogy megállhassatok a harcban az Úrnak napján….” 30:3; …” Mert közel egy nap és közel az Úrnak napja,…” Jóel 1:15, …” Jaj ez a nap! Bizony közel van az Úrnak napja,…” 2:1,…” mert eljő az Úrnak napja; mert közel van az….” 11,31; 3:14; Ámósz 5:18,…” Jaj azoknak, akik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja?...”20; Abdiás 15; …” Mert közel van az Úrnak napja minden népek ellen…” Zofóniás 1:7,…” Hallgass az Úr Isten orcája előtt, mert közel van az Úrnak napja,…”14; Zakariás 14:1; …” Ímé, eljön az Úrnak napja, …” Malakiás 4:5),…” eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. …”.Molnár B Antal [ 2013-08-07 10:37 ]

az Újszövetségben pedig négyszer (Cselekedetek 2:20; …” A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja….” 2 Thesszalonika 2:2; …” mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja….” 2 Péter 3,10), …” Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj…”de más helyeken is történik rá hivatkozás (Jelenések 6:17; …” Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?...”16:14).
Az Úr napjáról szóló ószövetségi versek gyakran a fenyegető közelség és a félelemmel teli várakozás érzetét keltik: Úr napja” (Zofóniás 1:7). Ez azzal magyarázható, hogy az Úr napjára utaló igerészek – számos más ószövetségi próféciához hasonlóan – gyakran egyszerre szólnak a jövendölés közeli és későbbi beteljesüléséről. Az Úr napjára utaló ószövetségi igék némelyike olyan történelmi csapásokról szól, amelyek részben már beteljesedtek (Ézsaiás 13:6–22; Ezékiel 30:2–19; Jóel 1:15, 3:14; Ámósz 5:18–20; Zofóniás 1:14–18), míg mások az idők végén bekövetkező isteni ítéletet vetítenek előre (Jóel 2:30–32; Zakariás 14:1; Malakiás 4:1, 5).
Az Újszövetség a „harag” napjáról, a „meglátogatás” napjáról és „a mindenható Isten nagy napjáról” beszél, továbbá egy olyan mindmáig beteljesületlen eseményről, amikor Isten kitölti haragját a hitetlen Izraelre (Ézsaiás 22; Jeremiás 30:1–17; Jóel 1–2; Ámósz 5; Zofóniás 1) és a hitetlen világra (Ezékiel 38–39; Zakariás 14). A Biblia arra figyelmeztet, hogy „az Úr napja” hamar jön el, akár a tolvaj az éjszakában (Zofóniás 1:14–15; 2 Thesszalonika 2:2), ezért a keresztyéneknek éberen és készen kell várniuk Krisztus eljövetelét, amely bármelyik pillanatban bekövetkezhet.
De nem csupán az ítélet napja lesz az a nap, hanem az üdvösségé is, mert Isten megmenti Izrael maradékát, betejesítve ezzel ígéretét, mely szerint „üdvözülni fog az egész Izrael” (Róma 11:26). Megbocsátja bűneiket, és helyreállítja választott népét azon a földön, amelyet megígért Ábrahámnak (Ézsaiás 10:27; Jeremiás 30:19–31, 40; Mikeás 4; Zakariás 13). Az Úr napjának végső kimenetele pedig ez lesz: „Porba hajtja az ember büszkeségét, és megalázza a halandók nagyságát. Csak az Úr magasztaltatik föl azon a napon.” (Ézsaiás 2:17). Az Úr napjával kapcsolatos próféciák teljes és végső beteljesedése a történelem végén várható, amikor Isten természetfeletti erejével megbünteti a gonoszt és valóra váltja minden ígéretét.
Molnár B Antal [ 2013-08-05 12:33 ]

Napi Ige és Gondolat –
Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. (Préd 4:9-10)A házasságra készülő fiatalok azt hiszik, hogy csak remélni kell és lehet a tartós kapcsolatot, boldogságot egymás oldalán. Hogy mennyire nem így van, azt a következő történet támasztja alá:A pályaudvaron egy idős bácsi a feleségét várja. Mikor a nénike megérkezik, megölelik egymást:- De jó, hogy végre megjöttél, úgy hiányoztál! - szól a bácsi.- De jó, hogy végre látlak, olyan hosszú volt ez a két nap. - válaszol a néni. A közelben álldogáló fiú, aki a barátnőjét várja, meghatódik a jelenet láttán és odalép hozzájuk: Ne tessék haragudni, önök mióta házasok?- Éppen 50 éve. - hangzik a válasz.- Remélem mi is ilyenek leszünk ötven év múlva a kedvesemmel - mosolyog a fiú. A bácsi odalép hozzá, megfogja a vállát és azt mondja: - Fiatalember, maga ezt ne remélje. Maga ezt döntse el. A nap gondolata: A kicsiny hit is képes üdvözíteni, de nem képes Isten dicsőségére nagy dolgokat véghez vinni. (Spurgeon) ************* Én csak továbbítom azokat
Molnár B Antal [ 2013-08-05 12:30 ]

AZ ÚR CSODÁSAN MŰKÖDIK..

Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.
Tenger takarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan.
Mint titkos bánya mélyiben, formálja terveit.
De biztos kézzel hozza fel, mi most még rejtve itt!

Ne félj tehát kicsiny csapat, ha rád felleg borul.
Kegyelmet rejt s belőle majd áldás esője hull.
Bízzál az Úrban rólad Ő meg nem feledkezik.
Sorsod sötétlő árnya közt, szent arca rejtezik!

Bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág.
Bár mit sem ígér bimbaja, pompás lesz a virág.
Ki kétkedőn boncolja Őt, annak választ nem ád.
De a hívő előtt az Úr megfejti önmagát!
-----------------------------------------
Ez kedves ének, mindég eszem,be jut , ha kegyelmére gondolok az Úrnak.kb-1950-valamennyirt írtunk mikor egyik barátommal, aki által az Úrat megtaláltam-/ már nincs közöttünk/ elmentünk Vele az édesapja sírjához, Mindszentek alkalmával a Megyeri temetőbe./
Ott láttam egy nyomorék embert ,kinek hiányzott mind a két lába,
ült egy kerekes gördeszkán, és tangóharmonikával játszottad ezt az éneket.november volt , csaknem térdig érő hó, fagy ,és Ő játszotta ,és játszotta ,csak a temető kapuban!!
Dicsőség sz Úrnak !!
tóni bácsi

Molnár B Antal [ 2013-08-05 12:24 ]

"Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!" Zsoltárok 51:12

TEREMTS BENNEM TISZTA SZÍVET..

Teremts bennem tiszta szívet ó, Uram.
Az erős lelket újítsd, meg bennem
Teremts bennem tiszta szívet ó, Uram.
Az erős lelket újítsd meg bennem

Ne vess el engem a Te orcád elől
. Szentlelked ne vond meg tőlem.
Támogass az engedelmesség lelkével.
Szabadításod örömét add nekem!

Teremts bennem tiszta szívet ó, Uram.
Az erős lelket újítsd, meg bennem

Molnár B Antal [ 2013-08-05 12:23 ]

Gondolatok az életről
" A te életeden csak az Úr fordíthat, és ha fordítani akar, akkor már meg is tette, és elrendelte a születésed percében, elkárhozol e vagy üdvözülsz. Ami a születésed és a halálod között történik, az nem számít. Az csak egy pillanat. " (Szabó Magda)
" Ha nem tudod kihasználni a percet, hiábavalósággal töltöd az órát és a napot, majd az egész életedet. " (Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin)
" Milyen parányi része az életünknek, amit csinálunk, vagy amit mondunk. A valódi életünk a gondolatainkban zajlik, és azt nem ismeri más, csak mi. " (Mark Twain)
" Nincs gyönyörűség, csak a fájdalomban; nincs keserűség, csak az örömökben. Bánat és öröm neve egy: Élet. " (Hioszi Tatiosz)
" Minden művészet haszontalan. Nem a művészet utánozza az életet, hanem az élet a művészetet. " (Oscar Wilde)
" Az ember úgy változtathatja meg életét, hogy megváltoztatja gondolkodását. " (William James)
" Élni annyi, mint küzdeni. " (Lucius Annaeus Seneca)
" Rajta áll, megteremti-e valaki magának a jövőbeni emlékeit, vagy sem. " (Jodi Lynn Picoult)
Molnár B Antal [ 2013-08-05 12:22 ]

Örök, nagy hatalmú mennyei szent Isten . Tinódi Sebestyén (1505-1556)
Örök, nagy hatalmú mennyei szent Isten,
Minden dolgaimban benned van reményem,
Te vagy oltalmam, vigaszom nékem.

Hogyha bánat árja szemeimre zúdul:
Szívem fájdalmára balzsamot ád az Úr,
S felszárad a könny, a seb begyógyul.

Kínok, hogyha gyötrik lelkemet halálra:
Sóhajom akkor is Istenemet áldja,
Hiszen föltámaszt egy szebb világra.
--------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-08-05 12:22 ]

Zengjen hálaének. Régi magyar ének, Eszterházy Pál (1635-1713)
Zengjen hálaének,
Minden ajkon zengjen!
Isten szent nevének
Hő imát rebegjen.
Mindaz, aki tudja,
Hogy az Úr kegyelme
Minden bánatunkban
Gyógyírt hoz sebünkre.

Isten szent szerelmét
Jézus hozta hozzánk.
Hogyne zengne mindig
Róla csak szívünk, szánk?
Ó, mi nagy dicsőség,
Jézus a mi éltünk!
Ó, csudálja föld s ég:
Krisztus szenvedt értünk
Molnár B Antal [ 2013-08-05 12:21 ]

Hálás vagyok az Úrnak, hogy mindez ideig hordozott, és kegyelmével Irgalmával vett körül, hogy áldását élvezhetek több mint 60-esztendeje.
Jó hofgy még mindez ideig szolgálhatom az Úr ügyét, idősek otthonában és az interneten keresztül is.
Csodás Kegyelmét, Szeretetét nem tudom felfogni még mindég, "miért épen én??"
Dicsőség .Imádat, Köszönet, Hála mindenkor, mindenért az Úrnak!!
tóni bácsiMolnár B Antal [ 2013-08-03 16:56 ]

.Jézus mondja: "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és
cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára
építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek,
feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott
össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket
a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki
homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek,
feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és
teljesen elpusztult." Mt 7,24-27.
HOMOKRA HÁZADAT NE HELYEZD
Szerző: ismeretlen
Homokra házadat ne helyezd!
Folyó se legyen közel!
Lehet kellemes a hely,
de ha így építkezel,
félek kezdheted majd még egyszer.

Inkább a sziklán, álljon fenn a ház!
Legyen a szilárd kőalapon erős vár.
Szél fúj, zúg az ár,
a béke Istene vár!


Molnár B Antal [ 2013-08-03 16:55 ]

Céllal vagyunk itt!

"Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk." (Efézus, 2:10)

Isten olyan szolgálatra hív téged, amely minden képzeleted felülmúlja.
Azért születtél meg erre a földre, hogy eszköz légy Isten kezében.

Nem csak ezért teremtett meg, hogy fogyassz és elhasználj dolgokat: ételt, levegőt és hogy helyet foglalj. Isten arra tervezett el Téged, hogy változást hozz az életeddel.
Azért teremtett, hogy hozzáadj az élethez a földön, és ne csak elvegyél belőle.
Isten azt szeretné, ha valamit vissza is tudnál adni.

A Biblia azt mondja, hogy "Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk." (Ef.2:10)

Ezek a "jó cselekedetek" a te szolgálatod a világ felé. Ahányszor mások felé szolgálsz, bármilyen módon teszed is, olyankor igazából az Urat szolgálod, és eleget teszel annak, amire Isten elrendelt Téged. (Kol.3:23-24, Máté 25:34-45, Ef. 6:7)

Az, amit Isten Jeremiásnak mondott, az rád nézve is igaz: "Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek."(Jer.1:5)

Amikor a legtöbben arra gondolnak, hogy "népek prófétájává" tesz embereket az Úr, akkor egyből papokra, pásztorokra, illetve hivatásos papságra asszociálnak, pedig az Úr azt mondja, hogy valójában az ő családjának minden egyes tagja Őt szolgálja.
A Bibliában az a két szó, hogy "szolga" és "lelki munkás" szinonimák, épp úgy, mint a szolgálat és a lelki munka. Ha keresztyén vagy, akkor te egyben már lelki munkás is vagy, és amikor szolgálsz akkor azáltal Őt hirdeted.

Gondoltál már valaha arra, hogy Isten miért nem visz fel minket egyből a mennybe, amint elfogadjuk a kegyelmét? Miért hagyja, hogy itt éljünk, ebben az elesett világban? Azért hagyja, hogy itt éljük tovább az életünket, hogy beteljesítsük az Ő akaratát.
Ha már megváltott vagy, Isten fel akar Téged használni. Az Úr szolgálatot készített számodra a gyülekezetben és missziót a világ felé.
Beszéljünk Róla.
Van bármi is, ami visszatart attól, hogy elfogadd azt, hogy Isten Téged szolgálatra hívott el?
Mit gondolsz, Isten milyen feladatot adott Neked a szolgálatban, amihez tudod, hogy szükséged lesz az Ő segítségére és erejére ahhoz, hogy teljesíteni tudd?
----------------------------------------

Molnár B Antal [ 2013-08-03 16:54 ]

Az Úr
az uram.
Mint a szarvas kívánkozik….

Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik,
Lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzád fohászkodik.
Tehozzád én Istenem, szomjúhozik én lelkem,
Vajon színed elejébe, mikor jutok élő Isten?

,Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik hozzád a lelkem, Istenem!" Zsolt 42,1

Igaz ez? Valóban úgy kívánkozunk mi az Isten szeretetére, áldására, jelenvalóságára földi életünkben? Sem a beszédünk, sem a magatartásunk nem ezt mutatja. Úgy el tudunk feledkezni Istenről mindennapi küzdelmeinkben, mintha nem is énekeltük volna örömmel: ,,Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra." Pedig úgy van. Lelkünk arra vágyik, hogy valaki szeressen. Hogy valaki velem legyen. Valaki, aki több, mint a körülöttem élők. Hogy vigasztalást nyerjek nyomorúságaimban. Hogy ne legyek kiszolgáltatva emberi gonoszságnak, mai életünk elszigeteltségének, elidegenedésének. Nem azért olyan kedves nekünk ez a zsoltár, mintha szebb lenne, mint a többi, hanem mert a lelkünk legmélyebb, legtitkosabb vágyait hozza napfényre. Addig vagyunk igazán emberek, addig van élő reménységünk, míg nem vagyunk megelégedve anyagi életünkkel. Míg képesek vagyunk legalább vágyainkban a többet, az igazabbat kívánni, kiszakadni e földi létből, megtapasztalni azt a boldogságot, melyet a föld minden gazdagsága soha meg nem adhat: Istenre vágyni.
Molnár B Antal [ 2013-07-31 20:32 ]

ALLELUJA (DICSÉRJÉTEK AZ URAT)

R.: /:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:/

1. Dicsérjétek az Urat, áldjátok a magasságban, dicsérjétek angyalok, égnek seregei.

2. Dicsérjétek Nap és Hold, dicsérjétek csillagai, dicsérjétek szent nevét, mert megtartja ígéretét!

3. Dicsérjétek tűz és jég, áldjátok vihar és szél, gyümölcsfák és cédrusok, havas magaslatok!

4. Magasztalja mindenki, gyermekek és öregek is, mind meglássák hűségét, Isten szeretetét!
Molnár B Antal [ 2013-07-31 20:31 ]

,Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik hozzád a lelkem, Istenem!" Zsolt 42,1

Igaz ez? Valóban úgy kívánkozunk mi az Isten szeretetére, áldására, jelenvalóságára földi életünkben? Sem a beszédünk, sem a magatartásunk nem ezt mutatja. Úgy el tudunk feledkezni Istenről mindennapi küzdelmeinkben, mintha nem is énekeltük volna örömmel: ,,Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra." Pedig úgy van. Lelkünk arra vágyik, hogy valaki szeressen. Hogy valaki velem legyen. Valaki, aki több, mint a körülöttem élők. Hogy vigasztalást nyerjek nyomorúságaimban. Hogy ne legyek kiszolgáltatva emberi gonoszságnak, mai életünk elszigeteltségének, elidegenedésének. Nem azért olyan kedves nekünk ez a zsoltár, mintha szebb lenne, mint a többi, hanem mert a lelkünk legmélyebb, legtitkosabb vágyait hozza napfényre. Addig vagyunk igazán emberek, addig van élő reménységünk, míg nem vagyunk megelégedve anyagi életünkkel. Míg képesek vagyunk legalább vágyainkban a többet, az igazabbat kívánni, kiszakadni e földi létből, megtapasztalni azt a boldogságot, melyet a föld minden gazdagsága soha meg nem adhat: Istenre vágyni.
Molnár B Antal [ 2013-07-31 20:29 ]

JUBILATE DEO

Jubilate Deo omnis terra
Servite Domino in laetitia.
Halleluja, halleluja in laetitia,
Halleluja, halleluja in laetitia,

Ujjongj Isten népe, zeng a mindenség.
Szolgáljad örömmel, áldd az Úr nevét!
Halleluja, halleluja áldd az Úr nevét!
Halleluja, halleluja áldd az Úr nevét!

Molnár B Antal [ 2013-07-31 20:27 ]


ISTENEM, NEM ÉRTEM

Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküled, nem ismerve a kegyelmed és féltő szereteted.
De Te gyermekeddé fogadtál, új életet ajándékoztál, s nem kínoz már a félelem, mert mindig itt vagy velem.
Áldom nagy kegyelmed,
Téged ünnepellek,
Téged és senki mást, amíg csak élek.
Áldom nagy kegyelmed,
Téged ünnepellek,
Téged és senki mást, amíg csak élek.
Molnár B Antal [ 2013-07-31 20:24 ]

Mit ír a Biblia az Igéről?

"Semmit se tegyetek ahhoz az Igéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból! Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek."Mózes ötödik könyve 4:2

"Prófétát támasztok nekik atyjukfiai közül, olyant, mint te. Az én Igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok."Mózes ötödik könyve 18:18

"Sőt inkább nagyon közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben van, teljesítsd hát azt!"

Mózes ötödik könyve 30:14

"Igy szólt hozzájuk: Szívleljétek meg mindazokat az Igéket, amelyekkel ma intelek benneteket: fiaitoknak pedig parancsoljátok meg, hogy tartsák meg, és teljesítsék ennek a törvénynek minden Igéjét! Mert nem üres beszéd az számotokra, hanem életet jelent nektek."

Mózes ötödik könyve 32:46-47
Molnár B Antal [ 2013-07-31 20:22 ]

Mit ír a Biblia a kitartásról?

A Biblia a "kitartás" kifejezésre a régebbi "állhatatos" szót is használja.

"De abban légy állhatatos, hogy vért ne egyél, mert a vér lélek. Ne egyél lelket a hússal együtt."

Mózes ötödik könyve 12:23

"Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek."

Jakab apostol levele 1:12

"De aki mindvégig kitart, az üdvözül."

Máté evangéliuma 24:13
Molnár B Antal [ 2013-07-31 20:20 ]

Mit ír a Biblia a hazugságról?

"Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát!"

Mózes harmadik könyve 19:11

"Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít?"

Mózes negyedik könyve 23:19

"Elpusztítod a hazudozókat; a vérszomjas és az álnok embert utálja az Úr."

Zsoltárok könyve 5:7

"Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a csalárd nyelvtől!"

Zsoltárok könyve 120:2

"Nem marad büntetlen a hamis tanú, és elpusztul, aki hazugságot beszél."

Példabeszédek könyve 19:9

"Amit az embertől megkívánnak az a hűség, ezért jobb a szegény ember a hazugnál."

Példabeszédek könyve 19:22
----------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-07-29 22:33 ]

A csend gyümölcse..
Adj időt a gondolatnak – Erőd forrása ez.
Adj időt az imának – A legnagyobb erő a Földön ez.
Adj időt a mosolynak – A lélek zenéje ez.
Adj időt a játéknak – Az örök ifjúság titka ez.
Adj időt a szeretetnek s légy szeretett –
Isten adománya ez. Adj időt az adakozásnak –
Önzésre nem juthat idő.
Adj időt az olvasásnak – A bölcsesség kútja ez.
Adj időt a barátságnak – A boldogság útja ez.
Adj időt a munkának – A siker ára ez.
Adj időt a szeretetnek A Mennyek kulcsa ez.
A csend gyümölcse az ima. Az ima gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a béke.
Teréz anya
Molnár B Antal [ 2013-07-29 22:25 ]

Nem ember az Isten . 4 Mózes 23: 19-21.
Hungarian Károly (KAR)
19 Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-e valamit, hogy azt ne teljesítené?
20 Ímé [parancsolatot] vettem, hogy áldjak; ha õ áld, én azt meg nem fordíthatom.
21 Nem vett észre Jákobban hamisságot, és nem látott gonoszságot Izraelben. Az Úr, az õ Istene van õ vele; és királynak szóló rivalgás hangzik õ benne.
Molnár B Antal [ 2013-07-25 16:46 ]

Szeretettől születve
…Isten szeretet. — 1János 4,8.
…Az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által… — Róma 5,5.
Amikor újjászülettél, Isten lett az Atyád. Isten a szeretet Istene. Te Istentől születtél, Isten pedig a szeretet; így a szeretettől születtél. Isten természete benned van, Isten természete pedig maga a szeretet.
Semmiképpen nem mondhatod azt, hogy nincs isteni szeretet benned, mert Isten családjában mindenkinek van, ugyanis e nélkül nem tartozhatnál a családhoz. Lehet, hogy az emberek nem gyakorolják ezt a szeretetet. Ez esetben olyanok, mint az az ember, aki egyetlen talentumát elásta a földbe. (Mát. 25,25)
A Biblia azonban azt mondja, hogy Isten szeretete ki- töltetett a szívünkbe a Szent Szellem által. Ez azt jelenti, hogy az isteni fajta szeretet a szívünkbe, a szellemünkbe, a belső emberünkbe lett kitöltve.
A Róma 5,5 nem a Szent Szellem keresztségről beszél. Az újjászületésről beszél, mert amikor megszületsz Isten Szellemétől, beléd kerül Isten szeretete. Amikor megszülettél szellemileg, részesültél Isten életéből és természetéből.
Molnár B Antal [ 2013-07-25 16:37 ]

Látható-e a gyarapodásod?
Ezekre legyen gondod, ezeknek szenteld magad, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. — 1Timótheus 4,15.
Ha előrehaladásodnak nyilvánvalónak kell lennie, akkor annak látszania is kell! Miért hasznos az istenfélelem? Miért hasznos Istennek élni, Isten gyermekének lenni, Istennel közösségben járni, megtartani Isten parancsolatait?
Azért, mert Isten bizonyos ígéreteket tett az Ő hűséges gyermekei számára. Figyeljük meg az ígéret szót a tegnapi szövegünkben: „… megvan benne a jelenvaló élet ígérete…” (1Tim. 4,8) Isten ígéreteket tett nekünk erre az életre vonatkozóan. Előrehaladásunk ezeken, az ígéreteken áll. Amikor pedig előrehaladásunk (ami Isten ígéreteinek köszönhető) mindenki előtt nyilvánvaló lesz, meg tudjuk mutatni a világnak, hogy van Istene az Egyháznak — éppúgy, mint Izrael, amikor Istennel járt, és meg tudta mutatni a világnak: „van Istene Izraelnek.” (1Sám. 17,46)
Molnár B Antal [ 2013-07-25 16:34 ]Hármas tétel

A jövő és a múlt találkoznak a mában,
Befolyásolnak bennünket mind a hárman...
A múlt kísért, a ma nyomaszt...
A jövő kételyeket ébreszt és aggaszt!
A múlt emlékeket ébreszt fel bennünk,
A ma lehetőségeket kínál, hogy szép legyen emlékünk...
A jövő reményeket kelt és vágyakat.
Meg kell hallgassuk mindhármújukat.

Van jelenünk, jövőnk és múltunk,
Az idő véges korlátjai közt vagyunk.

A múlt tévedéseiből okulhatunk...
A jelenben jövőnk lapjaira írunk!
A mában van jövőnk gyökere elrejtve, -
Gondoljunk rá: Jövőnket tartjuk a kezünkbe!
Nem csak a földit, hanem örökkévaló sorsunkat,
Üdvösségünket, vagy kárhozatunkat!

El kell feledni a megbánt, elhagyott vétkeket,
Nincs miért bánkódni a dicstelen múlt felett,
Amint változtatni már úgysem lehet!
Hátunk mögött hagyva, a jövőbe nézzünk célegyenest!
Célunk elérése a ma reménysége.

Nem nézhetünk csak úgy, céltalanul a jövőbe...
Ragyogjon előttünk Jézus, reménységünk Csillaga,
Istenbe vetett hitünk ne fogyatkozzon el soha!
Vezérelvünk legyen a Szeretet!
Célirányunk a Kereszt,
melyhez a Szentlélek elvezet!
Vajdai Zita, 2010 május 22
Molnár B Antal [ 2013-07-25 16:32 ]

A CSILLAGOK FELÉ

Az éjjel olyan hangtalan, a csillag olyan mesze van,
a lélek mégis boldogan repül Feléd.

Mert Nálad könnyek nincsenek, megnyugszanak mind a szívek,
kik a földön Hozzád hívek a sírig is.

Uram, megyek… A csillagok úgy vonzanak. Én itt hagyok
mindent. Hisz olyan boldogok, kik Tieid!
Kárász Izabella, Fényből Fényességet 250.


Molnár B Antal [ 2013-07-25 16:28 ]

IGAZ REMÉNY

Az emberek mind semmiségbe vesznek, De Isten mindörökre megmarad.
Mindegy tehát, hogy születnek, temetnek, Mindegy, hogy átkoznak, avagy szeretnek-
Ő jön ítélni, jutalmazni majd.

Az emberek mind behullnak a sírba. De lesznek, akik nem halnak meg soha.
Ők hiszik, tudják. Életüknek titka, Úgy történhet csak, ahogy meg van írva –
Áldás az élet szöges ostora!

Az embereknek mosolygása megfagy, De Isten arcán ott marad a fény.
Hosszú az élet, és rövid, mint egy nap. Egy napért érdemes, ha minden elhagy –
Mert él az Isten, s igaz e remény.
Kárász Izabella „Fényből fényességet” 125.
Molnár B Antal [ 2013-07-18 11:09 ]

HÉT JÓ TANÁCS
Hogy megtanítsanak békében élni egy fedél alatt

1. Hidd el, az egész házban nem akad
ügyefogyottabb, alkalmatlanabb,
haszontalanabb nálad.
ne mondd el senkinek
de Isten előtt vállald,
s vallja gyermeki módon szíved.

2. Mert így van, - ne feledd egy percre sem–
szolgálj, segíts mindenkit szívesen,
mint mindenek szolgája, sohse tétlen…
Csendesen, mosolyogva, észrevétlen.

3. De te másoktól ugyanezt ne várd!
Ha megvetnek, ha senki meg se lát,
ha mindenünnen kifelejtenek,
természetes! – várhatsz-e egyebet,
ha mélyen hiszed, hogy más nem jár neked?

4. Amilyen vagy, mindennel be kell érned,
hisz ha kevesebb a legkevesebbnél
akkor is több, mint amit érdemelnél.

5. Mindez a te kötelességed. Figyelj!
Hogy mi a többié, s hogy végzi el,
azon soha meg ne botolj, akadj,
hisz a ház vezetője nem te vagy.

6. Mit a többi mond és tesz, legyen bármi
igyekezzél mind jóra magyarázni.

7. S ha úgy találod szeretetlenek
a többiek kurtán bánnak veled,
hidd el, rossz szándék nem vezeti őket,
csak a Sátán ólálkodik körülötted,
hogy tőrbe ejtsen téged
s hogy elfeledtesse szegénységed.
Járj túl az eszén,
s mások mérlegelését abbahagyva,
fordítsd szemed gyorsan szegény magadra!
Szívedbe akkor csend száll és alázat.
Így töltheti be békesség a házat.
Tersteegen után -Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2013-07-18 11:09 ]

Bíztatás--

Hidd el,
az utat veled járóknak szüksége van
jóságodra, megértésedre bizonyosan.
Tiszta, egyenes lelkületedre,
mely hirtelen ítélkezéstől ment,
hűséget tart, igazat mond,
bizonyos nemet, igent;
veled a tisztaság jelenlétére,
szavad súlyára, szelíd erejére,
s arra, amit leginkább nélkülöznek,
hogy úgy járj közöttük, mint ismerője
a Világosságnak, az Öröknek!
Maria Nels után németből - Túrmezei Erzsébet
(Hozsannázó napok, II. 407 old.)
Molnár B Antal [ 2013-07-18 11:08 ]

PEREG AZ ÉLET…-
Virág, mely boldogan ontja az illatát, szellő, mi suttogva mondja el bánatát, folyó, mely csendesen mossa a partjait, vándor, ki őszintén keresi álmait, anya, oly gyengéden gondozza gyermekét, szeme, hogy vigyázza és óvja életét, kék ég, nézd, szikrázik, arany a sugár, fészek, hol csipog a kis tarka madár, mezőn a fűszál s a rikító pipacs, gyógyító remény, vidám ipiapacs, pereg az életünk s űz, hajt, ki fiatal, győzni a rossz felett – ez lesz majd diadal!
2010. május 18. Guti Tünde
Molnár B Antal [ 2013-07-18 11:08 ]

A sütemény :
Sokszor gondolkozunk azon:,,Mivel érdemeltem ki ezt a rosszat?" Vagy,,Miért engedi meg Isten ezt a dolgot az életemben?" Ha benned is felmerülnek ezek a kérdések, itt van egy rövid, aranyos kis történet: Egy lány, amikor hazament édesanyjához elkezdett panaszkodni:,,Anya, meg fogok bukni algebrából, a barátom szakított velem és a legjobb barátnőm elköltözik. Miért kell, hogy ilyen sok rossz dolog történjen velem?" Mialatt a lány elmesélte bánatát, az édesanyja éppen egy süteményt sütött. Megkérdezte a lányát, hogy kér-e enni valamit. Erre a lány egyből így felelt: - ,,Persze anya, te mindig valami nagyon finomat csinálsz." - ,,Megkínálhatlak egy kis olajjal?" - ,,Fúúúúj, anya ettől lenne aztán szörnyűbb a napom." - ,,Akkor adhatok néhány nyers tojást előételnek?" - ,,Jaj, anya, az is undorító." - ,,Talán lisztet vagy egy kis szódabikarbónát?" - ,,Anya!!!!!!! Valami normális dolgot szeretnék enni!!!" - Erre az édesanyja így felelt: ,,Drága kicsim! Sokszor a dolgok, egymagukban rossznak tűnnek. De ha megfelelően összerakod őket, akkor a végeredmény egy nagyon finom és csodálatos sütemény lesz, amit szeretni fogsz! És drága lányom ez nem csak a sütésre igaz..."
-------------------------------------------

Molnár B Antal [ 2013-07-18 11:07 ]

Idézetek a szeretetről:
mikor az ember eljut odáig; hogy képes a „szívével gondolkodni és az agyával érezni”, vagyis intellektuális erejét a szeretet szolgálatába állítja, akkor végre tudatos építőjévé válik a kozmosznak. Teremt, mint egykor teremtett..."
"Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk."
/Hemingway/
Molnár B Antal [ 2013-07-18 11:07 ]

"A szeretet nem egy személy kizárólagos szeretete, hanem olyan lelkiállapot, amelyben készek vagyunk mindent szeretni; az az állapot, amelyben felismerhetjük lelkünk valós eredetét."
/Tolsztoj/
"...az embernek érzelmekre is szüksége van, mert gyengédség és szeretet nélkül az élet csupán afféle lélektelen gépezet.
/Victor Hugó/
„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik...”
/Bibliai idézet Pál 1. Levele a Korintusiakhoz 13, 4-8./

A szeretet nem adó, nem követelés, mely mögött ott áll a végrehajtó. A szeretet úgy árad, mint a napfény: csöndesen és állandóan – egyedül a maga csodatévő hevétől.
/Hekler Antal /
"Csak mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy te szeretnéd, az még nem jelenti, hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével."
/Gabriel Garcia Márquez/
Molnár B Antal [ 2013-07-18 11:06 ]

Túrmezei Erzsébet:
CSAK ALAGÚT.
Ahogy az alagútba értünk, egy kicsi lány fölsírt nagyon.
Édesanyja hiába békítette: ’’Mindjárt kiérünk! Ne sírj csillagom!’’
Végigkísért a rémült sírás, végig a biztató szavak:
“Meglátod, milyen hamar világos lesz! Meglátod, milyen szépen süt a nap!’’
És ez a kedves, biztató szó égi üzenet volt nekem,amint egyre csengett a nagy sötétben:“Hamar kiérünk! Ne sírj, gyermekem!’’
Hisz Jézus is így biztat mindig a sötét alagúton át.
A végtelennek tetsző éjszakában egyre hallom vigasztaló szavát:
“Hiszen hazatartunk a fénybe! Hamar elérjük a kaput,
és akkor minden sötétségnek vége! Ne félj, ne sírj! Hiszen csak alagút!’’
Kiértünk. nevetett a napfény. A kisleány is nevetett.
“Csak alagút!’’ - ismételgettem egyre magamban a drága feleletet.
Túrmezei Erzsébet
Molnár B Antal [ 2013-07-18 11:06 ]

Somogyi Imre:
A tékozló fiú éneke

Én Uram, Istenem, hozzád futok sírva,
Tékozló fiúként kebledre borulva.
Zárj engem szerető, atyai szívedre,
Tengernyi sok bűnöm ne vesd a szememre.
Ne vesd a szememre...

Jövök idegenből, sötét éjszakából,
Jövök egy rombadőlt, hazug, rút világból,
Tüskék megsebeztek, föld vermemet itta,
Megtérő fiadat, Uram, fogadd vissza!
Uram, fogadj vissza...

Nincs más hely számomra, ahol megpihenjek
S fájó sebeimre balzsamot tehessek...
Csak ez az egy út volt, végig jöttem rajta.
Gyógyítsd meg a lelkem, irgalomnak Atyja,
Irgalomnak Atyja!

Vétkeztem Ellened, mikor elhagytalak,
Nem kérem én tőled, hogy hívjál fiadnak.
Elég lesz egy kis zúg az atyai házban,
Ott is boldog leszek örök szolgaságban,
Örök boldogságban!
Somogyi Imre
(Hozsannázó napok, I. 511. old.)
Molnár B Antal [ 2013-07-14 17:53 ]

DRÁGA ÍGÉRET—

Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. (Lukács 11, 9)
Aki Istentõl kér és vár, annak nem kell emberektől koldulnia.
Aki a lelki életben el akar jutni valamire, annak az imádságra kell támaszkodnia.
Ha rest vagy imádkozni, lelkileg elszegényedsz.

Isten azt akarja, hogy győzz, tehát meg is adja hozzá a szükséges erőt.
CSAK NE VÁRJ, MÍG KÉSZLETED lesz a türelemből és szeretetből!
Napról napra megkapod, amire szükséged van feladataidhoz,
nehézségeidhez
és a kísértéseidben való megálláshoz.
Parancsként hangzik, amikor Jézus felszólít minket:
„Kérjetek, keressetek, zörgessetek!"
de valójában rendkívül drága előjog ez,
amiről Õ biztosít minket.

Carl Eichhorn: Isten Műhelyében.
-----------------------------------------------------------
Áttételek – közvetítések.---
Sem Szókratész, sem Jézus nem írt le semmit,
„csak” szóban tanított, bölcselkedett, prédikált
A fültanúk, tanítványok és mások mire emlékeztek,
Mit tartottak fontosnak ebből írásban megörökíteni,
Abból Jézus esetében mi maradt benne a kánonban,
És persze kik, mikor, miből és hogyan fordítják le.
És mindez a „SZENTÍRÁS „!: se hozzátenni, se elvenni!
(izgalmas, hogy a négy evangélium összevethető!)
Molnár B Antal [ 2013-07-14 17:51 ]

Teréz Anya: Mégis—
Az emberek esztelenek, következetlenek, és magukba fordulnak. - Mégis szeresd őket!
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy hátsó szándék vezérli cselekedeteidet. - Mégis tégy jót!
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz. - Mégis érj célt!
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy. - Mégis tedd a jót!
A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz. - Mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt. - Mégis építs!
Az embereknek szükségük van segítségre, de ha segítesz, támadás érhet. - Mégis segíts!
A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!
Molnár B Antal [ 2013-07-14 17:51 ]

Boldog az-az ember.
Köszönöm Jézusom, hogy enyém lettél,
Hogy a szívembe beköltöztél!
Ne hagyj magamra hosszú utamon,
Legyél vigaszom, oltalmazóm!
Erősíts a gyengeségben,
Adj támaszt egyedüllétben,
Soha ne engedd el kezemet,
Fogadd el szerető szívemet!
Ámen
-,-,-,-,-,,-,-,-

--2--Uram, add, hogy fény legyek!
Jézus, feltámadásod világosság a népeknek.
Fény az embereknek!
Hadd legyen életem is fény a sötétségben.
Szeressek ott, ahol gyűlölnek.
Megbocsássak, ahol sértegetnek.
Összekössek, ahol szakadás van.
Reményt ébresszek, ahol elkeserednek.
Vigasz legyek, ahol szenvednek.
Örömet vigyek, ahol szomorúak.
Uram, add, hogy fény legyek!
Molnár B Antal [ 2013-07-14 17:50 ]

A keskeny úton
..
Kanyargós ösvény,
szűk sziklaperem.
Erdő, mely mind sűrűbb,
barlangok sötétje,
s még ki tudja mennyi
vész áll még elébe
fáradt csapatunknak,
e kicsiny csoportnak,
Istent kereső,
kutató utunknak.
Mégis megyünk, haladunk,
mert jaj,
ha a völgyben maradunk
énnel és álarccal
nem dacolhatunk majd,
ha jön a próbával.
Ezért jövünk Krisztus
mind közelebb Hozzád,
átadjuk szívünket,
hogy azt Te megmunkáld.
Őrizd meg magadnak,
formáld képmásodra,
hogy ott lehessünk majd
dicső országodba.
.Bartha Sándor
Molnár B Antal [ 2013-07-14 17:50 ]

ISTEN VEZET
Szememmel én vezetlek téged,
Amerre mégy, veled megyek.
Utat török, s nem árthat néked
Sötét völgy, vagy zordon hegyek,
Járj szárazon, vagy víz felett,
Orcámnak fénye hűn vezet.
Szememmel én vezetlek téged,
Kegyelmem is hűn támogat;
Nem engedem inogni lépted,
Bátran rám bízhatod magad,
Pusztákon át a mennybe fel
Erős karom hordoz, emel.
Szememmel én vezetlek téged,
Beváltom az ígéretet,
Ha napra nap jön, évre évek,
Ha szép napot ború követ,
Míg élted földi útja tart.
Megláthatsz színről-színre majd.
ford. Vargha Gyuláné.
Molnár B Antal [ 2013-07-09 20:57 ]

Menjetek be a szoros kapun.

Sokan beszélnek új tanokról,
És új utat mutatnak Isten felé,
De Jézus Krisztus csak egy útról beszélt,
Mely elvisz az Úr elé.

Van egy kapu, mely szoros és keskeny,
A legtöbb ember ezt megveti,
De a keskeny úton csak azok járnak,
Kik Isten gyermekei.

Menjetek be a szoros kapun,
A keskeny út az életre visz,
Menjetek be a szoros kapun,
Ez az út az életre visz.

A saját utad egy más úton halad,
Ezt nem kerested, ez mindenkié,
Itt mindened megvan a széles úton,
De nem jutsz Isten elé.

Sok ideges ember és csaló vesz körül,
És ismersz bölcset és borszagút.
S még ha te lennél is a legjobb köztük,
Itt mindenki halálra jut.

Menjetek be a szoros kapun...

Mert tágas a kapu és széles az út,
Mely a veszedelemre, a halálra visz,
A széles ösvény a kényelmes út,
Sok ember ezt szereti.

Mert szoros a kapu és keskeny az út,
Mely a békességre, az életre visz,
Csak kevesen vannak, kik megtalálják,
S a többség nem keresi.

Menjetek be a szoros kapun...

Jézus Krisztus, Ő nem csak tanít,
De meghalt érted a keresztfán.
Ő lett a kapu az új életre,
Hogy ne járj a bűn útján.

Menjetek be a szoros kapun...
Molnár B Antal [ 2013-07-09 20:56 ]

Ne tetszelegj a király előtt, és az előkelők helyére ne állj, mert jobb, ha azt mondják neked, hogy jöjj előbbre, mint ha megaláznak egy előkelő előtt, akit magad is látsz! (Példabeszédek 25:6-7)

Tegnap azt írtam, hogy két kérdéssel szembesít Igénk, ma egy harmadikat is feltennék: mit nézünk ki embertársainkból? Megfogalmazhatnám úgy is: mennyire tartjuk őket? Bevallom őszintén, e dologban a közelmúltban rosszul vizsgáztam. Egy lelki rendezvényen több ismeretlen emberrel ültettek egy asztalhoz és beszélgetni kezdtünk. Nem tudtam, hogy más felekezetűek is meghívást kaptak az összejövetelre, de többnyire lelkészek és presbiterek alkották a csapatot. Én pedig presbiternek néztem egy másik felekezet lelkészét. Szörnyen restellem a dolgot, hiszen ismerem az Igét: egymást önmagatoknál különbnek tartsátok. (Fil 2:3) Persze esetem nem azt jelenti, hogy a lelkész feljebbvaló a presbiternél – hiszen Isten szolgája mindkettő –, de kellemetlenül éreztem magam az adott helyzetben, míg a szolgatárs nagyobb méltóságra emelkedett – legalább is az én szememben…

A nap gondolata:
Tedd rá kezedet a mára, és kevésbé fogsz függeni a holnaptól. (Seneca)
Molnár B Antal [ 2013-07-09 20:56 ]

Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige. (Példabeszédek 25:11)
Munkahelyünkön, barátaink vagy családtagjaink között szoktuk-e idézni a Biblia egyik-másik mondatát? Azért kérdezem ezt, mert a helyén mondott igéről olvastunk. Nem kell úton-útfélen a Szentírásból idézgetni, de vannak esetek, amikor pontosan odaillik egy-egy beszélgetésbe Isten írott üzenete. Ha pedig ezt nem mondjuk egy adott helyzetben, akkor az felér egy tagadással. Igen ám, de ahhoz, hogy a maga helyén és idején idézni tudjuk a Bibliát, ahhoz ismernünk is kell. Te mennyire ismered a Bibliát? Hány mondatot tudnál idézni belőle? Te tudod, hogy mekkora hiányosságod van ezen a téren. Szerintem mindnyájunknak van mit pótolnia ezen a téren ahhoz, hogy az élet bizonyos pillanataiban a maga helyén egy-egy igével tudjunk előhozakodni.

A nap gondolata:

Azok a leggazdagabbak, akik a legtöbbről tudnak lemondani. (Rabindranath Tagore)

----------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-07-09 20:55 ]

Úgy legyen.

Messzire mentél - kerestél, mert minden új érdekel.
Messzire mentél - szereztél, mert élni-élni kell.
Messzire mentél - szerettél, mert szeretve lenni jó,
De bezár a tér és lezár az idő és porba hull mind a szó.

És jött a Szó - a Megváltó és az élet a tiéd lett.
Érzed a tűz már téged űz és te kérdezed: Hova vezet?
Mi vár rád, hogyha magad odaadnád?
Ne kérdezd: végül mi marad rád,
S hogy meddig kell szeretni, tűrni még?
Csak kövesd a hit szavát!

Hát úgy legyen, akinek van párja,
Mintha nem volna, mintha nem volna,
És aki sír, mintha nem sírna,
És aki sír, mintha nem sírna,
És aki örül, mintha nem örülne,
Mintha nem örülne, mintha nem örülne,
És aki vesz, mintha nem volna,
Mintha semmije, semmije sem volna.
Hát úgy legyen akinek van, akinek van, akinek van.

Hol az a remény, amiért szaladsz,
Mi az az élmény, amire vársz,
Ki az az Isten, akinek hódolsz,
Mi az az érték, amit imádsz?
Tudod a hűség igazi érték - a hűtlenért is odaadás,
Tudod a szeretet az, amit adhatsz,
Nem magadért van - add tovább, tovább!

Hát úgy legyen...
Molnár B Antal [ 2013-07-09 20:55 ]

Csak Benned.
Csak Benned, csak Benned nyugszik meg szívem.
Csak Benned, csak Benned nem félek már.
Csak Benned, csak Benned rejtőzöm szüntelen,
Mert Jézus, Te vagy kősziklám.

Csak Tőled, csak Tőled kaphatok gyógyulást.
Csak Tőled, csak Tőled remélek jót.
Csak Tőled, csak Tőled nyerek feloldozást,
Mert Jézus, Te vagy Megváltóm.

Csak Érted, csak Érted keresztem felveszem.
Csak Érted, csak Érted mozdul szívem.
Csak Érted, csak Érted terheim vállalom,
Mert Nálad van mind, Jézusom.
--------------------------

Messzire mentél - kerestél és Jézus rád talált.
A társad is, akiért küzdöttél, csak Ő bízta rád.
Messzire mentél - szerettél, de Ő keresztre adta magát,
Nézd, a kereszt útján járhatsz csak Vele
Tovább, tovább! Add tovább!
Hát úgy legyen...
Molnár B Antal [ 2013-07-07 18:20 ]


Isten műhelyében
Túrmezei Erzsébet
Olyan jó élni Isten műhelyében,
ott formáltatni hűséges kezében
kemény vésővel, döngő kalapáccsal,
szerető, szelíd, szent simogatással.

Látni, hogy íme szobrok száza készül,
néhány vonással naponta egészül.
A Mester keze percre sem pihen meg.
Eszközei munkálnak, nem pihennek.

Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam,
akartjára soha nem hajoltam,
dacos énemről lepattant a véső.
És hálát adni, hogy még most sem késő.

Csodálni Őt, amint szeretve fárad,
amint nem sajnál drága életárat
odaadni, értem és odaadni másért:
egy megtörésért, hozzáfordulásért.

Csodálni Őt, ki annyi büszke lelket
szeretetével örök rabul ejtett.
Sziklatömböket döntött le a porba,
hogy átformálja szépséges szoborba.
Igen, csodálom Őt. Csak Őt csodálom.
Molnár B Antal [ 2013-07-07 18:19 ]


Bizalom

Mindenen át hogyan segít?
Még nem tudom, hogyan,
csak hogy ígérete szerint
és csodálatosan.

Elűzi-e az éjszakát
s hogyan? Csak azt tudom,
hogy egy lépéshez mindig ad
elég fényt az úton.

Szívem, ha Ő kezébe vett,
békében nyugszik,
Hogy hordoz, hogyan vezet
Az csak Rá tartozik.
(Balogh Debóra füzetéből, Kolozsvár)
Molnár B Antal [ 2013-07-07 18:19 ]

A keresztények azok az emberek, akiken átsüt a napfény!
Egyszer egy asszony elvitte a kisfiát templomba. A kisgyermek mély csodálattal nézegette a templom falait, különösen az ablakokat, amelyek különböző színes képekből álltak össze. A kisfiú mindig kérdezgette édesanyját: "Ez mi? - Kik vannak ott? - Miért beszél a bácsi?". Éppen imádság következett, mire az asszony meghajtotta a fejét, de a kisfiú továbbra is nyugtalanul fészkelődött és megkérdezte az édesanyjától: "Anyukám, nézd, ott kik azok?" Majd a tanítványokra mutatott az ablaküvegre. Édesanyja próbálta csitítani kisfiát és megpróbálta röviden kielégíteni kíváncsiságát. "Azok ott, kisfiam, a keresztények". Az iskolában másnap hittanóra volt, ahol a kereszténységről beszélgettek. Felszólították a kisfiút, hogy mondja meg ki a keresztény. A válasz így hangzott: "A keresztények azok az emberek akiken átsüt a napfény!"
Molnár B Antal [ 2013-07-07 18:19 ]

Egy megható kis történetet olvastam. A nagy szabadságharcos, Garibaldi tábornok, egyszer katonáival, az olasz hegyekben, egy pásztorral találkozott, aki elkóborolt juhát kereste, az alkonyi órákban. A pásztor csak ment az elkóborolt juh után, amerre sejtette. Arcára volt írva, mennyire hiányzott neki, ,,az-az egy" Garibaldi tábornok szíve megesett rajta és kiadta a parancsot katonáinak, induljanak az elveszett juhot keresni. Már sötétedett. Kézilámpákkal széledtek szét a fák közé a hegyekbe, hogy megkeressék a pásztor elveszett juhát. De később egymásután szállingóztak vissza a táborba. Nem találták meg és nagyon elfáradtak. Reggel, amikor felébredtek, különösnek látták, hogy vezérük még mélyen aludt. Pedig máskor mindig korán kelt és ébresztette őket is. Amikor végre fölébredt, és felült fekvőhelyén, takarója alól előhúzta a báránykát. Hajnalig, kereste, addig nem nyugodott, amíg meg nem találta. Amikor felébredt, első gondolata és szava is ez volt, ,,Vigyétek vissza a pásztornak" Nos, így keresi a mi Főpásztorunk Jézus is, elveszett báránykáját! Mindig az ,,EGYET!" Boldog lehet az, akit már megtalált
----------------------------------------------------


Fohász, magyar népünkért!
Örökkévaló Istenünk! Népünk Hozzád fordulásáért és boldogulásért folyamodunk imádságunkban. Te látod harcait, nyomorúságát, világi javakhoz való ragaszkodását, bűnre hajló szívét. Csak Te tudod magad felé fordítani, hogy Szentlelked által győzelmes életet élhessen. Ámen.
----------------------------------------------------"Nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben."
(1Kor 4,20)
Cselekedjünk úgy, amint valóban hisszük, hogy egyrészt az Úr eljövetele közel van, és másrészt zarándokok és idegenek vagyunk a földön! Hangos felhívás szól most ebben az igében hozzánk, hogy szorgalmasan gyakoroljuk az istenfélő életet, hogy jellemünk átalakulhasson, és érett hívőkké növekedhessünk a Jézus Krisztusban. Imádkoznunk kell most különösen is húsvét és pünkösd között a Szentlélek erejéért, életre keltő, gyógyító hatalmáért, hogy áramütésként érje megbénult lelkünket(lelkeket), és egy új élet pezsgése elevenítse meg életünket. Lelki egészségünk álljon helyre.
----------------------------------------------------------

Molnár B Antal [ 2013-07-07 18:18 ]

Túrmezei Erzsébet
A LEGNEHEZEBB KÉRÉS
„Legyen meg a Te akaratod!“
Ha elkerülnek gondok, bánatok,
könnyű kimondani. De ha nehéz
órák jönnek, s az öröm ködbe vész?
Ha a szív vérzik, a lélek zokog,
ha éjszakának tűnnek nappalok,
eltördelni mégis a mondatot,
hogy „legyen meg a te akaratod!“?

Inkább sikoltanék: „Atyám, ne, ne!
Miért kell ennek így történnie? !“
Szívem keserű lázadásba jut,
ha érthetetlen előtte az út.
Sírva tesz fel kínzó kérdéseket:
„Én Istenem, hát ez a szeretet? !“

Aztán elcsitul: „Bocsáss meg, Atyám!
Te szeretsz engem híven, igazán.
Kínban vergődő szívvel is tudom:
Te vezetsz engem a legjobb úton.
Ellenemre is véghezviheted,
de szívem attól nem lesz csendesebb.
Taníts meg hát szívből kiáltani
ne csak szájjal, de szívvel mondani:
„Ahogy te akarod, ne ahogy én!”
A békesség csak így lesz az enyém.

Lehet az út tövises, meredek,
amerre vezetsz, bátran mehetek.
S mindennapi kérésem az marad:
„Add, hogy csupán Téged kívánjalak!”

„Legyen akaratod”, ha nap nevet.
„Legyen akaratod”, ha éj temet.
Legyen most és mindörökké! Igen!
Fogd meg a kezem, fogadd el a szívem!
Ha utam célját el is takarod:
Hiszek! Legyen ahogy Te akarod!
-----------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-07-07 18:17 ]

Add össze!

Félve megyek az iskola felé,
Félve a Mester hű szeme elé.
Szabódva nyújtom át a füzetet,
A sok kusza, egymás alá vetett
Tétova számot: „Valaki beteg…
Szenved, gyötrődik, akit szeretek…
Ellenség tör reám. S magam vagyok,
Önmagamnak ellensége – legnagyobb.”
A Mester nézi… hosszan, komolyan.
„Bizony, a feladatban hiba van!
Sorakozik a sok sötét adat,
S nem adtad hozzá a hatalmamat!”

Pirulva nézem. Ó, mennyire más,
Ahogy Ő vezet, az összeadás.
Olyan megnyugtató a vége is,
Oly bíztató az eredménye is!
Hozzáadva hatalmát, erejét,
Szeretetét, mely melengetve véd,
Mindenhez, ami nyomja a szívem.
Az eredmény: „Hiszek, Uram! Igen!”
Molnár B Antal [ 2013-07-06 14:47 ]

/1a/
A Teremtő bölcsessége:

"Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal."
Zsoltár 104:24.
Önkéntelenül az alábbi ének jutott eszembe, amikor a fenti Igét olvastam
Nagy Istenem, ha nézem a világot,
Melyet teremtett szent "legyen!" szavad.
Ha itt a földön millió lényt látok,
Kiket igazgatsz, táplálsz egymagad.

Refr: Szívem feléd ujjong örömtele:
Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te!
Szívem feléd ujjong örömtele:
Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te!

Ha nézek föl,az ég dicső boltjára,
Hol tündököl csodás csillag sereg,
Hol pompás két aranyhajóként járva,
A nap s a hold az űrben fönt lebeg.

Uram Igédben, hogyha megtalállak,
Ha látom ott kegyelmes tetteid.
Választott néped, amint egyre áldod,
Türelmesen viselve bűneit.

Ha Jézust látom, itt a földön járva,
Alázatos, türelmes szolgaként,
Látom, hogy áldást áraszt a világra,
S kereszthalálra adja életét. RefrSzerző: Werner Gitt .
Könyvünk olyan problémakörrel foglalkozik, amelyről keresztyének és nem keresztyének egyaránt hevesen vitatkoznak. Témáját négy, újra meg újra felmerülő kérdéssel vázoljuk:
- Minden ember keresi az igazságot (valóságot). Nem kellene-e minden egyes vallásban ezt keresnünk, hiszen mindegyik az igazságnak (valóságnak) legalább egy részét tartalmazhatja?
- Olyan sok vallás van. Vajon mindegyik téved, vagy van-e köztük egy olyan, amelyik az igazi, vagy pedig végül is mindegyik ugyanahhoz a célhoz vezet?
- Sok ember élt ezen a világon már Jézus eljövetele előtt is, amikor a keresztyén örömhír még senkinek sem hirdettetett. Hol töltik az akkor élt emberek az örökkévalóságot?
- Olyan sok ember van, akiknek nem volt alkalma arra, hogy az evangéliumot hallja. Üdvözülhetnek-e mégis vagy mindnyájan elvesznek?
Számos vita alapján tudja a szerző, hogy ezek a leggyakrabban feltett kérdések, amikor a hitre terelődik a szó. Vannak, akik a fenti kérdéseket akkor teszik fel, amikor már hallották az evangéliumot, mégpedig azért, hogy elhárítsák maguktól a hitbeli döntést. Legtöbb esetben azonban ezek a kérdések valóban őszinték, és a kérdezők világos biblikus választ várnak azokra.
A szerző, Prof. Dr.-Ing. Werner Gitt, 1937-ben Raineckben, Kelet-Poroszországban született. 1963-68 között végezte mérnöki tanulmányait a Hannoveri Műszaki Főiskolán (Egyetem). 1970-ben avatták műszaki doktorrá az Aacheni Műszaki Főiskolán (Egyetem). 1971 óta a Braunschweigi Műszaki-Fizikai Intézet (PTB) adatfeldolgozási részlegének vezetője, 1978-ban lett az Intézet (PTB) igazgatója és professzora. Számos tudományos mű szerzője az informatika, a numerikus matematika és szabályozástecnika területén. Magyarul már megjelent: Logosz vagy káosz, Ha az állatok beszélni tudnának, Teremtés + evolúció = ?, Gyakran feltett kérdések című könyvei kiadónknál. (80 oldal/a4)
Molnár B Antal [ 2013-07-06 14:46 ]

/1/
-„AMIT EGYETLEN TALÁLMÁNYI HIVATAL SEM JEGYZETT BE !!!”
Vannak olyan rendkívüli zseniális szerkezetek és elgondolások is, amelyeken újra meg újra el kell ámulnunk. De ezeket hiába is keressük a találmányi hivatalokban.
Szeretnék most néhány ilyen találmányra felhívni a figyelmet.
Tudjuk –e ,hogy a tarka harkály 25 km/órás sebességgel kopogtatja csőrével a fa kérgét anélkül, hogy agyrázkódást kapna ? Szervezetébe Valaki feltalálta / bele ültette / a rázkódásmentes agyat, amely még csak meg sem fájdul.

Tudod- e , hogy vannak olyan madarak, amelyek képesek előre, hátra, jobbra, balra, felfelé és lefelé mozogni, sőt képesek egyszerűen megállni a levegőben ? A kolibri-nél ezt az egyetemes megállni képességet a levegőben Valaki / Isten / feltalálta. Szárnyai csapásainak száma elérheti másodpercenként a 80-at, és így a használatos váltakozó áramú- frekvenciáját 60%.kal felülmúlja.
A kolibrik percenként 250-szer vesszenek lélegzetet, és ez idő alatt szívük több mint 1000-szer ver.

Tudod – e, hogy a szamárpingvin testének olyan kicsi a fajlagos lég-, ill folyadék ellenmállás, ( a keresztmetszetre vonatkoztatva: az áramlás tanban ( cw)-vel jelezzük a fajlagos ellenállás értékét) ,hogy ez felülmúlja a legáramvonalasabb technikai szerkezetet is, beleértve a tengeralattjrókat, a verseny autókat, vagy a léghajókat is. Ennek a pingvinnek oly kedvezően formálták/ teremtették/ a testét, hogy elegánsabb és gyorsabb úszómanővereihez is csak minimális energiára van szüksége.

Tudod- e, hogy vannak olyan halak, amelyek a tenger színe alatt 10,000 méter mélységben ,teljes sötétben élnek, és amelyek a testükön lámpásokat hordanak ? ezek az energiát 100%- osan feldolgozzák, és fénnyé alakítják . Találtak rajtuk különböző színűlámpákat,amelyek „működésénél” a beléjük fektetett energiából semmi sem vészkárba hőveszteség formájában. ( A technikával előállított fényforrások hatásfoka legfeljebb 10%-os)

Tudod- e ,hogy minden falevélben végbemenő fotószintézis során a nap fénye kémiai energiává alakul át? Tudod –e ,hogy ezt a zseniális energiaátalakítási folyamatot ,még egyetlen kémikusnak és kutatónak se, sikerült leutánozni.
Molnár B Antal [ 2013-07-06 14:44 ]

/2/
Tudod-e , hogy az ember szíve naponta 100,000-et ver, és hetven év alatt 2,5 milliárdot? Ez idő alatt fel tudna tölteni egy egész felhőkarcolót vérrel. Az artériák, vénák és hajszál erek 2500 km hosszúságú sűrű érhálózaton - ez a hosszúság megfelel a Párizs – Moszkva közötti távolságnak – ezek juttatják el a vért a test minden részébe. Itt van a karbantartást nem igénylő szivattyú,/ a szív/ amely (általában) pótalkatrészek nélkül is egy életen át dolgoznak.. Micsoda találmány !!

Tudod-e, hogy az ember genomja /A genom egy szervezet teljes örökítő információját jelenti, amely a DNS-ben van kódolva (egyes vírusokban RNS-ben), beleértve a géneket és a nem kódoló / ( ami az öröklődési szudsztancia hordozója ) három milliárd „ genetikus betüt „ tartalmaz? Ha ezeket írógépben mind egyetlen sorban írnánk le, akkor a betűk lánca az Északi sarktól az egyenlítőig érne. Ha egy jó titkárnő, aki percenként 300-betüt üt le, évente 220 munkanapot és naponta 8 órai munkaidőt számítva dolgozna ezen, akkor életének hivatásában eltöltött egész ideje sem volna elegendő arra,hogy ezt a betűtömeget leüsse. Tudniillik , 95 év kellene hozz. Az alkalmazott tároló anyag kettősspirál alakú DHS molekulák formájában mindössze három milliárdodnyi teret igényel ( 3x10-a 9-en köb-mm)
A raktározási sűrűség tehát tíz hatványával felülmúlja a legmodernebb számítógépet is .
Az anyag tárózási süsüségéről a következőképpen alkothatunk fogalmat : vegyünk egy gombostű 2 –mm átmérőjű fejét, és húzzunk belőle egy drótot, amelynek éppoly vastag az átmérője ,mint a DNS molekuláé. Vajon milyen hosszú lesz ez a drót ?? Nos, írd és mondd, 33-szor kerüli meg a Földet az Egyenlítőnél. Kigondolta volna ezt ??

Tudod- e,hogy egy tudományos programozó naponta átlagosan 40 programkódjelet tud betervezni,ha belevesszük a tervezés és rendszerápolás idejét is. Ha azonban az ember genonjában lévő jelek tömegéből indulunk ki, akkor ehhez a programozó feladathoz egy 8000 főből álló programozó sereg lenne szükséges, akik egész életükön át ezen az egyetlen feladaton dolgoznának. De egyetlen emberi programozó sem tudja, hogyan kell azt a programot kialakítani , amely egyetlen kiegyenesített DNS fonálon ( amely 1 méter hosszú) foglal helyet.

Tudod- e, hogy a tároló közeg amellyel minden egyes élő sejt rendelkezik, a lehető legnagyobb tárolási süsüséget replezentálja ? Ha azt az információtömeget, amelyet az emberi genom tartalmaz ,egyenként 160 oldalas zsebkönyvekből álló könyvtárba akarnánk rögzíteni, akkor az több mint 12 ezer kötetből állna. Ha visszagondolunk még a 16 megsabites chipre, akkor ez igazán félő tisztelettel tölt el bennünket, hiszen az ember DNS fonala ennél 1400- szor több információt tárol .
Molnár B Antal [ 2013-07-06 14:43 ]

/3/
Ha azt kérdezzük, hogy egy gombostűfej nagyságú DNS térfogatban hány ilyen zsebkönyv információ mennyiség fér el, akkor a válasz 15, billió darab. Ha ezeket a zsebkönyveket egymásra tennék, akkor a könyvoszlop magassága a Hold – Föld távolság 500-szorosa lenne, márpedig ez 384 000-km- Másként kifejezve : ha ezt nagy mennyiségű könyvet szétosztanánk a Föld lakói között, akkor ( 5 milliárd embert számítva ) minden egyes ember 3000 kötetet kapna.

Ha az előbb felsorolt „találmányokat „nézzük, azok keletkezésének célja könnyen belátható. Ha azonban ezek feltalálója után tudakozódunk, akkor egyetlen ember sem jöhet számításba. Egyetlen kielégítő megoldás marad: Minden a Teremtő alkotása!!

Isten létezéséről való alapvető felismerés, amely a teremtettségtől a Teremtőre való következtetés útján vonható le, minden ember rendelkezésére áll – függetlenül attól, hogy eljut – e hozzá a Biblia üzenete, vagy sem. Valaki megkérdezett egyszer egy beduint, honnan tudja ,hogy van- e Isten ?? Azt felelte : „ Honnan tudom,hogy éjjel ember vagy teve ment el a sátram előtt ?? Onnan,hogy látom a homokban a lábnyomát !! Ki az ,aki úgy néz körül a világban, hogy közben nem látja Isten lábanyomát ??” Erről a szavak nélküli, mindenki számára hozzáférhető , a látható teremtett világból kikövetkezhető istenismeretről már az Ószövetség is beszél. „ Az egek hirdetik Isten dicsőségét”…Zsolt.. 19:2-4-v ennek alapján senkinek sem lehet mentsége,
”hiszen megismerték Istent „! Róm.1:21.v. ennek bizonysága minden ún. természeti nép is, hiszen mindegyiknek van valamiféle istenhite.
Az ókori pogány filozófusok is ezt a megállapítást erdősítik meg.


Arisztotelész: (Kr.-e 384- 322-) „Isten, aki miden halandó számára láthatatlan. Láthatóvá válik műveiben!”

Platón: (Kr.e. 427-347 ), „ Kell, hogy a világnak eredte legyen, ez az eredet az örök Teremtő!”

Ciceró : (Ke-e-106-43-)”Az ég és a csillagvilág a legvilágosabban mutatja, hogy istenség irányítja őket, akinek bölcsessége minden emberi szellemet felül múl!”
Ebben a fejezetben azzal a találmánnyal ismerkedtünk meg minek a feltalálója maga az ISTEN!!

Molnár B Antal [ 2013-07-06 14:43 ]

Nagy vagy te Isten.
Nagy vagy te, Isten, nagy a Te hatalmad,
Világteremtő a te szózatod.
Mondád: legyen! s a puszta semmiségből
Világosság s mindenség támadott.
A csillagezrek, a nap fényessége,
Ég, föld követte szent parancsszavad.
Remeg szívem, s megdöbbenvén csodálja
Mindenható, dicső hatalmadat.
Nagy vagy te, Isten, nagy a bölcsességed,
Mindent, mi szépen s bölcsen alkottál!
A földi embert tetted gyermekeddé,
Lelkedből lelket őneki adtál.
Kicsiny fűszálban, óriási tölgyben
Dicső kezed nyomát szemlélteted.
Szívem kitárva, hódolással áldom
Csodálatos, nagy bölcsességedet.
Nagy vagy, Uram, és mily nagy a szerelmed,
Fiadban, mit velem éreztettél!
A pislogó kis mécset el nem oltád,
S a megtört nádnak megkegyelmezé.
Mikor hevertem bűnben megkötözve,
Felém nyújtád ki irgalmas kezed.
Örömkönnyekkel térdre hullva áldom
Te üdvözítő nagy szerelmedet!
---------------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-07-04 16:30 ]

János 7,18
"Aki magától beszél, a saját dicsőségét keresi. Aki azonban annak dicsőségén munkálkodik, aki őt küldte, az igaz s nincs benne hamisság."

János 6,57
"Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik."
János 6,44
"Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki küldött, nem vonzza, s én feltámasztom az utolsó napon."
János 6,38
"Mert nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem meg, hanem annak akaratát, aki küldött."
Molnár B Antal [ 2013-07-04 16:30 ]

Jobbágy István, 1980.
A JÓ ÉS A GONOSZ SZOLGA

Míg a jó szolgának
telik esztendeje,
arra van csak gondja,
hogy a dolgát tegye.

Bőven jutalmazza,
ha megjön a Gazda,
Hűségét dicsérve
többre is méltatja.

„Késik az én Uram!’’
- dőre szolga hiszi;
Dőzsöl, eszik, iszik,
a társait veri.

Váratlan tér haza
távolból a Gazda,
Képmutatók szörnyű
sorsára juttatja.

Jézus a mi Gazdánk!
- Tán éjfélkor zörget,
második, harmadik
őrváltáskor jöhet.

Boldog az a szolga,
aki Urát várja,
és amikor megjön,
munkában találja.
--------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-07-04 16:29 ]

Az új élet
A hitetlen ember élete a világban zajlik le és énje körül forog.
Tápláló forrásai idelent vannak, céljai földiek.

Egész életük a birtoklásért folytatott hajszában merül ki.
Ha elveszti pénzét vagy javait, az életnek nincs többé vonzóereje számára.

Az emberek elõtt való tekintély és elismerés körül forog minden.
Ha ezeket elveszíti, mindent elveszített. Sokan véget vetnek ekkor életüknek.

Ahol szeretetünk, törekvéseink, gondolkodásunk és gondjaink szálai összefutnak, ott van az életünk.
A hit bensõséges kapcsolatba hoz minket Krisztussal. Úgyszólván beleplántálódunk az õ életébe és szoros kapcsolat teremtõdik közte és köztünk. Részesei leszünk nemcsak az õ életének, hanem halálának és feltámadásának is. Énünk, mely eddig központi helyet foglalt el, vele együtt a keresztre kerül és meghal. - Krisztus csak a kegyelmet találtak szívében él és uralkodik az eddigi óemberük helyett.
Az újjászületett ember nem maga él többé, hanem Krisztus él õbenne.
Önszeretetünk helyét
az a szeretet váltja fel,
mely nem követelõdzik, hanem ad;
nem uralkodik, hanem szolgál;
nem élvezetekre tör, hanem lemond.

Akkor élünk igazán, ha Krisztus lett az életünk központja és hajtóereje.
„Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. „
(Galata 2, 20)
Carl Eichhorn: Isten Műhelyében.
Molnár B Antal [ 2013-07-04 16:28 ]

MOSOLYOG A KERT

Nézd, mily szép a fű,
nézz szét, gyönyörű!
Illatos a föld,
virágzik a völgy!
Harmatos a táj,
oszlik a homály!
Mosolyog a kert,
nem vagyok levert!
Zöldell hét határ,
dalol víg madár!
Selymes, dús a domb,
bársonyos a lomb!
Méhecskénk leszáll,
porozva megáll!
Pillangónk lendül,
táncolva pendül!
Szalad fürge gyík,
hátán szürke csík!
Ragyog ránk a nap,
végre így marad!
2010. május 3. Guti Tünde—
Molnár B Antal [ 2013-07-04 16:27 ]

Zsoltárok 128,1–4:
„Mind boldog az, aki féli az Urat: aki az Ő utaiban jár! Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod. Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül. Íme, így áldatik meg a férfiú, aki féli az Urat!"
Hatalmas kijelentés ez. Ígéret, ami nem csupán a jelenben meghatározott, de még a jövőre is szól.
Olyan jól fog menni annak, aki féli az Urat, hogy az öröm, a bőség, az erő egy generációba bele se fér, hanem az utódok is részesülnek belőle. És itt már felismerhetünk egy összekötő szálat a lelki gondozás felé. Aki ilyen állapotban van, mint ahogy itt az Igében olvastuk, az sosem fog lelki gondozásra szorulni. Mert az Ige azt mondja – a német így fejezi ki –: „Wohl dem Menschen, der dem Herrn fürchtet", „Jól van, jól megy dolga annak az embernek, aki féli az Urat.” Tehát: jól megy neki!
Az istenfélelem hiánya pedig problémát okoz. A második vers azt mondja: „Aki az Urat féli, annak a munkája áldott lesz." Vagyis sikeres lesz, és sikeres lesz a családi életében is. Gyermekei békében nőnek fel, azt mondja, mint az olajfacsemeték, ami a béke szimbóluma. Tehát mindenben áldott lesz. Általános, de mégis konkrét ígéret.
Molnár B Antal [ 2013-07-01 13:58 ]

Uram! Légy áldott minden gyermekért, légy áldott az Életért. Add, hogy érvényesüljön teremtői akaratod, s a Tőled kapott méltósággal tudjunk élni a világban, őrizve azt magunknak, s a jövő generációinak az idők végezetéig! Ámen
Uram! Légy velem küzdelmeimben! Ámen.
Uram! Légy velem, taníts, add hogy soha ne kínozzon a szeretet hiánya! Ámen
Uram! Lelkedet add, hogy éljek! Ámen
Uram, lelkem utánad, vágyódik.
Mikor Nálad időznek gondolataim,
Békességet és megelégedettséget találok.
Uram! Ments meg az anyagiak kísértéséről, s add, hogy Rád figyelve hálát adhassak Neked gondoskodó szeretetedért! Ámen
Uram! Moss át Igéd életes vizével, vedd el tőlem mindazt, ami elválaszt Tőled, hogy Élet-jellé válhassak mások számára! Ámen
Uram! Mutasd meg Magadat, hogy éljek! Ámen
Molnár B Antal [ 2013-07-01 13:56 ]

Túrmezei Erzsébet: Már meghallgatott!

„Ők még beszélnek, Én már meghallgattam!”
csodálatos ígéret!
Teljesedése felsorolhatatlan!

Mint amikor Élim kicsiny lakói
Tüzelőért könyörögtek térden,
Mert fogytán volt, és kemény volt a tél…
S még imádkoztak, amikor begördült
A fával megrakott szekér,
Mert egy gazdát arra indított Isten,
Hogy kicsinyein így segítsen.
Így lett a könyörgésből hálaének!

Felsóhajtunk: Bár mindig így lehetne!
De ha évekig várunk feleletre,
S megfáradunk… halványul a reményünk…
Nem teljesül, amit könnyesen kérünk.

Hol az ígéret? – kérdezzük lankadtan.
„Ők még beszélnek, Én már meghallgattam!”

Aztán titkokat tár a Szentlélek,
Atyánk szívébe látó ablakot –
Rejtelmek nyílnak, csoda-messzeségek…

Lehet, várni kell, szállhat évre évünk,
Mégis szent valóság: Mi még beszélünk,
Ő meghallgatott! Már meghallgatott!
Molnár B Antal [ 2013-07-01 13:54 ]

Hogyan dicsőíthetjük az Urat? Legjobban talán azzal foglalhatnánk össze, hogy akkor, ha Isten 5 féle célja érvényre jut életünkben.
1. Ha imádjuk őt. . Az imádat több mint a dicsőítés, éneklés, imádkozás. Egy olyan életstílus az, amelynek során nem csak szeretjük az Urat, de örülünk is jelenlétének és örömmel adjuk oda életünket az ő céljaira - nem kötelességtudatból.
2. Dicsőítjük az Urat, ha szeretjük a többi hívőt. Az újjászületett emberek Isten nagy családjának tagjai. Ha az övéi vagyunk, szeretjük egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. (Jn 13:35) Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. (1Jn 3:14)
3. Ha Hozzá hasonlóvá válunk "Mi pedig az Úrnak dicsiségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsôségrôl dicsiségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől." (2Kor 3:18)
4. Ha talentumainkkal másoknak szolgálunk. Nem véletlenül kaptuk tehetségünket.
5. Azzal dicsőítjük Õt, ha másoknak is beszélünk Őróla.
Hogyan fogsz élni ezután? Önmagadnak? Az Úr Jézusnak sem volt könnyű a saját akaratát megtagadni. Most az én lelkem háborog; és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De azért jutottam ez órára. (Jn 12:27) Aki szereti a maga életét, elveszti azt; és a ki gyûlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. (Jn 12:25)
Éljünk Isten dicsőségére!

Molnár B Antal [ 2013-07-01 13:49 ]

Az ige mondja, hogy te légy az első!
De nem erőszak árán, csak a belső
emberedért, ki elsőképpen áldoz,
ne úgy, hogy – elhatározd.

A férfigőg nem rangot - ad, lejárat.
Hitben lehetsz csak feje a családnak,
több szeretettel, nagyobb alázattal,
több áldozattal a családi asztal
testi lelki étkeit szerezve,
több hálaadással egy-egy csendes este,
mikor a test a lelket öldökölve
úgy húz a mélybe, úgy taszít a földre.
Hétköznapokban válik az el úgyis:
az lesz az első, aki úgy hisz!
Szent versengésben ŐT követve mindig
az út végéig növekedni illik
egymás előtt
Füle Lajos (Hozsannázó napok, II. 674.old)
Molnár B Antal [ 2013-07-01 13:45 ]


"Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál." Péld: 3:5.
"Bölcsességnek útjára tanítlak téged, vezetlek téged az igazságnak ösvényén. Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg. Ragaszkodj az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.
A hitetlenek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén. Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle, és menj tovább." Péld: 4:11-15.
Józs 1,5
"Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el."
Józs 1,9
"Légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz."
Zsolt 115, 12-15
"Gondol ránk az ÚR, meg fog áldani. Megáldja Izráel házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az URat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az ÚR, titeket és fiaitokat! Áldjon meg titeket az ÚR, aki az eget és a földet alkotta!"
Róm 15,13
"A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek
ereje által."
Molnár B Antal [ 2013-06-29 13:29 ]

Kor-I-lev-6:- 9- Avagy nem tudjátok-e, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát?,
.12-Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá.
19-Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?
20-Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.
Molnár B Antal [ 2013-06-29 13:24 ]

-Biztató látomás
„A királyi szék előtt aranyoltár,
Rajta a szentek imádságai!”

Bíztasson minket János látomása
Egyre hűségesebb esedezésre,
Egyre buzgóbb fohászkodásra!
Segítsen kérni és kiáltani!

Fekete, barna, fehér, sárga
Kezek kulcsolódjanak
Együtt imára
Afrikában, Európában,
Ázsiában, Ausztráliában,
Amerikában s a szigeteken
Egy örök Istenünket
Sok nyelven egy szeretetben,
Egy hitben áldani…
Életért könyörögni, hogy Ő segítsen
Halál útja helyett
Az örök életet,
Jézust választani!

Hisz a Jánosi látomásban
Fel a titkok fátyola lebben!
„A királyi szék előtt aranyoltár,
Rajta a szentek imádságai!”
Hiszünk a meghallgattatásban!
Hiszünk a feleletben!
Molnár B Antal [ 2013-06-29 13:22 ]

TEKINTÉLYI REND ÉS ENGEDELMESSÉG
Az Egyház feje Jézus Krisztus (Ef.1:22; 4:15), aki földi uralmát elöljárókon, vezetőkön keresztül gyakorolja (1.Thes.5:13-14; Zsid.13:7; 17). A Zsidók 13-ban az elöljárók iránti engedelmességre szólít fel, mert ők vigyáznak lelkünkre. Példás életük követésére szólít fel. Az 1.Thes.5:12-13 ezt mondja: “Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket. Az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel.” A Krisztusi gyülekezeteknek megkülönböztetett figyelmet kell szentelniük vezetők képzésére és a nekik való engedelmességre.
Molnár B Antal [ 2013-06-29 13:20 ]


János 13,20"Aki befogadja azt, akit küldök, engem fogad be, s aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött."
János 13,16-17"Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött annál, aki küldte. Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek."
János 12,49-50"Mert nem magamtól beszéltem, hanem aki küldött, az Atya hagyta meg, mit mondjak és mit hirdessek. S tudom, hogy parancsa örök élet."
János 12,46"Világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben."
János 9,39"Azért jöttem a világba, hogy ítéletet tartsak, hogy akik nem látnak, azok lássanak, és akik látnak, azok vakok legyenek."
Molnár B Antal [ 2013-06-26 15:07 ]

Jézusnak vére, érdeme: Ez lelkem ékes öltönye.
Istennél ezzel állok meg, Ha egykor mennybe fölmegyek.
2. Jézusban van szilárd hitem, Irgalmában bízik szívem.
Ó, mily öröm, hogy megváltott, S nyerhettem bűnbocsánatot!
3. Jézus a tiszta, szent Bárány, Ki meghalt értem Golgotán.
Bűneim mind beismerem; Uram, Megváltóm Ő nekem.
4. Hiszem, hogy vére már elég, Teljes díj minden vétkemért.
Nagy kincs ez minden kincs fölött, Értéke mennyben fent örök.
5. Bízom üdvszerző vérében, Ez nékem biztos védelem.
Világ ha kísért, nem félek, Jézus sebére építek.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Mindenről lemondok Érted, Jézusom, követlek Téged.
Földiek helyébe, hogyha kérem,
Lelki kincset osztogatsz Te nékem.
Mindenről lemondok Érted, Jézusom.
2. Még ha szenvedek is Érted, Jézusom, követlek Téged.
Nagy kegyelmed bűnöm megbocsátja,
Lelkem üdvét csak Tebenned látja,
Még ha szenvedek is Érted, Jézusom.
3. Ó, ha meghalok is Érted, Jézusom, követlek Téged.
Jól tudom, hogy itt minden csak álom,
Életem Tenálad megtalálom,
Még ha meghalok is Érted, Jézusom.
Molnár B Antal [ 2013-06-26 15:05 ]

Szép Hajnalcsillag tündököl, Róla igazság, kegy ömöl;
Kihajtott Jesse törzse. Dávid királynak sarja Ő,
Nincs senki oly szent, oly dicső; Ő lelkem Vőlegénye!
Kedves, Kegyes, Szép és nyájas, Nagy, hatalmas,
Dús a jóban; Csodálatos Ő valóban.
2. Legdrágább kincs, szép korona, Teremtő Isten szent Fia,
Király nagy égi díszben! Szent Igéd az én örömem,
Aranynál drágább ez nekem; Hozzád hasonló nincsen.
Hála, Hála, Hozsianna! Égi manna,
Élet kenyér, Lelkem csak teáltalad él.
3. Tetőled jön a fénysugár, Mikor lenézel énreám
Kegyes tekinteteddel. Jézus, Te vagy e drága fény,
Igéd és véred már enyém, Vezérelsz Szentlelkeddel.
Óvod, Hordod Védelmedben, Kegyelmedben
Árva éltem; Megbocsátod minden vétkem.
4. Szép hangú hárfák, pengjetek, Kórusok, vígan zengjetek
Magasztaló zsoltáron Krisztusnak, ki köztünk lakott,
Bűnrabságból kiragadott, S megváltott drága áron!
Csengjen, Zengjen Hálaének Nagy Nevének
Mindörökre, Mert Ő méltó dicséretre!
Molnár B Antal [ 2013-06-26 15:03 ]

Nem arany és nem ezüst, Nem kincs az óhajom;
Tudni csak azt szeretném: Uram szeret vajon?
Nincs nyugalma lelkemnek, Bizonyosságot vár:
Élet könyvébe vajon Nevem beírva áll?
Refrén:
Hogy nevem ott álljon, Csakis azt kívánom,
Hogy az élet könyvébe nevem, Beírva ott álljon!
2. Sok az én bűnöm nagyon, Mint a parton fövény,
De hatalmas Segítőm Kegyében bízom én.
Hófehérre tisztítja Kifolyt vére lelkem,
S így merem ezt kérdezni: Ott van-é a nevem? Refr.
3. Mennyei Jeruzsálem Minden útja fényes,
És tizenkét kapuja Drágakővel ékes;
Hol hangos hárfák pengnek, Hol nincs a bú jelen.
Halleluja! Tudom már, Ott beírva van az én nevem. Refr.

------------------------------------------------------------------------

Oly drága kincsem itt nekem: A szép s igaz remény,
Hogy nyitva számomra a menny, Örökké élek én.
Megváltóm ingyen adta ezt Ajándékul azért,
Hogy adjon égi biztatást, A keskeny útra fényt.
2. E kincs szerzője Jézusom, Ki eltörlé a bűnt.
Új élet útját járhatom, Rabságom már megszűnt.
Megváltott engem teljesen, A szívem Néki él.
E boldogító új remény Csak Őróla beszél.
3. Megváltóm értem szenvedett Sok kín között a fán,
Kiontva vérét bűnömért, Meghalt a Golgotán.
De harmadnapra győztesen Megtörte a halált,
Feltámadása megnyitá Az üdvösség honát.
4. Halálnak nincs uralma már Az életem felett,
Megváltóm rég legyőzte azt, És így örvendhetek.
Igaz, hogy testem földbe száll, De én élek tovább,
S a mennyben Isten ád nekem, Sokkal dicsőbb ruhát. Refr.
Molnár B Antal [ 2013-06-26 14:53 ]

Biztató látomás
„A királyi szék előtt aranyoltár,
Rajta a szentek imádságai!”

Bíztasson minket János látomása
Egyre hűségesebb esedezésre,
Egyre buzgóbb fohászkodásra!
Segítsen kérni és kiáltani!

Fekete, barna, fehér, sárga
Kezek kulcsolódjanak
Együtt imára
Afrikában, Európában,
Ázsiában, Ausztráliában,
Amerikában s a szigeteken
Egy örök Istenünket
Sok nyelven egy szeretetben,
Egy hitben áldani…
Életért könyörögni, hogy Ő segítsen
Halál útja helyett
Az örök életet,
Jézust választani!

Hisz a jánosi látomásban
Fel a titkok fátyola lebben!
„A királyi szék előtt aranyoltár,
Rajta a szentek imádságai!”
Hiszünk a meghallgattatásban!
Hiszünk a feleletben!
Molnár B Antal [ 2013-06-26 14:51 ]

A keresztény élet egyik legnagyobb veszélye az elbizakodottság, ami azt az érzetet kelti bennünk, hogy a bűnök bizonyos fajtájával szemben védettséget élvezünk. A kijózanító igazság viszont az, hogy minden ember természete bűnös – ellenkezik Istennel. Isten Lelkének visszatartó ereje nélkül adott körülmények között szinte bármilyen bűnbe belesüllyedhetnénk. Megóvhat az önigazultság bűnétől, ha tisztában vagyunk saját magunkkal, és így képesek leszünk jobban együtt is érezni azzal, aki hibákat követ el.
Hányszor kaptuk magunkat már azon, hogy (talán csak gondolatban) elítéltünk valakit olyan bűn elkövetéséért, amibe már mi is beleestünk?
--------------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-06-26 14:49 ]

ÓVAKODNI A KÍSÉRTÉSEKTŐL.
„És monda Nátán Dávidnak: Te vagy az az ember” (2Sám 12:7)!
Nem szabad megfeledkezni Pál tanácsáról, amit Gal 6:1 versében olvashatunk, hogy vigyázzunk magunkra, nehogy kísértésbe essünk. Az üzenet fontosságára és személyes vonatkozására utal a megfogalmazás. „Ügyelvén” – az eredeti görög szó azt jelenti, hogy „gondosan megnézni”, „nagyon odafigyelni” (vö. Róm 16:17; Fil 2:4). Pál tehát szó szerint ezt mondja: „vigyázzatok magatokra”, különben titeket is meglep a bűn. A figyelmeztetést pedig azzal emeli ki még jobban, hogy míg Gal 6:1 első felében többes szám második személyben fogalmaz („ti lelkiek”), a vers második felében átvált egyes szám második személyre („magadra”). Ez nem az egész közösségre vonatkozó általános figyelmeztetés, inkább a gyülekezet minden tagjának, egyénileg szóló intés.
Az apostol nem nevezi meg pontosan azt a bizonyos kísértést, amitől erélyesen óvja a galáciaiakat. Talán nem egy konkrét vétségre gondolt, hanem egyszerűen annak a veszélyére, hogy mások is elkövethetik ugyanazt a bűnt, amitől igyekeznek megszabadítani valakit. Gal 5:26 versében pedig a „hiú dicsőségvágy” ellen figyelmeztet, arra intve a hívőket, nehogy lelkileg különbnek véljék önmagukat azoknál, akiket helyes útra akarnak téríteni.
Miért kellett Pálnak a lelki gőg veszélyére figyelmeztetnie a galáciai hívőket (vö. 2Sám 12:1-7; Mt 26:34; 1Kor 10:12)?
Molnár B Antal [ 2013-06-26 14:47 ]

1. Kell hogy legyen cél!
Szóval nem szabad elfelejtenünk, hogy van küldetésünk. Hiszen minden ige figyelmeztet rá! De mi is az? Az első, és legfontosabb, minden Krisztuskövető számára: keresztényként kell élnünk a világban és terjesztenünk kell a hitet mások felé. Amikor annak idején Jézus elküldte a tanítványokat, azt kérte tőlük, hogy tanítsanak, kereszteljenek és vigyenek békét a világba, az Ő nevében. Vannak, akik ma is ezt teszik. Sok missziós szerte a világban ugyanezt a hivatást teljesíti. De legtöbbünknek szerintem nem ez a küldetése de talán még soha nem fogalmaztuk meg magunknak, hogy mi.
Egyszer láttam egy férfi számítógépének háttérképeként egy gyönyörű, piros, nagyon jó és látszott rajta, hogy nagyon drága sportautót. Ugyanezt az autót láttam a faliújságjára is kirakva. Megkérdeztem, hogy talán ennyire autómániás, vagy miért van mindenhol ez a kocsi? Erre ő azt mondta, hogy nem: de szeretné megvenni ezt az autót, nagyon szeretné, már rég kinézte, hogy mennyibe kerül és hol lehet megvenni. Kitervelte, hogy ahhoz, hogy megvehesse, mit kell tennie, mennyit kell dolgoznia, pénzt félretennie és mennyi időbe fog ez kerülni. A képet azért rakta ki, mert így minden nap, szinte állandóan láthatja, és amikor nehéz, vagy már elfáradt, akkor is tudja, hogy ő, most ezért dolgozik. Folyton ott volt a szeme előtt a kitűzött cél és nem akarta elfelejteni.

Ezzel a piros sportautós példával csak azt szeretném mondani, hogy szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk, mi a cél. Úgy érzem nekem is, szükségem van olyan kitűzött biztos célokra, amikre feltekinthetek, akkor is, amikor már nem értem és érzem, hogy mit miért csinálok. És ez a legfőbb cél, maga küldetés.Molnár B Antal [ 2013-06-26 14:40 ]

/2/

A Biblia így ír erről: „Mert ahogy egy testben több tagunk van, minden tagnak más a szerepe… és a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek:
aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint,
aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét, aki tanító, tanítson,
aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson,
aki jótékonykodik, tegye egyszerűségben,
aki elöljáró, legyen gondos,
aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömest.
Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz.”
(Róm 12,4-8)Lehet, hogy Te még talán egyik állomással sem ismerkedtél meg igazán. Lehet, hogy eddig a Bibliát hanyagoltad. Lehet, hogy nem tudtál imádkozni. Vagy az is, hogy rég nem voltál közösségben. Érdemes az elején kezdened, és sokat imádkoznod, Bibliát olvasni, a közösségben maradni, mert ott erősek vagyunk, és még erősebbek leszünk, mert segítjük egymást! A bűnbocsánatban újra nagyon közel kerülhetsz Istenhez, és a közösségben találkozhatsz Vele személyesen.
Ha tudatos keresztényként élünk a világban, és a kis hétköznapi dolgokban a küldetésünk szerint élünk, akkor általunk, akik Krisztust visszük az emberek közé, megváltozhat a világ. Szóval, hajrá!
A Szentírás így ír erről:
„14Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni.15S ha gyertyát gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. 16Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!”
Molnár B Antal [ 2013-06-24 21:29 ]

Ap.Csel 5,34-42; Jn 6,1-15
Ha csodákról olvasok, víz borrá változtatása, vagy épp a mai kenyérszaporítás, egy kicsit elbizonytalanodok. Hiszen a mai ember nem hisz az ilyesfajta csodákban. Én másfajta csodákban hiszek, és ha ilyenekről olvasok vagy hallok a mai viszonylatban, nem akaródzik elhinnem. De itt mégis ezt olvashatjuk, hogy Jézus rengeteg embernek ad enni. Mit szólnánk, ha ezt hallanánk ma a tv-ben? Nem hiszem, hogy egy csapásra megváltoznék, és hinnék a tv-nek. Nem, biztosan nem. Azt mondanám; népbutítás. Ha csodákról olvasok, víz borrá változtatása, vagy épp a mai kenyérszaporítás, egy kicsit elbizonytalanodok. Hiszen a mai ember nem hisz az ilyesfajta csodákban. Én másfajta csodákban hiszek, és ha ilyenekről olvasok vagy hallok a mai viszonylatban, nem akaródzik elhinnem. De itt mégis ezt olvashatjuk, hogy Jézus rengeteg embernek ad enni. Mit szólnánk, ha ezt hallanánk ma a tv-ben? Nem hiszem, hogy egy csapásra megváltoznék, és hinnék a tv-nek. Nem, biztosan nem. Azt mondanám; népbutítás. Nagyon nehéz hát nekem ez a szentírási rész, hiszen felmerül a kérdés: vajon hová tűntek ezek a csodálatos csodák? Azt hiszem, tudom a választ. Pont azért tűntek el ezek a rendkívüli események, mert sokan vannak úgy a csodákkal, mint én; még ha igazat szólna is a tv, nem hinnénk el, vagy ha saját szemünkkel látnánk, akkor meg becsapva éreznénk magunkat. Ott, az akkori emberek azonnal elhitték, és rögtön meg akarták koronázni Jézust. Ezzel szemben a mai ember akkor tér meg, ha nagy veszély éri. Addig csak csóválja a fejét a hétköznapi csodákra is, de ha baj van, akkor rögtön imára kulcsolja a kezeit. Ez szerintem a szeretet és a bizalom hiánya. Nem bízunk egymásban, nem hiszünk a szemünknek, hiszen már annyiszor átvertek minket ("a festék alatt mindig hazug volt a kép" - Ismerős Arcok). Kérjük az Istent, hogy meglássuk, és higgyünk a valódi, arra érdemes csodákban! Hiszen annyira racionális minden, mindennek van ok és okozati része. Szerintem nem ártana, ha egy kicsit elrugaszkodva a földtől az egek felé engednénk lelkünket azzal, hogy befogadjuk és el hisszük a csodákat. Hiszen másképp hitelt veszít a mondat, ami számomra a legtöbb reményt sugározza, miszerint: "Istennél semmi sem lehetetlen"!!
[Király Mátyás, Érd]
Molnár B Antal [ 2013-06-24 21:27 ]

TANULGATOM A CSENDET.

Nézem a tó fodrozó tükrét,
a felhők , fények játékát a vízen,
szeptemberi fák színesedő levelét...
és tanulgatom a csendet.

Nem az üreset, a némát: a beszédeset!
Hiszen Valaki mindig megszólal a csendben.
Tó tükrére, sirályok szárnyára,
hulló aranylevélre üzeneteket ír nekem.
Ölembe perdül egy őszi levél...
üzenetét betűzgetem
/Túrmezei Erzsébet/
Molnár B Antal [ 2013-06-24 21:22 ]

Neked Testvérem...
Könnyel áztatott arcodat kémlelem,
hogy felsejlik-e még rajta a Végtelen,
csillogó-cseppek tengerén átlátom csupán
végtelen szereteted hegyláncát.
Elborít engem mély érzelmek sokasága,
mozdulni - annyit - sem bírok alatta,
gondolataim nyekergőn mozdulnak tova,
arcodat látnám újra - kacagva.
Fáradt erőm nyiklik-nyaklik esetlen,
lelkem hozzád vágyódik leküzdhetetlen,
szeretetem lángol Lélektől kapott tűzzel,
az Úr ajándékozott meg engem Testvérrel.
Fogadalmam nem feledem míg élek:
hová te tartasz, oda megyek,
te Istened az én Istenem,
mert a Lelket szeretem.
Molnár B Antal [ 2013-06-24 21:19 ]

Hadd mondjam újra – és tudjátok, milyen értelemben mondom ezt! –, hogy legyetek kellemetlenül zavaróak a világ számára; legyetek olyan emberek, hogy a világiaknak, muszáj legyen érezniük azt, hogy egy keresztyén van közöttük!

Egyszer egy katonatiszt, miközben a király jelenlétéből távozott éppen, megbotlott a saját kardjában. A király odaszólt neki, hogy “A kardod igen zavaró!” “Igen”, felelte a katonatiszt, “Őfelsége ellenségei is sokszor mondták már ezt!”

Bárcsak terhére lennétek a világnak, ilyen értelemben; legyetek bosszantóan idegesítőek a Királyok Királya ellenségei számára! S míg a magatartásotok legyen illendően udvarias, megfelelve mindannak, ami csak megkívántatik az emberekkel való társas érintkezésben, mégis: bátran, meghátrálás nélkül tegyetek bizonyságot Krisztusról, finomkodások és szépítgetések nélkül
Molnár B Antal [ 2013-06-24 21:17 ]

Teréz anya: Felebarátaink álarca mögött---
Éhes voltam, és ennem adtál.
Szomjas voltam, és innom adtál.
Bármit teszel is testvéreim közül
a legkisebbnek, nekem teszed.
Most tehát belépek Atyám házába.
Nem volt tető a fejem fölött, és ajtót nyitottál előttem.
Mezítelen voltam, és nekem adtad ruháidat.
Fáradt voltam, és segítettél békét lelnem.
Rettegtem, és eloszlattad minden félelmemet.
Kicsiny voltam, és megtanítottál olvasni.
Magányos voltam, és szerelmet adtál nekem.
Rab voltam, és meglátogattál cellámban.
Betegen feküdtem, és te gondoztál.
Idegen országban bolyongtam, és te hazát adtál nekem.
Nem volt megélhetésem, és munkát találtál számomra.
Megsebesültem a háborúskodásban, s te bekötözted sebemet.
Jóságra volt szükségem, és kezet nyújtottál nekem.
Néger, kínai, vagy hajléktalan voltam, kigúnyoltak, megaláztak,
és te válladra vetted keresztem. Legyengült öreg voltam,
és mosolyodat ajándékoztad nekem. Nyugtalan voltam,
és türelmesen végighallgattál. Láttad, hogy leköpdöstek,
vér borította testemet, és te elfogadtál akkor is,
ha izzadságszagú voltam. Gúnyt űztek belőlem,
de te mellém álltál. Boldog voltam, és engedted,
hogy megosszam veled örömömet.
Molnár B Antal [ 2013-06-20 21:54 ]

A Biblia így ír erről: „Mert ahogy egy testben több tagunk van, minden tagnak más a szerepe… és a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek:
aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint,
aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét, aki tanító, tanítson,
aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson,
aki jótékonykodik, tegye egyszerűségben,
aki elöljáró, legyen gondos,
aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömest.
Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz.”
(Róm 12,4-8)

Molnár B Antal [ 2013-06-20 21:54 ]

Csukd be a szemed, és figyelj bensődre.

- Uram, a hétköznapokban olyan nehéz látni Téged. Sokszor felteszem a kérdést: Tényleg itt vagy? Most biztos nem… Pedig ott van Jézus, és kopogtat szíved ajtaján, vedd észre. Légy világosság, mely szeretetet oszt. Annyi sok kis rejtett kincs van benned. Meg kell mutatnod másoknak. Semmi szégyellni valód nincs. Az Úr akarta, hogy itt légy, most rajtad a sor, add tovább szeretetét!
.
- Isten szeretetből teremtett Téged, és arra hív, hogy a teremtett világnak, a végtelen szeretet művének tökéletesítésében részt vegyél. Ezért adott neked szerető szívet. Isten azt akarja, hogy mélyen érző szív dobogjon benned. Ne engedd, hogy szíved fagyossá, érzéketlenné váljék. Nem élhetsz mindenbe belenyugvó, mindennel elégedett, nemtörődöm életet. Ellenkezőleg: Mindinkább tápláld az emberek iránti szeretetedet. Istennek is így szolgálsz a legtöbbet.
Molnár B Antal [ 2013-06-20 21:53 ]

AZ IMA .

Fohász az ima, tiszta, szent beszéd,
A lélek lélegzetvétele ez.
Ha nincsen ima sem már ajkadon,
Ne csodáld, ha az élet megsebez.

Mi kötne össze Istennel, ha nem
Az őszinte és tiszta, szent ima?
Kihez mehetnénk, hogy múljon bánatunk,
Ha Istenre nem gondolunk soha?

Amíg a szívünk imádkozni mer,
Amíg Istennel szóba állhatunk,
Jöhetnek vészes, sötét, bús korok,
Mi győzünk, soha el nem bukhatunk!

Imádkozz lélek - az ima örök.
Mondd el Istennek szíved panaszát,
Az ima Istenünkkel összeköt,
Az ima vigaszt, enyhet ád.
Kárász Izabella
Molnár B Antal [ 2013-06-20 21:53 ]

5. Mózes 32:1-14.
„1. Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit!
2. Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon, mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!
3. Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!
4. Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!
5. Gonoszak voltak hozzá, nem fiai, a magok, gyalázatja; romlott és elvetemült nemzedék.
6. Így fizettek-e az Úrnak: balga és értelmetlen nép?! Nem atyád-e ő, a ki teremtett? Ő alkotott és erősített meg.
7. Emlékezzél meg az ősidőkről; gondoljátok el annyi nemzedék éveit! Kérdezd meg atyádat és megjelenti néked, a te véneidet és megmondják néked!
8. Mikor a Felséges örökséget osztott a népeknek; mikor szétválasztá az ember fiait: megszabta a népek határait, Izráel fiainak száma szerint,
9. Mert az Úrnak része az ő népe, Jákób néki sorssal jutott öröksége.
10. Puszta földön találta őt, zordon, sivatag vadonban; körülvette őt, gondja volt reá, őrizte, mint a szeme fényét;
11. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket:
12. Egymaga vezette őt az Úr; idegen Isten nem volt ő vele.
Molnár B Antal [ 2013-06-20 21:52 ]

Szolgálat és küldetés .

A Teremtő Isten akarata, hogy örök életet ajándékozzon minden embernek Jézus Krisztus által. Isten terve ezt a jó hírt azokon keresztül közvetíteni a világnak, akik tanítványként elkötelezték magukat Krisztus mellett (Mt 28,17-20).”És mikor meglátták őt, leborulnak előtte; némelyek pedig kételkednek. És hozzájuk menvén Jézus, szól nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!”
Erre a szolgálatra a Szentlélek hatalmazta fel egyházát (ApCsel 1,8) .„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.”
Meggyőződésünk, hogy a Hetednapi Adventista Egyház küldetése (Jel 10,11), „És monda nékem: Ismét prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felől.” és időszerű üzenete (Jel 14,6-12) bibliai jövendöléseken alapul.
Hisszük, hogy az egyház feladata minden tagját felkészíteni és felhatalmazni a lelki ajándékaiknak megfelelő szolgálat végzésére (Ef 4,11-12). „És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:A szentek tökéletesbbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:”
Az egyház akkor tölti be küldetését, ha hűségesen követi a bibliai alapelveket (Ésa 58,6-14), tagjai egységben imádják Istent (Jn 17,17-26), és Krisztus lelkülete él bennük (Fil 2,5).” Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, „
Molnár B Antal [ 2013-06-18 17:58 ]


Atyámfiai!! Testvérek az Úr Jézusban!!!

Nagy kéréssel fordulok minden Istengyermekéhez, akik hisznek a közbenjáró imádságban!!
Vigh Attila Atyánkfia felesége Irénke, már elég rég óta nagyon beteg.
A nagyon elterjedt, gyilkos betegségben,
De mára viradólag bal-oldali tüdőgyulladást állapított meg az orvos.
és igen csak lázas is.
Kérem azokat az Atyafiakat, Testvéreket, akik hisznek az imádság meghallgatásában ilyen esetben is,
Járuljunk az Úr elé és könyörögjünk érette (érettük)
Áldást és Kegyelmet kívánva
Szeretettel
benci bácsiMolnár B Antal [ 2013-06-15 16:19 ]

Uram ki lehet...
Uram ki lehet sátradnak vendége, ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki feddhetetlenül él, törekszik az igazságra és szíve szerint igazat szól. Zsoltár 115. 1-2.
Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Zsoltár 112. 1.
Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják, intelmeit teljes szívvel keresik. Zsoltár 119. 1-2.
Taníts Uram rendelkezéseid céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig. Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet és megtartsam teljes szívvel. Zsoltár 119. 33-34.
...hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, emlékezve Jézus szavairól. Mert Ő mondta: nagyobb boldogság adni, mint kapni. Apostolok cselekedetei 20. 35.
Kezedre bízom, lelkemet, Te váltasz meg engemet. Legyetek erősek, bátorodjék a ti szívetek mindnyájan. Akik várjátok az Urat. Zsoltár 31. 25.
Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt Ő szeretettel veszi körül. Zsoltár 32. 10.
Mert úgy szerette isten a világot, Jézust odaadta értünk.
Molnár B Antal [ 2013-06-15 16:18 ]

Dr. Sándorné. Manyika. Szólnak a harangok.
Szólnak a harangok,
Hívnak a templomba,
Félretesszük dolgunk
És indulunk oda.

Bármi nyugtalanít,
Vagy háborog szívünk,
A falai között
Kitisztul a lelkünk.

Oly fontos táplálék
Mind, amit ott kapunk,
Utána könnyedén
Tesszük tovább dolgunk.

Kell az a megnyugvás,
Kell a lelki béke,
Csak azzal lesz egész
A testünk épsége.
Molnár B Antal [ 2013-06-15 16:18 ]

Van aki ...

Van, aki éhes válaszodra!
Van, akinek Te vagy gondja!
Van, aki meghallja imád!
Van, aki érti szíved bánatát!

Van, aki letépje láncaid!
Van, aki visszaadja álmaid!
Van, aki legyőzte a magányt!
Van, aki kitárja az igazság ajtaját!

Van, aki téged mindig hazavár!
Van, aki ott áll a jó oldalán!
Van, aki megbocsátja bűneid!
Van, aki begyógyítja sebeid!

Vagyok, aki Vagyok!-
Szól hozzád lágyan Istened-
Váltságdíjat fizettem éretted,
Csak hívd segítségül e nevet!

Mely név nem lehet más:
Jézus Krisztus a Messiás!!
Molnár B Antal [ 2013-06-15 16:17 ]

Hajdú János.

Tudom jól, velem van az Isten
és Ő soha el nem hagy engem
Te tudod jól, sokat vétkeztem
de ma már igyekszek tenni ellene
mert te vagy a Megváltó Istenem
Te teremtettél engem
ezeket soha el nem feledem.
------------------------------------
Mysty Kata .Az olajfák hegyén

Mennyei helyen
ott van a helyem.
Egyedül a csenddel,
egyedül Istennel.

"Atyám, te is így akarod,
népemet el nem hagyod;
Atyám, Te megteheted,
a megtorpanókat is vezeted!

Ne a mi akaratunk legyen,
csakis a Tied: - kérem e hegyen.
Angyali erőd új erőt kínál,
izzadó vércseppjeim, a kínhalál.

Imádkozzatok szüntelen,
kísértésektől mentesen...
Az ige testté csak akkor válik,
ha hitbéli voltotok mindenkor áldást áhít..."

Tanít lelked csendje, gigászi belső erőd és hited!
Tanítványok között érthető a beszéded!?
Júdások kísérnek, Péterek fülelnek,
Égiek az életről vidáman zenélnek.

A tanítás olcsó és foszló kalács; de
elragadó, mert semmi nem ámítás!
Mégis majdnem semmitmondó "állítás"?!
Gúny, szitok, átok mocska mily záporozó,
Pusztába kiált a szó...!?
Miért hiábavaló!?
Molnár B Antal [ 2013-06-15 16:17 ]

Diplomácia
Henry Kissinger odamegy egy szegény emberhez:
- Szeretném, ha a fiad feleségül venne egy lányt!
- Ugyan, sosem szólok bele a fiam életébe!
- De ez a lány Lord Rotschild lánya!
- Nos, ebben az esetben...
Ezután Kissinger odamegy Lord Rotschildhoz:
- Van egy férjjelöltem a lányod számára.
- Ugyan már, a lányom még túl fiatal a házasságra!
- De ez a fiú a Világbank alelnöke!
- Nos, ebben az esetben...
Végül Kissinger megkeresi a Világbank elnökét is:
- Van egy ismerősöm, szeretném a figyelmedbe ajánlani, alelnöknek.
- Ugyan már, így is több alelnököm van, mint amennyire szükségem van!
- De ez a fiú Lord Rothschild veje!
- Nos, ebben az esetben
Molnár B Antal [ 2013-06-15 16:16 ]

Mit ír a Biblia a munkáról?
"Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít."
Példabeszédek könyve 10:4
"Mert ahogyan a sok munka álommal jár, úgy a sok beszéd ostoba fecsegéssel."
Prédikátor könyve 5:2
"Felebarátodat ne zsákmányold ki, és ne rabold ki. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig!" Mózes harmadik könyve 19:13
"Íme, a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, égre kiált, és az aratók panasza eljutott a Seregek Urának a fülébe."Jakab levele 5:4
"Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig."Zsoltárok könyve 104:23
"Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít."
Példabeszédek könyve 10:4
"Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével."Példabeszédek könyve 31:13
"Édesen alszik, aki dolgozik, akár keveset, akár sokat eszik; a gazdagot ellenben nem hagyja aludni a jóllakottság."Prédikátor könyve 5:11

"Egyik a másikat támogatja, és ezt mondják egymásnak: Légy erős! Biztatja a mester az ötvöst, aki simítókalapáccsal dolgozik az üllőn, és ezt mondja a forrasztásról: Jól van, meg kell erősíteni szegekkel, hogy ne mozogjon! A kovácsmester vésőt fogva dolgozik az izzó szénnél. Pöröllyel készíti a szobrot, erős karral dolgozik rajta. Ha megéhezik, elveszti erejét; ha nem iszik vizet, kimerül. A kovácsmester vésőt fogva dolgozik az izzó szénnél. Pöröllyel készíti a szobrot, erős karral dolgozik rajta. Ha megéhezik, elveszti erejét; ha nem iszik vizet, kimerül. Az ácsmester kifeszíti a mérőzsinórt, vörös krétával rajzol, majd gyaluval dolgozik, azután körzővel rajzol, és emberalakot készít, mint egy feldíszített embert, hogy házban lakjék. Cédrust vág ki, tölgyfát vagy cserfát választ, amelyet az erdő fái között nevelt, kőrisfát ültet, amelyet az eső nevel. Ez lesz az ember tüzelője, vesz belőle, hogy melegedjék, befűt, és kenyeret süt. De istent is csinál belőle, és leborul előtte; bálványszobrot készít, és imádja azt.
Molnár B Antal [ 2013-06-15 16:15 ]

Felét eltüzeli, ennél a felénél pecsenyét süt, megeszi a húst, és jóllakik; közben melegszik, és ezt mondja: De jól megmelegedtem, amíg néztem a tűz fényét! A fa többi részéből istent készít: bálványszobrot. Leborulva imádja, és így könyörög hozzá: Ments meg engem, mert te vagy az istenem! Nem tudnak és nem értenek semmit, mert szemük nem képes látni, és nincs eszük, nem értenek. Nem gondolja meg az ilyen ember, nem tudja és nem érti, hogy ezt mondaná: Felét eltüzeltem, kenyeret sütöttem parazsánál, húst is sütöttem, és megettem. A többi részéből utálatos bálványt csinálok, és egy fatuskót imádok! Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját megcsalt szíve. Nem mentheti magát, és nem mondhatja ezt: Csak hazugságra támaszkodtam! Gondold meg, Jákób, mindezeket, mert te, Izráel, az én szolgám vagy! Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izráel, nem feledkezem meg rólad!"

Ézsaiás könyve 44:16-21
"Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be; esztek, de nem fogtok jóllakni; isztok, de nem fogtok megrészegedni; ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Így szól a Seregek URa: Gondoljátok meg, mi történik veletek! Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőítsenek engem! - mondja az ÚR. Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? - így szól a Seregek URa. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok."
Aggeus könyve 1:6-9
Molnár B Antal [ 2013-06-15 16:14 ]
"Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik."Zsoltárok könyve 37:5
"Ujjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban: az ÚR jobbja hatalmasan munkálkodik! Fölemelte jobbját az ÚR, az ÚR jobbja hatalmasan munkálkodik!"
Zsoltárok könyve 118:15-16
"Jézus így szólt hozzájuk: "Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom."
János evangéliuma 5:17
"Tehát az, aki a Lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt?"Gal: írt levél 3:5
"Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek."
Thesszalonikaiakhoz írt első levél 2:13
"A munkás önmagáért fáradozik, mert szája kényszeríti rá."Példabeszédek könyve 16:26
"Ekkor így szólt tanítványaihoz: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés:"Máté : 9:37
"Mert méltó a munkás a kenyerére."Máté evangéliuma 10:10
"Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába."Lukács evangéliuma 10:2
"Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét."Tim: írt második levél 2:15
--------------------------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-06-15 16:12 ]

A7--Idézetek a türelemről.

Olyan méltányossággal ítélni a magad ügyében is, mint ahogy méltányosságra neveled magad a mások ügyében. Nincs jogod a türelmetlenséghez, méltatlansághoz, túlzott követeléshez magaddal szemben sem. Ha azt akarod, hogy a világ elismerje emberi rangodat, ismerd el saját magad rangját. S viselkedj annak megfelelően, türelmesen és nagylelkűen. Ne követelj magadtól többet, sem mást, sem rosszabbat, amit te méltányosnak ítélsz mások számára. Nem lehet önmagunkkal szemben feltétlen követelőzni. Iparkodj szerényebb lenni, tudjad, erőid gyászosan végesek. Munkában, becsvágyban, emberi igényben szánd magad is, nemcsak a többieket. Nem elég az embereket sajnálni, sajnáld magad is. Te is ember vagy: s oly könnyű ezt a világi versenyben elfelejteni. Nemcsak mások felejtik el; legtöbbször magad is. Márai Sándor

Aki siet és mohón vadászik, nem ér rá a vadászsikert értéke szerint megbecsülni, nem ér rá boldognak lenni és az igazi vadászéletnek örülni, elmulasztja meglátni, észrevenni mindazt, ami a vadászatban a legszebb s amit néhány sor betűvel leírni, az avatatlannak megmagyarázni nem lehet. Nadler Herbert

Aki szárnyatlanul él a viharos, köd szürke Időben, nem tehet mást, mint vár - várja a jobb világot, s a partot. Így élünk. Jó azoknak, akik várni tudnak még - mert sokan már nem is várnak, egyáltalán.
Müller Péter
Molnár B Antal [ 2013-06-15 16:12 ]

1A--Tiéd a kegyelem:
Kegyelem, Először sírsz. Azután átkozódsz. Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, eget-ostromló akarattal – S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság, A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés! S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.

Akkor megnyílik magától az ég, S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva, Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor – magától – szűnik a vihar, Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.-
Molnár B Antal [ 2013-06-13 13:05 ]

azt gondolom és talán nem is rosszul. hogy igazán van miért hálát adni a Magyar Népnek ,Istenének!!!
Az elmúlt napok megint csak azt bizonyították be, hogy mennyire szereti ezt a Magyar Nemzetet a Mi Atyánk Istenünk !!
Hiszen százszor és ezerszer rosszab is lehetett volna ez az árvízi időszak részünkre.
Nyissuk ki szívünket az Úr Isten felé, és a kezünket az ember társaink felé aszal a szeretettel amilyen szeretettel minket szeret az Isten..
imádkozó szívvel ,hálásan
tóni bácsiMolnár B Antal [ 2013-06-13 12:58 ]

AZ AGGODALOM LEGYŐZÉSÉNEK TITKA

Írta: Rick Warren
Hajlamos vagy a legrosszabbat feltételezni? Pánikba esel, ha levelet kapsz az adóhivataltól, vagy ha esetleges elbocsátásokról szóló pletykákat hallasz a munkahelyeden? Azon kapod magad, hogy akkor is gondterhelt vagy, ha nincs is okod rá, meg van győződve róla, hogy valami rossz fog történi, amely miatt aggódnod kellene? Az aggodalom szó az óangolból származik, és azt jelenti, hogy „fulladozni vagy szorongatni”. Nem meglepő, hogy az aggodalom pontosan így tesz bennünket eredménytelenné és boldogtalanná. Az aggodalom nem más, mint önromboló időpazarlás. A Biblia újszövetségi részében, Jézus híres Hegyi beszéde során négy indokot hozott fel az aggodalmaskodás ellen, illetve legyőzésének két módját is megmutatta, amelyet a Máté Evangéliuma 6:25-34 szakasz a következőképpen tolmácsol:

AZ AGGODALMASKODÁS ÉRTELMETLEN.
Olyan dolog miatt aggódni, amit NEM TUDUNK megváltoztatni – haszontalan. Olyan dolog miatt aggódni, amit MEG TUDUNK változtatni – ostobaság. Minden alkalommal, amikor egy aggasztó dologra koncentrálsz, az a gondolataidban egyre nagyobbá és leterhelőbbé válik. Az aggodalmaskodás a problémákat túldimenzionálja. „Ezért mondom nektek: ne aggódjatok éltetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet tápláléknál, és a test a ruházatnál?” (Máté evangéliuma 6:25)

AZ AGGODALMASKODÁS TERMÉSZETELLENES.
Nem születünk aggodalmaskodónak. Ez csupán az élet kihívásaira adott, tanult reakció. Valójában gyakorolni kell, hogy jók legyünk benne. Szerencsére az aggodalmaskodás nem tanult reakció is lehet. Az Isten teremtményei közül az egyetlen faj az ember, aki képes aggódni. Egyszerűen nem hisszük el, hogy Isten gondot fog viselni ránk. „Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?” (Máté evangéliuma 6:26)

AZ AGGODALMASKODÁS NEM SEGÍT RAJTUNK.
Egyszerűen nem működik. Nem képes megváltoztatni a múltat. Nem képes kontrollálni a jövőt. Csupán a napunkat teszi tönkre. Egy problémán való nyugtalankodás sohasem oldja meg magát a problémát. „Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani az életét csak egy arasznyival is? (Máté evangéliuma 6:27)

AZ AGGODALOM HIÁBAVALÓ.
Az Isten ígéretet tett arra, hogy gondoskodik rólunk, ha az életünk minden területén rá hagyatkozunk. Gyermekként, ha az édesapánktól ebédpénzt kértünk, nem aggódtunk, honnan lesz meg az összeg. Ez az ő problémája volt. Hagyjuk, hogy az Isten ténylegesen betölthesse az Isten szerepét az életünkben! „Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre.” (Máté evangéliuma 6:32)
---------------------------------------
Molnár B Antal [ 2013-06-13 12:57 ]

ApCsel 5,27-33; Jn 3,31-36
"Akit az Isten küldött, az az Isten beszédeit szólja..."
Olyan a szó, mint a kés. Lehet vele sebezni, fenyegetni, ölni. Lehet vele alkotni, faragni, étkezni. Lehet vele életet menteni, műteni... " A szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen." - emlékezhetünk a rockoratórium szövegére. De arra is emlékezhetünk, amikor sebeket kaptunk, támadások értek, és éles nyelvek vágtak belénk. Joggal, jogtalanul? A seb mindenképpen fáj. Amiket viszont magunk adtunk, az másoknak is ugyanígy fájt, mint nekünk fájtak az elszenvedett szavak . Szavaink arra is használhatóak, hogy elrejtsék azt, amit rejteni akarunk, ezt fecsegésnek is mondjuk. Szavainkkal megtéveszteni is tudunk, hamis képet, rész igazságot szólva. Félrevezető elringatásokat is hordozhatnak szavaink, mikor súlytalan szóvirágokkal takarjuk el a fontos, lényegi elemeket. A látványosan agresszív, bántó szavak azok, melyek az emberi kapcsolatokat csírájukban ölik meg. Mennyei Atyánk küldte Jézust, küldi Józsit, Pistit, Marit, Évát... engem is, Téged is. Az Isten beszédének szólására küld. Ezért kell folyton szem előtt tartani a jézusi tájékozódásunkat, hogy tudjuk, minél jobban tudjuk, fejlődőképesen tudjuk azt, amit szólnunk kell. A saját gondolatainkkal felettébb tele vagyunk, kérdés, hogy ez mennyire van fedésben Atyánk gondolataival? Gyümölcseink mutatják fánk minőségét. Jézustól tanulhatjuk a vallomás szavait. Az Atyával harmóniát kereső vallomások megnyilatkozásait. Kitárulkozások ezek, melyek bepillantást engednek a személyiség "szentek-szentjébe", istenkapcsolatába. Másokat oda vonzani akaró, másokkal mélyebb közösségben levésre hívó szavak ezek: Jézus Atyja, a mi Atyánk is, az ő szava legyen a mi szavunk is. Jézustól eltanulhatjuk a tartalmakat, mélységeket, értékszemléletet kifejező szavakat is. Az elmondott, írott és sokféle módon ábrázolt gondolatok környezetünk megszólításai. Objektiválódott szellemiségünk bizony jó lenne, ha követni tudná a teremtésben felismerhető rendezettséget, célirányosságot, törvényszerűséget... hogy ami megjelenik általunk, az jókor és jót sugározva jelenjék meg?hogy amit elhallgatunk, azzal is megtévesztés helyett a szerető védelmet és a bölcs, személyre szabott segítséget mutassuk meg. Én az emberiség magyarul beszélő kultúrájához tartozom. Így tudok a leginkább szólni, a leginkább indulatot kifejezni... és imádkozni is. Az én anyanyelvemnek is addig van létjogosultsága a Teremtő tervében, amíg lesznek ezen a nyelven is megszólaltatói az Atya gondolatainak. Ugye valahol ebben is egy húron pendülünk...?
[Király Ignácz / Érd]
Molnár B Antal [ 2013-06-13 12:56 ]

MEGSZENTELT ÉLETVITEL
Át kell gondolnunk, milyen hatásoknak tesszük ki magunkat és gyermekeinket. Lehetetlen pornó-, vérengző horror-, vad akció-, sőt rossz szellemiségű gyermekfilmeket nézni, bulvár- és szexlapokat, az igazságtól és valóságtól elrugaszkodott kalandregényeket/ Henry Rotter/ olvasni anélkül, hogy lelkünkben ne fizetnénk érte súlyos árat. Az istentelen és erkölcstelen értékrendszer beleivódik szívünkbe, gondolatainkba. Ne alacsonyodjunk le a világ színvonalára. Amit a mai “liberális-humanista” társadalom eltűr, az elképesztő. A durvaság és igénytelenség, a bűnök mélysége és elfogadottsága lezülleszti a társadalmat. A Krisztusiak tiszta életvitelre hívattak el, amely nem alku tárgya!!! A 2.Kor.7:1 ezt mondja: “Szeretteim! Minthogy ilyen ígéreteink vannak, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Istenfélelemben véghez vivén a mi megszentelődésünket”. Ha valaki vétkezik, vonjuk felelősségre a közösség és az egyén érdekében! Krisztus Teste nem tűrheti el a bűnt a tagjai sorában. / egyesek együtt élnek ,házasság nélkül a különböző gyülekezetben / ,Nem végezhetjük Isten munkáját felemás életvitellel. (Hol állunk mi az élő Istennel való személyes közösség és a személyes szentség tekintetében?)
Molnár B Antal [ 2013-06-13 12:55 ]

5.
TEKINTÉLYI REND ÉS ENGEDELMESSÉG
Az Egyház feje Jézus Krisztus (Ef.1:22; 4:15), aki földi uralmát elöljárókon, vezetőkön keresztül gyakorolja (1.Thes.5:13-14; Zsid.13:7; 17). A Zsidók 13-ban az elöljárók iránti engedelmességre szólít fel, mert ők vigyáznak lelkünkre. Példás életük követésére szólít fel. Az 1.Thes.5:12-13 ezt mondja: “Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket. Az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel.” A Krisztusi gyülekezeteknek megkülönböztetett figyelmet kell szentelniük vezetők képzésére és a nekik való engedelmességre.
Molnár B Antal [ 2013-06-13 12:55 ]

6.
A GYÜLEKEZET
Az emberiség várakozással tekint a jövő felé, remélve sorsának jobbra fordulását. A segítséget azonban nem Istentől várja, sőt felháborodottan utasít vissza egy olyan Istent, akinek beleszólása van az életébe. Aki mégis ilyen Istenről mer beszélni, annak fel kell készülnie a kirekesztésre és az üldöztetésre. A mai kereszténységének megadatott az a kiváltság, hogy átélje a Máté 24-ben leírt nagy nyomorúságot és az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét. Megfigyelhetőek az “idők jelei” a politikában, a gazdasági életben, a természetben, a tömegtájékoztatási eszközökben, és magában a Gyülekezetben is. Péter apostol figyelmeztet arra, hogy a világ ítéletét megelőzi az ítélet Isten népe felett: “Mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Istennek háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz azoknak a végük, akik nem hisznek az Isten örömhírében?” (1.Pét.4:17) Ezért fontos a GYÜLEKEZET (Eklézsia) céljának, feladatának és működésének végiggondolását.
Molnár B Antal [ 2013-06-13 12:54 ]

7.
A GYÜLEKEZET FUNKCIÓI
A 20. század első felében számos protestáns felekezet a liberális teológiai gondolkodás felé fordult. Ötven évnek kellett eltelnie, hogy felismerjék ezt a zsákutcát. A egyesek a tapasztalat-központúság csapdájába esett. A karizmatikus mozgalom - amelynek megvannak a maga súlyos gyakorlati és teológiai problémái - behatolt minden szélsőséges, mint a konzervatív felekezetek soraiba csakúgy mint a katolicizmusba. Sok esetben még az evangéliumi felekezetek is meghajoltak a szubjektív vallásos gondolkodás előtt. A világi Liberalizmus, Humanizmus és az Szinkretizmus (vallások és ideológiák egyesítési törekvése)/=Pl:az országos lelki vezetője, egyes egyházaknak ,bement a keleti vallások vezetőivel a Mátyás templomba / egyre nagyobb teret hódít az evangéliumi közgondolkodásban az Ige rovására. Azokat, akik nem hajlandóak kompromisszumot kötni, akik az igeellenes tanításokra és gyakorlatokra felhívják a figyelmet, szeretetlennek, kritizálónak és keresztényellenesnek bélyegzik. Szabad-e gyülekezeti tagnak felemelnie szavát felekezete vezetői ellen, ha azok nyilvánvalóan elhajoltak a Szentírástól, vagy inkább az Úrra kell hagyni a dolgot? Mi a gyülekezet és a gyülekezeti tag szerepköre? A kérdések, megválaszolásához meg kell határoznunk a Gyülekezet funkcióját. Ezek a funkciók a következő szolgálatokban összegezhetőek:
• Istentisztelet. (Isten imádásának közös kifejezése)
A Szentírás tanulmányozása és tanítása
Evangelizálás a megtéretlenek felé
Egymásért való imádkozás
Egymás terhének hordozása
A hamis tanítások és tanítók leleplezése
Szolgálat a lelki vagy testi szükségben lévők felé
A gyülekezeti fegyelem gyakorlása a Szentírás alapján
Közösség gyakorlása: Lelkileg és testileg: együtt imádkozás, igei beszélgetések. Problémák megbeszélése, tanácsadások,
(Ezen szolgálatok mindegyike elengedhetetlen az egészséges gyülekezeti élethez!!!)
Molnár B Antal [ 2013-06-11 18:54 ]

Isten legyen igaz.
Egyesek talán még mindig kételkednek és hitetlenkednek. Esetleg így érvelnek: „Ó, de én úgyis megint el fogok bukni! Nem akarom vakmerő módon azt állítani, hogy megvan bennem az Istennek Lelke, főleg, ha nem is érzem. Nem akarok szégyent hozni rá.” Ha ilyen gondolataid vannak, mint ahogy nekem is voltak, akkor elmondom neked, hogy ezek olyan agyafúrtan ördögi és álszent gondolatok, hogy alig felismerhető, mennyire tévesek. De gondold csak végig: Mi tűnik ésszerűbbnek – kockáztatni az emberek előtt a hiteledet, vagy nyilvánosan hazugnak mondani Istent? Mert az Ige azt mondja, hogy ha nem hiszed, hogy Isten már mindent megtett érted az ő Fiában, akkor ezzel Őt teszed hazuggá! Nem fogadod el ugyanis azt a világos bizonyságtételt, amellyel bizonyságot tett az Isten az ő Fiáról!
Kedves keresztény Barátaim, kérlelni szeretnélek benneteket! Nincs olyan mélység, amelyből Isten ne húzhatna fel. Ő soha senkit – sem téged, sem engem – nem fogadott el a saját odaszánása vagy komolysága miatt, hanem csakis Krisztus tökéletes élete alapján. Isten kezdetben is ezen az alapon fogadott el téged, és mindig is csak ezen az alapon fog elfogadni, még a mennyei dicsőségben is.
Kételkedsz önmagadban? Akkor még nem csinálod elég jól. Ne ess kétségbe! Amíg egészen fel nem adod... Utána pedig tagadd meg a hitetlenségedet, és szóld a hit beszédét: „Nem az számít, én mit tettem. Ami számít: hogy Krisztusba, és Isten elfogadott engem ama Szerelmesben. Meghaltam Őbenne, és Isten feltámasztott Őbenne egy igazsággal teljes életre. Kitöltötte a szívembe a Fiúságnak Lelkét, amely által szabad bejárásom van az ő közvetlen jelenlétébe. Mindez azért igaz, mert Isten hármas bizonyságot tett az ő Fia mellett, és én abban a bizonyságtételben bízom, amellyel bizonyságot tett az Isten az ő Fiáról. Nem teszem többé hazuggá az Istent. Isten legyen igaz.”
„A ki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. A ki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, a mellyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról.” (1Jn 5:10)
Molnár B Antal [ 2013-06-11 18:54 ]

Ahogy ülök az íróasztal mellett,
Az egyik éppen szemben van velem.
Krisztus-kép. Összekulcsolt kézzel
Tekint az égre rajta Mesterem.

Igen, Atyám! - kimondja, és az arcán,
Amint kimondja, annyi béke, csend,
Mint akinek a nagy, boldog igen-ben
Minden harca örökre elpihent.

A másik mellettem függ a falon.
Tekintetem már százszor megkereste...
Luther áll rajta íróasztalánál
Kísértésekkel terhes, sötét este.

Előtte igézően mosolyognak
A Kísértő-festette képek:
"Ha meghátrálsz, mindezt neked adom,
mindezt a pompát, kincset, dicsőséget!"

S Luther emeli már a tintatartót,
Hogy az alkunak véget vessen.
- Nem! - odavágja. S mint sötét pecsét,
Fehér falon a tinta szertefröccsen.

Igen és nem... Ó,látom, így telik
E két kis szó között az életem.
Minden nap százszor ki kell mondanom,
Minden nap sokszor kiejthetem.

S azért volt eddig minden könnyes óra,
Mert sokszor mondtam igen-t vagy nem-et.
Ha jókor, mennyi ujjongó öröm
Ragyogta be boldog győzelmemet!

Minden nap minden perce, amíg élek,
Próbát megállni újabb alkalom!
Kemény, határozott feleletekre
Sürget a két kép a falon.

Ó, segíts, Jézus, győzni, mindig győzni!
S ha majd utolsót dobban a szívem,
Legyen ez az utolsó dobbanás is
Akaratodra nagy, boldog igen!
Molnár B Antal [ 2013-06-11 18:53 ]

LUKÁTSI VILMA
Emlékezzetek!
És mintha csak tegnap történt volna,
Halljátok meg ismét az elhívást!
És dobbanjon rá ismét szívetek,
Ne kívánjatok soha, soha mást!
Akármi lesz…
Az Ur vezet…
Az elhívás nem sima útra szólt.
És nem vert nektek hidat a vízen.
A viz, viz maradt, az élet-élet,
De járni tanított a tengeren…
A víz felett…
Az Ur vezet…
Szürke, nehéz köd borult reátok,
Sokan inognak,sokan elesnek.
Testvéreim!De ti álljatok meg!
Mert rajta kívül bármit is kerestek
Kudarcba full…
Vezet az UR…
Higgyétek el és ma még erősebb
Legyen bennetek a drága tudat,
Hogy bármily sötét köd is száll reátok
Egyszer előtör izzó sugárral,
S akit elhívott szent hívással
Boldog lesz ,hogy nem lett hűtelen
Mert vezet az UR …
Vezet… szüntelen
Molnár B Antal [ 2013-06-11 18:53 ]

Nem mondott fel nekem...Túrmezei Erzsébet

Szolgálatára angyalok sietnek.
Parancsol viharnak és szeleknek.
Megérteni felfogni nem lehet,
hogy meglátott parányi porszemet,
szolgálatába vett.
Szívemben ujjongva dalol a hala
Kerek világon nincs jobb gazda nála !
Mikor szolgálatába fogadott,
nem csak munkát,drága feladatott,
erőt is Ő adott.
Szentlelket adta:segítsen ,vezessen.
Sürgessen: soha ne időzzek resten.
Tekintete rajtam volt szüntelen.
mindenre elég volt a kegyelem.
O maga járt velem.
Talált volna annyi hűségesebbet,
parancsainak engedelmesebbet.
Csuda irgalmat áldja énekem,
hogy szolgálhattam hosszú éveken,
s nem mondott fel nekem.
Pedig megtehette volna!
S én szegény gyenge,engedetlen szolga,
türelmet,irgalmat dicsérhetem...
mert ezután sem mond fel ...sohasem !
Övé az életem !
Molnár B Antal [ 2013-06-11 18:52 ]

Nehéz szolgálat

Nehéz mindenkinek a kedvére tenni, sőt szinte lehetetlen. Így van ez a lelkészeknél is, akik bármit tesznek, valakiknek biztosan nem felel meg.

- Ugyanis ha a szokottnál 10 perccel hosszabban prédikál, akkor bőbeszédű,
- ha hangosabban prédikál, akkor ordibál,
- ha normálisan beszél, akkor az ember nem ért semmit,
- ha saját autója van, akkor világias beállítottságú,
- ha viszont nincs autója, akkor nem halad a korral,
- ha az egyházközség tagjait látogatja, akkor szimatol,
- ha családokat látogat, akkor nem törődik a családjával,
- ha otthon van, akkor miért nem látogat családokat
- ha a pénzről beszél, akkor pénzsóvár,
- ha a templom javára gyűjt, akkor kihúzza az emberek zsebéből a pénzt,
- ha nem rendez ünnepséget, akkor semmi sem történik,
- ha ünnepséget szervez, akkor nem tud nyugton maradni,
- ha az Istentiszteletet pontosan kezdi, akkor siet az órája,
- ha később kezd valamit, akkor feltartja a híveket,
- ha a templomot renováltatja, akkor feleslegesen szórja a pénzt,
- ha nem építkezik, akkor hagy mindent tönkremenni,
- ha fiatal, akkor nincs tapasztalata,
- ha idős, akkor mikor megy már nyugdíjba,
- ha meghal, akkor nincs, aki pótolja.

Valóban nem könnyű egy lelkész feladata...
Molnár B Antal [ 2013-06-07 14:07 ]

Nem értjük meg
Nem érthetjük meg a másik ember problémáját, ha nincs bennünk
szeretet. Együttérzés nem létezik szeretet nélkül. Aki elfelejtkezik
mások szívéről, a saját szívét veszíti el. Senkinek sincs joga
belenyugodni egy másik ember szenvedésébe. Ez olyan, mintha ő okozná a
szenvedést.
Aki szeret, elenged, felejt és megbocsát. Aki mindezt
elvárja másoktól, csupán önmagát szereti. Önmagunk elvesztésének
legbiztosabb módja: a szeretet elvárása.
A szeretet elvárása: önzés;
legalább annyira, mint a szeretet elutasítása.
---------------------------------------------------------
Minden életkornak megvannak a maga örömei,de ezeket sajnos mindig megkésve ismerjük fel. Pablo Picasso
Legyen szíved, mely sosem válik kővé,
legyen kedved, mely sosem gyullad haragra,
és legyen érintésed, mely sosem bántalmaz.
Dickens, Charles
Molnár B Antal [ 2013-06-07 14:06 ]


Olyan fiatal vagy, mint reményeid, olyan öreg, mint a kétségeid.
Olyan fiatal, mint önbizalmad, olyan öreg, mint félelmeid.
Fiatal, mint a hited, öreg, mint a csüggedésed.
Albert Schweitzer.
-------------------------------------------------------------------
Te sosem fogsz megöregedni. Az élet lassan elvonul majd az arcod fölött,
ennyi lesz, semmi több, és te attól még szebb leszel. Öreg csak az, aki már nem érez semmit. Erich Maria Remarque.
Molnár B Antal [ 2013-06-07 14:06 ]

Szerző: Bódás János . EGY KOPOTT…..
Egy kopott könyvem van nekem, s ha hozzám minden idegen,
kinyitom s már nem vagyok árva: fényes mennyei seregek
suhannak s visznek hozsánnázva. Fekete tó, - s napként ragyog.
Mint fáradt, hunyó csillagok, le-lehullok, de itt találok
megújulást. Ebből születnek vértanúk, szentek s óriások.
Kis könyv. Sok "bölcsnek" langy mese, s én, a senki, győzök vele:
benne annyi tűz s annyi hit van, mint földet rendítő erő
a hallgatag kis dinamitban. Égi kamra. Nincs rajt lakat.
Szomjamat oltja, jóllakat s tőle Istent hordom magamban.
S tudom, hogy szavam, életem győztes, ifjú és halhatatlan
Molnár B Antal [ 2013-06-07 14:05 ]

Tipikusan olyan ,mint a szamár az apa és a fia tanmese.
Megy az apa, vezeti a szamarát, és mellette megy a fia.
A falú végén azt mondják: ejnye öreg, mért megy a gyerek a szamár mellett, miért nem ülteti fel rá.
Másik faluba érnek, szidják az öreget,:ejnye öreg,miért engedi, hogy a gyermek üljön a szamáron, miért nem ül fel rá és a gyerek gyalogol?
Mikor a falu végéhez érnek, rászólnak ,miért nem ülteti fel gyereket is elférnek ,kibírja a szamár mind ketöjüket.
Elérnek egy másik faluhoz, megjegyzik az emberek, de kegyetlen, ketten ülnek a szamáron, jól meg kínozzák szegény szamarat.
Mikor ismét elérnek a falu szélére ,rájuk kiabálnak ,de buták felveszik a szamár és cipelik, nem hogy ráülnének..
Tégy eleget valakinek, de nem lehet mindenki kedvébe járni
Molnár B Antal [ 2013-06-07 14:05 ]

Somogyi Imre: Világtestvériség.

Világ kohója zúgva sistereg,
Eszmék forrongnak benne lázasan,
De csak egy eszme ragyog, amelynek
Századok óta szent varázsa van.
Ennek a fénye el nem halványult,
Ennek a fénye még meg nem kopott,
Ez az eszme: az Evangélium,
Amit Krisztus a mennyekből hozott.

És nincsen eszme szilárdabb, dicsőbb,
Amely éltessen, áldjon, emeljen,
Amely a szívnek nyugalmat adjon,
S gyűlölet-mezőn békét teremjen.
Nincsen, ami az emberlelkeket
Úgy egybefűzze, mint az az erő,
Amelytől talpra szökken a gyönge,
S meggyógyul minden beteg szenvedő.

A modern ember sírva támolyog,
Csalódás tőre járja át szívét,
A nagy versenyben társtalan maradt,
És elvesztette reményét, hitét...
Nincsen más út és nincsen igazság,
Ami az embert célhoz vezeti,
Aki az ember kezét megfogja:
Nincsen más, csak – a Názáreti.

Őt ünnepeljük, az égi Királyt,
Aki megváltónk és Urunk nekünk,
Ki biztos kézzel kormányoz minket,
És megújítja egész életünk.
Krisztus két karja áldásra tárul,
S átöleli az egész földtekét,
Lelke tüzével eggyé forrasztja
A benne hívők egész seregét.

Testvérek vagyunk mind, mind Őbenne,
Bárhol éljünk és bárkik is legyünk,
Egy szent családba fogadott minket
Mennyei Atyánk, kegyes Istenünk.
Az övé vagyunk és Ő a mienk,
Krisztus véréért nékünk megbocsát,
Föld bűnösei e vérben kaptuk
Szeretetének csodás zálogát.

Kereszt fényében fürdik a lelkünk,
A végtelenben repül sóhajunk,
Omló világban békekövetek,
Istennek hívó szózata vagyunk...
Testvéreim a Jézus Krisztusban!
Száguldjon bár itt vészes zivatar,
Miénk a jövő és az ígéret,
Miénk a Krisztus és a diadal!
Molnár B Antal [ 2013-06-07 14:04 ]


Így szól az ÚR...

,,Én, az ÚR, vagyok a te Istened!

Én vagyok az út, az igazság és az élet;

Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.

...engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökkétartó igazság.

Várjátok a mennyből Jézust!

(2Móz 20,2;- Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából.

Jn 14,6; Jn 14,18; - Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Dán 9,24b;- és hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a Szentek Szente.
1Thessz 1,10) És várjátok az Ő Fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól
Molnár B Antal [ 2013-06-07 14:00 ]

"Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, vigadnak a szegény emberek
Izráel Szentje előtt,..." Ézs. 29,19.

A teremtettségünkből következik, hogy örömteli, lelkiekben gazdag
életünk csak Istennel való személyes kapcsolatban lehet, ha életünkben
Úrként lehet jelen Jézus Krisztus.
Molnár B Antal [ 2013-06-07 13:54 ]


KÖSZÖNET ÉS HÁLA ANNAK,

aki enni és inni adott, beszélni és élni tanított
aki óvott a széltől s a fagytól, s a Gonosztól.
aki jó szóval és főleg jó példával nevelt
aki gondom viselte - felöltöztetett s kicsinosított
aki lefektetett és betakart, álomba ringatott
aki a veszélyekre idejében figyelmeztetett
aki felkeltette kíváncsiságom, kielégítette tudásvágyam
aki a testi és lelki sebeim gyógyítgatta
aki rám idejéből, energiájából és kényelméből áldozott
aki sok kellemes meglepetéseket szerzett
aki jó szándékkal finoman hibáimra figyelmeztetett
aki megtisztelt őszinteségével, bizalmával
aki nagy-nagy türelemmel tanítgatott
aki újra és újra tiszta lapot adott
aki nemcsak igazságos, de irgalmas is volt
aki testével ill. távollétemben is megvédett
aki kérés nélkül és gyorsan úgy adott mintha kapna
aki a szemembe szidott, de hátam mögött dicsért
aki ellenségem volt, mégis igazat tár fel rólam
aki kellő ideig fogta, majd jókor elengedte a kezem
aki eloszlatta téveszméimet, előítéleteimet
aki vendégségbe hívott és vendégbarátom volt
aki keményen gürcölt, hogy én egyetemre járhassak
aki főzött, mosott és takarított rám
stb. stb. stb.
Molnár B Antal [ 2013-06-07 13:53 ]

"Az ember egy napon rádöbben arra,
hogy az életben igazán semmi sem fontos.
Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás, csak az, hogy valaki szeresse őt igazán."
/Goethe/
----------------------------------------------
„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik...”
/Bibliai idézet Pál 1. Levele a Korintusiakhoz 13, 4-8./

Molnár B Antal [ 2013-06-03 16:28 ]

A megigazulás Istenen múlik, nem önmagunkon
"De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta: Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt: Nem akarok; később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: Megyek, uram - de nem ment el. (Máté 21:28-30.)
Ez a példázat válasz volt arra, hogy a vallásos vezetők elutasították Jézus tekintélyét. A példázaton keresztül Jézus megmutatta, hogy Isten elutasította a zsidókat válaszul, amiért ők elutasították Jézust, a Fiút.
Molnár B Antal [ 2013-06-03 16:28 ]

A legjobb... bűnös.
Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába." (Máté 5:20)
Mire célzott ezzel a mondásával Jézus? Mivel a farizeusok hetente két alkalommal böjtöltek, talán arra gondolt Jézus, hogy nekünk háromszor kellene böjtölnünk? Mivel ők mindenből tizedet adtak, még az apró fűszerekből is, arra gondolt, hogy ha mi nem adunk tizedet, akkor a pokolba kerülünk? Nem, határozottan állíthatjuk, hogy nem erről van szó. A farizeusok igazsága (megigazultsága) a cselekedeteikre épült. Jézus viszont olyan megigazultságért emelt szót, aminek a hit az alapja, mégpedig abban való hit, amit Ő értünk tett.
Molnár B Antal [ 2013-06-03 16:27 ]

Nem értjük meg
Nem érthetjük meg a másik ember problémáját, ha nincs bennünk
szeretet. Együttérzés nem létezik szeretet nélkül. Aki elfelejtkezik
mások szívéről, a saját szívét veszíti el. Senkinek si